माझी वैशु मामी Majhi Vaishu Mami – 2

नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो…. मी जीवन… पुन्हा घेऊ आलो आहे… माझी वैशु मामी सिरीज चा पुढचा भाग…. मागील भागात मामीची ओळख व तिच्या सोबत कशी रात्र रंगीन केली हे बघितले…. ह्या भागात कथेने अतिशय अनपेक्षित असे वळण घेतले आहे…. हा भाग मोठा आहे…. पण नक्की वाचा कथेमध्ये वळण व त्यानंतर मामीचा माझा संगम अतिशय कामुक आहे….. काय ते आपण बघणार आहोत….. चला तर सुरु करुया…. ?

माझी लाडकी वैशु मामी खुप सुंदर आहे हे तर तुम्हाला माहीतच आहे… तिचे वय ३३ असुनही ती १८-१९ च्या मुली सारखी कवळी काकडी आहे….. तिचे ते मस्त काळे काळे केस….. लाल ओठ… टपोरे डोळे…. गोल गोल बॉल…. काळे काळे निप्पल…. मध्यम भरलेले शरीर… त्या कोवळ्या केळीच्या गाभ्यासारख्या भरदार मांड्या…. आय हायययय…… काय माल आहे माझी मामी ????…. त्यात ती डोळ्यामध्ये काजळ भरते त्यामुळे ती अजुन झकास दिसते…..

मामा दहा दिवस घरी नव्हता… तेव्हा मी मामीला भरपुर ठोकले… मामाच्या जवानीची मज्जा मन भरुन लुटली….. मामी सुद्धा मला प्रतिसाद देत होती…… एवढ झवुन सुद्धा माझं मन भरलं नाही…. कारण माझी इच्छा वेगळी होती……. माझ्या लाडक्या वैशु मामीला एवढ झवुन पण मला तिची गांड मारायची संधी मात्र भेटली नाही….. गांड मारण्यासाठी निवांत वेळ हवा होता…. गांड मारणे म्हणजे पुच्ची मध्ये अधाशासारखा लवडा घालुन झवणे नव्हे…. ही एक कला आहे……

गांड मारण्यासाठी अगोदर आपली आयटम तयार असायला पाहिजे…. तिची गांड मोठी नसली तरी चालेल पण थोडी गोल मटोल हवी….. गांडीच छिद्र छोट असेल तर लवड्याला व्हॅसलीन लावुन मध्ये लोटावा लागतो… नाहीतर गांड फाटण्याची शक्यता असते….. त्याच साठी मी पुन्हा मामी ला झवण्यासाठी तडफडु लागलो व संधी शोधु लागलो….

कारण…. मामीवर चढुन २-३ महीने ऊलटुन गेले होते… आणि मामी सुद्धा जरा विचित्र वागत होती……. घरी एकटी असल्यावर मला जवळ येऊ देत नव्हती…. एक दोन वेळा तर मी बळजबरी जवळ गेलो…. तिचे बॉल दाबले… पण मामी ह्यावेळेस पाहिजे तसा प्रतिसाद देत नव्हती… एकदा तर रागात मी तिच ब्लाऊजच पाडुन टाकले…. कारण ती जवळच येत नव्हती….. एकदा बळजबरी तोंडात लवडा घातला… तिचे तोंड झवले……. पुर्ण चिक तोंडात गाळला पण मामी ने एकदम सुका सुका माहोल करुन टाकला….. नंगी करुन झवत जरी असलो तरी मामी उदास असायची…. त्यामुळे मी मामी सोबत बोलणं आणि तिला भेटणं बंद करुन टाकलं….. तिला न सांगता तिच्या घरी जाणं बंद करुन टाकलं…..

मामीला माझी आठवण तर येत होती पण ती दाखवत नव्हती…. एकदा… खुप दिवसांनी मला मामाचा कॉल आला….

मामा – अरे, कुठ आहेस.. काय करतोय..??? किती। दिवस झाले तु घरी आला नाही…

मी – अरे मामा.. शेतात काम खुप वाढली आहेत…. त्यामुळे मी येत नाही…

खरे कारण वेगळेच होते… पण मामाला कटवण्यासाठी मी मामाला खोटे सांगितले… मामा पुढे बोलला…

मामा – अरे… भेटायला ये एकदा… तु तर विसरलाच आम्हाला… तुझी आठवण येतेय खुप…. तुझी मामी तर रडली एक-दोन तुझ्यामुळे…

मी – मामी रडली…?? ते पण माझ्या मुळे…?? काबर रे… मी काय केल असं…??

मामा – ते मला काय माहित आता..??… तुलाच माहीत बाबा.. तु मामीला काय केल आहे..

मी – अय मामा…. मी काही केल बिल नाही मामीला… येडा झाला का…. ़मी कशाला काय करेन…???

मामा – आता मी दहा दिवस घरी नव्हतो….. त्या दहा दिवसात तु काय केल मामीला तुलाच माहीत….

माझी गांड हातभर फाटली…. मला वाटलं मामी ने मामाला सगळं सांगुन दिल की काय….

