माझी पहिलीच झवाझवी

नमस्कार मित्रांनो माझे नाव विपीन आहे, मी जळगाव मध्ये राहणारा एक मिडल क्लास मुलगा. आता माझे वय 33 असले तरी आज पासून मी तुम्हाला माझा आयुष्यात आलेल्या किंवा असं म्हणा कि माझा आयुष्यात झवलेल्या 17 मुली न बायकांची स्टोरी तुमचा सोबत शेअर करणार आहे. माझी सेक्स लाईफ ची सुरुवात 18 वर्ष वय असताना पासून ची आहे. तर मित्रानो आणि मत्रिणींनो तयार आहात ना माझा 17 कहाण्या ऐकायला किंवा वाचायला? चला तर मग सुरु करूयात.
हि गोष्ट आहे 2006 मध्ये 12वी ची परीक्षा देऊन झाली, 12वी पर्यंत कोणी मुलगी माझी मैत्रीण नव्हती, 10वी पर्यन्त मुलांची शाळा असल्या मुळे कॉलेज मध्ये मुलींशी बोलायला थोडी लाज आणि भीती वाटायची. तशी एक मैत्रीण होती पण ती मित्राची gf होती so no chance. तर मग 12वी ची परीक्षा देऊन मी मावशी चा गावाला गेलो मुंबई ला. आता सगळ्यांना माहित आहे मुंबई म्हटलं म्हणजे अपार्टमेंट आलं. तर अशाच इमारतीत माझी मावशी राहत होती. माझा साठी ते अपार्टमेंट थोडं कैदी type होत कारण जळगाव ला मोकळ घर मोकळ मैदान ची सवय. 12वी ला असताना थोडा आगाऊ आणि टुकार म्हणतात ना तसला मी. मावशी चा घरी रोज बिल्डिंग चा बायका येऊन गप्पा मारत बसायचा, मी सगळ्यांना निरखून बघत असायचो. त्यात करुणा नावाची एक मस्त माल होता. लग्न झालेलं होत राहणार पुण्याची पण ती हि तिचा भावा कडे काही कारण निम्मित राहायला आलेली. मावशी मुळे माझी हि बिल्डिंग मध्ये छान ओळख झाली. थोडा टुकार आणि न घाबरणारा असल्या मुळे तिथले मुलं हि मला थोडे भीत असायचे. करुणा बद्दल माझा मनात तिला झवायचा विचार नव्हताच. पण तिचा सोबत च माझा पहिला सेक्स झाला तो कसा ते ऐका. आधी तिचा बद्दल सांगतो करुणा 5.2 इंच उंची असेल, थोडी जाड, 34चा बॉल, 38 ची गांड असेल जाड असल्या मुळे, गोरी गोरी. सिल्की केस. नाकी डोळी सुंदर. म्हणजे तिला बघून कोणाला हि तुला झवन्या पेक्षा तिचा सोबत अफैर करायला आणि तिला सोबत मिरवायला आवडेल अशी. आमची छान मैत्री जमली एक दिवस तिला बाहेर जायचे होते पण सोबत तिचा कोणी नव्हत, तिचा भाऊ कामावर गेलेला वहीनी काही कामा निम्मित नको म्हणत होती म्हणून मग ती माझा मावशी कडे विचारायला आली कि सोबत येतात का म्हणून? मावशी ला घरचे काम असल्या मूळे मला जायला सांगितले आणि मी तयार हि झालो. मग मी bike काढली ती मागे बसली. सुरुवातीला ती थोडी लांब बसली. कारण बिल्डिंग मधले कोण काय म्हणेल ह्या विचाराने पण थोडं पुढे गेलो तर ती माझा जवळ सरकली आणि आम्ही गप्पा मारायला लागलो. थोड्या वेळात आम्ही एका दुकानात आलो ते दुकान होते लेडीज गारमेंट चे. आम्ही आत गेलो ती तिथल्या एका मुली ला बोलली पॅंटी दाखव. मी लाजत होतो थोडा लांब होतो करुणा माझा कडे बघून हसली तिला कळलं मी लाजत आहे ते. ती माझा जवळ येऊन बोलली अरे लाजतोय काय कपडे आहेत ते तुही घालतो