माझी बायको आणि बिल्डिंगचा वोचमन

मित्रानो मी आज तुम्हाला माझ्या बायको आणि बिल्डिंगचा वोचमन यांनी केलेल्या प्रणयक्रीडे बद्दल आज सांगणार आहे.
माझ्या बायको नाव प्रिया आहे. तिचे वय 28 वर्ष असून उंची 5 फूट 4 इंच आहे. तिच्या शरीराचे वर्णन करायचे झाले तर रंगाने गोरी गोरी पान आहे, तिच्या शरीराचे मापन करायचे झाले तर 34 28 34 असून ब्रा 34B आहे. तिचे निप्पल (बोंड) चॉकलेटी कलरचे आहेत. तिचे ओठ गुलाबाच्या गुलाबी रंगाच्या नाजूक पाखळी सारखे आहेत.. माझी बायको नेहमी साडी नसते.
माझ्या लग्नाला 2 वर्ष झालेली आहेत. ऑफिसच्या कामा निमित्ताने मला खूप वेळा बाहेर गावी जावे लागते त्यामुळे मी माझ्या बायकोला जास्त वेळ देऊ शकत नाही. घरी दिवस भर ती एकटीच असते त्यामुळे मी फ्लॅट बाहेर एक cctv कॅमेरा बसवून घेतला आहे आणि hall मध्ये सुद्दा जेणेकरून saftey राहील. एक दिवस मला याच कॅमेरांमुळे बायको आणि वोचमन मधल्या झालेल्या प्रणायक्रीडे बद्दल (झवाझवी) समजले.
बिल्डिंगचा वोचमन हा जवळपास 45 वर्षांचा असेल पण शरीरसृष्टि वरून वय दिसून येत नव्हतं. पेहराव पण एकदम साफ सुत्रा असतो. धडधाकट शरीर आणि उंची 6 फूट असून रंगाने सावळा आहे. मी कॅमेरा मधून जे काही पाहिलं ते तुम्हाला सांगणार आहे.
मी नेहमी सारखा कामानिमित्ताने बाहेर गावी गेलो होतो, आणि जाताना वोचमन ला light bill आलं तर घरी देण्यासाठी सांगून गेलो.
दुसऱ्या दिवशी light bill आलं आणि वोचमन bill घेऊन वर गेला आणि बेल वाजवली. बायको किचन मध्ये भांडी घासत होती, बेल वाजली म्हणून घाई घाईमध्ये जाऊन दरवाजा उघडला आणि वोचमनच्या हातातलं bill पाहून हात साडीच्या पदराला पुसू लागली आणि पदर बेंबी खाली खोचला. वोचमन समोरच होता आणि तिच्या सौन्दर्याचे दर्शन घेत होता. ती पदर खोचत असताना त्याने तिच्या दिसणाऱ्या पोटाकडे पाहत तिची खोल मोठी बेंबी (नाभी) पहिली. बायको ने त्याच्याकडून बिल घेतले आणि त्याला थँक्स म्हणून दार लावले. वोचमन स्मित हास्य करून पायरी उतातु5 लागला पण जणू तो अजून तिचे शरीर मनामध्ये आठवत आठवत चालला होता. काही वेळाने बायको गॅलरी मध्ये कपडे वाळत घालायला आली, वोचमन समोरच खाली खुर्ची मध्ये बसला होता. ती स्टूल वर चढून कपडे दोरीवर घालू लागली आणि तो पुन्हा तिच्या त्या नाजूक, मादक, कोवळ्या शरीराकडे पाहू लागला. घरामध्ये जाताना तीच लक्ष गेलं की वोचमन तिच्याकडे पाहत होता, ती पदर सावरत आत गेली.
