माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग पहिला

हाय,

माझ नाव कामिनी, वय 43, विधवा मिस्टर लवकर वारले, माझी आई आणि मुलगा कामेश वय 27 आम्ही एकत्र राहतो, मुलगा जॉब करतो. मी मुलाला भरपूर फ्री ठेवल आहे आमच्या घरात अगदी खेळीमेळी च वातावरण असत. मुलगा तर अगदी माझी मस्करी करायलच टपलेला असतो.

आता थोड़ माझ्या विषयी सांगते, जस मी म्हणाले माझ वय 43 आहे, माझ लग्न फार लवकर झाल आणि मिस्टर पण लवकर वारले, माझी ऊंची 5.4 आहे, माझे उरोज 43.25, कंबर 33 आणि ढुंगण 42.5 म्हणजे मी जाड़ी चुबी आहे पण आकर्षक आहे, माझ्या मैत्रीनी नेहमी सांगतात की आम्हाला तुझा हेवा वाटतो की तू इतकी चुबी आहे पण अतिशय आकर्षक आहे आज पण कोणीही तुझ्याबरोबर लग्नाला उभा राहिल, असो… मी DDD चा ब्रा घालते आणि हो मी अगदी गोरिपान आहे बरका.

तर अस्स फ्री आमच्या घरातल वातावरण आहे, मी आणि मुलगा कितीतरी वेळा एकमेकांना मीठी पण मारायचो अगदी नार्मल होत सगळ, कितीतरी वेळा तो अगदी मस्करित बोलत ऐसे की “अग मम्मा तू आता तरी लग्नाला उभी राहिली ना तर किती तरी लोक तयार होतील तुझ्याशी लग्न करायला, अजुन एवढी पण काही ओल्ड नाही तू.. हाहाहा, अग मीच लग्न केल अस्त तुझ्याबरोबर पण… हाहाहाहा जाउदे” मी पण त्याला सांगायची “चल गप रे कहितरिच तुझ, काही मस्करी करतो” आसो..
सुट्टीच्या दिवशी माझा मुलगा नेहमी नाक्यावर जातो त्याच्या मित्रांनमध्ये उभा असतो, त्याला सिगरेट प्यायची पण सवय आहे, एकदा असच झाल मी स्टोर मध्ये गेले होते सकाळची वेळ होती, पाऊस पडत होता मी छत्रित होते, समोर बघितले तर मुलगा नाक्यावर होता, मी छत्री पुढे घेतली माला त्याचा चेहरा दिसत होता तो माझ्याकड़े नाही तर चक्क माझ्या थानांनकडे बघत होता, मी घरी आले माझ्या रूम मध्ये गेले आरश्यात बघितले आणि माझी मलाच लाज वाटली, साड़ी थोड़ी ओली होती माझ्या ब्लाउजला चिकटली होती त्यामुळे माझी भरलेली थान अगदी वर आली होती आणि साडिचा पदर हल्का असल्यामुळे माझी थान उभारुंन थानांच्या मधली दरी सुधा दिसत होति, माझी साड़ी पाठीमागून पण ओली होती त्यामुळे माझे नितंम्भ ढूंगण तर अगदीच साड़ी ढूंगनाला अगदीच चिकटली होती, मी काही वेळ तशीच उभ राहून माझ यौवनं निहारत होती तेवढ्यात फोनची रिंग वाजली मुलाचाच फोन होता म्हणाला मला थोड्या वेळात कामाला जायच आहे. तो तैयारी करत होता, मी पण ओली होती म्हणून साड़ी बदलत होती, दरवाजा थोड़ा उघड़ाच होता माला मला माहित होत की तो मला साड़ी बदलताना बघत आहे, मी पण अगदी माला माहित नसल्यासरख दखवल जाउदे माला सुद्धा त्यात एक आनंद मिळत होता आपल्याला कोणीतरी बघत आहे लपत का होईना.
संध्याकाळी तो लवकर आला, माला मीठी मारली म्हणाला मला प्रमोशन मिळाल, आजी पण समोरच होती आम्ही दोघे तिच्या समोरच मीठी मरून उभे होतो आता त्याचा पगार 2लाख होणार होता खुश होता तो आणि आम्ही सुद्धा. मग तो नक्यावर गेला मीपण शॉपिंग ला गेली, पुनः तेच झाल पाऊस होता मी छत्रित होती आणि तो दुरुनच माझी थान बघत होता. मी घरी आले. थोड्या वेळात तो ही आला आम्ही एकत्र जेवलो, जेवतना मस्करी चालू होती, पुनः तोच विषय लग्नचा काढून मस्करी करू लागला, मी, माझी आई म्हणजे त्याची आजी आम्ही अगदी विषय मस्करित घेत होतो, आजी तर म्हणाली “तूच नवरा शोध तुझ्या आईसाठी”. जेवण झाली मी माझी काम केली, तो त्याच्या रूम मध्ये गेला, आमच घर म्हणजे एक हॉल दोन बेडरूम आणि किचन, एक रूम त्याची त्यातक एक बाथरूम आहे, मी आणि माझी आई म्हणजे त्याची आजी एका रूम मध्ये जोपतो, आजिच्या रूम मध्ये पण एक बाथरूम आहे.
आसो, आता पुढे जाउ, रात्रि मला किचन मध्ये काही आवाज आला म्हणून मी किचन मध्ये गेली तर तिथे कामेश होता.
मी म्हणाले “कायरे काय झाल, जोप नाही येत?”
कामेश म्हणाला “तस नाही मम्मा मी पाणी प्यायला आलो”
मी महंटल “हो, ते पाहत आहे मी, पण तू काही विचारात असल्या सारखा दिसतो, काही टेंशन आहे का?”
तो काहीच बोलला नाही, तसाच उभा होता. मला माहित होत त्याच्या मानत काय चलबिचल चालू आहे, आम्ही तसेच उभे होतो, मी म्हणाले “तुला काही बोलायच आहे का?” तो स्तब्ध उभा होता. मी त्याचा हात पकडला आणि माझ्या पादरा खाली नेऊन माझ्या थानांवर हल्कासा ठेवला, त्याने पण हात हल्कासा हात माझ्या थानांवर फिरउन माझ्या खाली पोटापर्यंत नेला आणि माझ्या खोल बेंबित बोत घातल, माझी बेंबी खोल असल्यामुळे त्याच बोत चांगलाच आत गेल. बराच वेळ बेंबित बोट होत त्याच, मग पुनः हळूच माझी भरलेली थान तो हल्केसे दाबु लागला, हळूच मी त्याच चुंबन घेतल, बराच वेळ आम्ही एकमेकांच ओठांच चुंबन घेत होतो अगदी लिप्स लॉक चुंबन, एकमेकांना मीठी मरून अगदी घट्ट उभे होतो. काहीतरी कुसबुज झाल्यासरख वाटल माला, भानावर आली मी म्हणाले “जा आता शांतपणे झोप” आम्ही मग आपापल्या रूम मध्ये गेलो.