मी मनातले मनात – ( मुतली वाटत वैशी मामाच्या कानात… आई घाली.. )

मामा – काय रे… अस गप्प का… बोल ना…

मी – अरे मामा… मी काहीच केल नाही मामी सोबत… मामी काबर पडतेय मला नाही माहीत रे…. ( मी घाबरलेलो असताना ही बाजु सांभाळली )

मामा – मला मामी ने सांगितले सगळं… तु काय काय केल तिच्यासोबत… त्यामुळे च ती रडतेय….

मी – ( घाबरून ) काय सांगितले मामी ने तुला…???

मामा – ( जोरात हसला आणि बोलला ) अरे.. येड्या… एवढ घाबरायला काय झालं… मजा केली रे मी…. मामी ने मला सांगितले तु किती काळजी घेतली तिची…. तिला तुझी आठवण येतेय… तु एवढा जीव लावला ना तिला… म्हणून तुझ्या आठवणीत रडतेय….

मी – खरं सांग रे… नको मस्करी करु…. माझे लागले आहे इथे..

मामा – अरे खरच ना…. तुझ्या मामीची शप्पथ…

मी – बर बर… मग ठीक आहे…. एक काम कर मामा तुच ये मळ्यात…. माझं येण शक्य नाही…

मामा – बर ठीक आहे येईन… ( अस बोलुन मामा ने कॉल ठेवला )

२-३ दिवसांनी सकाळी सकाळी मामा आला… सोबत मामी पण होती… पण ती अशीच शांत होती…. मामा मला भेटला… गप्पा मारल्या व त्याच्या कामाला निघुन गेला…. मामीला माझ्या जवळच ठेवले… संध्याकाळी घ्यायला येईन असे सांगितले… मामा गेल्यावर मी माझं कामाला लागलो… माझ्या शेतात गेलो…. मी मामी सोबत एक शब्द पण बोललो नाही… तसाच शेतात गेलो…

मामी घरात एकटीच होती….. आणि माझे घरचे पण गावाला गेले होते…. मी एकटाच शेतात काम करत होतो…. मामी ने मला घरातून आवाज दिला पण मी गाणे ऐकत असल्याने मला समजल नाही….. मग मी दुपारी जेवायला घरात गेलो… खुप ऊन होते.. त्यामुळे मी जरा आराम करु या बेतानेच घरी आलो… घरात गेलो तर मामी सोफ्यावर बसलेली होती… तिने माझ्याकडे बघितले… मी तिच्याकडे न बघता पुढे निघुन गेलो…. हात पाय धुवून मी जेवण केले… आणि सरळ माझ्या रुम मध्ये जाऊन बेडवर झोपलो… हे बघुन मामी माझ्या रुम मध्ये आली…. माझ्याकडे एकटक बघत दरवाजा मध्येच उभी राहिली….. तिच्या डोळ्यात पाणी होते…, मी तिच्या कडे एक नजर बघितले व पुन्हा मोबाईल मध्ये बघत बसलो… हे बघुन मामी मध्ये घुसली व माझ्या शेजारी येऊन बसली…. तिच्या डोळ्यात अश्रू मावत नव्हते….

मामी – ( माझ्या हातावर हलकेच हात ठेवून ) अहो…. अहो…………. अहो काय ओ… बोला ना… सकाळ पासुन आली आहे मी… तुम्ही बोलायच सोडा बघितले सुद्धा नाही माझ्याकडे

मी – मी अनोळखी माणसांकडे बघत सुद्धा नाही…

मामी – मी अनोळखी झाले का तुमच्यासाठी ( जोरात हुंदका देऊन )

मी – मग… नाही तर काय…… एवढे दिवस बोलली नाही काही नाही…. आणि आज येऊन लाडीगोडी लावतात…. राहुदे तुलाच ती लाडीगोडी ( मी रागाऊन बोललो )

मामी – अहो… अस नका ना बोलु…. माफ करा ना… मला माहीत आहे तुम्हाला कसला राग आहे…. मी तुमच्या सोबत नीट बोलत नव्हते…… मनापासून काहीच करत नव्हते…. त्याच कारण वेगळं आहे… मी सांगते तुम्हाला सगळं…. अहो…. तुमचे मामा घरी आले ना… तेव्हा मी त्यांच्या मोबाईल मध्ये एका बाईचे व त्यांचे फोटो बघितले… तुमच्या मामाच लफड आहे बाहेर…. मी सगळे फोटो बघितले… त्या बाई सोबत नंगे फोटो आहे मामाचे……. त्या बाईला झवताना व्हिडिओ पण काढला आहे….. त्या व्हिडिओ मध्ये तुमचे मामा त्या बाईला सांगत होते की ते नावाला माझ्या सोबत राहत आहे…… त्यांना मी आवडत नाही…. मी नाही आवडत त्यांना.. ( असे बोलुन मामी रडु लागली )

