बायकोला समोर बसून झवताना पाहत होतोहॅलो फ्रेंड्स,

मी आज तुम्हाला माझी आणि माझ्या बायकोची कथा सांगणार आहे. आम्ही दोघे खूप सेक्स करतो. जवळ एका वर्षात आम्ही सर्व प्रकारे सेक्स करून झालो आहे. बाहेर फिरायला गेलो तर ओपन मध्ये आम्ही सेक्स केले आहे. माझी बायको मोकळ्या मनाची आहे त्यामुळे ती सेक्स बद्दल खूप उसाहित असते.

काही दिवसाआधी रस्त्यावर चहाच्या टपरीवर चहा पिताना माझी ओळख एका कोकण मधल्या मुलाशी झाली. त्याचे वय २२ आहे. नाव राजेश. त्याची उंची ५ फूट आहे. मी ५.११ फूट आहे. मी त्याला विचारले तो कुठे काम करतो, कुठे राहतो. तर राजेश म्हणाला कि तो समोर एका कपड्यच्या दुकानात सेल्समन म्हणून काम करतो. तिथेच तो रात्री झोपतो. त्याचे इथे घर नाही.

आम्ही रोज संध्याकाळी चहाच्या टपरीवर भेटत असे. हळू हळू आमची चांगली मैत्री झाली. एकदा राजेश म्हणाला. त्याचे लग्न ठरले आहे. तर तो आता कायमचा गावी जाणार आहे. परत नाही येणार इथे. तिथेच लग्ना नंतर राहणार.

मी त्याला विचारले कधी जाणार आहे गावी. त्याने एका आठवड्यनंतर ची तारिक सांगितली. मी त्याला शुभेच्छा दिल्या आणि काही वेळाने घरी आलो. रात्रीच्या जेवायची वेळ झाली होती. घरी आलो तर समोर बायको हॉल मध्ये वाकून कपाटातून काही तरी काढत होती. तिने बर्मुडा पॅन्ट घातली होती.हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

तेव्हा माझी नजर तिच्या गांडीवर गेली. मागून तिची पॅंटी बाहेर आली होती. ती गुलाबी रंगाची पॅंटी पाहून माझा लावडाच ताठला. त्यात ती वाकून उभी होती तर तिचा बर्मुडा मागून तिच्या गांडीच्या फटीत अडकला होता. त्यामुळे मागून तिची मोठी गोलाकार गांड पाहून माझ्या तोंडातून पाणीच आले. गांडीच्या फटीत पॅन्ट अडकलेली पाहून मला त्यात लवडा घुसवायचे मन झाले.

मी हळूच मागून गेलो आणि मागून माझा लवडा तिच्या गांडीवर दाबून धरला आणि तिची कमर पकडून लवडा तिच्या गांडीवर घासू लागलो. बायको हसू लागली आणि म्हणाली “हे काय करताय तुम्ही”.

गांडीवर लवडा घासताना लवडा लगेच ताठला. बायको अशीच वाकून उभी होती. मला शेवटी राहवले नाही. मी मागून तिची बर्मुडा पॅन्ट खाली घेतली. गुलाबी पॅंटी पण खाली केली. लगेच माझी शॉर्ट पॅन्ट खाली केली आतल्या अंडरवेर सकट. लवडा हातात घेऊन नेम धरला आणि पुचीवर लंडाचा टोक घासत हळूच लवडा पुचित घुसवला.

लवडा पुचित घुसताच बायको दचकली. तिने कपाटाची फळी घट्ट दोन्ही हातात पकडली. मी मागून तिची कमर घट्ट पकडली आणि दणके द्यायला सुरवात केले.

अह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

ताठलेला लवडा पुचित घुसतो तेव्हा खूप मस्त वाटते. अहाहा अहाहाहाहाहाहा ह्ह्ह्हह्ह.. मला त्यावेळी एक गोष्ट कळून आली लवडा ताठला असेल तेव्हा लगेच त्याला पुची मिळाली कि झवायची एक वेगळीच मजा येते. मी डोळे बंद करून. तोंडाने आवाज करत बायकोला जोर जोरात झवू लागलो.

