माझी वैशु मामी

नमस्कार माझ्या मित्र मैत्रिणींनो…. ही कथा माझ्या सोबत घडलेली सत्य घटना आहे, माझ्या आणि माझ्या मामी च्या प्रेम संबंधांची… काही दिवसांपूर्वी ची ही घटना….. माझे नाव जीवन आहे…. माझे वय आता २५ वर्षे आहे…. दिसायला फारसा काही मी देखणा नाही… पण तरीही माझ्या मामी सोबत मा कसे प्रेम संबंध तयार केले व मामी सोबत सगळे केले याची ही कथा….

माझी मामी दिसायला सुंदर व शरीरयष्टी तिची मध्यम आहे….. गोरीपान व सुंदर…. तिचे वय ३३…. मामी जास्त भरीव पण नव्हती ना जास्त बारीक…. तिचं फिगर तर मला सांगता येणार नाही पण तिच्या अंग खुप वळणदार आहे…. छाती जवळ एक वळण, कमरे जवळ एक वळण….. एकदम सेक्सी….. तिचे बॉल मिडियम साईज चे आहेत….. मामी मला खुप आवडते…. अस वाटायचं कधी येतेय मामी मला भेटायला…. मामा आणि आम्ही एकाच गावात रहात होतो त्यामुळे मी रोज मामाच्या घरी जाऊन बसत असे….. आणि मामी सोबत गप्पा मारत असे…. मला खुप भारी वाटायचे मामी सोबत गप्पा मारायला….. मामी माझी बेस्ट फ्रेंड आहे… आमची मैत्री खुप घट्ट आहे….. मी मामीला आणि मामी मला सगळं सांगायचो…. पण आमच्या मनात एकमेका बद्दल काहीच नव्हत…. एकदम शुद्ध मैत्री…. पण एका प्रसंगाने आमची मैत्रीच बदलुन टाकली…. ती कशी ती पुढे वाचा….

मामी ने एकदा पंजाबी ड्रेस घातला होता.. मामा कामाला गेले होते त्या दिवशी… तो ड्रेस पातळ होता आणि मामी ब्रा घालत नसल्याने त्या ड्रेस मधुन मामीचे काळे काळे निप्पल ईतके भारी दिसत होते ना… मी एकटक निप्पल कडे बघत होतो मामीच्या ते लक्षात आले तिने लगेच ओढणी घेतली…… चला मुख्य कथेकडे वळूय…

मी शेती करतो व शेताची सर्व कामे करुन घेणे माझी जबाबदारी वगैरे… माणसांना कामाला बोलावणे वगैरे सर्व मी बघत…. मामी मजुरीच करत होती… मग मी एक दिवस मामी म्हटलो की मामी तुम्ही दुसरीकडे कामाला जाण्यापेक्षा माझ्याच मळ्यात काम करा…. मामी ने होकार दिला…. मग मामी रोज कामाला येऊ लागली…. मला खुपच भारी होऊन गेल…. मामी सोबत गप्पा मारत बसायला…. मामी खरच खुप सुंदर आहे माझी……. मी रोज मामी सोबत वेळ घालऊ लागलो….