मी – मग…. अजुन काय बोलला मामा…?? आणि तुम्ही रडण बंद करा बर अगोदर…

मामी – ( हुंदके देत ) त्या बाईने तुमच्या मामाला विचारले की तिने जर बाहेर लफड केल तर…. तुम्ही तर माझ्याकडे येतात… तिला हात पण नाही लावत… तिने जर बाहेर शोधला एखादा तर….?? तुमचे मामा म्हणे – शोधु दे ना… माझ्या कुठ शट्टाला कळ लागतेय…. झवला तर झवु तिला एखादा… मला ती नकोच आहे… म्हणून तर १ वर्ष झाल तिला हात पण लावला नाही…. तिने शोधला असेल ना एखादा मला चालेल… उलट मी त्याला महीन्याला पगार देईन तिला सांभाळायला…. अस समजू तिला भाड्याने देऊन टाकेल वापरायला… आणि… भाडे सुद्धा मीच देईन…. ( हे बोलुन मामी माझ्या गळ्यात पडुन रडु लागली…. जोर जोरात…. )

मी – मामी… अगं.. हे बघ मामाच नाहीये ना तुझ्यावर प्रेम मग जाऊदे ना…. त्याच्या सोबत मोकळ बोलुन घे आणि विचार त्याला काय हवे आहे…

मामी बोलली – मी बोलले… पण मामा म्हणे.. मला तु आवडत नाही… तु कोणाकडे पण जा… कोणाखाली पण जा मला काही फरक पडत नाही…. मग मी त्यांना रागात बोलले… अस ना… कोणाखाली पण ना… ठीक आहे… तुमच्या भाच्याला बोलुन त्याच्याच खाली जाते… मी एवढच बोलले… त्यांनी लगेच तुम्हाला कॉल केला…. आणि आज ईकडे आणुन घातल… मला म्हणे जीवन सोबत बोल… त्याला तु आवडत असेल तर त्याच्याखाली जाय… तुझाई तिकडेच घाल… मी माझ्यासाठी दुसरी शोधली आहे…. तुला मी महीन्याला पगार म्हणून ३०,०००/- देईन…… तुमच्या दोघांचा खर्च त्यात भागेन मला अस वाटत… असे बोलुन ते निघुन गेले…. मला आजची वेळ दिली आहे…. तुम्हच सांगा काय करु मी…??

मी – अरेरे… बापपपपपररररररररररे…. अस आहे काय…. तरी म्हटले मामा १०-१० दिवस बाहेर का जातोय….. बर मग तु काय ठरवल मामी…. तुला चालेल का मी….???

मामी – ( डोळे पुसत ) तुमच्या मामला भेटली ना दुसरी रांड… मला पण हव आहे कोणीतरी…. मला चालेल तुम्ही…. आजपासून तुम्ही माझा नवरा…. तुमचा मामा गेला उडत…. ( असे बोलुन तिने मामाला कॉल लावला ) जीवन तयार आहे… मी आता जीवन ची बायको होणार आहे… असे बोलली… मामा तिकडून बोलला… जीवन कडे फोन दे…. ( माझे लवडे लागले )

मी – हा… काय रे मामा??..

मामा – तुला तुझी मामी चालेल का…. तु फक्त तिला सांभाळ… तिला जोवर वापरायच वापर…. तुला पाहीजे ते कर तिच्या सोबत…. झवायच झव… काय पाहिजे ते कर….. मी तुला ३०,०००/- महीन्याला देईल तिला सांभाळायला…. ती राहील तर माझीच बायको… पण तु तिला वापर…. मी हप्त्यांमध्ये १-२ दिवस येईल… म्हणजे कोणाला संशय येणार नाही…. तु पण तिला सांभाळ पण कोणाला संशय येऊ देऊ नको…. ( असे बोलुन त्याने माझ्या ऊत्तराची वाट न बघता कॉल ठेवला )

मी मनात – ( माझ्यासोबत काय झाले आता…?? हे खरे आहे की खोटे…?? खरच मामी ला मामाने सोडुन दिले…. आणि मामाने खरच मला सांगितले की तिला हव तेवढ वापर… ) मी विचारात असतानाच मामी बोलली

मामी – अहो…. काय झालं…. काय बोलले ते…??

मी – जे त्याने तुला सांगितले तेच…. मी आतापासून तुझा नवरा आहे वैशु मामी….

मामी – हो… माझा नवरा…. ( असे बोलुन तिने मला मिठी मारली… व बोलली ) अहो… तुमची बायको आज तुमच्या साठी खास तुमच्या आवडीचे बनवणार आहे… सगळी काम आवरुन घरी या ह…. ( असे बोलुन गालावर एक किस केला व बोलली… ) मी आता घरी जाते… लवकर या… तुमच्यासाठी मी तयार होऊन बसेल…. ( हे बोलुन मामी घरी निघुन गेली… )

मी याच विचारात होतो की आता पुढे काय…????????????????

