भाडोत्री भाग तिसरा

भाग ३
मी उषा.. मी एक शिक्षित महिला असून बांधकाम क्षेत्रात अकाउंट विभाग काम करते आहे.. मी माझ्या मिस्टर साबोत राहते माझे वय ३५ वर्षे मला अजून मुलबाळ नाही आहे.. खूप प्रयन्त करून झाले पण झाले नाही.. आता आमच्या नवीन घरचे बांधकाम सुरु असल्या मुले मी आता नवीन घरच्या शोधात होते.. माझे घर पूर्ण होणेस कमीत कमी ४ महिनाच अवधी होता त्यासाठी मी नवीन घर च्या शोधात होते त्यावेळी समजले कि माझ्या एका स्टाफ च्या वडील चे घर त्या विभागात होते मी लगेच त्याला फोने करून करून घराची माहिती काढली आणि मला राहण्यास घर मागितले त्याने सांगितले २ माळा खाली आहे तुम्ही राहू शकता मी घर पाहायला गेले.. घर खूप मस्त होते घर समोर गर्द झाडे होती त्यामुळे मस्त हवा सुटायची फक्त मी जाडी असल्या मुले एक मला चडयची ताकत लागायची मी त्याला हो सांगितले मी नेक्स्ट दे मिस्टर सांगून शिफ्ट झालो आम्ही घर दुमजली होते खालच्या एक भाडोत्री होते मध्ये एक कुटुंब राहायचे पण ते गावी होते.. नेहमी प्रमाणे माझे जीवन सुरु होते मी आणि माझे मिस्टर जॉगिंग ला जायचो.. नंतर ऑफिस ला जायचे रात्री परत घरी यायचे.. रात्री मिस्टर बरोबर झवाझवी होयची.. आणि झोपून जायचो आम्ही.. आमच्या आयुष्यात एक कमी होती ती फक्त बाळ ची ती पूर्ण झाली कि आम्ही परफेक्ट फॅमिली झालो मग.. मी शैलेश ला बोलले कि मी डॉक्टर भेटू का उद्या.. तो बोलला ठीक आहे भेट.. आणि विचार काही पपर्याय आहे का.. मी दुसऱ्या दिवशी डॉक्टर कडे गेली.. त्याने माझे रिपोर्ट तपासले होते तो विश्वासू डॉक्टर होता.. त्याने सांगितले वैशू रिपोर्ट चांगले नाहीत आम्ही तुझ्या गर्भशयाची तपासणी केली होती त्या प्रमाणे तुला सांगितले होते तुझे गुरभाष्य भाला साठी ठीक नाही आहे ते मजबूत करायला हवे.. आता आम्ही ते ऑपरेशन च्या मदतीने मजबूत केले आहे पण तुमच्या मिस्टर चे वीर्य त्यास ठी कमी पडते आहे.. त्या साठी एकदम गाढे वीर्य ची गरज आहे जे आता च्या गर्भाशयाला अनुकूल असेल. मी बोलली पहिलेच तुम्हाला मी सांगितले होते कि असे वीर्य तुम्हाला भेटले कि तुम्ही सांगा मला तर ते बोलले मॅडम जी असे वीर्य अजून हि भेटले नाही ज्या मध्ये स्पेर्म ची संख्या जास्त आहे आणि तुमच्या गर्भा साठी अनुकूल असेल.. मी निराश होऊन ऑफिस ला गेले.. काही दिवसांनी माझ्या वाहिनी चा मला फोन आला कि गोड बातमी आहे कि मी मामी झाली.. मी तिला अभिनंदन केले आणि विचार करू लागले कि मला बाळ कधी हो एल.. साठी एकदम गाढे वीर्य ची गरज आहे जे आता च्या गर्भाशयाला अनुकूल असेल. मी बोलली पहिलेच तुम्हाला मी सांगितले होते कि असे वीर्य तुम्हाला भेटले कि तुम्ही सांगा मला तर ते बोलले मॅडम जी असे वीर्य अजून हि भेटले नाही ज्या मध्ये स्पेर्म ची संख्या जास्त आहे आणि तुमच्या गर्भा साठी अनुकूल असेल.. मी निराश होऊन ऑफिस ला गेले.. काही दिवसांनी माझ्या वाहिनी चा मला फोन आला कि गोड बातमी आहे कि मी मामी झाली.. मी तिला अभिनंदन केले आणि विचार करू लागले कि मला बाळ कधी हो एल.. काही दिवसानी आम्ही आमच्या वाहिनीच्या डोहाळे जेवण घातले त्या मध्ये महिला ची कुसबुज चालू होती होती लग्नाला एव्हडी वर्ष झाली आहे पण मुलबाळ होत नाही हिला हिच्या मधेच दोष असलं माझा समारंभ चा मूड गेला होता हे एकूण.. माझी सासू माझ्या जवळ अली आणि म्हणाली त्रास करू नकोस देवाने ठरवले तर तुला नक्की मुलबाळ होईल..
