माझी बायको

हॅलो मित्रानो माझे नाव श्रीकांत पाठक. मी आज तुम्हाला माझ्या आयुष्यातली घडलेली कहाणी सांगणार आहे ज्या वेळी माझे पूर्ण आयुष्य बदलून गेले. तसे माझ्या कडे काही कमी नव्हते मस्त सरकारी नोकरी होती. राहायला मस्त छोटा बंगलो होता. आणि एक सुंदर साऊथ च फिल्म मध्ये दिसती तशी एक सुंदर होत बायको होती. माझ्या बायको चे नाव चित्रा होते. ती एम बी यं होती परंतु लग्ना च्या वेळी मी तिला नोकरी न करण्याची अट घातली होती. त्या मुले ती घरीच माझा मुलगा चिंटू जो पहिली मध्ये होता त्याच्या मधेच गुंतून असायची. माझी लाईफ मस्त चालली होती. मस्त सरकारी नोकरी होती ती पण सार्वजनिक बांधकाम विभागात म्हणून पैसे पण मजबूत मिळत होते मला लहान पण पासून मूठ मारायची सवय लागली होती त्या मुळे मी कधी कधी टेन्शन मध्ये असलो कि नेहमी मूठ मारायचो. मला माझ्या बायको ला झवायला पण मज्जा यायची पण का जाणे माझा मूठ मारल्या मुले हळू हळू स्टॅमिना कमी झाला होता. त्याच बरोबर मला सेक्स स्टोरी वाचायचा नाद लागला होता तो सुटला नाही अजून. पण जसे जसे वय वाढत गेलॆ तसा तो वाढत गेला. मी जेव्हा पण वेळ मिळतो त्या वेळी सेक्स स्टोरी वाचायला लागलो. आता दिवस दिवस चित्रा माझ्या पाठी लागली होती तिला बाहेर जाऊन नोकरी करायची आहे. ती सतत भांडू लागली होती त्या साठी पण मी तिला सपशेल नकार तिला दिला होता. आता रात्री त्या मुले मला करायला ती देत नव्हती मी मूठ मारून माझे काम चालवत होतो. एक दिवस माझ्या मित्र ने पार्टी अरेंज केली होती त्या साठी मी चित्रा विचारले. तिने सतत नकार दिला पण मी तिला खूप रिक्वेस्ट करून तय्यार केली चित्रा मस्त स्लिव्हलेस ट्रान्स्परन्ट सद्दी घालून तय्यार झाली तिला पाहून माझा उठला होता मी लगेच बाथरूम मधून मूठ मारून शांत केला
आम्ही पार्टी मध्ये पोहचलो होतो. पार्टी चालू जाळू होती मी माझ्या ऑफिस च्या मित्रा मध्ये गुंग होतो. आणि तिकडे चित्रा तिच्या मित्रा मध्ये ज्या माझ्या ऑफिस च्या मित्रा च्या वाईफ होत्या. मी दुरून चित्र ला पाहत पाहत होतो. ती मस्त सेक्सी बॉम्ब दिसत होती. अशीच काही वेळा ने मी चित्रा ला शोधू लागलो तर ती एका कॉर्नर ला एका पुरुष बरोबर चित्रा उभी होती आणि काही तरी बोलता होती. तो दिसायला मस्त हट्ट कट्टा आणि स्मार्ट होता. मी तिकडे गेलो. मी त्यांच्या जवळ गेलो. चित्र माझी ओळख करून देत होती
चित्रा – हे माझे मिस्टर श्रीकांत पाठक
आणि चित्रा त्याची ओळख मला करून दिली कि ते परब सर चे फॅमिली डॉक्टर आहेत. परब सर माझे सिनियर अधिकारी आहेत. त्याची बायको नेहमी आजारी असायची. आम्ही दोघांनी हाथ मिळवले. त्याचे नाव होते डॉक्टर अरविंद.
चित्रा – अरविंद सर मला त्यांच्या स्टार्ट अप नेटवर्क मार्केटिंग बद्दल सांगत होते.
मी – ओक ग्रेट. अरविंद मला त्याच्या स्टार्ट प्लॅन बद्दल सांगू लागला. हा बिसनेस कसा बूस्ट करेन पुढच्या काळामध्ये. मी आणि चित्रा लक्ष देऊन ऐकत होतो. आमचे संभाषण झाल्यावर अरविंद बोलला – मला या मध्ये एक बिसनेस भागीदार हवा आहे त्याच बरोबर थोडा फायन्स हवा आहे. त्याने सांगितले किती हवा आहे.
मी बोललो – यार मला नोकरीतून वेळ भेटत नाही या मध्ये कुठे वेळ देऊ. मी पाहत होतो चित्रा च मड हाल्फ झाला होता.
अरविंद – काही हरकत नाही पण तुमचा कोण मित्र असेल तर जरूर सांगा.
मी – नक्कीच. अरविंद ने त्याचे बिसनेस कार्ड दिले आम्ही दोघांनी हाथ मिळवले. त्याचे नाव होते डॉक्टर अरविंद राव. मी समजून गेलो होते होते. कि चित्रा रागावली आहे पण दुसरा पर्याय नव्हता. मी चित्रा ला नोकरी करू देऊ शकत नव्हतो. पार्टी संपली मी जाण्या आधी चित्रा गाडीत जाऊन तोंड फुलवून बसली होती. मी तिच्या बोलता होतो पण ती उत्तर देत नव्हती. मी समजून गेलो कि ती फुगून बसली आहे. मग असेच काही दिवस बघून जात होते मी मात्र माझ्या निर्णय वर ठाम होतो. मी चित्रा बद्दल कोणती रिस्क घेत नव्हतो. मी रात्री झोपताना चित्र माझ्या बाजूला पाठ करून झोपी जायचो मी बिचारा सेक्स स्टोरी वाचून लंड हलवून काम चालवू लागलो पण चित्रा ला नोकरी या बिसनेस मध्ये घुसून दिले नाही. एके दिवशी मला माझ्या वडील चा फोन आता;या त्यांनी चित्रा बद्दल खूप मला झाडले. मी माझ्या वडील ना घबरत होतो हे चित्रा ला माहित होते. मी वडिलांना सांगितले ठीक आहे मी एकदा पेपर चेक करून सुरवात करतो. चित्रा ला माहित होते मी माझ्या आई आणि वडील ना खूप घाबरतो. वडील नि फोन ठेवला. मी ऑफिस मध्ये जाऊन डॉक्टर अरविंद फोन केला.
मी – हॅलो डॉक्टर अरविंद
डॉक्टर – हा बोलतोय
मी – मी विनय बोलतोय आपण पार्टी मध्ये भेटलो होतो ना.
डॉक्टर – अच्छा ओळखले. बोला काही काम होते
मी – काम तेच. तुमच्या बिसनेस प्रपोसलं बद्दल विचार केला मी करायला तय्यार आहे
डॉक्टर – ग्रेट. मग कधी भेटूया
मी – तुम्ही पेपर तय्यार करा. उद्या इविंग ला माझ्या घरी भेटता
डॉक्टर – मी आज च पेपर तय्यार करून पाठवतो
मी – ठीक आहे भेटू मग मी माझा पत्ता पाठवतो तुम्हाला
डॉक्टर – ठीक आहे भेटूया
मी फोन ठेवला मनात नसताना चित्रा साठी या बिसनेस मध्ये उतरायला लागले. मग विचार केला कि चित्रा ची एकदाची कटकट दूर होईल दुपारी अरविंद चा माणूस पेपर घेऊन आलं होता. मी पेपर एकदा चेक केले. रात्री घरी गेलो चित्रा मड हाल्फ करून अजून बसली होती. मी तिच्या जवळ गेलो हे पेपर आहेत नीट वाचून घे काही चुकी असेल तर सांग. चित्रा – कसले पेपर आहेत.. मी – तुमच्या स्टार्ट उप बिसनेस चे. चित्रा – काय. मी – हो. मी तिला पेपर दिले ते पाहून ती खुश झाली. मी फ्रेश होण्या साठी आत गेलो. चित्रा खुश होती तिच्या मना सारखे झाले होते. आज रात्री तिने मस्त सेक्स केला माझ्या बरोबर. पुढच्या दिवशी अरविंद आला होता. चित्रा आत गेली अरविंद साठी चहा नाश्ता आणला. अरविंद – ठीक आहे तुम्ही पेपर वाचले आहेत ना. मी चित्रा कडे पाहून ठीक आहे सर्व. चित्राने मान डोलावली. अरविंद – मग सही करूया. मी – ड़ॉक्टर माझ्या कडून मी नसेल चित्रा असेल या बिसनेस मध्ये भागीदार अरविंद – काय
मी – तुमची काही हरकत आहे.
अरविंद – ग्रेट माझी हरकत नाही.
चित्रा ने पेपर वर सही केली.
अरविंद – अभिनंदन चित्रा जी तुम्ही आता या स्टार्ट उप नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये भागीदार आहोत. सद्य आपली सुरवात असल्या मुले आपले ऑफिस तुमचे घर या माझे घर असेल चित्रा – काही हरकत नाही आहे. आपण माझे घर वापरू शकता आणि हो मला चित्रा जी नका बोलू फक्त चित्रा बोलत जा
अरविंद – ठीक आहे तुम्ही पण मला डॉक्टर अरविंद जी नका बोलू अरविंद फक्त
दोघे हसले. अरविंद त्या दिवशी माझ्या घरीच जेवला. हळू हळू चित्रा आता बिसनेस मध्ये व्यस्थ होऊ लागली होती. मी पण ज्या जया वेळी मड येतो त्या त्या वेळी सेक्स स्टोरी वाचू लागलो. हळू हळू मला कोकोल्ड स्टोरी आवडू लागू लागल्या होत्या ज्या मध्ये नवरा आपल्या बायको ला दुसऱ्या कडून झवून घेतो. ते पाहून नवऱ्या पण आनंद होतो. मला पण हा अनुभव घायची ईच्छा झाली होती.
पण चित्रा कडे पाहून भीती वाटायची कि ती तय्यार होईल कि नाही. चित्रा चा बिसनेस आता मस्त चालू होता खूप प्रॉफिट होत होता क्लायंट कसे कॉन्व्हिन्स करायचे माहित होते. चित्रा आता खुश होती. अरविंद पण कधी कधी घरी येऊन माझ्या समोर त्याच्या मिटिंग चालायच्या
मी पण चित्रा चा मूड पाहून चित्रा ला विचारणार होतो. एके रात्री चित्रा खूप खुश होती तिला मोठे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले होते
मी – आता खुश आहेस ना तुझा बिसनेस पण मस्त चालू लागला आहे.
चित्रा – येस थॅंक यु श्री. तू नास्ता हे झाले नसते माझी ईच्छा पूर्ण केल्या बद्दल तुला जे हवे आहे ना ते मग
मी – पक्का देशील
चित्रा – तू मागून तर बघ
मी – पहिले सांग तू रागवणार तर नाहीस ना
चित्रा – नाही तू बोल आज मी खूप खुश आहे
मी – चित्रा मला तुला दुसऱ्या पुरुष बरोबर रोमान्स करताना पाहायचे आहे
चित्रा – तू मूर्ख आहेस वेडा बिडा झालास कि काय
मी – मी बोललो होतो ना रागावशील
चित्रा – रागवणार नाही तर काय आरती करू. तुझ्या या फालतू गोष्टी मी पूर्ण नाही करणार झोपू दे मला
मी – ठीक आहे रागवू नकोस पण तुमच्या दोघात झाले तर निदान सांग मला
चित्रा – . असे होणार नाही आणि झालेच तर सांगेल तुला मग बस हलवत
एवढे बोलून चित्रा पाठ माझ्याकडे करून झोपून गेली. दिवस मागून दिवस जात होते पण चित्रा मध्ये काही फरक जाणवत नव्हता. मी पण अशा सोडली नव्हती
पण आता जेव्हा ती तिच्या नेटवर्क मार्केटिंग फंक्शनला जात असे तेव्हा ती मेक अप करुन घेत असे.
एके दिवस चित्रा मला बोलली – तिला डॉक्टर अरविंदच्या घरी जावे लागेल.. मला त्यांच्याकडून सीडी घ्याची आहे.
मी – मी घेवून येवू
चित्रा – काही नको मला काही पॉइंट वर डिस्कस पण करायचे आहे
निघण्यापूर्वी आम्ही रात्रीचे जेवणही केले. चित्रा एक डब्बा भरून घेत होती
मी विचारल्यावर त्यांनी सांगितले – अरविंदची पत्नी तिच्या मायदेशी गेली आहे.
मला समजले आहे की आता काही तरी होण्याच्या शक्यता आहे
आम्ही अरविंद च्या घरी पोहचलो.. अरविंद चड्डी आणि टी – शर्टमध्ये होता. त्यांनी आमचे स्वागत केले.. मला लवकरच माझे स्वप्न सत्यात पाहायचे होते.. म्हणून मी दोघांना एकटे सोडण्याचे ठरविले.. जेणेकरून लवकरच दोघांमध्ये काही घडू शकेल

तिथे गेल्यानंतर मी म्हणालो – माझे काही महत्त्वाचे काम आहे.. अरविंद, मी येवू का?
तो म्हणाला – हो हो.. शुअर..
त्याला तेच हवे होते.

