बायकोला मोकळ करण्याची नवीन पद्धत शोधलीहॅलो मित्रानो,

मी तुम्हाला मी आणि माज्य बायको बरोबर घडलेला काही खऱ्या गोष्टी सांगणार आहे. ह्या गोष्टी फक्त मला माहित आहे. माझ्या बायकोला सुद्धा काही गोष्टी नाही माहित.

माझ नाव अमित पाटील. मी मुंबइ ला राहतो. माझ वय २७ वर्ष. माझ लग्न अरेंज मॅरेज पद्धतीने १ वर्षा आदी झाल. मी आणि माझी बायको अश्विनी आम्ही दोघं खूप कुश आहोत आणि लग्ना पासून मिळणारे सर्व सुख अनुभवतोय. माझी बायको शांत स्वभावाची आहे पण मॉडर्न आहे. तिला लहान कपडे घालायला खूप आवडता तर ती घरात मॉडर्न ड्रेस च घालते. आम्ही नवरा बायको दोघे परिवारापासून वेगळे फ्लॅट मध्ये राहतो. माझ्या बायको च शरीर ३४ २८ ३४ आहे. रंग गोरा आणि उंची ५ . ५ इंच. माझी उंची ५ . ७ इंच.

तुम्ही जर माझी आदींची कथा वाचली नसेल तर ती आदी वाचून घ्यावी पूर्ण प्रकरण जाणून घेण्यासाठी. इथे पहा. Amit Patil Stories

माझ्या बायकोची जुनी chatting वाचल्या पासून मला आता वेग वेगळे विचार येऊ लागले होते. मला ती आणि तिच्या बॉयफ्रेंड बरोबर झालेल्या झवाझवी बद्दल खूप कुतूहल वाटू लागल. अस वाटत होत कि काश मला पण बघायला मिळाल असत कि कस कोण दुसरा व्यक्ती माझ्या बायकोला नागड करून झवत आहे. मी पूर्ण दिवस ऑफिस मध्ये ह्या बद्दलच विचार करू लागलो. माझा लंड सारखा ह्या विचाराने ताठत असे.

एकदा ऑफिस मध्ये असताना मला एक उपाय सुचला. मी एक फेसबुक वर फेक नावाने अकाउंट बनवल. त्या अकाउंट ला मी राजेश नाव दिल आणि त्यात मी माझा कॉलेज चा फोटो टाकला आणि पूर्ण अकाउंट खऱ्या माणसा सारखा बनवला. मग मी माझ्याच बायकोला friend request पाठवली फेसबुक वर. तिन ते बघितल आणि मला accept केल.

तिने accept करताच मी तिला मेसेज पाठवला कि तू खूप सुंदर दिसतेस. आपण दोघं मैत्री करू शकतो का. तर तिने पण होकार दिला. मग मी तिला अनोळखी व्यक्ती प्रमाणे प्रश्न विचारू लागलो. कुठे राहते, लग्न झाल आहे का, कोणता जॉब करते. तिने पण मला असेच सर्व प्रश्न विचारले. मी तिला सर्व खोटे उत्तर दिले. आम्ही खूप दिवस असेच मित्रान प्रमाणे बोलत होतो. मी तिला रोज सकाळी मेसेज करायचो आणि झोपायचा आदी पण. मग मी एक दुसरा नंबर घेतला विकत आणि  तिच्या कडून तिचा नंबर मागितला. तिने आदी देण्यास मनाई केली पण नंतर तिने दिला. मी तिला whatsapp वर ऍड केल आणि आता आम्ही whatsaap वर बोलू लागलो. whatsapp वर पण मी फेसबुक वरचाच फोटो ठेवला होता.मी घरी जेव्हा जायचो, ती मला तिच्या नवऱ्या प्रमाणेच वागवत होती. तिने कधी राजेश च्य अकाउंट बद्दल मला नाही विचारल. आम्ही आदी सारखेच एका मेकांशी वागत होतो घरी असताना. काही बदल नव्हता. मी रोज च्य प्रमाणे कामावर जात असते. पण मला जाणवल, माझी बायको जरा खुश राहू लागली होती.

