माझे जीवन 1

नमस्कार मित्रहो आज मी माझी दुसरी कथा घेऊन आलोय तुम्ही माझी पहिली कथा वाचली असेलच तर मी राज प्राध्यापक डेव्हिड सरांच्या घरी राहूनच जॉब करत होतो मागील 1 वरश्यापासून मी तिथे राहत असल्यामुळे पूर्ण पणे त्या घराशी आणि सदस्यांशी एकरूप झालो तर मी वैजू आणि रेखा आम्ही तिघे अनाथ आणि गरीब तर डेव्हिड फॅमिली (त्यांच्या मुलांसह) श्रीमंत पण असे असूनही त्यांनी आम्हाला कधी परकं मानलं नाही.

डेव्हिड सरांना मी भैया आणि आयेशा मॅडम ना आयेशा म्हणूनच बोलवत होतो याच कारण भैया ची तशी इच्छा त्यांनी सपष्ट सांगितले की इथे कोणी नोकर नाही आणि कोणी मालक नाही प्रत्येकाने अगदी मुक्त जगावे कुणाला काही बंधन नाही पण मी फक्त त्यांना भैया म्हणत होतो आणि बाकी सर्वाना नावाने बोलवत होतो तसेच वैजू आणि रेखा ही तशाच बोलवत.

तर आम्ही सर्वजण घरात एकत्र राहतो जेवण गप्पा गाणी सगळं एकत्र असेच मस्तीत जीवन सुरू आहे रोज सकाळी उठून व्यायाम आंघोळ नास्ता आणि काम दुपारी आराम आणि संध्याकाळी निवांत जिंदगी

