माझी काकी…

हॅलो मित्रानो मी संतोष, मी माझा अनुभव तुम्हाला सांगत आहे. माझा आणि माझ्या काकीचा. माझं वय आता १८ वर्ष आहे आणि मी १२वी मध्ये शिकतो. १२वी चा अभ्यास असल्याने मी सद्य जास्त घरातच असतो. पण काही महिन्यांनपासून मला स्रीयांबद्दल खास आकर्षण वाटू लागले आहे. विशेष करून थोड्य ऑंटी type. आणि अशातच माझी नजर काकी वर खिळली होती.

काकी तशी दिसायला सामान्य बाई सारखीच आहे पण उंच आणि भारगच्च शरीर असलयाने जास्तच कामुक वाटते. आमचं तास एकत्र कुटुंब. आई-बाबा दोघेही सरकारी नोकरी करतात. काकाच छोटंसं snacks च दुकान आहे. काका-काकी ला एक मुलगा आहे ८वीत शिकतो. शाळा-क्लास यामुळे तोही बराच वेळ बाहेर असतो. त्यामुळे मी आणि काकी जास्तवेळ एकत्र घालवत होतो. माझा अभ्यास चाले पण जेंव्हा जेंव्हा काकी शी बोलणं व्हायचं तर वेगळं वाटायचं. अभ्यास करताना तिची आठवण यायची आली पॅन्ट मध्ये बांबू उभा राहायचा . पण करणार काय काही सुचत नव्हत? अश्यातच एक युक्ती सुचली. मी रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करत असे. आता मी राञहोण्याची वाट पाहत होतो, अभ्यासासाठी नाही तर माझी कल्पना सत्यात येणारी होती.

रात्र झाली सगळे झोपले आहेत अशी खात्री केली आणि माझे पाय बाथरूम कडे वळले. तिथे काकी ची चड्डी सुकण्यासाठी ठेवलेली होती. मी ती चड्डी घेतली आणि तिचा वास घेऊ लागलो. एक वेगळाच सुखद अनुभव होता तो. काकी ची गांड त्यातून मी माझ्या समोर अनुभवत होतो. दिवसामागून दिवस जात होते. मी आता काकी ला आठवून मूठ पण मारू लागलो होतो. कधी-कधी बाहेर पडणार वीर्य त्या चड्डी वर पडत होता. काकी साठी मी आता पूर्ण वेड झालो होतो.

असाच एक रात्री मी पुन्हा बाथरूम मध्ये गेलो. बाधरुमचं light बंद ठेवली आणि काकी ची चड्डी लवड्या भोवती पकडून मुठ मारत होतो. मी पूर्ण जोश मध्ये आलो होतो तेव्हड्यात light लावून काकी बाथरूम मध्ये आली. मला समजलं कि मी बाथरूमचा दरवाजा लावला नाही. काकी दरवाज्यात उभी होती. मला बाहेर जायला जागाही नव्हती. तश्यातच माझ्या लवड्यातून टीप टीप वीर्य पडू लागले. काकी हे सगळं पाहत होती, त्याच बरोबर ती माझ्याकडे रागाने पाहत होती. मी पण खूप घाबरलो आणि कां पकडून तिथून निघून गेलो.

मला भीती वाटत होती कि काकी हा सगळं घरात सांगेन पण तिने तास केला नाही. पण दोन दिवस झाले तरी ती माझ्याशी थोडी रागात वागत होती. म्हणून मीच दुपारी घरी कोण नाही अश्या वेळी तीच माफी मागीतली. पण ती काही बोलली नाही. त्याच दुपारी मी बाथरूम ला गेलो तिथे काकी ची चड्डी होती. माझ्या मनात पुनः ईच्च झाली. दरवाजा बंद करून मी ती चड्डी हातात घेऊन वास घेऊ लागलो. आज वास वेगळाच येत होता. थोडी लघवी आणि थोडा अजून वेगळाच वास होता तो. मी ओळखला कि हि चड्डी धुतलेली नाही. नंतर तशीच ती चड्डी मी माझ्या तोंडात ठेवली. एक वेगळाच अनुभव होता. नंतर मी माझ्या अभ्यासाला निघून गेलो.

