भाऊ आणि बहिणींचे ग्रुपसेक्सहेल्लो मित्रानो माझे नाव समीर आहे आणि मी जी तुम्हाला सांगणार आहे ती माझ्या आयुष्याची एक खरी घडलेली गोष्ट आहे. मित्रांनो मला या साईट वर भाऊ बहिणींच्या सेक्स गोष्टी वाचणे खूप आवडते. मित्रांनो मी आता माझ्या गोष्टी वर येतो, ही गोष्ट भाऊ बहिणींच्या ग्रुप सेक्स ची आहे आणि या मध्ये खूप लोक सामील आहेत ज्यांचा परिचय मी गोष्ट सांगताना करत राहीन आणि सर्वात अगोदर मी माझ्या मोठ्या बहिणीचा परीचय देतो.

मित्रांनो माझ्या बहिणीचे नाव स्वीटी आहे आणि ती मुंबई मध्ये राहून एका कोलेज मध्ये शिकत आहे. माझे आई आणि वडील आमची कंपनी सांभाळतात आणि त्या मुळे ते जास्त करून घरा बाहेर राहतात आणि त्या मुळे घरात फक्त मी आणि माझी बहिण राहतो. माझी बहिण खूप सुंदर आहे आणि तिचे फिगर तर एकदम जकास आहे ३६-२८-३८, मित्रांनो माझ्या बहिणी ला देवा ने सर्व गोष्टी चांगल्या दिल्या आहेत तिचे बॉल, तिची कमर, तिची गांड, तिच्या मांड्या, तिचा चेहरा, तिचे केस, तिची उंची, तिचा आवाज सर्व गोष्टी खूप चांगल्या आहेत.

माझ्या बहिणी चे शरीर असे आहे कि तिला पाहून माणसाचे काय पण जनावरा चे लंड पण उभे राहतील, माझ्या दीदी मध्ये फक्त एक उणीव आहे ती म्हणजे तिचे नखरे आणि नखरा तिच्या मध्ये खूप जास्त आहे आणि त्या मुळे तिचा कोणी बोय फ्रेंड पण नाही आहे आणि तिचे जास्त मित्र पण नाहीत. मित्रांनो या गोष्टी चे अजून एक पात्र आहे जे माझ्या बिल्डींग मध्ये राहाते, त्याच्या बरोबर माझी खूप चांगली मैत्री जमली आणि त्याचे नाव राज आहे. एक वेळा मी आणि राज बाहेर उभे होतो आणि तेव्हा तिथे खूप होट आणि सेक्सी मुलगी आली तर मी राज ला म्हणालो कि बघ यार काय मस्त आयटम जात आहे, मग त्याने पहिले आणि मग त्याचे तोंड दुसऱ्या बाजूला केले, पण मी तिला पाहत होतो आणि त्याला म्हणत होतो कि बघ हिची काय मस्त फिगर आहे. बघ हिची तर बूब आणि गांड सर्व खूप मस्त आहे आणि हिच्या बरोबर सेक्स करताना किती मजा येईल?

तेव्हा मी पहिले कि ती माझ्या बिल्डींग मध्ये घुसली. आता मी खूप जास्त खुश झालो आणि मग मी राज ला विचारले कि काय रे ती आपल्या बिल्डींग मध्ये रहाते? तर तो काही बोलला नाही आणि मग काही वेळाने तो मला म्हणाला कि चल आपण बाहेर फिरून येऊ आणि मग आम्ही फिरायला निघून गेलो. दुसऱ्या दिवशी रविवार होता आणि त्याने मला त्याच्या घरी बोलवले, मी त्याच्या घरी गेलो आणि मी दरवाजा वाजवला तेव्हा दरवाजा उघडला आणि मी पहिले तर माझ्या समोर ती सेक्सी आयटम उभी होती आणि  तिला पाहून मी खूप चकित झालो. मी काही वेळ तिला पाहत राहिलो आणि मग मी तिला म्हणाले कि मला राज ला भेटायचे आहे तर तिने मला सांगितले कि तुम्ही आत या, राज त्याच्या रूम मध्ये आहे, मी त्याला आता बोलवते नाही तर मग तुम्ही तिकडे जावा.

