बहिणीला नवऱ्याकडून झवून घेतलेमाझे नाव दामिनी आहे. मी ३४ वर्षाची आहे. माझ्या नवऱ्याचे नाव अनिरुद्ध आहे. माझा ३ वर्षाचा मुलगा आहे. आम्ही एका लहानश्या गावात राहतो.

काही दिवशाआधी माझ्या लहान बहिणीचे म्हणजे मानवी चे घटस्फोट झाले. ती २७ वारसाची आहे. तिच्या नवऱ्याने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केले. आमचे आई वडील नाही आहेत, त्यामुळे मी मानवीला माझ्या घरी राहायला बोलावले.

आता जवळ १५ दिवस झाले होते. जेव्हा पासून मानवीचा घटस्फोट झाला आहे, ती जास्त काही बोलत नव्हती. पूर्ण दिवस घरात एका जागी गप्प बसून राहायची. डॉक्टरांना दाखवले तर ते म्हणाले तिच्या डोक्य्वर परिणाम झाला आहे. तिला घटनेचा धक्का बसला आहे. तुम्ही तिच्याशी बोलून लवकर तिला हयातून बाहेर काढा नाही तर ती जन्मभर अशीच राहील.

नातेवाईकांनी पण तिला समझवले कि कामाला लाग आणि विसरून जा जे काही झाले ते, पण ती काही तिचे विचार बदलत नव्हती. सुरवातीला तर मी तिला सांभाळले, खूप काही केले पण आता अस वाटत होते कि हि अशीच घरात बसून राहिली आणि बाहेर जाऊन तिने काम नाही केले तर आमच्यावर बोझ बनून जाईल.

मानवी शिकलेली होती. जर बाहेर जाऊन काम केलं तर थोडे पैसे येतील घरात आणि हातभार लागेल. पण मानवी काही ते समजत नव्हती. पूर्ण दिवस घरात बसून राहायची. मला कळत नव्हते काय करावे. मला तिच्या भविष्याची आणि माझ्या परिवाराचा विचार येऊ लागला.मी रात्रं दिवस मानवी बद्दलच विचार करत होती कि काय केले पाहिजे. एकदा दुपारी मी माझ्या मोबाइलला एक कार्यक्रम पाहत होती. त्यात दाखवले होते कि एका माणसाचे तिच्या साली बरोबर शारीरिक संबंध जोडले. आणि त्याच्या बायकोला हे माहित पडू दिले नाही.

तो कार्यक्रम पाहताना माझ्या डोक्यात खूप वेग वेगळे विचार येऊ लागले. रात्री सर्व झोपले होते पण मला झोप लागत नव्हती. मला परत तोच विचार आतून खात होता. माझ्या मनात एक विचित्र विचार आला कि जर अनिरुद्धाने मानवीला झवले तर कदाचित ती परत सामान्य होईल. तिच्या डोक्य्वर झालेला परिणाम निघून जाईल आणि ती परत आपले सामान्य जीवन जगायला लागेल.

विचार विचित्र होता, पण का माहित नाही मला असे वाटत होते कि ह्या शिवाय दुसरा काही उपाय नाही. मानवीला असं काही नवीन अनुभव देणे जरुरी होते ज्याने ती परत जीवन आनंदाने जगेल.

एक भीती पण होती कि, ते प्रेमात पडतील. पण त्यासाठी मी विचार केला कि मानवी कामाला लागली कि तिला दुसरीकडे भांड्यवर घर घेऊन राहायला सांगेन म्हणजे ते प्रेमात पडणार नाही आणि मी अनिरुद्धला माझ्या ताब्यात ठेवेन.

मी ह्या बद्दल पूर्ण रात्र विचार करत होती. जवळ दोन दिवस हा विचार माझ्या डोक्यात सुरु होता. शेवटी शनिवारी मी ठरवले ह्या शिवाय दुसरा काही उपाय नाही आहे. जास्त दिवस अजून वाट पाहिली तर तिच्या डोक्यवरचा परिणाम वाढत जाईल आणि तिला ठीक करणे मुशकील होईल.मी माझा निर्णय पक्का केला. कोणालाही काही सांगितले नाही. अनिरुद्धाला पण नाही कळवले. दुसऱ्या दिवशी सोमवार होता. अनिरुद्ध नेहमी प्रमाणे कामाला गेला. त्या दिवशी मानवी उठली. मी तिला कपडे धुवायला सांगितले. त्या कपड्यात मी मुद्दाम अनिरुद्धाची चड्डी ठेवली होती. मानवी ने ती धुतली आणि सुकायला टाकली.

