माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 2

मित्रांनो, ही गोष्ट वाचण्याआधी याचा आधीचा भाग “माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 1” नक्की वाचा. तर आता लगेच पुढे काय झालं ते सांगायला सुरू करतो.

खडकवासला धरणावरून आम्ही घरी निघालो होतो. सात वाजले होते. वाटेत कार चालवताना वहिनी माझ्या शेजारच्या सिटवर बसली होती. आमच्या गप्पा चालू होत्या. मी गाडीतून उतरून अमितला भेटलो आणि त्याचा मोबाईल घेऊन त्यातून वहिनीचे सर्व मेसेज आणि नंबर डिलीट केले. फोटोमध्ये वहिनीचे फोटो काहीही नव्हते. तरीही त्याला धमकावल की त्रास द्यायचा प्रयत्न केला तर याद राख. अमित माझा बालमित्र असल्याने त्याच्या डेरिंगचा अंदाज होता, की तो आता इकडे बघणारपण नाही, वहिनीला ब्लॅकमेल वगैरे करणार नाही, याने मी निश्चिंत होतो.

वहिनीने मस्तपैकी जांभळ्या रंगाची स्लीव्हलेस टॉप व खाली निळ्या रंगाची पातळ पण लाँग स्कर्ट घातला होता. स्कर्टच्या खालील मांड्या लांबसडक, सुडौल आणि भरीव वाटत होत्या. खडकवासल्यात धरणावरून येणारे वारे तिचे केस उडवत होते, आणि तिचा स्कर्ट वाऱ्याने तिच्या मांड्यांना चिटकत होता, तेव्हा तिच्या मांड्या आणि केस खूप आकर्षक दिसत होते. तिच्या टॉपवर उठून दिसणारे दोन्हीही स्तन मोठे, सुडौल व भरीव वाटत होते. तिथे लोकांना आम्ही कपल आहोत की काय असेच वाटत होते.

मी वहिनीला अमितचे मेसेज डिलीट केल्याचे सांगितले आणि तूही सर्व डिलीट कर म्हणालो, याने तुला कोणाचीच भीती राहणार नाही, आणि जे घडलं त्याबद्दल कोणाला काही कळणारही नाही, हे सांगितलं.

सायलीवहिनी म्हणाली, “तू किती चांगला आहेस रे, अमोल. थँक्यू, सोऽ मच. तू मला समजून घेतलंस.”

मी मग विचार करून वहिनीला म्हणले की, “वहिनी, दादा नसताना तुला खरंच कोणाची गरज असेल तर मी आहे. मलाही तू खरंच खूप आवडतेस, पण बोलून दाखवणं शक्य नव्हतं. राग आला तर प्लीज मी आत्ता बोललो ते सोडून दे. पण तिसऱ्या कोणासोबत तू असलेलं मला आवडलं नाही.”

काही न बोलता तिने आश्चर्याने माझ्या डोळ्यात बघितलं. थोडा वेळ कोणीच काही बोललं नाही.

सायलीवहिनी: मी खरंच आता कोणाशी तसे करणार नाही. विश्वास ठेव. ( थोडावेळ थांबून ) पण आता तू जे विचारलं त्याला इन्सेस्ट म्हणतात, माहितेय ना?

मी: बघ, विचार करून सांग, टेक युअर ओन टाईम आणि, काहीही झालं तरी तुझ्याशी आधीसारखच नीट वागेन हे नक्की.

पुढे काहीही न बोलता आम्ही घरी आलो. मी गाडी पार्क करून आलो तेव्हा वहिनी हॉलमध्ये होती. मी आल्यावर मला म्हणाली, तुझ्याशी थोड बोलायचं आहे, आत रूममध्ये ये. वहिनी म्हणत होती की दादा बाहेर गेल्यापासून तिला कोणाची तरी गरज आहे, फक्त सहवासाची. आज मी तिला बाहेर घेऊन गेलो फिरायला याने ती खुश होती. तिचे म्हणणे होते की, तिला फक्त मिठीत घेऊन कोणाशी गप्पा मारायला, प्रेम करायला मिस करते आहे आणि याने तिला खूप एकटं एकटं वाटत आहे.