आणि एक दिवस आला की आम्ही घरातील सर्वजण एकत्र बसलो होतो आणि ख्रिसमस चे प्लॅनिंग करत होतो मी आणि भैया सोफ्यवर बसलो होतो आयेशा पार्लर मध्ये होती रेखा जेवण बनवत होती तर वैजू हॉलमधील साफसफाई करत होती भैया नी वैजूला दारू मांडायला सांगितली तशी वैजू लगेच दारूची बॉटल 5 ग्लास चकणा आईस आणि सोडा घेऊन आली आणि पेग करू लागली नेहमी ती किंवा आयेशा बनवते पण आयेशा पार्लर मध्ये होती आणि वैजू ने 3 पेग बनवले आम्ही दारूचा आस्वाद घेऊ लागलो भैया मी आणि वैजू मग मी tv चालू करून मस्त गाणी लावली मी आणि भैया निवांत पीत होतो वैजू काम करताना मधेच एक सीप मारायची आणि पुन्हा काम करायची रात्री 8 वाजता पार्लर संपवून आयेशा आली आणि माझ्या शेजारी कोच वर बसली तशी वैजू ने तिच्यासाठी पेग केला आणि आयेशा घेऊ लागली थोड्या वेळात आयेशा भैया ला म्हणाली की आज खूप उकडतंय तर भैया म्हणाले की मग ac वाढ उ का? पण आयेशाला ac चा त्रास असल्यामुळे तिने नको म्हंटले तर भैयानी मग कपडे काढून ठेव म्हंटले तशी आयेशाने आपला टी शर्ट आणि ट्रेकसुट काढली व फक्त ब्रा आणि निकर वर बसली तिच्या भरदार यौवनान आम्ही दोघेही घायाळ झालो आह काय ते बॉल एक एक बॉल नारळाएव्हढ आणि गांड तर तरारून फुगलेली तसे हे रूप आम्हाला नेहमीच दिसते पण आज नशेत वेगळेच भासत होते हळू हळू नशा चढली तशी आयेशाने फर्मान काआढले की सर्वांनी फक्त इनर वेयर वर बसायचे तसे भैयानी लगेच आपला शर्ट पॅन्ट काढली मीही काढली आणि वैजू ने साडी नेसलेली भैयानी तिला जवळ बोलवले आणि तिची साडी फेडून टाकली  तशी तिने स्वतः च ब्लाउज आणि परकर काढला आणि ती ही ब्रा आणि निकर मध्ये आली काय अप्सरा दिसत होती मग सर्व जण गाणी म्हणत नाचू लागलो तशी आयेशाने एक गेम खेळायची कल्पना काढली आणि आम्ही हो म्हणालो गेम असा होता की सर्वांनी ग्लास मध्ये 30 चा पेग घ्यायचा व काही मिक्स न करता एकदम मारायचा आणि उभे राहायचे जो पहिला नीट उभा राहील तो जिंकला आणि त्याने सांगेल तसे करायचे ठरले वैजू ने लगेच पेग केले आणि सर्वांनी घेतले आणि उभे राहू लागले पण मला आणि भैया ला जास्त झाल्यामुळे लवकर उठता येईना तेवढ्यात आयेशा आणि वैजू उठू लागल्या पण वैजू लुडकली आणि आयेशा जिंकली मग भैया नी विचारलं की काय आज्ञा आहे तर आयेशाने मला किचन मधून रेखाला उचलून आणायला सांगितलं तसं मी डुलत किचन कडे गेलो आणि रेखाला शोधू लागलो रेखा कट्ट्यावर भाजी चिरत होती मी जवळ गेलो आणि तिला उचलले आणि आणू लागलो तसे रेखाला काही कळेना ती विरोध करू लागली पण मी काही न ऐकता तिला उचलून आणले मग आयेशाने मला तिला सोफ्ययावर ठेवायला सांगितले तसा मी तिला सोफ्यावर ठेवताना माझा तोल गेला आणि सरळ मी रेखाच्या अंगावर पडलो मला एखाद्या गादीवर पडल्याच वाटत होतं रेखाचे बॉल माझ्या छ्तीखाली दाबले गेले मला तसेच पडून राहावं असं वाटत होत पण आयेशाला रेखाची दया आली आणि तीन मला उठायला सांगितलं मी उठायचा प्रयत्न केला पण रेखाने आपले दोन्ही पाय माझ्या कंबरेभोवती घेरले होते आणि पटकन तिने माझे चुंबन घेतले आयेशा मला धरून बाजूला घेऊ लागली तेंव्हा वैजुने रेखाचे पाय बाजूला घेतले आणि मी उभा राहिलो आयेशा ने मला सोफयावर बसवले आणि पुन्हा आयेशाने सर्वांसाठी पेग भरले भैया ना दारू जास्त झाली होती तरीही त्यांनी तो पेग घेतला आणि कोराच संपवला आणि ते सोफ्यावर च झोपले मग आम्ही सर्वांनी आमचे पेग संपवले रेखाचा हा पहिलाच पेग होता तिला आयेशाने आणखीन एक पेग दिला आणि जेवण लावायला सांगितले त्याबरोबर रेखा आणि वैजू किचन मध्ये गेल्या आणि तयारी करू लागल्या इकडे आयेशाने मला अजून पेग हवा का विचारले तर मी मला नको तुला पाहिजे तर घे म्हंटले तसं तिने नको म्हंटले आणि वैजू ला तेआवरायला सांगितले तसे वैजू ने सर्व आवरले आणि आम्ही 4 जेवायला टेबल ला गेलो भैया शांत झोपले होते मी भैयाना बोलावं असे म्हंटले तर आयेशाने ते जेवणार नाहीत सकाळी खातील आता त्यांना झोपुदे म्हंटले मग आम्ही जेवायला लागलो आयेशाने मला विचारले काय कशी आहे रेखाची चव तसे मी छान आहे आणि तिने काय आज बनवले नाही जेवण नेहमीच छान करते