दीड तासात मी परतलो. जेव्हा मी रात्री झोपायला गेलो, तेव्हा मी माझ्या पत्नीला विचारले – काहीतरी झाले का.. डॉक्टर अरविंदने काही केले?
तो म्हणाला नाही.
हे पुढचे २० दिवस असेच चालू होते मी दर ३ – ४ दिवसांनी नि चित्रा ला अरविंद च्या घरी सोडत होतो आणि लपून पाहत होतो पण काही इंटरेस्टिंग सापडले नाही आणि चित्रा ने आई ची धमकी धावली होती त्या मुले तिला विचारायची हिम्मत पण होत नव्हती.

जवळपास वीस दिवसांनंतर मी एके रात्री चित्रा पुच्चीत बोट घालताना मी तिला विचारले – जानू खरच तुझ्या आणि अरविंद मध्ये काही झाले का?
चित्रा – मी तुला शेवटचे सांगत आहे कि अरविंद च्या मनात तुझ्या सारखे फालतू गोष्टी येत नाहीत त्याचा आणि माझा फोकस फक्त आमच्या बिसनेस वर आहे आणि परत एकदा विचारलेस तर मी आई तुझी तक्रार करेल
पुढचे काही दिवस असेच चालले.. आई च्या भीती मुळे मी चित्रा ला विचारायचे सोडून दिले
एके दिवशी उशिरा घरी आलो होतो. मी उशिरा येणार हे चित्रा ला आधीच सांगितले होते. मी बेल वाजवली चित्रा ने दरवाजा खोलला. मी पहिला चित्रा खूप थकलेली होती. मी – यार आज थकलेली वाटत आहेस. चित्रा – यार या स्टार्ट उप मुले खूप फिरायला लागते आहे. मी – ओह्ह अच्छा ठीक आहे काळजी घे रेस्ट कर. चित्रा – जेवण डिनिंग टेबल वर ठेवले आहे जेवून घे नंतर भांडी डिश वॉशर मध्ये टाक आणि झोपायला ये. मी जेवण करत होतो. चित्रा आत गेली. आत जाताना लंगडत लंगडत जात होती. मी समजून गेलो थकलेली आहे बिचारी. मी जेवण संपून भांडी डिश वॉशर मध्ये टाकली. आणि झोपायला बेडरूम मध्ये गेलो बेडरूम मध्ये अचानक मला वेगळा सुवास perfum येत होता. मी विचार केला हा कुठे तरी घेतला आहे विचार करत होतो कुठे…. अचानक डोक्यात आले डॉक्टर अरविंद हा पर्फुम लावतात. पण ते बेडरूम मध्ये का येतील आणि बेड वर का असतील विचार करत झोपायचा प्रयत्न केला. नंतर बाथरूम ला उठलो. बाथरूम मध्ये एका कॉर्नर ला नाळ वर चित्रा ची ब्रा आणि चड्डी लटकवली लेली होती.
मी रोमँटिक मध्ये ती हातात घेऊन वास घेऊ लागलो तर मला तिच्या मी वीर्य च वास येत होता. मी नीट पहिले तर त्याच्या वर पांढरे दब्बे पढले होते. मी ब्रा हातात घेतली त्या वर पण वीर्य चे डाग होते. मी शॉक झालो होतो चड्डी वावर समजू शकतो चित्रा चे असू शकतील पण ब्रा वर कसे आले मग. मी त्याच विचारात झोपलो. सकाळी चहा घेताना चित्रा बाजूला बसली होती मी तिला विचारले – चित्रा डॉक्टर अरविंद आले होते का काल? चित्रा – नाही का येणार होते का? मी – नाही तसे काही मला वाटले आले असतील असे पण त्याचा फेमस प्रफूम चा सुगंध येत होता. चित्रा – आरे त्याणी मला ती बॉटल गिफ्ट दिली होती. चित्रा आत जाऊन ती बॉटल घेऊन आली. मी – ओह्ह अच्छा. चित्रा – समजले. मी – ठीक आहे
माझा संशय दूर झाला होता पण तो डाग कोणाचा असेल मग. तोच विचार करून मी ऑफिस ला निघालो.
एके दिवशी मला ऑफिस च्या कामासाठी बाहेर जावे लागणार होते. परत यायला उशीर होणार होता. काळजी नको नको म्हणून मी चित्रा ला फोन केला या.
मी – हॅलो चित्रा मला ऑफिस च्या कामासाठी रत्नागिरी ला जायचे आहे. त्या मुले यायला रात्री चे २ वाजतील होईल. चित्रा – ठीक आहे काळजी घ्या. आणि जेवून घ्या बाहेरच इकडे पण बनवणारच आहे मी – ठीक आहे. मी माझे काम संपवून परत नवी मुंबई ला घरी निघालो ट्राफिक नसल्या मुले मी लवकरच ११ पोहचलो होतो. मी घरा जवळ अरविंद ची गाडी पहिली मी विचार केला एवढ्या रात्री तो इथे काय करतोय. मी माझी गाडी दूर लावली आणि. लपून लपून माझ्या घरात शिरलो. पण अरविंद आणि चित्रा तिथे नव्हते. पण बेडरूम मधून मला आवाज आला मी हळूच बेडरूम यामध्ये पाहू लागलो
अरविंद आणि चित्रा दोघेही आमच्या पलंगावर होते. अरविंद पाठीशी पलंगावर बसले होते आणि चित्रा तिच्या मांडीवर डोके ठेवत होती. हे पाहून माझा लंड उभा राहिला. मी वाट पाहत होती पुढे काही घडण्याची
अरविंद तिच्या केसांना कुरवाळत होता. अरविंदने चित्राला किस घेतली.. दोघेही काही मिनिटे एकमेकांचे ओठ चोकत होते. आता अरविंद खाली सरकला आणि दोघेही एकमेकांना घट्ट मिठीत घेतले 1) मला समजले की तिच्या पुच्चीमध्ये आता खाज सुटू लागली आहे.
चित्रा तिच्या केसमधील क्लिप काढली आणि तिच्या सुंदर केसांमधून हात फिरवत त्यांना मोकळे केले. ” आधी गोड गोड बोलून मला फसवलं आणि आता माझ्या नवऱ्याला चुत्या बनवतोयस तू.. नालायक कुठला. ” चित्रा हसत हसत त्याला बोलली. ” राणी तुझा नवरा पहिल्या पासूनच चंपू आहे. त्याला अजून परत बनवण्याची गरज नाहीये. ” घालून ये. ” चित्रा हसली. तिला माहित होतं कि अरविंदला त साडीत खूप आवडते. म्हणूनच तिने आधीच एक काळ्या रंगाची साडी आणि तिच्या वरचा स्लीवेलेस ब्लाउज काढून पलंगावर ठेवला होता. ” चित्राने काळ्या रंगाची शिफॉन साडी घातली होती. त्यावर तिने मस्त साडी आणि स्लीवेलेस ब्लाउज घातले होते. चित्राने आपला काळे लांब केस खांद्याच्या एका बाजूला मोकळे सोडले होते. अरविंदची नजर तिच्या भरलेल्या स्तनांवरून हटतच नव्हती. चित्राच्या ब्राचा आकार ३६ डी होता. टोच्या उन्नत स्तनाकडे पाहून कोणाचीही नियत खराब झाली असती.
अरविंद चित्राचा चेहरा निरखून पाहत होता. ” इतकं काय निरखून पाहतो आहेस? आधी कधी पाहिला नाही का मला? ” अरविंदने तिच्या गालावर आपले ओठ टेकवले तर चित्रा लाजून गेली. ” हो आधी पाहिला आहे पण आधी इतकी सुंदर कधी दिसली नाहीस तू.
” चित्रा – ” हो आता तुझ्या मिठीत आले न तर सुंदर वाटणारच ना. ” अरविंदने हळूच तिच्या गालाला स्पर्श केला आणि आपली बोटे फिरवली.
अरविंदने – ” नाही डार्लिंग तू नेहमीच सुंदर दिसतेस पण साडी आणि स्लीवेलेस जरा जास्तच सेक्सी दिसते आहेस. तुला पटवण्यासाठी जी मेहनत केली होती ती आता फळाला आली. पूर्ण नऊ महिने लागले तुला पटवण्यासाठी. ” अरविंदने आपली बोटे चित्राच्या ओठांवर फिरवली. त्याला तिच्या रसरशीत ओठांचा आस्वाद घ्यायचा होता. ” तुझी लिपस्टिक मस्त दिसते आहे. ” :चित्रा लाजत आपल्या ओठांवर बोट लावलं आणि अरविंदला विचारलं. ” मग टेस्ट करायची आहे का? ” चित्राने आपलं चेहरा अरविंदच्या एकदम जवळ नेला आणि अरविंदने हळूच तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले.. त्याने तिला खसकन आपल्या मिठीत घेतले आणि तिच्या ओठांवर चोखणे सुरु केले. चित्राने आपले डोळे बंद करून घेतले आणि तीही अरविंदच्या मादक चुंबनाचा आस्वाद घेऊ लागली. थोड्या वेळानंतर चित्राने आपले ओठ उघडले आणि आपलं तोंड अरविंद साठी उघडलं. अरविंदने आपली जीभ चित्राच्या तोंडात टाकली आणि तिच्या जिभेचा उबदार स्पर्श त्याच्या जिभेवर झाला. अरविंदच्या स्पर्शाने चित्रा एकदम हतबल झाली होती. तिने आपले हात अरविंदच्या केसामधून फिरवले आणि ती उन्मत्तपणे त्याला चुंबन देऊ लागली. अरविंदचे दोन्ही हात चित्राच्या स्तनांकडे गेले आणि त्याने तिचे बॉल कचकचून दाबले. चित्रा एकदम विव्हळून गेली तिला अरविंदचे हात आपल्या स्तनंवारच हवे होते. अरविंद – ” प्चित्रा तुझे आंबे पण फार मस्त दिसताहेत. ”
अरविंदने हळूच चित्राच्या स्तनांकडे हात नेला. चित्राने जोरात आपला हात अरविंदचा छातीवर मारला आणि म्हणाली. ” आता हे म्हणू नकोस कि त्यांना पण टेस्ट करायचे आहे. ” तिने आपले दोन्ही हात अरविंदच्या पाठीवर ठेवले आणि त्याला चिकटली. ” का टेस्ट करू नको डार्लिंग? तुझे आंबे माझ्यासाठीच तर आहेत ना? माझी मर्जी असेल तेव्हा टेस्ट करीन तुझ्या आंब्यांना. ” चित्राने हळूच लाडाने अरविंदची पाठ कुरवाळली. ” माझे आंबेच काय सगळं काही टेस्ट करायला मिळालं.
चित्राने आपल्या मोकळ्या केसांना एका क्लीप ने बंधू लागली. अरविंद तिच्या स्तनांकडे एकटक पाहत होता. तिच्या शेव केलेल्या काखा पाहून मात्र आता अरविंदचा स्वतः वरचा ताबा सुटला आणि त्याने चित्राच्या कंबरेत हात टाकून तिला आपल्या मिठीत घेतलं. अरविंद. तिच्या स्तनावर ताबा होता आणि तो त्यांना जोरात पिळून काढत होता. चित्रा आपल्या हातांनी अरविंदचे केस कुरवाळत होती आणि मधे मधे सुस्कारे सोडत होती. शेवटी तो धाप लागत त्याच्या पासून थोडू वेगळी झाली ” चित्राच्या मंड्या आता ओल्या झाल्या होत्या आणि तो वासनेने वेडी झाली होती. तिने आज पर्यंत कधीही असले घाण शब्द वापरले नव्हते. अरविंदच्या तिला रांड म्हणण्यामुळे तिला राग यायला हवा होता पण तामुळे ती अजूनच उठासित झाली होती. लगेच चित्राला आपल्या मिठीत घेतले. नंतर त्याने तिला आपल्या बाहुंमध्ये उचलून घेतले. मला आश्चर्य वाटले. चित्रा थोडी भरदार अंगाची असल्यामुळे तिचे वजन थोडे जास्तच होते. ” आता सरळ बेडरूम मधे ” चित्रा लाजली तिला पलंगावर फेकलं. लगेच अरविंद तिच्या अंगावर आला आणि झोपला. त्याने परत तिच्या ओठांचा ताबा घेतलं. पण या वेळी त्याचे हात मात्र चित्राच्या मोठ्या स्तनांवर होते. त्याने जोरात तिचे स्तन दाबले आणि चित्रा विव्हळली. ” चित्रा, तुझे आंबे एवढे मस्त आहेत. किती मोठे आहेत ग? अरविंदने चित्राच्या साडीचा पदर बाजूला सरकवण्याचा प्रयत्न केला पण ती निघाली नाही. चित्रा ने तिच्या साडीला ब्लाउज आणि साडीला एका पिन ने बांधून ठेवले होते. अरविंदने परत तिचा पदर ओढला तेव्हा त्याला कळल कि तिने पिन ने साडी बांधून ठेवली आहे. ” थांब मी काढते. ” आता चित्रा स्वतः एवढी आतुर झाली होती कि स्वतःचे कपडे काढायला तयार झाली होती. तिने लगेच आपली पिन काढून टाकली आणि मग अरविंदला इशारा केला. आता अरविंदने तिचा पदर बाजूला केला आणि चित्राच्या मदमस्त उभारांवर त्याची नजर गेली. ” चित्रा काय खातेस ग जानू तू? सगळ्या अंगाच मांस काय तुझ्या