सायलीवहिनी: अमोल, मला प्लीज मिठीत घे ना! तू किती चांगला आहेस, किती काळजीने हाताळलं सर्व. मला प्रेम कर फक्त. आय निड हग. प्लीज, बी माय गुड फ्रेंड.

मी: आय एम अलवेज देअर फॉर यु, वहिनी.

सायलीवहिनी: ( नजर दुसरीकडे करत ) कसंतरी वाटतंय मला आज.

वहिनीचा नर्व्हसनेस कमी करण्यासाठी थोड रोमँटिक व्हायला हवं होतं, त्याशिवाय दोघांतील सभ्यतेचे बंध कसे तुटले असते? माझी इच्छा स्पष्टपणे सांगून एक टप्पा तर पार केलेला. थोड फ्लर्ट करावं म्हणलं आता, न जाणो माझाच जॅकपॉट लागायचा.

मीः ( तिच्या उघड्या दंडावर हात फिरवत ) कसंतरी काय कसतरी? मी आहे ना मज्जा करायला इथं आता आणि तूपण काही कमी नॉटी नाहीस!

सायलीवहिनी: ( खळखळून हसून ताणमुक्त होत ) अस्सं का! कसली मज्जा? आं..!

मीः ( तिचे गाल ओढत ) असला भारी आयटम असल्यावर… आता मी..

सायलीवहिनी: आयटेम! बरं! आणखी काय?

मी: ( तिच्या नजरेत रोखून बघत ) आय लव्ह यू, सायलीवहिनी.

सायलीवहिनी: आय लव्ह यू टू, माय डियर…

मी नजरेत बघत वहिनीला किस करण्यासाठी खाली वाकलो मला तरसवण्यासाठी ती थोडं मागं सरकली. आणखी एकदा खट्याळपणे तिने तसंच केलं व मग माझे डोके पकडून तिने ओठांशी जोरात ओठ भिडवले आणि मग ती किस करू लागली. तिचे तोंड उघडले आणि माझेही. आमच्या जीभा एकमेकांना स्पर्श करू लागल्या. माझ्या वहिनीला किस करता करता मी विचार करत होतो की “किती एक्सायटींग गोष्ट आहे वहिनीला किस करणे ही!”

मी सायलीला किस करत होतो आणि तिची टॉपमधील भरगच्च छाती माझ्या छातीवर दबत होती, पहिल्यांदाच तो गुबगुबीत स्पर्श मी अनुभवत होतो. मी माझा पंजा टॉपवरूनच तिच्या छातीवर ठेऊन अंदाज घेतला माझ्या हातात न मावतील इतके मोठे आणि एकदम मस्त स्तन होते. किस करत मी तिची छाती दाबत होती, मग मी बिनधास्तपणे तिच्या टॉपची पुढची बटणे उघडायला सुरुवात केली. मी काय करतोय हे सायलीच्या लक्षात यायच्या आत तिच्या टॉपची कंबरेपर्यंतची सगळी बटणे खोलली व टॉपच्या दोन्ही बाजू साईडला ओपन करून मागे झालो. सायलीने लगेच तिचे तोंड माझ्या तोंडावरून बाजूला केले. मी तिच्या अवस्थेवर नजर टाकली आणि मनातल्या मनात म्हणालो “काय माल दिसते सायलीवहिनी!” तिचा टॉप ओपन होता, त्यातून तिचे ब्रेसीयरमध्ये कसलेले भरगच्च स्तन व सपाट पोट बेंबीसकट दिसत होतो. त्या क्षणाला सायली अगदीच सेक्सी वाटत होती. जरी ती माझी वहिनी असली तरीही माझा बुल्ला माझ्या पॅन्टमध्ये कडक होवू लागला.

सायलीवहिनी ( लटक्या रागात ) म्हणू लागली की, “हे करायला तुला कोण सांगितलं, निर्लज्जा!”.

