माझे जीवन 1नमस्कार, मी राज. मी आता 32 वर्षांचा आहे.  मी एक प्राध्यापक आहे विज्ञान विषयाचा. लहानपणापासुन मी अभ्यासात खूप हुशार आहे. माझे सर्व शिक्षण एका गावात झाले. शरीराने मी मध्यम आहे. सर्वजण  माझ्याकडे एक संयमी, हुशार, सुशील स्वभावधर्म असलेला विद्यार्थी म्हणुन पाहत असत.  जसाजसा शाळेत जाऊ लागलो तसतसा लैंगिक भावना उफाळून येऊ लागल्या.  मनातून खूप मी लैंगिक भावना दाबून ठेवू लागलो.  माझे व्यक्तिमत्त्व असे होते कि माझी नजर आकर्षक होती. 

खास करून गावातल्या बायका माझ्याशी बोलायला खूप उत्सुक असायच्या. आणि मला ते हळू हळू आवडू लागले.  शाळेत असताना मला शाळेतील सर्व शिक्षिका माझ्या पत्नी असतिल तर काय झाले असते या कल्पना लढविण्यात माझा वेळ जायचा.  मी हुशार असल्यामुळे आणि नेहमीच बाकीच्या गोष्टी मध्ये चांगला असल्यामुळे मला सर्व शिक्षिका खूप चांगल करायच्या.  त्यात एक दळवी बाई होत्या त्या मला खूप आवडायच्या अणि मी देखील त्यांना खूप आवडायचो. त्यावेळी त्या तरुण होत्या 25 च्या असतील. नुकत्याच लग्न झालेल्या होत्या. 

मी 6 वीत असताना त्या आमच्या शाळेत आलेल्या.  त्यांची राहण्याची ठेवण खूप मस्त होती आणि दिसायला लावण्यवती होत्या.  त्यांच्याकडे बघून अशीच आपली बायको हवी अस वाटायचे.  त्यांची आणि माझी एका महिन्यात बट्टी जमली.  त्यांना माझी एव्हढी सवय झालेली की त्या दिवसातून दोनदा तरी मला स्पर्श करायच्या.  तो स्पर्श म्हणजे पाठीवर हात नाहीतर गालावर बोट नाहीतर मी कुठे हात ठेवला असेन तर माझ्या बोटांना बोटाने स्पर्श करून जायच्या.  त्यांच्या मनात निखळ प्रेम होत माझ्यासाठी.

त्यांच्या मुळे मी एवढा शिकलो आणि आता प्राध्यापक झालो.  या सगळ्या प्रवासात मला लैंगिक शिक्षण बद्दल माहित मिळावी असे वाटायचे पन काहीच मिळत नव्हती.  म्हणुन मी सायन्स शिकायचे  आणि डॉक्टर व्हायचे ठरवले पन पैशाअभावी ते शक्य नाही झाले अणि मी प्राध्यापक झालो.

तर या website वर मी माझे एक एक  अनुभव लिहित जाईन.  आशा करतो की तुम्हाला माझ्या कथा आवडतील. आवडल्या तर नक्की कळवा.
आता जास्त वेळ न घेता माझा पहिला अनुभव आपणास सांगतो:माझे बालपण गावात गेले. मी नववीत असताना चि गोष्ट आहे. आमच्या घर शेत जमीन थोड्या जंगला जवळ आहे.  तेव्हा संडास साठी बाहेर रानात जावे लागायचे.  प्रत्येकाचे ठरलेले वेळ असायचे.  एक दिवस सकाळी 9 वाजता मी संडास करण्यासाठी गेलो होतो.  अंदाज घेऊन एका आडोशाला मी माझे उरकले अणि निघत होतो. तेव्हा मला एका कोपर्‍यात गीता काकी संडास करताना दिसली. 

तिची माझ्याकडे पाठ होती.  तिला काहीच आभास नव्हता की मी तिला पाहतोय.  तिने साडी वर करून करत होती.  तिची भलीमोठी गांड बघून माझी हालत खराब झाली.  मला तिच्याकडे बघत राहावं वाटू लागले.  मी हळूच आडोशाला जाऊन तिला न्याहाळू लागलो.  तिला तस पाहून माझा बाबुराव चड्डीत ताठ झाला.  मी माझी चड्डी खाली केली आणि हलवू लागलो. 

आयुष्यात पहिल्यांदा मला खूप मज्जा येऊ लागली.  असे वाटत होते की तिला जाऊन पकडावे.  पण मी हलवण्याचा आनंद घेऊ लागलो.  थोड्याच वेळात ती तिचा बोचा धुवू लागली. मी पन जोरात हालवू लागलो आणि ती उठली.. ती जेव्हा उठली तेव्हा सगळे रंजक होते.. तिचे ते उंच उघडे पाय .. मला तिची गांड , मांड्या, पोटरी.. सर्व दिसले आणि माझी चीरकांडी निघाली.  तीने तिची चड्डी वर केली..साडी खाली सोडली आणि निघून गेली. गीता काकी तशी दिसायला सावळी होती..पण मस्त भरलेली. 