च ना underware. मग तस मी घालते मग तू का इतका लाजतोय. असे बोलून ती तिचे कपडे बघायला गेली. मी ते पाहत होतो पॅंटी चे प्रकार. आणि तेव्हा मी करुणा ला इमॅजिन करू लागलो ह्या पॅंटी मध्ये करुणा ची गांड कशी दिसत असेल असं मनात विचार करत मी तिची गांधी बघत होतो माझा लवडा खूप ताठ झाला असे होत असताना करुणा ने माझा कडे पाहिलं तर तिला जाणवलं मी तिची गांड बघत आहे, ती मला म्हणाली तुला काय घ्यायचं आहे का मी हि म्हणालो कि आता लेडीज चा दुकानात मी काय घेऊ आणि आम्ही हसायला लागलो. परत येत असताना तिचे बॉल माझा पाठी वर घासत होते, मला सेक्स ची फीलिंग यायला लागली होती. वयाचा 15 वर्षा पासून मी सेक्स चे विडिओ cd बघत होतो आज कोणाचे तरी बॉल माझा पाठीवर घासत होते. करुणा म्हणाली कि विपीन तुला कोणता कलर आवडला, मी म्हणालो लाल. ती म्हणाली अरे वा मला पण तोच आवडतो. करुणा म्हणाली तुझा चड्डी चा पण लाल कलर आहे का आणि हसायला लागली मी म्हणालो नाही ओ निळी आहे. तसा विषय गेला gf कडे मला म्हणाली तुझी gf काय म्हणते. मी म्हणालो माझी कोणी gf नाही. मैत्रीण तुम्ही आहात फक्त. तर म्हणाली मग तू काय करतो मला तेव्हा कळलं नाही तिला काय म्हणायचं होत ते. घर आलं आम्ही आमचा आमचा घरी गेलो त्या दिवशी दुपारी 2 वाजता ती घरी आली आणि आम्ही गप्पा मारत बसलो. मावशी ला झोप आली म्हणून मावशी बेडरूम मध्ये जाऊन झोपली. आमचा गप्पा चालू च होत्या मी तिला विचारलं कि मला gf नाही तर मी काय कसं करतो म्हणजे काय म्हणायचं होत तुम्हाला. करुणा बोलते काही नाही जाऊदे तुला नाही माहित तर मी सांगा सांगा म्हणायला लागलो ती काही बोलली नाही. मी त्या दुपारी एक शॉर्ट बर्मुडा घातली होति माझा उघड्या मांड्या बघून करुणा म्हणाली तुझा मांडीवर इतके केस कसे आहेत जसा काय तू 25 30 चा मुलगा आहेस. मी थोडं निराश सारखा झालो तर करुणा माझा कानत म्हणाली अरे gf असते तर तू सेक्स केला असता ना मग आता gf नाही तर काय करतो असं विचारात होते तुला. मी तिचा तोंडातून सेक्स हा शब्द ऐकून मला शॉक बसला आणि माझा अंगात एक करंट हि लागला. मी सांगितलं कि काही करत नाही. तर मला म्हणाली खरं सांग लपवतो का हे ते. मी पण chance बघून बोललो कि मी हलवतो. करुणा म्हणाली काय हलवतो म्हटलं हे. लवड्या कडे बोट करून. मला म्हणाली हे काय. म्हटलं लवडा. ती म्हणाली ohh मग कसं वाटत म्हटलं छान वाटत भारी वाटत. हे बोलत असताना माझा लंड टाईट झाला होता कारण मी तिचा बॉल कडे बघत होतो. तेव्हा करुणा ला मी माझी अंडरवेअर दाखवली. कि बघ हा आहे कलर. तिला काय झाले कुणास ठाऊक तिने सरळ माझा लंड पकडला आणि म्हणाली हे पण दाखव कि. मला असा पहिला च chance होता एखाद्या मुली ला लवडा दाखयचा. मी आधी मावशी ला बघायला गेलो मावशी झोपलेली बघून मी परत हॉल मध्ये येऊन बर्मुडा आणि चड्डी खाली करून करुणा ला लवडा दाखवला. करुणा