माझे दणके एवढे जोरात गांडीवर पडत होते कि बायको पण ओरडू लागली.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह हं अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा हा अहाहाहाहा हाहाहा
अह्ह्ह हं अहाहाहाहाहाहाहाहा अह्ह्हह्ह

माझा लवडा पुचित आत बाहेर होत होता. मागून बायकोच्या गांडीचे सुंदर दृश्य दिसत होते. खालून माझा लवडा पुचित आत बाहेर होताना मी पाहत होतो. झवत झवत मला अचानक राजेश ची आठवण आली. मागून बायकोला झवताना पाहत अचानक मला विचार आला. राजेश जेव्हा माझ्या बायकोला असे मागून झवेल तर त्याची काय प्रतिकीर्या असेल.

राजेश तर मोठी गांड आणि गुलाबी पुची पाहून वेडाच होईल. राजेश चा विचार येताच माझ्या लवड्यात अजून ताठरता आली. मी बायकोला जोर जोरात झवू लागलो.. तोंडाने जोरात आवाज करत.

हाहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा

जसे माझे पाणी बाहेर येणार होते. लंड काढला आणि बायकोला माझ्या कडे फिरवले. लगेच तिच्या तोंडात लंड टाकला आणि तिने समोर खाली बसून लवडा तोंडात घेतला आणि ती चोखु लागली.

अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह … पाणी निघायच्या आधी लवडा बायकोच्या तोंडात दिल्याने एक वेगळाच आनंद मिळतो. बायकोला लवडा जोर जोरात आत बाहेर करत चोखु लागली. आणि अचानक जोराची पिचकारी लवड्यातून उडाली आणि ती बायकोच्या तोंडात उडाली. बायकोने पण ते सर्व पाणी तोंडात घेतले आणि तिने ते पिऊन टाकले. मग काही वेळाने लंड शांत होऊ लागला. बायकोने प्रेमाने लवडा जिभेने चाटून साफ केला आणि सोडला.

दुसऱ्या दिवशी मी राजेश ला परत सांदयकाळी भेटलो. माझ्या मनात अजून काल आलेला विचार फिरत होता. मी राजेश शी मुद्दामून चावट गप्पा मारू लागलो. त्याला विचारू लागलो. लग्नानंतर बायकोला कसे कुश ठेवायचे माहित आहे. त्याला पण ते चावट बोलणे आवडू लागले.

मी त्याला माझ्या मोबाईल ला सुहागरात वाले सेक्स विडिओ दाखवले. त्याला विडिओ पाहताना पाहून मला दिसून आले कि तो पण सेक्स साठी भुकेला आहे. एक्दम मग्न होऊन तो ते सेक्स विडिओ पाहत होता.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मी त्याच्या ह्या भुकेचा फायदा घेण्याचे ठरवले. त्या दिवशी मी घरी आलो. जेवून रूम मध्ये झोपायला गेलो.

झोपायच्या आधी मी बायकोला बाजूला बसवून दोघे सेक्स विडिओ पाहतो. ह्यावेळी मी एक नवरा बायकोचा सेक्स विडिओ लावला त्यात नवरा समोर खुर्चीवर लवडा हलवत बसला होता आणि बायको बेड वर दुसऱ्या माणसाबरोबर झवत होती.

तो खरा विडिओ होता. कोणी तरी आपल्या बायकोला झवताना दाखवण्यासाठी काढला होता. माझी बायको तो विडिओ खूप उसुकतेने पाहू लागली. ती विडिओ पाहत होती मी तिच्या कडे पाहत होतो. तो विडिओ पाहून ती लगेच गरम झाली. मला होठावणार किस करू लागली.

किस करत मी तिला विचारले. आपण पण अस करूयात का. ती तिच्या मदहोश आवाजात म्हणाली, “हो करूया ना”. पुढे ती म्हणाली, “तू माझ्या मनाची गोष्ट म्हणालास”.

बायको माझ्या मानेवर किस करत असताना. मी तिला म्हणालो माझा मित्र आहे राजेश. त्याला मी घेऊन येन. त्याचे लग्न होणार आहे. तर मी त्याला कस झवायचे त्याची ट्रैनिंग देणार. आणि ट्रैनिंग देण्यासाठी तुझ्या शरीराचा वापर करणार.

चालेल का तुला?

ते ऐकताच बायको एक्दम गरम झाली आणि होठांवर किस करत म्हणाली. हो चालेल. घेऊन ये.

मी लगेच तिला म्हणालो. ह्या शनिवारी घेऊन येन मग. माझे बोलणे संपताच बायको माझ्यावर चढली आणि आम्ही वेड्यासारखे झवू लागलो.

