माझी सुरवात – भाग ३

नमस्कार मित्रांनो या आधीचे दोन भाग तुम्ही वाचले असाल अशी आशा करतो, काही लोकांनी इंस्टा अकाउंट वर प्रतिसाद दिल्याबद्दल धन्यवाद.

आता कथा पुढे चालवतो,

श्रद्धा जशी तिच्या रूम मध्ये आत गेली तसा मी ही तिच्या मागे गेलो तिने आत मधून दार लावलेला होता, मी तिला आवाज दिला पण तिने काही प्रतिसाद दिला नाही, माझी पूर्ण गांडच फाटली आता काय होईल ती अशी का बरं पळाली, ती नाराज झाली असेल का? माझं काही चुकलं का? असे अनेक प्रश्न माझ्या मनात घोंगावत होते मी सोफ्य जवळ जाऊन माझी टी-शर्ट आणि बरमुडा चढवला आणि विचार करत बसलो.

विचार करतच होतो तेवढ्यात मला श्रद्धा चे काढलेला शोर्ट्स आणि शॉर्ट टॉप तिथे दिसला, हे कपडे इथे कोणाला दिसले तर आफत होईल म्हणून ते कपडे देण्याकरीत आणि निदान या कारणाने तरी श्रद्धा दार उघडेल या आशेवर मी कपडे घेऊन तिच्या रूम कडे कूच केली.

रूमच दार ठोठावत मी तिला आवाज देऊ लागलो.
वातावरण शांत झाल्याने तिने दार उघडलं थोड्या वेळ आधी माझ्यासमोर नागडी असणाऱ्या श्रद्धा ने आता एक लूज टी-शर्ट आणि एक बरमुडा घातलेला होता दार उघडताच तिने मला इशारा करून बेड वर बसायला सांगितले.

श्रद्धा : सॉरी मंदार, पण मला असं वाटत की आपण यापुढे जायला नको.

मी : अग श्रद्धा आपण काहीच चुकीचं नाही करत आहो. प्रेमात हे सगळं होतच असत.

श्रद्धा : तरी पण आपण आता सध्या शाळेतच आहो आतापासून हे ठीक नाही, आणि कुणाला याबद्दल काही कळलं तर.

मी : कुणाला काहीच कळणार नाही आणि माझं तुझ्यावर प्रेम आहे ग….. खूप प्रेम करतो मी तुझ्यावर.

प्रेमाचं नाव घेताच ती थोडी भावुक झाली आणि मला घट्ट अशी मिठी मारली.
आता मला कळून चुकलं होत की हिला आता पूर्ण पेटवली नाही तर माझी इच्छा आज काही पूर्ण होणार नाही.
मी वेळ पाहून तिच्या ओठावर माझे ओठ टेकवले आणि किस करायला सुरुवात केली. सुरवातीला श्रद्धा काहीच प्रतिसाद देत नव्हती हळूहळू तिने तिची जीभ माझ्या स्वाधीन केली. मी तिच्या जिभेचा रसपान करू लागलो मला आधी सारखी घाई करायची नव्हती.
मी हळू हळू मोर्चा झाली वळवला आणि तिच्या मानेवर माझी जीभ फिरवू लागलो तिची मान पूर्ण चाटून काढल्यावर मी हळूच तिचा टी-शर्ट काढून टाकला आता आता टमाटर एवढे तिचे स्तन पुन्हा एकदा माझ्या समोर होते.

मी पुन्हा एकदा माझी जीभ तिच्या तोंडात कोंबली आणि ती एकदम शिताफीने माझी जीभ चोखु लागली मी हाताने तिची स्तनाग्रे कुस्करु लागलो रसपान झाल्यावर ओठ विलग होताच तिने सुखाचा एक उसासा सोडला.
मी हळूच तिचा एक मनुका माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखु लागलो मी लहानपणा नंतर पहिल्यांदा कोण्या स्त्रीचा स्तन चोखत होतो माझ्या या कृत्याने हळू हळू श्रद्धाची कामाग्नी पेटत होती मी आळीपाळीने तिचे दोन्ही स्तन पार चोखून काढले. मी तिला बेडवर आडवं केलं आणि माझी जीभ तिच्या बेंबी वर फिरवायला सुरवात केली तस करताच तिने तिचे हात माझ्या केसांत गुंतवले आता ती पूर्ण पेटून उठली होती.

मला आता कोणतीच रिस्क घ्यायची नव्हती त्यामुळे मी घाई करत नव्हतो.

श्रद्धा : माझ्या राज्या काय करतोस तू?

मी : माझ्या राणीला आनंद देण्याचा प्रयत्न.

तिनेच मला आता तिचा बरमुडा काढून टाकण्याचा इशारा केला मी तसाच तिचा बरमुडा काढला आणि मगाशी झालेल्या छोट्याश्या खेळामुळे तिने आत काहीच घातले नव्हतो.
माझे डोळे तो नजारा बघत होते जो त्यांनी कधीच अनुभवला नव्हता.

तिच्या पुच्चीवर बारीक बारीक थोडे केस होते पण ते पूर्ण कोवळे होते तिच्या पुचीच्या पाकळ्या अश्या बंद होत्या जश्या काही गुलाबाच्या कळीच्या असेल. मी तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये येऊन तिचे दोन्ही पाय फाकवू लागलो पाय फाकवताच स्वर्गाच दार उघड झाले. मी बोटाने तिच्या पुच्चीचा वेध घेऊ लागलो. एक बोट तिच्या पुच्चीच्या आत टाकलं तशीच ती पुन्हा एकदा शहारली. काही वेळ बोटाने तिच्या पुच्चीची मालिश केल्यावर तिचे उसासे वाढू लागले आणि ती हाताने मला तिच्या कडे ओढू लागली.