जरी तिने आवाज चढवला होता तरी ती उघडा टॉप बंद करायचे काहीही प्रयत्न करत नव्हती. ती बोलत असताना पुर्णवेळ मला तिच्या स्तनांची मादक हालचाल दिसत होती जी बघून माझा बुल्ला माझ्या पॅन्टीत गळायचाच तेवढा बाकी राहिला. ती माझी वहिनी होती पण माझ्या बुल्ल्याला ते कळत नव्हते. ब्रेसीयरमधून वर आलेले मांसल स्तन, मधली मदमस्त क्लिव्हेज, कधीही न विसरण्यासारखे होते.

एक्साइटमेंटमध्ये तिला मी वेड्यासारखा किस करू लागलो. थोडावेळ तिच्या तोंडातून नाराजीचे स्वर बाहेर पडले पण लवकरच तिने तक्रार करायचे थांबवले व माझ्या मिठीत ती अजून सरकली मला किस करण्यासाठी. मी अलगद तिला उचलून मांडीवर घेतले. तिचे दोन्ही पाय माझ्या कंबरेभवती दोन्ही बाजूला होते. जे घडत होते ते माझ्या कल्पनेच्या पलीकडचे होते. माझी सख्खी वहिनी जिचे ओठ मी चुंबत होतो आणि तीही दिराबरोबर किस करण्यात एवढी मग्न होती की पुर्णपणे विसरली होती की तिचा टॉप उघडा आहे. उलट जसा मी तिला किस करत होतो तसे तिची जीभ माझ्या तोंडात मुक्तपणे फिरायला लागली. मी सायलीला किस करता करता तिच्या स्कर्टवरूनच मांड्या दाबत होतो. हात फिरवता फिरवता मग स्कर्ट तिच्या भरीव मांड्यांवरून वर सरकवायला सुरुवात केली. वहिनीच्या मांड्या आता उघड्या पडल्या. काय गोऱ्यापान, भरगच्च आणि मांसल मांड्या होत्या त्या! त्यावर हात फिरवताना मला मांडीत बोटे रुतवावी असं वाटू लागलं.

आम्ही ‘वहिनी-दिर’ फ्रेंच किसींग करत असताना तिचा एक हात माझ्या मानेवरून सरकला व काही क्षणात पुन्हा माझ्या मानेवर आला. मग तिचा दुसरा हात सरकला व पुन्हा काही क्षणात माझ्या मानेवर आला. मला आधी कळले नाही की ती का असे करत होती ते पण जेव्हा मला तिचा उघडा खांदा दिसला तेव्हा माझ्या लक्षात आले की काय झाले ते. तिने तिचा टॉप काढला होता! जेव्हा मी सायलीचा टॉप जमीनीवर पडलेला पाहिला तेव्हा माझ्या शरीरातून काम लहरी वहायला लागल्या, मीही चटकन माझा टीशर्ट काढून टाकला. सायली वहिनी जिममध्ये कमावलेले माझे शरीर मिठीत घेत तिचे नाजूक हात माझ्या छातीवर, पाठीवर, खांद्यावर फिरवत होती आणि मीही तिच्या अर्धनग्ण शरीराची ऊब घेत होतो. मिठीतील स्पर्शाने दोघांच्याही शरीरावर रोमांच येत होते.

सायली माझ्या मांडीवर बसली आहे… तिचा स्कर्ट तिच्या मांड्याच्याही वर सरकलेला आहे. तिने स्वतःच टॉप काढला आहे आणि लवकरच मी तिची ब्रेसीयरही काढणार आहे. मनात विचार आला की दादाने हे पाहिले तर तो काय करेल? सायलीचे गरगरित स्तन माझ्यासमोर उघडे होणार या विचाराने माझा बुल्ला लिमिटच्या बाहेर ताठ झाला होता. तिच्या स्तनावरील ब्रेसीयरचा अडथळा दूर करायची घाई मला झाली होती. मी किस थांबवून तिच्या मानेवर किस करायला सुरुवात केली माझे हात तिच्या पाठीवर कुरवाळत तिच्या ब्रेसीयरचा हूक काढायला धडपडू लागलो. मी एक सफाईदार चाल केली आणि मला स्वर्ग दिसला!! माझ्या वहिनीची ब्रेसीयर तिच्या स्तनावरून गायब झाली होती व तिचे सुडौल स्तन माझ्यासमोर होते. तिचे गरगरीत स्तन व त्यावरील ताठ झालेल्या निप्पलकडे मी नशिल्या डोळ्याने पाहिले तेव्हा मला जाणवले की सायलीचे स्तन ड्रेसमध्ये झाकलेले असून एवढे मोठे दिसायचे, आणि आता उघडे झाल्यावर तर ते आणखीन मोठे दिसू लागले, ते गरगरीत सुडौल गोरेपान स्तन बघायला मिळेल, हे एक स्वप्नच होते.