मला अनिरुद्धाला पण त्याला न सांगता मानवी बद्दल जागृत करायचे होते. त्यासाठी मी दुसऱ्या दिवशी अनिरुद्ध अंघोळीला जायच्या आधी, मानवी ची चड्डी आणि ब्रा समोरच लटकत ठेवली, ज्याने अंघोळ करताना अनिरुद्धाला दोन्ही स्पष्ट दिसतील.

त्याच दिवशी मी अनिरुद्धचा टॉवेल बाथरूम मध्ये नाही ठेवला होता. त्याने अंघोळ झाल्यावर मला टॉवेल आणायला सांगितले. तर मी मानवीला टॉवेल घेऊन जायला सांगितले आणि म्हणाले तू दे माझे मसाल्याचे हात आहेत. मानवीने थोडे तोंड फिरवले पण काही उपाय नसल्याने ती टॉवेल घेऊन अनिरुद्धाला देऊन आली.

मग एकदा रविवार होता. अनिरुद्ध सुटीच्या दिवशी उशिरा उठत असे. मी त्या दिवशी ६ ला उठले होते. बाहेर आले तर कळले मानवी पण उठली आहे. मी बाथरूम मध्ये जात होती तर मला दिसले कि मी आमच्या खोलीचा दरवाजा बंद करायचे विसरली. मला अनिरुद्ध बाथरूम मधून झोपलेला स्पष्ट दिसत होता.

मी परत बाथरूम मधून बाहेर येऊन खोलीचा दरवाजा बंद करायला गेली तर मला एक उक्ती सुचली. मी परत माझ्या खोलीत गेले. खोलीत काळोख होता. थोडासा उजेड बंद खिडकीच्या काचेतून बेड वर येत होता.

मला माहित होते कि अनिरुद्धाचा लंड रोज सकाळी ताठलेला असतो. मी खोलीत गेले. अनिरुद्ध गाढ झोपेत होता. मी बेड वर त्याच्या बाजूला बसले आणि हळूच त्याच्या लवड्यवर हात लावला. अनिरुद्धाने शॉर्ट पॅन्ट घातली होती. मला त्याचा लवडा मोठा झालेला जाणवला. घट्ट चड्डी मुळे लवडा आडवा झाला होता.

मी हळूच हाताने अनिरुद्धची चड्डी थोडी खाली केली आणि लवडा बाहेर काढला. लवडा बाहेर करताच लवडा सरळ उभा राहिला.

मी असाच लवडा ठेवला आणि बाजूला बेड वर माझे काही कपडे ठेवले. मग बाहेर आली आणि बाथरूम मध्ये गेली. मी बाथरूम मधून पाहिले तर मला अनिरुद्धचा ताठलेला लवडा स्पष्ट दिसत होता.

मी परत बाथरूम मधून बाहेर आले आणि मानवीला म्हणाली, मी माझे कपडे आतल्या बेड वर विसरली आहे, जरा आणून बाहेर टेबलावर ठेव ना.

मानवी कपडे घेण्यासाठी रूम मध्ये गेली. मी तिला रूम मध्ये जाताना पाहिले आणि बाथरूम चा दरवाजा थोडासा उघडून आत उभी राहून तिला पाहत होती.

मानवी हळूच बेड जवळ गेली. तिने कपडे हातात उचले तेव्हा तिची नजर अनिरुद्धच्या ताठलेल्या लवड्यवर गेली. कपडे तर फक्त दोनच होते. मानवीला घेऊन लगेच परत यायचे होते. पण ती तिथेच काही वेळ थांबली. तिने मागे वळून सुद्धा पाहिले पण मी दिसले नाही तर ती तिथेच उभी राहिली.

मी पाहिले मानवी कपडे घडी घालण्याचे नाटक करत होती. पण तिचे लक्ष पूर्ण अनिरुद्धच्या ताठलेल्या लवड्यकडे होते. ती जणू मग्न होऊन लवड्यला पाहत होती. काही वेळ मानवी अशीच बेड च्या बाजूला लवड्याला पाहत उभी होती. तेवढ्यात अनिरुद्ध कडेवर होऊन झोपला तर मानवी घाबरली आणि लगेच रूम मधून बाहेर आली.

मानवी ने अनिरुद्धाचा लवडा पाहिल्या पासून मला तिच्यात थोडे बदल दिसू लागले होते. ती आता घरातली कामे करू लागली होती. ती अनिरुद्धला रोज चहा देत असे. इथे अनिरुद्ध पण मानवी कडे वाईट नजरेने पाहू लागला होता. एकदा मानवी कपडे सुकवत होती. ती कपडे पिळण्यासाठी वाकली तर अनिरुद्ध टक लावून तिच्या स्तनाना पाहू लागला. मी अनिरुद्धाला बहुतेक वेळा मानवीच्या गांडीकडे पण पाहताना पाहिले होते.