आंब्यांमध्येच घेऊन आली आहेस का? ” चित्रा लाजत थोडी मागे सरकली अंड तिने अरविंदला आपल्या अंगावर ओढले. अरविंदे चित्राचे दोन्ही हात बाजूला केले आणि तिच्या मदमस्त स्तनांमध्ये आपलं चेहरा घेऊन गेला. चित्रा च्या तोंडातून एक उसासा निघाला आणि तिने आपले डोळे मिटून घेतले. अरविंद च्या दाढीचा स्पर्श तिला प्रमाणाबाहेर उत्तेजित करत होता. ” अरविंद ने चित्राच्या ब्लाउजचं एक एक बटन उघडू लागला. ” चित्रा एक गोष्ट सांग. तुझा नवरा तुला नीट ठोकत नाही का? ” चित्रा एकदम त्याच्या कडे बघायला लागली. ” असं का विचारतोस? ” चित्रा आता अरविंदच्या शर्ट चे बटन काढायला लागली. त्याच्या छाती वरचे केस पाहून चित्रा लाजून गेली. माझ्या समोर चित्रा पहिल्यांदाच एका परपुरुषाला आपल्या हातांनी नागडे करत होती. ” तो तुला निट ठोकत असता तर तू माझ्यासोबत कशाला आली असतीस? ” अरविंदने चित्रा च्या ब्लाउज ची सगळी बटने काढून टाकली आणि आपलं हात तिच्या काळ्या ब्रामध्ये टाकला. त्याच्या खडबड हातांचा स्पर्श होताच चित्राच्या अंगावर शहरे आले. तिच्या मांड्या आता तिच्या रसाने ओल्या होत होत्या. ” अरविंद प्रत्येक स्त्री काही फक्त ठोकून घ्यायलाच येत नसते. ” ती म्हणाली पण तिच्या प्रश्नाचं उत्तर तिची पुची एखाद्या झऱ्याप्रमाणे वाहत होती. पण अरविंदला आता बोलण्यात काही रस नव्हता. तो चित्राच्या कमरेत हात घालून तिची साडी ओढून काढत होता. त्याने साडी ओढून तिला पेटीकोट च्या बाहेर काढले आणि साडीला खाली टाकून दिले. अरविंद आता परत चित्राच्या गालांवर आणि तिच्या मदमस्त स्तनांवर चुंबनांचा वर्षाव करायला लागला. चित्रा पण अरविंदचा शर्ट काढायला लागली तेव्हा अरविंदने आपले हात वर करून तिला शर्ट काढू दिला. तिने ते काढून शर्टला तिच्या साडीवरच फेकला. अरविंदने चित्राच्या पाठीवर हात फिरवला आणि तिच्या काळ्या बरा चे दोन्ही हूक काढून टाकले आणि तिची बरा पण काढून टाकली. ” तो तिच्या ओठांना एखाद्या मधुमाशी प्रमाणे तिच्या ओठामधला रस चाखू लागला.. अरविंद आता जोराने चित्राच्या दोन्ही स्तनांना पाळी पाळीने चाटत होता. चाटच त्याने आपल्या हाताने चित्राच्या पेतीकोटचा नाद उघडला आणि खाली ओढला. चित्रा त्याला थांबवत हळूच पेटीकोट पूर्णपणे काढून खाली फेकून दिला. चित्रा इतकी मादक आणि उन्मत्त अवस्था तिची आजपर्यंत कधीच झाली नव्हती.. चित्रा ने अरविंदच्या कानांना ओठांनी चुंबन घ्यायला सुरुवात केली आणि हळूच बोलली. ” बाहेर काढ ना. किती वेळची वाट बघते आहे कि कधी काढशील. ” चित्रा लाजत बोलली. अरविंद ने कहा – एवढ्या लवकर काय आहे जणू तुझा चम्पु थोडी लवकर येणार आहे अरविंदने मात्र तिच्या मदमस्त आंब्यांचा आनंद घेत राहिला. चित्रा तशीच तरसत राहिली. अरविंदने तिच्या पुच्ची मध्ये एक बोट ठेवले आणि तिची पुच्ची खरडण्यास सुरुवात केली.
चित्रा ‘ अंम्ह… अह्ह्ह्ह… ह्ह्ह्ह… जा… ‘ ही नशा करत होती.
अरविंद हा मुरलेला खेळाडू असल्यासारखे वाटत होते, अरविंद – काय ठाकू?
चित्रा – नाटक नको करुस यार.. ताक ना आता..
नंतर चित्रा लाडाने बोली – लंड टाक ना जानू.. प्लीज..
अरविंद बोला – जणु पहिला भोग तरी लावा त्याला।
चित्रा – कसला भोग?
अरविंद चित्रा च्या तोंडा समोर लंड ठेवला। ती खाली गुडघ्यावर बसली.
चित्रा – नहीं..
अरविंद – हाँ. चित्रा अरविंद ला काही बोलण्याच्या आधी अरविंद त्याचा लंड चित्रा च्या तोंडात कोंबला। अरविंद चित्रा चे तोंड मागे पुढे करत हलविण्यास सुरवात केली. बघता बघता त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो कडक झाला आणि तिने अरविंद लंड तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. मी एवढा मोठा लंड बघून घाबरलो होतो. ती वेड्या सारखी त्याच्यावर तुटून पडली होती. जवळपास अर्धा तास तिचे तोंड मागे पुढे होत. आता चित्रा ला कंट्रोल होत नव्हता तिच्या मम्मे वरून समजले होते नंतर तिने लंड बाहेर काढला त्याचा लंड इतका मोठा होता कि चित्रा तोंड मध्ये पण येत नव्हता, तरी ती त्याला जोर जोराने चाटणे चालू केले होते, खूप हलवत होती आणि जोर जोराने चाटत होती
मग तो पण त्याची गांड हलवून हलवून चित्रा तोंड जवत होता, चित्रा त्याचे अंडे तोंडा मध्ये घेतले होती आणि तो एकदम अहः उऊ उऊ इऐइ करू लागला होता, आणि म्हणत होता कि चाट माझा लंड साले अजून चाट माझे अंडे साली छिनाल किती दिवस पासून तू झवतोय, पण मन भारत च नाही चित्रा बोली – आता तरी खुश.? आता तरी टाक ना जानू प्लिज. आता भोग पण लावून झाला अरविंद लौडा कमीत कमीत १० इंची होता आणि २ इंची जाड होता. त्याच्या समोर माझ्या लंड म्हणजे एकदम चील्लू पिलू होता. चित्रा पुची एवढी ओली होती कि लगेच अरविंद चा मोठा लंड तिच्या पुचीत घुसला. अरविंदने जोरात धक्का मारताच त्याचा लौडा एकदम चित्राच्या पुचीत घुसला आणि चित्रा ओरडली. एवढं मोठा घेण्याची सवय नसल्यामुळे तिच्या तोंडातून आवाज निघाला. तिने आपल्या दोन्ही हातांनी चादर पकडली आणि मग अरविंदच्या धक्क्यांचा आस्वाद घ्यायला लागली. अरविंद आता चित्राला एखाद्या मदमस्त बैलासारखा झवायला लागला. त्याच्या धक्कायांमध्ये चित्रा परमानंद मिळत होता पण प्रत्येक धक्क्यासोबत तिच्या तोंडातून आवाज निघत होता. ती एखाद्या मदमस्त रांडेप्रमाणे किंचाळत होती. ” आई ग अरविंद जरा हळू कर ना. आज काय फाडायची आहे का चूत माझी? आधीच एवढं मोठा आहे आणि वर असे बैलासारखे धक्के मारतोस. मारून टाकायचं आहे का मला? ” पण अरविंद आता काहीही ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता. त्याच्यावर आता चित्राच्या मदमस्त जवानीचा भूत सावर झालं होता. त्याने आपल्या एका हाताने प्रियांकचे मोकळे केस पकडले आणि तिला जोर जोरात झवायला लागला चित्रा जोर जोरत ओरडायला लागली पण अरविंदने काहीच ऐकले नाही आणि तिला झवत गेला. ” आह आह आई ग. अरविंद जरा हळू कर ना. मारून जाईन मी. आई ग. ” चित्रा पण आता मदमस्त होऊन बोलत होती आणि त्याला अजून उत्तेजित करत होती. आता अरविंद एखाद्या डुकरा सारखा ओरडत होता आणि चित्राला चोदत होता. चित्राने पण आपले दोन्ही हात अरविंदच्या पाठीवर ठेवले होते आणि ती त्याला गच्च मिटीत आवळून घेत होती. ती त्याच्या पाठीवर आपले हात हलके हलके फीरवत होती. अरविंदचा लंड चित्राच्या पुचीत प्रत्येक भागाला स्पर्श करत होता आणि तिला आनंदाच्या टोकावर पोहचवत होता. अरविंदच्या प्रत्येक धक्क्य सोबत ती पिसाळत होती.. चित्रा क्या पुच्ची तून वीर्य च धारा निघायला लागल्या होत्या त्या मुळे अरविंद च्या सतत ठोकायाने ‘ फच्चा.. फच्छ… आवाज. ‘ संपूर्ण रूम मध्ये घुमत होता चित्रा ला पण खूप मजा येऊ लागली होती आणि चित्रा पण त्याला साथ देऊ लागली औऊ ओह्ह्ह येस्स्स आणि जोरात ओह्ह्ह य्रेस्स्स फड माझी पुच्ची आणि जोरात येस्स्सस्स्स जव मला जोरात.. अरविंद खूप मजा घेत आहे. मी पण चित्रा आणि अरविंद ची फिरकी घेण्या साठी मी थोडा दूर जाऊन चित्रा ला फोन केला. अरविंद तिच्या पुच्चीत लंड घालून नेहेमीप्रमाणे तिला जोर जोरात असताना अचानक चित्रा ला माझा फोन आला. अरविंद – कोणाचा फोन आहे चित्रा – श्रीकांत चा. अरविंद झवायचे थांबविल्यावर तिने अरविंद ला हातानेच खून केली ” थांबू नको ” म्हणून सांगितले व माझा फोन घेतला. माझ्या शी बोलू लागली
चित्रा – हा बोल
मी – आरे मला अजून उशीर होईल तू झोपून जा
चित्र – हो मी झोपतेच आहे
इकडे अरविंद किस करत दमदारपणे तिच्या पुच्चीत अरविंद लंड हळू हळू मागे पुढे करत होतो. पण त्यामुळे तिचा आवाज एकून मी बोलली – चित्रा आवाज कसला येतो आहे. चित्रा – काही नाही रे माझे च अंग दुखत आहे आज खूप काम करत होते ना. मी हसलो समजून गेलो कोणती कामे ती करत आहे मी – ठीक आहे आराम कर मी पोहचतो आहे.
चित्रा – हो आराम मध्ये फोन ठेवते
. चित्रा मादक आवाज काढले जात होते. अरविंद त्याच्या आवेशाने जोरात ओरडत होता. बाहेरून पहात असताना येथे मी दुस time्यांदा पडलो होतो.
चित्राला अरविंदच्या चेहऱ्याकडे पाहूनच कळल कि तो आता आनंदाच्या परमोच्च बिंदूवर होता. त्याने एकदमच चित्रा च्या स्तानन गच्च पकडले आणि दाबले. चित्राच्या तोंडातून एक आह निघून गेली. त्याचे शरीर थरथरू लागले. चित्राने पण त्याला आपल्या मिटीत गच्च आवळले आणि एकदमच तिला आपल्या पुचीत अरविंदचा गरम गरम चिक जाणवला बायको अरविंदच्या मांडीवर बसली होती. अरविंद भिंतीला टेकून बसला होता आणि चित्रा त्याच्या मांडीवर बसली होती. तिचे पाय अरविंदच्या काम्ब्रे भोवती टाकलेले होते. तिचे हात अरविंदच्या छातीवर टेकले होते आणि ते दोघे एकमेकांच्या ओठांचा मनमुराद आनंद घेत होते.
अरविंदने विचारले – खुश?
चित्रा म्हणाली – जाम खुश तू आज मला वेड लावलं आहेस..
अरविंद म्हणाला – तुझा चंपू झवत नाही का?
बोली – आरे तो तर फक्त ५ – ६ धक्यात गळून जातो त्याचे काम नाही हे. रफ सेक्स करण्या साठी तुझा सारखा स्टॅमिना आणि लंड लंगतो
मग अरविंद म्हणाला – तुझा चंपू किती ला येतो.
चित्रा म्हणाली, यार तू त्याला चंपू का म्हणतोस?
तो म्हणाला – चंपू च आहे तो.. तू मस्त फटाका ला झवत नाही.. अरविंद लौडा आता उठून उभा राहत होता. चित्रा ने अरविंद ला सांगितले ” अरविंद कोणत्याही क्षणी माझे पती येणार आहेत. वेळ वाया घालवू नका. तू बाथरूम मध्ये जा शॉवर घे. मी बेड व्यवस्थित करते. जर माझा नवरा आला बेड बघून संशय घे ही अरविंद तिला सोडण्यास तयार नव्हता. ” प्लिज अरविंद जा खूप झवलो आहोत आपण आता बस झाले. अरविंद चित्रा ला सोडायला तय्यार नव्हता. चित्राने आपले केस नीट केले आणि अगदी तशीच बनली… जणू काही घडलेच नाही.