सायली: ( स्तन हलकेच झाकण्याचा प्रयत्न करत ) आपण खूप पुढे जातोय ना!

खरे म्हणजे जे चालले होते ते मी थांबवायला हवे होते, शेवटी काही झाले तरी सायली माझी सख्खी वहिनी होती. पण नकळत माझे हात तिच्या स्तनाकडे वळले कारण तो गुबगुबीत स्पर्शमोह आवरता आला नाही. मी सायलीच्या स्तनांवर हात ठेवला व त्यांच्या भरीवपणाचा अंदाज घेतला. तिची स्तनाग्रे उत्तेजनेमुळे कडक आणि लांब झाली होती. वहिनीचा स्तन माझ्या एका हातात मावत नव्हता, इतका मोठा होता. मी तिच्या स्तनाला आलटून पालटून दोन्हीही हातात धरून दाबत होतो. कुरवाळत होतो. या क्षणी माझ्या अंगात सळसळून वीज वाहत आहे असे जाणवायला लागले. एखाद्या स्त्रीचे स्तन दाबण्याची ही माझी पहिलीच वेळ होती. त्यामुळे मला एक वेगळीच अनुभूती वाटत होती. कधी ते मी दाबत होतो तर कधी त्यांना कुस्करत होतो, तर कधी हातात धरुन खेळवत होतो. कधी प्रेमभराने नुसतेच पाहत होतो. मग मी तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना माझ्या बोटांमध्ये धरले आणि माझ्या बोटांच्या स्पर्शाने ती मादकपणे विव्हळली आणि मग मी ते सगळे थांबवण्याबाबत विसरून गेलो!

सायली नाराज टोनमध्ये मी जे करतोय ते थांबवायला सांगत होती आणि मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करत तिचे स्तन कुस्करत होतो. कारण मला माहित होते जरी तिचा सूर तक्रारीचा होता नाराजीचा होता तरी ती मला थांबवण्याचे कोठलेही प्रयत्न करत नव्हती. म्हणजे ती तोंडाने फक्त “नको ना.. नको.. प्लीज, इतकेच पुरे” म्हणत होती पण माझा हात वगैरे धरून मला थांबवत नव्हती. मी खाली सायलीच्या गच्च मांड्यावरून हात फिरवत होतो, मी तिचे स्तन दाबत होतो व तिच्या तोंडातून हळूवार सुस्कारे बाहेर पडत होते. अचानक तिने पाठीला बाक दिला ज्याने तिची छाती माझ्या हातावर घट्टपणे दाबली गेली. मी तिच्या मांड्यावरून हात फिरवत होतो ते कळत होते की नाही कोण जाणे पण माझा हात तिच्या स्कर्टमध्ये सरकत चालला होता. त्याला थांबवण्याची तिच्याकडून काही हालचाल होत नव्हती हे पाहून मी हात तिच्या स्कर्टमध्ये तिच्या नितंबावर सारले. सायलीची पॅन्टी इतकी स्लीम होती की तिचे भरीव नितंब उघडे पाडत त्यांच्या मधल्या फटीत ती गुप्त झाली होती. त्यामुळे तिचे नागडे गरगरीत नितंब व्यवस्थीत कुस्करायला मिळत होते. जरी तिच्या लक्षात हालचाली येत होत्या तरी तिचे शरीर आपोआप त्याला प्रतिसाद देत होते. तिचे पाय नकळत अजून फाकले जात होते व तिची कंबर वर उचलली जात होती. मी हात सायलीच्या मांड्यामध्ये नेला व तिची मांडी बाजूला ढकलून तिच्या पायातले अंतर वाढवले.