मोबाइल मध्ये त्याचा टेक्स्ट आला फ़ोटो पाठव,
मी पण बाथरूम मध्ये गेले काही सेल्फी क्लिक केल्या आणि त्याला पाठवले, त्याला टेक्स्ट केला “आता तुझी पाळी” थोड्याच वेळात पुनः मोबाइल वजला, त्याने त्याचा फ़ोटो पाठवला अगदी भला मोठा होता तो, एक फोटो तर मीटर टेप लाउन पाठवला 9इंच लांब आणि 3.5 इंच जाड़ा होता त्याचा. मी टेक्स्ट केला “बापरे”. दोघांनी एकमेकांना चुम्बन पठाउन गुड़नाइट केल.
दुसऱ्या दिवशी तो लवकरच नाक्यावर गेला, मधल्या वेळेस मी माझ काम पण करत होती आणि माझ्या आई बरोबर म्हणजे माझ्या मुलाची आजी तिच्या बरोबर बोलत पण होती. त्याला मी मेसेज केला,
मी “कुठे आहेस?”
तो ” नाक्यावर, का काय झाल”
मी “ये थोड्या वेळात, आणि हो आजी काही बोलली तर फक्त ऐक, काही बोलू नको पटकन”
तो “ठीक आहे, काही सीरियस”
मी “आहे थोड़ पण काही काळजी नको करू”

