माझी खरी स्टोरी पार्ट 2माझी खरी स्टोरी पार्ट 2

देवयानीने श्यामचा उभारलेला कडक लवडा तिच्या तोंडात घेऊन ती चोखायला लागली.
तेव्हा मात्र मला राहवले नाही आणि मी दारू पिण्याचे नाटक करत बेडरूम मधून हॉलमध्ये जाऊन देवयानी समोर उभी राहिले…
श्यामचा लवडा चोखता चोखता देवयानीची नजर वर गेली आणि तिने मला बघितले….

मी हॉलमध्ये जाऊन देवयानी समोर उभी राहिले..
देवयानी ने माझ्याकडे बघितले मला वाटले मला बघून तरी ती थांबेल..
पण माझ्या लक्षात आली की ती दारूच्या नशेमध्ये असल्याने मी समोर उभी आहे तिला हे सुद्धा कळत नव्हते..
देवयानी माझ्यासमोरच आता शामचा लवडा जोरजोरात चोखायला लागली.
आणि मी मागे उभी आहे ही श्यामला दिसतच नव्हते..
मला आवडणाऱ्या शाम चा लवडा देवयानी माझ्यासमोर दारूच्या नशेत चोखत आहे हे मला बघवल्या गेले नाही..
मी परत मागच्या बेडरूम मध्ये जाऊन रडायला लागले पण नंतर थोड्यावेळाने देवयानी शाम सोबत काय करत आहे हे बघितल्याशिवाय मला राहवले गेले नाही..

मी दोन मिनिटांनी आरशात बघितले तर मला आश्चर्याचा खूप जोरात झटका बसला होता..

देवयानी आता तिची पँटी काढून पूर्ण भोंगळी होऊन श्यामच्या तोंडावर बसून तिची पुच्ची आणि ढुंगण शामच्या तोंडावर चोळत होती..देवयानी नशेमध्ये खूप जोरजोरात हे करत होती आणि शाम सुधा जीभ बाहेर काढून चाटत तिला प्रतिसाद देत होता..

मी आयुष्यात आजपर्यंत कधीच सेक्स केला नव्हता
आणि लाईव्ह बघितलेला सुद्धा नव्हता..
पण शामने दिलेले व्हिडिओ बघून मलाही त्या दोघांना सेक्स करताना बघून आता कंट्रोल होत नव्हते..
मी माझी जीन्स आणि पॅंटी खाली ओढली. आणि मी माझ्या पुच्चीकडे एकदा नजर टाकून आरशात बघत मी माझ्या पुच्चीच्या भेगेत बोट टाकून फिरवू लागले..

थोड्या वेळाने शामने देवयानीला बेडवर आडवे केले..
आणि आता त्याने देवयानीची दोन्ही पाय फाकवले आणि तो तिच्या पायांमध्ये घुसून तिच्या पुच्चीला जिभेने चाटू लागला..व्हिडिओमध्ये मी जसे बघत होती सेम त्याच प्रकारे जोरात देवयानीची पुच्ची चाटून चोखत होता..
श्याम पुच्ची चोखताना देवयानी आधी हळू आवाज करत होती
पण नंतर जसे श्यामने देवयानीचा दाणा चोखायला सुरुवात केली तसे देवयानी खूप जोरजोरात ओरडायला लागली..

रात्रीचे बारा एक वाजले असतील त्यामुळे तिच्या आवाजाने कोणी फ्लॅट चे दार न वाजवावे ही भीती आता माझ्या मनात होती..

ते दोघेही दारूच्या नशेत असल्याने त्या दोघांनाही गोष्ट कळत नव्हती..
मला आता थोडी भीती वाटायला लागली होती कारण की मी दारू पिऊन नशेत नव्हती.

मी माझ्या पुच्चीत बोट फिरवत होते.
मी तशीच भोंगळी उठली आणि पटकन हॉलमध्ये जाऊन देवयानीच्या तोंडाजवळ उभी राहिली..
श्याम डोळे बंद करून जोरात देवयानीची पुच्ची चोखण्यात मग्न होता..
त्यामुळे त्याचे मी हॉलमध्ये नंगि आली याकडे लक्ष नव्हते..
देवयानीला थोडे हलवले तरीही ती शांत होत नव्हती..