This content appeared first on new sex story .com

तिचा स्कर्ट मांड्यांच्यावर कंबरेपर्यंत सरकवला. मला खात्री झाली की लवकरच मला तिच्या मांड्या आणि स्तन यापेक्षा बरेच काही बघायला मिळणार आहे आणि ते सगळे बघायला मी उत्सूक होतो. तिचा स्कर्ट पुर्ण वर सारला ज्याने तिची पॅन्टी दिसायला लागली. तिची पॅन्टी मागच्या भागासारखीच पुढेही अगदी स्लीम होती व जेमतेम तिची पुच्ची झाकत होती. पॅन्टी एवढी घट्ट तिच्या पुच्चीवर बसली होती की मला तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा त्याच्या चीरेसकट दिसत होता. आणि तिच्या कामरसाने पॅन्टी ओली झालेलीही दिसत होती. हळु हळू हात सायलीच्या जांघेमध्ये तिच्या पुच्चीच्या दिशेने सरकू लागला. अचानक सायली उडाली आणि विनवणी करू लागली,

“प्लीज, प्लीज. स्टॉप नाऊ! मी… मी… असले काही करता कामा नये.” असे म्हणत ती उठायचा प्रयत्न करू लागली. पण तिला काही उठता आले नाही. उलट उठायच्या गडबडीत तिच्या मांड्यामधले अंतर वाढले व त्याचा फायदा घेत मी हात तिच्या पुच्चीवर सारला. मी पुन्हा सायलीच्या स्तन हातळायला लागलो आणि तिचे ताठरलेले निप्पल कुस्करू लागलो. तिच्या चेहऱ्यावर तणाव दिसत होता. अजूनही ती उठायचा प्रयत्न करत होती तरी तिचा प्रतिकार कमी कमी होत गेला. शेवटी हताशपणे तिने दिर्घ श्वास घेतला व पाठी बसत रीलॅक्स झाली. माझा एक हात आता मुक्तपणे सायलीच्या आतल्या जांघेमध्ये फिरत, दुसरा हात पँटीवरून तिच्या पुच्चीवर फिरत होता.

हळुवार मी दोन्ही हात तिच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला नेले व तिची पॅन्टी काढण्यासाठी पकडली. आश्चर्याने व उत्तेजनेने मी थरथरायला लागलो. माझा बुल्ला इतका कडक झाला की मला ते सहन होईना. काही क्षणातच वहिनीचा खजिना मी पाहणार होतो.

“तिथे नको ना पाहू, प्लीज. ती खूपच प्रायव्हेट असते, अमोल.. प्लीऽज ना..” वहिनी पूर्ण ताकदीने माझा हात पकडून थांबवण्याचा प्रयत्न करू लागली पण मी पॅन्टी एका बाजूने खाली सरकवली.

“मला एकदाच पूर्ण पाहू दे ना… प्लीज वहिनी प्लीज…” माझ्या विनवण्याने लाजून तिची पकड सैल झाली. तिच्या गुढग्यातून पॅन्टी खाली गेल्यावर तिने पाय वर केले मी पॅन्टी धरून तिच्या पायातून काढली.

“वाऽऽऊ! बघ ही पुच्ची!!,” लाजून वहिनी एका हाताने पुच्ची झाकत असताना मी हलकेच तिचा हात हटवत म्हटले, “केसच नाहीत तुझ्या पुच्चीवर! काय सेक्सी दिसतेय तुझी ती! मी एवढी स्वीट पुच्ची कधी पॉर्नमध्येपण पाहिली नव्हती.”