मी तिच्या अंगावर स्वार झालो आणि तिला पुन्हा एकदा जोरात किस करू लागलो पुन्हा माझी लाळ तिच्या लाळेत मिसळू लागली माझा लंड मी हुशारी ने तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो आणि तिला तडपाऊ लागलो. शेवट तिने तिच्या हाताने माझा लंड पकडला आणि तिच्या पुच्चीच्या दारावर टेकवला आणि माझ्या गांडीवर हात लावून मला जोर लावायचा इशारा केला. मी जोर लावला खरा व पण माझा लंड काही आत जात नव्हता.

This content appeared first on new sex story .com

मला कळून चुकले होता माझा लंड कोरडा असल्यामुळे आत जात नव्हता.

श्रद्धा : काय झालं मंदार, आत टाक ना आता सहन नाही होत रे.

मी : हो माझी राणी, हा कोरडा आहे ना म्हणून जात नाही आहे.

श्रद्धा : मग आता कस करायचं?

मी : थांब माझी थुंकी लावून मग प्रयत्न करतो.

श्रद्धा : थांब! याला तुझ्या थुंकीची गरज नाही.
मी करते याला ओला.

अस म्हणताच ती बसली झाली आणि सरळ माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली, माझा लंड ती पूर्णपणे आत घेऊन चुरपू लागली. ५ १० मिनिट लंड चोखून झाल्यावर तिने त्याला बाहेर काढले आणि ती पाठीवर झोपली आणि लंड हातात घेऊन पुन्हा त्याला पुचीवर टेकवला.
मी थोडा जोर लावला आणि माझ्या लंडाचा अर्धा सुपडा आत गेला तशी ती विव्हळू लागली. तिने माझ्या पाठीत तिची नखे रुतवली मी थोडा अजून जोर लावला आणि माझा अर्धा लंड पुच्चीत घुसला. तिच्या डोळ्यातून पाणी निघाले आणि तिचे उसासे वाढू लागले.

ती जोर जोरात ओरडू लागली आवाज बाहेर जाऊ नये म्हणून मी तिच्या तोंडात तोंड दिले. थोडं वेळ तसाच थांबून पुन्हा एक हिसका दिला आणि माझा लवडा तिची सील तोंडात पूर्ण तिच्या पुच्चीत घुसवला. तिला अतिशय वेदना होऊ लागल्या मी जोरात किस करत होतो पण ते तिच्या वेदना कमी करण्यास पुरेश्या नव्हत्या.

मी थोडा वेळ माझा लंड तसाच तिच्या पुच्चीत राहू दिला तिने तिचे दोन्ही पाय माझ्या कंबरेभोवती गुंडाळून घेतले होते. थोडा वेदनांचा जोर ओसरल्यावर मी माझी माबर हळू हळू हलवायला सुरवात केली. श्रद्धापण मस्त गांड उचलून प्रतिसाद देऊ लागली. तीच आहहहह…. ऊहहहहह…. आई गगगगगग…. हे आवाज माझ्या कानाला एक वेगळाच आनंद देत होते.

आम्ही दोघेही बेधुंद होऊन त्या क्षणांचा आनंद घेत होतो माझ्या प्रत्तेक दणक्याने तिला आणि मला एक वेगळीच अनुभूती मिळत होती. मी तिचा एक पाय माझ्या उजव्या खांद्यावर घेतला आणि मी बेडच्या खाली उभा झालो आणि तिला माझ्याकडे ओढून एक जोरात दणका दिला तसाच माझा सोटा तिच्या पुच्चीत कोंबला गेला मी हळू हळू माझा स्पीड वाढवला आणि जोरात दणके द्यायला सुरुवात केली. ती सुद्धा जोर जोरात गांड हलवून माझ्या प्रत्येक ठोक्याला प्रतिसाद देत होती. काही क्षणात तीच अंग थरथरायला लागलं मला आधी काही समजलं नाही मग मात्र कळलं की तीने सुखाचा परमोच्च बिंदू गाठला.

ती स्खलित झाली होती पण माझं पाणी निघणं अजून बाकी होत १५ ते २० मिनिट मी तिला जोर जोरात ठोकून काढलं शेवटी मी सुद्धा तो बिंदू गाठणार होतो.

मी : श्रद्धा डार्लिंग, माझं पाणी सुटणार आहे कुठे सोडू.

श्रद्धा : थांब राजा त्यावर फक्त माझा हक्क आहे.

मी : हो ग राणी पन कुठे सोडू ते तर सांग.

श्रद्धा : मला त्याची चव पहायची माझ्या माझ्या तोंडात दे.

तसच मी तिला माझ्या कडे ओढलं आणि तिच्या पुच्चीत असलेला लंड काढून तिच्या तोंडात दिला, मी झटके मारत तीच तोंड झवू लागलो ५ ६ ठोक्या नंतर मी माझ्या गरम वीर्याची धार श्रद्धा च्या तोंडात सोडली आणि माझा लंड तसाच तोंडात दाबून धरला तीने पूर्ण वीर्य गिळलं आणि माझा लवडा जिभेने चाटून पुसून साफ केला.

दोघेही बेडवर आडवे झालो श्रद्धा मला एकदम चिकटून झोपली थोडा वेळ आराम करून थोडा अभ्यास केला आणि त्यानंतर मी घरी निघून गेलो.

स्टोरीचे 3 भाग कसे वाटले आणि काही सूचना असल्यास bollywood_._glamour या इंस्टा अकाउंट वर संपर्क साधू शकता.

This story माझी सुरवात – भाग ३ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page