प्रॉपर्टी नावावर करण्यासाठी बाबानं कडून झवून घेतले – भाग 5दुसरा दिवस उजाडला. मी लवकर उठले. बाबा अजून झोपले होते.

मी स्वयंपाक घरात काम करत होती. काही वेळाने बाबा उठले आणि ते अंघोळीला गेले. मी नास्ता आणून टेबल वर ठेवला. तेवढ्यात बाबा आले आणि टेबलावर बसले. बाबा खूप कुश वाटत होते.

मी आतून चहा आणला आणि टेबलावर ठेवला. बाबा खुर्चीवर बसले होते. चहा ठेऊन मी बाबाना जाऊन घट्ट मिठी मारली. माझे बॉल मी बाबांच्या तोंडावर दाबले आणि गुडमॉर्निंग म्हणाली.

बाबांच्या पण चेहऱयावर आनंद उभारला. मी बाजूलाच खुर्ची घेऊन बसले. तेव्हा मी कुर्ता आणि पायजमा घातला होता. बाबा नास्ता करू लागले. अचानक त्यानी माझ्या मांडीवर हात ठेवला आणि म्हणाले मी एका नातेवाईक कडे जाणार आहे.

संध्यकाळी उशिरा येन. मग ते पुढे नातेवाईकां कडे काय काम आहे ते मला सांगू लागले. पण ते बोलत असताना मला लक्षात आले, कि बाबा माझ्या मांडीवरचा हात वर खाली फिरवत आहे. पूर्ण त्याचे बोलून होई पर्यंत बाबा मांडीवर हात फिरवत होते.मग मी माझ्या ऑफिसला जायच्या तयारीत लागले. बाबा बसले होते. ते मलाच पाहत होते. मी तयारी करून निघत होती तेवढ्यात बाबानी आवाज दिला. मी पाठी वळून पाहिले तर बाबा त्याच्या पॉकेट मधून पैसे काढत होते. त्यानी पॉकेट मधून ५०० रुपये काढले आणि मला म्हणाले हे घे तुला.

मी त्याना आधी नको म्हणाले. पण ते जवळ आले आणि त्यानी माझ्या हातात पैसे जबरदस्ती दिले. बोलले ठेव कामाला येतील. मी खूप कुश झाले आणि बाबाना घट्ट मिठी मारली आणि थँक यू म्हणाले. बाबानी पण मला घट्ट मिठी मारली आणि ते माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागले.

बाबा एक्दम मग्न होऊन मला मिठी मारून उभे होते. त्यानी वरून पाठीवर हात फिरवायला सुरवात केली आणि हळू हळू खाली जाऊ लागले. खाली जात ते कमरेवर पोहचले आणि माझ्या मानेवर चुंबन घेयाला लागले.

मला इथे ऑफिस ला जायला उशीर होत होता आणि बाबा गरम होत चालेले होते. बाबा मला सोडायला तयार नव्हते. मला जाणवले कि बाबा जर आता तापले तर आज ऑफिस ला जाणे रद्द होईल. आज मीटिंग आहे. आज सुट्टी नाही घेऊ शकणार.

मी हसत मागे होण्याचा प्रयत्न केला पण बाबानी परत मला जवळ घेतले आणि एका हाताने माझी गांड दाबली. मी दचकले. बाबानी घट्ट गांड दाबून धरली. मग दोन्ही हात गांडीवर ठेवून ते गांड दाबू लागले. वर माझ्या मानेवर किस करू लागले. मी मनात बोलले आता काही खर नाही. बाबा आता ५०० रपये वसूल करून घेणार आहेत.मी विचारात होती कि कस स्वतःला सोडवू, पण मला काही कळेना. तेव्हड्यात दरवाज्यची बेल वाजली. मी मागे सरकून स्वतःला सोडले. आणि कपडे वेवस्तीत करत दरवाजा उघडायला गेले. बाबा जाऊन खुर्चीवर बसले.

दरवाजा उघडला तर गॅस वाला आला होता सिलेंडर घेऊन. पहिल्यांदा गॅस वाल्याला पाहून मला आनंद झाला होता. हा आला नसता आता तर बाबानी मला झवलेच असते. मी बाबाना आवाज दिला आणि सांगितले हा गॅस ठेवा ना आत. आणि मी लगेच माझी बॅग घेऊन निघून आले बाहेर.

