बकुळी ला दाखवली माझी मर्दांकी

ज्वारी काढणीचे दिवस होते. मजूर काय मिळतं नव्हते. ज्वारी तर काढणीस आली होती. आईवडील दोघेच ज्वारी काढत होते. दोन दिवस त्यांनी काढून त्यांना एक बकुळा नावाची कामकरणारी बाई मिळाली. ती आमची नातेवाईक च होती. वयाने 30 वर्षाची असेल. दोन मुलांची आई होती.

शरीराने लठ्ठ होती. स्तन ब्लाऊज मध्ये, दाबू दाबू भरल्यासारखे दिसत होते. पोट सुटलेली, चेहरा गुबगुबीत, गोरा होता. उंची जेमतेम च होती. त्यावरून विचार करा कशी दिसत असेल ती. जास्त आकर्षित दिसणारी ती नव्हती पण ” वेळेला केळ आणि वनवासाला सीताफळ ” या उक्तीप्रमाणे ती बरी होती.

सुट्टी दिवशी मी ही ज्वारी काढायला गेलो होतो. दुपार पर्यंत ज्वारी काढली. दुपारी वडिलांना मामाचा फोन आला. की मामाकडील आज्जी च दुखत आहे. दोघांना ही अर्जंट बोलावलं होत. ते मला म्हणाले साडे पाच वाजेपर्यंत जमेल तेवढं काम करा. कारण दुपारी सुट्टी दिली असती तर बकुळाला दिवसभराची फुकट हजेरी द्यावी लागली असती.

आत्ता मी आणि बकुळा दोघेच शेतात होतो. थोडावेळ ज्वारी काढली. ज्वारी काढता काढता इकडच्या तिकडच्या गप्पा सुरु झाल्या.

बकुळीने अचानक मला प्रश्न विचारला. ” काय एखादी पोरगी पटवलीस का नाही ”

मी अवाक् झालो. माझ्यासाठी हा बाऊन्सर होता, मला तशी एक मुलगी आवडायची पण विचारायची हिम्मत नव्हती झाली. मी या प्रश्नावर गप्प बसलो.

बकुळा : ” मी काय विचारतेय, तुझ लक्ष कुटय ”

ती ज्वारी काढत बोलत होती पण मी थांबलो होतो.

मी : ” आहे ना इथेच ”

बकुळा : ” मग सांग कोण पोरगी पटवलीस का नाही ”

मी : ” नाही ओ, मला कोण पटणार ”

बकुळा : ” का तू मर्द नाहीस का ”

तिने डायरेक्ट माझ्या मर्दांनकीवरच शंका घेतली.

मी : ” अस कसं बोलता. आहे की मी मर्द ”

मी हा या यार्कर तर डिफेन्स केला होता. पण पुढे काय विचारीन याची तयारी करूनच ज्वारी काढायला लागलो. मी डिफेन्स तर नक्की करीन हा विश्वास होता.

बकुला : ” आहेस मर्द तर पोरगी का पाठवली नाहीस. ”

मी : ” मला अजून मनासारखी आवडलीच नाही. ”

बकुळा : ” मुलगी आवडली नाही का, मुलींमध्ये इंटरेस्ट नाही.

( आत्ता समजलं होत. बकुळी खूप मोठी खेळाडू आहे ते. मला पलटवार करायची संधीच देत नव्हती. )

मी : ” म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुम्हाला. ”

बकुळा : ” काहींना असतो, मुलांमध्ये इंटरेस्ट, तू त्या टाईप चा तर नाहीस ना ”

( आत्ता मात्र माझ्या मर्दांकीला आव्हान मिळालं होत. )

मी : ” तुम्हाला बघायचं आहे का मी कोणत्या टाईप चा आहे ते ”

बकुळा : ” हो बघायचं आहे. ”

मी : ” चला मग आतमध्ये ”

बकुळा : ” कुठे आत ”

मी : ” ज्वारीत चला, दाखवितो मर्द आहे की नाही तेही कोणत्या टाईप चा आहे ते ”

बकुळा : ” चल मी पण बघते. किती दम आहे ते तुझ्यात. ”

असं बोलून आम्ही दोघेही ज्वारी आत मध्ये गेलो. ती आतमध्ये येताना बकुळी जाड असल्यामुळे ज्वारी पडत ही होती.

मी पुढे जाऊन बाहेर कोणाला काही दिसणार नाही. किंवा आवाज येणार नाही अश्या ठिकाणी जाऊन थांबलो. बकुळी ही माझ्या मागे येत होती. मी तर खर इर्षेला पेटलो होतो. ती आली लगेच मी तिला घट्ट पकडले. जोरात मिठी मारली. तिने ही मला जोरात आवळून धरले. बकुळीची उंची माझ्या खांद्याला लागत होती. तिचे स्तन माझ्या अंगाला घासत होतें. माझा ताठलेला लंड तिच्या पोटाला लागत होता. मी तिला तसच खाली पडली. तिला ते अपेक्षित नसावं. ” आई ग.. अरे नीट ना चुत्या, ” ती म्हणाली.

