बल्ब बदलण्यासाठी आलो पण शेजारच्या काकीला झवून गेलोहॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव विनायक आहे. मी २३ वर्षाचा, मध्य बांधाचा कॉलेज जाणारा मुलगा आहे. मी MBA चा कोर्से करत आहे. काही दिवसा आधी मी घरात एकटाच होतो आणि मूवी पाहत होतो, तेव्हड्यात दरवाज्यात कोणी तरी लाल रंगाची फुलांची साडी घातलेली बाई येण्याच जाणवल. त्या शेजारच्या कविता काकीं होत्या. त्याने मला विचारल, मला नवीन बल्ब आणला आहे तो वरती लावून देशील का, जुना बंद पडला आहे. मी हो म्हणालो आणि त्यान्च्या मागोमाग घरी आलो. त्यानी स्वयंपाक घरात येण्यास सांगितले. आणि वर लावलेल्या बल्ब कडे इशारा केला. तो फार उंच होता तर मी आतल्या रूम मधून टेबल घेऊन आलो आणि त्यावर चढलो. तो बल्ब पूर्ण जाम झाला होता निघत नव्हता. तर मला काढण्यास थोडा वेळ लागला. काकी टेबलं पकडून उभी होती.

अचानक टेबलं थोडा हलू लागला. तर काकीने लगेच एका हाताने माझा पाय धरला. मी शॉर्ट पेंट घातिली होती. काकीचा हात एक्दम गरम आणि मऊ वाटत होता. माझं पूर्ण लक्ष आता काकीच्या त्या हाताकडे होत. मी विचारात एवढा मग्न झालो कि विसरून गेलो कि खाली माझा लंड वाढत चालला आहे. काकीच तोंड एक्दम माझ्या लंडाच्या जवळच होत. पण मला राहावलंच नाही आणि लंड काकीच्या विचाराने एक्दम ताठला. माझा ताठलेला लंड काकीला आता दिसू लागला. पण काकी पण काही तरी करण्याचा विचारात होती. कविता काकी ने पण तिचा हात बोलता बोलता हलू हलू वर आणला आणि आता काकीचा हात माझ्या मांडीवर होता. ती तिचा हात वर खाली करून मांडीवर फिरवू लागली. तिचा हात माझ्या शॉर्ट पेंट च्य हलू हलू आत जाऊ लागला.

मी लवकरच तो नवीन बल्ब लावला आणि खाली उतरलो. खाली येताच काकीने मला हात धुण्यास सांगितले. तर मी वॉश बेसिन मध्ये हात धुवतच होतो कि काकी मागून आली आणि ती पण मला बाजूने एक्दम चिकटून हात धुवू लागली. तिचे बॉल माझ्या हाताला घासत होते. तेव्हड्यात काकीने बोलता बोलता आपला पल्लु पडला आणि मला तिची पूर्ण गल्ली दिसली. काकी काही न झाल्यासारखी बोलत हात धुवत होती. माझी नजर तिच्या त्या गल्ली कडे टिकून गेली.

मला आता जरा हि राहवलं नाही आणि मी लगेच फिरून तेच ओले हात काकीच्या स्तनाना लावले आणि जोरात दाबले. मी बॉल दाबताच काकीने डोळे बंद करून जोरात आःआह अहाहाहा अह्हाह असा तोंडातून आवाज काढला.

आता मला थांबवणं कठीण होत मी जोर जोरात बॉल दाबू लागलो. कविता काकीच्या गालावर किस केलं. जवळ खेचून घेतलं आणि घट्ट मिठी मारली आणि मानेवर चुंबन घेतलं. मग मी काकीच्या होठांवर किस करू लागलो. मी एक्दम जोश मध्ये किस करत होतो. किस करत काकीच्या पाठीवर हात फिरवला. मग हात खाली नेहून गांडीवर हात फिरवला आणि जोरात दोन्ही हाताने गांड दबावली. काकीची गांड एकदम मोठी आणि मऊ होती.