मी तीन वेळा मूठ मारून पडलो होतो.. आता लंड देखील मूठ मारून उभा राहत नव्हता.

अरविंद कपडे घालू लागला होता. चित्रा हि नाइटी घालून तय्यार झाली. अरविंद निघताना चित्रा ला गुड बाय किस करून निघू लागला मी पटकन पहिल्या मजल्यावरून खाली आलो आणि स्वतःला बरे केले. मग थोड्या वेळात मी माझ्या घराचे कॉलबेल वाजवले.. चित्रा खूप थकलेली दिसत होती. चित्र ने मला जेवण वाढले मी चित्रा च चेहरा कडे पाहत होतो. ती हसत होती कोणाशी मोबाईल वर चॅट करत होती
रात्री मी चित्राला मिठीत घ्यायला लागलो आणि विचारले – स्वीट हार्ट, तू माझ्या बोलण्याचा विचार केलास का
ती म्हणाली, तुम्हीही.. अरविंदचे लक्ष फक्त कामावर आहे.. या सर्व गोष्टींसाठी त्याच्याकडे वेळ नाही.

मी मनात विचार केला की हो, कामावर काय फोकस आहे.. मला सर्व काही माहित आहे.

ती म्हणाली – मी आज थकले आहे.. नेटवर्कचे काम कसे वाढवायचे त्या साठी खूप फिरायला लागत आहे
‘ ओके.. ‘
नंतर बोली द्या – जा थोडेसे ऑलिव्ह ऑइल गरम करून घेऊन ये.
मी म्हणालो काय झाले?
बोली – आता जातोस का नाही?

मी स्वयंपाकघरातून ऑलिव्ह तेल गरम करून आणले.
ती म्हणाली – माझ्या पाय शरीरात.. खूप वेदना आहे.

मला माहित होतं की हे सर्व अरविंदच्या संभोगाचे फळ आहे. मी हळू हळू तिच्या पायात तेल चोळले आणि तिचे तेल मालिश करण्यास सुरवात केली.. मग तिने तिची नायटी वरती केली.

ती बोलली – संपूर्ण पाय ला चोल..

थोडावेळ पायांची मालिश केल्यावर तिने आपली नायटी काढून नागडी झोपली.

ती बोलली – मागच्या आणि कंबरवर व्यवस्थित मालिश कर.
मी विचारले – आज तुला खूप थकवा जाणवत आहे का?
बोली – हो यार, मला कामामुळे खूप चालत जावे लागले.

मी तिला हळू हळू पुन्हा विचारले – अरविंदने आज काही केले का?
ती बोलली – मूर्खां सारखे बोलू नकोस. ना ही तर मी आई ला सांगेन

मग ती ताबडतोब खाली झालो आणि तिच्या पुच्ची मालिश करू लागलो.
मी मालिश करण्यास सुरवात केली, मी तिला चुदण्याचा मूड झाला होता.. तर ती म्हणाली – तुझा तर नेहमी मला बघूनच उभा राहतो.. आणि मग तू व्यवस्थित मालिश करत नाही.. पायाची व्यवस्थित मालिश कर ना.

मी थोडा वेळ मालिश करत राहिलो, मला दिसले की ती झोपली आहे. मला समजले की संभोगानंतर थकवा येत आहे, मी मूठ मारली आणि झोपी गेलो

मित्रांनो, माझी इच्छा होती की मी माझ्या बायकोला दुसर्‍या पुरुषाला झवताना पाहताना. ती आता लवकरच पूर्ण होणार होती. पण मला माझी माझ्या समोर च बसून झवताना पाहायची होती ना कि लपून छपून तर च माझी कोकोल्ड ची ईच्छा पूर्ण होणार होती
तीन – चार दिवसांनी चित्रा म्हणाली – मला संध्याकाळी अरविंद जावे लागेल.
मी मुद्दाम म्हणालो – आज माझ्याकडे बरेच काम आहे.
चित्रा ओरडली बोली – नाटक करू नकोस.. मला अरविंद च्या घरी सोडून निघून जा.

मी म्हणालो – मला उशीर होईल.
चित्रा – काही हरकत नाही ठीक आहे.. तोपर्यंत मी माझे काम करेन.. तू ये तोपर्यँत.

मी मुद्दामच संध्याकाळी लवकर आलो. साधारणतः६ o’clock वाजले होते.
चित्रा म्हणाली – काय झाले आज एवढ्या लवकर?
मी – थोडा डोकेदुखी आहे
चित्रा – ठीक आहे तू आराम कर तोपर्यँत.

मी बेडरूममध्ये पडलो आणि झोपेची नाटक करायला लागलो.
मग अरविंदचा फोन आला.. त्याने चित्राला विचारले – आजून किती वेळ लागेल तुला
चित्रा म्हणाली – यार, हा माणूस झोपला आहे.. तो उठल्याबरोबर मी येईन.
अरविंद – यार ‘ लवकर ये जानू
चित्रा – का तेवढा पण कंट्रोल होत नाही का
चित्रा मला गदागदा हलवाट होती
चित्रा – श्री आपल्याला अरविंद आहे आहे लवकर तय्यार हो
मी उठलो. मग ती तयार होऊ लागली. वॉर्डरोबमधून तिने डिझाइनर लेसेससह ब्रा – पेंटी काढून टाकली.. मग तिने आपल्या शरीरावर बॉडी लोशन चोळले. त्याच्या बाजूने डिओ मारला. आणि गळा काखेत. डीओच्या वासामुळे संपूर्ण खोलीला वास येऊ लागला.
त्यानंतर चित्राने लांब टॉप आणि लोअर घातली. यावेळी अरविंदचा पुन्हा फोन आला.
चित्रा – सारखा सारखा फोन करु नकोस.. मी येते ना.

मला समजले की अरविंद संपूर्ण आग लागली आहे.. आज पुन्हा भेटू.
चित्राने मला हळू हळू उचलले आणि म्हणाली – तुम्ही झोप राहण्यासाठी काय कराल..
मी म्हणालो – चल आता जाऊ..

चित्रा बोलली – उठ.. मी चहा बनवला आहे.. लवकर तयार हो.. तुला काही कामानिमित्त जायचे आहे ना?
मी म्हणालो – हो, मला जायचे आहे.

मी लगेच तयार झालो. आठ वाजले होते. मी बाथरूममध्ये होतो.. इतक्यात अरविंदला फोन करून विचारले – तुम्ही घरी नाहीत का?

तो म्हणाला – होय, मी आधीच आलो होतो. पण यार डोके दुखत आहे म्हणून झोपलो होतो.

आम्ही घर बाहेर पडलो. चित्रा पूर्ण मेहकत होती आज. आज वेंगळीच दिसत आहे चित्रा. काय विचार आहे तुझा आज.
चित्रा – तुझ्या डोक्यात नेहमीच तेच असेल. दुसरा काही विषय नसतो का. मी विषय सोडून दिला

अर्ध्या तासात आम्ही अरविंदच्या घरी पोहोचलो. चित्रा पटकन पहिल्या मजल्यावर पोहोचली.
मी हॉल मध्ये बसलो मी अरविंदला म्हणालो – डॉक्टर पाणी मिळेल का थोडे?
अरविंद म्हणाले – हो का नाही..

चित्रासुद्धा त्याच्या मागे किचनकडे गेली.
चित्रा थोड्या वेळात पाणी घेऊन आली.. चित्रा म्हणाली – तू निघतोस ना?
अरविंद – तू कुठे निघालास
चित्रा – त्याला काही काम आहे
मला समजले की निघून जावे अशी तिची इच्छा आहे. जी तिने इशारा मध्ये सांगितली

मी हॉल मधून निघालो. अरविंदने दरवाजा लावून घेतला आणि म्हणाला – जानू, तुझा चंपू तर.. खरंच तो चंपू आहे ना..
चित्रा काही बोलली नाही.

मी त्याच्या घरून खाली आलो.. थोड्या वेळासाठी फिरत होतो. मी पाहिलेला दरवाजा लॉक केलेला नव्हता. मी थोडा वेळ फिरलो.
मग बाजूला पासून त्याच्या घराच्या खालून पाहिले.. तर खोलीचा दरवाजा पूर्णपणे बंद झाला होता. आवाज न येताच मी हळू हळू लोखंडी दरवाजा उघडला. मला भीती वाटत होती की अरविंद बाहेर येईल. मी हळू हळू वर पोचलो आणि बेडरूमच्या दरवाजाच्या भोकातून पाहिलं.. बेडरूममध्ये कोणीच नव्हते.

तिच्या ड्रॉईंग रूमच्या बाजूला असलेली खिडकी.. तिच्याकडे गेली.. ती खुली होती आणि पडदा पडलेला होता. मी खिडकीसमोर थांबलो.
अरविंद चित्राला आतून सांगत होता – यार, तुझा चंपू किती वेळात येईल?
ती म्हणाली, तुम्ही त्याला चंपू का बोलता..
अरविंद – चंपू तर आहे तो.

चित्रा – का विचारत आहेस.. येईल जेव्हा त्याला यायचे असेल त्या वेळी.
‘ काय मॅडम आज नाराज दिसंत आहेत… काय झाले? ‘

खोटा राग दाखवताना चित्रा म्हणाली – तू एवढा फोन का करत होतास? श्रीकांत ला संशय आला असता मग
अरविंद म्हणाले – यार तुझी आठवण येत होती म्हणून फोन करत होतो.
चित्रा म्हणाली – मला माहित आहे तुला कश्याची आठवण येते?
‘ अजून कश्याची? ‘
‘ मला सगळे माहित आहे. ‘

अरविंद म्हणाला – त्या दिवशी मज्जा आली नव्हती का.. तो आवडली नाही का?
चित्रा म्हणाली – खूप आवडलं. खूप छान वाटले.. मला खूप वेदना होत होत्या पण मला मज्जा आली. पूर्ण अंग दुखू लागले होते मग घरी जाऊन श्री संपूर्ण शरीरावर तेल लावले.
अरविंद म्हणाले – कुठे कुठे तेल लावून घेतलेस जानू?
चितरा बोलली – आणि मागे लावून घेतले.. आणखी कुठे लावणार.. त्या दिवशी तू माझे संपूर्ण शरीर मोडून टाकले होतेस.
अरविंद म्हणाले – ठीक तर आहे यार असे पण सेक्स नंतर मसाज करायला पाहिजे आणि सेक्स पण असाच केला पाहिजे जो मसाज करायला भाग पाडेल. असा पण तुझ्या कडे चम्पू आहे ना मसाज साठी

बोली – हो तो सेवा करेल आणि तू मेवा खा..
अरविंद म्हणाला – जानू ये तो किस्मत – किस्मत की बात है.. बरं सांगा की चंपू निघून गेल्यानंतर काही विचारलं नाही. ना
चित्रा म्हणाली – नाही यार, तो तुझ्यासारखा डोकं चालवत नाही.