वहिनीने लाजून चेहरा झाकून घेतला. मी खाली वाकून सायलीचा एक निप्पल माझ्या तोंडात पकडला व तिच्या पुच्चीकडे पाहिले. खरोखरच माझ्या वहिनीची पुच्ची एकदम मस्त होती. एकही केस नसलेल्या तिच्या पुच्चीच्या जाड जाड पाकळ्या इतक्या स्मूथ होत्या की जणू बर्गरमधील चिजलाईसच. लाईटमध्ये तिच्या पुच्चीवरचा ज्युस चमकत होता आणि तिची ओलसर पुच्ची पाहून ती एक्साईट झाली होती हे कळत होते. मी सायलीच्या पुच्चीचे निरीक्षण करत होतो आणि तिच्या तोंडातून सुस्कार बाहेर पडत होते पण आता ती जराही प्रयत्न करत नव्हती स्वत:ची पुच्ची झाकून घ्यायचा. आता मी पुच्चीवर हलकेच दोन चार स्मुच केले आणि ती कामसुखाने विव्हळत होती व ते ऐकून मी आणखीन चेकाळत होतो.

“ओह! डोन्ट सक देअर, डियर!” सायली पुटपुटत होती, “ओह……… डोन्ट टच देअर… ओऽऽह… मममऽऽऽ…”

मी तिच्या पुच्चीवरून हात फिरवू लागलो. तिच्या हेअरलेस पुच्चीवरून हात फिरवायला मला मजा वाटू लागली आणि तिलाही बहुतेक माझ्या हाताचा हळूवार स्पर्श आवडला कारण तिच्याकडून हालचाल होवू लागली व तिच्या तोंडातून उसासे बाहेर पडू लागले. ती आपली कंबर हळूवारपणे हलवू लागली. मी दोन बोटांनी सायलीच्या पुच्चीची दोन्ही पाकळ्या हलकेच वेगळे केले व खाली वाकून हलकेच आपली जीभ तिच्या फटीत सारली.

“अमोल!” तिने माझ्या डोक्यावर चापट मारत म्हटले, “काय करतोयस तू?…. तु ना एकदम घाणेरडा मुलगा आहेस.” मी सायलीचे निप्पल पिळून तिला गप्प केले. जेव्हा जीभेचा स्पर्श तिच्या दाण्याला झाला तेव्हा ती ताडकन उडाली!

मग थोडे पुढे होवून माझे ओठ तिच्या पुच्चीच्या वरच्या भागावर दाबले आणि तिच्या पुच्चीच्या बाहेरील जाड पाकळ्यावर हलकेच बोट फिरवू लागलो. माझ्या दोन बोटांनी तिच्या पाकळ्या फाकवल्याने तिची पुच्ची उघडी झाली. वहिनीचा सर्वात प्रायव्हेट भाग माझ्यासमोर होता आता. पाकळ्यामधील गुलाबी भाग व तिचे भोक, अप्रतिम….! आतील गुलाबी भाग जिभेने चाटत मी हलकेच एक बोट तिच्या भोकात घातले. कधी तिच्या भोकात बोट घालून आतबाहेर करत तिचा दाणा व पाकळ्या चाटत व कधी जीभ आतमध्ये घालत दाणा चोळायला सुरू केलं.

“ओह…” सायली कण्हत म्हणाली, “आता हे खूपच होत आहे… आपण हे थांबवले पाहिजे…”

आम्ही दोघेही बेधुंदपणे फोरप्लेचा मनसोक्तपणे आनंद घेत होतो. तिच्या सर्वांगावर उठलेले रोमांच माझ्या हाताला चांगलेच जाणवत होते. ती तोंडाने सुस्कारे सोडत होती.. तिने खाली पाहिले आणि माझ्या डोक्यावर हात ठेवून तोंड पुच्चीवर दाबू लागली व आपली कंबर हलवू लागली. लवकरच तिच्या तोंडातून मोठ्याने चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडू लागले. जसे तिचा क्लायमॅक्स जवळ आला तसे एक किंचाळी मारून तिने आपले पाय माझ्या मानेवर रोवून त्याला आपल्या पुच्चीवर घट्ट पकडले आणि ती स्खलीत झाली. काही क्षणात ती नार्मल झाली व आपले पाय माझ्या मानेवरून काढून पसरत ती धाप टाकू लागली. तिचे स्तन वरखाली होत होते व ती रिलॅक्स होऊ लागली.