थोड्या वेळात तो आला, मी त्याला नाश्ता दिला, आजी पण होती, तिथे सगळे शांत होते.
विषय बदलावा म्हणून त्याने पुनः मस्करी करायला सुरवात केली, ती पण माझ्या लग्नाची.
बोलला “चला एकदा कुठे तरी फिरयला जाऊ” आजी म्हणाली “अरे बाबा माझ फिरायच वय नाही, एवध लांब मला जमणार नाही, तू तुझ्या मंमलाच घेऊन जा, तीच पण थोड़ फिरण होईल”
मी म्हणाले “अरे नकोरे आता या वयात कशाला”
तो म्हणाला ” अग मंम वय काय तू काही एवढी मोठी नाही, या वयात पण तुझ्या बरोबर कोणीही लग्न करू शकत, हाहाहाहा”
तेवढ्यात आजी म्हणाली “कोणी कशाला तूच कर की लग्न तुझ्या मंम बरोबर” अचानक त्याचा चेहरा आश्चर्य चकित झाला, आम्ही एकमेकांन कड़े बघितल, त्याला मी डोळयानेच खुनावल, तो गप्प बसला”

आजी म्हणाली “का काय झाल, अशी पण तुझी मंम एक्टीच आहे, तिला पण एक नवरा मिळेल, तुला पण बायको मिळेल अस पण तू बोलायचा मीच लग्न केल असत मग काय बिघडल कर की लग्न तुझ्याच मंम बरोबर, आणि घाबरू नको बहेर लोकांसाठी तू मंम आणि बेटा असशील घरी तू एक नवरा असशील, ती घरी अगदी तुझ्या बायको सारखी राहिल, बायकोच होईल ना ती मग, बोल आहे का तयार?” विचार कर तैयार असशील तर सांग”
थोड़ा वेळ शांतता, तो म्हणाला “मी आता बाहेर जातो”. आजी म्हणाली “सांगरे विचार करुन”

जाताना मला किचन मध्ये भेटला म्हणाला “काय झाल” मी म्हणाली “काल आपला रात्रीचा प्रकार आजी नी पहिला” तो म्हणाला “ओह” मी म्हणाली “जातु काळजी करू नको” तो गेला नाक्यावर.

थोड्याच वेळात काही तासांनी मी त्याला टेस्ट केला, आजी विचारात आहे लग्नाच, त्याचा पण रिप्लाय आला हो मी तैयार आहे. मी त्याला आजी सोबत एक सेल्फी पाठवला. तो मित्रांबरोबर बाहेर गेला पण रात्रि 11ला च्या सुमारास आला.
त्याची रूम बंद होती, आजी म्हणाली “तू आता आमची रूम वापर फ्रेश हो, झब्बा घाल 12 ला तुझ लग्न मुहूर्त आहे” आजी नी सगळी तैयारी केली होती, तो तयार होउन आजी च्या बाजूला पाटावर बसला.
मी पण आली अगदी नतुन थटुन लग्नाची साड़ी, वरपासून खाल पर्यन्त दागीन्यांनी मढुंन.
12 च्या ठोक्याला, त्याने मला मंगळसूत्र घातल, माझ मंगळसूत्र सूत्र चांगलाच लांब आहे ते तर माझ्या थानांन वरून खाल पर्यत येत, सप्तपदी पण केल्या. आसो आता आजी म्हणाली “आज पासून तुम्ही दोघे पतिपत्नी, काल रात्रिचा प्रकार मी बघितला समजून गेले तुम्हाला एकमेकांची गरज आहे, पुढे काही विपरीत होण्यापेक्षा आज योग्य निर्णय घेतलेला बरा, अस कस वाटल की मी तुला माझ्या मुलीला स्पर्श करुन देईन, आता तुम्ही काहिहि करा जा आपल्या रूम मध्ये” आम्ही पाया पडलो, आजी नी त्याला खुनावल त्याच्या रूम मध्ये जायला.

