फिजिओथेरपिस्ट ने थेरपी च्या बहाणे झवून घेतलेहॅलो मित्रानो, माझे नाव कल्पना आहे. मी ३१ वर्षाची आहे. माझे लग्न झाले आहे आणि मला ६ वर्षाचा मुलगा आहे. माझा नवरा अकाउंटंट आहे. तो एका चांगल्या कंपनी मध्ये जॉब ला आहे. कंपनीचे ऑफिस वेग वेगळ्या शहरात असल्याने त्याला ऑडिट करण्यासाठी तिथे जावे लागत असे. त्यामुळे बहुतेक वेळा तो घरी नसायचा.

घरी राहून माझे अंग खूप धुकायला लागले होते. जास्त पाठ दुखत असे. म्हणून मी नवऱ्याला विचारले कि डॉक्टरांना दाखवू का. तर नवरा म्हणाला फिजिओथेरपिस्ट असतात त्याच्या कडे जा. ते नसांना खोलून वेवस्तीत मसाज करतील तर पाठ दुखणे बरे होईल.

मला पण ते ठीक वाटले. मी इंटरनेट वर शोधू लागले कि जवळ पास कोणी फिजिओथेरपिस्ट आहे का. मला एक फिजिओथेरपिस्ट सापडला पण त्याचे क्लिनिक दूर होते. त्याला रेटिंग चांगली होती, म्हणून मी त्याला फोन करून विचारले आणि माझ्या पाठ दुखी बद्दल सांगितले. त्याने येऊन भेटायला सांगितले.

मी रात्री नवऱ्याला सांगितले कि उदय मी फिजिओथेरपिस्ट कडे जाणार आहे. तर मुलाला घरात काम करणारी बाई आहे तिच्या कडे सोडून जाईन. नवरा पण हो म्हणाला आणि ठरल्या प्रमाणे दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी ११ वाजता फिजिओथेरपिस्ट च्या इथे पोहचली.

त्याचे क्लीनिक २ऱ्या मजल्यावर होते. मी बिल्डिंग च्या आत गेले आणि क्लीनिक मध्ये पोहचले. बाहेर त्याचा बोर्ड लावला होता. मी बेल वाजवली तर आतून एक सुंदर दिसणारा माणूस फॉर्मल कपडे घातलेले बाहेर आला. त्याचे वय २७ ते ३० च्या मध्ये असेल. त्याला मी विचारले फिजिओथेरपिस्ट विजय ना भेटायचे आहे.तर तो म्हणाला मीच आहे विजय. तुम्ही कल्पना आहेत ना. तर मी हो म्हणाली. त्याने मला लगेच आत येण्यास सांगितले. त्याचे क्लीनिक सुंदर होते. त्याने मला आत केबिन मध्ये खुर्चीवर बसायला सांगितले. मी त्याचे क्लीनिक पाहत होते. क्लीनिक मध्ये कोणी नव्हतो. विजय फक्त एकटाच होता. पूर्ण शांतता होती. ऐसी चालू असल्याने रूम पूर्ण थंड झाला होता.

विजय काही वेळाने आला. त्याने मला सर्व विचारले कि नक्की काय काय होत आहे. मी त्याला सर्व वेवस्तीत सांगितले. विजय म्हणाला नसा दाबल्या असतील म्ह्णून हा त्रास होतो. मग पुढे तो म्हणाला समोर च्या बेड वर पाठ करून झोप मी एकदा थेरपी करतो त्याने तुम्हाला बरे वाटेल.

मी उठले पण मला थोडी भीती पण वाटू लागली. कारण मी वेवस्तीत कपडे पण घालून आले नव्हते. मी एक टॉप घातला होता नायलॉन चा जो कमरेपर्यंतच होता. त्यात खाली निळ्या रंगाची जीन्स घातली होती. उपडी बेड वर झोपल्यावर विजय ला माझे शरीर मागून दिसेल. पण दुसरा काही उपाय नव्हता. कारण विजय ला त्याची फीस तर द्यवेच लागणार आहे.