मी ऑफिस मध्ये होती पण दिवस भर मला बाबानी जे सकाळी केले त्याबद्दल विचार येत होता. मला आता कळून आले कि जनावराच्या तोंडाला रक्त लागले आहे. ते आता काही मला सोडणार नाही. मला आता नेहमी तयारीत राहावे लागेल.

पण एक चांगली गोष्ट झाली कि आज ५०० रुपये मिळाले. सर्व काही विचार केला होता त्या प्रमाणे होत चालले होते. आता मला फक्त बाबाना माझ्या प्रेमात वेड करायचे आहे. मला त्याना माझ्या शरीराची अशी सवय लावायची आहे कि ते माझं नागडं शरीर पाहिल्या शिवाय राहू शकणार नाही.

आज रात्री पण बाबाना कुश करावे लागले. मी ऑफिस चे काम लवकर संपवले आणि ऑफिस मधून निघाले. घरी बाबा आले नव्हते. ते कदाचित नातेवाईक कडे जाणार होते तर तिथेच गेले असतिल. मी जेवणाला लागले.

जेवण बनवताना मी विचार करू लागले कि आज काय नवीन करता येईल. तेवढ्यात मला आठवले कि मला माझ्या एका मैत्रिणीने स्कर्ट दिला होता. लग्न नंतर तिची कमर मोठी झाली होती तर तिला तो होत नव्हता. तो नायलॉनचा लाल रंगाचा स्कर्ट मी आज घालायचे ठरवले.

मी जेवण बनवून घेतले आणि माझ्या रूम मध्ये जाऊन तो लाल नायलॉन चा स्कर्ट कपाटातून काढला. मी माझे कपडे काढले आणि फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर तो स्कर्ट घातला. स्कर्ट घालून आरश्यात स्वतःला पाहिले तर मला जाणवले कि स्कर्ट खूपच लहान आहे. माझ्या तर पूर्ण मांड्या दिसत आहेत. बसले तर अजून स्कर्ट वर होईल.

मग वळून पाहिले तर मागे स्कर्ट खूपच वर झाला होता कारण माझी गांड खूप मोठी होती. असं वाटत होते कि डोंगर कपड्यने झाकून ठेवले आहे.

त्यात स्कर्ट नायलॉनच्या पातळ कपड्यचा होता. त्यामुळे खूप वर उडत होता. चालताना पण वर जात होता. आतली माझी गुलाबी रंगाची पॅंटी दिसण्याची शक्यता होती. मग मी विचार केला एकदा वरचा टॉप पण घालून पाहते.

पण त्यावरचा टॉप तर अजून भयानक होता. सफेद रंगाचा पातळ टॉप माझ्या कमरेपर्यंतच येत होता. वर हात केला तर कमर पूर्ण दिसत होती. एवढच नाही तर त्यावर बॉल वरच झालरची नक्षी होती. ब्रा आणि गल्ली वरून स्पष्ट दिसत होती.

स्वतःला परत आरश्यात पाहिले तर मी एका शाळेतल्या मुली सारखी दिसत होती. खूप सेक्सि. मोठे बॉल उठावदार वाटत होते. मलाच माझे मोठे बॉल पाहून स्वतःच दाबायचे मन करत होते, तर बाबांचे काय होईल. त्यात मागून बाहेर निघालेली गांड जास्तच अश्लील वाटत होती.

आदी मन करत नव्हतं असं स्कर्ट घालून बाबानं समोर जायला. भीती वाटत होती. पण नंतर विचार केला. घालते बघू काय होतेय ते.

आणि मी स्कर्ट आणि टॉप घालून परत स्वयंपाक घरात आले. काही वेळाने बाबा आले. ते बाथरूम ला जात होते. तेव्हा त्याची नजर माझ्यावर पडली. मी किचेन मध्ये स्कर्ट घालून काम करत होती. मी त्याना पाहून परत काम करू लागले.

पण बाबा तिथेच थांबले आणि मला टक लावून पाहू लागले. ते खूप वेळ तिथेच उभे होते. मी पण मुदामून किचन मध्ये फिरत फिरत काम करायचा बहाणा करत होती. काही वेळाने मग बाबा बाथरूम मध्ये गेले. ते अंघोळ करून आले बाहेर आणि जेवणसाठी खुर्चीवर बसले.