एक दिवस काय झालं…. मामी ने मला घरी बोलावले.. मामी ने बोलावले आणि मामी सोबत वेळ घालवणे तर मला खप आवडते तर मी गेलो… मी बाहेरुन मामीला आवाज दिला… मामी काय करताय.??? मामी ने ऊत्तर दिले – या ना मध्ये… मी किचन मध्ये आहे… मी किचन मध्ये गेलो आणि मला धक्काच बसला… अचानक माझ्या डोळ्यासमोर ते दृश्य दिसलं…. मामी कपडे बदलत होती आणि तिने वरती काहीच घातले नव्हते… ती परकर वरती होती.. परकर ची नाडी बांधत होती… आणि वरती काहीच घातलेल नव्हते.. वरती तिचे बॉल उघडेच… तिचे ते गोल गोल बॉल… तिच्या गोरे गोरे ते बॉल त्यावर ते काळेभोर निप्पल…. ते बघुन माझ्या झेंड्याने मामी ला डायरेक्ट सलामी दिली… माझा बाबुराव ईतका कडक झाला की पँट मधुन दिसु लागला…. मी नाईट पँट घातली असल्याने माझ्या बाबुराव चा ताठरपणा दिसुन येत होता… माझ्या पँट चा तंबू झाला होता…. मामी ला तस बघुन माझा लवडा खुप जास्त जोरावर आला होता…. मामीच्या निप्पल कडेच माझं लक्ष केंद्रित होत… मला नंतर भान आले मी लगेच किचन मधुन बाहेर आलो…. पण बाबुराव काही ऐकत नव्हता…. तो ताठ मानेने सलामी देतच होता…. मामी साडी आणि ब्लाऊज घालुन बाहेर आली…. बाहेर आल्या आल्या तिचे लक्ष माझ्या तंबुकडे गेले….

मामी ने तंबु बघितला आणि हळूच एक स्माईल केली… आणि मला म्हणे.. – काय तुम्हाला मामी ची आठवण येत नाहीये दोन दिवसापासुन.. म्हणून मीच तुम्हाला बोलावून घेतले….. त्यानंतर आम्ही खुप गप्पा मारल्या…. या घटनेनंतर मामीला बघण्याची माझी नजर बदलुन गेली…. मला असे वाटत होते की मामीने मुद्दाम असे केले होते…. मुद्दाम मला घरात बोलावून स्वतः उघडी होऊन ऊभी होती…. मी मामीला रोज माझ्या स्वप्नात बघु लागलो…. मामी ला झवण्याची ईच्छा माझ्या मनात निर्माण झाली…… मी मामीकडे जात असे.. पण माझे लक्ष फक्त मामीच्या निप्पल कडे असत… मामी माझ्या सोबत बोलत असे… पण मी एकटक मामी च्या बॉल कडे बघत असे…. कदाचित मामीच्या हे लक्षात सुद्धा आले असेल की मी त्यांना कोणत्या नजरेने बघतो आहे…. असेच बरेच दिवस निघून गेले… मामी माझ्या शेतात कामाला येत असे रोज…. मी आता मामीला पुर्ण खालुन वरुन मागु पुढुन बघु लागलो…. मामीची गांड… मामीचे बॉल…. मामीच चालणं… वाकण… बसण… उठण…. प्रत्येक गोष्टी मध्ये मी मामीला झवायचं कसं हा विचार करू लागलो…..

