माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग दूसरा

माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग दूसरा..

त्याच पाणी माझ्या गांडित घुसू लागल, ते मला जानाउ लागल, माझी गान्ड तर पूर्ण भरुन गेलि, भरपूर पाणी माझ्या गांडीत, थोड़े तसेच पडून होतो. मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल आणि झोपलो.

एकदा आता थोड़ पुनः माझ्या विषयी सांगते, जस मी म्हणाले माझ वय त्रेचाळीस आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची पाच फ़ुट चार इंच आहे, माझे उरोज एक्केचाळीस पॉइंट पंचविस , कंबर तेहतीस आणि ढुंगण त्रेचाळीस पॉइंट पाच म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझा मूलगा कामेश याच्या बरोबर मी लग्न केल शनिवारी रात्रि आणी मधुचंद्र संभोग केला जो आता माझा मूलगा माझा नवरा आहे, आजी च्या म्हणजे माझी आई तीच साक्षी होती तीच्या संमति ने आमचा विवा‍ह पार पड़ला, जे तुम्ही पहिल्या भागत वाचलच असेल. आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची पाच फ़ुट चार इंच आहे, माझे उरोज एक्केचाळीस पॉइंट पंचविस, कंबर तेहतीस आणि ढुंगण त्रेचाळीस पॉइंट पाच म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझा मूलगा कामेश याच्या बरोबर मी लग्न केल शनिवारी रात्रि आणी मधुचंद्र संभोग केला जो आता माझा मूलगा माझा नवरा आहे, आजी च्या म्हणजे माझी आई तीच साक्षी होती तीच्या संमति ने आमचा विवा‍ह पार पड़ला, जे तुम्ही पहिल्या भागत वाचलच असेल.

आता पूढ़े
मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल आणि झोपलो, आता रविवार उजाडला, मी लकरच उठले म्हणजे माला काही कुजबूज आयीकु आली बघितल तर बाहेर सामान बानधुन bag होती, मी आईला म्हणाली “हे काय कुथे जात आहे, एवढया पहाटे” ती म्हणाली “तीन दिवस शिबीर आहे, मी पण जात आहे तेवढ़ाच तुम्हाला थोड़ा एकांत, मी नोट लीहून थेवणारच होते, कशाला तुम्हाला डिस्टर्ब करायच” मी म्हणाली “अग हे कायग आई, त्यात डिस्टर्ब कसल काही तरीच तुझ, आणी एवढया पहाटे बस?” मी खूप समजावल पण ति काही ऐकत नव्हती, आई म्हणालि “अग तीनच दिवस, आणी नाउ पर्यत पोहोचणार पण तीथे काही टेंशन नाही, आहेत सर्व सोबत बरोबरआता बस येइलच, शिबिराची बस आहे, बर तूझा नवरा कुथे?” मी म्हणालि “अग कामेश झोपला आहे, थाम मी त्याला बोलावते” आई म्हणालि “कामेश काय आता तु त्याला आहो जाओ करायच, असुदे उगाच त्याला त्रास नको” मी म्हणालि “उगाच काय थाम जरा मी आलेच”

मी बेडरूम मधे गेली “आहो जरा आयीकता का, उठा की जरा” कामेश मी मला खेचल म्हणाला “कायग ये की जरा” मी म्हणालि “आहो आई बाहेर जात आहे तीन दिवस, जरा या कि बाहेर” कामेश म्हणाला “येग जरा, किती नाटक करते?” मी म्हणालि “तुम्ही जरा याकी, मदत करा जरा त्याना लगेज साथी” आणी मी बाहेर आली, लगेच मागूनच कामेश पण आला, म्हणाला “अग आजी हे काय?” आई म्हणालि “अग वगैरे काही नाही, आणी हो तु मला आई म्हणत जा, आता मी तूझी आई आणी हो कामिनी खबरदार कामेश ला नावानी हाक मारली तर, आता तो तूझा मूलगा नाही नवरा आहे” तो म्हणाला “okhh” मी कामेश ला खूणावल त्याने लगेच आईच्या म्हणजे आजी च्या पाया पडल्या, आई म्हणालि “अरे हे काय, जोड़िने पाया पडाव्यात” आम्ही दोघेही पाया पड़लो सासुबाईच्या, आई म्हणजे सासुबाई म्हणालि “कामेश आता तूझ लग्न झाल तीन दिवस कुथे जा‍यच नाही बाहेर ही प्रथा आहे बरका, मी निघते आता” कामेश नी तीच लगेज घेतल, सासुबाई म्हणाल्या “तीन दिवस बाहेर नाही” कामेश म्हणाला “नाहीग तुझ्या बरोबर फक्त बस पर्यन्त” आणी दोघे ही निघाले, निघायच्या आगोदर आम्ही तीघानी चहा घेतला होता.