मी हिम्मत करून बेड वर झोपले. विजय बेड च्या जवळ आला. त्याने हळूच माझ्या पाठीवर हात लावला. विजय चा हात लागताच माज्या शरीरात एक वेगळीच हालचाल निर्माण झाली. कारण माझ्या शरीराला कधी नवऱ्याशिवाय कोणी हात लावले नव्हते.

विजय ड्रेस वरूनच माझ्या पाठीवर मसाज करू लागला. त्याच्या हाताचा स्पर्श खूप चांगला वाटू लागला. मी डोळे बंद करून विजय च्या हाताचा स्वाद घेऊ लागली. विजय ने पूर्ण पाठीवर मसाज केले. आता तो वर येऊ लागला. त्याच्यी बोटे माझ्या ब्रा च्या पट्टी ला लागू लागली. पट्टी वर खाली हळू लागली.मग विजय मसाज करत खाली खाली जाऊ लागला. कमरेवर मसाज केले. तेव्हा मला जाणवले. कमरेवर मसाज करताना, विजय ची हाताची बोटे काही इंच माझ्या जीन्स पॅन्ट च्या आत सरकत आहे. त्याची बोटे माझ्या आत घातलेल्या पॅंटी ला लागत होती. मी काही म्हणाली नाही. कारण मला वाटले कि थोडाफार तर हात लागेल.

इथे मला विजयच्या हाताचा स्पर्श पाठीवर खूप छान वाटत होता तर मी त्याला थांबवले नाही. विजय ने मला पाठीवर हात लावून विचारले कुठे कुठे दुखत आहे. तो मला हात लावून दाखवत होता. मग त्याने दुखत असलेल्या ठिकाणी मला मसाज करून दिला. मला खूप बरे वाटू लागले.

मग तो परत आपल्या जागेवर बसला आणि मला पण उठायला सांगितले. मी खुर्चीवर येऊन बसले. त्यानी सांगितले काही नसा दाबल्या आहेत तर ४ ते ५ वेळा थेरेपी करावी लागले मगच तो त्रास पूर्णपणे जाईल. मी पण त्याला त्यावर होकार दिला आणि परत कधी यायचे विचारले. त्यानी मला शनिवारी येण्यास सांगितले.

मला त्या थेरेपीचा खूप फायदा झाला. मला घरी जाऊन खूप अराम मिळाला. मी नवऱ्याला पण सांगितले थेरपी बद्दल आणि शनिवारी परत जाणार आहे हे पण कळवले.

ठरल्याप्रमाणे मी परत शनिवारी सकाळी ११ ला पोहचले क्लीनिक ला. विजय ने मला आत बसवले. मी आज टीशर्ट आणि जीन्स पॅन्ट घालून आली होती. विजय ने मला समोर बेड वर झोपायला सांगितले. मी उपडी होऊन झोपले होते.

विजय जवळ आला. त्याने माझ्या टीशर्ट वरून मसाज करायला सुरवात केली. अचानक कमरेवरून मसाज करताना त्याने थोडी टीशर्ट वर सरकवली आणि कमरेवर हात लावला आणि मसाज करू लागला.

मी थोडी दचकली. विजय चा हात माझ्या कमरेवर फिरत होता. मी काही म्हणाली नाही आणि अशीच झोपून राहिले. मला त्याचा हाताचा स्पर्श आवडू लागला.

काही वेळ कमरेवर हात फिरवत विजय हळू हळू टीशर्ट च्या आत हात टाकू लागला. मला कसे तरी होऊ लागले. पण एक वेगळीच भावना निर्माण झाली होती. मला पण ते हवंहवंसं वाटू लागले. मी थोडी घाबरत होती पण विजय काही थांबला नाही. त्याने उजवा हात माझ्या टीशर्ट च्या आत टाकून पाठीवर तो फिरवू लागला. हळूच त्याचा हात माझ्या ब्रा च्या पाटीवर लागला. तो वर खाली पाठीवर हात फिरवत मसाज करत होता.