एक दिवस मी मामाच्या घरी होतो… गप्पा मारत होतो मामी सोबत आणि मामीच स्वयंपाक बनवायचे काम चालू होते… मामी दोन तीन वेळा माझ्या समोर वाकली…. घर लहान असल्याने जागा कमी होती….. मी खुर्ची वर बसलो होतो… मामी माझ्याकडे गांड करुन दोन तीन वेळा वाकली… मी तिची गांड बघूनच खुप उत्तेजित झालो होतो….. मामी परत एकदा माझ्या कडे गांड करुन वाकली पण ह्या वेळेस मात्र ती वाकुनच राहीली…. भातासाठी तांदुळ धुवत होती…. मला तिची ती मादक गांड बघुन राहावलेच नाही…. मी उठलो आणि तिला मागुन धक्का दिला… जस शॉट लावता तस…. कंबर पकडुन जोरात धक्का दिला…. धक्क्याने मामी पुढे पडली…. आणि माझ्याकडे बघतच राहीली…. एकटक रागाने…. मला वाटले मी मामीला झवायच्या धुंदीत काही चुकीच तर नाही करुन बसलो ना… ़पण मामी अचानक हसायला लागली… मला म्हणे तुमचा चेहरा बघा भितीने कसा लाल झाला आहे….. खुप जोरात हसू लगली…. मग मला म्हणे अस काबर केल तम्ही…??? मी विचारले – काय केल मी..?? मामी म्हणे एवढा जोरात धक्का दिला वरुन विचारताय काय केल… एवढे पण भोळे बनु नका…. मी हसलो व पुढे काहीच बोललो नाही…. मामी म्हणे – माझ्या कमरेला धरुन एवढा जोरात धक्का दिला तुम्ही की मी खराब पाण्यातच पडले… बघा माझी साडी किती खराब झाली आहे… मामी च्या साडीला सगळं खरकटे लागले होते…. मामी च्या गांडीला सुद्धा लागले होते…. मी मामी ला उठवले आणि तिची साडी झटकु लागलो…. पुढून साडी झटकली आणि आता फक्त गांड झटकायची बाकी होती…. मी मामी कडे बघितले व एक जोरात फटका तिच्या गांडीवर मारला…. मामी मला म्हणे – साडी झटकता आहे की मला मारता आहे….. मामी मी सॉरी म्हटले व हळुच झटकु लागलो…. माझा लवडा खुप टाईट झाला होता कारण पहिल्यांदा एका स्री च्या गांडीला मी हात लावला होता…. मी मामीची गांड हळु हळु चोळु लागलो…. हळु हळु झटकु लागलो…. अस समजा की मी मामीची गांड हाताने कुरवाळत होतो…. मामी माझ्याकडे बघत होती…. तिला माझ्या काही दिवसा पासुन वागण्याने समजलेच होती की मी तिची गांड मारायच्या बेतात आहे…. मामी म्हणे – बस झाल तुम्हाला साडी झटकायला लावली माझे ढुंगण चोळायला नाही…. दिवसेंदिवस तुम्ही चावट होत चालले आहे बर का….. मी हसलो व हात बाजुला केला…. त्यानंतर मी घरी आलो… माझी मामी माझी बेस्ट फ्रेंड आहे…. असे चावट विनोद आम्ही करत असत पण आमच्य मनात एकमेकांबद्दल काहीच नव्हते… पण जेव्हा पासुन मी मामीचे बॉल बघितले होते तेव्हा पासुन मला मामी वर चढायचेच आहे हे ठरवले होते….

असेच दिवस चालले होते…. नेहमी प्रमाणे मामी माझ्य शेतात काम करायला आली…. सकाळी ती घरात कामाचे कपडे घालत व मग कामाला जात… असेच एक दिवस मामी कामाला आली…. मला खुप जोराची मुत लागली मी पटकन घरात घुसलो तर माझ्या रुममध्ये मामी कपडे बदलत होती…. अहाहाहाहाहा… काय नजारा होता तो…. मामी फक्त चड्डी वर होती…. तिने काहीच घातले नव्हते…. अचानक मामी समोर दिसली ते पण ह्या अवस्थेत….. माझा लवडा टाईट झाला…. परत तंबू तयार झाला…. असे वाटत होते मामी च्या अंगावर असलेली ती चड्डी पण काढून घ्यावी… आणि तिला जागीच आडव करुन कुत्र्यासारख तिला झवाव….. मी मामाकडे बघत होतो…. मामीने मला बघितले.. लाजुन तिने अंगावर माझी रजाई घेतली…. मी तसच निघून गेलो शेतात….. कपडे घालुन मामी शेतात आली…. त्या दिवशी शेतात फक्त मामी आणि मीच होतो…. मामी शेतात आली पण माझ्यासोबत बोलली नाही…. मग मी मामी ला मुद्दाम विचारले – काय झालं मामी आज खुप शांत आहे…. आज मामाने पप्पी नाही दिली का…??? आणि हसलो….