त्या रात्री बायको खूप तापली त्यामुळे झवायला खूप मजा आली.

दुसरा दिवस उजाडला. आज मी राजेश ला भेटलो. आज परत आम्ही रत्यावर कोपऱ्यात उभे राहून चहा पीत होतो तेव्हा तो सेक्स विडिओ माझ्या मोबाईल ला पाहू लागला. काही वेळाने तो गरम झाला. तेव्हा मी लगेच त्याला विचारले.

तू आधी कधी कोणाला झवलं आहेस का. त्यावर राजेश म्हणाला, “नाही”

मग मी पुढे त्याला म्हणालो मग तर तुला शिकलं पाहिजे झवायला. नाही तर तुझी होणारी बायको कुश नाही होणार. मी तर माझ्या बायकोला रोज झवतो.

बोलता बोलता मी म्हणालो, “काम करूयात, तू माझ्या घरी ये. मी तुला समोरासमोर दाखवतो कि कस झवायचे असते.”

माझे तसे बोलणे एकूण तो थोडा चकित झाला. पण लगेच हो म्हणाला. राजेश म्हणाल, “दादा सांग कधी आपण असं करूयात.”

त्याची उसुक्ता लगेच वाढली. मी त्याला म्हणालो. शनिवारी संध्याकाळी ८ ला ये घरी. आपण तेव्हा करू;

शनिवार ला २ दिवस होते. काही वेळाने मी घरी पोहचलो. बायकोला पण मी शनिवार बद्दल कळवले.

शेवटी तो दिवस आला. बायको सकाळ पासून खूप आनंदात होती. मी एका कस्टमर ला भेटायला गेलो होतो. तेव्हा बायकोने दुपारी मेसेज केला. आज संध्याकालचे पक्के आहे ना. मी तिला हो म्हणालो.

पुढे तिने विचारले. मी कपडे काय घालू. मी तिला म्हणालो तू हिरवी नववारी साडी घाल.

बायकोशी बोलून झालेच होते कि तेवढ्यात राजेश चा पण मेसेज आला. त्याने पण तेच विचारले. आज मी ८ वाजता येऊ ना.

मी त्याला हो म्हणालो. राजेश आणि बायको दोघे पण खूप उसुक दिसत होते. इथे आत बायकोला दुसरा पुरुष माझ्या समोर झवणार आहे ह्या विचाराने मी पण तापलो होतो.

संध्याकाळ झाली. मी राजेश ला बाहेरच रोज च्या ठिकाणी भेटलो. येताना कंडोम पण घेतले होते. बायकोला मेसेज केला कि ५ मिनिटात येतोय.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

माझ्या रूम वर आलो. माझ्या कडे चावी होती. तर दरवाजा उघडून मी आणि राजेश आत आलो. राजेश ला मी म्हणालो आपण माझ्या रूम मध्ये बसुयात. राजेश आणि मी आत आलो. राजेश समोर खुर्चीवर बसला.

तेवढ्यात मी बाहेर आलो आणि बाजूच्या खोलीतून बायकोला बोलावले. माझी बायको एक्दम लग्नातली कोवळी मुलगी दिसत होती. हिरवी रंगाच्या साडीत आणि मेकअप करून सुहागरात साठी जणू तयार झाली होती.

ती माझ्या पाठोपाठ रूम मध्ये आली. राजेश तिला पाहून वेडाच झाला आणि टक लावून तिला पाहतच राहिला. मी मागून दरवाजा बंद केला.

माझी बायको खाली मान करून उभी होती. मी राजेश ला बोलावले जवळ. आदी त्याला एका शिक्षका प्रमाणे वेवस्तीत मुलीन बद्दल सांगू लागलो.

मी राजेश ला म्हणालो. बघ मुलींना गालावर, मानेवर आणि होठावणार किस केलेले आवडते. तर आधी इथे किस करायचे. मी माझे बोट बायकोच्या मानेवर फिरवत राजेश ला दाखवू लागलो.

मग बायकोच्या होठांवर बोट फिरवत म्हणालो. त्यानंतर प्रेमाने ह्या नरम होठांवर किस करायचे. होठांचा रुस चोखून घ्याचा. बायकोचे तोंड दोन्ही हाताने पकडून मी बायकोला होठांवर किस केले आणि राजेश ला करून दाखवू लागलो कि कसे किस करायचे.