आता पुढे जाण्याची वेळ आली होती. मला थोडी भीती पण वाटत होती कि नक्की काय होईल ह्याचा परिणाम, पण करणे भाग पण होते. तर मी अनिरुद्धाला सांगितले आपण रामन गावात देवीचे मंदिर आहे तिथे जत्रा पण लागते आपण तिथे सर्वजण दर्शनाला जाऊया. मानवीला पण घेऊन जाऊ.

ते गाव दूर होते. जवळ ५ तास लागणार होते बस मध्ये. तीन दिवस तिथे राहण्याची यौजना होती. अनिरुद्धाला पण तो विचार आवडला. आम्ही गुरुवारी रात्री निघालो. शुक्रवारी सकाळी पोहचलो. तिथे हॉटेल नव्हते. सर्व लॉज होते. आम्ही एक लॉज मध्ये थांबलो. अंघोळ करून लगेच सकाळी दर्शनाला निघालो.

मंदिरात गर्दी खूप होती तर मी माझ्या मुलाला घेऊन पुढे चालत होती. रांगेत चालताना मी पुढे होती, माझ्या मागे मानवी आणि मानवीच्या मागे अनिरुद्ध होता. मंदिराच्या जवळ पोहचताना गर्दी वाढली. सर्वे अंगाला चिकटून, धक्का मारत हळू हळू पुढे जात होते. मानवी पण माझ्या पाठीला पूर्ण चिकटली होती. तिचे बॉल माझ्या पाठीला पूर्ण चिकटले होते.

गर्दी पाहून माझ्या मनात आले, अनिरुद्ध काय करत असेल गर्दीत. उसुकतेने मी खाली पाहत हळूच माझी मान मागे फिरवली. गर्दीत मला दिसले अनिरुद्ध पूर्ण मानवीला मागून चिकटला आहे. तिरख्या नजरेने मागे पाहिले तर कळले कि अनिरुद्ध ने दोन्ही हात मानवीच्या खांदयावर ठेवले आहे आणि मानवी त्याला काही म्हणत नाही आहे.

आम्हाला दुपार झाली दर्शन घेयाला. मग बाहेरच जेवून आम्ही आमच्या लॉज च्या खोलीत आलो. आम्ही एकच रूम घेतला होता. त्यात एक लहान बेड होता. आणि लॉज मालकाने ३ गादी दिल्या होत्या. आम्ही विचार केला, मुलाला वरती बेड वर झोपवू आणि आम्ही खाली जमिनीवर झोपू. अनिरुद्ध ने गादी बेड च्या समोर दुसरी कडे भिंतीला टेकवून लावले.

आम्ही सर्व थकलो होतो तर आम्ही झोपून गेलो. आता संध्याकाळ झाली होती. आम्ही बाहेर थोडे फिरून आलो आणि येताना जेऊन आलो. जवळ ११ ला माझा मुलगा म्हणाला त्याला झोप येत आहे. तर मी त्याला बेडवर दूध पाजून झोपवू लागले. अनिरुद्ध ला म्हणाली मी झोपवून येते खाली झोपायला.

तिथे खूप थंडी होती तर चादर घेऊन आम्ही झोपलो होतो. अनिरुद्ध आणि मानवी आपली कामे संपवून झोपायची तयारी करू लागली. अनिरुद्ध ने खोलीचा दिवा वीजवळ. बंद खिडकीतून उजेड आत येत होता. काहीवेळाने दोघे पण झोपले. मुलगा पण माझा झोपला होता आता.

मला झोप येत नव्हती पण मी काही हालचाल करत नव्हती. अस दाखवत होती जणू मी गाढ झोपेत आहे. जवळ १२ वाजता मला मानवीचा सिसकण्याचा आवाज येऊ लागला.

मी हळूच चादरीच्या आतच फिरून झोपले आणि हळूच कोपऱ्यातून चादर वर केली. चादरच्या आतून पाहताना जे दिसले त्याने माझी धडधड वाढवली. मला दिसले मानवी सरळ झोपली होती. अनिरुद्ध ने तिची मॅक्सि वर केली होती आणि तो त्याचे डोकं मानवीच्या उजव्या स्तनावर ठेऊन निप्पल चोखत होता.

