माझी वैशु मामी Majhi Vaishu Mami – 3

नमस्कार मित्र मैत्रिणींनो…. कसे आहात…??? मजेत आहात ना…. तुम्हाला “माझी वैशु मामी” सिरीज कशी वाटली मला नक्की कळवा…. मी तुमच्या प्रतिसादाची वाट बघत असतो… कमेंट करा आणि शेअर जरुर करा…. मी माझी वैशु मामी या सिरीज मध्ये नवनवीन पद्धतीने मी मामीला कस झवलो ते सांगणार आहे…. आणि अजुन एक मी कथा छोटी ठेवणार आहे जेणेकरून तुम्हाला वाचण्यात मज्जा येईल…. चला तर सुरु करुया आजची कथा….

माझी लाडकी वैशु मामी… ही कथा आहे काही दिवसांपूर्वी ची… जेव्हा मी मामी सोबत पहिल्यांदा हे सर्व केले होते… रात्री मामी सोबत सर्व केले त्यानंतर ३ दिवसांची ही कथा…. वैशु म्हटल तरी किती प्रेमाचा भास होतो… किती मस्त वाटत माझी वैशु मामी म्हणायला… मामा दहा दिवस बाहेर होता… त्यामुळे मी मामी सोबत तिला जोडी राहत होतो….. मामीला जरा भीती वाटत असे मग मी तिला जोडी जात असे रात्री झोपायला…. मामीला माझा सहवास आवडत असे…… मी आणि मामी दोघे रात्रभर एकत्र असायचो… मस्त गप्पा, गोष्टी करत असे…. त्या दिवशी मी मामी सोबत गप्पा मारत होतो… मामी किचनमध्ये स्वयंपाक करत होती…. आणि मी पुढच्या खोली मध्ये खुर्ची वर बसलो होतो मस्त…. मी मामीकडे एकटक बघत होतो…. मामी मला बोलली “काय हो, असे काय बघताय..???” पण माझं लक्ष मामीकडेच होतं… मामी पुन्हा एकदा जोरात आवाज दिला “अहो………” मग माझं लक्ष तिच्या बोलण्याकडे गेल… “काय बघताय अस माझ्याकडे” मी तिला बोललो…. मामी, तु किती सुंदर आहेस ग… मामी म्हणे “कशावरुन हो???” मी उत्तर दिले… “बघ ना मामी…. तुझं पुर्ण अंगन् अंग सुंदर आहे….” असे बोलुन मी मामीच्या जवळ गेलो… व तिच्या गालावर हळुच हात फिरवत पुढे बोलु लागलो… “हे तुझे मऊ मऊ गाल… किती सुंदर गोरे पान आहेत ना…. तुला बघत असेल तर बघतच राहाव अस वाटत…. तुझे हे टपोरे डोळे… तुझे हे कान… तुझ हे नाक…. किती सुंदर आहे”… अस बोलुन मी सगळी कडे स्पर्श करु लागलो…. मामीच्या जवळ गेलो… अगदी मामीला खेटून उभा राहिलो… तिच्या प्रत्येक अवयवाबद्दल बोलुन मी तो अवयव स्पर्श करत होतो… “तुझी ही मान” असे बोलुन हळुच मानेला स्पर्श केला…. मामी माझ्या स्पर्शाचा डोळे लावून आनंद घेत होती…. “वैशु मामी…. तुझा हा खांदा किती नाजुक, मऊ आहे…” असे बोलुन बोटाने मी तिच्या खांद्याला स्पर्श करत होतो… माझे बोट तिच्या खांद्यावर फिरवत होतो… बोट फिरवता फिरवता मी मामीचे ब्लाऊज दोन्ही बाजुने हळुच थोडेसे सरकवले… खांद्याच्या खाली केले… आणि खांद्यावर एक किस केला…. मामीचे श्वास आता जोराने चालु झाले होते…. तिला भान नव्हते की मी तिचा भाचा आहे आणि मी तिचे कपडे काढतो आहे….. मी पुढे बोलु लागलो…. “तुझी ही वळणदार मान… अगदी बगळ्यासारखी…” अस बोलुन मानेला स्पर्श केला…. “तुझे हे हात किती नाजुक आणि सुंदर आहे”…. असे बोलुन मी तिच्या हातांवर हात फिरवला…. मी वैशु मामीचा पदर खाली काढुन टाकला….. मी मामीचे ब्लाऊज अजुन खाली ओढले…. “तुझी ही गोरी छाती” तस तिच्या छातीवर हात फिरवला… तिच्या स्तनांवर नाही…. त्याच्या वरच्या भागावर….. मी माझ्या लाडक्या