माझे किस करून झाल्यावर मी राजेश ला म्हणालो आता तू करून दाखव. राजेश पुढे आला आणि त्याने पण दोन्ही हाताने बायकोचे तोंड पकडले आणि त्याने तिच्या होठांवर किस करायला सुरवात केले. पहिल्यांदा त्याला किस करायला मिळाले होते तर तो वेड्या सारखा बायकोचे होठ चोखत होता.

काही वेळाने त्याने बायकोला सोडले. मग मी माझे दोन्ही हात बायकोच्या बॉल वर ठेवले आणि साडीवरूनच बॉल दाबू लागलो. राजेश ला दाबून दाखवू लागलो कि कसे बॉल प्रेमाने दाबायचे. मग राजेश ला बॉल दाबायला दिले. राजेश चा हात बायकोच्या बॉल ला लागताच बायको जोर जोरात स्वास घेऊ लागली. तिच्या डोळ्यात मला वाढणारी हवस दिसत होती.

राजेश जोर जोरात बायकोचे बॉल पिळू लागला. पिळता पिळता बायकोचा पदर खाली पडला. पदर खाली पडताच बायकोची गल्ली समोर आली. मी लगेच राजेश ला म्हणालो. तोंड टाकून गल्ली चाट. राजेश ने लगेच त्याचे तोंड बॉल च्या मध्ये टेकवले. आणि तो बायकोची गल्ली जिभेने चाटू लागला. आता तो बॉल दाबत गल्ली पण चाटत होता.

मग मी त्याला खाली बसून बायकोची बेंबी चाटायला सांगितले. राजेश बेंबी चाटू लागला, पोटावर किस करू लागला. बायको तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहा अह्ह्ह आह्हह्हह
अहाहा अहाहाहाहा आह्ह्ह हं
अह्ह्ह अह्ह्हह्हह्हह्ह्ह

काही वेळाने तो उभा राहिला. मी त्याला आता बायकोच्या मागे घेऊन गेलो. माझा हात बायकोच्या गांडीवर साडीवरून फिरवत राजेश ला म्हणालो. हि गांड आहे. गांडीला दोन्ही हाताने दाबत मी राजेश ला गांड कशी दाबायची दाखवत होतो. बायकोची मोठी गांड साडीवरून दाबत माझा पण लंड ताठला. मग मी राजेश ला गांड दाबायला दिली. तो पण प्रेमाने बायकोची गांड दाबू लागला.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

थोडा वेळ गांड दाबून झाल्यावर. मी राजेश ला हातात पदर दिला आणि त्याला म्हणालो आता साडी खेचून काढ. राजेश ने पदर खेचायला सुरवात करताच, साडी निघू लागली आणि बायको गोल गोल फिरत साडी पूर्ण निघून गेली. आता बायको हिरवा ब्लॉउज आणि हिरवा परकर वर समोर उभी होती.

मी राजेश ला सांगितले परकरची नाडी खेच आणि परकर काढ. राजेश ने परकर सोडला आणि तो खाली पडला. मी पायाने परकर बाजूला फेकला. परकर निघताच बायकोची गुलाबी पॅंटी दिसू लागली. मग त्याला मी ब्लाउझ मागून काढायला सांगितले. त्याने ब्लॉउज पण काढला. आता बायको गुलाबी ब्रा आणि गुलाबी पॅंटीवर दोन पुरुषांच्या मध्ये उभी होती. तिचा स्वास वाढला होता. बॉल वर खाली होत होते.

मी राजेश ला आता पुढे उभे राहून मोठे बॉल जवळून पाहायला सांगितले. मी डावा बॉल दाबत होतो आणि राजेश उजवा बॉल आणि दोघे बायकोच्या मोठ्या बॉल चे जणू परीक्षण करत होतो. राजेश ला म्हणालो. बॉल खूप मऊ असतात. वेवस्तीत हातात पकडून पिळायचे. कडक बॉल नरम झाले पाहिजे.

मग आम्ही बायकोचा ब्रा काढला. ब्रा काढताच तिचे कडक बॉल मोकळे झाले. मी राजेश ला बायकोचे निप्पल चोखून दाखवू लागलो. मग राजेश ला पण तसेच निप्पल चोखायला दिले. राजेश पण आता बायकोचे निप्पल चोखु लागला. दोन्ही बॉल दाबत तो निप्पल चोखत होता. बायकोला ते खूप आवडले.