मला पागल करून सोडले होते तिने.  मी आता शांत झालो.  लवड्यातुन चिकट निघालेल पाणी माझ्यासाठी नवीन होत.. मला समजत नव्हत.. मी ते पानाने पुसून काढले अणि निघालो.  घरी गेल्यावर मला थकल्या सारखे वाटले.  आनि पोटात दुखू लागले. काही समजत नव्हत.  पन उद्या पुन्हा काकी ला बघायचा आकस होता.  त्या सर्व विचारात तो दिवस गेला. आणि दुसर्‍या दिवशी पुन्हा मी त्याच वेळेत रानात गेलो.  आनि ती जिथे बसते त्याच्या बाजूला आडोशाला दबा धरून बसलो. थोड्यावेळाने काकी आली तिने इकडे तिकडे बघितले अlणि खाली बसली. तिचे ते सर्व होईपर्यंत मी शांत बसलो.  आणि ती बोचा धुवायच्या आधी पटकन पुढ्यात जाऊन उभा राहिलो. मला अस पुढ्यात बघून ती दचकली, घाबरली. तिला काय करावे समजेना.  मी स्मित हास्य करून तिच्या पुढ्यात बसलो. आणि बोललो, काकी काही करू नकोस मी आहे.  ती उठू लागली.  ..मी बोललो थांब.. अजून तुझे धुवायचे आहे.. शांत रहा… तशी काकी अवघडल्यासारखं शांत माझ्याकडे बघत राहिली. मी बोललो.. काल अचानक मी तुला बघितले.. आणि मला राहवले नाही.. तुला बघून मला खूप काही होते.. मला तुझी खालची बघायची आहे.. बाकी काय नको. मी कुणाला काही सांगणार नाही. तेव्हा काकी बोलली, मला तुझ्यावर खूप विश्वास आहे.

तू खूप छान आहेस.  मलाही तू आवडतो.  थांब जरा.. मी साफ करून येते.  आणि मी बाजूला गेलो.  नन्तर काकी आणि मी एका झाडी मध्ये गेलो.  तिथे काकी बोलली, सांग काय पाहिजे?.. मी बोललो मला तुझी पूचि बघायची आहे. 

मग ती साडी  वर करून खाली बसली. मी तिची पुची बघू लागलो.  हात लावला.. खूप केस होते.. mg केस बाजूला करून दोन्ही पाकळ्या बाजूला केल्या आणि तिची गुलाबी गुहेचे दर्शन झाल. बोटे लावताच गरम जाणवू लागले. जीभ लावावी वाटली पण घाण पन वाटली. म्हणुन माझी इच्छा व्यक्त केली नाही.  इकडे माझा लवडा ताठ झाला. 

काकी बोलली तुझा दाखव जरा.. मग मी पन माझी चड्डी काढून लंड बाहेर काढला.. काकी बोलली छान दिसतो तुझा.. कोवळा पन कडक अणि मोठा आहे वयाच्या मानाने. मग तिने हातात घेतला अणि सुपारी कातडी पाठी करू लागली.. मी बोललो दुखते आहे.. तर तिने एक किस घेतला.  आनि बोलली चल जाऊया.

मी थांब बोललो, म्हटल एक काम आहे.  काकू म्हणाली आता काय? तर मी बोललो की एकदा तुझ्या पुची ला माझा लंड लाऊ दे ना.  तेव्हा काकी म्हणाली तू खूप लहान आहेस.  मी बोललो एकदा दे ना प्लीज.  तेव्हा ती तयार होऊन म्हणाली ठीक आहे ये. मी चड्डी काढली माझा ताठ होताच, तिने साडी वर केली आणि पुची उघडली.. मी लंड हातात धरून लावण्याचा प्रयत्न केला पन उंची कमी पडत होती.. मग काकी दगडावर बसली पाय फाकवले.. मी पुढ्यात गेलो आणि माझा लंड पुची मध्ये घालू लागलो..

काय गरम होती ती भट्टी.. नुसता तो स्पर्श आल्हाददायक होता.  माझा लंड आत जाताच.. त्या गरम वातावरणात लगेच पाणी सोडून मोकळा झाला.. . मला कसेतरी झाले पण आत्मिक समाधान लाभले.  काकी गोड हसुन बोलली किती गोड आहेस तू..  असुदे.. आता तुझ्या हाताने पुची चोळून दे.  आणि मी तिची पुची चोळू लागलो.  

ती एक एक जागा दाखवत होती आणि मी तिथे चोळत होतो.  ती डोळे बंद करून मला जवळ ओढत होती आणि एका क्षणी शांत झाली. पुन्हा माझा लंड ताठ झाला.  मग काकी बोलली की पुन्हा आत घाल.. मग मी पुन्हा आत घातला.. अणि पाठी पुढे करू लागलो, लगेच मलाही परमोच्च बिंदू सापडला अस वाटलं आणि मी बाहेर काढला.


नन्तर तिने मला कपाळावर किस करून गेली.  तो दिवस माझ्यासाठी खास होता. मी आनंदी होतो.  नन्तर पुन्हा असा योग आला नाही.  समाप्त.
पुन्हा भेटू दुसर्‍या गोष्ठी मध्ये…

Loading

0

0

You cannot copy content of this page