मी तिला धन्यवाद केला आणि मी स्वतः राज च्या रूम मध्ये गेलो आणि आत जाऊन लगेच त्याला विचारू लागलो कि ही इथे कशी काय आहे? तर तो मला म्हणाला कि ही माझी दीदी आहे, मी त्याच्या तोंडून हे ऐकून खूप घाबरलो आणि मी त्याला म्हणालो कि यार तू मला माफ करून दे, मी काल जे काही बोललो त्या गोष्टी साठी प्लीज आणि मग आता त्यच्या चेहर्या वर स्माईल होती आणि तो मला म्हणाला कि नाही यार तू मला माफी का मागत आहेस माझी बहिण आहेच इतकी सेक्सी कि कोणी पण असे बोलेल. मित्रांनो आधी तर मला काही समजले नाही, पन मला काही वेळाने समजले कि तो पण माझ्या सारखा तीच्या बहिणीला खुप प्रेम करतो आहे. मग मी म्हणालो कि हो यार ही गोष्ट तर तू एकदम खरी बोललास, तुझी बहिण एकदम जबरदस्त माल आहे आणि तिच्या बरोबर एक वेळा जो जोपेल त्याचे नशीब उजळेल. आणि तो म्हणाला हो यार आणि तुझी बहिण पण काही कमी माल नाही आहे, ती तर सर्वांची पहिली पसंत आहे आणि मी जवळच्या खूप मुलांना तुझ्या बहिणी विषयी विषयी बोलताना पहिले आहे. मग मी त्याला विचरले कि तू काय ऐकले आहेस? तर तो म्हणाला कि हेच कि तुझी बहिण खूप चांगली माल आहे आणि तुझ्या बहिणी समोर जगाच्या सर्व हिरोईन बेकार आहेत आणि तुझ्या बहिणी विषयी ते जेव्हा बोलत असतात तेव्हा ते त्यांचा लंड त्यांच्या हाताने घासत असतात.मित्रानो मला माहीत नाही का पण त्याचे बोलणे ऐकून मला खूप विचित्र वाटत होते, पण अजिबात वाईट वाटत नव्हते आणि मी त्याचे ऐकून खूप खुश झालो होतो. मग मी म्हणालो कि हो यार हे तर आहे माझी दीदी खूप सेक्सी आणि सुंदर पण आहे आणि मग आम्ही दोघे एकमेकाच्या बहिणी विषयी बोलत राहिलो आणि त्या मुले आमचे लंड आता उभे झाले होते आणि आम्हाला दोघांना खूप मजा येत होती.

मित्रांनो माझे असेच आणखी सहा मित्र बनले जे त्यांच्या सेक्सी आणि होट बहिणीना जवायचा विचार करीत होते किंवा असे म्हणा कि त्यांना त्यांच्या बहिणींना कसे पण करून जवायचे होते. आम्ही सर्व भेटायचो आणि एकमेक्च्या बहिणींच्या नावाने मुठ मारायचो आणि एकमेकाच्या बहिणी विषयी सर्व बोलू लागायचो कारण आम्हाला असे करणे खूप आवडत होते.