त्यानंतर राजेश ला मी बायकोच्या समोर खाली बसवले. आता त्याला म्हणालो. कमरेवरून पॅंटी पकड आणि हळूच पॅंटी काढून खाली घे. त्याने तसेच केले. तो बायकोची गुलाबी पॅंटी खाली करू लागला.

पॅंटी खाली करून त्याने काढून टाकली आणि आता बायको पूर्ण नागडी समोर उभी होती. तिच्या चेहऱ्यवरून तिची उसुक्ता स्पष्ट दिसत होती. तिचे अंग पूर्ण गरम झाले होते.

आता मी पण बायको समोर खाली बसलो आणि राजेश ला बायकोच्या पुचीवर हात फिरवत त्याला पुचीचा अनुभव घायला सांगितले. राजेश पुचीवर हात फिरवू लागला. पुचीच्या फटीत बोट टाकून पाहू लागला. गोरी पुची पाणी सोडत होती. मी राजेश ला म्हणालो बोटाला ते पाणी लाव आणि बोट चाट. त्याने लगेच पुचीच्या फटीत बोट टाकला आणि निघणारे पाणी चाटले. खूप वेळ पुचीबरोबर खेळात होतो.

मग आम्ही बायकोला पाठ करून उभे केले. बायको फिरताच, तीच गोरी मोठी गांड समोर आली. मी राजेश ला दोन्ही हात गांडीवर ठेवून दाबायला सांगितले. राजेश दोन्ही हाताने गांड दाबू लागला. तो गांड फाकवुन फटीच्या आत पाहत होता. त्याला गांडीच्या खाली भोक पाहायचे होते. मी त्याला गांडीचा भोक शोधून दिला. मग राजेशला गांडीच्या फटीत तोंड टाकून चाटायला सांगितले. राजेश चे पूर्ण तोंड बायकोच्या फटीत टाकून तो गांड चाटत होता. त्याने गांडीच्या भोक पण चाटला.

मग आम्ही उठलो. मी राजेश ला पूर्ण कपडे काढायला सांगितले. राजेश बायकोच्या समोर कपडे काढू लागला आणि पूर्ण नागडा झाला. नागडा होताच त्याचा ताठलेला लवडा बाहेर आला. त्याचा गुलाबी भाग लवड्यवर स्पष्ट दिसत होता.

मी राजेश ला म्हणालो आता तुझा लवडा चोखायला द्याचा आहे. मी असे म्हणताच बायको राजेशच्या समोर बसली आणि तिने उसहाने राजेश चा लवडा तोंडात घेतला. बायकोला लवडा चोखताना पाहून मी आश्चर्यचकित झालो. एक्दम आनंदाने लवडा चोखत होती. असे वाटत होते कि खूप दिवसाची लवड्यसाठी भुकी आहे.

इथे राजेश आनंदाने पाणी पाणी झाला. तो तोंडाने आवाज करू लागला.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा ह्ह्ह्ह आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहहह अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

काही वेळाने बायको ने लवडा चोखायचे थांबवले. मग मी तिला बेड वर घेऊन गेलो आणि झोपवले. राजेश ला म्हणालो. हिचे पाय फाकव. त्याने तसेच केले. आणि त्याला म्हणालो आता तू तिची पुची चाट. राजेश ने जरा हि वेळ न घालवता बायकोची पुची तोंडात घेतली आणि चाटू लागला. राजेश जीभ पुचीवर फिरवू लागताच. बायको आवाज करू लागली.

अहाहा हहा अहहह हाहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहा हहा अहाहाहाहाहाहाहा

डोळे बंद करून ती ओरडत होती. इथे राजेश ला बायकोची पुची चाटताना पाहून माझा लवडा आता संतापला होता. मी लगेच माझे कपडे काढले आणि पूर्ण नागडा झालो. मागे ठेवलेल्या खुर्चीवर जाऊन बसलो आणि आता माझ्या डोळ्यासमोर माझ्या बायकोला झवताना पाहू लागलो.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

राजेश आणि बायको दोघे एक्दम मग्न झाले होते. काही वेळाने राजेश उठला आणि बायकोला पूर्ण अंगावर किस करत वर गेला. त्याने परत बॉल चोखले. दाबले आणि पिळत परत होठांवर किस केले. मग तो मागे झाला. आणि लवडा पुचित टाकायला जात होता. मी लगेच उठून त्याला कंडोम दिला.. त्याने तो त्याच्या लवड्यवर चढवला.