मी त्याना टेबलावर जेवण वाढू लागले. बाबा टेबलापासून थोडे दूर बसले होते म्हणून मी त्याच्या समोर येऊन जेवण वाढत होती. बाबांची पूर्ण वेळ नजर माझ्यावरच होती. कधी ते माझे बॉल पाहत होते तर कधी मागे माझी गांड पाहत होते. मी बाबाना भात वाढायला समोर उभी राहिले तर लगेच बाबानी माझ्या पाठीवर हात ठेवला.

आणि माझ्या कमरेवर हात फिरवू लागले. हात फिरवत मला म्हणाले कसा गेला आजचा दिवस. मी हसमुख चेहरा करत त्याना म्हणाले हो छान गेला. मी भात वाढत होती तेवढ्यात बाबानी हात खाली आणला आणि माझ्या गांडीवर हात फिरवू लागले. मी अशीच त्याच्या कडे पाठ करून उभी होती.

बाबानी स्कर्ट च्या आत हात टाकला. आत मी फक्त पॅंटी घातली होती. बाबा एका हाताने माझी गांड दाबू लागले. मग माझ्या दोन्ही पायात हात टाकून ते पुचीवर हात फिरवू लागले. माझी पुची तापू लागली.

एक वेळ अशी आली कि मला आता राहवलेच नाही. बाबानी माझी पुची एक्दम तापवली. मी काहीच न विचार करता मागे वळले आणि पाय फाकवुन बाबांच्या पायावर बसले. बाबाना घट्ट मिठी मारली.

बाबानी पण मला घट्ट मिठी मारली आणि त्यानी लगेच माझ्या होठांवर चुंबन घेतले. बाबा माझ्या होठाचा रुस पियू लागले.

बाबानी चुंबन घेत हात खाली आणला आणि माझी गांड जोरात दाबून धरली. मग बाबा मानेवर किस करत होते. ते किस कमी आणि जिभेने माझी मान जास्त चाटत होते. मग त्यानी माझे दोन्ही बॉल दाबायला सुरवात केली. दोन्ही हाताने ते बॉल दाबत होते.

मी त्याच्यासाठी स्वतः ड्रेस वर केला आणि टॉप काढून टाकला. आत मी फक्त गुलाबी रंगाचा ब्रा घातला होता. ब्रा फक्त निप्पल झाकून होते. पूर्ण स्तन उघडेच होते. बाबानी लगेच त्याचे तोंड माझ्या गल्लीत घुसवले आणि ते जिभेने गल्ली चोखु लागले.

मग मी मागून माझ्या ब्रा चा हुक काढला आणि ब्रा बाजूला केला. माझे फुटबॉल सारखे मोठे स्तन बाबांच्या नजरेस येताच, ते त्यावर तुटून पडले. त्यानी निप्पल घेऊन बॉल दाबत चोखायला सुरवात केली. ते वेड्या सारखे बॉल चोखत होते.

अहाहा हाहाहाहा ह्ह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

मला खूप आवडतं माझे निप्पल कोणी चोखले तर. मी मदहोश झाली. मी बाबांच्या केसात हात फिरवत त्याना प्रेम करू लागले. बाबानी दोन्ही निप्पल चोखून घेतले. बाबा निप्पल चोखत असताना मी त्याची टीशर्ट वर करून काढून टाकली.

काही वेळाने मी उठले आणि समोर उभे राहिले. मग बाबांकडे पाहत मी माझा स्कर्ट खाली सरकवला. आता मी माझ्या गुलाबी पॅंटीवर उभी होते. बाबांची नजर माझ्या पुचीवर टिकली. माझी चड्डी पूर्ण ओली झाली होती पुचीच्या पाण्याने. त्यामुळे माझी पॅंटी पुचीला पूर्ण चिकटली होती. माझ्या पुचीची फट स्पष्ट दिसत होती.

मग मी पाठ करून फिरली. आणि माझी गांड बाबाकडे फिरवली. बाबा माझी गांड पाहू लागले. मी हळूच माझ्या कमरेवर माझी पॅंटी धरली आणि खाली वाकत मी चड्डी काढली. माझी गांड वाकताना बाबाकडे केली होती.

जशी मी वाकली, बाबानी माझी कमर दोन्ही हाताने पकडली आणि त्यानी तोंड माझ्या गांडीच्या फटीत गुसवले आणि गांड चाटू लागले. मी अशीच वाकून उभी होती. बाबा वेडयासारखे माझी गांड चाटत होते. तोंड घासत होते गांडीवर. दोन्ही हाताने गांड दाबत होते. खूप वेळ बाबानी माझी गांड चाटली.

