माझी मैत्रीण पुजा Majhi Maitrin Pooja

नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो….. आज मी नवीन कथा घेऊन आलो आहे…. मी माझ्या बेस्ट फ्रेंड म्हणजेच जिवलग मैत्रिणीसोबत प्रणय कसा केला ते सांगणार आहे…… कथा नक्की पुर्ण वाचा व कमेंट नक्की करा… माझा E-mail खाली दिलेला आहे… त्यावर तुमचा प्रतिसाद कळवा….. चला कथेला सुरुवात करुया….

मी जीवन… मी सद्ध्या २३ वर्षाचा आहे…. मी कॉलेज ला असतानाची ही गोष्ट आहे…. तेव्हा मी १९ वर्षाचा होतो…. कॉलेज ला मी विज्ञान शाखेत होतो… कॉलेज च्या पहिल्या वर्षी माझी ओळख पुजा सोबत झाली….. त्या वेळी पुजाचे वय १८ होते व माझे १९…. तिचे त्यावेळी फिगर खुप मस्त होते… गोरी गोरी पान पुजा….. मस्त तिचे गोल गोल स्तन तिच्या टॉप मधुन उभारदार दिसत…. शरीर भरीव होते… दिसायला पण सुंदर…. मांड्या तर एकच नंबर…. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ती कवळी कळी होती….. तिचा सील कोणीच फोडलेला नव्हता…… पुजाची ओळख झाली व आम्ही बोलायला लागलो…. हळु हळु आमची मैत्री खुप घट्ट झाली…. एवढी घट्ट की प्रत्येक गोष्ट एकमेकाला सांगायचो…. जर पुजा दिसली नाही तर मी पुर्ण कॉलेज मध्ये शोधत फिरायचो….. तिला मी दिसलो नाही तर ती शोधत फिरायची…… पुर्ण कॉलेज ला आमच्या या घट्ट मैत्री बद्दल माहीत होत…. आम्ही रोज कोपऱ्यातल्या क्लास रुम मध्ये जेवायला बसायचो… एकाच बेंच वर…. एकाच टीफीन मध्ये जेवण करत असे…. ती मला एकदम चिकटुन बसत असे… आमची जवळीक हळु हळु वाढत होती… ती माझ्या खुप जवळ येत चालली होती… एक दिवस असच जेवण करत असताना कोणीतरी बाहेरुन क्लास रुम चा दरवाजा बंद केला…. मी उघडण्याचा खुप प्रयत्न केला… पण उघडेना….. कॉलेजच्या शिपायाने न बघताच कुलुप लावुन घेतला होता…… किती वेळ खटपट केली पण काही फायदा नाही झाला…. शेवटी थकून मी पुजा शेजारी जाऊन बसुन घेतल…. पुजा पण खुप घाबरली होती… मी माझ्या एक टीचरला कॉल लावला…. पण रेंज नसल्याने आवाज जात नव्हता…. मी सरांना मेसेज केला… रेंज मुळे नेट पण चालत नव्हते…. मी मेसेज टाकुन दिला व पुजा शेजारी जाऊन बसलो…. त्या वेळेस पुजा माझ्या कडे बघुन रडु लागली… मी तिला माझ्या जवळ केले… तिचे डोळे पुसुन तिला म्हणालो – अरे वेडे… रडतेय काय…. मी आहे ना… त्यावर ती बोलली – मला भीती वाटतेय… आपण निघुन ना इथुन…. असे बोलुन मला चिकटलीच… मला घट्ट मिठी मारून रडु लागली… तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबले गेले…. तिच्या नरम नरम स्तनांच्या स्पर्शाने माझा लवडा डायरेक्ट उठला….. मी तिला घट्ट पकडल….. तिला मी धीर देत होतो… पण मनात वाटत होत की हिच्यावर चढाव…. मी तिचे डोळे पुसले व तिच्या कपाळावर किस केला…. ती बघतच राहीली…. तिला मी म्हटलो – तुला एक गम्मत दाखवु का….?? तुझ सगळं टेंशन आणि भीती गायब होईल… ती म्हणे – हा दाखव….. तिला मी डोळे बंद करायला लावले…. आणि तिच्या ओठांवर एक जोरात किस केला…. पुजा माझ्याकडे रागाने बघत होती…. ती रागातच बोलली – हे काय केल तु… मी म्हणालो – गप्प बस….. आणि फिल घे…. ती म्हणे – गप्प बस… आपण मित्र आहोत…. अस किस करण चालत का…?? मी तिला बोललो – हो गं…. चालत म्हणून च केला ना….. तु फक्त फिल घे… तुझं सगळं टेंशन निघुन जाईल…. अस बोलुन मी तिला किस करु लागलो… तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवुन तिच्या ओठांचा रस पिऊ लागलो…. तिने मला दुर लोटलं… ह्या वेळेस मी तिला ओढुन मांडीवर बसवल…. प्रेमाने तिचा चेहरा कुरवाळला…. तिने अचानक मला घट्ट मिठी मारली.. आणि अधाशीपणे किस करु लागली… मी तर गरमच होतो मी पण जोर जोरात किस करु लागलो….. ती तिची गांड माझ्या मांड्यांच्या घासु लागली….. पुजा खुपच गरम झाली होती… बेंचवर बसुन आमची किसींग चालु होती…. पुजा साठी हे सगळं नवीन होत… पण तिला मज्जा येत होती… गांड घासण्यात तर खुपच मज्जा येत होती…. मी माझे हात तिच्या दोन्ही स्तनांवर ठेवले… तिला तो स्पर्श आवडला व ती बोलली… ़ए…. भारी वाटलं रे…. परत कर ना… मी परत तिच्या स्तनांवर हात ठेवून दाबले… तिला तो स्पर्श खुप आवडला… तिने अचानक तिच्या शर्टचे बटण खोलले…. तिचे ते गोल गोल गोरे पान बॉल… वाहहहह…. काय आयटम होती पुजा….