मग मी माझ्या हाताने तिचे तोंड दाबले तेव्हा तिचा आवाज कमी झाला..
आता तर श्याम माझ्या फक्त काही फुटांवरून देवयानीची पुच्ची चोखत होता..

आता मला खूप कंड सुटला होता.
एका हाताने मी देवयानी चा आवाज बाहेर जाऊ नये म्हणून तिचे तोंड दाबले होते तर दुसऱ्या हाताने मी माझे बोट माझ्या पुच्चीत टाकून फिरवायला लागली होती..

आणि तेवढ्यात अचानक शाम ची नजर माझ्याकडे गेली..

तो गडबड मध्ये ऊठला आणि आजूबाजूचे कपडे अंगावर घेऊन स्वतःला झाकायला लागला..
माझे बोट माझ्या पुच्चीत होते हे त्याच्या लक्षात आले नव्हते.
त्यामुळे मी पटकन माझी पॅंटी आणि जीन्स वर चढवून घेतली..
श्याम मला फक्त सॉरी सॉरी म्हणायला लागला..
श्याम म्हणाला देवयानीने सुरुवात केली त्यामुळेच हे घडत होते..मी त्याला फक्त इतकच म्हणाले की देवयानी चा आवाज खूप जोरात येत होता म्हणून मी बेडरूम मधून इथे आली..

असे बोलून मी परत बेडरूममध्ये चालले गेली..
दहा मिनिट हॉलमधून कसलाच आवाज येत नव्हता..
म्हणून मी आरशात डोकावून बघितले असता
श्याम हातात त्याचा लवडा घेऊन मला हलवताना दिसला..

आणि त्याच्या दोन मिनिटानंतरच मला परत बेड चा करकर आवाज आला..
मी आरशात बघितले असता देवयानी डोळे मिटून बेडवर पडलेली होती आणि शामने तिचे दोन्ही पाय उचलून त्याच्या खांद्यावर घेतलेले होते..
शाम आता त्याचा मोठा लवडा देवयानीच्या पुच्चीवर ठेवून आत घुसविण्याचा प्रयत्न करत होता..
तो त्याचा लवडा आत टाकण्याचा खूप प्रयत्न करत होता.
पण देवयानी ची पुच्ची सिल पॅक असल्याने त्याचा लवडा आत जात नव्हता.
थोड्यावेळाने देवयानी जोरात ओरडू लागली कारण की शाम होता खूप जास्त जोर लावत होता..
देवयानी चा आवाज आता पहिल्यापेक्षा जास्त येत होता..
पण शाम मात्र थांबतच नव्हता..
मला आता परत भीती वाटायला लागली की देवयानीच्या आवाजाने आजूबाजूची लोक उठतील म्हणून..
पाच मिनिट प्रयत्न केल्यानंतर श्याम सुद्धा थकला..
तो सुद्धा दारूच्या नशेत धूत असल्याने त्याला पण काहीच सुधरत नव्हते..

तो तसाच भोंगळा बेडवर आडवा झाला..
मला आरशातून ते दोघे बेडवर भोंगळे पडलेली दिसत होते..
दोन मिनिटात थकल्याने आणि दारूच्या नशे मुळे श्याम जोरजोरात घोरायला लागला..

आरशात शामला पूर्ण भोंगळे बघून आता मला त्याला जवळ जाऊन हात लावून बघण्याची इच्छा होत होती..
पण माझी हिंमत होत नव्हती.
मग मी बाजूला पडलेली व्होडकाची बॉटल उचलली आणि एक मोठा बँक बनवला आणि पाणी न टाकता तसाच पिला..

दोन मिनिटातच माझ्या डोक्याला कीक बसली..
आणि मी उठून हॉलमध्ये शामच्या बाजूला जाऊन बसले..You cannot copy content of this page