पण बायका चे तोंड मी बंद करू शकत नव्हते. मी त्या रात्री विचार करू लागली कसे होणार माझे नशीब चांगले होते कि माझे मिस्टर मला प्रत्येक वेळी साथ देत होते.. त्यांनी या वेळी पण बोलली गब्रू नाकी जागा मध्ये खूप असे दाम्पत्य आहे ज्यांना मुलबाळ नाही आहे.. मी विचार करून झोपी गेले.. सकाळी उठले मिस्टर बरोबर जॉगिंग ला गेले आता मला जॉगिंग ला मच्या खालचा भाडोत्री तरुण दिसला होता.. तो त्याच्या धुंदीत जॉगिंग करत होतंही चालत होतो.. मी सकाळी ऑफिस ला जायला निघाले तर स्कुटी चालू नव्हती होत मी पाहिलं च लेट झाले होते मी पहिले कि तिथे एक स्कुटी होती मी त्या ला खालच्या भाडोत्री ला विचारले कि तुमची आहे का त्याने सांगितले माझी नाही माझ्या बायको ची आहे ती आता गावी आहे पण काय काम आहे का माझी स्कुटी खराब झाली आहे तर तुमची नेऊ शकते का तो बोलला हो का नाही शेजारी आहोत एक मेक मदत केलीच पाहिजे… बाय दे माझे नाव अविनाश आहे आणि मी पोलीस आहे.. मी चमकले एवडा मस्त तरुण आणि पोलीस.. मी थँक यु.. मी त्याची गाडी घेऊन निघून गेली मी काम मध्ये मन लावले आणि काम करू लागले.. रात्री घरी गेले त्या वेळी चावी त्याला द्यायला गेले तर तो म्हणा धारा तुमची गाडी मी चालू करूंन दिली आहे स्टार्ट चा प्रॉब्लेम होता.. मी चालू करून पहिली तर खर्च चालू झाली.. मी थॅंक यु बोलली त्याला.. मी वरती घरी गेली.. मिस्टर संध्याकाळी आले होते.. आम्ही जेवणार च होते तेव्हड्यात दातवजा वाजला आम्ही दरवाजा खोलला तर अविनाश होता दातवजा मध्ये.. त्याने सांगितले वाहिनी जेवण झाले का मी बोलली आताच बसणार होतो.. तर रो बोलला मी बिर्याणी आणली आहे स्पेसएल बनवून टेस्ट करता का आणि त्यांना पण त्या मी ज्ञान आत यायला सांगितले मग विचारले त्याच्या विषयी ते संध्या वाशी बिट ला असतात.. त्याची बायको ने जुळे मुले जल्माला येणार आहेत म्हणून यांनी खुश होऊन बिर्याणी बनवली होती आम्ही जेवायला बसलो त्याला सांगितले तुम्ही पण बस तो हि बसला बिर्याणी खूप मस्त बनवली होती… मी विचारले तुम्ही बनवली का या.. हो मी मस्त कूकिंग करायला येते.. मी बोलली मिस्टर शिका यांकडून… त्यात काय वाहिनी बायको गावी पाठ्वलीगेल्या मुले शिकायला भाग पडले… एक सकाळी मी एकटीच जॉगिंग ला गेली त्या वेळी अविनाश भेटला त्या वेळी बोलला काय वाहिनी आज एकटेच जॉगिंग करताय… मी बोलली एकटेच थोडी आहे तुम्ही आहेत ना” तो हसला तसे नाही मिस्टर नाही आहेत तुमचे आज..,. नाही ते आजारी आहेत म्हणून नाही आले.. चला जॉगिंग करू आम्ही जॉगिंग करू लागलो.. अशेच खूप दिवस निघून गेले आम्ही जॉगिंग करत होते शैलेश पन हळू हळू ठीक झाला होता एक दिवस