वैशु मामी ला जोरात माझ्या जवळ खेचले….. मामी आता गरम झाली होती… मी पुढे बोललो… “मामी… तुझे हे पिळदार कंबर… आहाहाहाहाहाहाहाहाहा….. किती मादक आहे… माझ्या मनाला वेड लावलं आहे याने….” असे बोलुन मामी च्या कमरेवर हात फिरवला… तसा मामी च्या तोंडातून आवाज आला.. “आहह”…. मला समजले की मामी आता तयार आहे…. मी मामी च्या पोटावर दोन्ही हाताने नाजुक स्पर्श करु लागलो.. मामीचे पोट दोन्ही हाताने चोळु लागलो…. मामी जोर जोरात श्वास घेऊ लागली…… मी आता डायरेक्ट मामीचे ब्लाऊज खचकन खाली केले.. मामीचे दोन्ही स्तन मोकळे झाले…. मामी लगेच लाजून तिथुन पळाली… आणि बेड जवळ जाऊन उभी राहिली… मी मामीच्या मागे गेलो… मामी डोळे बंद करुन तशीच ऊभी होती…. मी मामीला पाठीमागुन पकडले व जोरात स्वतः च्या अंगावर ओढले…. पाठीमागुन घट्ट पकडून ठेवले व पुढे बोलु लागलो…. तिच्या स्तनांवर हात फिरवत हळु हळु तिचे स्तन दाबत मी बोलत होते… “हे तुझे गोल दुधासारखे गोरे स्तन मला खुप दिवसापासून बघायची इच्छा होती…. तुझे हे गोल स्तन त्यावर हे काळे मनुक्या सारखे तुझे हे निप्पल” असे बोलुन तिचे दोन्ही निप्पल मी बोटांमध्ये धरले.. व… मी त्यांना चोळु लागलो… मामी आता जोर जोरात श्वास सोडत होती मोठे मोठे… आहहह…. हाहहहह… मी ब्लाऊज काढुन फेकले… मामीच्या पाठीला व मानेला किस केले… व मामीची साडी पण सोडुन टाकली….. मामीच्या परकर मध्ये हात घालून तिच्या गांडीवर हात फिरवु लागलो… तिची गांड दाबु लागलो… चोळु लागलो…. “मामी… तुझी ही नरम नरम गांड… आय हायययय…. जेव्हा तु ठुमरी ठुमरी चालते ना… तेव्हा तुझी ही गांड टनटन उडते… ते पाहून माझा लवडा कडक होऊन जातो….” असे बोलुन मामीचा परकर सोडुन टाकला व मामीची चड्डी पण काढुन फेकली…. मामीच्या दांडीवर जोरात एक फटका मारला…. “आहहहह… नका ना”…. मामी च्या तोंडुन नकळत निघाले…. मी माझे कपडे काढुन फेकले दोघे पण पुर्ण पणे भोंगळे झालो आता…. मी मामीला बेड वर लोटून दिले… मामी माझ्याकडे एकटक बघत होती…. माझा लवडा पुर्ण गाठला होता…. ती माझ्या लवड्याकडे बघु लागली… माझा मोठा लवडा बघुन तिचे टपोरे डोळे अजुन मोठे झाले…. मी तिच्या अंगावर चढु लागलो… तिच्या पुच्ची वर हात ठेवला… “तुझी ही चिकनी चिकनी पुच्ची… किती दिवसा पासुन हिला हात लावायचा होता…. माझ्या चिकन्या लवड्याचा स्वाद तिला पण द्यायचा होता…” असे बोलुन मी मामीवर चढलो… मामी लाजून माझ्याकडे बघतच होती…. मी मामीला सगळीकडे किस करु लागलो… बेभान होऊन मामीवर तुटुन पडलो… मामी मला प्रतिसाद देत होती…. ती सुद्धा मला किस करु लागली… तोंडात तोंड घालुन आम्ही किस करत होतो…. मी अचानक मामीच्या तंगड्या फाकवल्या व लवडा पुच्ची वर ठेवला… आणि कचकन मामी च्या पुच्ची मध्ये लोटला… मामी तशी जोरात ओरडलीच… “आईईईईईईई गगगगगगगग….. ईसससस्….. आईईईईईईई….. हाहहहहह….. दुखत आहे खुप…. हाहहहहहहह…. अहो…. दुखतंय खुप…” मामी ओरडत होती… मी परत एक शॉट लावला व माझा पुर्ण लवडा मामीच्या पुच्चीत घुसवला… मामी परत ओरडली “आईईईईईईई गगगगगगगग… सोडा मला… काढा बाहेर काढा ओ…. दुखतय खुप….”