त्यावर मामी म्हणे – हे दुसऱ्या वेळेस झाले ओ… म्हटल काय… मामी म्हणे दुसऱ्या वेळेस तुम्ही मला उघड बघितलं…. मामी ला म्हटलं – मामी तुमची काही चुकनव्हती मी अचानक घुसलो घरात… मामी ला कसेबसे समजावले… त्यानंतर २ दिवस मामी आजारी असल्यामुळे कामाला आली नाही…. तिसऱ्या दिवशी मामी कामाला आली… मी शेतात होतो… मामी कपडे बदलुन डायरेक्ट शेतात आली व कामाला लागली…. दुपारी जेवायची वेळ झाली मग मी मामी ला बोललो चला मामी जेवुन घेऊ… मामी मला म्हणे अगोदर हात स्वच्छ करा….. मामी माझ्या हातावर पाणी टाकु लागली…. पाणी टाकण्यासाठी मामी खाली वाकली…. त्यानंतरच नजारा अहाहाह किती भारी होता…. मामीच्या कामाच्या शर्ट मधुन मामीचे बॉल दिसत होते….. मी हात धुवायच सोडुन बॉलच बघत होतो…. त्या दिवशी मामी ने शर्टच्या आतुन ब्लाऊज घातले नव्हते…. मी मामी चे बॉल एकटक बघत होतो….. मामीला ते समजले मामी काहीच बोलली नाही….. हाताने बॉल झाकुन घेतले…. जेवन झालं…. थोडावेळ मामी सोबत गप्पा मारल्या व परत कामाला लागलो…. तेवढ्यात मला मामाचा कॉल आला – मी ९-१० दिवस बाहेर चाललो आहे…. तोपर्यंत रात्री मामी ला जोडी जा…. मामी ला दोन मुले होती पण ती त्यांच्या मामाकडे गेली होती…. म्हणून मामाने मला मामी ला जोडी राहायला लावले….. मी बोललो ठीक आहे…. मग मी त्या रात्री मामी ला घेऊन घरी गेलो..

आज मला ही संधी सोडायची नव्हती…. आज मला काहीही करुन मामी ला झवायच होतं… कारण मामा ९-१० दिवस नव्हते येणार ती संधी खूप मोठी होती….. मी बेड वरती बसलो होतो…. मामी माझ्या जवळ आली – अहो जीवन, जरा बाहेर जाता का मला कपडे बदलायचे आहे…. मामीचं घर लहान होत… दोनच रुम होते… एक किचन आणि एक पुढचा हॉल…. मामीने कपडे बदलले…. मला आवाज दिला – अहो जावई… चहा घ्यायला या…. आमच्या कडे भाच्याला मजेत जावई म्हणतात…

This content appeared first on new sex story .com

मामी ने साडी काढून गाऊन घातला होता….. मी खाली बसलो…. मामी मला चहा द्यायला खाली वाकली तर तिचे बॉल गाऊन च्या फटीतून पुर्ण मोकळे दिसत होते…. मामी चे लक्ष माझ्या नजरेकडे गेले… मामी मला म्हणे – काय जावई दुध प्यायचं काय…. मी भानावर आलो व म्हटले…. तुमच असेल तर द्या…. मामी म्हणे – माझं दुध आटुन ६ वर्षे झाली गायीच देऊ का…. म्हटल मग जाऊदे नका देऊ….

मामी मला म्हणे – तुमची नजर खुप चावट झाली बर का…. म्हटलं काय झालं मामी अस काबर बोलताय…. मामी म्हणे सकाळ पासून बघतेय तुमची नजर कुठे आहे ़….. मी मामी ला म्हटलो – मामी.. त्या नजरेने आज ना दुधाच्या दोन दोन फॅक्टरी बघितल्या आहे…. त्यांच निरीक्षण चालु आहे…. आपल्याला घेता येतील की नाही….