मग आम्ही हळू हळू जास्त ओपन झालो आणि आमच्या बहिणींच्या ब्रा आणि पेंटी पण घेऊन येऊ लागलो आणि एकमेकांच्या बहिणींच्या ब्रा आणि पेंटी घेऊन त्यांना आमच्या लंडा वर घासू लागलो आणि कधी घालत होतो आणि मग कधी कधी घाण शब्द बोलत होतो, असे करत करत एक महिना निघून गेला आणि मग माझ्या एक मित्राने मला सांगितले कि खरेच फक्त विचार करण्या ऐवजी आमच्या बहिणींनी आपल्या करून जवून घेतले तर. मग मी म्हणालो कि मित्रानो आपण आपल्या बहिणींना पटवू शकत नाही कारण आपल्या घरच्या लोकांची भीती वाटते, पण आपण एकमेकाच्या बहिणींना जरूर पटवू शकतो. तुम्ही स्वतः विचार करा कि तुमच्या बहिणी बाहेर दुसऱ्या लोकां कडून जवून घेणार याच्या पेक्षा हे चांगले आहे कि आपल्या बहिणी आपल्या एका मित्रा कडून जवतील आणि त्या मुळे आपल्याला माहित असेल कि तीने कोणा कडून आणि कसे आणि कुठे जवून घेत आहे.मित्रांनो सर्वांना माझा हा विचार खूप पसंत पडला आणि सर्व लोक म्हणाले कि आम्ही आमच्या बहिणींना पटवायला मदत पण करू आणि या कामा साठी आम्ही सर्व तयार झालो आणि आम्ही एक मेकाची बहिण पटवून तिला जवण्या साठी सिलेक्ट केली होती. आता मी राज च्या बहिणीला सिलेक्ट केले होते आणि राहुल ने माझ्या बहिणीला असे करून सर्वांनी सिलेक्ट केले होते. तेव्हा मी राहुल ला म्हणालो कि तू आता माझ्या घरी चल मी तुला माझ्या दीदी ची भेट लावून देतो तो म्हणाला ठीक आहे आणि आम्ही कपडे घातले आणि आमच्या कामाला लागलो आणि मग मी राहुल ची भेट माझ्या बहिणी बरोबर करून दिली. दीदी त्याला हेलो म्हणाली, हात मिळवला आणि थोडे बोलला आणि म्हनाली कि मला माफ कर, मला या वेळी कुठे तरी बाहेर जायचे आहे आणि ती निघून गेली.

मित्रांनो माझ्या बहिणी चे नखरे खूप होते आणि असणार का नाहीत ती होती इतकी सुंदर. मग मी राहुल ला म्हणालो कि यार जर तुला माझ्या बहिणीचे शरीर हवे असेल तर तुला खूप मेहनत करावी लागेल. तेव्हा मला राज चा कॉल आला आणि तो मला म्हणाला कि माझ्या घरी ये ना, मी तुझा परिचय माझ्या बहिणी बरोबर करून देतो आणि मग मी त्याच्या घरी गेलो आणि त्याने माझा परिचय त्याच्या बहिणी बरोबर केला आणि मग मी काही वेळ त्याच्या बहिणी बरोबर चर्चा केली आणि मग मी माझ्या घरी आलो. मग मला राज चा कॉल आला आणि तो मला म्हणाला कि माझी दीदी सकाळी ८ वाजता तिच्या कोलेज ला जायला निघते तर तू तिला तुझ्या गाडी वरून सोड.

मित्रांनो त्याच्या तोंडून हे ऐकून माझा लंड खूप ताठला आणि मी त्यला म्हणालो कि ठीक आहे उद्या सकाळी तुझी बहिण माझ्या बरोबर माझ्या गाडी वर असेल आणि मग मी राहुल ला कॉल करून सांगितले कि माझी बहिण सकाळी ९ वाजता तिच्या कोलेज ला जाते तू उद्या जाऊन तिला लिफ्ट देऊन टाक आणि तो पण खूप खुश झाला आणि दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी ७: ३० वाजता तयार होऊन तिची वाट पाहू लागलो आणि ती बरोबर ८ वाजता आली.

मग मी तिला हाय म्हणालो आणि तिला माझ्या शेजारी बसायला सांगितले तर तिने आधी नकार दिला, पण नंतर ती तयार झाली आणि मग असेच रोज रोज मी तिला लिफ्ट देऊ लागलो आणि मग आम्ही चांगले मित्र बनलो आणि मग एका आठवड्यात आम्ही खूप मोकळे पणाने बोलू लागलो आणि मग मी तिला एक दिवस फिल्म पाहायला यायला सांगितले आणि ती तयार झाली आणि तिने त्या दिवशी तिचे कोलेज बुडवले. मग आम्ही फिल्म पाहायला गेलो आणि आम्ही एकदम शेवट च्या  शीटवर बसलो. मग फिल्म चालू झाली आणि आम्ही ती पाहू लागलो. फिल्म मध्ये काही वेळाने एक रोमेंटिक सीन आला आणि तेव्हा मी हळूच माझा हात तिच्या खांद्या वर ठेवला.