वोचमनला माहीत होतं की मी बाहेर गावी गेलोय आणि ती आता एकटी असणार आहे. नेहमी तो पुन्हा पुन्हा काही कारणाने तिला पाहण्यासाठी जाण्याचा प्रयत्न करत असे. असच एकदा बायको बाजारातून घरी येत होती आणि वर जाताना तिची पर्स नकळत खाली पडली, वोचमन ने पाहिलं पण लगेच आवाज देऊन सांगितलं नाही. ती घरी गेल्यावर थोड्या वेळाने ती पर्स घेऊन वर गेला आणि बेल वाजवली. बायको ने दरवाजा उघडला, त्याने मॅडम तुमची पर्स आहे का ही, मला खाली पडलेली मिळाली अस विचारून तिच्या हातात दिली, तिने पाहुन हा माझीच आहे असं सांगून थँक्स बोलली. वोचमन बोलला मॅडम पैसे चेक करून घ्या एकदा आणि तिने चेक केले तर बरोबर होते. त्याचा प्रामाणिक पणा पाहून ती खुश झाली आणि बोलली या ना आत.. चहा करते मी तुम्हाला. वोचमन आतल्या आत खुश होऊन हॉल मध्ये सोफा वर बसला. सोफा अगदी किचन च्या समोरच होता. बायको आत चहा करायला गेली आणि हा तिला मागु न त्याच्या मादक नजरेने पाहू लागला. बायकोने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली होती. तिच्यातून तिची पांढऱ्या रंगाची ब्रा दिसत होती. एक बाजूने साडीच्या पदरातुन दिसणार तीच पोट आणि कंबर पाहू लागला आणि त्याचे ओठ स्वतःच चाऊ लागला. त्याचे शिष्न (लंड) ताठ होऊन वर आले होते. तिला चावट, मादक नजरेने पाहून शिष्न घासू लागला हाताने. थोड्या वेळात बायको चहा घेऊन आली आणि त्याच्या समोर उभी राहून चहा हातात देण्यासाठी हात पुढे केला, तिला साडी पोटाखाली नेसण्याची सवय असल्यामुळे तिचा पोट आणि बेंबी (नाभी), तिच्या कमरेचा आकार दिसत होता आणि वोचमन हातात कप घेताना पाहू लागला. तो चहा पित असताना ती किचन च्या दरवाजा जवळ उभी राहून tv पाहत होती पण याची नजर तिच्या शरीराकडे च होती. तिलाही जाणवलं की हा आपल्याकडे कामुक नजरेने पाहत आहे म्हणुन तिने साडीचा पदर सावरत झाकून घेतले. चहा पिऊन झाल्यावर तो थँक्स बोलून निघून गेला. काही वेळाने बायकोची कामं आटोपली आणि ती आतल्या रूम मध्ये जाऊन बेड वर पडून होती जणू तीला तेच दृश्य आठवत होत जे तो तिच्याकडे ज्या नजरेने पाहत होता. तिचे हृदयाचे ठोके वाढले होते ते क्षण आठवुन कारण तिने ही खूप दिवसापासून माझ्यासोबत प्रणायक्रिडा (झवने) केले नव्हते.
तीही ते क्षण आठवून स्वतःच्या शरीरावरून हात फिरवू लावली आणि तबहुतेक त्या सावळ्या धडधाकट वोचमन ला आठवू लागली होती. दुसऱ्या दिवशी ही तिला कपडे वाळत घालताना तो पाहत होता आणि या वेळेला तिला ही माहीत होतं की तो तिच्याकडे पाहत आहे. तीही त्याला नजरसुख देऊ लागली होती. तीही त्याच्या बद्दल विचार करू लागली होती कारण तिचे ते कोवळे शरीर खूप दिवसापासून कामसुख घेऊ शकले नव्हते आणि आता खूप गरज होती त्या शरीराला शांत करण्याची. तिने दुसऱ्या दिवशी चक्क वोचमनला आवाज देऊन वर बोलावले, वोचमन खुश होऊन वर गेला, तिने दरवाजा उघडला आणि त्याला आत बोलावले, तो याच विचारात होता की मॅडम ने नक्की कशाला बोलावले आहे आणि चक्क आतल्या रूम मध्ये? त्याच्या सोबत आत गेली आणि समोर स्टूल होता त्यावर चढली आणि त्याला बोलली जरा स्टूल पकडा ना खूप हलतोय तो, मला ac जरा साफ करायचा