मी माझ्या वांझोटे आयुष्याबद्दल विचार करत होते.. अचानक अविनाश आला तो बोलला काय वाहिनी आज मड नाही का जॉगिंग चा मी बोलली नाही आहे मड खराब आहे झाला… तो माझ्या बाजूला बसला काय झाले असे अचानक नर्वस झालात.. काय सांगू माझ्या नशीब चे भोग आहेत सांगा सांगितल्या ने दुःख हलके होते. जत तुम्हाला सांगायचे असेल तर… असे काही नाही हो माझे आणि शैलेश चे लव्ह मॅरेज झाले होते आमच्या घरच्या विरोध होता त्या तरी पण आम्ही लग्न केले हळू हळू सहलीच्या प्रेमळ स्वभावामुळे विरोध संपला.. आम्ही मस्त मजेत जगत होते आम्ही त्या वेळी फॅमिली प्लॅनिंग केली नव्हती म्हणून मी गोळ्या खात होते हे ३ वर्ष मी केले.. नंतर आम्ही फॅमिली प्लॅनिंग केली त्या नंतर माझे गर्भाशय कमकुवत झाले होते गोळ्या च्या रिकॅशन मुले.. गृभ टिकत नव्हता गुर्भाशयत अपनी डॉक्टर ला दकावले त्यांनी कोर्स सुरु केला पण त्याने पण काही फरक पडला नाही शेवटी आत्याने गुर्भाशय चे ऑपेरेशन करून ताकत खूप वाढवली.. त्या नंतर शैलेश चे वीर्य त्या गर्भाशयाला अनुकूल नव्हते म्हणून आम्ही टेस्ट ट्यूब बेबी चा पर्याय निवडला पण तरीही त्या गुरभाष्याला अनुकूल वीर्य भेटले नाही त्या मुले अजून पण माझी कोक सुनी आहे आणि लोक नवे ठेवू लागली आहे… अविनाश बोलला लोकांचे काम च आहे नाव ठेवायचं… घाबरू नका देवाची इचछा संजयची असे पण खूप दंपती आहेत बिना मुलं बाळाचे… मी बोलले तुम्ही हे दुःख समजू शकत नाही… तो बोलला ते पण खरच आहे.. ठीक घाबरू नका वाहिनी काही तरी मार्ग निघेल चला निघूया… मी घरी पोचली फ्रेश होऊन टिफिन भरून ऑफिस ला गेली.. ऑफिस मध्ये कामात मड लागत नव्हता… हळू हळू विचार करू लागली कि अविनाश सारख्या मुलाला दोन जुळी मुले होतात मौझे त्याच्या वीर्य मध्ये ताकत असेल… का नाही त्याचे वीर्य वापरले तर एकदा विचारून बघते… मी लंच च्या वेळी अविनाश ला फोन केला आणि बोलले तो बोलला आपण ६ ला भेटू वाशी मध्ये नवरंग मध्ये… मी बोलली ठीक आहे.. मी ठरल्याप्रमाणे पोहचली त्याला कॉल केला तो ड्रेस वर आला होता खूप दक्षिण वाटत होता सर्र्व जण त्याला पहार्ट होते.. तो बसला आणि बोलला बोला वाहिनी काय मदत हवी तुम्हाला कसे माहित.. पोलीस आहे समोरच्या बोलण्यावरून अंदाज येतो तो कशा साठी बोलतो आहे.. मी बोलली माल तुमची मदत हवी आहे.. मला तुमचे वीर्य हवे आहे… तो बोलला गर्भधारणेसाठी… मी हो बोलले… पण तुमच्या मिस्टर ची सहमती आहे का या साठी… मी बोलले ते मी सांभाळते. ठीक आहे कधी देऊ उद्या सकाळी जोगगिग ला नऊ द्या… ठीक आहे तो बोलला.. आम्ही कॉफी पिली आणि निघून गेलो.. सकाळी उठून जॉगिंग ला निघाले सकाळी एका काचेच्या बॉटल