भाडेकरू बहिणी पार्ट 2भाडेकरू बहिणी पार्ट 2

श्री ने मला तिच्या पँटी चा वास घेताना बघितले होते.
मला आता कळून चुकले होते की माझी
अशी पण वाट लागणार आणि तशी पण
त्यापेक्षा जे सत्य आहे ते बोलून मोकळे व्हावे.
मी श्री ला सर्व सत्य सांगितले.
की मी तिथे राहायला आल्यापासून तुझ्याकडे
या नजरेने बघत होतो.
आज सुद्धा तू घरात आल्यापासून माझ्या डोक्यात हेच विचार चालू होते.
मला वाटले हे ऐकून श्री भडकेल.
पण श्री काहीच बोलली नाही आणि माझ्या बाजूला येऊन बसली.
श्री म्हणाली तुम्हाला माहीत नसेल की माझे वय 27 आहे.
पण घरचे माझ्या लग्नासाठी स्थळ बघत नाहीयेत.
आज माझ्या सोबतच्या सर्व मैत्रिणींना दोन-तीन मुलबाळ आहेत.
माझ्या सुद्धा काही शारीरिक गरजा आहेत ज्या पूर्ण होत नाहीत.
आजपर्यंत मला बॉयफ्रेंड तर दूर
कोणी मुलगा मित्र सुद्धा भेटला नाही आयुष्यात.
आज तुमच्या इतक्या जवळ मी आले तर मला खूप छान वाटले.
आणि आता तुम्हाला माझ्या पॅंटीचा वास घेताना बघूनही माझे अंग शहारले.
श्री चे हे बोलणे ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला.
मला कळून चुकले होते की आज मला रात्रभर मनसोक्त झवायला भेटणार होते.

मी श्रीच्या डोळ्यांमध्ये बघितले.
मला तिच्या डोळ्यांमध्ये झवायची परवानगी आणि कामुकता दिसली होती.
मी तसेच श्री ला बेडवर आडवे केले.
आणि टी-शर्टच्या वरूनच तिचे बॉल जोरात दाबायला लागलो.
मी हळूहळू श्री चे टी-शर्ट काढून फेकले.
श्री ला ब्रा मध्ये बघून माझा लवडा खूप ताट झाला
आता मी माझे सर्व कपडे काढून फेकले
आणि बेडच्या बाजूला उभे राहून श्री चे लेगिंग सुद्धा काढून फेकले.
श्री आता माझ्यासमोर फक्त पँटी घालून पडलेली होती.
मी बेडवर चढलो आणि श्रीच्या पुच्चीवर जाऊन बसलो.
मी आता माझा बुल्ला श्रीच्या पॅंटीवर रगडू लागलो.
तसाच खाली वाकून मी श्री चे बॉल जोरजोरात चोखायला लागलो.
खूप वेळ चाळे केल्यानंतर मी खाली वाकलो आणि श्री ची पुच्ची बघण्यासाठी मी तिची पँटी गुडघ्यापर्यंत ओढली.
तेवढ्यात अचानक मधला दरवाजा उघडला.
सेक्सच्या नादामध्ये श्री घरात आल्यानंतर मी मधल्या दाराला कडी लावायची विसरलो होतो.
आम्ही दोघेही खूप घाबरलो.
दरवाजात बघितले तर श्रीची छोटी बहीण रश्मी रागात आमच्याकडे बघत तिथे उभी होती.
ति श्री ला जोरजोरात ओरडायला लागली.
मला तर काय करावे काही सुचत नव्हते.
रश्मी रागारागात श्री ला म्हणाली
तु ये रूम मध्ये तुला बघतेच.
मी परत दुसऱ्यांदा हिंमत केली
आणि रश्मीला माझ्या बाजूला बसवले.
नंतर माझ्या लक्षात आले की श्री आणि मी दोघेही पूर्णपणे भोंगळेच बेडवर बसलेलो होतो.