आहे. तो बोलला ठीक आहे मॅडम तुम्ही चढा वर मी पकडतो स्टूल. स्टूलच्या समोरच आरसा होता. नेहमी सारखाच तिने साडी नेसली होती. ती वर चढून हात वर करत पायाच्या टाचांवर उभी राहिली कारण तिचा हात वर पर्यंत जात नव्हता. जशी ती टाचांवर उभी राहिली तिचा पदर थोडा बाजूला सरकला आणि एक बाजूने पूर्ण तिचे गोरे पोट आणि साडीतून अर्धवट बाहेर आलेली बेंबीच भोक चक्क त्याला जवळून पाहायला मिळालं तो एक टाक पाहत होता, पाहत पाहत वर पाहिलं तर एक बाजूचा स्तन ब्लॉउस पदरा बाहेर आल होत. पहिल्यांदाच त्याने तिच्या स्तनाचे आकार पाहिले आणि खूप चावट नजरेने पाहू लागला. बायकोचे लक्ष आरश्याकडे गेले आणि तीन पाहील की वोचमन माज्या शरीराला त्याच्या कामुक नजरेने पाहतोय. या वेळेला तिने ही जणू ठरवलं होत की याला पूर्ण घायाळ करु या आणि याची मजा घेऊया. तीने त्याला तिच्या समोर उभे राहून स्टूल पकडायला सांगितले आणि पदर चक्क पूर्णपणे बाजूला करून एक बाजू पूर्ण दिसेल अशी करून ac साफ करू लागली. वोचमन अगदी जवळ आणि समोर आल्याने त्याला तिचे एक स्तन आणि बाहेर आलेल तिचे बेंबीच भोक दिसू लागलं आणि तो मजा घेऊ लागला. त्याचे शिष्न (लंड) पॅन्ट मधून जागे होऊन पूर्णपणे ताठ झाले होते आणि सलामी देऊ लागले होते आणि हे बायको ने आरशामधून पाहिलं होत. थोड्या वेळाने काम करून त्याला थँक्स बोलली. वोचमन नो थँक्स मॅडम.. बोलत निघून गेला. आता मात्र बायको ला राहवत नव्हतं आणि त्याच्या सोबत प्रणायक्रिडा करण्याची इच्छा होऊ लागली पण आपण एका 45 वर्षाच्या पुरुषा सोबत संभोग करण कितपत योग्य आहे याचा विचार करू लागली पण तिच्या त्या तहानलेल्या शरीलाला कसला ही विचार करण्याची तयारी नव्हती फक्त संभोगाचा विचार येत होता. तिने आता ठरवलं होतं की वोचमन ला आपल्या या कोवळ्या शरीराने आकर्षित करून संभोग करूया. तिने पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याला काही कारणाने बोलावून पुन्हा नजरसुख देऊ त्याला म्ह्णून गॅलरी मध्ये जाऊन कपडे वाळत घालत असताना मुद्दाम ब्लॉउस खाली पाडून वोचमन ला आवाज दिला.. भाऊ जरा एक कापड खाली पडल आहे प्लीज आणून द्या ना. वोचमन ला ही तेच हवं होतं.. ते ब्लॉउज हातात घेऊन तो वर जाऊ लागला आणि दरवाजा जवळ येऊन ब्लॉउज चा सुगंध घेऊ लागला आणि बेल वाजवली. बायको तयारच होती दरवाजा उघडायला.. तिने आधीच हॉल ची लादी पुसायच काम हाती घेतला होता आणि पाण्याची बादली, फडकं सोफ्यासमोर ठेवलं होतं जेणे करून तो बसल्यावर त्याला समोरच तिच्या कोवळ्या, मुलायम शरीराचे दर्शन होईल.. तिने दरवाजा उघडला आणि त्याला आत बोलावल आणि बसायला सांगितल.. त्यालाही तेच हवं होत.. तिने त्याच्या हातातून ब्लॉउज घेऊन थँक्स बोलली आणि म्हणाली की जरा बसा मी लादी पुसून घेते आणि चहा देते तुम्हाला.. तो खुश होऊन सोफ्यावर बसला आणि ती त्याच्या समोर वाकून लादी पुसू लागली.. तिने साडीचा पदर असा ठेवला होता की लादी पुसताना तिचे स्तन ब्लॉउज मधून अर्ध चंद्रासारखे बाहेर दिसू लागतील.. ती पुसू लागली आणि तिचा पदर खाली येऊन स्तन ब्लॉउज मधून अर्धे बाहेर आले आणि दिसू लागले.. जणू काही पिंजऱ्यातील