अरविंदने चित्राला चिरडून टाकल्यासारखे वाटत होते.. कारण आज मला फक्त आवाज ऐकू आला.

तो म्हणाला – जानू आज खूप रोमँटिक दिसतेस आणि काय मस्त सुंगध येतो आहे.
बोली – थोडा वेळ थांब समजेल.
अरविंद म्हणाला – मॅडम तुमचा हेतू काय आहे आज?
चित्रा म्हणाली – समजेल तुला..
अरविंद म्हणाला – जानु.. चल बेडरूममध्ये जाऊया.

This content appeared first on new sex story .com

याची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो.
दोघेही बेडरूममध्ये गेले.. चित्रा बोली – यार भूक लागली आहे.
अरविंद म्हणाला – तू पॉपकॉर्न खाशील?

मी हळू हळू बेडरूमच्या बाहेरच्या एसी होलमधून डोकावले. दोघे स्वयंपाकघरात होते.. मी हळू हळू खाली आलो कारण असे वाटत होते की.. त्यांना कार्यक्रम ‘ आयोजित ‘ करण्यास वेळ लागेल.

मी त्याच्या घराजवळ सिगारेट ओढत होतो. थोड्याशा घाबरल्यानंतर अरविंदच्या घराकडे पोहोचलो.. मी येताना लोखंडी फाटकाच्या अर्ध्या भागामागे गेलो.. जेणेकरून आवाज येत नाही. मी हळू हळू पोहोचलो आणि चित्रा आणि अरविंदच्या हातात चष्मा आहे हे पाहण्यासाठी आत डोकावले.. तिथे रेड ड्रिंक होती.. कदाचित ते रेड वाईन होते.

मला हे पाहून धक्का बसला.. कारण चित्रा माझ्यासमोर कधीही रेड वाइन पित नव्हती.

दोघेही टीव्हीवर काहीतरी पहात होते.. ग्लास रिकामा झाल्यावर अरविंद चित्राकडे आला आणि अरविंदच्या डोळ्यात पाहिलं आणि पुन्हा त्याला किस केले. त्याची छाती दाट गडद केसांनी झाकलेली होती. तिने तिचे दोन्ही हात त्याच्या छाती वर ठेवले नंतर हळू हळू तिचे डोके त्याच्या खांद्यावर ठेवले. ” अरे अरविंद, तू खूप केसाळ आहेस. मला मला केसाळ पुरुष फार आवडतात. जेव्हा तिने त्याच्या मानेवर चुंबन घेतले तेव्हा तिने अरविंद ला आपल्या मम्मे कडे खेचून घेतले. हात तिच्या मागच्या बाजूला सरकल्याने अरविंद पुन्हा तिच्या स्तनांचे चुंबन घेत होता. जेव्हा त्याने तिच्या ब्रा मागील बाजूने हाथ घालून काढला प्रियंकाने त्याला काढण्यासाठी हात वर केले आणि अरविंदने तो बाहेर काढला. मग त्याने ते फेकला आणि हसला. ती आपल्या हातांनी छातीवर कुरवाळत होती.

शेवटी अरविंदच्या गळ्यासमोर हात हलवण्यापूर्वी प्रियंकाने पुन्हा एकदा आपल्या छाती कुरवाळू लागली आणि त्याला किस केले. मग तिने घट्टपणे त्याचे तोंड तिच्या मम्मे कडे खेचले. अरविंदने तिला एक स्तन पकडल्यामुळे व तिचा उबदार ओला तोंडात घेतल्यामुळे तिला तिचा वास केला.

” अरे अरविंद, बरं वाटतंय, माझे स्तन तुझे आहेत. मग तिने आपले डोळे मिटले आणि हळू हळू अरविंदच्या नग्न पाठीवर हात फिरवू लागली
चित्रा – तू जसा माझ्या स्तनांना असे चावता तेव्हा मला ते आवडते अरविंद. ” अरविंद काही बोलला नाही, परंतु त्याने एका स्तनातून दुसर्‍या स्तनाकडे स्विच केला आणि तिच्या तोंडावर तिचा दुसरा स्तन घेतला. जेव्हा तो तिच्या स्तनांना खाऊ लागला, तेव्हा हळू हळू तो प्रियंकाकडे वळला आणि पाय पाय कंबरेला गुंडाळले. तो तिच्या कुल्ल्यावर बसला होता.

चित्राने डोळे उघडून ओठ चाटले. अरविंदचे हात तिच्या पोटावर होते ती त्याच्याकडे पाहून हसली आणि त्याचे दोन्ही हात तिच्या स्तन वर ओढली. अरविंद जोर जोराने मम्मे पी ळून काढत होता आणि चित्रा एकदा तिचे डोळे बंद केले. अरविंदने तिच्या मोठ्या स्तनांना पिळत असतानाच तिने आपला हात त्याच्या हळू हळू अरविंदच्या क्रॉचकडे नेला. आधीच त्याच्या चड्डीत तो तंबू बनून उभा. तिने हळू हळू त्याच्या चड्डीच्या वरून हळू हळू हातांनी चोळु लागली. तिने चड्डी खाली खेचण्यापूर्वी तिने क्षणभर मोहकपणे अरविंद च्या डोळ्यांकडे पाहिले. अरविंदच्या जाडजूड लंड ला पाहून चित्र शॉक झाली. अरविंदने कोणतेही अंडरपँन्ट घातलेले नव्हते. चित्राने चड्डी खाली खेचली आणि अरविंद तिच्या पोटातून खाली आला आणि तिच्याजवळ पलंगावर बसला. चित्रा च्या हाताला लंडला स्पर्श झाला. तिने एकदा अरविंद कडे पाहिले आणि मग हळू हळू हलवायला सुरवात केली. अरविंद चा लंड लांब अआणि जाडजूड होता. त्याच्या डोक्यावर त्वचा नव्हती.

” अरे अरविंद जेव्हा जेव्हा तुझा लंड बघते त्या वेळी त्याच्या प्रेमात पडते., तुझे लंड माझ्या नवऱ्या पेक्षा खूप मोठा आहे. हा पाहून मला वाटतं की त्याची तुझ्या मानाने नुन्नी आहे
” चित्रा सेक्स साठी हाच तगादा लंड हवा आहे. तुझ्या सारखी झवाडी घंटा त्या नुन्नी तृप्त होणार. आता इथे ये
” चित्रा हळूहळू अरविंदच्या लंडा समोर आली. तिने आपली पुढे चेहरा वर येणारी केस मागे बांधली अरविंद ने लगेच आपला जाडजूड लंड चित्रा तोंडात घुसवला

तसा तिने हळूहळू पुन्हा एकदा हळूहळू हळू हळू अरविंद चा लंड तोंडा मध्ये घेऊ लागली तिने आपले डोळे बंद केले आणि मग हळू हळू तिचे तोंड अरविंद ने पकडून पुढे मागे करू झटके देऊन झवू लागला

” अरविंदने चित्राच्या नागड्या मम्मे ना पिळून मजे घेऊ लागला
तिने ती पूर्णपणे तिच्या तोंडात घेतल्यानंतरही त्याचा जवळजवळ निम्मा लंड बाहेर होता.

अरविंदचा लंड चोखत असताना आता चित्रा जोरात ओरडत होती. चित्रा लंडच्या भोवती जीभ फिरवत मी पहात होतो. आता चित्रा मी अरविंद लंड चोखनाची गती वाढवली होती. अरविंद पुन्हा एकदा तिचे केस पकडले आणि चित्रा च्या तोंडाला जोर जोरात झवू लागला होता चित्रादेखील अरविंदला तोंडात व्यवस्थित चोखू देत होती. ती मोठ्याने ओरडत होती. तिचे तोंड अरविंदच्या लंड पुढे आणि मागे करत होते म्हणून तिचे सुंदर केस तिच्या नागड्या पाठीवर पसरले होते. आता अरविंद जोरदारपणे मम्मे पिळून चित्रा चे तोंड झवत होता. तो अचानक थांबला आणि मग त्याने लंड चित्रा तोंडातून बाहेर काढला.
” चला झोप खाली. ” त्याने माझ्या पत्नीला आज्ञाकारी आवाजात ऑर्डर केली. मग आज्ञाधारकपणे ती आमच्या पलंगावर झोपली. त्यानंतर तिने मांडी रुंद केली. तिची पुच्ची ओली आणि रसाळ कधीच झाली होती आणि जोरदार वास सुटला होता. तिने मांडी पसरून अरविंदच्या येण्याची वाट धरली. अरविंद ने पटकन माझ्या पत्नीच्या मांडीलापकडून हळू हळू त्याचा मोठा जाडजूड लंड माझ्या बायकोच्या पुच्ची वर सेट केला. त्याने त्याचे हात तिच्या कंबरेच्या खाली ठेवले आणि मग हळू हळू लंड तिच्या पुच्ची मध्ये ढकलू लागला. अरविंदने आपला लंड तिच्या लंड मध्ये टाकताच माझ्या पत्नी मोठ्याने ओरडली. पुच्ची ओली असली तरी त्याचा लंड तिच्यासाठी खूपच मोठा होता. अरविंद हळू हळू तिचा लंड तिच्या लंड मध्ये जोर जोरात शके मारू लागला तेव्हा तिचे ओठ घट्ट पकडले
” अरे अरविंद, मला हळू हळू कर ना. तुझा लंड मोठा आहे रे पुच्ची ची वाट लागून जाईल दुखत आहात, ” अरविंदने जवळजवळ आपला लंड आणखी आत ढकलल्यामुळे चित्रा ओरडली. पण तिचे म्हणणे ऐकण्याऐवजी त्याने हात लांब केला आणि तिच्या स्तनांना मारहाण केली.

अरविंदने तिला घोड्या सारखे जोर जोरात झवायला सुरुवात केली म्हणून चित्रा प्रत्येक धक्क्याने ओरडत होती. अरविंदच्या जाडजूड लंड मुळे तिची पुच्ची फाटली होती प्रियंकाच्या तोंडात वेदना होत. जेव्हा अरविंदने तिला आधार म्हणून तिच्या मम्मे पकडले तेव्हा तो तिला चोखत बसला. अरविंदच्या स्ट्रोकमुळे चित्रा जोरात विव्हळत होती, पण मला आश्चर्यच म्हणायचे आहे की, ती स्वत: च्या स्ट्रोकशी जुळत होती. अरविंदने तिला चोदले म्हणून ती तिच्या ओटीपोटास मागे व पुढे हलवत होती. तिचे डोके एका बाजूलाून दुसरीकडे खाली पडत होते आणि आता आणि नंतर ती तिच्या ओठांना चावत होती. ” अरे अरविंद जी मला अजून. तुम्हाला पाहिजे तसे मला दुखवा. मी आता तुझीच आहे. तुला जे पाहिजेपुच्ची खूप घट्ट होती आणि अरविंदचा मोठा लंड तिचा भोसडा बनला होता आता. पण तिच्या चेहर्‍यावरील आनंदाचा अगदी स्पष्ट दिसत होता. आता अरविंदने झवायचा वेग वाढवला होता आणि जोर जोरात झवू लागला होता. तसेच, तो प्रत्येक स्ट्रोकने अंदाजे तिच्या स्तन आणि पोटावर थाप देत होता. पण मला आश्चर्य वाटले की चित्रा या दुखण्याने आणि वेदनांचा आनंद घेत होती. जणू काही तिच्या मम्मे फटके आनंद देत होते. अरविंद तिच्या समोर वाकला आणि चित्रा ने अरविंदच्या कंबरेभोवतीचे दोन्ही पाय गुंडाळले. मग अरविंद पुन्हा एकदा तिला जबरदस्तीने झवू लागला. आता चित्रा कोणतीही काळजी न करता ती ओरडत होती पलटत होती आणि अंथरुणावर पलटत होती आणि आनंदाने विव्हळत होती. अरविंदही जोरदार दम मारत होता आणि त्याची पाठ घाम घामाने भिजली होती. बेड वरची चादर ओली होऊनअस्तावस्त पसरली होती. अचानक अरविंद ताठ झाला आणि अरविंद उकडले सुद्धा ओरडली. त्याचे शरीर थरथरत होते आणि मला हे माहित आहे की तो माझ्या पत्नीच्या आत्याला त्याच्या कमारासह पूर देत होता. चित्रा नेही आपले डोळे रुंद केले आणि तिचे शरीरही हादरले होते.
” अरे अरविंद जी, माझ्या बरोबर यापूर्वी मी कधीच या प्रकारची एवढी मजा घेतली नव्हती. ” चित्रा च्या पुच्ची लंड बाहेर काढल्यावर अरविंद हसला
हो तुम्ही यावेळी खूप ओरड केली आहे.
तू नेहमी जनावरां सारखाच झवतोस त्याला मी तरी काय करु ” चित्राने अरविंदकडे कुरकुर केली तेव्हा ती हसले

चित्राच्या तोंडाने ‘ उम्म्ह… अह्ह्ह्ह्ह्ह… है… याह… ‘ अशी ओरड सुरू झाली.