आधीप्रमाणे आज पण त्याची बोटे माझ्या पॅंटी ला लागत होती. काहीवेळाने माझे शरीर थोडे गरम होऊ लागले. विजय मसाज करत होता. त्याने हळू हळू टीशर्ट मागून वर करायला सुरवात केली. काही वेळातच त्याने टीशर्ट पूर्ण ब्रा च्या पट्टी च्या वर पर्यंत घेतली आणि तो मोकळ्या पाठीवर आता मसाज करू लागला. मला आता भीती आणि आनंद दोन्ही वाटू लागले.

मग विजय ने मला सरळ झोपायला संघितले. मला भीती वाटली कारण पुढून पण टीशर्ट वर झाले होते. मी हळूच फिरून झोपले. टीशर्ट माझ्या स्तनाच्या खाली पर्यंत होते. आणि पोट पूर्ण उघडे होते. विजय ने माझ्या पोटावर हात फिरवायला सुरवात केली.

मला ते सहन नाही झाले आणि मी तोंडाने आवाज करू लागले.

अहाहा हाहाहाहाहा अह्हाह्हा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा ह्ह्ह्ह

विजय थांबला नाही. तो मसाज करत माझ्या पोटावर हात फिरवत होता. मग त्याने माझ्या बेंबी भोवते बोटे फिरवायला सुरवात केली. मला गुदगुल्या होऊ लागल्या. हळूच त्याने हात वर आणून माझ्या स्तनांच्या खाली मसाज करायला सुरवात केली. माझा ब्रा टीशर्ट च्या खालून दिसत होता. मला जाणवले कि विजय चा हात माझ्या ब्रा ला घासत आहे.

अचानक पोटावरून हात खाली अनंत त्याने माझ्या कमरेवर हात फिरवायला सुरवात केली. हात फिरवताना काही हाताची बोटे माझ्या जीन्स च्या आत जाऊ लागली. मी घाबरली. मला वाटू लागले विजय माझ्या जीन्स मध्ये हात टाकतोय कि काय.

विजय कमरेवर हात फिरवत काही बोटे हळूच माझ्या जीन्स च्या आत टाकत होता जी माझ्या पॅंटी ला लागत होती. खूप वेळ त्याने मला असेच मसाज दिले आणि तो मागे गेला. त्याने मला उठायला सांगितले.

खर सांगू तर माझे उठायचे जरा हि मन नव्हते. मला खूप आनंद मिळत होता. मला अजून करायचे होते. पण नाईलाजाने उठावे लागले.

मी काही वेळाने घरी निघून गेले. पण ह्या वेळी मला आज झालेला मसाज आठवत होता. मी पूर्ण दिवस त्या बद्दलच विचार करत होती. आता परत दोन दिवसाने विजय ने बोलावले होते. मी त्या दिवसाची आतुरतेने वाट पाहू लागली.

शेवटी तो दिवस आला. मला कळून आले होते कि विजय माझ्या शरीराव आता हात फिरवेल म्हणून मी एक्दम मोकळा असा टॉप घातला जो खूप पातळ होता. खाली मी काळ्यरंगाची लेगीस घातली होती जी माझ्या पायांना गच बसली होती.

ठरल्या वेळेप्रमाणे मी विजय च्या क्लिनिक मध्ये आले. ह्यावेळी मला त्याने बेड वर सरळ झोपायला सांगितले. विजय ने आज सफेद रंगाचा शर्ट आणि काळ्या रंगाची फॉर्मल पॅन्ट घातली होती. विजय जवळ आला. आणि त्याने माझ्या पोटावर हात लावले. विजय चा हात पोटावर लागताच माझ्या तोंडून आवाज आला.

आह्ह अह्ह्हह्ह अहाहा

विजय ने ते दुर्लक्ष केले आणि तो माझ्या पोटावर हात फिरवू लागला. त्याने माझा टॉप वर करून घेतला. माझ्या पोटावर हळू हळू हात फिरवू लागला आणि स्तनांच्या खाली हात आणला. काही वेळ त्याने माझ्या पोटावर हात फिरवला.