This content appeared first on new sex story .com

मी मामीला दाबुन धरले…. आणि माझा लवडा मामीच्या पुच्चीत लोटला आणि माझा लवडा हळु हळु हळु हळु मागेपुढे करु लागलो….. मामीला झवण्यात खुप मज्जा येत होती…. मामीची पुच्ची टाईट होती… मला खुप मज्जा येत होती… मी मामीला कचाकचा झवू लागलो….. मामी ओरडु लागली “आहहहहहह… आई शप्पथ किती मस्त वाटतंय…. मी विचार केला नव्हता माझ्या भाच्याचा लवडा एवढा भारी असेल…. आहाहाहाहाहाहाहा……” मी बोललो “तुझ्यावर किती दिवसापासून डोळा होता माझा…. तु आज माझ्या कचाट्यात सापडली मामी…. किती दिवसापासून तुला झवायची प्लानिंग करत होतो….” मामी – “मग झव ना आता… आता भेटले ना मी… झव मला कुत्र्या…. झवा तुमच्या मामीला….. आहाहाहाह…”……. मी – “कस वाटतं आहे मामी तुझ्या भाच्याकडुन झवुन घ्यायला…… माझी झवाडी मामी…. आहाहह…” मामी – “मस्त वाटत आहे रे माझ्या राजा.. झव तु मला कचाकचा..” … मी – “झवतोच आहे ना झवाडे…… तुला झवायला एवढी मज्जा येत आहे जशी माझ्या कवळ्या आयटम ला झवायला सुद्धा आली नाही….. तु माझी रांड आहे वैशु मामी…..” मामी – “हााााहाहाहाहाह…. हा मी आहे तुझी रांड…. आहाहाहहह…. झव ना… झव झव तु कुत्र्या सारख….. झव रे…. आहहहहहह…. ईस्स्सससससस्…. माझ्या पिल्ला…. मला असच रोज झवत राहशील ना….. मला रोज झवशील का अस….???” मी – “तु झवु दिले तर रोज झवल मामी…. मला तुला झवायचंच होत…. आता तु रोज चान्स दे…. रोज झवल…”

मी मामीला जवळ जवळ पाऊन तास झवत होतो….. त्यानंतर माझा चिक गळणार होता… व मामी पण झडणार होती…… मी कचाकचा अजुन जोराने शॉट लावु लागलो… माझा चिक मी मामीच्या पुच्चीतच गाळला…… मामी पण फळाफळा झडली…. मी तसाच मामीच्या पुच्चीतच लवडा ठेऊन पडुन राहीलो…

मामी बोलली – “हे काय केल तु… हरामखोरा… मला भुलवुन माझ्या सोबत काय केलस हे… मी तुझ्या मामाला सोडुन दुसर कोणाला हात सुद्धा लावु दिल नाही आणि तु मला डायरेक्ट झवला… मला फसवल तु… मला फसवून तु माझी ईज्जत लुटली…. नालायका……” मी विचार करु लागलो मामी अस का बोलतेय… मग मी – “तिला बोललो… मामी तुच मला झवु दिल… जेव्हा तुझे कपडे काढले नंग केल तुला.. तेव्हा झोपली होती का…… मी तुला झवत होतो तेव्हा तु झव झव तुझ्या मामीला कुत्र्या सारख झव बोलत होती…. नाटक नको करु चल आता….” मामी म्हणे मी तुझ नाव मामाला सांगुन देईल की तु माझ्यावर बळजबरी केली…” मी तिला बोललो – “सांग…. माझ्याकडे पुर्ण व्हिडिओ आहे…. अजुन पण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग चालुच आहे…. तो बघ मोबाईल…. पुर्ण वेळ…. सुरुवातीपासून मी व्हिडिओ बनवत होतो…. जेणेकरून माझ्याकडे पुरावा राहिल…… व्हिडिओ बघुन कोणीच बोलणार नाही मी तुला फसवल की बळजबरी केली…. व्हिडिओ मध्ये दिसत आहे तु तुझ्या मनाने माझ्या खाली झोपली…..” असे बोलुन मामीला व्हिडिओ दाखवला… मग मामी म्हणे “मी मुद्दाम तुला घाबरुन बघत होते… तुझी जेव्हा पण इच्छा असेल तेव्हा मला झव तु….”

मामीला बोललो – “हे नाटक दुसर कोणा समोर कर…. तुला झवणारा आहे मी…. मी तुला झवलोय…. तु मला नाही…. त्यामुळे हे झवण मला नको शिकवु…… रोज मामा गेला की नंगी होऊन राहायच…. मी घरात घुसल्यावर तु नंगी पाहीजे मला….. चल आता…. माझ्या साठी चहा ठेव… मस्त… अशीच नंगी राहुन…..

त्यानंतर मी मामीला खुप वेळस झवलो…. रोज झवलो…. माझी लाडकी वैशु मामी माझी अजुन लाडकी झाली….. पुढच्या भागात सांगेल की मामीला मी प्रेग्नंट केल… त्यानंतर मामा काय बोलला… व मामीला कस झवुन प्रेग्नंट केल…… ९ महिने मामी प्रेग्नंट असताना मी कोणाला झवत होतो आणि कस…..

कथा आवडली असेल तर नक्कीच कमेंट करा…. मला नक्की सांगा तुम्हाला माझी आणि मामीची ही खरी कथा आवडली की नाही…. तुमचा प्रतिसाद हा लेख मोलाचा आहे माझ्यासाठी…. माझ्या लिहीण्यात काही चुका असतील तर ते पण मला नक्की कळवा…..

This story माझी वैशु मामी Majhi Vaishu Mami – 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page