मी माझे सगळी शेतातली कामे आटोपली… घरी गेलो फ्रेश झालो…. घरी माझे आईवडील आले होते… थोडा आराम करण्यासाठी बेड वर पडलो… तर लगेच मामीचा कॉल आला…. मामी म्हणे तुमच्या आईकडे द्या… मी आईकडे फोन दिला…. मामी आईला म्हणे मी घरी एकटीच आहे… तुमचे भाऊ बाहेर गेले आहे कामानिमित्त… जीवन ला मला जोडी पाठवून द्या ना…. आई हो बोलली…. मी गोंधळलेल्या अवस्थेतच माझे कपडे घेऊन मामीकडे आलो… मनात हेच विचार होते की मी मामाला तर हो बोललो… मामी सुद्धा तयार आहे…. पण पुढे काही बरे वाईट नको व्हायला… कोणाला याची भणक जरी लागली तर सगळी इज्जत मातीत जाईल…. याच विचारात असताना मी मामाला कॉल लावला… व कसला न विचार करता मामाला पहिलाच प्रश्न केला

मी – काय रे मामा…?? तु मामीला सोडुन दिले… मला बोलला की सांभाळ… तुला पाहीजे तेवढ वापर… मामी पण बोलली की मी आजपासून तिचा नवरा…. पण ही गोष्ट बाहेर गेली तर काय होईल… सगळी इज्जत मातीत मिसळून जाईल…. तु डायरेक्ट तुझी बायको विकत देऊन टाकली आणि दुसरी कडे मज्जा मारतोय…. ( यावर मामा बोलला )

मामा – अरे बबड्या…. तुझ्या मामीला मी सोडले… पण तिची सगळी सोय करतोय ना…. तु फक्त अस दाखव की तु तिचा भाचा आहे… आणि मी तुला तिच्या सोबत राहायला लावल आहे…. आणि तु काही काळजी करु नको… तिला तुझ्या अंगावर ओझ नाही होऊ देणार…. तुमचा सगळा खर्च मी सांभाळेल…. महिन्याला ३०हजार देतोय ना मी…. अजुन पाहीजे तर अजुन देईल…. आणि आणखी एक गोष्ट…. उद्या तुमच्या दोघांसाठी मी आपल्या गावातच एक बंगला विकत घेतला आहे…… आणि उद्याच तुझ्यासाठी एक बाईक घ्यायची आहे…. तुला पसंत पडेल ती… तिच्यावर तु तुझ्या मामी ला घेऊन फिर…. नाहीतर तुझ्या आयटम ला घेऊन फिर….

हे सगळ ऐकुन मी गप्पच बसलो…. पुढे काय बोलाव मला सुचेना…. माझ्या मनात एक प्रश्न उभा राहीला… मामाकडे एवढा पैसा आला कुठुन…??

मी – काय रे मामा…. एवढा सगळं करायला पैसा कुठुन आणला रे तु…???

मामा – अरे…. माझी कंपणी माहीत नाही का तुला…. तिचाच एक विभाग मी अमेरिकेत टाकला…. त्याच साठी मी एवढे दिवस झटपट करत होतो…. आता तुझ्या मामीला मजुरी करायची काहीच गरज नाही…. आणि अजुन मी दोन तीन कंपन्यांमध्ये पार्टनर झालो आहे…. त्या बदल्यात मला २५ कोटी – ४८ कोटी असे दोन बक्षिस भेटले…. माझी कंपणी एकाच महिन्यात २००कोटी पर्यंत पोहचली….. मी तुझ्या मामीच्या नावावर पैसे टाकले आहे… आणि तो बंगला पण तिच्या नावावर केला आहे… दर महिन्याला तिला ५००००/- कंपनीतून भेटतील… व मी वैयक्तिक ३० हजार देईल… राहीला कोणाला संशय यायचा व इज्जत मातीत मिसळून जायचा… ते मी बघुन घेईन.. ( हे सगळं ऐकुन मी खुप खुश झालो… मामाला अभिनंदन केले… मला त्याच्या ह्या प्रगती वर अतिशय आनंद झाला होता )

मी – काय रे…. बायकोची सोय लावली…. आणि मी रे….. तुझी बायको आणि तुझ्या पोरांची बरोबर सोय लावली… पण सांभाळाव तर मला लागेल ना…. तु तर फक्त पैसे पाठवशील…. ( हे ऐकुन मामा हसला व बोलला… )

मामा – तुझ्यासाठी खुप सारे सरप्राईज आहे… तु काळजी नको करु…. दोन तीन दिवस थांब…

असे बोलुन मामाने कॉल ठेवला… मा मामीकडे गेलो… मामी ने माझ्यासाठी गाजराचा हलवा केलो होता… तो खाल्ला व मामीला बोललो मा दमलो आहे मला झोपायच आहे…. मामीने दोघांचे एकत्र अंथरून केले… मी झोपलो… मामी माझे पाय दाबु लागली…. मला कधी झोप लागली समजलेच नाही….. दुसऱ्या दिवशी मामा आला…. व त्या दिवशी मोठा कार्यक्रम झाला… बंगल्यामध्ये प्रवेश झाला…. मामाने मला एक बाईक घेऊन दिली… मी मामाला बोललो… मला कार हवी आहे…. मामाने माझ्या पसंतीची टाटा हरिअर तिचा दिवशी खरेदी केली… दोन्ही गाड्य माझ्या नावावर घेतल्य…. माझ्या साठी त्याने जे सरप्राईज ठेवले होते ते म्हणजे माझे स्वप्न होते स्वत:चा बिझनेस करायचा…. मामाने मला शहरात माझा ड्रिम बिझनेस टाकुन दिला….. त्याची ओपनिंग दुसऱ्या दिवशी केली…. सर्व आटोपुन मामा निघुन गेला…. त्यानंतर मामी आणि मीच राहीलो…. आम्ही दोघेच….. इथुन खरी कथा चालु होतेय……

