माझी काकी… भाग २

हॅलो मित्रांनो मी संतोष, तुम्ही ” माझी काकी… ” ही पूर्व कथा वाचली असेलच. याच कथेचा दुसरा भाग तुमच्यासाठी लिहीत आहे.

तर काकी बरोबर पहिला सुखदः अनुभव घेतल्यानंतर आमचे एक-एक चाळे चालू झाले होते. घरात कोणी असले तरीही मौका शोधून मी तिचे स्तन, कुले दाबत असे. कधी काकीला एकटेच किचन मध्ये पाहून तिच्या गांडीवर माझा लवडा घासत असे. ती पण पॅन्ट वरून माझा सोटा कुरवाळत असे. माझ्या रूम मध्ये नेहमी लक्ष टाकत असे कोणी नाही याची चाहूल घेऊन रूम मध्ये येत असे आणि पॅण्ट मध्ये हात घालून लंड पकडत असे. कधी कधी शेट पकडून जोरात खेचत असे.

अशी आमची थेरं चालूच होती. माझं कॉलेज १२ वाजेपर्यंतच असते. असाच एक दिवस मी कॉलेज वरून घरी आलो काकी ने दरवाजा उघडून मला घरत घेतले. गाऊन घातला होता तिने. हॉल मध्ये कोणी नाही हे पाहून मी तिचा बॉल दाबला, माझ्या हातावर चापट मारून बोलली: ” फ्रेश होऊन जेवून घे. ”
नंतर मी फ्रेश झालो. काकी ने माला जेवण वाढलं आणि ती तिच्या रूम मध्ये निघून गेली. मी माझं जेवण आटोपलं आणि हात – तोंड धुऊन हॉल मध्ये येतो तर पाहिलं काकी ने बिकिनी घालून सोफ्यावर बसली होती. बिकिनी तिने एकदम परफेक्ट घातली होती. तिचे उरोज अर्धवट तिच्या ब्रा मधून बाहेर डोकावत होते. तिची मोठी भरगच्च छाती मला चांगलीच आकर्षित करत होती. तिच्या मांसल मंडी आणि कंबर बघून माझा सोटा तर लगेचच उभा राहू लागला. कलिंगडासारखे मोठे मोठे कुल्यानं तर मला घायाळ केलं होतं.

मी लगेचच तिच्या जवळ गेलो आणि विचारलं: ” कपिल ( काकी चा मुलगा ) ” गेला का क्लासला.
काकी: हो एक्सट्रा चे lectures आहेत लवकर गेला आहे तो.
मी: अरे वाह्ह…. म्हणजे आज मैदान मोकळं आहे तर…

मी काकी का जवळ ओढलं आणि तिच्या मानेवर किस्स केला. तिने तिची नजर माझ्या डोळ्यांना भिडवली आणि बोलली ” आज मागच्या वेळी पेक्षा जास्त ठोकून काढ मला. त्या दिवशीच मी अजून विसरली नाही आणि आज तर ३ तास आहेत आपल्याकडे मस्त जाऊन काढ माझी पुच्ची. ”

मी: तू काळजी नको करू सुमन. माझा झवाड लवडा याच तर वेळची वाट पाहत असतो.

काकी: माहीत आहे मला. झवायला देऊन पण तू माझ्य चड्डीवर तुझा वीर्य टाकलं, ती ओलीच चड्डी घातली होती मी आज.

मी: काय करू, लवडा सारखा तुच्या पुच्चीत घुसायला पाहत असतो.

काकी: मग तू आता कसली वाट पाहतोयस.

अस म्हणत ती माझ्या अंगावर आली. मी तिला जोरात मिठी मारली आणि तिला किस्स करायला सुरवात केली. ओठांवर किस्स करता करता मी माझी जीभ तिच्या तोंडात कोंबली. ती पण माझी जीभ तोंडात घेऊन चांगलीच चोखु लागली. आता अळीपाळी पळीने आम्ही जीभ एकमेकांच्या तोंडात घालू लागलो. आता हळू हळू मी माझी जीभ तिच्या तोंडातून काढली आणि मानेवर फिरवू लागलो. मानेवरून तिच्या दोन बॉलच्या मध्ये आलो. तिचा श्वास चांगलाच वाढला होता. उरोज जोरजोराने वर – खाली होऊ लागले. मी अजूनही तिचे उरोज चाटत होतो. तिचे उरोज माझ्या थुंकी ने पूर्ण ओले झाले होते. आता मी अजून थोडं खाली येऊन तिच्या बेंबी मध्ये माझी जीभ घातली. ती माझ्या केसांत हात फिरून चांगलीच साथ देत होती.

This content appeared first on new sex story .com

आता तिला मी उठवून उभी केली. तिचा मागे जाऊन कुले चोळू लागलो. ती मागे सरकवून तिचे कुले माझ्या लवड्यावर घासू लागली. ” नागडा हो ना झवाड्या ” बोलून अधिकच जोरजोरात तिची गांड लवड्यावर घासू लागली. मी पण मग माझी पॅन्ट – बनियान काढून पूर्ण नागडा झालो. माझा लावाडा तिच्या गांडीच्या फटीत सेट करून तिला मिठीत घेतले आणि एका हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि दुसरा हात तीच्या पॅन्टीत घालून पुच्चीत बोट घुसवली तशी ती अजूनच मिठीत सेट झाली. आता तिची ब्रा पॅंटी काढून मी तिला पुरते नागडे केले. खाली बसून तिचे कुले फाकवले आणि तिच्या गांडीत तोंड घालून गांड चाटू लागलो. ती पण गुढग्यावर हात टेकवून गांड मागे कडून उभी राहिली. गांड चाटून झाल्यावर मी माझा लवडा तिच्या तोंडात कोंबला. ती अधाशीपने माझा लवडा चाटू लागली. एकदम खोल घश्यात घेऊन चोखत होती. तिच्या लाळेने माझा लवडा पूर्ण भिजला होता. ओला लवडा मी तोंडातून काढला आणि तशीच तिला ओणवी उभी करून मागून तिच्या पुच्चीत ढकलला.
” आई… गं..!! ” ती जोरात ओरडली. मी हळू हळू माझी कंबर हलवायला सुरवात केली. मग मी माझा लवडा सेट करून जोरजोरात झवू लागलो तशी ती ओरडली
‘आई… गं हहहह आ आ हहहहहह म्म्मम्म्मम्म उऊ म ऊऊ हहम्मम कक्कक हहहह म्म्मम्म ऊहह हळू कर हळू कर ”
ती मला स्पीड वाढव म्हणली मी स्पीड वाढवले, बराच वेळा या pose मध्ये झवल्यावर मी तिला doggy style मध्ये घेतले. १५-२० मिनटं एकसारखा जोरजोरात झवून तिचा पॉईंट आला होता. माझा हि पॉईंट आला. आता मी अधिकच आवेशाने झवू लागलो होतो. आता आम्ही दोघांची शरीर आकडली आणि दोघेही झडलो.
४०-४५ मिनिट झवून झाल्यावर आम्ही दोघे असेच एकमेकांना मिठीत घेऊन सोफ्यावर नागडेच झोपून राहिलो. नंतर उठून पुन्हा एकमेकांना किस्स केला आणि उठून फ्रेश झालो.

दोघांसाठी चहा घेऊन काकी आली आणि बोलली ” संतोष मी एक विचार केला आहे ” आता काकीने काय विचार केला तो मी तुम्हाला पुढच्या भागात: माझी काकी…. भाग ३ मध्ये सांगेन.

This story माझी काकी… भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page