तिने माझ्या कडे पहिले आणि मला एक सेक्सी स्माईल दिली आणि त्या मुळे  माझी हिम्मत खूप वाढली आणि मग मी माझ्या एका हाताने तिचा खांदा कुरवाळू लागलो, पण ती काही बोलली नाही आणि फिल्म पाहत राहिली आणि मग मी तिची मान कुरवाळू लागलो आणि मग मी तिचे बॉल कुरवाळले आणि ती हलकी घाबरली पण तरी काही बोलली नाही आणि माझी हिम्मत आणि जास्त वाढली आणि मग मी तिचे बॉल तिच्या टी शर्ट वरून दाबू लागलो. मग आम्ही कीस करू लागलो आणि मग फिल्म सोडून बाहेर निघून गेलो आणि मग माझ्या घरी नेऊन मी तिला खूप जोराने ठोकले. असेच हळू हळू आम्ही सर्व एकमेकाच्या बहिणींना जवू लागलो आणि मग त्यांच्या भावांना त्यांच्या बहिणींची गोष्ट सांगताना खूप मजा यायची. पण अजून पर्यंत माझ्या बहिणीला कोणी पटवू शकले नव्हते आणि याचे मला खूप दुखः होते. म्हणून आम्ही सर्वांनी मिळून एक प्लान बनवला आणि जेव्हा माझ्या मित्रा चे आई वडील बाहेर गेले तेव्हा मला त्याचा कॉल आला आणि त्याने मला सांगतिले कि त्याची बहिण घरी एकटी आहे.

मग मी त्याला म्हणालो कि तू टेन्शन घेऊ नको. मला स्वतः तिचा कॉल येईल आणि मग असेच झाले. तिने मला कॉल केला आणि तिच्या घरी यायला सांगितले आणि मी पटकन तिच्या घरी गेलो आणि आम्ही दोघे चीकटलो आणि मग मी तिला आणि तिने मला नागडे केले आणि मी तेव्हा माझ्या मित्राला मेसेज केला आणि तो त्याच्या जवळच्या दुसऱ्या चावी ने दरवाजा उघडून आत आला आणि दरवाजा मागून सर्व पाहू लागला आणि मी जेव्हा त्यच्या कडे पहिले तेव्हा त्याने मला स्माईल दिली आणि मी त्याच्या बहिणीला माझ्या कडे झोराने दाबले, मग काही वेळाने तिने माझा लवडा चोकला आणि मग मी तिला सरळ झोपवले आणि मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो.

तेव्हा मी त्याला इशारा केला आणि तो रूम मध्ये आला आणि येऊन रागाने ओरडू लागला कि हे काय चालले आहे? त्याची बहिण त्याला अचानक तिकडे बघून खूप घाबरली आणि मी पण घाबरल्या चे नाटक करू लागलो आणि त्याला सोरी म्हणू लागलो आणि त्याची बहिण माझ्या मागे जाऊन तिचे नागडे शरीर लपवू लागली तर माझा मित्र म्हणाला कि आता मी आई वडिलांना तुमचे सर्व काम सांगणार, मग मी त्याला म्हणालो  कि अरे याचा काही फायदा नाही होणार आणि तू थंड डोक्याने विचार कर आणि जर तू हे कोणाला सांगितले नाही तर तुझा फायदा होऊ शकतो.

तर तो म्हणाला कि कसा? तर मी त्याला म्हणालो कि तू पण आमच्या बरोबर मिळून याची मजा घे आणि जरा विचार के ही तर सर्वांची गरज आहे. मग तो म्हणाला कि नाही ही माझी बहिण आहे आणि मी असे कधी करू शकत नाही.