बंद कबुतर बाहेर यायला पाहत आहेत.. वोचमन तिच्या त्या स्तनाकडे पाहू लागला.. स्तन हलके हलके हलत होते.. पुसत पुसत ती पुढे जाऊ लागली आणि आता तिने पोट आणि नाजूक कंबर एक बाजूने दिसेल असे झाली.. वोचमन च्या तोंडाला पाणी सुटले होते आणि त्याचा तो जुनाट शिष्न (लंड) पॅन्ट मधून बाहेर यायला पाहत होता.. एकदम ताठ झाला होता,, तो हळू हळू पॅन्ट वर हात ठेवून शिष्नाला चोळू लावला.. बायको समजून गेली होती की भाऊ आता गरम झाले आहेत खूप.. ती लादी पुसून किचन मध्ये गेली आणि चहा बनवू लागली.. मागून वोचमन तिच्याकडे एखाद्या तहानलेल्या प्राण्यासारखे पाहू लागला.. तिने आज गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती.. मागून दिसणारी तिची गोरी गोरी पाठ, नाजूक कंबर आणि मोठे गुद्दे (बोचा) पाहत हा त्याचे शिष्न चोळत होता.. बायकोला हे सगळं माहीत होतं आणि ती मुद्दाम त्याला दाखवत होती.. तिने चहा कप मध्ये ओतला आणि साडीचा पदर एक बाजूला करून बेंबी खाली खोचला जेणे करून त्याला तिच्या गोऱ्या पोटाचे, कंबरेचे आणि खोल बेंबीचे दर्शन होइल.. ती त्याच्या समोर गेली आणि हातात कप घेऊन उभी राहिली.. त्याने कप हातात घेता घेता तिच्या हाताला हळूच स्पर्श केला.. ती ही त्याच्या स्पर्शाने शहारून गेली आणि तिचीही कामुकता वाढू लागली.. तो ही आता बिनधास चहाचा एक एक घोट घेत तिला वर पासून खाल पर्यन्त कामुक नजरेने पाहू लागला आणि तिच्या चहाचे कौतुक करत म्हणाला की मॅडम तुम्ही चहा खूप छान बनवता.. मस्त अगदी तुमच्या सारखा गोड गोड आहे असे बोलत तुम्ही खूप खुप सुंदर आहात मॅडम बोलत तिच्या सौंदर्याचे ही कौतूक केले.. तीही हसत हसत थँक्स बोलली थोडी नाराज होऊन त्याला बोलली की त्यांना माझ्यासाठी वेळच नसतो ना.. तोही बोलू लागला की इतकी सुंदर बायको असताना साहेब एकटीला सोडून कसे जाऊ शकतात.. मी असतो तर कधीच सोडून गेलो नसतो दूर.. अस बोलत त्याने चहाचा कप तिच्या हाती दिला आणि तिच्या हाताला पुन्हा स्पर्श करण्याचा प्रयन्त केला.. तिही समजली आणि तिने ही नकळत त्याला स्पर्श केला.. दोघांच्याही आतल्या आत संभोगासाठी आग पेटू लागली होती पण कोणाचीच हिम्मत होत नव्हती.. ती कप किचन मध्ये ठेवून परत बाहेर आली आणि त्याची विचारपूस करू लागली.. दोघे गप्पा मारू लागले.. तो बोलता बोलता हळूच त्याच्या शिष्नाला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होता.. तीही आता बोलता बोलता बिनधास्त त्याच्या शिष्नाकडे पाहू लागली.. तोही समजून गेला की मॅडमला पण आता कंट्रोल होत नाही आणि आता आपल्या शिष्नाची गरज आहे तिची तहान भागवायला.. तो थोडी हिम्मत करून तिच्या जवळ गेला आणि म्हणू लागला की मॅडम तुम्ही जर माझा पत्नी असता तर तुम्हाला खूप खूप प्रेम केलं असत.. तिने स्मित हास्य देऊन त्याचा हात हातात घेतला आणि विचारलं खरच भाऊ खूप प्रेम केलं असत?? तिच्या त्या नाजूक हाताच्या स्पर्शाने तो हुरळून गेला आणि कसला ही विचार न करता त्याने तिच्या हातवर ओठाने चुंबन घेतल.. त्याचे ओठ तिच्या हातावर लागतच तिच्या अंगावर शहारे येऊ लागले आणि तिचा स्वतः वरचा कंट्रोल सुटला आणि त्याचे हात हातात