मामी म्हणे – जास्त चावट जोक करु नका… चुकुन तुम्हाला दिसले ते आज… तुमच्या मामा व्यतिरिक्त दुसर कोणीच बघितलं नव्हते या अगोदर…. मी म्हटलं चला आज तुम्ही बघितलं ना मग आजच्या दिवस घेऊ देऊ मज्जा…. असच मजाक मस्ती करत आमचे जेवण झाले….

मामी ने सगळी कामे आरवली व मामी ने माझे व तिचे अंथरून एकत्रच केल होत… मला झोप येत नव्हती मग मी माझे कपडे काढले व फक्त चड्डी वर ऊभा राहीलो…. मामी शेजारी झोपायला भेटत आहे… त्या विचारानेच लवडा खुष होऊन फुगला होता… फक्त चड्डी वर असल्याने माझा तंबू खुप मोठा दिसत होता…. असही माझा लवडा मोठा व जाड होता…. तंबु खूपच मोठा दिसत होता…. मला राहवत नव्हते… मी ऊभ्यानेच चड्डी मध्ये हात घालून लवडा हलवू लागलो…. माझे जोर जोरात श्वास चालु होते…. ते ऐकून मामीने रजाई मधुन तोंड बाहेर काढून बघितल…. ती बघतच राहीली…. मी लवडा हलवत होतो…. मी बघितलं की मामी बघतेय…. मला संधी भेटली होती…. मी लगेच चड्डी पण काढुन फेकली पुर्ण नंगा झालो…. मला नंगा बघुन मामी चे डोळेच मोठे झाले…. मी किती वेळ लवडा हलवत होतो… मामी चोरुन चोरुन मला बघत होती…. मला समजत होत की आपल काम होत आलं आहे…. माझा लवडा बघत होती मामी…. काही वेळाने माझा चिक गळाला…. तो मी मामाच्या तिथेच सुकत टाकलेल्या चड्डी ला पुसला…. मला माहिती होते मामी बघतेय पण मी असे दाखवले जसे मला माहीतच नाही….. मी माझा लवडा मामी च्या चड्डी ला पुसुन खाली झोपलो…. पण ह्यावेळेस मी मामाच्या रजाई मध्ये घुसलो…. मामी लगेच जोरात बोलली.. – अहो काय करतात…?? माझ्या रजाई मध्ये का घुसले…

मी काहीच उत्तर न देता मामी ला घट्ट मिठी मारली…. मामी मला म्हणू लागली – अहो काय करताय सोडा मला… मामी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत होती पण मी घट्ट पकडले होते…. मला माहीत होत की मामीच्या मनात माझ्याकडुन झवुन घेण्याची इच्छा आहे पण ती सांगत नव्हती…. त्यामुळे मी तसाच पुर्ण नंगा मामी ला चिटकु लागलो…. मामी नाही नाही म्हणत होती….

मामी उठुन पुढच्या रुम मध्ये पळाली… मी तिच्या मागे गेलो… मामी मला म्हणे – अहो कपडे घाला… अस काय नंगा फिरतात…. मी काहीच न बोलता मामी शेजारी बसलो…. मामी जास्त विरोध करत नाही हे बघुन माझी हिंमत वाढली….. मी शेजारी बसून मामीचा गाऊन ओढला…. आणि मामीचे बॉल बघायचा प्रयत्न करु लागलो…

मामीने मला लोटून दिल व परत किचन मध्ये अंथरूनात झोपली…. मी तिच्या मागे गेलो… तिच्या रजाई मध्ये घुसलो व डायरेक्ट मामीच्या पुच्ची वर हात ठेवला… मामीने माझा हात झटकला आणि माझ्या एक कानाखाली ठेऊन दिली… मला खुप राग आला…. मग मी जबरदस्ती करायचं ठरवले…. मग मी मामीच्या अंगावर चढलो आणि मामी चे दोन्ही हात दाबुन धरले…. मामी ओरडु लागली…. अहो उतरा ना खाली मला सोडा ना…. मी तुमची मामी आहे… हे चुकीचे आहे… अस नका ना करु…. मग मी मामीच तोंड बंद करण्यासाठी तिला किस करु लागलो…. ३३ वय असुनही मामीच्या ओठात एका १८-१९ वयाच्या मुली सारखा रस होता…. मी तिला खुप किस केले…. मामी माझ्याकडे रागाने बघु लागली… मामी ला समजुन चुकले होते की तिचा भाचा तिची मारल्याशिवाय राहणार नाही… आणि मामी सुद्धा आता गरम व्हायला लागली होती…. तिचे श्वास जोराने चालु होते…. नाकातुन गरम हवा येत होती….