मी हळू हळू तिच्या बरोबर रोमँटिक बोलायला सूर केल. तिने हि प्रतिशत दिला. ती खूप मोकळ्या प्रमाणे बोलत होती. आता ती माझ्या बरोबर जुन्या घडलेल्या सर्व गोष्टी सांगू लागली. मी तिला एकदा तिच्या आदींच्या बॉयफ्रेंड बद्दल पण विचारल.  कसे ते भेटले. मला त्याच्या रोमान्स बद्दल जाणून घेण्याची खूप उसुकता होती. तिने मला सांगण्यास सुरू केल. पण अजून ती एवढी मोकळी झाली नव्हती कि सर्व सांगेल. पण मला तर सर्व ऐकायच होत. तर तिला हळूच मधेच विचारल काही रोमान्स च्य पुढे पण झाल का.

तिने काही वेळ घेतला आणि नंतर हा बोलली. पण मी परत तिला सांगितलं तू सर्व मला सांगू शकतेस.   मला ऐकण्यास आवडेल.

मग तिने सांगण्यास सुरवात केली. ती थोडी लाजून लाजून सांगत होती. अजून ती पूर्ण उघडली नव्हती. तेव्हा दुपार चे १ वाजले होते. मी तिला संध्याकाळी बोलूया म्हणून सांगितलं कारण मला जेवणासाठी जायच होत. ठरल्या प्रमाणे हया वेळी ४ वाजता तिने मला मेसेज केला.

ती आता खूप आनंदाने बोलत होती. थोड फार बोलून झाल्यावर तिने मला सांगितलं कि दुपारी तू मला सर्व विचारल बॉयफ्रेंड बद्दल ते सर्व आपल्यामध्ये ठेव. माझ्या नवऱ्याला कळालं नाही पाहिजे. मी हि पूर्ण पणे होकार दिला. मग ती पुढे सांगू लागली. मी तुला अजून पण काही सांगण्यासाठी विचार करत होती पण भीती वाटतेय कस सांगू.

तर मी तिला विश्वासात घेतल आणि तिला सांगितलं कि आपण दोघं आता चांगले मित्र आहोत. तू बिंदास जे पण काही बोलायचं असेल ते सांगू शकतेस. सर्व काही आपल्या दोघान मधेच राहील. तिने पण त्यावर होकार दिला. आता अश्विनी ने मोकळे प्रमाणे बोलण्यास सुरवात केली.

राजेश मी माझ्या बॉयफ्रेंड बरोबर गार्डन मध्ये जायची तर तो मला खूप किस करायचा.
किस करत करत तो माझे बॉल जोर जोरात दाबायचा. मला खूप आवडायच ते. मग तो खालून ड्रेस च्या आत हात टाकायचा आणि बॉल दाबायचा.

मी ते वाचूनच वेडा होऊ लागलो. माझा लंड उठायला लागला. मग तिने पुढे लिहिले.

माझा बॉयफ्रेंड माझ्या पुचित बोट टाकायचा आणि जोर जोरात हलवायचा आत बाहेर. ते मला खूप आवडायच.

मी पण तिला त्यावर reply दिला. वाह !! मस्त. अजून काय काय करायचा बॉयफ्रेंड.

एकदा आम्ही रूम वर पण गेलो होतो.

हे मेसेज वाचताच माझे हृदय जोर जोरात धडकु लागले.

अश्विनी ने पुढे लिहिल. कि रूम मध्ये जाताच माझा बॉयफ्रेंड माझ्यावर तुटून पडला. त्याने लगेच मला खेचून जवळ घेतल आणि मला घट्ट पकडून किस करू लागला. मग भिंती कडे उभ करून माझे दोन्ही हात वर धरून मला तो घट्ट किस करत होता आणि जोर जोरात बॉल दाबवू लागला.

ते वाचूनच पूर्ण दृश्य माझ्या डोळ्या समोर उभ राहिल. माझा लंड आता एक्दम ताठला. मी उसुकतेने माझ्या बायको ला सांगितलं.

वाह !! हे एकूण माझा लंड ताठला अश्विनी. मग पुढे काय झालं.

अश्विनी ने पुढे सांगण्यास सुरवात केली.