This content appeared first on new sex story .com

मामी आणि मी…….. सगळे कार्यक्रम आटोपुन…. आम्ही मस्त निवांत बसलेलो होतो… नंतर आम्ही दोघेही दमल्यामुळे झोपी गेलो… मी सकाळी उठून माझ्या ऑफिसला गेलो…. दुपारी मामीचा कॉल आला की लवकर या…. मी सांगितले ठीक आहे… मी लवकर घरी गेलो…… घरात घुसताच ईतका सुंदर सुगंध बंगल्यात दरवळत होता…. चारी बाजूला तो मधुर सुगंध होता…. मी मामीला आवाज दिला.. पण मामीने काहीच उत्तर दिले नाही…. किचन मध्ये पण नाही बेडरुम मध्ये पण नाही… मामी कुठेच दिसेना…. अचानक मामी माझ्या पाठीमागून आली व मला घट्ट मिठी मारली…… मी मामीला बोललो… काय ग मामी कुठे होती….. किती आवाज द्यायचे तुला…. जा चहा बनव माझ्या साठी…. मामी बोलली – हो बनवते तुम्ही फ्रेश होऊन या किचन मधेच…. फ्रेश होऊन मी किचन मध्ये गेलो…. मामीने चहा दिला…. व बोलली… मी कपडे बदलते… मी आवाज दिल्याशिवाय बेडरुम मध्ये येऊ नका…. मी मान हलवली व चहा पीत बसलो…. मामी गेली… मी चहा पिऊन हॉल मध्ये माझ काम करत बसलो…. तेवढ्यात मामीचा आवाज आला…..

मामी – अहो…… ईकडे या ना…. बेडरुममध्ये…. मी गेलो… पण दरवाजा उघडायच्या अगोदर मामीने डोळे बंद करा म्हणून सांगितले… मी केले…. मामीने दरवाजा उघडला… मला बोलली आता डोळे उघडा…. मी डोळे उघडले तर बघतो काय….. मामी एकदम तयार होऊन ऊभी होती…. लाल रंगाची नवी साडी… लाल रंगाचे ब्लाऊज…. तिच्या गो-या गो-या अंगावर लाल साडी…. अस वाटत होत दुधामध्ये केसर टाकले आहे….. गोरीपान मामी…. मस्त एकदम कडक आयटम दिसत होती…. केसांमध्ये गजरा….. डोळ्यामध्ये काजळ…. अगदी नव्या को-या नवरी सारखी मामी सजली होती…. मला बघुन गोड लाजली… व मला बोलली… या ना आत मध्ये…. मी आत मध्ये घुसले… मामीने दरवाजा लावुन घेतला…. मी बेड वर बसण्यासाठी बेड कडे बघितले तर मामीने बेड पुर्ण फुलांनी सजवला होता…. त्यावर मामीचे व माझे नाव लिहिलेले होते…. [जीवन ❤ वैशाली]….. मी हे सगळे बघुन खुप खुश झालो…. मला समजले की आज मामी माझ्याकडून झवुन घेणार ते पण स्वत:…..

( मामी माझ्या जवळ आली… मला बेड वर बसवले आणि माझ्या पाया पडली…. )

मामी – आज आपली पहीली रात्र आहे…. मी जरी तुमची लग्नाची बायको नाही तरी मी तुम्हांला नवरा मानल आहे… ( यावर तिला बोललो )….

मी – मामी मी इथे फक्त तुला झवण्यासाठी आहे….. तुला माहीत आहे की मला आयटम आहे…. तिला मी घरी आणणार आहे ३-४ दिवसात…. मग तु मला भाचाच समज… कारण ३-४ दिवसात माझी आयटम येईल तिला मी ईथे रात्र भर ठेवणार आहे…. तिला झवण्यासाठी… मग तु रडत बसु नको….

मामी – मला माहीत आहे हे सगळं……. पण मला तुमची बायकोच राहू द्या…. तुमची आयटम जरी आली तर मी तिची सेवा करेल…. तुम्ही आम्हाला दोघाला एकत्र झवा….

मी – ते बघु मामी…. तु पाय दाब माझे…. ( यावर मामी चिडुन बोलली )

मामी – नाही दाबणार… काय दाबायच ते तुम्ही दाबा माझं

हे ऐकून मी मामीला जोरात खेचल व घट्ट पकडल….