मी तिच्यावर पडून तिचा किस घेत होतो. किस कसला चावतच होतो. तीही तसच करत होती. दोघेही पूर्ण जोशात होतो. पाच मिनिटे किस केल्यानंतर मी तिचे स्तन दाबायला लागलो. तीही स्तन मोकळे करायला लागली. जेव्हा तिचे स्तन मोकळे झाले तेव्हा. मी जोरात दाबायला चालू केले. ते माझा हातात बसत नव्हते. मी तिच्या मोठ्या खरबूज सारख्या स्तनांना चोळत होतो. एक स्तन तोंडात घेतला आणि चोखायला चालू केला. दुसरा हाताने दाबत होतो. बारी बारिने दोन्ही स्तने चोखली. बकुळी पूर्ण जोशात आली होती. मी तिची साडी वर केली आणि तिची चड्डी काढली. थोडे वाढलेली केस होती. केसात काळी पुच्ची दिसली. मस्त माजलेली पुच्ची होती. तीच्या तांगड्या फाकवल्या, तिच्या पुच्चीचे दोन भाग वेगळे झाले. आता मधला जरा लालसर भाग दिसला. माझी उत्तजना सर्वोच्च ठिकाणी होती. मी ही माझा काळभोर लंड बाहेर काढला. बकुळी ने लंड हातात घेतला. लंड चोळत म्हणाली. ” तुझ्या वयाच्या मानाने तर मस्त आहे. बघुत किती वेळ तिकातोय ते ”

This content appeared first on new sex story .com

मी : ” बघ कशी तुझी जिरावतोय ते ”

बकुळी : ” बघूत बगुत, आत्ता घाल लवकर ”

मी : ” का येव्हडा दम निघत नाही. ”

बकुळी : ” घाल ना लवकर ”

मी ही तिच्या टांगड्या फाकावल्या होत्या. लंड सेट केला. एका झटक्यात पूर्ण आत गेला. विशेष असा घट्टपणा जाणवला नाही.

बकुळी : ” हमममम, आई ग

मी : आता कसं वाटतंय.

बकुळी : चांगलाच लांब आहे तुझा.

मी : ” तुझी पुच्चीच्या पार भोसाडा झालाय. किती लंड घेतलेत. ”

मी पूर्ण अरेतुरे वर आलो होतो.

बकुळी : मला कुठले येवढे लंड नशिबात आहे. माझी असली वाढलेली तब्येत बगून कोण नाही मा झ्या मागे लागत.

मी : मघा लई म्हणत होतीस, मर्द आहेस का नाही.

बकुळी : ” तुला ऊकसवल नसतं तर आत्ता तु मला झवत नसतास. माझ्याकडे पर्याय नव्हता. ”

आणि तिच्या डोळ्यात पाणी आल. ते मला जाणवलं.

मी : काळजी करू नकोस, मी करेन तुझी ईच्छा पूर्ण.

अस बोलून मी तिचे आश्रु चाटले. ती खुप खुश झाली.

बकुळी : माझ्या राज्या मला माफ कर, मी तुझा स्वाभिमान दुखावला. पण तू माझ दुःख समजून घेतलेस. तुझ्यासाठी काहीही करायला तयार आहे. आता तुला हवं तस कर.

मी : हो ग, तुला आज समाधानी करतो का नाही ते बघ.

मी ही तीच बोलणं ऐकून भावनिक झालो होतो. माझा लंड ही थंड पडला होता. मी बाहेर काढून थोडा हलवला. तो कडक झाल्यानंतर, मी प्रेमानं माझा लंड आता बाहेर करु लागलो. ती ही ” अहह आहह… अहह… अहह हम्म…. हम्म्म… हम्म्म असा आवाज काढत होती. मी सात आठ मिनिटे धक्के दिले. आणि झडलो. मला एक प्रकारची ग्लानी आली होती. तिच्या अंगावर पडून राहिलो. ती हि तशीच झोपून गप्प राहिली. मी तर थोडा वेळ तसाच झोपी गेलो होतो. थोडा वेळाने तिच्या अंगावरून उठलो, ज्वारी chya बाहेर आलो. ती ही बाहेर आली. तिच्या डोळ्यात माझ्याबद्दल प्रेम दिसत होतें. आम्ही थोडावेळ ज्वारी काढली आणि घरी गेलो.

वडील दोन दिवसांनी आले होते. त्यांनी मला बकुळी ची मजुरी द्यायला लावलं होत. तिने ते सगळे पैसे मलाच दिले. मी नको म्हणालो पण ती म्हणाली तू जे सुख दिलेस ना माझा नवरा सुद्धा देत नाही. आम्ही वेळ भेटेन तेव्हा झवत असतो. ती माझ्यावर फुल्ल फिदा आहे. मी तिची ईच्छा पुर्ण करतं असतो. कशी वाटली ही स्टोरी नक्की सांगा.

This story बकुळी ला दाखवली माझी मर्दांकी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page