मग माझ्या बॉयफ्रेंड ने मला पूर्ण नागड केल आणि मला बेड वर झोपवलं आणि स्वतः पण पूर्ण नागडा झाला. नंतर तो माझ्यावर येऊन झोपला आणि पूर्ण वरून खाली पाया पर्यंत चाटू लागला, किस करू लागला. त्याने माझी पुची पूर्ण चाटून ओली करून टाकली. मग मला उलट झोपवलं आणि माझ्या गांडीवर जोरात ३ ते  ४ फटके मारले आणि मग जोरात दाबत पूर्ण गांड चाटली.

मला माझ्या बायको ची ती मोठी गांड डोळ्या समोर दिसू लागली. मी हि तिला म्हणालो वा काय पुची आणि गांड असेल तुझी. नशिबवाला आहे तुझा बॉयफ्रेंड

मग अश्विनी म्हणाली. त्याने सरळ झोपवलं आणि तो माझ्या तोंडावर येऊन बसला आणि लंड तोंडात घुसवला आणि आत बाहेर करू लागला. मग परत उठवल आणि माझ्या समोर बसून लंड परत चोखायला लावला. जोर जोरात तो लंड माझ्या तोंडात एक्दम आत घालत होता. त्याने माझा डोकं घट्ट दोन्ही हाताने पकडल होत आणि जोर जोरात लंड माझ्या तोंडात टाकून माझ तोंड झवत होता.

नंतर त्याने पुचित लंड टाकून मला जोर जोरात झवू लागला. मग काही वेळाने मला उठवल आणि वाकून उभ केल आणि मागून पुचित लंड टाकून झवू लागला. खूप वेळ असाच झवत होता. तेव्हड्यात माझ पाणी निघणार होत, तर मी त्याला जोर जोरात करायला सांगितलं.  त्याने पण जोर जोरात झवायला सुरु केल आणि काही वेळाने माझ पाणी निघाल. तेव्हाच थोडया वेळाने त्याने पण लंड बाहेर काढला आणि माझ्या गांडीवर पूर्ण पाणी उडवल.

ते मेसेज वाचत असताना माझ पूर्ण शरीर गरम झाल. मी अश्विनी ला reply दिला वा राणी. काय मस्त झवाझवी केलीस तू. माझ्या डोळ्यसमोर तू झवताना दिसत होतीस. माझा लंड आता बाहेर येण्यासाठी उतावळा झाला आहे.

खर सांगू अश्विनी वाईट मानून घेऊ नकोस, पण अस वाटाय कि येऊन तुझ्या तोंडात लंड टाकू आणि तुला झवू. मग तुझ्या पुचितला झवून टाकू. मी खूप गरम झालो आहे.

अश्विनी ने पण त्यावर reply दिला. हो मी पण खूप आता गरम झाली आहे. अस वाटाय राजेश कि कोणी तरी याव आणि मला पूर्ण नागड करून झवावं.

मला आता राहवत नव्हत तर मी अश्विनी ला बोललो. कि मला आता नाही राहवत आहे मी जातो ऑफिस च्य बाथरूम मध्ये आणि हलवून घेतो. आपण नंतर ठरवूया भेटायचं.

अश्विनी ने पण त्यावर उत्तर दिल हो लवकर ठरव.

आणि मी लगेच chatting बंद केली आणि ऑफिस च्य बाथरूम मध्ये गेलो आणि लगेच पूर्ण पेंट आणि चड्डी खाली काढली. आणि डोळे बंद करून अश्विनी  ची झवाझवी विचार करू लागलो.

लंड हलवत असताना मी मनात जोर जोरात बोलत होतो. काय रांड बायको मिळाली आहे. हिला तर खूप वेळ नागड करून झवणार.अह्ह्ह अश्विनी …. झावडिईईईई
आह्ह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा
काय पुची आहे तुजी अश्विनी ….. अहाहाहाहा अहाहाहाहा

तुझ्या आईची गांड झावडिईईई

रांड साली….आअह्ह्ह्ह अहाहाहाहा अहहहह
अह्ह्ह आह्ह्ह अह्ह्ह

आणि जोर जोरात हलवत माझ पाणी पूर्ण उडाल आणि शेवटी मी शांत झालो.

नंतर मी पेंट घातली आणि माझ्या जागेवर येऊन बसलो.

पुढे मी आणि अश्विनी ने कस भेटण्याचा plan केला ते पुढच्या कथे मध्ये सांगेन. कंमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला कशी वाटली कथा.You cannot copy content of this page