बस लवकरच होती पहाटे साड़े चार ची, सकाली साडे चार पर्यन्त तो आला पण घरी, पण त्या दरम्यान आम्ही मेसेज वर बोलत होतो.

मेसेज,
मी “आहो” आणी एक स्माइल पठावला.
तो “बोल की”
मी “आहो आजून किती उशीर
तो “आलोच डार्लिंग, बस आलीच आहे”
मी “आहो या कि लवकर माझी पुची पण तरसत आहे, हो”
तो “हो डियर आलोच, माझा पण लंड़ कासावीस होत आहे”

मी “आहो बघा की किती छान पाउस पडत आहे बाहेर”

तो “कपाटात एक व्हाइट t-shirt आहे तो घालशीलका”?

मी “हो तुम्ही यातर, आणी हो तुमच्या कड़े एक्सट्रा किल्ली आहेच”

आता मी त्याला आहो जाहो करु लागले. नवराच होता ना तो माझा आता. माला माहित होत त्याचा लंड कासावीस होणार ते कारण त्याच्या चहा मधे मी काम वासना जास्त रहावी म्हणुन आयुर्वेदिक मिश्रण टाकल होत, जे सासुबाईनी मला दिल होत, असो, तो आत आला, मी बेडरूम मधे होते, व्हाइट टीशर्ट आणी खाली परकर घातला होता, परकर मी थोडा वर्ती खोचला होता, तो आत आला थोडा अस्वथ होता, मी म्हटल “थोड़ा चहा घेणार का?” तो हो म्हणाला, मी किचन मधे गेली चहा केला, बेडरूम मधे आली चहा घेउन त्याने एक कामुक म्यूजिक लावल होत, त्याच्या हातात चहा देउन मी त्याच्या समोर बसली आणी त्या कामुक म्यूजिक वर नाचू लागली, मी माझे ढूंगण हलऊ लागली, स्वातःहाचा tshirt खेचू लागाली, म्यूजिक मधे एका स्त्रीचा कामुक आवाज होता, तसे मी हावभाव करूंन नाचू लागली, मी जमीनीवर होते, तो एक तक माझा डांस बघत होता, मी चहा मधे दोन चमचे मिश्रण टाकलेच होते, बाहेर चांगलाच पाउस पडत होता,
आता मात्र तो उठला माझे पाय खेचले, फाकवले आपले कपडे काढु लागला, म्हणाला “कामिनी, आज तर तुला चांगलाच झवणार मी, एकदम झउन झउन किस काढणार तुझा” मी म्हणालि “हो कि पण relax हो, अस काय करता तुम्ही” तो pant केढ़ायला गेला, स्वताचा belt पण काढताना थरथरत होता तो, एकदम अस्वस्थ मी सामजून गेली काही तरी गडबड झाली, त्याची काम वासना अति वाढल्याने त्याला त्रास होत होता, तो अचानक म्हणाला “कामिनी Ohh मम्मी मला कसतरी होत आहे” शेवटी मूलगाच माझा ना, मी म्हणाली “थाम कामेश होइल व्यवस्थित, काही टेंशन नको घेउ” तो फार थरतरत होता, आता मालाच त्याला थोड़ शांत करायच होत, मी म्हणालि “ऐक उभा रहा, फक्त उभा रहा” तो उभा राहिला, मीच त्याची pant काढली, त्याचा लंड चांगलाच ताठला होता, त्याचा लंड पण अगदी थरतरत होता पूर्ण नागडा केला त्याला, मी पण लगेच उभी राहिली भींतिला हाथ तेकून, माझी गांड आता त्याचा बाजुला होती,
आणी म्हणालि “आहो आईका, तुमचा लंड माझ्या गांड़ित घुसवा, आईका हो मी काय सांगते ते” त्याने माझा परकर वर केला मीच त्याला मदत केली, त्याच्या शरीराची थरथर माला जाणवत होती, त्याला स्वाताहाला लंड सुधा पकडता येत नव्हता तो अगदी अस्वस्थ होता, मी म्हणालि “थाम्बा हो फक्त उभे रहा” मी पटकन त्याला लग्नाचा हार घातला, आणी मिही घातला, मी म्हणाले “मी सांगते ते तुम्ही फक्त आयीका हो, आयीक मुला मी काय सांगते ते”, माला माहित होत त्याची कामवासना ohhhh तिला सयमित करण महत्वाच होत. मी म्हणाले “एका हो मी काय संगत आहे ते, तुम्ही अजीबात घाबरू नका” त्याची भीति माला जाणवत होती, मी ओरडून म्हणाले “कामेश बेटा ऐक माझ, असाच उभा रहा” मग मी त्याचा हात घेतला आणी कमरे वर घेतला त्याचा लंड हातात घेउन
