बेस्ट बस मध्ये मागून लंड घासलाहॅलो मित्रानो आज मी तुम्हाला माझ्यावर घडलेल्या खऱ्या गोष्टी बद्दल सांगणार आहे.

माझ नाव दिव्या. मी ऑफिस मधून एकदा उशिरा रात्री ९. ३० च्य दरम्यान ऑफिस मधून निघाली. आज मला नेहमी पेक्षा जास्त उशीर झाला होता. मी मुंबई मध्ये राहत असल्याने एव्हडी काही प्रवासाची भीती नव्हती. मी बस साठी थांबली होती. मी ऑफिस साठी फॉर्मल ड्रेस घातला होता, ब्लॅक रंगाची स्किन फिटटींग पेंट आणि निळ्या रंगाचा शर्ट. माझे शरीर ३२ २७ ३२ असे होते. वय २३ वर्ष. काही वेळात बस आली. पण त्या बस मध्ये खूप गर्दी दिसत होती. बस जवळ आली आणि थोडी जागा मला मिळाली आत जाण्यासाठी. मी वर बस मध्ये चढले पण मला गर्दी मुले पुढे जाता येत नव्हते. बस मध्ये सर्व सीट वर लोक बसली होती आणि त्यात दोन्ही बाजूला सुद्धा लोक उभी होती. मला शेवटी त्या मधल्या मार्गातून जाण्या शिवाय काही उपाय नव्हता. तर मी कशी तरी वाट काढत आणि धक्का मारत पुरुषांना पुढे जाऊ लागले. पण थोड्य पुढे सरकताच अजून लोक चढली पुढच्या स्टॉप वर आणि गर्दी अजून वाढली. मी त्या वेळे मध्ये अडकले. माझ्या दोन्ही कडे दोन पुरुषांची रांग होती, पुढे पण पुरुष आणि बाई रांगेत उभे आणि मागून हि माणसे चढली बस मध्ये. मी मध्ये अडकून गेले.

मी उभीच होती कि माझ्या मागे एक ऑफिस ला जाणारा ३५ ते ४० वर्षाचा व्यक्ती उभा राहिला. गर्दी असल्या मुले म्ही पुढे हि जाऊ शकले नाही. मागे उभा असलेल्या माणसाने फॉर्मल पेंट आणि शर्ट घातलेल होत. बस सुरु होताच तो माज्य मागे एक्दम चिकटून उभा राहिला. गर्दी असल्यामुळे मला हि त्याला काही बोलता आले नाही. मी गप्प पुढे बघत उभी होती आणि बस खाली होण्याची वाट बघत होती. तेव्हड्यात मला जाणवल कि माझ्या गांडीवर काही तरी लागत आहे. असा वाटत होत कि मागे कोणी तरी काठी घेऊन उभा आहे जी माझ्या गांडीवर लागत आहे. मग मला लक्षात आल कि मागे उभा असलेला माणूस आपला लंड माज्य गांडीवर घासत आहे.

सुरवातीला मला त्याचा लंड लहान जाणवत होता, पण काही क्षणातच तो खूप मोठा जाणवू लागला. आता जसा बस ड्राइवर ब्रेक मारत होता तसा मागचा माणूस आपला लंड माज्य गांडीवर आपटत होता. मी हि त्याला काही बोले नाही आणि विचार केला करू दे बिचार्ल्याला. काही वेळाने तो एक्दम जवळ आला आणि आता त्याची छाती माज्य पाठीला लागत होती. गर्दी वाढली आणि मागे उभा असलेला व्यक्ती आता पूर्ण माज्य पाठीवर चिकटला होता. त्याचा लंड आता माझ्या गांडीवर पूर्ण वेळ चिकटून होता. त्याने हळू हळू कमर हलवून माझ्या गांडीवर लंड घासायला सुरु केल.

आता तो व्यक्ती पूर्ण रंगात आला होता. तो बस सुरु होताच त्याचा कमला लागत असे आणि लंड घासत असे माज्य गांडीवर. जवळ २० मिनिटे हे असच चालू राहिल. मग पुढे गेल्यावर थोडी गर्दी बस मध्ये कमी झाली आणि लेडीस सीट खाली झाली तर मी जाऊन सीट वर बसले. पण सीट वर बसताच मला जाणवल की मागे माजी पेंट थोडी ओली लागत आहे. मला आदी कळलं नाही का अस होत आहे. पण नंतर मला लक्षात आल कि त्या माणसाच्या लंडाच पाणी पेंट मधून बाहेर आल असेल आणि ते माझ्या पेंट ला लागल असेल. मी घरी पोहचत माझ्या खोलीत घेली आणि आदी पेंट काढून बघितली, तर त्या माणसांनी माझी पेंट मागून ओली करून टाकली होती. ती तिथेच ओली झाली होती जिते जिते तो त्याचा लंड घासत होता.

असा हा बस मधला वेगळाच अनुभव आजही मला बस मध्ये जाताना आठवतो.You cannot copy content of this page