घेऊन बोलली की मी तुमची पत्नी आहे समजून प्रेम कराल का.. ? हे ऐकताच त्याने तिला हो मॅडम बोलत.. त्याच्या मिठीत घेऊन कुरवाळू लागला.. त्याच्या त्या बलवान शरीराने त्याने तिला उचकून आतल्या रूम मध्ये नेऊन बेड वर झोपवलं.. बायकोच्या हृदयाची धडधड खूप वाढली होती.. तिला काहीच समजत नव्हतं की आपण काय करतोय.. ती फक्त पडून हाती बेड वर.. वोचमन ने त्याचा शर्ट आणि पॅन्ट काढून तिच्या बाजूला झोपला.. त्याचे ते बलवान, पिळदार शरीर पाहून बायको त्याच्याकडे अजून आकर्षित झाली आणि एक घायाळ, तहानलेल्या शरीराने त्याच्यावर जोपुन त्याला सगकीकडे चुंबन करू लागली.. त्याने तिला पुन्हा बाजूला करत तिच्या वर चढला आणि तिचे केस सोडून तिच्या मानेला घट्ट पकडून त्या नाजूक गुलाबी ओठांचे चुंबन घेऊ लागला.. त्याची जीभ तिच्या ओठावर फिरवत तोंडात जीभ घालु लागला आणि हलुवार ओठांनी ओठांचे चावे घेऊ लागला.. तिच्या साडीचा पदर बाजूला करून तिच्या पोटावर हळुवार हात फिरवू लागला.. ओठांचे चुंबन घेता घेता तिचे मखमली, मुलायम, दुधाळ स्तन कुरवाळू लागला.. आणि ब्लॉउज काढत,, तिच्या ब्राचे हुक काढू लागला.. हुक काढताच जणू काही पिंजऱ्यातून कबुतर आज आझाद झाले आशा तरेने बाहेर आले.. तिच्या खुल्या स्तनाना पाहून तो वेडापीसा झाला आणि एका हाताने एक स्तन कुरवाळु लागला,, त्याचे मर्दन करू लागला.. आणि एक स्तन लहान मुलासारखे चोखु लागला… तीही आतुरतेने त्याच्या तोंडात स्तनाचे बोंड चोखायला देऊ लागली.. आणि सुस्कारे सोडू लागली… आह… उफ… उऊ… आहहह… हम्मम्म.. हळू हळू तो चुंबन घेत तिच्या पोटावर आला आणि हळूच चावे घेत जिभेने चाटु लागला… ती शहर्यांनी घायाळ झाली होती.. जिभेने चाटत चाटत तो तिच्या बेंबी भोवती गोल गोल जीभ फिरऊ लागला आणि तिच्या खोल बेंबीत जीभ घालून चाटु लागला.. ती अजून गरम होऊ लागली आणि उफ अआहुउ हम्मम करू लागली.. जवळच असलेली मधाची बाटली घेऊन त्याने तिची बेंबी माधाने भरली तिच्या बेंबीच्या देठापर्यंत जीभ घालून मध चाटु लागला.. चावे घेऊ लागला.. थोड मध तिच्या स्तनाच्या बोंडाला (निप्पल) लावून चाटु लागला आणि दातात घेऊन चाऊ लागला.. माझी बायको बेभान होऊन डोळे बंद करून शरीरसुख घेत होती.. तिच्या शरीरावर चाटत चाटत त्याने तीच परकर काढून चड्डीत हात घालू लागला आणि तिच्या जवान, कोवळ्या गुलाबी योनीला (पुच्चीला) चोळू लागला.. तीही आता त्याच्या शिष्णाला हाताने शोधू लागली.. त्याची चड्डी काढून त्याचे ताठरलेले शिष्न हातात घेऊन अचंबित झाली.. कारण ते ताठरलेले शिष्न 9 इंच लांब आणि उसाच्या दांड्यासारखे जाड जुड होते.. ते पाहून ती खूप खुश झाली कारण आज तिच्या कोवळया, नाजूक योनी वर एका जुनाट, लांब लचक, जाड जुड शिष्णाचा भेदक मारा होणार होता.. त्याचे शिष्न एक हाताने चोळत दाबू लागली.. तो आता चुंबन घेत घेत तिच्या योनीमध्ये बोट घालून आत बाहेर करत होता आणि जणू तिच्या योनीमधल्या दाण्याला शोधण्याचा प्रयत्न करत होता.. तीही योनी आता गुलाबाच्या गुलाबी पाखळ्यांसारखी फुलू लागली होती आणि आतून पच.. पच.. पिच्च.. पिच्च.. असा चिकट आवाज येऊ लागला होता.. माझी बायको आता त्याचे शिष्न