बघून म्हणाली विपीन वा रें तुझा तर छान आहे खूप सरळ आहे मोठ आहे. मला म्हणाली हलवून दाखव तू कसा हलवतोस ते मी सुरुवात केली माझा लवडा हलवायला. मी जोर लावून हलवत होतो तर करुणा ने माझा हात झटकला आणि म्हणाली थांब असं नाही करत सांगते तुला. मग करुणा चा हातात माझा लंड वाह काय फीलिंग होती एका मुली चा हातात माझा लंड ती नाजूक हाताने मागे पुढे करू लागली मी सोफ्यावर वर बसलो ती माझा समोर येऊन हलवू लागली 3 4 मिनिटे झाली मी म्हणालो कि मला पण तुझी बघायची आहे ती तयार झाली तिने गाऊन वर केला आणि बघतो तर काय आत निकर पण नव्हती. तिचा पुच्ची वर बारीक केस होते सोनेरी बारीक केस. 2 दिवस आधी च काढलेली. तिचा गोऱ्या मांड्या बघून असं वाटल खाऊन टाकावं. मी पहिल्यांदा बघत होतो. एक टक बघत असताना करुणा चा आवाज आला फक्त बघत बसणार आहे का. मी हात लावला मी किस करायला लागलो मांड्याना दोन्ही मांड्याना किस करत तिचा पुच्ची जवळ गेलो तिथे नाक लावून घासू लागलो. ती म्हणाली थांब मग ती सोफ्यावर येऊन पाय फाकावून बसली ज्याने तिची पुच्ची ओपन झाली. मी पहिल्यांदा पुच्ची बघत होतो काय कराव ते bp मध्ये बघून माहित होत म्हणून पुच्ची चोळायला लागलो पण मी तिचा पुच्ची चा पाकळ्या चोळत होतो तिने मला सांगितलं कि पुच्ची चा दाना आहे हा हिथे चोळ मी तिने सांगितलं तस करू लागलो. मी इतका excited झालो कि तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली तस तिने माझे केस ओढून मला तिचा पुच्चीत दाबत होती. असं बराच वेळ झाला पण मावशी घरात आहे म्हणून मग मी आवरलं आणि तिचे बॉल दाबू लागलो ती माझा लवडा हलवत होती. तिला तोंडात घ्यायला आवडत नव्हत. तेवढ्यात बेल वाजली आणि आम्ही कपडे नीट नेटके करून असे बसलो जसे आम्ही आधी बसलो होतो. मावशी हि उठली होती. झवायची इच्छा अपूर्ण च राहिली दोघांची. असे 3 दिवस गेले झवायचा चान्स बघत होतो 4थ्या दिवशी ती वेळ आली च करुणा ला दादर ला जायचे होते म्हणून मग तिने तिचा भावाला सांगितले विपीन ला घेऊन जाते असं चांगला मुलगा आहे तो. तो हि तयार झाला. आम्ही निघालो bike ने. कल्याण ला पोहचातच तिने थांबायला सांगितलं मी म्हणालो काय झालं तिने मला लॉज दाखवला जो समोर च होता. माझी पहिली वेळ होती अशी पण डेरिंग करून विचारायला गेलो. त्यांनी माझा id घेतला आणि 500रु मध्ये 3 तास थांबायला रूम दिली. मी करुणा ला आत बोलावले. एका मुलाने आम्हाला आमची रूम दाखवली आणि त्याने माझा हातात एक कंडोम चा पाकीट देऊन 30रु मागितले मी दिले आणि रूम चा दरवाजा लावून घेतला. करुणा बाथरूम मध्ये गेली होती तो पर्यन्त. मी येऊन बेड वर बसलो फॅन लावला टीव्ही लावली. करुणा बाहेर आली मी सांगायचं विसरलो त्या दिवशी तिने पंजाबी सूट घातला होता त्यात ती खूप सेक्सी दिसत होती. करुणा बाहेर येताच आम्ही एक मेकांना मिठी मारली. ती मला घट्ट