मग मी त्याला म्हणालो कि हो आणि ही एक मुलगी पण आहे आणि जर मी आणि तू जर हिच्या बरोबर हे काही करणार नाही तर आणि दुसरा कोणी बाहेर चा करेल आणि या पेक्षा चांगले आहे कि आपण हिला खुश करू आणि मी माझ्या मित्राचा हात पकडला आणि तिच्या बहिणी च्या बॉल वर ठेवला आणि आता त्याच्या बहिणीला काही समजत नव्हते कि ती काय करणार कारण जर तिने नकार दिला तर तिचा भाऊ तिच्या आई वडिलांना घरी सर्व सांगून टाकेल आणि ती माझ्या कडे पाहू लागली. मग मी तिच्या कडे डोळा मारून सांगितले कि जे चालले  आहे ते चालू दे तेव्हा तिने लाजेने तिचे डोके खाली केले आणि तिचा भाऊ तिच्या बॉल बरोबर खेळू लागला. मग त्याने त्याचे सर्व कपडे काढून टाकले आणि त्याचा लवडा तिच्या बहिणीला हातात देऊन म्हणाला कि तू आज पासून दोन लंडाची मालकिन आहेस आणि त्याची बहिण त्याचा लवडा हलवू लागली. मग मी पण माझा लवडा तिच्या हातात दिला आणि म्हणालो कि आता एकमेकापासून लाजण्याचा काय फायदा? आता सर्व लाज टाकून द्या आणि मग आम्ही खूप मजे केले आणि त्याची बहिण आता एकदम ओपन झाली होती आणि मग अशा रीतीने माझे सर्व मित्र त्यांच्या बहिणींना जवू लागले होते फक्त एक मी सोडून, कारण मी अजून माझ्या बहिणीला हात लावू शकलो नव्हतो. मग एक दिवस आम्ही सर्वांनी निर्णय केला कि आम्ही सर्व मिळून एकत्र एकमेकाच्या बहिणी बरोबर सेक्स करणार. पण आता सर्वात मोठी अडचण ही होती कि आम्ही आमच्या बहिणींना या साठी कसे तयार करणार? तर आम्ही या साठी विचार केला आणि आम्ही आमच्या एक मित्राच्या वाढ दिवसाचे कारण बनवले आणि गोआ जाण्याचा निर्णय केला.

मग आमच्या सर्वांच्या बहिणी हे ऐकून लगेच तयार झाल्या, पण माझ्या बहिणी ने मला सरळ नकार दिला आणि मित्रांनो गोआ मध्ये आमचे एक खूप मोठे फार्म हाउस आहे म्हणून आम्ही तिथे जाण्याचा प्लान बनवला होता आणि आम्ही आमच्या बहिणींना तिथे विमानाने पाठवले आणि आम्ही कार घेऊन निघालो आणि देवाच्या कृपेने माझी बहिण पण येण्यासाठी तयार झाली होती आणि दीदी कार मध्ये पुढे येऊन बसली आणि माझे बाकी मित्र मागे बसले आणि मी कार चालवत होतो. मग थोडे दूर जाऊन मी मागे बसलो आणि माझा एक मित्र गाडी चालवू लागला. मग मी माझ्या बहिणीला म्हणालो कि तुला जर झोप येत असेल तर मागे ये आणि तिने ऐकले आणि मी तिला मध्ये बसवले. तिच्या एका बाजूला मी होतो आणि एका बाजूला माझा मित्र आणि तीन लोकांच्या जागी आम्ही चार बसलो होतो आणि त्या मुळे आम्ही एकमेकाला चिकटून बसलो होतो आणि मग दीदी ने तिचे डोके माझ्या खांद्या वर ठेवले आणि ती झोपली.