आता साडेदहा वाजले होते.. ३० मिनिटे गेली.. मग मी हळू हळू वरच्या फ्लोर वर गेलो आणि बेडरूममध्ये डोकावलो. दोघेही एकमेकांना चिकटून नागडे होऊन अराम करत होते. कदाचित दोघेही आज चुदाईत खूप आनंदून गेले होते.
चित्रा अरविंदच्या छातीवर डोके ठेवून झोपली होती, अरविंद तिच्या केसांना कुरवाळत होता.
मी खाली आलो, मला समजले की आता त्याना थोडा वेळ लागेल.

११.२० च्या सुमारास मी त्याच्या घरी पोहोचलो आणि जोरात लोखंडी खोलले हे त्याणी ऐकले.. मी वरच्या मजल्यावर गेलो आणि बेल वाजवली.

काही मिनिटे थांबल्यानंतर दार उघडले.. असे दिसते की त्यांनी कपडे फार पटकन घातले होती. तरी पण चित्रा च ब्रा तिथेच आत पडला होता
मी घरात घुसलो म्हणालो सॉरी.. मला जरा उशीर च झाला.
अरविंद म्हणाला – काही हरकत नाही.. बस.
मी म्हणालो – नाही यार.. बसून नाही चालणार.. मुलगा आईबरोबरही अस्वस्थ झाला असेल,.. आम्हाला निघायला हवे.
चित्रा म्हणाली हो, लवकर निघूया.
आम्ही घरी जेवायला बसलो. आम्हाला घरी पोहोचण्यास उशीर झाला होता. आमचा मुलगा त्यावेळी अडीच वर्षाचा होता आणि माझ्या आईबरोबर झोपला होता. चित्रा बेडरूममध्ये आली., मी तिला मिठी मारायला सुरवात केली.. मी प्रथम काही बोललो नाही.
चित्रा – झोपू द्या.. सकाळी लवकर उठायचे आहे मला.
मी म्हणालो – यार उद्या तर रविवार आहे ना.
मी तिला किसिंग करायला सुरवात केली.. पण असे वाटत होते की तिचा मूड नाही आहे. मूड असेल पण कसा अरविंद ने मजबूत ठोकून काढली आहे

मी म्हणालो – मग आज काम झाले.
ती बोली – कोणते काम?
मी म्हणालो – अरविंदन वाले..
बोलली – तू पुन्हा वेड्या सारखा बोलू लागलास.. तुला असं वाटत असेल तर मी अरविंदकडे जाणार नाही.
मला समजले आहे की हे लवकरच सांगणार नाही. आणि थांब आई ला उठवते आणि सांगते
मी आपला विचार बदलला आणि ती म्हणाली – तुम्हाला करायचे आहे ना? कि मी झोपू
मी म्हणालो हो यार..
ती बोलली – आधी तेल गरम करुन मसाज करा.
मी म्हणालो – यार हे काय आहे रोज चे तुझे.
मग ती म्हणाली – मग झोप आणि मलाही झोप दे.
मला समजले की ती देणार नाही.
ती बोलली – जा, तेल आन.
मी तेल आणले, मग तिचे पाय मालिश करण्यास सुरवात केली.
बोली – जरा लवकर कर
काही काळ पाय आणि मांडीवर तेल लावल्यानंतर मी पूर्वीप्रमाणेच पडलो.
तिची घाणेरडी गांड मस्त खुली झाली होती. जिला आज मस्त अरविंद ने मारली होती. तिला ब्रा – पॅन्टी घालून रात्री झोप येत नव्हती. म्ह्णून ती काढून झोपायची
ती बोलली – अर्रे श्री गांड चोल ना जर आज खूप दुखते आहे.

मला माहित आहे की चित्रा ची गांड आज का दुखते आहे. गांडी तेल लावल्यानंतर खांद्यांमध्ये तेल लावत राहिलो.
चित्रा बोलली – श्री तुला माहित आहे तू मसाज चांगली करतोस.
वरती मम्मे वर तेल लाव ना श्री.
आता मला राहवत नव्हते मी तिला बोललो.
” आता मला लंड टाकून दे. ”
तो म्हणाला – ठीक आहे ताक.
मी माझा लंड पटकन चित्रा च्या पुच्चीत घुसवला आणि तिला ठोकू लागलो. मला असं वाटत होतं की तिला या तिच्या पुच्चीत काही फरक जाणवत नव्हता. मी ‘ पुल.. पुल.. ‘ केल्यावर 4-5 मिनिटात कोसळलो.
ती रागाने म्हणाली – हॅपी.. आता झोपा.. आणि मलाही झोपू दे.
मला समजले की अरविंदच्या इतक्या चांगल्या संभोगानंतरही तिला मला चोदण्यात रस नव्हता.
दुसर्‍या दिवशी जेव्हा आम्ही दोघे रात्री झोपायला आलो होतो.. तेव्हा मी म्हणालो – तू आता बदलेली आहेस.. आता माझ्याकडून गोष्टी लपवत. आहेस
ती बोलली – मी काय लपवले?
मी म्हणालो – अरविंद तुला करून गेला ना.
ती – तुम्ही पुन्हा सुरुवात केली आहे.
मी म्हणालो – काल अरविंद तुला झवत होता.. मी ते पाहिले.
तिला समजले की मी फेकत आहे, खोटं – अरविंदने माझ्या शी असे काही केले नाही हे सर्व तुझ्या मेंदू चे खेळ आहेत.
पण जेव्हा मी तीला सगळं सांगितलं.. तेव्हा ती म्हणाली – यार तुम्ही मला माफ करा पण मी त्या वेळी कंट्रोल ठेवू शकले नाही. नेहमी तुमचे बोलणे माझ्या डोक्यात घुमत होते आणि त्या मुले माझा पाय त्या वेळी घसरला..
मी म्हणालो – ठीक आहे काही हरकत नाही मी समजू शकतो माझ्या सतत च्या बोलण्या मुले तू हा निर्णय घेतला असणार..
ती बोलली – ठीक आहे आता अरविंदकडे जाणार नाही..
तिला माहित आहे की झवण्या पेक्ष्या ऐवजी झवाझवी पाहण्यात मला मजा येते आणि मी तिला अरविंदच्या ठिकाणी जायला कधीही नकार देणार नाही.
मी म्हणालो – तुला अरविंद बरोबर सेक्सचा आनंद भेटला ना मग?
चित्रा – काळ पहिल्यांदा त्याने माझा घेतला होता.
मी तिला आधीच्या सेक्स बद्दल पण विचारले पण तिने स्पष्ट नकार दिला..
मी म्हणालो – माझ्यासमोर अरविंदने तुला झवावे हि माझी इच्छा आहे. प्लिज पूर्ण करशील का
ती बोलली – तू वेडा आहेस का?
मी जेव्हा तिच्या मागे पडलो तेव्हा ती म्हणाली, ” ठीक आहे, आता पुढच्या वेळी आपन अरविंद च्या घरी जाऊ त्या वेळी त्याला सांग माझ्या बायको ला माझ्या समोर झव
मी म्हणालो – नाही मी अशी परिस्थिती करीन कि तो समोरून तुला झवेल.
तर बोली – ठीक आहे तुम्ही बनव प्लॅन.. मला काही हरकत नाही.
तीन – चार दिवसांत अरविंदचा फोन येत असे, एक दिवस संध्याकाळी मी चित्राला म्हणालो – चल अरविंदच्या घरी जाऊ आज रात्री.
ती बोलली – तो सध्या क्लिनिकमध्ये असेल.
मी म्हणालो – विचार.
चित्राने अरविंदला बोलावून विचारले – आम्ही तुझ्या घरी येत होतो.. तुम्ही तिथे आहात का?
अरविंद म्हणाले – मी अर्ध्या तासात घरी पोचेन.
काही वेळाने आम्ही अरविंदच्या घरी निघालो. आज मी चित्रा ला लाँग स्कर्ट आणि टॉप घालायला सांगितले. आम्ही तिच्या घरी पोहोचलो.. अरविंदला समजले की मी चित्रा सोडून निघून जाईन.
पण मी विचार आलोय की आज सगळं समोरुन बघायचं आहे.
काही वेळ घालवल्यानंतर दोघांनीही त्यांच्या स्टार्ट अप नेटवर्क व्यवसायाबद्दल बोलण्यास सुरवात केली.
मी अरविंदला विचारले, सर, तुमच्याकडून अशी कोणती क्रीम आहे की जिच्या ती जुने डाग निघून जातील अरविंद म्हणाले हो. आहे ना
मी म्हणालो – चित्राच्या पोटावर डाग आहे.. कारण चिंटू सिझलर नेच झाला होता.
मी म्हणालो – तुम्ही पाहिलेच असेल ना.
अरविंद हा एक नंबर चा हरामी होता.. म्हणाला – नाही..
चित्रा अजूनही काही समजेल.. त्याआधी मी तिचा स्कर्ट खाली केला आणि अरविंद मार्क्स दाखवाल लागलो लागलो.
अरविंदसुद्धा बारकाईने पाहू लागला.
अरविंद म्हणाला – हो सादा डाग आहे निघून जाईल..
मग तो खाली बसला.. आणि अरविंदने मला विचारले – तुला काही घायचे आहे का?
मी म्हणालो – अरविंद तुम्ही द्याल ते घेईल.
त्याने दोन ग्लासमध्ये रेड वाईन आणला.. एक ग्लास भरला होता. अर्ध्या एकामध्ये होते. पूर्ण भरलेला ग्लास मला दिला
चित्रा म्हणाली – हे काय आहे?
अरविंद म्हणाला – मॅडम प्या.. रेड वाईन आहे.. तू पण फ्रेश होशील.
चित्रा हळू हळू वाइन पित होती. मी पटकन रेड वाइनचा ग्लास खाली केला. मग त्याने दुसरा पेग भरला… दुसरा पेग पिल्यावर मला चढायला लागली होती. माझे शरीर आणि डोके माझ्या ताब्यातून गर गर होत होते