मध्ये अविनाश ने वीर्य दिले.. मी थोडी जॉगिंग केली आणि मग घरी निघाले आणि नंतर ऑफिस जाण्या आधी डॉक्टर कडे गेली आणि ते त्यांना दाखवले त्यांनी विचारले कोणत्या वक्ती चे आहे… मी बोलले ते सांगू शकत नाही… डॉक्टर बोलले ठीक आहे चेक करतो….. मी निघाले आणि ऑफिस चे काम करू लागले… विचार करत होते या वेळी तर काम होएल कि नाही… नेक्स्ट दे नेहमी प्रमाणे अविनाश भेटला वाहिनी काही खबर नाही डॉक्टर आज रिपोर्ट दे येईल… सकाळी डॉक्टर ने फोन केला आणि सांगितले कि लवकर क्लिनिक ला या.. मी गब्बरले होते.. त्यांनी सांगितले गुड न्यूज आहे.. ते वीर्य तुमच्या गूर्भसाठी योग्य आहे.. मला त्याचा पत्ता द्या अजून खूप स्त्री या ते फायदा देऊ शकतात… मी बोलले नाही देता येणार त्यांनी सांगितले आहे त्याची ओळख समजता काम नये.. डॉक्टर मला समजून सांगत होता पण.. मी नाही काही करू शकत बोलली.. डॉक्टर बोलला तुमची मर्जी बार ठिक आहे ऑपेरेशन चा बंदोबस्त करूया आता.. त्या साठी पहिले ६० आणि यानंतर ६० हजार जमा करावे लागतील तर पहा मग.. मी बोलली हे खूप आहेत त्या ने सांगितले खरंच वाडले आहेत… मी मग मी बोलली मी बंदोबस्त करते मी थोडी माहिती काढली त्या वेळी समजले कि हेच लो कॉस्ट आहे बाकी ठिकाणी खूप खर्च आहेत… डॉक्टर ने शेवटी १ लाख ठरवले मी माझ्या मिस्टर ना सांगणार होते पण विचार केला कि आता आमच्या घर च्या बांधकाम साठी खूप पैसे खर्च झाले आहेत त्या मध्ये कोणाला मागू पण शकत नाही.. भावाचे पण घर माझ्या घर बरोबर सुरु होते आम्ही खूप मेहनत करून पैसे जमवले होते मी विचार केला का नाही अविनाश ला एक चान्स देते करायचा असा पण मला थोडा विश्वास आहे त्याच्या वर कि तो कोणाला सांगणार नाही… मी पुढच्या दिवशी अविनाश ला माझा बेत सांगितलं त्याच्या डोळ्यात वेगळी चमक दिसली.. त्या ने पण होकार दिला ठरल्या प्रमाणे माझे मिस्टर शनिवारी गावी जाणार होते त्या वेळी मी अविनाश ला बोलावले अविनाशने माझ्या पाठीवर हात फिरवला. त्याचा कोमल स्पर्श मला खूप मस्त वाटला आणि माझी सेक्स करण्याची इच्छा वाढली. मी त्याला प्रतिसाद देत खूप चुंबन केले आणि मदमस्त होऊन मजा घेतली. काही वेळाने त्याने माझ्या गोल बॉल्सना दाबले आणि मी आ…आह…. आह…. करत मजा घेतली. त्याने माझ्या गांडीला हात लावला, त्यामुळे तर माझ्या कडक पुच्चीला पाणी आले. मग मी पटकन दार लावून घेतले आणि त्याच्या अंगावरील शर्ट काढला. त्याच्या घट्ट छातीला चुंबन केले. मग त्यानेपण मला प्रतिसाद देत बराच वेळ मजा घेतली. मी त्याच्या पँटवरून हात लावत लंडला चोळले आणि त्याची वासना तीव्र केली. माझ्या कोमल स्पर्शाने त्याचे लंड खूप ताठ झाले.
