माझे कामजीवन 1

सगळ्या झवाड्यांना माझा हॅलो कसे आहेत मजेत ना। आणि हा हलवत आणि। बोट टाकत आहेत ना ते तर केलाच पाहिजे। माझे नाव झवादीन ( बदललेला आहे ) माझे वय 26 मी तुम्हाला माझ्या आयुष्य मधले सगळे झवा झवीचे किस्से सांगणार आहे तर मग आता पुच्चीत बोट आहे लवड्या वर हात ठेवून तयार राहा। माझी पहिलीच स्टोरी आहे। आपला फीडबॅक गरजेचा असेल पुलंच्या स्टोरी साठी।

ही गोस्टची मेण रोल आहे एक बाई जिचा नाव आहे प्रिया ( नावात बदल ) तिचा वय 34 होत। मस्त मोठे बॉलआणि छोटी हाईट। जो कोणी पाहिलं पाहिले लवड्या वर हात जाइल। तिची आणि माझी ओळख माझ्या एका मित्रा मुळे झाली। एक दिवस मी असाच पित बसलो होतो माझ्या मित्रा चा कॉल आला बोलला झवाड्या काई करत आहे। पोरगी तर नसेल जवळ मग पितच बसला असेल तू।

मी – हा झाट्टू आता काई पिईल आणि बीपी पाहून हलवली येतो का हलवून घ्या ला😂

मित्रा – थांब लवड्या मी तुझी सोइ करून देतो नाही तर तू माझी गांड मारायला बसला पिल्या नंतर।

मी – ठीक आहे बघू।

थोड्या वेळायत दार वाजला मी कसा बसा उठलो आणि दार उघडले बगतो तर काई मस्त एक 34 ची बाई उभी होती गोरी पण मोठे बॉल बारीक कंबर आणि गांड आय हाई विचारू नका तिला बागतच बेंचोद जावयाचा मूड झाला।

प्रिया – मला निलेश नि तुमचा पत्ता दिला आहे तुम्हीच का ते।

मी – हा ( मी तर चुतीया सारखा पाहत होतो तिच्या कडे )

प्रिया – ओ हिरो जास्त तुंबलेला दिसतो आत नाही बोलवाशील का की ईतच झवशील आणि मस्त एक smile करून मला धक्का देऊन आत आली।

मी – मी नुसता पहात होतो तिच्या कडे कसा घेऊ हिला आणि कसा नाही।

प्रिया – मग झवाद्या काई आहे पियाला तुझ्या कडे

मी भानावर येऊन बोललो भरपूर आहे बाटली देऊ की डायरेक्ट नळ तोंडात घेशील असा बोलून ती नुसता हसली। मी तर डायरेक्ट उडून गेलो। मग आम्ही बसलो प्याला पण मी आहे हरामी मी एक अट ठेवली जो एका घोट मध्ये पिईल तो जिंकला आणि जो हरला त्यांनी आपला एक कापडं अंग वरून काढायचा। मग काई झाला सुरू पिन। कोणीच नाही हरला पहिल्या वेळ मग परत एक राऊंड तेव्हा सुद्धा कोणी नाही हरला बेंचोद डोक्याची आई झवली तिने ती पण बेवडी निघाली। मग मी कडक प्याक बनवला मग काई आई झवाडीला पिता नाही आला मग मला बोलते मदारचोद तूच असा बनवला होतंस ना। मी हसलो पण मग मी बोललो हरली तू पण। मग मी म्हटला चाल आता मस्त शर्ट कड ते पण मादक अंदाजा मध्ये। तिने तसाच केला मस्त माझ्या कडे येऊन माझे हात धरले आणि आपल्या कमरे कडे नेले मी शर्ट धरला आणि मस्त हळूच कडला मग माझी नजर गेली ती मस्त गोरी बेंबी कडे आणि बॉल तर बाहेर निघायला तळपत होते परत आमचा गमे सुरू झाला मी पिलो ती हरली मग मी उठलो आणि सटकन हात पॅन्ट मध्ये टाकला ती थोडी कणली आ…… तिची पुच्ची ओली झाली होती मी हळूच पॅन्ट कडली तिची तिच्या गोऱ्या मस्त मांडीचे दर्शन झाले आणि तिचे पॅंटी मादक रसने ओली झाली होती। मी लगेच वरून किस केली तिच्या पुच्ची ला। पण मग थांबलो। करण मला। शिकार सोबत थोडा जास्तच खेळा वाटते। तशीच तिला माझ्या मांडी वर बसवली तिच्या अंगाच्या स्पर्शने माझा बाबुराव टाईट झाला होता। तिला समजला ते ती नुसता माझी मजा घेत होती मग मी विचार केला आता आपण हरलो पाहिजे मग पॅक घेतांना मी थोडा स्लो झालो ती कुश झाली मी जिंकली मी जिंकली असा ओरडत माझ्या मांडी वर उड्या मारत होती आणि माझा लवड्यला तिच्या गांडीचा स्पर्श होत होता तो अजून टाईट झाला जसा आता पॅन्ट फाडून येईल।

This content appeared first on new sex story .com

मग मी बोललो सांग काई काढू पॅन्ट की शर्ट तिने काही न बोलता माझ्या बाबुराव ला। हात लावला मला कडला काई काढायचा मी पॅन्ट काडली आता निकर मध्ये तो जरा जास्त मोठा दिसत होता तिचे डोळे चमक ले जसा आताच तोंडात घेईल मग मी। बोललो डार्लिंग रिलॅक्स आणि दारू चा नशा पण चढत होता खूप। मग ती मला बोलली की नुसता पिशील की झवशील पण मला। अरे थोडा थांब सोन्या असा झवेलना की पोर देत जाशील घरी। हसून मग ती उठली आणि मला मस्त किस केला मग मी हळूच माझी निकर कडली शर्ट काढला। ती आणि मी आता पूर्ण नागडे झालो। माझा बाबुराव तिने हातात घेऊन मस्त हलवायला सुरु केला आणि पण एक बोट तिच्या पुच्चीत घातला आणि मागून तिचे केस जोऱ्यात ओढले ती ओरडली आ….. आणि तोंड उघडले मी तसाच माझा तोंड तिच्या तोंडात टाकला। ओठात ओठ आणि जीभ एक मेकाला भिडत होती मस्त बोट टाकणं सुरू तिचा हलवणे सुरू। मग माझा पाणी निघर होत मी अजून जोरात केस ओडून तिला किस करत बोट जोरात चालवत होतो तिला कडला मी सुटणार आहे। मग ती पण अजून जोरात हळवुलागली मग आह्मी दोघे पण असेच उभे झडलो माझा पाणी तिच्या कमरे पासून पूर्ण खाली पाय वरन जात होता मग ती मला जवळ ओडून किस केला। मग मी बोललो चल नेक्स्ट राऊंड। ती बोलली अरे राजा थोडा थांब। असा करत आह्मी अंघोळीला। गेलो।

चला मग भेटू पुलंच्या भागात त्या मध्ये मी सांगणार आहे की तिला मी कसा झवलो। कशी वाटली मला plz सांगा पहिलीच कथा आहे मेल करा [email protected]

This story माझे कामजीवन 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page