मी म्हणालो – सर, गोष्ट विचारायची होती
अरविंद – हा विचारा ना
मी.. तुमच्या कडे कोणती टॅबलेट आहे का. की जास्त वेळ करता येईल
अरविंद – मी समजलो नाही
मी डोळे मिचकावून म्हणालो, साहेब अरविंद समजले असेलच.
अरविंद – ओके म्हणजे तुम्हाला चित्रा ल खुश करता येत ना का… समजले
मी – तसे नाही पण खूप वेळ जमत नाही करायला
मी शरमेने मान खाली घालून सांगत होतो
तो म्हणाला – खाली बसा..
त्याने एक बॉक्स आणून माझ्याकडे आणला – त्यातून एक टॅब्लेट घ्या.
मी म्हणालो – आता?
अरविंद – हो आताच
मी म्हणालो – मी ते रात्री घेईन. आता नको
अरविंद – आताच घे.. बघू तरी किती परिणाम होतो आहे तुझ्या वर
मी ते टॅब्लेट खाल्ले.
सुमारे वीस मिनिटे तो चित्राशी बोलतच राहिला,
मग म्हणाला – चित्रा जी मला वाटते आहे तुम्ही अरविंद बरोबर माझ्या बेडरूम मध्ये जायला.
चित्रा म्हणाली – तुम्हीही काय घेवून बसला अहत त्यांचे.
चित्रा मला म्हणाली – चला घरी जाऊया. थोडी घेतली की लागले बडबदयाला
मी उठू लागलो.. तर तो चित्राला म्हणाला – जा मॅडम तुमच्या साहेब ने टॅबलेट खाल्ली आहे. बघू तरी परिणाम होतो का. चित्रा अरविंद कडे रागाने बघून बेडरूम मध्ये निघून गेली
अरविंद म्हणाला – श्रीकांत चल तू पण जा. आणि रिझल्ट सांग मला बर का
मी बेडरूममध्ये आलो आहे.. मला समजू शकले नाही. काय चालू आहे
चित्राला खूप राग येत होता.
‘ हे काय चालू आहे श्री? ‘
मी म्हणालो यार मी काय सांगू तुला? आता काय
चित्रा निर्लज्जपणे म्हणाली – तुला जमत असेल तर नीट कर नाहीत आपण निघून जात. फुकट इथे स्वतः ची बदनामी करून नको घेवून. त्याला माहित पडेल माझा नवरा एवढे पण करू शकत नाही
मी पटकन चित्राचे सर्व कपडे काढू लागलो.. तिनेही स्वत: काढले आणि चित्राला मी मिठीत घेतले.
चित्रा माझा लंड जोरात हलवू लागला, मी तिला नाही बोलू शकत नव्हतो, ती माझ्या लंडला जोर जोरात धरुन पुढे मागे करत राहिली. मला वाटलं माझी निघेल, मी तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकायचा प्रयत्न केला.. त्याआधी माझा निघाला.
चित्रा रागाने – तुतुमच्या याने काय होते. गळलात ना परत आता इथे तमाशा नको आपण घरी जाऊया.. तिथे च तुम्हाला सांगते चला कपडे घाला.
मी पटकन कपडे घालून ड्राईंग रूममध्ये आलो.
अरविंदने विचारले – काय झाले?
मी म्हणालो – सर काही नाही.. मी टॅबलेट खाल्ली होती.. पण औषधाचा काही परिणाम झाला नाही. माझा झवणाच्या आधी निघाला.
त्याने मला विचारले – चित्रा कुठे आहे?
मी म्हणालो सर, ती कपडे घालत आहे.
‘ हम्म.. ‘
मी अरविंदला निर्लज्जपणे म्हणालो – आता काय करायचे
अरविंद – होते कधी कधी
मी – सर एक गोष्ट करू शकता
अरविंद – हा बोला ना
मी – तुम्ही दाखवू शकता का कशी गोळी परिणाम करते
अरविंद – मी गोळी न खाता करू शकतो
मी ठीक आहे मग तुम्ही चित्राला ठोका ना
तो म्हणाला – तुम्ही काय बोलताय?
मी म्हणालो – सर प्लीज..
‘ नो मॅन.. चित्रा खुश करण्यासाठी मी तुला टॅबलेट दिले होते. ‘
मी म्हणालो – अरविंद पण
तो म्हणाला – ठीक आहे, ठीक आहे, काही टेन्शन नको घेवून मी तय्यार आहे.
मी म्हणालो सर, मला खात्री आहे की तुम्ही त्याला खुश कराल.
तो म्हणाला – होय, तुम्ही हे करायला हवे.. आणि आता तुम्ही बरेच काही सांगत आहात.. तर मग मी चित्राजींना आनंदित करू शकेन की नाही याचा प्रयत्न करूया.
” तुला माहित आहे मी करेन.. ”
तो बेडरूममध्ये गेला.. चित्रा मोठ्याने म्हणाली – अरे अरविंद तू काय करतोस इथे?
अरविंद म्हणाला – तुझ्या चंपू नवराला विचार.. तो रिक्वेस्ट करत होता.. जा माझ्या बायकोला तृप्त कर म्हणून
अरविंदने आतून दरवाजा बंद केला, मी दाराजवळ उभा राहिलो आणि त्यांचे ऐकण्यास सुरवात केली.
चित्रा अरविंदला म्हणाली – काय आहे हे
अरविंद म्हणाला – काय.. काय.. जेव्हा तुझा चंपू स्वतः सांगितले आहे तुझी घ्यायला.
चित्रा अरविंदला म्हणाली – नाही अरविंद, आता मला जाऊ दे. आपण नंतर भेटू
अरविंद चित्राला म्हणाला – यार, नाटक करू नकोस.
चित्रा म्हणाली – तो कुठे आहे?
अरविंद म्हणाला – कोण चंपू? बाहेर असेल.. तो इथे काय करणार?
चित्रा म्हणाली, यार, अरविंद मला लाज वाटते.
तो म्हणाला.. त्यात काय लाजयचे.. एवढे करून तू लाजली नाहीस आता का लाजतेस
चित्रा म्हणाली – अरविंद, तू खूप बदमाश आहेस.. मी जेव्हा पण येते त्या वेळी तुला झवायचा मुड का येतो?
तो म्हणाला काय करणार तू आहेस च एवढी सेक्सी बॉंब. एवढा मस्त माल कसा बिना चोदत सोडू
मी पटकन कपडे घालून ड्राईंग रूममध्ये आलो.
अरविंद चित्राला म्हणाला – पण यार तू काय केलेस.. की एका मिनिटात तो बाहेर आला?
ती म्हणाली – तुला काय वाटते तू एकटा च हुशार आहेस. मी त्याची बायको आहे मला माहित आहे त्याचा स्टामिना किती आहे. असा चढला तरी तो २ मिनिटात पडतो मग हलवून तर एक मिनिटात पडणारच ना चंपू.
दोघेही मोठ्याने हसले.
अरविंद म्हणाले – आहे ना खरच चंपू?.
चित्रा म्हणाली – हो.. फुल चंपू डियर.
मला आता समजत नव्हते की आत काय सुरू आहे. त्याचे आवाज बाहेर यायचे बंद झाले होते
मी हळूवारपणे दार ठोठावले. दोन – चार मिनिटे दरवाजा उघडला नाही.. मग अरविंदने तो उघडला. तो फक्त निक्करमध्ये होता.
म्हणाले – हा बोल?
माझ्या लक्षात आले की चित्रा मागच्या बाजूला ब्रा – पेंटीमध्ये होती.
मी म्हणालो – मी आत येवू का?
अरविंदने दरवाजा किंचित उघडला, चित्रा पटकन टॉवेल वर घेतला. माझी बायको माझ्या पुढेच लाजत होती
चित्रा रागाने म्हणाली – तू इथे काय करायला आला आहेस.. इथून जा.
अरविंद मला म्हणाले – तू जा श्री मी चित्रा ला मस्त खुश करतो. एक तर ती तय्यार होत नव्हती कशी तरी तय्यार केली आहे
मी त्याला सांगितले – प्लीज मला इथे बसून द्या ना.
अरविंद – तू इथे बसून काय करणार आहेस
चित्रा पुन्हा म्हणाली – एक काम करते मीच निघून जाते.
मी म्हणालो यार प्लीज रागावू नकोस.. मी थोड्या वेळात निघून जाईन.. सर, कृपया बसू का?
अरविंद म्हणाला – ये बस.
मग त्याने चित्राला सांगितले – सोड ना चित्रा असे पण तो तुझा नवरा आहे ना. आणि त्याला टेस्ट पहायची आहे…
मी बाजूला पडलेल्या खुर्चीवर बसलो. अरविंद चित्राकडे गेला आणि तिला किस करू लागला.
अरविंद – टेन्शन नको घेवू निघून जाईल तो
चित्राची पाठ चोळतो आणि टॉवेल काढून टाकतो.
माझा पँट मध्ये हालचाल होवू लागली होती, मला वाटले की अरविंद ला फरक पडत नव्हता मी असल्या मुळे, पण चित्रा अजून नॉर्मल होत नव्हती..
आता मी तुला दाखवणार आहे की एक खरा मर्द तुझ्या बायकोसारख्या मदमस्त आणि भरदार स्त्रीला कसं शरीर सुख देतो. म्हणून आता बघ की एक खरा मर्द कसं झवू शकतो. ” हे म्हणून त्याने चित्राचे लांब आणि मोकळे केस खसकन ओढले आणि तिला आपल्याकडे ओढलं. एका झटक्यात त्यांचे ओठ मिळाले आणि त्यांनी एकमेकांना वेड्यासारखं किस करायला चालू केलं. चित्राने आपलं तोंड उघडलं आणि अरविंद ची जीभ तिच्या तोंडात शिरली. तिच्या ओल्या आणि गरम तोंडात अरविंद ची जीभ फिरायला लागली. ते एकमेकांना बरेच क्षण तसंच किस करत राहिले. उम्म्ह… अह्ह्ह्ह्ह… हं… याह… माझे स्वप्न पूर्ण होत होते की मला इतर पुरुषांसमवेत पत्नीला माझ्या डोळ्यासमोर पाहण्याची संधी मिळाली.
आता चित्रानेसुद्धा अरविंद चे ओठ चोखायला सुरुवात केली, दोघे एकमेकांना मिठीत होते, अरविंद चित्राच्या माने गाळा क्लेवज ची जोर जोरात किसींग ‘ करत होता. आता चित्रा ही गरम होवू लागली होती
त्याचे दोन्ही हात त्याने चित्राच्या स्तनावर ठेवले आणि तो तिचे स्तन हातांनी कुस्करायला लागला. तो तिच्या मानेला किस करत तिचे कोरीव स्तन चोळू लागला. त्याने तिची साडी हातांनी ओढून तिचा पदर बाजूला केला. मग काहींही न बोलता त्याने तिच्या ब्लाउजचे हुक तोडून टाकले. तिच्या ब्लाउजचे कप बाजूला सरकताच चित्राचे स्तन माझ्या नजरेत आले. पण त्यावर कब्जा मात्र अरविंद ने केला. त्याने तिचे स्तन आपल्या हातात घेतले आणि त्यांना तिच्या ब्राच्या वरून परत जोराने दाबलं. ” आई गं अरविंद किती जोरात दाबतोयस? दुखतंय ना…. मला आता मुठ मारायचे होते.. परंतु मी मारू शकत नव्हतो आपला हात मागे घेऊन जाऊन अरविंद च्या लिंगाला हात लावायचा प्रयत्न केला. ” हो मग काय? तुझ्या नवऱ्याला माहित नाही की तुझ्यासारख्या सेक्सी बायकोला कसं करायला पाहिजे, म्हणून त्याला शिकवावं लागेल ना. त्याला वाटतं की तू एक खूप साधी आणि निरागस स्त्री आहेस. पण मी त्याला दाखवणार आहे की तू कशी झवाडी रांड आहेस ते. ” असं बोलून अरविंद ने चित्राचे मोठे आंबे तिच्या ब्रा च्या बाहेर काढले. मी एकदम मग्न होऊन पाहत राहिला. अरविंद ने आपल्या मोठ्या हातांनी चित्राचे स्तन दाबायला चालू केलं. त्याच्या हातात तिचे स्तन एखाद्या फुग्यासारखे चोळून निघत होते. तिच्या तोंडून मादक आवाज निघत होते चित्रा ‘ उम्म… अह्ह्ह्ह्ह… हाह्ह… याह… ‘ ओरडू लागली.
अरविंद बोलू लागला – अा वो ना मेरी जान.
त्याने चित्राच्या ब्रा चे हुक मागून उघडले, चित्रा आता पूर्णपणे नागडी झाली होती, ती तिचे निप्पल चोळत होता आणि तिचे निप्पल चोखत होता.
मी हे सहन होत नव्हते, मी हळू हळू माझा लंड हलवायला सुरवात केली. अरविंदने आता चित्राच्या पेंटीमध्ये बोट घातले तिची पुच्ची चोळू लागला.
चित्रा खूप उत्साही होती, ती म्हणाली – अरविंद हे काय करतो आहेस मला कसे तरी होत आहे. प्लीज हळू हळू कर ना… आता चित्रा ने अरविंदच्या शॉट्समध्ये हात घातला आणि अरविंदचा लंड जोरात हलवू लागली होती.
अरविंद या सर्व मध्ये मास्टर होता.. चित्रा अरविंदच्या लंड ला जोर जोरात हलवू लागली होती आणि तो पण तिच्या पुच्ची मध्ये हाताने झवू लागला होता.
आता दोघेही पूर्णपणे गरम झाले होते
अरविंदची नजर माझ्याकडे गेली, तो चित्रा हळू हळू म्हणाला – तुझा चंपू मुठ मारतोय.
चित्रा माझ्या कडे पाहून
चित्रा म्हणाली – तो फक्त तेवढेच करू शकतो.
आता मी तिथे असल्याने चित्रा आणि अरविंद ला काही वाटत नव्हते ती माझ्या समोरच माझ्या बायको च्या शरीराचा उपभोग घेत होता. आणि चित्रा पण रांडी प्रमाणे त्याला साथ देत होती