This content appeared first on new sex story .com

तिने बटण खोलले हे बघुन मी तुटुन च पडलो…. तिचे दोन्ही बॉल कचाकचा दाबु लागलो…. जोर जोरात….. पुजा पण ओरडु लागली…. आहहहहह….. आहहहहह….. अममममम्….. मी तिच शर्ट आणि ब्रा काढुन फेकला… तिचे बॉल खाऊ लागलो…. तिचे निप्पल मी चोळु लागलो…. ती तशी तशी ओरडु लागली….. आहहहह…. भारी वाटतं आहे रे…. आहहहह…. आऊच चाऊ नको ना कुत्र्या…. आहहहह…. आहहहहह…. ती बोलली… तुझ काढ ना शर्ट… मला तुझ खायचे आहे जस तु माझे खातो आहे…. मी शर्ट काढुन फेकल…. ती माझे निप्पल चोखत होती…. खाली गांड घासत होती…. मी अचानक हात घातला व ती माझ्या हातावर गांड आणि पुच्ची घासत होती…. मी तिची पुच्ची हाताने चोळायला सुरु केल… त्याने ती अगदी बेभान झाली…. आहहहहह…. अजुन भारी वाटत आहे रे…. आहहहहह….. मी म्हटलं… सगळे कपडे काढ बघ किती मज्जा येईल….. असे बोलुन तिची पँट काढुन टाकली…. निकर पण काढुन दरवाजा कडे फेकली…. तिला पुर्ण नंगी करुन टाकलं…. ती म्हणे माझे कपडे काढुन फेकले आणि तुझे काबर ठेवले…. काढ ते पण… असे म्हणुन तिने मला सुद्धा पुर्ण भोंगळे केले….. माझी पँट खाली ओढताच तिला माझा बाबुराव दिसला…. जो लाकडा सारखा कडक झाला होता….. ती बोलली तुझ एवढ मोठ आहे… पँट मध्ये कस काय बसत…??? त्यावर मी उत्तर दिले…. माझ्याकडे जादु आहे…. बरोबर बसवतो मी…. असे बोलुन मी तिची पुच्ची चोळु लागलो…. ती मज्जा घेऊ लागली….. मस्त मज्जा येत होती तिला….. ती मला म्हणे तुझ पकडु का मी…. तिला बोललो फक्त पकडु नको चोख त्याला तुझा लॉलीपॉप आहे तो….. ती बोलली…. शी…. तु सुरु करतो तेच मला चोखायला लावतो आहे….. तिला म्हटलं एकदा चोखून तर बघ…. तिच्या तोंडात बळजबरी लवडा कोंबला माझा… ती चोखु लागली मस्त… नंतर म्हणे चव खुप भारी आहे त्याची…. ते सफेद सफेद काय आहे रे…. तु तोंडात काढले माझ्या… सुरु केली का…??? तिला म्हटलो नाही….. त्याला चिक म्हणतात…. ती म्हणे होय का…?? ठीक आहे….. मी तिला जवळ ओढले व तिला सांगितले खाली झोप…. ती म्हणे काबर खाली धुळ आहे…. तिला बोललो…. झोप तु गुपचुप… असे बोलुन तिला झोपवले…. व मी वरुन चढलो…… ती म्हणे काय करतोय तु…. मी तिला सांगितलं… तुला झवतो आहे…… ती म्हणे म्हणजे काय…??

तिला म्हटलं….. आता जे तुझ्या सोबत होईल ते… असे बोलुन मी लवडा तिच्या पुच्चीवर ठेवला…. व जोरात धक्का मारला….. ती किंचाळली…. आई गं…. काढ खुप दुखतंय….. मी तिला सांगितले…. थांब आता भारी वाटेल…. असे बोलुन मी परत एक धक्का दिला…. आता पुर्ण लवडा घुसला….. ती रडली… सोड नारे खुप त्रास होतोय….. मी काहीच न बोलता लवडा मागे पुढे करु लागलो….. आणि पुजा ला झवु लागलो…. कचाकच कचाकच…… फक फक फक आवाज होत होता…. ती ओरडत होती…. आहहहहहह…… आहहहहहह….. आहहहहहह……. मी पुजा ला कुत्र्या सारख झवत होतो…. १५ मि मध्ये मी झालो… व तो चिक पुजा च्या तोंडात गाळला….. तसंच पुजा च्या अंगावर पडुन राहीलो……. १० मी आम्ही दोघं तसंच पडुन राहीलो…… थोडा वेळाने कपडे घातले व बेंचवर बसुन घेतलं…….. त्यानंतर काही वेळाने सर आले व आम्हाला बाहेर काढल…. त्या नंतर आम्ही घरी गेलो…..

ही कथा आवडली असेल तर कमेंट करा…. मला तुमचा प्रतिसाद कळवा… खाली माझा मेल आयडी दिला आहे

[email protected]

This story माझी मैत्रीण पुजा Majhi Maitrin Pooja appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page