मी मग फिरली आणि बाबांच्या समोर खाली बसले. मग माझ्या दोन्ही हाताने बाबांची पॅन्ट पकडली आणि हळूच खाली घेतली. बाबानी पण कमर वर करून मला पॅन्ट काढायला दिली. मी पॅन्ट सकट बाबांची चड्डी पण काढली.

जशी बाबांची पॅन्ट मी खाली खेचली, बाबांचा ताठलेला लवडा डुलत बाहेर पडला. लवडा पूर्ण ताठला होता. मी लगेच पॅन्ट काढून बाजूला फेकली. आणि बाबांचा लवडा मुठीत धरला. लवडा खूप तापला होता. मी लवडा हातात धरून वर खाली करू लागली.

मग दोन्ही हात मांडीवर ठेवून डोकं पुढे घेतले आणि लवड्यवर जीभ लावली. लवडा खूप हलतं होता तर त्याला मी मुठीत पकडले आणि हळूच माझ्या तोंडात घुसवले. लवडा तोंडात घेऊन मी त्याला आत बाहेर करू लागले.

बाबा ईथे आवाज करू लागले.

अहाहा अहहह हाहाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा

मी वेड्या सारखा लवडा चोखत होते. मला खूप मजा येत होती ताठलेला लवडा चोखायला. मी एका हाताने बाबांच्या गोट्या पकडल्या आणि लवडा चोखत होती. खूप वेळ मी लंड चोखला.

मग उठले आणि लगेच बाबांच्या लवड्यवर बसायला आले. मी पायफाकवले आणि लवड्यवर पुची आणली आणि हळूच लवडा पुचित टाकला आणि बाबाना मिठी मारून लवडा पुचित वर खाली करू लागले.अहाहा हहा अहाहाहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

बाबांचा लवडा पुचित जाताच खूप भारी वाटू लागले. मी जोर जोरात उडया मारत पुचित लवडा टाकत होते. बाबा पण ओरडत होते. त्यानी माझ्या गांडीखाली हात टाकला आणि दोन्ही हाताने गांड दाबून धरली आणि मला लवड्यावर आपटू लागले. जोर जोरात पुची खालून झवली.

माझे पाणी निघणार होते तर मी जोर जोरात उडया मारू लागले. मी बाबाना घट्ट मिठी मारली होती. काही वेळाने माझे पाणी निघाले. बाबांचा लवडा अजून ताठलेला होता. मी वर खाली करून लवडा पुचित टाकत होते.

तेवढ्यात बाबा म्हणाले पाणी निघणार आहे….

मी लगेच उठले आणि समोर खाली बसले. लगेच लवडा हातात घेतला आणि जोर जोरात मुठीत पकडून हलवू लागले. मी हलवत होतेच कि बाबानी माझ्या डोक्याला हात लावत मला तोंडात घेण्याचा इशारा केला. मीही काही विचार केला नाही आणि लगेच बाबांचा लवडा तोंडात घेतला आणि चोखु लागले.

मी लवडा चोखत होते.. काही वेळाने बाबानी जोराची पिचकारी माझ्या तोंडात उडवली. मी लवडा चोखणे थांबवले नाही आणि सर्व पाणी निघे पर्यंत चोखत राहिले. सर्व पाणी माझ्या तोंडात उडून लवड्यला परत लागून खाली येऊ लागले. पूर्ण लवड्यभोवती पाणी पसरले.

पूर्ण पाणी निघून झाल्यावर मी लवडा सोडला आणि मागे झाले. बाबा खूप थकले होते. मी पण थकले होते. मी माझे कपडे उचलले आणि आत बाथरूम मध्ये गेली. मी परत माझे घरातले कपडे घातले आणि बाहेर आले.

बाहेरआले तर बाबानी आपली पॅन्ट फक्त घातली होती आणि ते जेवायला बसले होते. मीही समोर बसले आणि जेवायला घेतले. जेवून बाबा जाऊन झोपून गेलो. मीही खूप थकले होते तर मीही आपली कामे आटपून जाऊन झोपून गेले.


त्या दिवशी मला कळून आले कि बाबा आता माझ्या बद्दल मोकळे होत चालले आहे. ते माझ्या शरीराला हात लावायला आता घाबरत नाहीत. मला पण तेच पाहिजे होते.

Loading

2

1

You cannot copy content of this page