मी खाली बसले आणि त्याच्या पँटची चैन काढली. त्याचे लंड हातात घेऊन हलवले, मग मी त्याच्या कडक लवड्याला तोंडात घेऊन चोखलले. मी गरम झालेल्या कडक अशा काठीसारख्या तीव्र लवडयाला खूप जोरात आत बाहेर करत चोखले. त्यामुळे त्याला खूप मस्त वाटले आणि त्याने माझ्या केसांना हात लावुन नाजूकपणे ओरडत मजा घेतली. त्याच्या गोल गोट्यांना पण तोंडात घेतले आणि चोखले. मग त्याने पटकन मला उभा केले आणि माझ्या अंगावरील सर्व कपडे काढून मला नग्न केले. मला त्याने मागे फिरवले, आणि श्वान शैली मध्ये उभा केले.
माझ्या घट्ट पुच्चीला फाकवून चुंबन केले आणि मदमस्त होऊन आह… आह… आह…. असा आवाज केला. माझ्या आवाजमुळे त्याने पुच्चीला जीभ लावून चाटले आणि मनस्वी मजा घेतली. मग त्याने माझ्या गांडीला हात लावून दाबले आणि कडक लंड गांडीवर घासले. त्याचे ताठ लंड माझ्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवले आणी हळू हळू धक्के देत लंड पुच्चीत घुसवले. मी आह… आह…. आ…. आ…. हहह…. करत खूप मोठयाने ओरडले. त्याचे ताठ लंड माझ्या पुच्चीत गेले आणि मी मदमस्त मी मग्न होऊन खूप मजा घेतली. मीपण माझी गांड हलवली आणि त्याला प्रतिसाद दिला. त्याने माझ्या गांडीला हळूच फटके मारून माझी वासना खुप तीव्र केली. काही वेळाने त्याने मला उचलून पलंगावर झोपवले आणि माझ्या पायातील अंतर वाढवुन पुच्चीत लंड घुसवले.
अविनाशन चे ताठ लंड माझ्या पुच्चीत लगेच गेले आणि मी आईग….. असा आवाज करत अति तीव्र होऊन ओरडले. त्याने गांड मागे पुढे करत मला झवले आणि माझी पुच्ची फाडली. मी त्याच्या छातीला हात लावुन खूप आनंद मिळवला. मग तो माझ्या अंगावर झोपला आणि मला झवले. मी त्याच्या पाठीवर हात फिरवत ओठांना चुंबन केले आणि प्रतिसाद दिला. अशा प्रकारे खूप वेळ मी त्याला प्रोत्साहित करून मजा घेतली आणि सेक्स केला. त्याचे ताठ लंड माझ्या पुच्चीत खूप आत गेल्याने माझ्या पुच्चीला पाणी आले. पण त्याने तरीही माझ्या पुच्चीत लंड घालून मला ठोकले. मग मी पोटावर झोपले आणि माझी गांड त्याला दाखवली. त्याने माझ्या पायावर चुंबन करत वर वर सरकत मजा घेतली.