This content appeared first on new sex story .com

मी सुद्धा थोड्या वेळ बसली आई बरोबर बसली.
दोन दूधाचे ग्लास घेतला आजिने त्यात काहीतरी दोन्ही ग्लासमध्ये, एकात जास्त ऐकात थोडी कमी पावडर टाकली, जास्तीचा ग्लास त्याला द्यायला सांगितला आणि गेले त्याच्या रूम मध्ये.
त्याच्या रूम मध्ये जिथे एक बेड होता आता तिथे मी मोठा बेड आणला होता. ते बघून तो थोड़ा आश्यर्य झाला. आसो, आता तर तो अगदीच उतावळा मला गच्च कन पकड़ल, माझे चुम्बन घेतल आणि अगदी माझा ब्लाउज फाडून टाकला एवढा जोरात हाथ घातला माझ्या ब्लाउज मध्ये की माझा ब्रापण फाडून टाकला, मी म्हणाले “अहो हे काय, थोड़ सवकाश घ्या की” पण तो कसला ऐकतो त्याने तर माझ्या बेम्बित जोरात आपले बोत घुपसले मी तर अगदी “आउच आ” म्हणाला “कामिनी, तुझी बेम्बी काय मस्त आहे ग” अचानक त्याने दोन्ही हाथ माझ्या साड़ी मध्ये घुसलवे आणि माझी साड़ी अगदी माझ्या निकरसकट काढली, अगदी नागड़ी करून टाकली हो मला लगेच बाथरूम मध्ये नेऊन बाथटब मध्ये आडवी करुन स्वतःचे कपड़े काढून तो पण पूर्ण नागड़ा झाला हो, हो पण माझ्या अंगावर दागीने अजूनही होते बर का, माझ्या टंगड़या फकवला स्वतःच्या लवडयाला साबण लाउन त्याने लावडा माझ्या पुच्चीत जोरात घुसडला, “आई ग आई ओऊऊच” अगदी मी जोरात कींचाळले, त्याने आता जोर जोरात थोकयला झावयला सुर्वात केली, त्याचा जोर वाढत होता आणि माझे कुथने पण वाढत होते, त्याने जोरात ठोका दिला आणि त्याचा अर्धा लंड माझ्या पुच्चीत गेला, आतामात्र मी जास्तच कळवळाला लागली, “अहो जरा हळू की हळू झवा मला, आई ग माझी पुच्ची नाजुक आहे हो, प्लीज जरा हळू झवा” पण तो कसला ऐकतोय त्याचा जोर ठोके वाढतच होते. त्याचा लवडा आता माझ्या पुच्चीत मला चांगलाच जाणवत होता. तो म्हणाला “कामिनी, आज काही नाही, माझा लंड कित्येक वर्ष उपाशी आहे, आज तो काही तुझ ऐकतोय” आणि तो पण हुदके देत होता. आम्ही बाथटब मध्ये झवत होतो अगदी जोर जोरात, बाथटब मधले पाणी तर अगदी बदाबदा हालात होत, अचानक त्याने दोन्ही हाथ माझ्या थानांनवर ठेऊन अगदी करक्चुन डाबले आणि अगदी जोरात चावला हो माझ्या थानांना, “आई ग आई आ” मध्येच विचारल “कामिनी, तुझी साइज काय आहे, तुझे बॉल काय मस्त मोठे भरलेले, पोत कंबर तर मस्त तुझी बेम्बी तर गजब आहे, गांड तर.. एकदम भरलेली आहेस तू, काय आहे साइज तुझी” मी महंटल ” बॉल 110, कंबर 84 आणि गांड 108 आहे” आणि हसले मी… तो म्हणाला “काय..” मी हासुनच महंटल “अहो सेंटिमीटर” तो म्हणाला “आम्हाला नाही कळत” मी पुनः हसुन म्हणाले “अहो माझी थान 43.25, कंबर 33 ची आणि पठिमागचा बाजार माझी गांड ही 42.5 ची आहे” तो म्हणाला “ओह्ह, ब्रा ची साइज काय” मी हासुनच म्हणाले “तुम्हा पुरुषांना बयकांच्या ब्रा मध्ये भारिच इंटरेस्ट… DDD चा घालते मी ब्रा… आईग थोड़ हळू झवा हो” पण तो कसला जोर वाढतच होता त्याचा म्हणाला “कामिनी, तुझ्या पाठीमागच्या बाजारात पण आज मी घुसणार, आज तर मी तुझी गांड पण मारणार “मी म्हणाले अहो नका हो, आज आपली मधुचंद्राची रात्र आहे आज पहिले माझी पुच्ची च मारा, आ आउच” तो म्हणाला “म्हणूनच आज रात्रि आपला मधुचंद्र हा, बाथटब मध्येच होणार, आणि तुझ्या मागच्या बजाराच, गांडीच उद्धघाटन होणार”
त्याचे ठोके वाढत होते, मी कुथत होते, तो जोर जोरात माझी थाने दाबु पिळगळत होता अगदी जोर जोरात चावे घेत होता, ठोके वाढत होते बाथटब च पाणि हालत होत आणि एकच जोराचा ठोका दिला आणि पूर्णपणे माझ्या अंगावर बिलगला, “आ आई ग… आ” मी जोरात हुंदका दिला, त्याचा 9 इंचाचा लंड चांगलाच घुसला होता माझ्या पुच्चीत, आता त्याच्या लंडाच पाणि माझ्या पुच्चीत घुसायला लागल होत, माझ्या पुच्चीतुन पाणि गळू लागल होत, आम्ही एकमेकांना मीठी मरून त्याचा आनंद घेत होतो. थोड़ा वेळ तसेच होतो, आमची झवाझवी चांगलीच पाउणतास रंगली होती. तसेच बाथटब मध्ये पडून रहिलो, अजूनही माझ्या अंगावर दागीने होते बर का.
आम्ही तसेच बाथटब मध्ये झोपलो. कदाचित पावणे दोन झाले असतील, आम्ही बाथटब मध्येच झोपलो.