कंडोम चढवून लवडा बायकोच्या पुचित घुसवला आणि तिच्यावर झोपून तिचे पाय पूर्ण वर केले आणि तिला जोर जोरात झवू लागला.

दोघे पण आवाज करू लागले.

अहाहा ह्ह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा ह्ह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहा

त्याना झवताना पाहून इथे मी माझा लवडा हातात घेऊन हलवत होतो.. आणि मी पण आवाज करू लागलो.

उफ्फफफ्फ..अह्ह्ह अहाहा ह्ह्ह्ह
अहाहा हाहाहा फुऊफुफुफुफू उऊफुफुफू…
हाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

खूप वेळ राजेश ने पुची झवली. मग तो उठला आणि त्याने बायकोला कमर पकडून उपडी होयला सांगितले. बायको उपडी झाली आणि कुत्र्या सारखी ढोपरावर बसली. राजेश ने लगेच मागून आपला नेम धरला आणि पुचित लवडा घुसवला आणि दणके द्यायला सुरु झाला.

मी इथे माझ्या लवड्यातून निघणारा चीक लवड्यवर घासत होतो आणि त्याला ओला करत होतो.

मग राजेश ने बायकोला काहीवेळाने सोडले आणि आता ते ६९ मध्ये झोपले. राजेश वर होता. त्याने फिरून तिच्या तोंडाभोंवते पाय आणला. लवडा आता तिच्या तोंडावर होता. बायकोने लगेच लंड हातात घेतला आणि तोंडात घुसवला. इथे राजेश ने पुचित तोंड टाकले आणि आता दोघे एकमेकांना चोखु लागले.

अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाते दृश्य खूप सुंदर होते. खास करून बायकोला राजेश चा लंड तोंडात घेताना पाहून खूप मनाला आनंद मिळत होता. असे वाटत होते जणू एखाद्या फॅक्टरी मध्ये दांडा मशीन च्या आत बाहेर होत आहे.

शेवटी राजेश चे पाणी निघणार होते. राजेश लगेच उठला आणि त्याने बायकोला बेड वर उठून बसवले. तो बेड वर उभा राहिला. त्याने कंडोम काढून टाकला आणि लवडा बायकोच्या तोंडाजवळ हलवू लागला. बायकोने पण तिचे तोंड उघडले होते.

आता राजेश जोर जोरात लवडा हातात घेऊन हलवत होता. त्याना पाहून मी पण जोर जोरात लवडा हलवू लागलो. खूप वेळ लवडा हलवल्यावर, अचानक राजेश ने त्याच्या लवड्यातून पाणी बायकोच्या तोंडावर उडवले. सफेद रंगाचे पाणी तोंडावर उडताना दिसले. काही बायकोच्या तोंडात गेले. काही तिच्या चेहऱयावर उडाले.

राजेशने लंड बायकोच्या तोंडात दिला आणि बायकोने तो चाटून घेतला. इथे माझे पण पाणी उडाले आणि पूर्ण मांड्यांवर पसरले.

मग राजेश शांत झाला आणि तसाच बेड वरून खाली उतरला.खाली उतरून तो कपडे घालू लागला. मी असाच खुर्चीवर बसून होतो.

बायको थकली होती तर ती अशीच बेड वर झोपली. मी काही वेळाने उठलो आणि टॉवेल गुंडाळला. राजेश ने कपडे घालून घेतले. मी त्याला बाहेर सोडले आणि दरवाजा बंद केला. तो खूप खुश दिसत होता. त्याला मी म्हणालो उद्या भेटू परत रोजच्या प्रमाणे आणि तो निघून गेला.

मी रूम मध्ये आलो. बायको अशीच नागडी झोपली होती. माझी नजर तिच्या पुचीवर गेली. लवडा परत ताठला. गेलो बेड वर, पाय फाकवले तिचे आणि दे दणादण झवलो. झवताना मला डोळ्यसमोर राजेश कसा झवत होता तेच दिसत होते.

त्या दिवंशानंतर बायकोला झवायला एक वेगळीच मजा येऊ लागली.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page