माझी वहिनी सोबत फोरप्ले भाग – १

नमस्कार मित्रांनो माझं नाव सुमेध आहे. मी पुण्याला असतो. वय 24 आहे… कुठेतरी 1 साधासुधा जॉब करतो. चला ते सोडा कुठे का जॉब करेन. गोष्टीशी मतलब फक्त. तर सुरुवात करूया कथेला.. की कस माझ्या वहिनीत आणि माझ्यात पहिला फोरप्ले झाला.
साधारण 1 वर्षा आधीची गोष्ट आहे. माझ्या चुलत भावाचं लग्न होऊन 6-7 वर्ष झाली होती म्हणजे ती 33 ची असून ही 24-26 ची दिसायची आणि फिगर तर सेम टू सेम एखाद्या अभिनेत्री सारखा. तिने जर साडी नेसली तर ते ही अभिनेत्री सारख कमरेच्या थोडी खालीच नेसायची. अर्थात ते बघूनच वेडा झालो. तिला 2 मूल ही आहेत. तिचा नवरा म्हणजेच माझा भाऊ तिच्याकडे काही जास्त लक्ष देत नसायचा, दारू वगैरे पिऊन दंगा करणे, सारखी भांडण , अवेळी येन  यामुळे त्यांच्यात सेक्स फार कमी असेल असे मला वाटायचं आणि तसच निघालं.
एक दिवस तिच्या मुलाचा वाढदिवस होता. मला आमंत्रण आलं व मी जाणार नव्हतो कारण घरी कोणी नव्हतं त्या दिवशी आणि मला असं आवडत ही नव्हतं की जास्त कोणाच्या वाढदिवसाला जाणे वगैरे त्या प्रमाणे मामी बोलली की आम्ही सगळे जण चाललो आहोत तू पण चल आणि नाईलाजाने जावं लागलं. आम्ही गेलो आणि वाढदिवस सुरू झाला, केक वगैरे कापला आणि आम्ही जरा वेळ बसलो तेवढ्यात वहिनी केक घेऊन आल्या आणि तेव्हा त्यांनी ब्लू कलर ची सिल्क साडी नेसली होती आणि पदर कमरेला खोचला होता त्यामुळे आहे त्या स्थितीत माझ्या पॅन्ट मध्ये 7 इंच उभा झाला. त्या वेळी मी ठरवलं की हिच्या सोबत एकदा झालच पाहिजे कारण ती खूप मनमोकळी आहे स्वभावाने आणि खाऊन झाल्यावर मी ताट आत ठेवायच्या बहाण्याने गेलो तर ती आत केक कापत होती, तिचा पदर ही लूज च होता सगळे स्पष्ट होते तिचा पुश अप ब्रा आणि तो ब्लॅक ब्लाऊस मी पाहतच राहिलो तस तिने मला बघितलं आणि मी घाबरलो की ही आता काय बोलेल खूप घाबरलेली होतो…… तेवढ्यात  बोलली की आन ताट इकडे मी ताट दिले आणि आम्ही सगळे जण घरी आलो, पण मी मात्र तिच्याच विचारात की काय कस करता येईल… आणि मला सुचलं एक दिवस भाऊ बोलला की काही काम आहे गावाला जायचंय चल सोबत मी हो बोललो आणि आम्ही गावातील काम उरकून निघालो संध्याकाळ चे 9 वाजले होते आणि मी गाडी एका वाईन शॉप समोर उभी केली आणि त्याला दारू घेतली आणि मला 1 सॉफ्ट ड्रिंक घेतलं तो ही खुश झाला आणि आम्ही जवळील च एक मैदानात अंधारात बसलो तसा तो फुल्ल फकाट झाला मी त्याचा फोन घेतला आणि त्यातून वाहिनीचा नंबर घेतला आणि परत फोन त्याला दिला. मी त्याला घरी सोडले आणि माझ्या घरी आलो. व्हाट्सअप्प वर तिचा फोटो पाहूनच एक  मूूूठ मारली अन तिला आठवत झोपलो. मी तिला दुसऱ्या दिवशी मेसेज केला hi त्यावर तिचा रिप्लाय आला की कोण आहेत तुम्ही ?? मग मी सोनू आहे म्हणून सांगितले तर ती बोलू लागली की तुम्हाला माझा नंबर कुठून मिळाला तर मी सांगितले की आईचे काम होते तुमच्याकडे पण आई बाहेर गेली आहे… बोला बाकी काय चाललंय मग ?? अस बोलत बोलत काही दिवसांनी ती माझ्याशी खूप मोकळी झाली… तस तिने सांगितलं की भाऊ पिऊन खूप मारतो वगैरे… तस मी तिला समजावून तिची बाजू घेऊ लागलो… आणि काही दिवसांनी मी तिला व्हाट्सअप्प वर बोलू लागलो की तुम्ही किती सुंदर दिसता वहिनी… भाऊ च