मी डोळे बंद करून होते. अचानक विजय ने माझ्या पायाला हात लावला. मी दचकले आणि डोळे उघडून विजयकडे पाहिले. तो माझ्या पायाकडे उभा होता. त्याने माझ्या पायाच्या तळव्यांना मसाज करायला सुरवात केली. मला ते खूप आवडू लागले. मी परत मान खाली करून डोळे बंद करून झोपले आणि त्याचा आनंद घेऊ लागली.

हळू हळू विजय आपला हात माझ्या पायाच्या तलव्यवार आणू लागला. तो मसाज करत करत वर येत होता. जो पर्यंत तो माझ्या पायाच्या गुढघ्या खाली मसाज करत होता. तो पर्यंत तर ठीक होते. पण जसा त्याने गुढग्यावर हात आणला आणि माझ्या मांड्यांवर हात ठेवला मला काही कळेनासे झाले.

विजय चा हात माझ्या मांडीवर मसाज करू लागला. माझी पुची जागी होऊ लागली. तिला जाणवले कि कोणाचा तरी हात तिच्या जवळ येत आहे. हळू हळू जसा विजय चा हात पुचीकडे येऊ लागला, माझ्या शरीराची हालचाल होऊ लागली. मी माझा हात हलवत होती. तोंडावर वेग वेगळे भाव होऊ लागले.

तोंडातून आवाज करू लागले.

ईश्शस सीसीहसी शशश अह्ह्ह अह्ह्ह
सश शशशश शिश्श्श सईश्शस शशशश

खर तर मी विजय ला थांबवायला पाहिजे होते पण माझ्या मनाने मला ते करू नाही दिले. मी त्याचा आनंद घेऊ लागले. विजय माझी हालचाल पाहत होता पण तो थांबला नाही. त्याने त्याचा हात अजून वर आणला आणि आता तो माझ्या पुचीच्या त्रिकोणाच्या बरोबर कोपऱ्यात हात फिरवू लागला. तिथे हात फिरवून मसाज करू लागला. तो पुचीला हात लावत नव्हता.

एवढ्या जवळ विजय चा हात येताच माझी पुची गरम झाली. मग तो एका हाताने पुची भोवती मांडीवर हात फिरवत होता आणि दुसरा हात त्याने माझ्या पोटावर ठेवला आणि एकावेळीच माझ्या शरीरावर हात फिरवू लागला. आता मला राहवले नाही.

मी तडफडत होते. तेव्हाच मी सरळ बेड वर ठेवलेला माझा हात वर डोक्य्वर घेण्यासाठी उचलायला गेले तर तो विजय च्या पॅन्ट वरून लंडाला लागला. हात लंडाला लागताच मी घाबरले कारण मला जाणवले विजयचा लंड ताठला आहे. मी लगेच हात परत मागे ओढला आणि बेड वर ठेवला.

मी हात मागे घेताच, विजय जवळ आला आणि त्याची पॅन्ट माझ्या हातावर घासू लागला. मला माझ्या बोटाना त्याचा आत ताठलेला लंड जाणवत होता. तो मला त्याचा लंड पकडायचा इशारा करत होता. पण मला खूप भीती वाटत होती.

मी विचारात होतीच कि विजय ने त्याचा एक बोट पुचीवर फिरवला. मी शहारली आणि गचकन विजय चा लंड धरला. लंड धरताच मी विजय चा लंड दाबू लागले. त्याचा लंड खूप मोठा जाणवत होता. मी इथे विजय चा लंड पकडला आणि तिथे विजय ने त्याचा पूर्ण हात माझ्या पुचीवर लावला आणि पुची लेगीस वरूनच चोळू लागला.

माझ्या तोंडून मोठ्या मोठयाने आवाज येऊ लागला.