आवळून घेत होती, मी तिचा पाठी वरून गांडी वरून हात फिरवत होतो, मध्ये च तिची गांड दाबत होतो, तिचा पाठीवरून हात फिरवत असताना तिचा bra चा हुक ला हात लावत होतो. मी तिची कुर्ती काढली. जशी जशी तिची कुर्ती वर जात होती तस तसें माझा ताबा स्वतःवरचा ताबा सुटत चालला होता, तिची खोल बेंबी दिसली गोरी पान पोट लाल bra आणि कुर्ती काढतांना तिने हात वर केलेले तेव्हा तिची बगल पाहून मी खूप जोश मध्ये आलो. टीव्ही नंतर पहिल्यांदा मी armpit बघत होती. गोरी सफेद आणि एकदम चिकणी मी तासच तिला चाटायला सुरुवात केली. आधी कपाळावर किस केल मग गालावर मग ओठांना ओठ. अगदी जिभेला जिभे लावून स्मूच करत मी तिचे bra वरून बॉल दाबत होतो. तस आम्ही बेड वर झोपलो ती खाली आणि मी तिचा वरून तिचे मन पोट छाती चाटत होतो. तिला हात वर करायला सांगितले आणि तिची बगल मध्ये नाक टाकून तिचा गंध घेऊ लागलो. मी खूप वेडा पिसा झालो मला कळलं च नाही मी केव्हा तिची बगल चाटायला लागलो. थोड्या वेळाने मी तिची bra काढून टाकली. वाह गोरें आणि मोठे बॉल आधी मी डोळे भरून बघत होतो. मग तोंडातला घेऊन चोकत एका हाताने दुसरा बॉल दाबत होतो गुलाबी निपल जिभेने चाघळत होतो. तिचे निप्पल एकदम काडत झाले तसें तिने मला नागडं होण्यास सांगितलं मी उठलो आणि tshirt पॅन्ट काढून तिला निकर काढायला सांगितली. तिने माझी निकर ओढून काढली. मी हि तिला उभी केली आणि सलवार खोलून खाली पाडली, तिची ती नवी निकर बोटानी खाली ओढून काढली आता आम्ही दोघे हि नागडे होतो, आम्ही पुन्हा झोपलो आणि एक मेकांना चाटत होतो. मी तिची पुच्ची चोळत तिचे बॉल चोकत होतो, ती माझा केसांवरून हट फिरवत होती. मे महिन्याचे दिवस कडक उन्हाळ्यात त्या दिवशी पाऊस चालू झाला आणि रूम मध्ये आमचा जोश आणखीन च वाढला. मला आता झवायचे होते. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तिचा दाना चाटत असताना तिचा सुसकारात असताना चा आवाज मी ऐकत अजून चोळत चाटत होतो. ती आह्ह्ह्ह वीईईईई पऊऊ आह्हह्ह ओह्ह्ह करत होती. तिचा पुच्चीतून पांढर पाणी येऊ लागलं खारट चव होती. पण माज इतका होता कि काय कळत च नव्हत. थोड्या वेळात तिने मला तिचा अंगावर ओढून घेतले आणि म्हणाली विपीन मला पाहिजे ते…. कर ना आता…. आत घाल ना पटकन.. मी तस तिचा अंगावर झोपलो. दोन्ही हात तिचा दोन्ही खांद्याचा बाजूला आणि माझा लवडा मी आत घालण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण पाहिली वेळ असल्याने मला पुच्ची च भोक सापडत नव्हत, करुणा ने मला थोडं वर होण्यास सांगितलं आणि माझा लंड तिचा हातात घेऊन तिचा पुच्ची चा इथे ठेवला आणि म्हणाली घाल आता. मी थोडा आत ढकललं. तसा माझा लंड तिचा पुच्चीत शिरला. मी आणखीन जोऱ्यात धक्का मारला तसा माझा पूर्ण लंड तिचा पुच्चीत घुसला तशी ती जोऱ्यात किंचाळली अअअअईईईई ग.. आह्हह्ह. आणि तिने तिचे पाय वर केले