गांड़ीत भोकावर थेवला म्हणाली “बस असेच उभ रहा आपला लंड माझ्या गांड़ीत घुसवुन, आता तुम्ही हाल चाल करू नका, मीच हालते थोड़ी थोड़ी” मग मी माझ‍ शरीर हल उन गांड़ हल उन त्या चा लंड गांड़ीत घेत ला, मग मी माझी गांड़ आवलू घेत गांड़ टाइट केली जेने करून त्याचा लंड गांड़ीत राहिल माझया, मग मी माझी गांड़ ह ल ऊ लागली, तो आता सुधा थर थर कापत होता. मी म्हणाले.” अहो थोड़े पूढ़े या आणी माझी थाने दाबा, तुम्हाला आव ड ता त ना माझी मोठी थान” मी हात मागे घेत ले त्याची गांड़ पकडली आणी खे च ली त्याने त्या चा लंड माझ्या गांड़ीत घुसला.
मी म्हणाले “आता तुम्ही असेच उभ रहा माझय़ा गांड़ीत आपला लंड घुस उन” मी आता माझी गांड़ ह ल ऊ लागली तो मागु न माझी मोठी थान दाबत होता,
माजे मनुके कुसकरू लागला, आता पहाटेचे पाच वाजले होते. मी त्या च लक्ष्य विचलित होउ नये आणी comfortable रहा वा म्हणुन म्हनाली “बघा हो बाहेर किती छान पाऊ स पडत आहे, प हाte चे पाच वाजले आहे त, बाहेर ठंड पाऊ स, त्यात तुमचा मोठा लंड माझ्या गांड़ीत, मस्त वाटत आहे माला तुम्हाला कस वाटत आहे हो?” तो म्हणाला “हा मम्मा आता माला पण थोड ठीक वाटत आहे” मी म्हनाली “आहो मम्मा काय आता तुम्ही माझे पति आ हा त”
तो म्हणाला ” ohh हा कामिनी तुझ्या गांड़ीत लंड टा कुन मस्त वा ट त आहे, अस वा ट आहे अ सच उभ राहु तुझ्या गांड़ीत लंड टाकुन” मी म्हणाला “अहो मग कोणी नाही म्ह ट ल, आता थोड़ा ठोका दया आपला आणी आपला लंड थोड़ा घुस वा माझय़ा गांड़ीत”
त्या ने पन तेच केल एक हल्का सा ठोका देत लंड घुसवला हो गांड़ीत माझ्या. असे आम्हला एक तास झाला होता आता लंड गांड़ीत घेउन, आता मात्र त्या ने जोर दार झवन चालू केल, थोड़ा वेल झाला आणी त्या च पानी माझ्या गांड़ीत घुसु लागल, माझी गांड़ त्याच्या चि का नी भरुन गेली. मग आमही बेड वर येउन झो प लो अजुनही लग्न चा हार आमही घात ला होता.

This content appeared first on new sex story .com

त्या दिवशी आमही खूप झ व लो, तीन दीवसात सासु बाई आल्या, जगासा ठी आमी माय. लेक होतो पण घरात आमी पति पत्नी होतो.

काही दीवसात त्यानी आप ली बदली करून घेत ली, आमी ते शहर सो ड ल, आता आमही पति पत्नी आहोत माला एक मूलली सुधा झाली त्याच्या पासुन,
आमही खूप खुश आहोत चांगल आयुष जगत आहोत.

कशी आहे कहानी
आपली Mm
[email protected]

This story माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग दूसरा appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page