म्हंटले तसे माझ्या पाठीवर चापट मारत आयेशा म्हणाली मी जेवणाची चव नाही विचारत तर रेखाची चव विचारते आहे असं म्हणून हसायला लागली आणि म्हणाली की मी मघाशी बघितले रेखाने तुला किस केले ते म्हणाली त्यावर मी बिनधास्त पणे म्हंटले की शीत तर चागले वाटले पण पूर्ण जेवल्याशिवाय चव नक्की सांगता येणार नाही तशी रेखा आणि वैजू दोघीही लाजल्या अरे वा म्हणत आयेशा रेखाला म्हणाली की दे बाई त्याला जेवण तशी वैजू म्हणाली रेखाचे जेवण पाहिजे असेल तर3 दिवस थांबावे लागेल सध्या ती उपवासात आहे तशी आयेशाने वैजूला म्हंटले की तुझा तर उपवास नाही ना मग आम्ही सगळे हसलो आणि जेवण संपवून मी व आयेशा हॉल मध्ये बसलो इकडे रेखा आणि वैजू आवराआवरी करू लागल्या आम्ही दोघे निवांत गप्पा मारू लागलो मी सिगारेट पेटवली आणि झुरके घेऊ लागलो तशी आयेशा आपले केस विंचरत म्हणाली की कशी वाटली रे रेखा मी म्हंटले मस्त आहे पण तुझ्यापेक्षा कमीच असे म्हणताच आयेशा लाजली आणि म्हणाली की असे काय आहे जास्त माझ्यात जे तिच्यात नाही तेंव्हा मी म्हणले की सगळेच तुझ्यात जास्त आहे आणि तिचा एक बॉल कुरवाळत तिला सिगरेट ऑफर केली तशी तिने झुरका मारत माझा लंड कुरवाळायला चालू केले मग तिने माझी अंडरवेअर खाली खेचून काढली तास माझा लंड एकदम खवळून बाहेर आला त्याच्याकडे पाहतच तिने आपली ब्रा आणि पॅन्टी काढली व माझा बनियन पण काढला आता आम्ही दोघे संपूर्ण नागडे एकमेकांना चिपकुन बसलो ती माझा लंड हाताने हालवत होती आणि मी एका हाताने सिगरेट पकडून दुसर्या हाताने तिचे दोन्ही नारळाएव्हढ बॉल दाबत होतो तेवढ्यात रेखा आणि वैजू सर्व आवरून तिथे आल्या आणि आम्हला बघून त्या पन उत्तेजीत झाल्या तशी झटकन माझ्या हातातील सिगरेट रेखाने घेतली आणि पिऊ लागली इकडे वैजू ने आपले सगळे कपडे उतरवून नागडी झाली आणि माझ्या मागे येऊन पाठीवर बॉल घासू लागली मी चांगलाच तापलो आणि आयेशाला जवळ घेऊन तिच्या तोंडात तोंड घालून आस्वाद घेऊ लागलो रेखाची पाळी झाली असल्यामुळे तिने पॅन्टी फक्त ठेवली आणि नग्न होऊन खाली बसली आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली तीन भुकेलेल्या आणि यौवनाने मुसमुसलेल्या ललनांच्या तावडीत मी एकटा नशीबवान होतो तिघी बेधुंद पणे मला भिडल्या तसे मी आयेशाला कानात हळूच म्हंटले की भैया इथेच आहेत तशी आयेशाने सगळ्यांना थांबवले आणि भैयाना त्यांच्या बेडरूम मध्ये नेऊया म्हणून सांगितले मग आम्ही 4 उठलो भैया पूर्ण नशेत होते त्यांना उचलले आणि घेऊन जाऊ लागलो त्यांची बेडरूम 2 मजल्यावर असल्याने लिफ्ट मधून नेले बेडरूम मध्ये गेलो आणि त्यांना बेडवर झोपवले आयेशाने आम्हला जाऊन झोपा असे सांगितले आणि माझे दीर्घ चुंबन घेऊन गुड नाईट विश केले आम्ही तिघे खाली आलो आणि आपापल्या बेडरूम मध्ये गेलो झोपायचा प्रयत्न केला पण झोप येत न्हवती तेवढ्यात माझा फोन वाजला मी बघितला तर तो आयेशा चा होता मी उचलला आणि बोलू लागलो तिने झोप येते का विचारलं तर मी तुला येते का असा प्रश्न केला तर तिने नाही उत्तर दिले आणि मग म्हणाली की आज आपण असंतुष्ट राहिलो मी हो म्हंटले तशी मला म्हणाली की वैजू ला तुझ्या रूम मध्ये बोलावं आणि दोघे मजा करा आपण उद्या पाहू मी पहिल्यांदा नाही म्हंटले की मला तुझ्याबरोबरच पाहिले करायचे आहे तर तिने मला समजावले की आपण भैया ना तयार करू आणि मग मी तुला माझे शरीर अर्पण करते पण आताची आग वैजू बरोबर मिटव आणि तिलाही सुख दे पण त्याचबरोबर रेखा शी आता मजा करू नको तिला त्रास देऊ नको असे बजावले त्यावेळी आयेशा किती समजूतदार आहे याची मला कल्पना आली आणि मी तिला ओके म्हंटल आणि फोन बंद केला.

This content appeared first on new sex story .com

व मी वैजूला बोलवायला तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि तिला आयेशा चा निरोप देऊन माझ्या रूम मध्ये यायला सांगितले तशी तिने मला मिठी मारून थोड्या वेळात येते असे वचन दिले व मी परत माझ्या रूम मध्ये आलो.

पुढील गोष्ट 2 ऱ्या भागात तोपर्यंत बाय.

This story माझे जीवन 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page