अनिरुद्धचा दुसरा हात मानवीच्या डाव्या स्तनावर होता आणि तो जोर जोरात दुसरा बॉल पिळत होता. मानवी मान हलवत सिसकण्याचा हळूच आवाज काढत होती. मी गप्प काही हलचल न करता त्याना पाहत होती.

मग अनिरुद्ध हळूच मानवीवर झोपला आणि तिच्या होठांवर चुंबन घेऊ लागला. अनिरुद्ध एक्दम वेड्या सारखा मानवीला चुंबन घेत होता. मग अनिरुद्ध हळू हळू खाली आला आणि त्याने दोन्ही निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागला.

मग अनिरुद्ध हळू हळू खाली जाऊ लागला. त्याने मानवीच्या पोटावर चुंबन घेतले. मग जसा तो खाली गेला त्याने मानवीची चड्डी खाली खेचून काढून टाकली. मानवी चड्डी काढताना दचकली.

त्यानंतर अनिरुद्ध ने मानवीचे दोन्ही पाय फाकवले आणि तिची पुची चाटू लागला. मानवीने दोन्ही हात घट्ट बाजूच्या गादीवर धरले. अनिरुद्धला माझ्या बहिणीची पुची चाटताना पाहून इथे माझी पुची गरम होयला लागली. माझ्या पण पुचीला खाज येऊ लागली.

मग अनिरुद्ध उठला आणि त्याने मानवीचे पाय सरळ केले. अनिरुद्ध ढोपरावर बसून होता आणि त्याने मानवीचे दोन्ही हात पकडले आणि तिला उठून बसवले. जशी मानवी उठून अनिरुद्ध समोर बसली, अनिरुद्ध ने त्याची शॉर्ट पॅन्ट चड्डी सकट खाली केली आणि त्याचा लवडा बाहेर काढला.

मानवीने लवडा लगेच हातात धरला आणि तोंडात घेतला. मला आता समोर दिसत होते, अनिरुद्ध ने मानवीचे डोकं धरले होते. आणि तो कमर मागे पुढे करून मानवीच्या तोंडात लवडा आत बाहेर करत होता. मानवीने तिचे दोन्ही हात अनिरुद्ध च्या मांडीला धरले होते.खूप वेळ अनिरुद्ध ने मानवीच्या तोंडात लवडा आत बाहेर केला. मग त्याने मानवीला परत खाली झोपवले, आणि मानवीचे पाय फाकवले. मला कळून आले कि आता तो मानवीची पुची झवणार आहे. त्याने तसेच केले. पायफाकवून अनिरुद्धाने त्याचा लवडा मानवीच्या पुचित घातला.

लवडा पुचित लागताच मानवी थोडी हडबडली. तिने तिच्या तोंडावर स्वतःचा हात घट्ट धरला. अनिरुद्ध खाली लवडा हळू हळू पुचित टाकू लागला. जसा लवडा आत गेला, अनिरुद्ध मानवीवर येऊन झोपला आणि खालून दणके देऊ लागला.

मानवी इथे स्वतःचे तोंड हाताने दाबवून आवाज न करण्याचा प्रयत्न करत होती. पण त्याचा काही फायदा नव्हता कारण, खालून अनिरुद्ध जो दणके देत होता पुचीवर, त्याचा आवाज एवढा होता कि मला स्पष्ट ऐकू येत होते. अनिरुद्ध जो सुरु झाला दणके द्यायला तो काही थांबतच नव्हता.

अनिरुद्ध ने मानवीचे डोकं घट्ट धरले आणि जोर जोरात लवडा पुचित टाकून मानवीला झवू लागला. काही वेळाने अनिरुद्ध ने पाणी गाळले आणि तो काही वेळ असाच मानवीवर पडून होता. मग तो बाजूला झाला आणि लवड्यवरचा कंडोम काढू लागला.

मी मनात म्हणाले नशीब कंडोम घातला होता. मला वाटले होते, कोंडम न घालता करत होता कि काय.

मग दोघांनी कपडे वेवस्तीत केले आणि परत आपापल्या जागेवर झोपले.

शेवटी मानवीला मी अनिरुद्ध कढून झवून घेतले.

पण आता इथे माझ्या पुचीची हालत खराब झाली होती. मला आता झवायची तीव्र इच्छा झाली होती. उद्या अनिरुद्ध कढून झवून घेतल्यशिवाय काही उपाय नव्हता. नाही तर पुची पूर्ण दिवस सतावत राहील.


दुसऱ्या दिवशी काय झाले जाणून घेयाचे असेल तर कंमेंट करून सांगा…

Loading

0

0

You cannot copy content of this page