मग मी माझा हात अशा रीतीने ठेवला होता कि माझ्या दीदी चा एक बोल माझ्या हातात होता आणि मी तो हळू हळू कुरवाळू लागलो आणि हे सर्व माझे मित्र पाहत होते आणि त्या सर्वांचे लवडे टाईट झाले होते आणि माझा पण लंड पूर्ण टाईट झाला होता. मी पूर्ण रस्त्यात तिच्या बॉल बरोबर खेळत राहिलो  आणि ती झोपून राहिली. मग आम्ही गोआ पोचलो आणि आम्ही फार्म हाउस मध्ये गेलो आणि मग सर्व मुली एक मेका बरोबर बोलू लागल्या आणि आम्ही सर्व ग्रुप सेक्स करायचा प्लान करू लागलो. तेव्हा मी पहिले कि माझी बहिण बाथ रुम मध्ये अंघोळ करयला गेली आहे तर मी सर्वांना म्हणालो कि आपण आपापल्या बहिणींना सर्व खरे खरे सांगून टाकू आणि त्यांना समजावू कि त्या ग्रुप सेक्स करायला तयार होतील आणि मग आम्ही सर्वांना तयार केले आणि आमच्या बरोबर त्या सर्व पण खूप व्याकूळ झाल्या होत्या. मग मी त्या सर्वांना सांगितले कि माझ्या बहिणीला या बद्दल काही माहिती नाही आहे. मग मी विचार केला कि रात्री माजी बहिण झोपी गेल्यावर आम्ही सर्व ग्रुप सेक्स करणार आणि माझे फार्म हाउस खूप मोठे होते आणि म्हणून सर्व आपापल्या बहिणी बरोबर एक एक रुम मध्ये झोपले. मी आणि माझी बहिण पण एका रूम मध्ये आणि एका बेड वर झोपलो होतो, पण माझी काही करायची हिम्मत होत नव्हती. तेव्हा माझ्या मित्राने मला हळूच इशारा केला आणि मी हळूच उठून माझ्या रूम मधून बाहेर आलो आणि मोठ्या रूम मध्ये आलो आणि पहिले तर तिथे माझे सर्व मित्र आपापल्या बहिणी बरोबर कामाला लागले होते. मी पहिल्या वेळी असे काही पहिले होते आणि आम्ही सर्वानी रात्र भर खुप मजे केले. मग मी रात्री माझे कपडे घातले आणि परत माझ्या रूम मध्ये दीदी जवळ येऊन झोपलो. मग आम्ही दुसऱ्या दिवशी सर्व उशिरा उठलो कारण आम्ही रात्र भर बहिणींना जवत होतो. मग आम्ही जेवण केले आणि मग दीदी च्या जोपण्याची वाट पाहू लागलो. मी आणि दीदी एका बेड वर झोपलो होतो. मग काही वेळाने माझा मित्र मला बोलवायला आला आणि जसा मी उठलो दीदी जागी जाली आणि ती मला म्हणाली कि कोठे जात आहेस? तर मी म्हणालो कि काही नाही मला झोप येत आहे. मग दीदी म्हणाली कि मग काय झाले? मी म्हणालो कि मला माहित नाही. मग ती उठली आणि तिने माझ्या छाती वर तिचे डोके ठेवले आणि ती म्हणाली कि मला सांग काय प्रोब्लेम आहे?