घ्यायला जणू तयार झाली होती.. तिलाही आता असह्य होऊ लागलं होतं.. हळू हळू खाली येऊन त्याने आता तिच्या योनीला चाटायला चालू केले.. चाटत चाटत तुच्या योनीच्या गुलाबी पाकळ्यांना आपल्या दाताने खेचून ओठात दाबत चोखू लागला आणि आत जीभ घालून चाटु लागला.. तोही डोळे बंद करून चरमसुख घेत होती.. आहह अआहुऊ… हुंमम.. आऊ करत होती.. ती आता त्याच्या वर येऊन त्याचे चुंबन घेऊ लागली आणि चुंबन घेत घेत खाली येऊन त्याच्या शिषणाला चाटु लागली आणि त्याची त्वचा खाली करून शिषणाचे बाहेर आलेले बोंड चाटु लागली जणू काही एक लहान मूल लॉलीपॉप चाटत आहे.. त्याच्या शिषणाला तोंडात घेऊन आता चोखु लागली आणि ओठांनी दाबून पूर्ण तोंडात घेऊन चाटु लागली.. त्यानेही आपल्या दोनी हातांनी तिचे केस पकडून त्याचे शिष्न तिच्या तोंडात देऊन आत बाहेर करू लागला.. तीही तोंडात एखाद्या लॉलीपॉप सारखा घेऊन चोखत होती.. आता तिला बेड वर झोपवून त्याने त्याचा शिष्न योनी वर घासायला सुरू केल.. तिने हळूच सुस्कारत.. भाऊ घाला ना आता आत… अस बोलून त्याचे शिष्न एका हातात पकडून योनी मार्गावर ठेवले.. त्याने जोरदार प्रहार करत जोरात धक्का देत आपले शिष्न तिच्या योनीत घातले.. आत गेल्या गल्या तिच्या तोंडून आवाज येऊ लागला.. आआह… आईग… आह… त्याला अजून जोरजोरात आतबाहेर करायला सांगितलं… अजून.. अजून.. आहह… तोही मोठ्या जोमात तिला झवू लावला.. झावता झावता तिचे दोनी स्तन तो कुरवाळत होता.. बुळबुळीत झालेल्या तिच्या योनी मधून पिच्च.. पिच्च… पच.. पच.. आवाज येऊ लागला होता.. तिही डोळे बंद करून त्याच्या ठोक्याचा आनंद घेत होती.. थोड्या वेळाने त्याने तिला घोडी करून मागून ठोके देऊ लागला.. त्याच्या जोरदार, वेगवान धक्क्यांनी तिचे गुद्दे लाल झाले होते.. मस्त झवाझवी चालू होती.. खूप वेळ दोघांमध्ये जणू शीत युद्ध चालू आहे.. आता ती त्याच्या वर बसून वर खाली करू लागली.. आहह… उफफ.. आऊ करत त्याच्या भल्या मोठ्या शिषणाला तिच्या योनीत सामावून घेत होती… वर खाली होत असताना तिच्या हळणाऱ्या स्तनांना तो कुरवाळत, दाबत होता.. ती अजून सुस्कारे देत त्याचे शिष्न घेत होती.. नंतर पुन्हा त्याने तिला झोपवून तिचे दोनी पाय आपल्या खांद्यावर घेऊन आपले शिष्न पुन्हा तिच्या योनीत घुसवून झवू लागला.. बऱ्याच वेळाने त्याच्या शिषणातून गरमागरम वीर्याचा फवारा तिच्या योनीमध्ये शिरला आणि पूर्ण योनी विर्यमय झाली. आज माझ्या बायकोला खर शरीरसुख मिळालं… आणि तिच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसू लागलं होत.. त्याने आपले शिष्न तसेच तिच्या योनीत ठेवून एक मेकाना मिठीत घेऊन थोडा वेळ पडून होते..

This content appeared first on new sex story .com

मित्रानो तुम्हाला जर माझ्या बायकोचे हे क्षण आवडले असतील तर मला नक्की मेल करून तुमची प्रतिक्रिया व्यक्त करा.. तरच मी पुढचे क्षण तुमच्याशी शेअर करेन.. आणि हा पुढील क्षण मी अशाच शुद्ध शब्दात करू की चावट शब्दात तेही नक्कीच सांगा…

[email protected]

This story माझी बायको आणि बिल्डिंगचा वोचमन appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page