काही तासच झाले असतील, माला जाग आली आणि त्याचा लंड पुनः ताठ झाला होता, तो हळूच कानात बोलला “कामिनी, घेते का तुझ्या मागे, घालु का?”
मी पण त्याला “हम्म” करून इशारा केला, मी पुन्हा उतानी झाली, त्याने पुंहा त्याचा लंड माझ्या गांडिच्या भोकावर थेवला आनी एक जोरत ठोका दिला
“आईग आ, आहो हलके के घुसवा की, आ पाउच”
पहिल्या थोक्यातच त्याचा अर्धा घुसला हो माझ्या गांडित, पुनः वेदना, पुनः ठोके, पुनः मझे हंडके, आमची झवाझवी पुनः रंगात आली. “आ होह आ, आहाे जरा आरामात की किती हा उत्साह, आ आ ओह प्लीज़ जरा सावकाश झवा मला, तुम्हीं तर आज मझ गांडीच भोक फाडून देवनार का” पण तो कसला आइकतो म्हने “कामिनी तुझ्या सारखी बायको मिलयाला पण नसीब लागत, आणि आज मी नशिबवान आहे” मी म्हनाले “हो रे राजा ते ठीक आहे, आता तर मी तुझी संपत्ति आहे, जरा आरामात”
पुनः ठोके, पुनः हंदके, पुनः टबच पाणी हलने, तो बोल्ला “ठीक आहे” त्याने ठोके स्लो केले पण मझा उत्साह वाढ़ ला “आ करा जरा जोरत करा, आहों आजुन जोरत, आ काय मस्त वाटत आहे, आ किती वर्शानी एक मोठ केल खात आहे मी आज, घूसवा आ मस्त आ…” जोर वा होता दोघे ही हलुन, एक मेकांची कंबर हलुन हलून प्रतिसाद देत होतो, आता त्याचा एक ठोका जोरत, मी ओरडलि “अा आइग… अा”
त्याच पाणी माझ्या गांडित घुसू लागल, ते मला जानाउ लागल, माझी गान्ड तर पूर्ण भरुन गेलि, भरपूर पाणी माझ्या गांडित,… थोड़े तसेच पडून होतो..

मग आम्ही बेड वर आलो, एकमेकांच चुम्बन घेतल आणि झोपलो….

क्रमशः…

आपली,

[email protected]

This story माझा मुलगाच झाला माझा नवरा भाग पहिला appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page