मी रश्मीला म्हणालो पहिले मी काय म्हणतो ते सर्व ऐक त्यानंतर हवे तर मला मार तू.
मग रश्मी म्हणाली बोला.
मी तिला संध्याकाळ पासून आतापर्यंत काय काय कसे कसे घडले हे सर्व समजावून सांगितले.
तरीही रश्मीचा राग शांत होत नव्हता.
मग मी तिला स्पष्ट बोललो की तुझ्या आई-वडिलांनी जर का श्री चे लक्ष वेळेवर लावले असते तर तिला आज असे करायची गरज पडली नसती
आता रश्मीला सर्व समजायला लागले.

मि रश्मी म्हणालो की प्रत्येक स्त्रीला शारीरिक गरजा असतात.
आणि श्रीला कोणी बॉयफ्रेंड किंवा मित्र नसल्याने ती बिचारी काय करणार.
रश्मीला आता हे सर्व पटत होते.
रश्मी म्हणाली हो यार हे सुद्धा खरे आहे.

पाच मिनिट आम्ही असेच बोलत बसलो तेव्हा रश्मीचे लक्ष माझ्या उभ्या लवड्या कडे गेले.
आणि नंतर माझ्या बाजूला पूर्ण आणि भोंगळी बसलेल्या तिच्या बहिणीकडे श्री कडे गेले.
तिथे आता एकदम विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती.दरवाजा अजूनही उघडाच होता.

आता रश्मी उठली आणि दरवाजाकडे गेली.
आम्हा दोघांना वाटले की ती आता जात आहे रश्मीने दरवाजाला आतून कडी लावली आणि माझ्या बाजूला येऊन म्हणाली कोणता कॅटलॉग आहे तो ब्रा पँटी चा मला पण दाखवा ना.
रश्मी असे म्हटल्यावर माझा लवडा हलायला लागला त्याकडे दोघे बहिणींचे ही लक्ष गेले.