नशीब आहे…. त्यावर ती बोलली की मी सुंदर नाही, आणि माझ्यात अस काय आहे सुंदर दिसायला तर मी मेसेज केला की कोणीही तुम्हाला पाहून तुमच्या प्रेमात पडेल… त्यावर ती बोलली की काही पण बोलतोस तू आणि तुला काय आवडले माझ्यात तर मी बोललो की अख्खी तुम्हीच आवडल्या मला… मग ती बोलली की अजून काय आवडले…. यावर मी समजून घेतले की तिला काय हवंय…. तस मी खूप घाबरत घाबरत मेसेज केला की मला तुमचे बॉल खूप आवडले…. त्यावर 10 मिन ने तिचा रिप्लाय आला की काय बोलत आहे तू आणि रागाचे चिन्ह पाठवले… मी सॉरी बोललो आणि मोबाइल बंद करून झोपलो… दुसऱ्या दिवशी सकाळी वाहिनीचा मेसेज आलेला होता रात्रीच की कधी कोणाचे बॉल दाबले आहेस काय… मी आता घाबरत नव्हतो कारण मला समजले होते ही आपल्या पट्टीत आहे आता… मी मेसेज केला की नाही दाबलेत आणि कसे असतात ते मऊ की कडक ??? मी मुद्दाम हा मेसेज पाठवला… आणि तिचा रिप्लाय आला की तुझ्या वाहिनीचेच दाबून बघ आणि आज संध्याकाळी फोन करते तेव्हा ये घरी…. मी हे ऐकून येडाच झालो आणि फोन ची वाट पाहू लागलो 6.30 ला वाहिनीचा फोन आला की ये म्हणून मी लगेच गेलो आणि तिने ब्लॅक कलर ची साडी आणि ब्लॅक ब्लाऊस घातला होता… आणि त्यातल्या त्यात पुश अप ब्रा…. वाह काय माल दिसत होती… स्लिम ट्रिम हिरोइन जशी… तस तिने मला आत घेतले आणि पाणी दिले.. मी घरात नजर फिरवली कोणीच नव्हते घरात ना मुले ना भाऊ… मी विचारलं असता त्या बोलल्या की ते मुलांना घेऊन क्लास ला गेलेत… त्यांनी चहा ठेवला आणि मला विचारले की दूध पिणार का… मी नाही बोललो… त्या बोलल्या की ज्यासाठी आला आहेस ते नको का तुला, आणि मला कविता बोल अहो नाही!!! मी हो बोललो आणि ती माझ्या शेजारी येऊन बसली… माझी खूप धडधड वाढली होती.. तस तिने चहा आणला ही बशीत ओतला अन तिने अर्धा पीला आणि मग मला दिला तोच मी पिऊन घेतला… ती बोलली की आता बोल कशे वाटतात माझे बॉल तुला??? मी म्हणालो की मला नाही माहीत… त्यावर तिने माझा हात घेतला आणि बॉल वर ठेवला… इकडे माझा टॉवर रेंज घेऊन फुल्ल टाईट झाला होता.. मी 1 मिन हात तसाच ठेऊन होतो… तेवढ्यात ती बोलली की काय झाले दाब ना बघ कशे आहेत… तस मी वरूनच दाबायला सुरुवात केली… आणि तिने माझ्या टॉवर कडे बघून हसली आणि हाथ लावत बोलली की खूप मजबूत आहे रे आणि पॅन्ट वरूनच चोळु लागली… आणि मी तिला किसची मागणी केली तर बोलली की कर विचारतोस काय आणि तिचा पदर खाली पाडला… तिच्या गोऱ्या छातीवर फक्त काळा ब्लाऊस… मी ब्लाऊस खोलून चोखु लागलो तिला करंट येऊ लागला होता… तेव्हढ्यात दार वाजले तर तिने साडी नीट केली ब्लाऊस घातला आणि दार उघडले तर बाहेर भाऊ आणि मुले  होती… भाऊ बोलला की काय रे आज इकडे कसा तर सांगितले की आईने फळ पाठवली होती तीच द्यायला आलो होतो… आणि मग मी वाहिनीकडे बघत स्माईल दिली… आणि निघू लागलो….. तर आत्तासाठी एवढेच…. मी तुम्हाला पुढच्या भागात सांगेन की मी कसे तिला झवलो आणि ही स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर मला mail वर कळवा… खाली दिलेल्या mail id वर

This content appeared first on new sex story .com

This story माझी वहिनी सोबत फोरप्ले भाग – १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page