मी तिला अजुन गरम करण्यासाठी तिचे बॉल दाबु लागलो…. कचाकच बॉल दाबु लागलो… तसे तसे तिचे श्वास अजुन जोरात चालु लागले…. तिचे ह्रदय जोराने धावु लागले…. मी मामी चे हात सोडले व आता दोन्ही हाताने तिचे बॉल दाबु लागलो…. मामी डोळे लावून एकदम गुपचुप पडलेली होती…. जोराने श्वास घेत होती…. मी त्याचा फायदा घेतला आणि मामीचा गाऊन तिच्या छातीपर्यंत वर केला…. तिने डोळे उघडले व मला बघुन म्हणाली… परत एकदा विचार करा…. त्यावर मी तिला उत्तर दिले…. आज मी माझी मामी चोदणार… हे ऐकून मामी मला म्हणे मामी ला नका अस काही करु… आपल्या नात्याची लाज ठेवा…. मामी ला त्यावर उत्तर दिले – या क्षणाला आपल्या दोघांचे एकच नाते आहे… तुम्ही एक स्री व मी एक पुरुष…. असे बोलुन मी मामीचा गाऊन काढून फेकला…. सोबत तिची चड्डी पण काढुन फेकली…. आता आम्ही दोघंही पुर्ण नंगे होतो…. मामी इतकी गरम झाली होती की तिला आता राहवत नव्हते…. तिचा हात सारखा माझ्या लवड्या कडे जात होता…. मामीला मी म्हटलो – वैशु ह्या दिवसासाठी मी केव्हा पासुन वाट बघत होतो….

मामी मला म्हणे – मला नंगी काय केल मामी वरुन डायरेक्ट वैशु वर आले तुम्ही तर….. असे बोलुन ममीने अचानक मला किस करायला सुरु केले….. मी पण मामी चे केस पकडुन जोरात किस करु लागलो…. खाली माझा लवडा मामीने पकडला होता…. ती त्याला जोराने चोळु लागली…. मी तिचा हात पकडला.. व माझा लवडा तिच्या पुच्ची वर ठेवला…. आणि तिच्या पुच्ची वर घासु लागलो…. तसे मामीच्या तोंडुन जोरात आवाज निघाला – अहाहाहाहाहाहाहा वाहहहहहहहहह…… मामी म्हणु लागली – अहाहाहाहा अहो हे चुकीचे आहे… पण तरी मला खूप भारी वाटतं आहे…. अहाहाहाहाहाहाह….. किती मस्त आहे तुमचाहहहहहहहहह… ईस्स्स्स्स्…. वाह्ह्ह्ह्ह्ह्ह…..

मी मामी चे बॉल चोखु लागलो… वैशु मामी अजुन जोराने सुसकारे सोडु लागली… ईस्स्स्स्स… आहहहह…. घ्या तुमच्या मामीच दुध पिऊन… अहाहाहाह…. ईस्स्स्स्स्…. दाबा अजुन जोरात… कुस्करुन लाल करा माझे बॉल…. अहाहाहा….

मी अचानक सगळं थांबवलं… मामी माझ्याकडे बघुन म्हणाली… अहो.. का थांबवल… काय झालं… आता नाही का तुम्हाला तुमची मामी चोदायची…. अस म्हणुन माझा लवडा पकडला आणि पुच्ची वर ठेवला….