मित्रांनो दीदी चा एक बॉल माझ्या हाताने दबला जात होता आणि दुसरा माझ्या पोटाने आणि मी एकदम गप्प होतो, तेव्हा ती मला एकदम जोराने चीटकली आणि मला म्हणाली कि लाजू नकोस मला सांग पण मी काही बोललो नाही आणि मग तिने तिचा एक पाय उचलला आणि माझ्या लंडा वर ठेवला. तेव्हा मला खूप मजा येऊ लागली. मग दीदी मला सांगू लागली कि मला काल रात्री चे सर्व माहिती आहे कि तुम्ही सर्वांनी रात्री काय काय केले. आणि मी तिच्या तोंडून हे ऐकून खूप घाबरलो, पण ती मला स्माईल देत होती आणि ती मला म्हणाली कि तू मला त्या सर्व गोष्टी सांग नाही तर मी तुझा सर्व प्लान खराब करून टाकेन. मग मी तिची धमकी ऐकून तिला सर्व काही सांगून टाकले आणि आता दीदी पण गरम झाली होती आणि ती मला कीस करू लागली आणि मला एकदम चिकटली. आणि तिकडे माझे सर्व मित्र दरवाजा मागे लपून हे सर्व पाहत होते आणि मग आम्ही ५ मिनिटे कीस केली आणि मी दीदी चे बॉल दाबू लागलो. मी तिला हळू हळू पूर्ण नागडी केली आणि ती माझा लंड पाहून खूप खुश झाली आणि मला म्हणाली कि मला नेहमी अशा मोठ्या लंडा कडून जवून घ्यायचे होते, मग ती मला एकदम जोराने चिकटली आणि त्या मुळे तिचे मोठे मोठे बॉल माझ्या छाती ने दाबू लागले आणि मी माझा लवडा तीच्या टाईट  आणि नाजूक पुच्ची वर घासू लागलो आणि त्या मुळे मी आणि दीदी एकमेकाला वेड्या सारखे किस करू लागलो आम्हाला असे वाटत होते कि आम्ही एकमेकां मध्ये घुसायला पाहत आहोत. तेव्हा माझे सर्व मित्र माझ्या रूम मध्ये एकदम नागडे आले आणि दीदी त्यांना पाहून खूप लाजू लागली तर मी तिला म्हणालो कि लाजायची गरज नाही आहे हे सर्व माझे मित्र आहेत आणि हे पण त्यांच्या सख्या बहिणीला जवतात, पण ती तरी लाजत होती. मग मी दीदी ला मला चिकटवले आणि माझ्या मित्रांना बाहेर जायला सांगितले आणि त्याना म्हणालो कि तुम्ही लोक बाहेर जा, मी दीदी ला माझ्या बरोबर घेऊन येतो आणि माझे सर्व लोक बाहेर निघून गेले. मग मी माझ्या दीदी ला समजावले आणि तिला म्हणालो कि आपल्याला सर्वांबरोबर खूप मजा येईल आणि कोणी तुमच्या बरोबर जबरदस्ती करणार नाही, प्लीज एक वेळा सर्वांसमोर करायचा प्रयत्न कर आणि बाहेर सर्वांबरोबर नागडे करून सेक्स करण्यात तुला खूप मजा येईल. मग ती तयार झाली आणि मी तिला घेऊन बाहेर आलो. तिथे माझे सर्व मित्र आणि त्यांच्या बहिणी एकदम नागडे चिकटले होते आणि सर्व दीदी चे नागडे शरीर पाहत होते. आणि दीदी लाजत होती. मग मी त्यांना म्हणालो कि तुम्ही सर्व एक एक करून या मी तुम्हाला सर्वांना माझ्या बहिणीचा परिचय करून देतो. हे ऐकून माझा एक मित्र पुढे आला. मी आणि दीदी सोफ्यावर बसलो होतो आणि माझा मित्र तिच्या समोर येऊन उभा राहिला आणि त्याचा लंड बरोबर माझ्या दीदी च्या तोंडा समोर होता.

मग माझी दीदी माझ्या मित्राचा लवडा एवढा जवळ पाहून लाजली आणि मी त्याचा परिचय दीदी बरोबर करून दिला तर दीदी ने त्याला हेलो म्हणाले तर मी तिला म्हणालो कि असे नाही तुम्हाला त्याचा लंड तुमच्या हातात धरून त्याच्या लंडा वर कीस करावी लागेल, दीदी माझे हे ऐकून एकदम लाजली आणि म्हणाली कि हे मी करणार नाही. मग मी म्हणालो कि प्लीज एक वेळा तू प्रयत्न तर कर आणि मी तिचा हात पकडला आणि त्याच्या लंडा वर ठेवला. दीदी ने त्याचा लंड पकडला पण कीस करायला नकार दिला आणि मग मी पण जास्त काही म्हणले नाही आणि म्हणालो कि ठीक आहे, पण तुम्हाला सर्वांचा लंड पकडून हेलो बोलावे लागेल. मग ती तयार झाली आणि मी एक एक करून सर्वांबरोबर तिचा परिचय करून दिला. मी आणि दीदी ने सर्वांचे लंड पकडून हेलो म्हणले आणि मग मी त्यांच्या बहिणींचा परिचय करून दिला आणि मग त्यांनी एकमेकीला कीस केले आणि एकमेकीचे बॉल पण दाबले आणि आता दीदी एकदम मोकळी झाली होती आणि ती अजिबात लाजत नव्हती.