मी – होका…. आज जास्तच माजली आहे माझी मामी…. सॉरी सॉरी…. माझी बायको…. हे ऐकुन मामी लाजली…..

मी मामीला ओठांवर किस केला ?… मामी ने लाजून बघितल व मला गालावर किस केला…. मी तिच्या गालावर ओठांवर लगातार किस केले…. मामीने सुद्धा तेच केल…. मग मी मामी च्या कपाळवर…. डोळ्यांवर…. नाकावर…. गालावर… कानाला…. ओठांवर…. असे किस करत करत खाली येऊ लागलो…. मामीने सुद्धा हेच केले…. मी आता मामीला माझ्या मांडीवर बसवले….. व मामी च्या मानेवर किस केला… मामीने एक जोराचा गरम श्वास सोडला…. मामी आता गरम झाली…. मामीचा पदर खाली केला…. तिच्या त्या रसाळ आंब्यावर हात ठेवला तसे मामीच्या तोंडातुन आवाज निघाला…. आहहहहहहहहहहह….. मला समजले आता मामी गरम झाली…. मी मामीचे ते कडक झालेले बॉल ब्लाऊज वरुनच दाबु लागलो…. जसे जसे मी बॉल दाबत होतो तसे तसे मामी आवाज काढत होती….. आहहहहहह.. ईस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्…… उम्म्म्म्म्ममममममममम…….. मी मामी ला ऊभे केले…. आणि मामीची साडी सोडली… मामीचा गजरा काढुन फेकला मामी च्या परकर ची नाडी सोडुन तिच्या त्या भरलेल्या केळीच्या गाभ्यासारख्या मांड्या उघड्या केल्या…. मांडीवर किस करु लागलो…. मामी माझ्या केसांना पकडुन माझे तोंड माडीवर दाबु लागली…. मामीने मला वर उठवले…. मामी मला किस करु लागली…. रोमँटिक माहोल झाला पुर्ण…. मामीने माझे कपडे काढले…. माझी चड्डी सुद्धा काढुन घेतली मला पुर्ण नंगा केल…. आणि मला अधाशीपणे किस करु लागली…. मामीला कंट्रोल करणे आता अवघड वाटत होते…. ती खुपच गरम झाली होती…. मी मामीची चड्डी काढुन फेकली…. आणि तिचे ब्लाऊज डायरेक्ट फाडुन टाकले….. आता मामी आणि मी…. दोघेही पुर्ण नंगे होतो…. एकही कपडा आमच्या अंगावर नव्हता….. मामी ने मला बेडवर लोटले… व माझ्या अंगावर चढली… मला किस करु लागली…. मामीचे वय ३३ असुन मामी खुप कवळी होती…. २-३ महीने घरी असल्याने मामीची तब्येत जरा वाढली होती…. त्यामुळे ती अजुनच आग दिसत होती…. तिचे ते बॉल हातात बसेनासे झाले होते…. एकदम सेक्सी मामी झाली होती….. तिचे ब्लाऊज तिला टाईट होऊ लागले होते….. मी मामीला खाली पाडले व तिच्यावर चढलो…. मामीच्या तंगड्या फाकुन मी तिच्या तंगड्या मध्ये घुसलो…. माझा लवडा तिच्या गरम गरम पुच्ची वर ठेवला… व तिच्या त्या गरम… ओल्या पुच्ची वर घास लागलो…. मामी तशी जोराने सुसकारे सोडु लागली…. आहहहहहहहह… हहाहहहहहह…. ईससससहाहहहहहह…..