रश्मी माझ्या बाजूला येऊन बसली आणि मी तिला मोबाईल मध्ये ब्रा पॅंटीचे कॅटलॉग दाखवायला लागलो.
माझे अचानक लक्ष रश्मीकडे गेले.
तेव्हा माझ्या लक्षात आले की मी पूर्ण भोंगळा असूनही रश्मी मला एकदम चिटकून बसली होती.
पूर्ण कॅटलॉग बघितल्यावर मी रश्मीला श्री ने सिलेक्ट केलेले ब्रा पॅंटी दाखवले.
मग रश्मीने पण काही ब्रा पॅंटी सिलेक्ट केले.
आता माझ्या शैतानी डोक्यात अजून जास्त झालेले विचार यायला लागले.
श्री सोबत रश्मीलाही झवायचा विचार माझ्या डोक्यात येत होता.
रश्मीने ब्रा पँटी सिलेक्ट करताच मी तिला
श्री वाला तो किस्सा सांगितला मेजरमेंटचा.
मी रश्मीला तिने घातलेले ब्रा आणि पॅंटी मला दाखवायला सांगितले.
रश्मी उठून ब्रा पॅंटी दाखवायला मागे जायला लागली.
मी रश्मीचा हात पकडला आणि तिला थांबवले.
श्री आणि रश्मीला कळालेच नाही मी असे का केले.
मी रश्मीला म्हणालो आम्ही दोघे सोडून इथे कोण आहे
काढ इथेच आणि दाखवा आम्हाला.
तसे पण मागच्या किती वेळा पासून मी आणि तुझी बहीण श्री तुझ्यासमोर पूर्ण भोंगळे आहोत आम्हाला काय लाजते.
रश्मी दोन मिनिट विचार करत लाजत होती.
मग मी उभा राहिलो आणि रश्मीला ना विचारता तिचे टी-शर्ट काढायला लागलो.
रश्मीला काही कळण्याच्या आतच मी तिचे दोन्ही हात वर करून तिचे टी-शर्ट काढून फेकले आणि लगेच माझे दोन्ही हात मागे नेऊन तिच्या ब्रा चे हुक सुद्धा उघडले आणि एका झटक्यात तिचे ब्रा काढले.
मला वाटले की रश्मी आता चिडेल आणि मला रागावेल.
पण तसे काहीही घडले नाही
मी लगेच श्री ला स्केल आणायला सांगितली.
श्री उठून समोरच्या हॉलमध्ये स्केल आणायला गेली.
श्री भोंगळी होऊन चालताना खूप सुंदर दिसत होती.
मला तर भरोसाच पटत नव्हता
की या 2 सुंदर बहिनी माझ्यासमोर एक पूर्ण भोंगळी आणि एक अर्धी भोंगळे उभे आहेत म्हणून.
कारण एक तास आधी मी हाताने मुठ मारून झोपून जाण्याच्या विचारात होतो.
श्री आली आणि मी स्केलने रश्मीच्या ब्रा चे माप घेतले आणि काहीतरी कॅल्क्युलेशन करण्याचा खोटा दिखावा केला.
त्यानंतर परत मी रश्मीला न विचारता तिचे लेगिंग एका झटक्यात खाली ओढले.
रश्मीला आता त्याचा राग आला होता की रागाने माझ्याकडे बघत होती पण मला त्याचा काहीही फरक पडला नाही मी गुडघ्यावर बसलो आणि एका झटक्यात रश्मीची पॅन्टी खाली ओढली.
मी गुडघ्यावर बसलेलो असल्यामुळे रेशमीची पुच्ची आता एकदम माझ्या तोंडा समोर आलेली होती.
रश्मी खूप गोरी असल्याने तिच्या पुच्चीवर वाढलेले काळे केस एकदम सुंदर दिसत होते.
या क्षणाला दोन्ही बहिणी पूर्णपणे माझ्यासमोर भोंगळ्या उभ्या होत्या.
मला हे सर्व स्वप्न वाटत होते.
परत मी रश्मीची पॅन्टी स्केलने मोजण्याचा खोटा दिखावा केला.
त्यानंतर रश्मीने मला तिची ब्रा पॅंटी मागितली.
पण मी उभा राहून स्वतः माझ्या हाताने तिला ब्रा घालून त्याचे हुक लावून दिले.
नंतर परत खाली बसून तिला माझ्या हाताने पॅंटी सुद्धा घालून दिली. रश्मी नको नको म्हणत असताना सुद्धा मी तिचे टी-शर्ट आणि लेगिंग सुद्धा तिला घालून दिले.
रश्मी म्हणाली चला मी आता निघते तुम्ही दोघे चालू करा.
रश्मी दरवाजाजवळ पोहोचून कडी उघडणार तेवढ्यात मी तिला म्हणालो.
रश्मी आता इतके सर्व बघितलेच आहे तर थांबून तुझ्या बहिणीचा पहिला सेक्स सुद्धा लाईव्ह बघू शकते जर तुझी इच्छा असेल तर.
तुला सुद्धा त्यातून काही शिकायला मिळेल.