अरविंदने आपली चड्डी काढून टाकली आणि फेकून दिली, त्याची चड्डी माझ्या जवळ पडली.
मग अरविंदनेही चित्राची पेंटी काढून ती माझ्याकडे फेकली. मग अरविंद पाठीवर आला आणि माझ्याकडे पहात म्हणाला – ओय..
मी उभा राहिलो.. मी म्हणालो – हा बोल अरविंद..
अरविंद – सर बोलायचे समजले का
मी – ठीक आहे सर
अरविंद म्हणाला, मी तुला चंपू.. तुला हरकत नाही ना.. मी तुला चंपू म्हणू का?
मी म्हणालो – हो सर..
अरविंद म्हणाला – तर चंपू.. तू तुझ्या बायको खुश करायला शिकत आहेस ना?
मी म्हणालो – हो सर..
अरविंद हसण्यास लागला आणि मग म्हणाला – यार चंपू, तर मग तुझ्या बायको पेंटी उचल आणि माझ्या चड्डी बरोबर ठेव. चित्रा हे बघून हसत होती
मी हे अगदी केले. आता तो नगडा पलंगावर बसला आणि चित्रा तिच्या लंड खेळायला लागली, ती अरविंदच्या लंड किस देत होती.
नंतर अरविंद – जणू भोग लाव ना आता?
चित्रा – गप्प बस भोग – वोग काही नाही..
अरविंद ने चित्रा केस कुरवाळत मला विचारले – चम्पू तुला भोग काय असतो माहित आहे का?
मी – सर भोग म्हणजे काय समझलो नाही..
अरविंद – जानू, चम्पू ला भोग दाखवत नाहीस का?
चित्रा चित्रा गप्प होती.. अरविंद यावेळी जोर जोरात हसून बोलला – सांग ना जानू र..
चित्रा – तो भोग लावायच्या कामाचा नाही आहे।
अरविंद मोठं मोठ्याने हसायला लागला
अरविंद माझे कडे तोंड करून बोलला – भोग काय असतो माहित आहे?
मैंने – सर जो देवाला लावतात तोच भोग माहित आहे।
अरविंद – सही चम्पू.. तू तर हुशार आहेस
चित्रा बोलली – तु पण ना..
अरविंद बोला – आता, इ तुझ्या बायको भोग लावायला सांगतो ती बघ कसा लावते चम्पू?
मी – ओके सर..
अरविंद ” डार्लिंग तुझ्या गुडघ्यांवर बस आणि माझा लंड तुझ्या भोगा साठी तरसतो आहे खूप. आणि तुझ्या त्या ककोल्ड नवऱ्याला दाखव की तू कशी माझ्या लौड्याला चाटतेस. ” हे म्हणताना अरविंद ने परत माझ्या कडे पाहिलं. चित्रा बोली – नहीं अरविंद.. प्लीज नको अरविंद..
पण तो कुठे थांबणारा होता अरविंद कुठे एकनार होता. तो म्हणाला – प्लीज जानू. अरविंदने चित्रा पाय पकडले आणि फाकवले आणि तोंड तिच्या पुच्ची मध्ये घातले.. आणि तिची जीभ तिच्या पुच्चीमध्ये टाकली.
चित्रा बोलत ‘ Uuuu.. Uuuuh.. Uui ‘ म्हणत असताना सुरु केले – प्लीज सोड अरविंद काय करतोस.. प्लीज सोड यार
चित्रा माझ्यावरही मोठ्याने ओरडली आणि रागाने मला म्हणाली, येथून निघून जा श्री.. गाढवासारखे बसणार आहेस का इथे? तुला तर काही जमत नाही चित्राने माझा खूप वाईट अपमान केला होता.. पण मला काही वाटले नव्हते
मी उठू लागलो तेव्हा अरविंद चित्राला म्हणाला – जावू दे ना जानू का रागावते आहेस चम्पू वरती… बिचारा शिकतो आहे ना..
चित्रा अरविंदला बोला – शिकवू पण काही करू शकणार नाही तो. तू पहिले चमपू ला बाहेर काढ
अरविंदने चित्राला पकडले आणि पलंगावर पाडले आणि तिची पुच्ची चाटू लागला.
” चंपू बसू दे… त्याला कळेल कसे करायचे.. ” अरविंद कुत्र्या सारख तिची पुच्ची चोखत होता, तिचा पुची बाहेरची बाजू जोरात खेचत होता.
चित्रा जोरात ओरडत होती ‘ यूईईईई ओह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्हह्हह्हहहह.. ओहह्हह्हह्हह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. ‘
अरविंद चित्राची गांड मागून दाबत होता आणि तिची पुच्ची चोखत होता. जेव्हा चित्राची पुच्ची पूर्णपणे पाणी सोडू लागली होती.. तेव्हा अरविंद तिच्या पुच्चीतून जीभ बाहेर काढली आणि सरकली,
माझी हालत पण खूप खराब झाली होती. माझ्या लंड ने पाणी सोडले होते आता चित्रा अरविंद च लंड वरून चोळत होती.. त्याचा जाड लांब लंड पूर्ण फुस्कारे मारत होता. अरविंद चित्राचे केस मागून पकडले होते.
अरविंदने माझ्याकडे पाठ फिरविली आणि त्याचा लंड चित्राच्या तोंडात घातला.. कारण अरविंदची पाठ माझ्या बाजूला होती म्हणून मला चित्रा अरविंदचा लंड चोकताना दिसत नव्हते. अरविंदच्या तोंडातून बाहेर येत होतं, ‘ वाओ वो.. चित्रा मेरी जान.. आय लव यू.. मेरी जान आह.. ‘ मला वाटले की चित्रा आपला लंड चांगलाच चोखत आहे. अरविंद बोलू लागला – हाय, काय मस्त लंड चोकतेस चित्रा यार माझी बायको पण अशी चोकत नाही? अरविंद हळू हळू थोडा सरळ होऊ लागला. मी आता चित्राचे डोके खाली वर हलताना पाहत होतो. आता तो एकदम सरळ झाला होता, आता मी चित्रा स्पष्टपणे त्याचा लंड चोखताना पहात होता. ती सुपारीवर जीभ मारत होती आणि लंड ची चमडी वर – खाली करत होती अरविंद ‘ आह.. आह.. ‘ ओरडत होता. आता अरविंद सरळ त्याच्या पाठीवर पडला आणि त्याने चित्राला आपल्याकडे खेचले आणि खाली आपल्या कडे खेचले.
अशा परिस्थितीत दोघे एकमेकांचे ओठ चोकत होते. मी दोनदा पाणी सोडले होते. तो बराच वेळ किसींग करत होता आणि मग अरविंदने चित्राचे पाय फाकवले चित्रा च्या पुच्ची वर लंड वर घासत होता, अरविंदने त्याचा लंड पकडला आणि चित्रा च्या पुच्ची मध्ये घुसवला.
अरविंद चित्रा ची पुच्ची जोर जोरात मारू लागला होता.. तेव्हा चित्रा देखील मागे व पुढे जाऊ लागली.
अरविंद तिच्या समोर दोन्ही निप्पल चोळत होता आणि मधेच तिचे निप्पल पिळत होता.
अरविंदने चित्रा चे निप्पल्स चोखायला सुरुवात केली. तो चित्राची पुच्ची ठोकू लागला होता
चित्रा मादक झाली होती.
अरविंदने चित्रा का माझ्या कडे बघनाचा इशारा केला. मी फाटलेल्या डोळ्यांनी पहात होतो.
माझ्याकडे पाहून चित्रा खूप रागावली. अरविंदच्या लंडवर जोरात स्वार होत असताना ओरडली – तू गेला. नाहीस इथून अजून.. आता निघून जा.. मी बोले पर्यंत येवू नकोस रूम मध्ये नार्मदा
मला समजले की बाहेर जाणे चांगले आहे. मी खोलीच्या बाहेर आलो आणि दार अशा प्रकारे लावला की थोड्या गॅप मधून मी सर्व काही पाहू शकत होतो. आता अरविंद चित्रा ला जोरात धक्का मारू लागला.
‘ फाच फच्छ ‘ हा आवाज खोलीतून बाहेर पडत होता, चित्राच्या ‘ अह्ह्ह्ह.. ओह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. ‘ सारख्या मादक आवाजांनी ओरडत होती…. माझा लंड तिसर्‍या वेळेस उभा राहिला होता.. तोही व्यवस्थित नीट उभा राहत नव्हता. मी लंड हलवत होतो. दरवाजाच्या गॅप मधून मी पाहिले की अरविंद थोडासा बसला आणि नागडी चित्रा ला मांडीवर घेतलं होते आणि पलंगावर टाकले आणि तिचे दोन्ही पाय पूर्णपणे फाकवले. आता तो जोर जोरात धक्का मारू लागला.
संपूर्ण खोली संभोगाच्या कामुक आवाज पूर्ण रूम भर घुमत होता. चित्रा चे ओरडने बाहेर पर्यंत येत होते, चित्रा अरविंदला म्हणत होती – ओह्ह्ह्ह्ह्ह.. प्लीज मला हळू कर यार तुझा लंड पहिलीच पुच्ची फाटून टाकली आहे..
खोलीतून ‘ फुटणे.. फुटणे.. ‘ चा आवाज येऊ लागला.
अरविंदने आपला लंड तून निघालेली पिचकारी चित्राच्या पोटावर सोडली आणि एका बाजूला पडला.
मी शांतपणे येऊन सोफ्यावर बसलो.
पाच मिनिटांनंतर अरविंदचा आवाज आला – अबे चंपू.. मी – हा सर जी.. त्याने यावेळी मोठा आवाज केला – चंपू..
मी दरवाजा जरासा उघडला आणि विचारले – सर बोला
तो म्हणाला, जा आणि बाथरूममधून टॉवेल आण.
मी टॉवेल आणला.
तो म्हणाला – तुझ्या बायको पोट साफ कर. मी चित्राचे पोट साफ करण्यासाठी आलो.. चित्राने टॉवेल घेतला आणि तिने पोट पुसले.
अरविंदने विचारले – वेळ काय झाली?
मी म्हणालो – सर बारा वाजले आहेत
त्याने चित्राला विचारले – तुला उशीर झाला नाहीस?
चित्रा म्हणाली – हो खूप उशीर झाला. आम्हाला निघायला हवे
तो चित्राला तिच्याकडे खेचतो आणि चित्रा ची किसींग घेतो चित्राने हळूच अरविंदला पाण्यासाठी विचारले.
अरविंद मला म्हणाले – जा जा.. फ्रीजमधून जा आणि प्या. दोघे नागडे एकमेकांना चिकटून राहिले. मी पाणी आणले, अरविंदने ते माझ्या हातातून घेतले आणि म्हणाला – जान.. पाणी प्या.
मग अरविंद मला म्हणाले – ऐका.. लाईट घालव आणि तू बाहेर बस चित्रा येईल लगेच. मी बाहेर आलो आणि बसलो. मी मासिक वाचण्यास सुरूवात केली.
जेव्हा अर्धा तास होता.. तेव्हा मी आत डोकावले.. अरविंद नागडा होता चित्रा साडी घालून तयार झाली होती. थोडा वेळ थांबल्यानंतर मी हळू हळू दार ठोठावले.
अरविंद म्हणाला – काय झाले?
मी म्हणालो – सर, ते १२.30 होणार आहे.
तो म्हणाला – ठीक आहे..
चित्रा मला म्हणाली – चल..
जेव्हा आम्ही दाराजवळ पोहोचलो.. तेव्हा अरविंद म्हणाला – इकडे चंपू ये..
मी म्हणालो महाराज..
अरविंद – मग शिकलास ना बायको ला कसे संतुष्ट करायचे
मी म्हणालो – हो सर शिकलो आणि भोग पण कसा लावायचा ते पण शिकलो
अरविंद. घरी गेल्यावर चित्रा ची मालिश तेल लावून कर.
मी म्हणालो ठीक आहे सर..
मग आम्ही आमच्या घराकडे निघालो. आणि आम्ही हळू हळू आमच्या चाव्या घेऊन दरवाजा उघडला आणि बेडरूममध्ये गेलो. ती जाताच चित्रा झोपली.. मीसुद्धा थरथरल्यानंतर थोड्या वेळाने झोपू लागलो.
बोली – उठ..
मी म्हणालो – काय झाले?
बोली – काय होईल.. अरविंदने संपूर्ण शरीर मोडले आहे.
मी म्हणालो – कसे मोडले?
बोली – काय मूर्ख आहेस.. डोळे फाडून तुम्ही पहात होता.. त्याने माझी पुच्ची कशी चोळली आणि चोकली.. त्याने पूर्ण पिळली.. त्याने माझे संपूर्ण शरीर तोडले आहे.. बागितलें ना कसे झवतो तो. आत. तेल आणा आणि मालिश करा आणि लाईट बंद करा.
असे म्हटल्यावर लाईट बंद केली. आणि तिची गाऊन कधून मालिश करू लागलो ती अशा प्रकारे झोपली होती की मला माहित नाही की ती किती थकली आहे.
जेव्हा जेव्हा अरविंद ला चित्रा झवायचे झाले की मी चित्राला अरविंद घरी घेऊन जायचो आता चित्रा माझ्या समोर च अरविंद शी निर्लज्ज झवत होती. तिला आता कसले ही बंधन नव्हते. मी गप्प होतो कारण माझे सिक्रेट अजून पण चित्रा ला सांगितले नव्हते
काही दिवसांनी अरविंदची पत्नी तिच्या मायदेशी आली. मग काही महिने अरविंद भारताबाहेर गेला.. पण या दोन – तीन महिन्यांत माझ्यासमोर चित्राची लज्जा आणि वेदना पूर्णपणे मिटविली गेली.

This story माझी बायको appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page