मग मी तिला कीस केली आणि दीदी चे बॉल चोकू लागलो. दीदी पण खूप गरम झाली होती आणि मी तिच्या नागड्या शरीराला खाऊन जाणार होतो. आता दीदी पण माझे डोके पकडून तिच्या बॉल वर दाबू लागली. मी हळू हळू तिचे सर्व शरीर चाटून टाकले आणि मग मी तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आलो आणि मी तिची पुच्ची चाटली आणि तिचा वास घेतला. वाह मित्रांनो तिच्या पुच्ची चा काय मस्त सुगंध होता माझी इच्छा झाली कि तिची पुच्ची खाऊन टाकू. मग मी तिच्या पुच्ची ला कीस केली आणि चाटली तेव्हा ती हादरली आणि तिने पटकन माझे डोके तिच्या पुच्ची वर दाबले आणि ती तिची गांड जोर जोराने वर उचलू लागली आणि उछ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ माझ्या जानू माझ्या भावा चोक माझी पुच्ची अह्हह येह्ह्ह आणि हे ऐकून मी खूप गरम झालो आणि मी तिच्या पुच्ची च्या भोकात माजी जीभ घातली आणि गोल गोल घुमवू लागलो आणि त्या मुळे ती अजून गरम झाली आणि उड्या मारू लागली.  मग मी तिची पुच्ची २० मिनिटे चाटली आणि तिने माझ्या डोक्याचे केस पकडले आणि मला तिच्या कडे ओढून मला चीटकली आणि मला कीस करू लागली. आता ती पूर्ण नागडी होती आणि मी तिला माझा लवडा चोकायला सांगितले आणि ती थोडा विचार करू लागली आणि मग काही वेळाने तिने माझा लवडा प्रेमाने पकडला आणि कुरवाळू लागली आणि मग तिने मला खाली केले आणि मला कीस करू लागली. मग ती मला कीस करत करत माझ्या लंडा जवळ पोचली आणि मग तिने खूप प्रेमाने माझ्या लंडा वर कीस केली आणि मग ती माझा लंड चोकू लागली . ती माझा लंड २० मिनिटे चोकत राहिली आणि मग मी तिला माझ्या वर ओढले आणि कीस केली. आता मी माझा लवडा तिच्या पुच्ची वर घासू लागलो आणि त्या मुळे ती पण जोश मध्ये येऊन तिची गांड हवेत उडवू लागली आणि ती आता खूप गरम झाली आणि मला आग्रह करू लागली कि प्लीज आता माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दे. तुझ्या बहिणीला इतके व्याकूळ करू नको, प्लीज आता मला मुली पासून स्त्री बनायचे आहे प्लीज. तू तुझ्या बहिणीची शरीराची भूक शांत कर, तू खूप चांगला आहेस भावा. मी पण जास्त वेळ न घालवता तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकायची तयारी करू लागलो.मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

मी पहिले तर लंड रक्ताने भरला होता आणि ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. मी शेवटी माझे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये सोडले आणि मी दमून तिच्या वर पडलो आणि ती माझे केस तिच्या हाताने कुरवाळू लागली. माझे सर्व मित्र आमच्या आजूबाजूला येऊन आम्हाला पाहत होते आणि त्यांनी दीदी ला खूप अभिनंदन केले आणि त्यांना म्हणाले कि आज ती मुली पासून स्त्री बनली आहे. ती खूप आनंदी होती आणि माझ्या जवण्याने संतुष्ट होती. मी माझ्या बहिणीला ठोकून तिची सील तोडून टाकली होती. मित्रांनो मी तुम्हाला ते शब्दात सांगू शकत नाही कि किती आनंद झाला मला.You cannot copy content of this page