चला तुमचा घोडा तयार आहे… लावा ना मला.. तुमच्या मामीची पुच्ची फाडायची आहे ना तुम्हाला… झवा ना मला… एवढ गरम करुन नका थांबु आता…. मी हसलो… माझी लवडा मामीच्या पुच्ची वर घासला व नेम लावला… आणि जोरात एक शॉट लावला… मामी जोरात ओरडली…. आईईईईई गगगगगगगगग….. अहो काढा खुप दुखत आहे… काढाना…. अहो काढाना ओ…. खुप दुखत आहे… एवढा मोठा कस काय झाला तुमचा… आईईई… ईस्स्स्स्स्…. मी मामीच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देता परत एक जोराने शॉट लावला…… मामी अजुन जोरात ओरडली… आईईईईई गगगगगगगगग…. मी तिसरा शॉट लावला त्याने माझा लवडा पुर्ण मामीच्या पुच्ची मध्ये गेला…. मामीची पुच्ची एवढी टाईट होती की मला ३ शॉट लागले लवडा पुर्ण घालायला…… मामीच्या डोळ्यात पाणी आले… अहो किती मोठा आहे तुमचा…. ़

मी मामी ला म्हणालो… अहो वैशु मामी तुमची पुच्ची खुप टाईट आहे…. मला ३ शॉट लागले पुर्ण लोटायला….

आता मी आणि मामी ईतके उत्तेजित होतो की आम्हाला काहीच समजत नव्हते की आमच नातं काय आहे… आम्हाला फक्त आमच्या शरीराची भुख भागवायची होती… मी हळु हळु लवडा मागे पुढे करायला लागलो तशी मामी कण्हायला लागली… तिचा तो सेक्सी आवाज… अहाहाहा किती भारी वाटत होत… ज्या मामी ला झवायचे स्वप्न मी काही दिवसांपूर्वी बघत होतो आज तिच मामी माझ्या खाली होती…. मी माझा शॉट लावायचा वेग वाढवला.. कचाकच मामी ला झऊ लागलो…. मामी – ओह्ह… अहाहाहाहाह… आईईईईई गगगगगगगगग…. अहो माझे मोठ्या लवड्याचे भाचे… वाह्ह्ह्ह्ह्ह्ह…. मारा मारा अहाहाहा मारा अजुन तुमच्या मामीची पुच्ची… मला तुमचा लवडा खुप आवडला… फाडा माझी पुच्ची….. माझं पाणी काढा….

मामी ला काहीच सुचत नव्हते… मामी जोराने एकच म्हणत होती…. अहो ़़…. झवा मला… अहो… झवा मला….

मी मामी ला म्हटलो – मामी आज माझी इच्छा पूर्ण झाली…. मी रोज तुला वाकताना बघुन विचार करायचो की तुझी गांड कधी मारता येईल…. मामी म्हणे – आज फक्त पुच्ची झवा…… गांड नंतर मारा… मी म्हटलं ठीक आहे…. जवळ जवळ अर्धा तास मामीला मी झवलो…

आणि माझा चिक मामी ने तोंडात घेतला आणि गिळून घेतला…. माझा लवडा मामीने चाटून स्वच्छ केला…. मग आम्ही रात्र भर तसेच नंगे झोपलो… सकाळी दोघांनी सोबतच अंघोळ केली आणि शेतात गेलो….

त्यानंतर आज पर्यंत मी मामीला जेव्हा चान्स भेटेल तेव्हा झवलो…. पुढच्या कथेत मी तुम्हांला सांगेन… मी माझ्या लाडक्या वैशु मामीची गांड कशी मारली….

तुम्हाला माझी व वैशु मामीची ही कथा आवडली असेल तर मला कळवा… मला तुमच्या रिस्पॉन्स ने पुढील कथा लिहायची प्रेरणा मिळेल…

This story माझी वैशु मामी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page