अहाहाहाहा अह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहा या
अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा हहा

विजय आता एक हात माझ्या पुचीवर घासत होता आणि दुसरा हात त्याने माझ्या स्तनांवर आणला आणि जोर जोरात माझे स्तन दाबू लागला. काही वेळ त्याने जोर जोरात माझे स्तन दाबून घेतले आणि पुची चोळून घेतली. मग मी त्याचा लवडा सोडला. तो माझ्या तोंडाजवळ आला आणि दोन्ही हाताने माझे तोंड पकडून माझ्या होठांवर चुंबन घेतले. त्याचे होठ एक्दम नरम जाणवले. किस करताच मी मदहोश झाली.

विजय ने त्याचे होठ माझ्या होठांवर दाबून ठेवले होते आणि तो एका हाताने माझे दोन्ही बॉल दाबत होता. मग त्याने माझा टॉप वर करून काढून टाकला. माझे मोठे स्तन पाहून तो वेडाच झाला. त्याने माझ्या गल्लीत जीभ टाकली आणि चाटू लागला. गल्ली चाटत त्याने माझ्या पाठी हात टाकून ब्रा चा हुक काढला आणि ब्रा काढून टाकला.

ब्रा निघताच माझे मोठे बॉल बाहेर पडले. विजय ने जरा हि वेळ न घालवता माझ्या निप्पल ला तोंडात घेतले आणि तो चोखु लागला. जोर जोरात बॉल दाबत तो निप्पल चोखत होता. विजय जणू माझे बॉल जोरात दाबून पिळत होता.

अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

माझ्या शरीरात आग लागली होती. मी ओरडू लागली होती. मग काही वेळ निप्पल चोखून झाल्यावर विजय खाली खाली जाऊ लागला. त्याने कमरेवर किस केले. मग तो जसा खाली पोहचला त्याने लगेच माझी लेगीस कमरेवर पकडली आणि खाली खेचून काढून टाकली. मी आत निळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. ती पूर्ण ओली झाली होती.

विजय आता तापला होता. त्याने लगेच पॅंटी पण पकडली आणि खाली खेचून काढून टाकली. माझ्या शरीरावरचा शेवटचा कपडा आता निघाला होता आणि मी पूर्ण नागडी झोपली होती. माझ्या शरीरात जणूं थंडी भरून आली. मला काही कळत नव्हते.

माझी पुची दिसताच विजय ने लगेच माझे पाय फाकवले आणि समोर उभं राहून त्याने त्याचे तोंड माझ्या पुचीवर टेकवले. जीभ काढून पुची चाटू लागला.

अहाहा हाहाहा अहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा

पुची ला विजय ची जीभ लागताच मी आता स्वतःला पूर्ण विजय ला सोपवले. आता मला पण सर्व खूप आवडू लागले.. विजय ने पुची चाटत त्याचे शर्ट काढून टाकले. मी खाली पाहिले तर माझ्या दोन्ही पायाच्या मध्ये विजयचे डोकं होते. त्याला पुची चाटताना पाहून मला विजय वर खूप प्रेम येऊ लागले. मी त्याचे डोकं पकडले आणि त्याला पुचीवर दाबून धरले.

मग काही वेळाने, विजय मागे झाला आणि त्याने लगेच त्याची पॅन्ट आणि आतली चड्डी काढून तो पण पूर्ण नागडा झाला. पॅन्ट बाजूला फेकून तो माझ्याकडे येऊ लागला तेव्हा माझी नजर त्याच्या ताठलेल्या लंडाकडे गेली. त्याचा बुल्ला खूप मोठा होता आणि तो वर खाली डुलत होता.

विजय माझ्या तोंडाकडे आला. त्याने मला आडवे झोपवले आणि त्याने काहीच विचार न करता माझ्या तोंडात त्याचा बुल्ला टाकला. मी पण आनंदाने त्याचा बुल्ला तोंडात घेतला आणि चोखु लागले. विजय उभं राहून माझे बॉल दाबत होता आणि मी त्याचा लंड चोखत होती.

