माझी बहिण – भाग 1

मी एका खेडेगावमध्ये राहणार आहे. मी माझ्या बहिणीला कसे झवले ते सांगतो मी आणि माझी एका शाळेमध्ये शिकत होतो मी तिच्या पेक्षा 1 वर्षाने मोठा आहे एक दिवस मी तिला शाळेमध्ये एका मुलासोबत तिची पुची दाखव होती तेव्हा पकडलं होतं तेव्हा पासून ती माझे सर्व ऐकत आहे. आम्ही रोज शाळेत सग जात होतो मी तिला कधी तिच्या पुचीला गाडीला स्थानांना हात लावायचो ती काही बोलायची नाही आमचे घर शाळेपासून दूर होतो आणि जंगल पण होते मी तिला रोज मला शु लागली की तिला सांगायचो की ती माझा लंड बाहेर कड्याची आणि मी शु करायचो शु झाली की तिला सांगायचो चोक ती माझा लंड चोक्याची शाळा सुटली की मी तिला जंगलामध्ये घेउन जयचो मी तिला नगडी करून तिला खूप झवयचो शाळेमध्ये 3 वर्ष आम्ही रोज झवयचो 3 वर्षांमध्ये मी तिला कसे झवलो ते पुढच्या कथे मध्ये सांगतो

तर मागच्या भागात सांगितलं की मी बहिणीला झवलो मी माझ्या बहिणीला आठवीच्या वर्गात असल्यापासून आज पर्यंत झवत आहे मी तिला आठवीमध्ये एका मुलाचा लंड हातामध्ये धरून बसली होती तेव्हा पकडलं होत तेव्हा तिला मी खूप मारलं होत तिला बोलो मी हे आई बाबांना सांगणार आहे तर ती बोली अरे अस नको करू ते मला खूप मरतील ती मला बोली की तू जे बोलशील ते मी करीन तेव्हा मी तिला बोलो की बघ परत माघार घ्याची नाही ती बोली नाही घेणार मग मी तिला घरी जाताना डोगरावर घेऊन गेलो तिथे कोणी येत नाही तिला बोलो तू संपूर्ण नागडी हो ती अगोदर नाही बोली पण ती तयार झाली तिने शाळेचा ड्रेस काढला तशी ती पूर्ण नागडी झाली कारण तिने अगोदर शाळेमध्ये चडी कडून ठेवली होती ती आई समोर फक्त चडी घालते आणि शाळेमध्ये आलो की लगेच चडी काढायची कारण ती मुलांना तिची पुची दाखवत असायची तिला नागडी केली तेव्हा तिला बोलो आता माझा लंड बाहेर काढ तस तिने केले तिला बोलो तो तोंडात घे तसा तिने तो चोकयला सुरवात केली मग तिला बोलो तू झोप खाली मी तिच्या पुचीवर खूप थुक लावली आणि माझा लंड तिच्या पुचिमध्ये घातला तशी ती खूप मोठ्याने ओरडली मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि अजून एक दखा दिला तसा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला ती रडायला लागली मी तसा पडून राहिलो मग पाच मिनिटं झाली की मी हळू हळू झवायला चालू झालो ती बोलत होती माझ्या गाडीमध्ये दगड रुतत आहे मी तिला बोलो रुतु दे खूप झवलो तेव्हा मी माझ्या लडाचे पाणी तिच्या पुचिमध्ये सोडले मग आम्ही हळू घरी आलो दुसऱ्या दिवशी सुटी होती तर आईला बोलो आम्ही दोघे शेतामध्ये जातो रात्री माघारी येतो आमचे शेत गावच्या बाहेर होत तिथे फक्त आम्ही जात होतो कोणी येत नाही तिकडे मग शेतामध्ये आल्यावर तिला बोलो तू नागडी हो तशी नागडी झाली तिला मी बोलो आता मी तुझी गांड मारणार आहे ती बोली तुला काय करायचे ते कर मी तुला काही बोलणार नाही तुझा लंड चांगला आहे माझी आग मिटवत आहे तो बस झालं मला ते तेव्हा मी तिला दिवसं भर झवत  होतो 3 वेळा तिची गांड  आणि 4 वेळा तिची पुची मारली मी मन मी तिला विचारले की तू किती जणांचे लंड बघितले आहेत तर ती बोली की खूप जणांचे बाबाचा मामाचा काकांचा शेजारच्या काकांचा आणि हो मला माझ्या आईला झवायची खूप इच्छा होती मी तिला विचारले की आईचे स्थान आणि पुची कशी आहे ग ती मला बोली की तुला आईला झावायचे आहे का तर मी तिला बोलो की हो तर ती बोली ठीक आहे तिने मला सांगितले की आईचे स्थान खुप मस्त आणि गोरे आहेत निपल्स काळे आहे आणि तिची पुची आणि गंड पण मस्त आहे ती चडी आणि ब्रा नाही घालत बोली असच आमचं रोज झवाझवी चालू होती एकेदिवशी तिला काय झाले माहीत नाही ती उलट्या करायला लागली मला थोडं थोडं कळत होतं मी तिला एक बाईकडे नेहले ती बाई बोली की गरोदर आहे मी खूप आनंदी झालो पण आमचे वय खुप कामी होत ना मी त्या बाईला काही पैसे दिले आणि तिला बोलो हे मूल नको तिने बहिणीला काही तरी दिले ती बोली आता हे बाळ जन्माला नाही येणार मागारी येताना बहीण बोली भाऊ माझ्या स्थानामध्ये वाढ होत आहे आई काय बोलणार नाही ना तिला बोलायचे वयानुसार होत आहे तिला दूध येत होतं शाळा सुटली की मी तिचे सगळे दूध पिऊन टाकत होतो आमची दहावी झाली की आईने बहिणीचे लग्न लावून दिले बहिणीने आईला सांगितले की मी ऐका अटीवर लग्न कारेन आई बोली की काय बहीण बोली भाऊंचे लग्न होत नाही तो पर्यंत तुला त्याच्याकडून झवून घायवे लागेल आईने बहिणीला एक जोरात कानाला खाली मारली बहिणी रडत बोली की तू जर हे नाही केले तर मी जीव देईन  आई नाही नाही बोलत तयार झाली त्या रात्री मी बहिणी समोर आईला झवत होतो आईला झवून झाले की आई तशी नागडी बाजूला बसली होती तेवढ्यात बहिणीने कपडे काढली आणि खाली झोपली मला बोली झव आता मला तसा मी तिला झवायला चालू केले आई आमच्याकडे बघ होती बहीण हळूच माझा कानात बोली तुझी सोय केली आहे बहीण आईला बोली तू अशी बघून नकोस आम्ही गेली 3 वर्षझाली झवत आहोत बहिणीचे लग्न झाले लग्नानंतर काय झाले पुढील भागात

This content appeared first on new sex story .com

This story माझी बहिण – भाग 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page