माझी काकी… भाग 3

हॅलो मित्रांनो मी संतोष, तुम्ही “माझी काकी… २” ही पूर्व कथा वाचली असेलच. याच कथेचा हा पुढचा भाग तुमच्यासाठी लिहीत आहे. पूर्व कथेत तुम्ही वाचलं असेलच कि काकी ने माझ्यासाठी एक surprise ठरवलं आहे याची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. अधून मधून काकीला याबद्दल विचारातही होतो तर काकी फक्त एवढाच सांगे कि वेळ आली कि सांगेन म्हणून.

आज सकाळी उठल्यावर काकी मला बोलली आज तुझा surprise तुला मिळेल. झालं असं आज माझे घरचे सगळे एका निकटवर्ती नातेवाईकांच्या लग्नसभारंभासाठी पुण्याला जाणार होते. लग्न तास दुसऱ्या दिवशी होत पण जवळचे नातेवाईक असलयाने एक दिवस अगोदर माझे घरचे जाणार होते. माझी १२वी असलयाने मी जाणार नव्हतो. आणि माझी काळजी घ्यायला काकी थांबली होती. जळगाव ते पुणे ९-१० तासाचे अंतर म्हणजे घरचे किमान ३ दिवस बाहेर असणार होते. त्यातही शनिवार-रविवार असल्याने मी घरीच असणार होतो. काकी व माझ्यासाठी हि पर्वणीच होती. मी विचार करत होतो आज काय surprise मिळणार म्हणून?
सकाळी १० वाजले घरचे लग्नाला निघून गेले. काकी अणि मी घरात आलो. मी काकीला गाऊन वरूनच मिठी मारली. माझा लवडा तर तयारच असतो तिला झवायला, मी माझा लवडा त्याची गांडीवर कपड्यांवरूनच घासू लागलो. काकी बोलली: “तुला surprise हवं की नको?”
मी: हो तर.
काकी: मग थोडा धीर धर आणि माझ्याबरोबर बेडरूम मध्ये चल.
मी काकी पाठोपाठ बेडरूम मध्ये गेलो. तिने जमिनीवर yogamat अंथरली आणि मला कपडे काढून त्यावर झोपायला सांगितले. तिने कपाटातून एक बाटली काढली. Body मसाज तेल होत ते, आणि बोलली: “आज मी तुला संपूर्ण बॉडी मसाज देणार आहे.”
मी: “वाह्ह… काकी काय surprise आहे तुझं I like it”
काकी: “किती वेळा सांगितलं सुमन बोल मला म्हणून”
मी: “ओह्ह सॉरी सुमन my dear… my fucking dear.” “सुमन…!!.. मला याच एक विडिओ रेकॉर्ड करायचं आहे आपण पाहूया नंतर आपण कस केलं ते.” मी तिला एक छोटा किस केला. आणि बोललो “तुझा गाऊन पण काढा ना.”
तर तिने तिचा गाउन काढला चड्डीवर माझ्या बाजूला बसली; मस्त सेंट चा वास तिच्या अंगाला येत होता. बॉडी मसाज तेलाची धार तिने माझ्या छातीवरून माझ्या लावड्यापर्यंत ओतली. हातावर थोडं तेल घेऊन तिने मसाज ला सुरवात केली. तिचे मऊ हात माझ्या छातीवरून -पोटावरून फिरत होता. माझा लंड तर केंव्हाच उभा राहून सलामी देत होता. छाती -पोटाचा मसाज झाल्यावर तिने पायावरही तेल ओतले पायापासून कमरेपर्यंत मसाज करत आली. आता पोटावर झोपवून तिने मागच्या बाजूनेही पूर्ण मसाज करून दिला. काकी ने पूर्ण अंगाला खुपच छान २०-२५ मिनिटे मसाज केला. ते तेल खूपच बुळबुळी होतं आता तिने मला पाठीवर झोपायला सांगितले आणि लवड्यावर तेलाची धार सोडली. कडक झालेल्या लवड्याला ती आता मसाज देऊ लागली. त्या तेलाचा चिपचिपा आवाज रूम मध्ये पसरला होता.
मी काकी ला विचारले: “सुमन, तुझ्या नवऱ्याला पण असा मसाज देतेस काय?”
काकी: “मी हे काल तुझ्यासाठी बाजारातून आणलं आहे.”
मी तिच्या कुल्यांवरुन हात फिरवत तिला एक किस्स्स दिला.

माझा लवडा चांगलंच ताठरला होता. काकी ने मसाज चा वेग वाढवला मांडीवर बसून ती लवडा वर खाली करू लागली. मधून मधून तोंडात घेऊन चोखु लागली. माझ्या लवड्याच्या शिरा चांगल्याच ताणल्या गेल्या लावड्यावरची सुपारी चांगलीच लालबुंद झाली होती. कोणत्याही क्षणी माझं पाणी निघेल अशी अवस्था झाली. काकी ने हे हेरलं होत ती अजून जोमात येऊन लवड्या ला मसाज देत होती. १५ मिनीट मसाज देऊन झाल्यावर मी पाणी काढणार होतो मी काकी चा चेहरा खाली ओढला आणि माझी पिचकारी तिच्या चेहऱ्यावर सोडली. तिचा पूर्ण चेहरा माझ्या वीर्याने माखून निघाला. काही वीर्य लवड्या वरून ओघळू लागलं, काकी ने लवडा तोंडात ठेऊन ते ती चोखु लागली.