मी मामीला किस करु लागलो… किस करत करत तिचे बॉल चोरी लागलो… मामी जोरात गागु लागली… ओरडु लागली…. मामी प्रमाणाच्या बाहेर गरम झाली होती़…. ती तिची गांड उचलुन माझ्या लवड्यावर तिची पुच्ची घासु लागली…. आहहहहह… अहोहोहोहोहोहहोोहोहहोोहो…… हाहाहाहाहाहहहहहह…. माझा लाडका नवरा… हाहाहाहाह…. माझ दुध पितोय…. हाहाहाहा…. अहो… दाबा ना मस्त…. माझ दुध काढा बाहेर….. ईस्स्स्स्स्ससससस्…. मी मामी चे निप्पल तोंडात घेतले… जिभेने तिच्या निप्पल सोबत खेळु लागलो…. त्याने मामी वेडीच झाली…. माझं डोकं पकडुन ती तिच्या बॉल वर दाबु लागली…. आहहहहहहहहह…. वाहहहहह…. घे माझ्या राजा माझ पुर्ण दुध…. आहहहहह….. आहाहाहाहाहाहाहाहाहा……… मी मामी चे दोन्ही बॉल कुस्करु लागलो….. जोर जोरात मामी चे बॉल दाबत होतो… चोखत होतो…. मामीला वेड लागले होते पुर्ण… ती पूर्ण वेडावली होती…. तोंडातुन फक्त आहहहहहहह… उहहहहहहह….. ईस्स्स्ससससससससस्…… अमममममममममम्……. आवाज येत होते….. मी तिच्या बॉल वरुन खाली सरकलो… तिच्या नाभीवर जिभेने चाटु लागलो….. अजुन खाली सरकलो… मामीच्या ओटी वर किस करु लागलो…… जिभेने चाटत चाटत खाली सरकलो….. मामीच्या त्या गुलाबी पुच्चीवर मी माझे ओठ ठेवले…. तिच्या गो-यापान अंगावर माझे हात फिरत होते….. तिचे गोरे गोरे…. कापसा सारखे मऊ मऊ हात माझ्या पाठीवर… माझ्या डोक्यावर फिरत होते…. मामीची गुलाबी पुच्ची पुर्ण झाली होती….. मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझी जिभ घातली…. जिभेने मामीचा दाना चाटु लागलो…. मामी आता खुप जास्त माजली…. जोराने… दोन्ही हाताने माझ डोक तिच्या पुच्ची वर दाबत होती…… आज मामीच रुप पुर्ण वेगळ होत…. दिसायला पण आणि वागायला पण…. दिसायला तर कवळी नाजुक कळी दिसतच होती…. पण वागायला आज मामी एक भुकेली वाघिन झाली होती…. वाघिनी सारखी माझ्या वर झडप घालत होती…. मी सुद्धा तिला अजुन गरम करत होतो….. तिच्या पुच्ची मध्ये माझी जीभ वळवळ करत होती…. जोराने मामीची पुच्ची खात होतो….

मामी – आहहहहहहहहहहहहहहह…. माझ्या राजाआआआआआआआआआआआआहहहहहहहहहहहह……. अयययययय माझ्यााााााााा पिल्ललललललललााााााााा…….. मला आज स्वर्गसुख दे रेेेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरेरे…. आहहहहहहहहहहहहहहह….. चाट… आहहह…. चाट तुझ्या मामीची पुच्ची…. आज तुझी मामी तुझी बायको झाली….. चाट तुझ्या बायकोची पुच्चीहहहहहहहहहह….. उममममहहहहहह….. मामीचे पाणि गळाले…. मामी थोडी शांत झाली…. पण तरी मी तिची पुच्ची चाटत होतो…. तिचा माज वाढवत होतो….. मामी ने मला वर ओढले….. माझ्या ओठांवर किस करु लागली…. आणि माझा लवडा हातात धरला…. किस करता करता मामी माझा लवडा चोळु लागली…. मामी ने मला खाली पाडले… किस करता करता खाली सरकली… आणि माझा लवडा तोंडात घेतला…. मामी माझा लवडा दहा दिवस खायला दिले नाही अशी चोखत होती….. जिभेने चाटत होती…. गोट्या तोंडात घेऊन चोखू लागली…… कुत्री जस चाटते तशी ती माझा लवडा व गोट्या चाटु लागली….. मी मामीला खाली पाडले व तिच्या तोंडात माझा बाबुराव दिला आणि शॉट लावु लागलो….. माझा लवडा मामीच्या पुर्ण घशात घातला होता… मामी पण माझा लवडा आनंदाने घशात घेत होती…. माझ्या तोंडुन नकळत आवाज निघत होते…. आहहहहह मामीहहहहहहह…. माझी मामीहहहहह….. वैशु मामीहहहहहह….. चोख माझा लवडा कुत्रे…. झवाडेहहहह…. माझी बायकोहहहहह……. मामी जोर जोरात माझा लवडा चोखत होती…. माझा आता चिक गळणार होता…. मी सगळा चिक मामीच्या तोंडात गाळून टाकला….. मामी ने माझा चिक पुर्ण गिळून घेतला आणि परत माझा लवडा चोखायला लागली….. आता मी मामीचे केस पकडले व तिला वर ओढले…. खाली पाडले…. आणि मी तिच्यावर चढलो…. मामी आता मला अंगावर ओढु लागली…. मामीचा पुर्ण कंट्रोल सुटला होता…. मी वैशु मामीला दाबुन धरले व लवडा तिच्या पुच्ची वर घासु लागलो…… मामी जोरात ओरडली….. अहो घाला ना किती त्रास देणार आता…. किती मला सळवणार…. बस्सस आता द्या घालुन…. मला झवा आता कुत्र्यासारख…… माझा सुद्धा कंट्रोल सुरु लागला होता….. मी माझा लवडा कचकन तिच्या पुच्चीत लोटला….. मामी जोरात ओरडली…. आईईईईईईई गगगगगग…. मारुन टाकता मला….। आहहहहहहहह….. नेहमी प्रमाणे माझा लवडा टाईट… जाड… आणि मामीची पुच्ची एकदम टाईट…. जसे कधीच कोणी तिला झवले नाही….