रश्मी परत विचारात मग्न झाली.
रश्मी घरात असतानाच मी श्रीला बेडवर आडवे केले.
मि श्री चे केस मोठे असल्याने ते मोकळे केले त्यामुळे श्री अजून जास्त सेक्सी आणि सुंदर दिसायला लागली.
मी आता श्री च्या अंगावर पडलो.
आणि तिला लिपकिस करायला लागलो.
माझा एक हात श्री चे बॉल दाबत होती आणि दुसरा हात तिच्या पुच्चीच्या भेगे मध्ये फिरत होता.
हे सर्व बघून रश्मीला सुद्धा हरवल्या गेले नाही.
रश्मी आमच्या जवळ येऊन बेडवर बसली.
रश्मी बाजूला आल्यामुळे मला अजून जोश चढला. मी आता ताकतीने फोरप्ले चालू केला.
खूप वेळ श्री ला चोळल्यानंतर.
मी आता श्री ला मागे ढकलून तिचे दोन्ही पाय फाकवले.
रश्मी ची पुच्ची आता पूर्णपणे उघडली होती. व्हर्जिन असल्यामुळे तिच्या पुच्चीचे सील मला तिच्या पुच्चीच्या भोकातून स्पष्टपणे दिसायला लागले.
रश्मी सुद्धा एकदम जवळ येऊनआमचा सेक्स एन्जॉय करायला लागली होती.
श्री वर्जिन असल्याने तिच्या पुचीचे सील तोडायला मी खूप उत्सुक होतो.
मी विचार केला फोरप्ले करायला रात्र पडली आहे. पहिले श्री चे सील फोडून कवळी पुच्ची झवण्याचा आनंद घेऊ.
मी आता श्री ची पोझिशन व्यवस्थित केली.
पण मागील अनुभवावरून मला माहित होते की सिल फोडणे किती अवघड असते.
मी रश्मीला समोरून जाड उशी आणायला सांगितली.
रश्मीने समोर उशी आणली मग मी श्रीला तिचे ढुंगण वर करायला सांगितले. आणि ती ऊशी श्री च्या ढुंगणखाली ठेवली.
मी रश्मीचे दोन्ही पाय फाकवले आणि माझ्या बुल्ल्याचे टोक रश्मीच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवले.
मी माझा बुल्ला श्रीच्या पुच्चीत टाकणार तेवढ्यात रश्मीला काय झाले काय माहित तिने अचानक उभी राहून माझा कडक ताठ बुल्ला तिच्या हातात पकडला.
मला आणि श्रीला परत आश्चर्याचा धक्का बसला.
रश्मीचा हात लागल्याने माझा बुल्ला अजून कडक झाला.
रश्मी म्हणाली सॉरी पण मला हात लावल्याशिवाय राहवले गेले नाही.

रश्मीने तिचा हात माझ्या बुल्लावरून काढताच. मी परत माझ्या बुल्ल्याचे टोक श्रीच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवले. आणि हळूहळू माझा बुल्ला आत सरकवायला लागलो.
पण श्री चे सिल पॅक असल्यामुळे मला माझा बुल्ला टाकता येत नव्हता.
मग मी एका हाताने श्री चे तोंड दाबले आणि तिला काही कळण्याच्या आत मी खाली एक जोरदार दणका दिला.
लगेच श्री चे सील फुटले आणि तिच्या पुच्चीतून रक्त बाहेर यायला लागले.
श्री ला हे अनपेक्षित असल्याने ती जोरजोरात ओरडायला लागली पण मी आधीच माझ्या हाताने तिचे तोंड दाबल्याने तिचा आवाज जास्त निघत नव्हता.
मी तसेच अजून पाच-सहा जोरदार दनके दिले.
एक सील पॅक पुच्ची फोडण्याचा आनंद माझ्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होता.
मी तसेच जोरजोरात दणके देत राहिलो.
दोन मिनिटानंतर श्री ला सुद्धा मजा यायला लागली तेव्हा मी माझा हात तिच्या तोंडावरून काढला.
सात आठ मिनिट जोरदार झवल्यानंतर मी माझा सर्व चिक श्री च्या पुच्चीत सोडला.
आणि तसाच श्री च्या अंगावर उताना पडलो.
श्री आता मला कुरवळायला लागली होती.
आज इतक्या वर्षानंतर मी तिची कामवासना शांत केली होती.
मी आणि श्री सेक्स मध्ये इतके मदमस्त झालं होतं की रश्मी आमच्या बाजूला आहे हे आम्ही विसरूनच गेलो काही क्षणांसाठी.
पाच मिनिटानंतर मी आणि श्री आजूबाजूला भोंगळे पडलो होतो.
कारण की सील फोडल्यामुळे मी खूप थकलेलो होतो.
तेवढ्यात अचानक रश्मी श्री जवळ गेली.
आणि ती श्री च्या पुच्चीतून बाहेर येणाऱ्या माझ्या चीक कडे बघू लागली.
स्पष्ट दिसत नसल्याने तिने श्री ला तिची पुच्ची फाकवायला लावली.
थोड्या वेळानंतर रश्मीने तिचे बोट श्रीच्या पुच्चीच्या भेगेत घातले.
आणि डाव्या हाताने ती माझ्या लवड्या सोबत खेळू लागली.

पुढील कथा भाग 3 मध्येYou cannot copy content of this page