५ मिनिट आम्ही एकमेकांना मिठी मारून झोपून राहिलो. नंतर मी काकी ला बोललो: “सुमन आता मी तुला मसाज देतो”
काकी: “खरंच?”
मी: “हो… चाल काढा तुझी चड्डी.”
काकी: “तूच नागडी कर मला..”
मी: “ठीक आहे चाल झोप खाली..”
काकी खाली झोपली तिने दोन्ही पाय चड्डी काढायला वर केले. मी दातात पकडून तिची चड्डी काढू लागलो. मधेच माझा दात तिच्या पुच्चीच्या दाण्यावर लागला. “आअह्ह्ह…” जोराचे चित्कारली ती. चड्डी काढून मी तिला नागडी केली. पूर्ण अंगावर तेल ओतून तिला मसाज देऊ लागलो. अगोदर हाताने मसाज देत होतो. नंतर पूर्ण तुझ्या अंगावर झोपलो. तेलाने दोघांची शरीर बुळबुळीत झाली होती. अंगावर मी पायापासून छातीवर माझे अंग घासत होतो. बुळबुळीत निसरत्या अंगावर घसरगुंडी खेळायला खूप माजा येत होती. तिच्या बॉल ला मी चांगले मसाज करून दिले. स्तनांचे मनुके चांगलेच ताठरले होते तिचे. नंतर काकीला मी पोटावर झोपवले. पाठीच्या बाजून मसाज देऊ लागलो. काकीच्या गांड्गोळ्यांवर तेल सोडून त्यांना पण मसाज करू लागलो. मधेच गांडगोळे फाकवुन गांड पण चाटत होतो. ती पण गांड उचलून चांगलीच साथ देत होती. काकीच्या भरलेल्या मांड्या आणि मोठी गांड बघून माझा लवडा परत झवायला तयार झाला. दोघांची अंग तेलाने भिजलेली बोटी. मी काकी ची गाद फाकवुन माझा लवडा गांडीत सेट केला आणि डंका देऊ लागलो तोच काकी ओरडली आणि बोलली: “गांडीत नको टाकू मी कधी try नाही केला.”
मी: “मग आज try कर…”
काकी: “दुखणार मला”
मी: “काही नाही होणार मी आहे ना”
काकी: “अरे पण तुझा लवडा किती मोठा आहे, खूप त्रास होणार मला.”
मी: “सुमन मी आहे ना…. काही नाही होणार तुला”
हळूहळू ती तयार झाली. मी माझं बोट अगोदर तुझ्या गांडीत टाकलं तिला काही झालं नाही. नंतर दोन बोट घातली, तिला थोडा त्रास झाला पण तिने तो सहन केला.
आता हळूहळू मी माझी बोट आत बाहेर करू लागलो. तिची गांड थोडी सैल झाली. आता मी माझा लवडा तिच्या गांडीवर ठेवलं आणि धक्का दिला. “आह्ह्ह… मेले… उम्म्म आह्ह “अगदी थोडाच आत गेला पण काकी मात्र जोरात ओरडली. “संतोष तुझा सोटा खूपच मोट आहे सहन होत नाहीये…”
मी तिचे बॉल गच्च पकडले. तिला धीर देत बोललो, “झालं आता फक्त मजा घे..”
मी अजून एक दणका दिला पूर्ण लंड आत घातला. काकी विव्हळली “संतोष… नाही रे नाही सहन होत… आःह्हह्ह उम्म्म्म. उम्म्म्म… हुस्स्स्स उम्म्म आ… आह्ह्ह” . तिचे पाय थरथरले तिने गांड उचलून धरली. मी परत हळूहळू कंबर मागे पुढ करायला लागलो. तिच्या वेदना हळूहळू कमी झायलाय. गांड वर उचलून ती साथ देत होती. मी पण तिच्या पाठीवर झोपून तिच्या गांड झवणायचा आनंद घेत होतो. तिच्या गांडीवर माझी मंडी आदळत होती त्याचा आणि तेलामुळे निघणारा चाप.. चाप आवाज घरभर पसरला होता. सुळसुळी झालेली अंग एकमेकांच्या पकडीतून सुटत होती पण परत जोमाने पकडून तिचा गांड झवायचं काम चालू होत. १० मिन गांड झवली आता लंड काढून मी पुच्चीत कोंबला आणि doggy style मध्ये तिची पुच्ची ठोकू लागलो. १५-२० मिनिट पुची झवली तरी आमचे पाणी येत नव्हते. त्या तेलाचा परिणाम असावा. नंतर मी तिला ओणवी उभी केली आणि उभा राहून मागून पुच्ची झवु लागलो. माझी कंबर तिच्या नितंबावर आदळत होती त्याने तिच्या नितंबावर वलयं तयार होत होती. आता मी तिला पाठी वर झोपवले आणि तिच्या अंगावर झोपून लवडा तिच्या पुच्चीत घातला. तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या कमरेभोवती गुंडाळले. स्तनाग्रे तोंडात घेऊन पुच्ची ठोकत होतो. १०-१२ मिनिट एकसारखा झवल्यावर आमच दोघांचं पाणी आलं. तिच्या पुच्ची पूर्ण भरुन पांढरा द्रव श्रवु लागला. आम्ही दोघे एकमेकांच्या मिठीत झोपून राहिलो. नंतर आम्ही रेकॉर्ड केलेला video पाहून परत एकदा एकमेकांना झवलो. काकी च surprise मला खूप आवडलं होत. संद्याकाळी मी क्लास ला गेलो तिथे वेगळाच प्रसंग घडला तो मी तुम्हाला पुढचा भागात सांगेन…

This content appeared first on new sex story .com

This story माझी काकी… भाग 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page