मी दुसरा शॉट लावला… आणि पुर्ण लवडा मामीच्या पुच्ची मध्ये घुसला…. मामी जोरात ओरडली… आईईईईईईई….. काढा…. काढा….. काढा….. फाटली माझी काढााााााााााााा……… मी तिच्या तोंडात माझे दोन बोट घातले…… आणि लवडा हळु हळु हलवु लागलो…… जस जस माझा लवड्याचा वेग वाढत होता… तशी मामी ओरडत होती…… आहहहहहहहह….. इसससससससससस…… आहहहह….. हहाहाहाहाहाह….. उमममहहहहहहहहहहह…… झवा मला…. आहहहहह….. अजुन जोरात आहहहहहहहहहह…… मामीच्या डोळ्यात पाणी होते…. कारण माझा लवडा तिच्या पुच्ची च्या कातड्याला घासत होता…. मला सुद्धा पुर्ण वेड लागले होते….. मी मामीला कचाकचा झवत होतो……. मामीला झवता अर्धा तास होत आला होता…. मला आज मामीची गांड मारायचीच होती….. आज मला थांबायच नव्हतं….. मी मामीला पोटावर झोपवल….. आणि तिची गांड वर केली….. तिच्या गांडीच्या भोगावा लवडा ठेवला….. पण लवडा घुसतच नव्हता….. मामाने आजपर्यंत मामीची गांड मारली नव्हती…. आज पहिल्यांदा मामी गांड मारुन घेणार होती…… मी मामीच्या गाडीला व्हॅसलीन लावले व माझ्या लवड्यावर देखील व्हॅसलीन लावले….. पुन्हा मी लवडा गाडीत घालायचा प्रयत्न करु लागलो….. ह्या वेळेस लवडा हळु हळु घुसु लागला…. लवड्याचे तोंड मध्ये घुसले तसा मी जोरात धक्का दिला….. मामी जवळ जवळ किंचाळलीच…….. मेले ओ…… अहोहोहोहोोहोोहहोोहो……. आईईईईईईई….. अहो गांड नका ना मारु माझी चुत मारा….. मी तिला म्हटलो…. माझी जान वैशु मामी…. मी गांडच मारणार तुझी….. तुझी गांड मारायची ईच्छा तुला पटवायच्या अगोदर पासुन आहे….. आणि तु माझ्या ताब्यात आहे आता आयुष्यभर…… मला पाहिजे तस झवल…… मी परत लवडा गांडीत घातला आणि परत शॉट लावला…. ह्या वेळेस अर्धा लवडा घुसला……. मामी रडायला लागली अहो…. सरकार नका….. खुप दुखतंय…. खुप त्रास होतोय ना माझे मालक…. मी तिच्या रडण्याचा आवाजा कडे लक्ष न देता… पुर्ण लवडा तिच्या गांडीत लोटला….. आणि हळु हळु हळु मागेपुढे करु लागलो….. मामी रडतच होती….. मी आता माझा शॉट चा वेग वाढवला….. कचाकचा मामीची गांड मारु लागलो….. फट फट फट फट फट….. शॉट लावायचा आवाज येऊ लागला……. मामीचा पडायचा आवाज कमी झाला आणि आता मस्त मज्जा घेऊ लागली….. आहहहहह…. उमममहहहह……. वाहहहहह….. गांड मारुन घेण्यात पण वेगळीच मज्जा आहे……. आईईईईईईई…. माराहहह…. आहहााहाहह… मस्त वाटत आहे…. पिल्लललललााााा…… मारा तुमच्या मामीची गांड…. झवा मला…. मी वैशु मामीला झवतच होतो…. गांड मारता मारता तिचे बॉल दाबत होतौ…… तिचे केस ओढुन तिला जनावरा सारख झवत होतो….. मामीची गांड मारुन परत मी पुच्चीत घातला… मामी मला म्हणे चिक पुच्चीतच गाळा…. मी म्हटले तु प्रेग्नंट होशील येडगांडे मामी….. मला व्हायचं आहे तुमच्या कडुन ंला एक बाळ हव आहे…. गाळा ना माझ्या पुच्चीतच…. मी म्हटलं ठिक आहे…. करतो मामी तुला प्रेग्नंट….. मी माझा सगळा चिक मामीच्या पुच्चीतच गाळला….. मामी तशीच नंगी पडुन राहीली…. मी पण तसाच नंगा झोपी गेलो…..

अशाप्रकारे मी माझ्या लाडक्या वैशु मामीची गांड मारली…. तिच्या सोबत राहुन तिला प्रेग्नंट केले….. आज मामीचा सगळा माज मोडुन टाकला…..

माझ्या लाडक्या वैशु मामीची ही कथा तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करा…. कथा जरा मोठी आहे पण त्या शिवाय कथेला रस येत नाही….. कथा वाचुन मला तुमचा प्रतिसाद कळवा…. कथा मध्ये काही चुका आढळल्यास मला कमेंट मध्ये कळवा…. तुमच्या प्रतिसादाची मी वाट बघेन….. तुमच्या प्रतिसादाने मला लिहिण्याची प्रेरणा मिळते… ही कथा शेवटपर्यंत वाचल्या बद्दल धन्यवाद ??

This story माझी वैशु मामी Majhi Vaishu Mami – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page