मी आता खूप गरम झालो होतो. काही न विचार करता लगेच काकीचा ब्लाउझ काढून टाकला. काकीने आत काळ्या रंगाचा ब्रा घातला होता. तोही मी काढला आणि काकीचे मोठे आंबे उघडे केले. काकीचे आंबे लगेच तोंडात घेतले आणि चाटू लागलो. निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागलो. जोर जोरात दोन्ही हाताने दाबून त्याचा रुस काढत होतो. मग काही वेळात कमरेवर हात फिरवत मी खाली घेलो आणि काकीची साडी पूर्ण सोडली.आणि परकर ची नाडी सोडली. नाडी सोडताच परकर खाली पडला आणि काकी आता फक्त काळ्याच रंगाच्या चड्डी वर मला मिठी मारून उभी होती. मीही माजी पेंट आणि Tshirt काढलं आणि घट्ट मिठी मारून किस करत खाली लंड काकीच्या पुचीवर घासू लागलो.

मग काकी खाली सरकत जाऊ लागली आणि माझ्या छातीवर तिने किस केलं. आणि खाली जाऊन बसली. तिने माझी चड्डी पकडली आणि खेचून पूर्ण खाली काढून टाकली. खाली काढताच माझा लंड एक्दम उद्या मारत बाहेर आला. काकीने लगेच त्याला मुठीत पकडले आणि हलवत लंड तोंडात घेतला. काकी जोर जोरात हलवत लंड तोंडात घालू लागली. लंड आता काकीच्या तोंडात आत बाहेर होताना मला वरून दिसत होता.काकी खूप तापली होती. मी लगेच काकीला जमिनीवर झोपवलं. मग तिच्या मांडीवर किस करत वर वर जाऊ लागलो आणि पुची कडे पोहचताच चड्डी दोन्ही हाताने पकडली आणि झट करून खाली खेचून काकीला पूर्ण नागडं करून टाकलं. काकीची पुची समोर दिसताच मी तिच्यावर तुटून पडलो. मी पुची चाटू लागलो. बोट टाकून पाणी काढू लागलो. काकीची पूर्ण पुची चाटून घेतली.काकीची पुची एक्दम तापली. मी जरा हि वेळ न घालवता लगेच काकीच्या पुचित लंड घुसवला आणि तिच्यावर झोपून गेलो. हलू हलू लंड आत बाहेर करत वर काकीला होठांवर चुंबू लागलो. हलू हलू गती वाढवली आणि जोर जोरात पुची झवू लागलो. काकी एक्दम जोश मध्ये अली. मी आता एक्दम अंतिम सुखाच्या जवळ पोहचलो होतो. मी जोर जोरात काकीला झवू लागलो. तिचे बॉल जोरात दाबू लागलो.

काकीच्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहा आह
अहाहा अहाहा आह्ह आआआआअह् आह्ह
अहाहा आआः आह्ह्हह्ह

खालून माझा लंड पुचित एक्दम आत जाऊन पुचीतून पाणी काढत होता. तेवढ्यात काकी मोठयाने बोलू लागली. थांबू नको आता झव झोरात. आहाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह मस्त आहाहा अहाहा
काकीचं पाणी निघणारच होत… जोर जोरात फटके देत मी काकीची पुची एकदम चिकट करून टाकली.

मी काकीचं तोंड घट्ट पकडलं आणि होठांवर चावट जोरात लंड घुसवू लागलो तेव्हड्यात काकीच पाणी बाहेर आला आणि मला लंड आत जाताना ते जाणवू लागला कारण पूर्ण पुची ओली झाली..

माझा पण लंड आता चरण सीमेवर पोचला होता. तर मी काकीला लगेच उठवून बसवलं आणि काकीच्या तोंडात लंड घुसवला आणि काकीने तो लगेच आत घेतला आणि चोखु लागली. काही वेळात माझ पण पाणी काकीच्या तोंडात उडालं. काकीचं पूर्ण तोंड माझ्या गरम पाण्याने भरून गेलं. कविता काकीने उठून वॉशबेसिन मध्ये ते पाणी टाकलं आणि तोंड धुवून घेतलं. मी असाच थोडा वेळ जमिनीवर नागडा कविता काकीला साडी घालत बघत झोपून राहिलो. मग मीही कपडे घालून घरी जाण्यास निघालो. पण जाताना काकीला परत एकदा होठांवर किस केलं आणि तिची मोठी गांड जोरात दबावली.You cannot copy content of this page