आणि मला पाठीला घट्ट पकडल. मी मग धक्के देत होतो. तिला झवत होतो कधी वेगात कधी हळू हळू असे माझे झवणे चालू होते. करुणा चा आवाज आह्ह्ह ओह्ह्ह्ह आह्ह्ह वाह्हह्ह ईईई उऊऊउ उउउउफ्फ रूम चा बाहेर पर्यन्त जात असेल. मी तिचे ओठ माझा मोठामध्ये घेवून चोकू लागलो आणि खालून झवणे चालू च होते. तीही झवन्याचा आनंद घेत होती माझा 6.5 इंच काळा लंड तिचा गुलाबी पुच्चीत आनंद घेत होता. 12 15 मिनिटात तिने मला घट्ट आवळालं आणि थांब म्हणाली मी थांबलो तर मला जाणवलं तिची पुच्ची थरथरत होती ती मोठ्याने आह्हह्ह ओरडली आणि शांत झाली, माझा लवड्याला तिची थरथरणारी पुच्ची आणि पुच्ची चा रस जाणवला मी म्हणालो काय झालं आवडतं नाही का? तिने मला किस केल आणि थँक म्हणाली. आणि म्हणाली कि आवडलं? अरे आज लग्न नंतर पहिल्यांदा माझा पुच्ची च पाणी गळालं, आज तृप्त झाली ती. तेव्हा मला कळलं कि जसं मुलांचं गळत तस मुलींचं हि गळत. पण माझा लवडा अजून कडक च होता ती म्हणाली राजा प्लीज आता नको करूस थोडा वेळ थांब. तसा मी बाजूला झालो. बाजूला पडलो तिने पहिला माझा लंड उभा होता. मी तिला कंडोम च पाकीट दाखवलं, तिला आणि मला कंडोम लावायची आठवण च नाही. 5 मिनिटांनी तिने माझा लवड्याला चोळायला सुरु केल तस मी तिचे बॉल चोकू लागलो. तिने मला सरळ झोपवलं आणि कंडोम लावलं. मी पहिल्याच वेळेस अनभुवं करत होतो. तिने कंडोम लावल्यावर माझा वर येऊन बसली. आणि माझा लंड तिचा पुच्चीत घातला आणि ती वर खाली होऊ लागली. तिचे उडणारे बॉल बघून मी उचंक पातळी वर पोहचलो. मी हि खालून कंबर उचलून तिला झवत होतो. तिचा आवाज पुन्हा चालू झाला. आह्ह्ह उह्ह्ह ओह्ह्ह आह्हह्ह आह्ह्ह आह्हह्ह असं म्हणत वर खाली होत होती. मी जोऱ्यात झटका मारत होतो मध्ये च. तशी ती ओरडत होती आईईईईई आह्हह्ह. उम्म्म्म.. तसें करात बराच वेळात आम्ही दोघ हि शांत झालो. एकच वेळी माझं हि आणि तीच हि झालं होत. मी आणि ती नागडं झोपून एकमेकांना चोळत झोपलो. त्या नंतर अजून एक शॉट झाला जसा पहिला शॉट झाला तसा.. मग आम्ही 3 तासात कपडे घालून निघालो पुन्हा घरी जायला. त्यानंतर मी करुणाला पुण्यात जाऊन हि झवलो. कधी तिचा घरी कधी लॉज वर, कधी सिनेमा हॉल मध्ये. 5 वर्ष मी तिला झवन्या साठी पुण्यात जात असायचो काही तरी बहाणा करून. पण मित्रांनो आणि मत्रिणीं नो तिचा सोबत चा गोष्टी काही सांगणार नाही तुम्हाला. दुसरी गोष्ट असेल दुसऱ्या मुली ची. ह्या 17 गोष्टी अगदी खऱ्या आहेत. पुढे अजून खूप मजा येणार आहे तुम्हाला तर माझा सोबत या आणि मजा करा. हि गोष्ट वाचून कोणी कोणी काय केले ते मला ई-मेल करून सांगा. लवकरच दुसरी गोष्ट घेऊन परत येतो. लक्षात ठेवा विपीन मोरे. [email protected]

This content appeared first on new sex story .com

This story माझी पहिलीच झवाझवी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page