थोडा वेळाने काकी माझ्या रूम मध्ये आली, हातात मोबाइल होता व बोलली: आज पुन्हा तू माझी निकर घेतलीस ना?
मी घाबरलो कि काकी ला हे कसं समजलं ?
काकी मोबाइल पुढे करून मला हे दाखवू लागली. काकी ने ते मोबाइल मध्ये रेकॉर्ड केल होत.
मला घाम फुटला, तोच काकी पुढे बोलली: आज होऊनच जाऊदे. किती दिवस तुझी हि नाटकं मी सहन करणार ?  माझी चड्डी च्या एवढा मागे लागलास, पुच्ची दिली तर वेडाच होशील?

मी घाबरलेला होतो. क्षणभर मला काही कळलं नाही. तेव्हड्यात काकी ने मला एक फ्लयिंग किस केला आणि डोळा मारला. मी समझून चुकलो काकीला पण तेच पाहिजे जे मला पाहिजे आहे. मी पुस्तक बाजूला ठेऊन जसा पुढे जालो तशी ती धावत तिच्या बेडरूम मध्ये गेली. मीही धावत तिच्या मागे गेलो. तिने मला पकडून बेडवर पाडलं आणि स्वतःची साडी वर करून तिची पुच्ची माझ्या ओठांवर ठेवली (आता मला समजलं काकी ने चड्डी घातलेली नाही ती मुद्दाम बाथरूम मध्ये ठेवली.) मी तिच्या पुच्चीत माझी जीभ घातली तसे तिने तिचे पाय अजून फाकवले आता तिची पुच्ची अजून जास्त स्पष्ट दिसत होती मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीत जोरात घुसवले व तिची पुच्ची चाटू लागलो. एक पण केस तिच्या पुच्चीवर नव्हता पूर्ण तयारी करून होती ती.

मनसोक्त पुच्ची चाटून घेतल्यावर ती उठली आणि माझी कपडे काढू लागली. मी तिला विचारले:
“काकी, काका तुमच्याशी झवत नाहीत का? एवढा अधाशी पण करताय तुम्ही.”
काकी: “सुमन बोल मला. आणि काका झवतोच पण मला आज तू भेटलास कदम कोवळा तरुण. काकाला तुझ्यासारखा नाही जमणार.”
तेव्हड्यात तिले माझी पॅन्ट खाली खेचली आणि बोलली: “तुझा लवडा बघ काकांपेक्षा लांब आणि जाड आहे.” असं बोलून तिने सरळ तो तोंडात घेतला.
मी पण काकी चा ब्लाउज ची बटन काढले आणि ब्रा काढून तिचे स्तन मोकळे केले. तिला आता उभे करून भरभर तिची साडी काढली. तिला काही कळायच्या आत मी माझे दोन्ही हात वळवून तिच्या कमरेला पकडून तिला उलटी केले व तिच्या कमरेला घट्ट माझ्या मिठीत आवळले.माझा सोटा तिच्या गांडीच्या फटीत रेंगात होता. मी तिला म्हणालो “सुमन तू माझा लवडा तोंडात घे मी तुझी पुच्ची चाटतो. 69 pose मध्ये. तिने माझा मांड्याना पकडले व पटकन माझा लवडा तोंडात घेतला आता तिची पुच्ची माझ्या तोंडा समोर होती. मी पुन्हा तिची पुच्ची चाटू लागलो. दोघेही एकदम आवेशाने एकमेकांना चाटत होतो. मी तिच्या पुच्चीत माझे तोंड घातले तिच्या पुच्चीच्या गुलाबी पाकळ्या मी चाटत होतो तिचा दाना मी जिभेनी चाटत होतो. आता माझे स्वतःवरचे कंट्रोल सुटले होते तिच्या पुच्चीचा मदहोश वास त्यात लागणारी तुरट चव मला चेतावत होती. तिला मी आता माझ्या हातात लॉक केली होती किती प्रयत्न केला तरी ती माझ्या ताकती समोर तिचे काही एक चालत नव्हते आता मला तिच्या पुच्चीच्या आतील गुलाबी पांढरा गर दिसत होता तिच्या पुच्चीच्या आतील गर मी चाटू लागलो ती बेभान झाली होती काम वासना दोघांच्या अंगात सरसरत होती मी बेभानपणे तिची पुच्ची चाटू लागलो मला बाजूला सरकवण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत होती ती बस बस म्हणत होती मी ऐकत नव्हतो ती ओरडली बस “संतोष बस नाहीतर मला लघवी होईल माझा राजा मी नाही कंट्रोल करू शकत” हे ऐकून मी तिचे पाय अजून जास्त फाकवले आणि त्वेषाने तिची पुच्ची चाटू लागलो. तशीच ती पुच्ची जरजोरात माझ्या तोंडावर आपटवू लागली आणि मुताचा फवार माझ्या तोंडात सोडला. त्यानंतर ती खरात तुरट चव घेऊन मी उभा राहिलो. तिच्या अंगावरच परकर काढून तिला पूर्ण नागडी केली. काकी खरंच जबरदस्त मला आहे हे मला आता समजलं.