मी विजय चा लंड चोखत होतेच कि त्याने माझे डोकं धरले घट्ट आणि जोर जोरात धक्के देत माझ्या तोंडात लंड टाकून माझे तोंड झवू लागला. माझ्या तोंडाची लाळ लवड्यवरुन खाली येऊ लागली. विजयचा मोठा लंड पूर्ण तोंडात घस्या पर्यंत गेला. पूर्ण लवडा ओला झाला होता. खूप वेळ त्याने माझे तोंड जोर जोरात झवले.

मग विजय ने हळूच त्याचा लाळेने भरलेला लवडा बाहेर काढला आणि त्याने मला उलटे झोपवले. माझी नागडी गांड समोर आली. माझी मोठी गांड पाहून तो वेडाच झाला. त्याने लगेच माझ्या गांडीवर तोंड ठेवले आणि तो किस करू लागला. वेड्या सारखे आपले तोंड माझ्या मोठ्या गांडीवर घासू लागला. जिभेने गांड चाटू लागला.

मग त्याने मला सरळ झोपवले. आणि तो माझ्या पायाजवळ गेला. त्याने माझे दोन्ही पाय खेचले आणि माझी गांड बरोबर बेड च्या टोकावर आणली. मग त्याने माझे दोन्ही पाय फाकवले आणि त्याच्या खांदयावर घेतले. मी खाली पाहिले तर माझे पाय फाकले होते आणि विजय लवडा हळूच माझ्या पुचित गुसवत होता. तेव्हा मला कळले कि त्याने बेड पण असा बनवला आहे कि त्याला उभं राहून झवता येईल.हळूच विजय ने माझ्या पुचित लंड टाकला. आणि तो माझे पाय फाकवुन माझी पुचित झवू लागला.

अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहा
अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

माझ्या शरीराचे पाणी पाणी होऊ लागले. दुसऱ्या माणसाचा लवडा मी माझ्या पुचित घेतला होता. त्यात विजयचा लवडा माझ्या नवऱ्या पेक्षा मोठा होता त्यामुळे मला एक नवीन आनंद मिळत होता.

विजय आता पूर्ण जोश मध्ये होता. त्याने जोरात दणके द्यायला सुरवात केली. काहीवेळाने त्याच्या दणक्यने माझे पाणी निघाले. विजय अजून सुरूच होता. माझी पुची चिकट झाली होती. विजय ने घट्ट माझ्या मांड्या पकडल्या आणि जोर जोरात लंड घुसवायला सुरवात केली. तो आवाज करू लागला.

आ या या या आ या या या
या या या अअअअअ या या या अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

काही वेळाने विजय ने त्याचे पाणी सोडले. तो हळू हळू लंड आत बाहेर करत त्याने लंड बाहेर काढला आणि मागे झाला.

विजय खूप थकला होता. मी त्या कडे पाहिले तर तो लंडावरून त्याचा कॉन्डोम काढू लागला. त्याचा कॉन्डोम पूर्ण चिकाने भरला होता.

मी काही वेळ अशीच पडून राहिले. मग उठले आणि आपले कपडे घालू लागली. विजय ने पण आपले कडपें घालून घेतले. दोघे पण एकमेकांना पाहून खुश होत होतो. माझे मन तृप्त झाले होते. मी निघताना विजय ने मला घट्ट मिठी मारली आणि परत एकदा माझ्या होठांवर किस केले. त्याने मला एका गर्लफ्रेंड प्रमाणे वागवले.


मी घरी पोहचले. घरी जाऊन मनात एक शांती मिळाली होती. एक वेगळा झवण्याचा अनुभव मिळालेलं होता. त्या नंतर मी आणि विजय बहुतके वेळा झवलो. मी विजय ला झवायला देत होती. आणि त्याबदल्यात तो मला फिजिओथेरपी फुकट मध्ये देऊ लागला.

Loading5

0

You cannot copy content of this page