प्रेमळ मावशी – Hot Marathi Stories

नमस्कार मित्रहो, ही गोष्ट आहे 2007 सालची. मी सातवीत होतो आणि मे महिन्याची सुट्टी लागू झाली आणि मामाच्या गावाला गेलो. सुट्टीत आम्ही सगळी लहान मुलं आणि मोठे पकडून घराचा गाजावाजा होऊन जायचा, मावशीची मुले, मावशी, मामाची मुले सर्व एकत्र येऊन दिवस रात्र धिंगाणा, गोंधळ घालत असे खूप मज्जा असायची. यामध्ये घर अगदी छोटे आणि घरातील माणसे जास्त व्हायचे. रात्री झोपताना इकडच्या तिकडच्या गोष्टी ऐकत आजीच्या कुशीत झोपायचं कधी मावशीच्या कुशीत झोपायचं. मामा एक आणि तीन मावश्या असा परिवार. त्यामध्ये सर्वांची लग्न होऊन फक्त लहान मावशीचे लग्न झालं नव्हतं. रात्री गप्पा मारता मारता पहिल्या दिवशी मला माझे मावशी सोबत झोपायला अथरून दिलं. आता हे रोजचंच दिनक्रम झाला. दुसऱ्या रात्रीही अशाच गप्पा मारता मारता मी आणि मावशी एकाच गोधडी मध्ये झोपून गेलो, रात्रीचे जेमतेम एक वाजले असतील आणि मला अचानक जाग आली शेजारी पाहिले तर मावशी झोपली होती आणि खूप सारा अंधार होता. नंतर मला झोपच येत नव्हती मी तळमळत होतो, लहान असल्या कारणाने मनात काही या गोष्टी नव्हत्या म्हणून मी माझा हात मावशीच्या पोटावर टाकून झोपलो आणि तिला मिठी मारली. मिठी मारूनही झोप आली नाही म्हणून मग मी तिच्या अंगाशी खेळ करत झोपू लागलो खेळ करता करता मी तिच्या छातीला हात लावला आणि नकळत मी तिच्या छातीला तिच्या एका बोलला दाबला कदाचित तिथे ती तेव्हा जागी झाली असा माझा अंदाज आहे. पण मला तिचा काही हालचाल जाणवली नसल्यामुळे मी पुन्हा पुन्हा दाबत होतो आणि मला त्याची मजा येऊ लागली तिने आपली कुस बदलली आणि माझ्या अंगावर हात टाकला आणि मला ओढून जवळ घेतले नंतर मला समजले किती जागी होती. मला मिठीत घेतल्यानंतर माझा चेहरा तिच्या दोन्ही आंब्यांना जाऊन दाबला गेला. मी हळूच माझी जीभ कडून त्यांना चाटायचा प्रयत्न करत होतो तिला ती माझ्या जिभेचा ओलावा जाणवला म्हणून हळूच तिने तिच्या सलवार मधून एक आंबा काढून माझ्या जिभे समोर पुढे केला. आणि मी नकळत तिचे निप्पल्स चोकू लागलो मला मजा येत होती मी तिचे निप्पल चोखता चोखता दुसरा आंबा सुद्धा दाबत होतो आणि माझी आता हिम्मत वाढली होती मी माझ्या स्वतःच्या हाताने दुसरा आंबा बाहेर काढून एका नंतर एक दोन्ही आंबे चोकात होतो. तिचा श्वास वाढला होता, जोरजोरात तिचा श्वासोस्वास करत असताना तिची छाती वर खाली होत होती. एका हाताने मला कुरवाळत माझं डोकं छातीवर दाबत होती. खाली माझा ल*** ताटत होता. मी कोवळा होतो मला माझ्या शरीरातील बदल जाणवत होती पण काय होते मला हे कळत नव्हते. मी आता तिच्या पोटावर हात फिरवत होतो हळूहळू मी तिचे आंबे चोखता चोखता माझा हात तिने स्वतःहून तिच्या पु** वर ठेवला. मला अजून मजा येत होती. तिचे खालचे केस मला जाणवत होते मी ते खाजवत होतो मध्येच मी बोट आत मध्ये घातले बाहेर काढले तिच्या खाली पाणी साचले होते तिची खालची पॅन्ट ओली झाली होती. हळूहळू पुन्हा तेच बोट आत मध्ये बाहेर करत होतो चार-पाच वेळा केल्यानंतर मी ते बोट बाहेर काढून त्याचा वास घेतला तर मला लघवीचा वास आला आणि मला अंगात अजून जास्त करंट बसला. नंतर मी तिचा हात पकडून माझ्या खाली ठेवला. तिने माझी पॅन्ट गुडघ्यापर्यंत केली. आणि हळूच आपली पॅन्ट देखील स्वतःच्या गुडघ्यापर्यंत नेली आणि मला तिच्या अंगावर ओढले. या दरम्यान तिच्या काकणांचा आवाज येत होता. माझी छोटी नुन्नी तिने तिच्या योनीवर सेट केली. पण ती सारखी योनीतून बाहेर येत होती. ती खूप गरम झाली होती. शेवटी तिल न राहता माझ्या गांडीवर हात ठेवून मला वर खाली करू लागली. माझी नुंनी तिच्या योनी वर घासत होती आणि तिला मज्जा येत होती. हळू हळू मला ही मज्जा येत होती. आणि मी तिच्या केसाळ झाटा मध्ये शूट झालो सोबत ती सुधा शूट झाली आणि आम्ही दोघं एकमकांना मिठी मारून पडुन राहीलो. मी तिच्या अंगावर च होतो. शूट व्हायची माझी पाहिली च वेळ होती त्या मुळे एक वेगळाच करंट सारखा झटका मला लागला, मला वाटलं मी मुतलो की काय तिच्या खालच्या केसांवर. तीच देखील पाणी आलं. मला प्रश्न पडला मी तर 3-4 वेळा शूट झालो मग एवढं पाणी कसं आलं. मला ओलावा जाणवत होता. मी नागडाच पडुन होतो तिच्या अंगावर. कधी झोप लागली काळच नाही. सकाळी 9ल जाग आली तर पाहतोय तर सगळे उठून अवरून आपल्या आपल्या कामाला लागलेत. आणि मी व्यवस्थित कपडे घालून होतो. कदाचित मावशीने केले असेल. त्या नंतर कधि असे रिकामी वेळ भेटेल तसे आमचे मिलन होऊ लागले. आणि हळू हळू मी ही एक्सपर्ट होऊ लागलो. असो, कशी वाटली तुम्हाला कथा. नक्की कळवा. आणि मी नाव, रंग, फिगर इत्यादी सांगण्यात वेळ न घालवता मुद्यावर आलो. जर तुमची हरकत नसेल तर पुढील कथे मध्ये सुध्दा डायरेक्ट मुद्द्यावर येऊन कथा सांगेन. जर तुम्हाला बाकीच्या गोष्टी हव्या असतील जसे की नाव, रंग, रूप, फिगर इत्यादी तर ट्स कॉमेंट मध्ये कळवा. पुढील कथेत बदल होतील. धन्यवाद.

This content appeared first on new sex story .com

This story प्रेमळ मावशी appeared first on dead

You cannot copy content of this page