This content appeared first on new sex story .com

स्तन चाटत चाटत मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीवर फिरवू लागलो. काकी चांगलीच तापलेली होती. “झवून काढ संतोष आता अजिबात थांबू नको” असे बोलताच मी माझा ७ इंचाचा लवडा उभ्यानेच तिच्या पुच्ची कोंबण्याचं प्रयत्न केला तशी ती बोलली: “आई ग आह!! आह!!! ऊ!! केवढा मोठा लवडा आहे संतोष आज माझी पुच्ची फाटून जाईल यार”. मी बोललो : “हो सुमन तुझ्यासाठीच तयार केला आहे मी त्याला. आज तो तुला स्वर्ग नक्की दाखवणार”

आता मी तिला उभा राहून मागून शॉट मारत होतो. दोन हात तिच्या खांद्यावर ठेवून मी तिला झवण्यास सुरु केले.
मी तिला तिच्या गुढग्यात हात घालून उचलले. आता मी उभा होतो व ती माझ्या हातात होती तिची पुच्ची बरोबर माझ्या लवड्यावर होती मी तिला उचलून झवण्यास सुरवात केली पूर्ण ताकतीने मी तिला उभा राहून झवू लागलो माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्चीत गेला होता. ती आनंदाने मदमस्त झाली होती मी दणके देत होतो. आता मी तिला पाठीवर झोपायला सांगितले. आणि मी वरून तिला जाऊ लागलो. ती बोलली: “आता पर्यंत मी अर्धा तास कधीच झवले नाही. तुझ्या काकाचे ५ मिनिटात पाणी येते.” यावर मी बोललो:”सुमन तू आत काळजी करू नको मी आता वेळ भेटलात कि तास तास झवाझवी कारयला” असं बोलायचं मी माझा सोटा परत काकीच्या पुचीत घुसवला. ती विव्हळत होती पण तिला आनंद जास्त येत होता. माझ्य बोच्याला पकडून ती दाब देऊन लवडा आत घेत होती. शॉट देता देता मी तिचे मनुके चावट होतो ती मस्त माझा घेत होती, तोंडातून सिस्कारे निघत होते ती आता पॉईंट वर आली होती ती बोललो: “संतोष मी आता पाणी सोडणार आहे” असं बोलताच ती पाणी सोडू लागली. मी पण आता थांबून ते पाणी चाटू लागलो. नंतर तिने माझा सोटा तोंडात घेतला आणि जोरजोरात चोखु लागली. ५-७ मि. चोखून झाल्यावर मी तिला बोलले “आता माझा फवार बाहेर पडणार आहे.” ती बोललो: “सोड माझ्या तोंडात” तोच मी माझा फवारा तिच्या तोंडात सोडला. तो इतका होता कि तो तिच्या तोंडातून पण बाहेर आला. आता काकी माझयावर खूप खुश होती. काकी चा मुलगा यायची वेळ झाली होती. आम्ही दोघे हि बाथरूम मध्ये जाऊन फ्रेश झाला. नंतर मझ्यात हे संबंध खूपच वाढले आणि याच आनंद हि आम्ही खूप भेटला तो मी तुम्हाला पुढच्या भागात सांगणार आहे.

This story माझी काकी… appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page