आकर्षक अविनाशने माझ्या गांडीला चुंबन केले आणि वर सरकत पाठीवर हात फिरवत चुंबन केले. मी आह…. आह… आह… करत खूप मजा घेतली. त्याने माझ्या गांडीच्या भोकावर जीभ लावून चाटले, त्यामुळे मी लगेच माझी गांड हलवली. माझ्या नवऱ्याने माझ्या गांडीत कधी लंड घुवंसले नव्हते. मग त्याने माझ्या गांडीच्या भोकावर तेल लावून ओले केले नि हळू हळू लंड घुसवले. मी पहिल्यांदाच लंड घुसवुन घेतल्याने मला खूप रडू आले आणी मी त्याला नकार दिला. पण माझे काही न ऐकता माझ्या गांडीत लवडा घुसवून ठोकले. त्याने हळू हळू लंड घुसवून मला कामुक केले, त्याच्या हळू घुसवण्याने मला कामुक झाले. मी त्याला म्हणाले, “जोरात कर ना”. मग त्याने वेग वाढवत लंड खूप तीव्र पणे घुसवला आणि ठोकले. मग मी आइ… आई…. आहहह…. हहह…. करत खूप तीव्र होऊन मजा घेतली आणि सेक्स केला.
अविनाश खूप कामुक झाला आणि त्याने माझ्या पाठीला, मानेला चुंबन करत माझ्या गांडीत लवडा घुसवून मजा घेतली.
काही वेळाने त्याने गांडीतून लंड काढून पुच्चीत घुसवला. माझे पाय फाकवले आणि त्याने पुच्चीत लंड घालून आत बाहेर करत ठोकले. मला पण खूप मस्त वाटले आणि मी माझ्या निप्पल्सना हात लावून मजा घेतली. त्याच्या ठोकण्याने माझ्या पुच्चीला पाणी आले आणि आम्ही दोघे जण ओल झालो. मग त्याने लंड बाहेर काढून माझे पाणी पिऊन मजा घेतली. त्याने माझ्या पुच्चीला चाटले आणि मीपण त्याला प्रतिसाद देत चाटु दिले. मग मी एका अंगावर झोपले आणी तोपण माझ्या मागे झोपला. त्याने माझा एक पाय वर केला आणि माझ्या पुच्चीत लंड घुसवला.
मी अविनाश प्रतिसाद देत त्याच्या गळ्यावर, आणि मानेवर हात फिरवत आवाज करत सेक्स केला. मग त्याने माझ्या गोल, व कडक बॉल्सना हात लावून दाबले आणि मदमस्त पणे ठोकले. त्याच्या दाबण्याने वासना शिघेला पोहचली आणि मीपण माझी गांड हलवत त्याला प्रतिसाद दिला. काही वेळाने त्याच्या लंडला वीर्य आले आणि त्याने माझ्या पुच्चीत सोडले. अशा प्र कारे आमचा सेक्स पूर्ण झाला. मग मी पटकन कपडे घातले आणि तो पण आवरुन त्याच्या घरी गेला. मग पुढच्या दिवस पासून आम्ही नॉर्मल बोलणे सुरु ठेवले आणि अविनाश पण तो क्षण विसरून गेला होता.. मी आता वाट पाहत होते.. अचानक काही दिवसांनी मला कोरड्या उलट्या होऊ लागल्या मी डॉक्टर कडे चेक केले तर त्यांनी मी गर्भवती आहे सांगितले… मी मझ्या मिस्टर ना सांगितले तर त्यांनी विचारले ऑपेरेशन चा फायदा झाला शेवटी.. मी पण मिश्किलीत हो बोलले. आमच्या घर मध्ये सर्वाना कल्पना दिली सर्व आनंदी झाले.. माझे डोहाळे जेवण घातले.. आणि काही महिन्या ने मला जुळे मुले झाली.. माझे घर चे खूप खुश होते. माझ्या घरच्या नि माझे खूप कवतुक केले…. आम्ही नवीन माझ्या घरी शिफ्ट झाले नवीन घरच्या पूजेला मी अविनाश बोलावले.. तो आला मी बोलले अविनाश मी तुमचे उपकार आयुष्भर विसरू शकत नाही.. तो बोलला वाहिनी त्यात काय झाले हीच परमेश ची इच्च असेल.. मी त्यांना जेवू दिले आणि ते घरी निगजून गेले मी पण माझ्या संसारात रामू लागले.

This content appeared first on new sex story .com

This story भाडोत्री भाग तिसरा appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page