मी इतका उत्तेजीत झालो ते बघून की माझा बुल्ला लिमिटच्या बाहेर कडक झाला. त्या उत्तेजनेच्या भरात मी माझी पॅन्ट खोलली व माझा बुल्ला बाहेर काढून हलवू लागलो, वहिनीला झवावे की नाही या द्विधामनःस्थितीत मी होतो. मला काही भानच राहिले नाही की मी कोणाच्या बाजूला बसलोय व काय करतोय ते. माझा बुल्ला एका हाताने हलवत मी खाली वाकलो व सायलीचा निप्पल तोंडात घेवून पुन्हा चोखू लागलो.

मी सायलीकडे पाहिले. तिचे डोळे बंद होते व पाय फाकलेले होते. तिची मदमस्त छाती उघडी होती व ओली पुच्ची झवायचे आमंत्रण देत होती. सायलीला तसे बघून नकळत माझ्याकडून ‘ते’ घडले जे प्रत्यक्षात कधी घडेल असे मला वाटले नव्हते. मी उठलो आणि तिच्या मांड्यामध्ये सरकलो. एका हातात माझा कडक बुल्ला धरून मी तो माझ्या वहिनीच्या ओल्या पुच्चीवर ठेवला व वर खाली केला. काय होतेय हे सायलीला कळले तशी ती दचकली व खाडकन तिने डोळे उघडले. तिच्या तोंडातून अस्फूट किंचाळी बाहेर पडली जेव्हा तिच्या लक्षात आले की तिचा सख्खा दिर कामोत्तेजीत होवून तिला झवायला लागलाय….

“ओह, गॉड!!.. काय करतोयस तु हे??….. मी तुझी वहिनी आहे रे…. माझ्याशी तु हे नाही करायला पाहिजेस…. प्लीज! थांब!…. तु मला हात लाव… मला चोख… पण माझ्यात घालू नकोस रे…. ते पाप आहे रे…. इट्स टू राँग…”

माझी सायलीवहिनीही माझ्याशी प्रत्यक्ष सेक्स करायचा की नाही या व्दिधेमध्ये होती. सायलीला बघून मी माझा लंड हलवू लागलो. मी जिम करत असे, त्यामुळे हस्तमैथुन मी कधी करत नसे, पण आज माझा कंट्रोल सुटू लागला. माझ्या हालचालीचा चाहुलीने सायलीने डोळे उघडले. मला तिच्या चेहऱ्याच्या जवळ लंड हलवताना बघून तिने हात वर केला व माझा लंड पकडला. मी माझा लंड सोडून दिला व आता सायली, माझी वहिनी स्वतःहून तिचे कोमल हात माझ्या बुल्ल्यावर नेले व दोन बोटांनी शिश्नाची माझी कातडी पुढे मागे केली. सायली बूल्ला अन् खाली भरलेल्या गोट्या हाताळत होती. त्याच क्षणी माझ्या शरीरात विजेची लहर चमकत असल्याचे जाणवत होते. एखाद्या स्त्रीच्या हातात माझा बूल्ला असेल अशी कल्पना मी यापूर्वी कधीच केली नव्हती. आज एका स्त्रीने पहिल्यांदाच माझ्या बुल्ल्याला हात लावला होता, हा क्षण मला खूप उत्तेजित करणारा होता. मला स्वर्ग अगदी जवळ आल्यासारखे वाटले. वहिनी आता संपूर्ण बुल्ला हातात घेऊन हलवू लागली.

आमची द्विधाअवस्था आम्ही कशी हाताळतो हे बघण्यासाठी पुढचा भाग “माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 3” नक्की वाचा आणि मला आपले मेसेज माझ्या मेल [email protected] वर नक्की करा. या गोष्टीवर कमेंट केलेतर खूप खूप आवडेल.

This story माझी डॉक्टर सायलीवहिनी – भाग 2 appeared first on dead

You cannot copy content of this page