माझ्याबरोबर घडलेले काही खरे अनुभवहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

हॅलो फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला माझ्याबरोबर घडलेले काही खरे अनुभव सांगणार आहे.

अनुभव १:

एकदा मी सकाळी ६ वाजता दूध आण्यासाठी दुकानावर गेली. घराच्या जवळ एक दुकान होत. बाहेर थोडा काळोख हि होता आणि कोणी जवळ पास नव्हत. मी दुकानावर पोहचली तर तिथे एक म्हातारा दुकानदार होता. त्याला मी दूध घ्यायला सांगितलं. तो दूध पिशवीत भरत होता तेव्हड्यात मागच्या खोलीत दिसल कि तिथे एक मुलगा समोरून जात आहे. त्याचा वय १६ वर्ष असतील. त्याने गंजी आणि शॉर्ट पेंट घातली होती. आणि त्या पेंट च्या आत त्याचा लंड एक्दम ताटाला होता. लंड पूर्ण ९० च्य कोणावर ताठला होता. त्या मुलाचा लक्ष नव्हता कि मी बाहेर उभी आहे. आणि तो म्हातारा म्हणूस पण दूध भरत होता. तो मुलगा झोपेतच होता आणि लंडाला खाजवत आतल्या खोलीत फिरत समोरून गेला. मी मग दूध घेतल आणि निघून गेले घरी.

अनुभव २:

एकदा मी ऑफिस मधून घरी येत होते लोकल ट्रेन ने. मी प्लॅटफॉर्म वर उतरले आणि पायऱ्यां वर चढत वर ब्रिज वर जात होते. नेहमी प्रमाणे खूप गर्दी होती ट्रेन ला. मी हळू हळू वर चालू लागले. अचानक खूप जास्त लोक आल्यानें वर चढता जमत नव्हत. सर्वे हळू चढत होते आणि बाजूने लोक उतरत हि होती. तेव्हा ८. वाजले होते संध्याकाळ चे. मी सफेद रंगाचा टॉप जो फक्त माझ्या कमरे पर्यंत होता. आणि खाली काळ्या रंगाची पेंट घातली होती जी पूर्ण पायाला चिकटून होती पूर्ण वरून खाली पर्यंत. मी हळू हळू पायऱ्या चढू लागले जशी गर्दी पुढे जात होती तशी. मी घरी पोहचण्याचा विचारात होती. काही वेळात गर्दी थोडी कमी झाली आणि लोक लवकर वर सीडी चढू लागले तर मी पण लवकर घरी पोहचण्यया साठी मधून रस्ता काढत पुढे जात होती. तेव्हा अचानक मागून कोणी तरी माजी जोरात गांड दाबली. मी मागे बघितल पण मला कळलं नाही कि कोणी गांड दाबली. सर्व घाईत सीडी चढत होते. तो जो हि वैक्ती होता त्याने माझा उजवा बोच पूर्ण हातात धरून दाबला. अस वाटलं कि पूर्ण विचार करून त्याने माझा बोचा दाबला होता. नक्की तो माझ्या पाठी मागे खूप वेळ पाठलाग करत असेल. मी लगेच वेळ न घालवता ब्रिज वर आले आणि ऑटो पकडून घरी निघून गेले.

अनुभव ३:मी एकदा सकाळी अंघोळ करून निघाले आणि आई ला मदत करायला स्वयंपाक घरात गेले. तेव्हा काम करताना मला लक्षात आला कि मी माझे कपडे बाहेरच ठेवले आणि कपडे धुण्याच्या बादलीत ठेवायला विसरले. ते मी असेच बाथरूम मध्ये वर लटकत ठेऊन आले. कपडे वेवस्तीत ठेवण्यास मी लगेच बाथरूम कडे गेले पण तेव्हड्यात माझा २१ वर्षाचा भाऊ अंघोळीला गेला होता. मग मी विचार केला भावाला येऊ दे मग ठेवेन आणि परत स्वयंपाक घरात गेले काम करू लागले. काही वेळा नंतर आले मी बाहेर आणि बाथरूम कडे गेले तेव्हड्यात लहान भाऊ अंघोळ करून त्याच्या खोलीत गेला होता. मी गेले आत बाथरूम मध्ये आले तर पहिल कि माझी चड्डी खाली एका बालदीत पडली होती. तर मी माझी चड्डी उचली आणि कपडे धुवायच्या बालदीत ठेवायला जातच होती कि माझ्या हाताला काही तरी चिकट असा पदार्थ लागला. तर मी चड्डी सरळ करून बघितली तर त्याच्या पुढच्या बाजूला सफेद रंगाचं काही तरी लागल होत. नंतर मला लक्षात आल कि भाऊ अंघोळीला आला होता. मग त्त्याने नक्की माझ्या चड्डी वर लंड हलवून त्याच पाणी काढल आहे. मी ती चड्डी मग टाकून दिली कचऱ्यात. पण त्या दिवशी कळलं मला कि माझा भाऊ काय विचार करत असेल माझ्या बद्दल.

अनुभव ४:

एकदा मी माझे वडील आणि आई आम्ही तिघ मामा च्या गावी गेलो होतो. त्याने थिटे आम्हाला राहायला एक वेगळी खोली दिली होती. आम्ही जमिनीवर चादर टाकून झोपलो होतो. सकाळी ५ च्य दरम्यान माझी झोप उडाली. आणि मी उठले. खोलीत चांगल्या प्रकारे उजेडही झाला होता. मी आई कडे बघितल तर ती पूर्ण डोक्य्वर चादर घेऊन झोपली होती कारण गावी थंडी फार होती. मग उठले आणि माझी अंगावर घेतलेली चादर उभी राहून घडी करत होती. तेव्हा माझ लक्ष ‘वडिलांन कडे गेलं. त्याने जी शॉर्ट पेंट घातली होती त्यातून खालून त्याचा लंड बाहेर आला होता पूर्ण. वडील पूर्ण गार झोपेत होते. त्याचा लंड पूर्ण ताटला होता आणि त्याने आत चड्डी पण घातली नव्हती. वडील पूर्ण तोंडावर चादर घेऊन झोपले होते पण खालून चादर बाजूला सरकली होती आणि पेंट मधला ताठलेला लंड पूर्ण बाहेर येऊन उभा राहिला होता. मी हळू हळू चादर घडी करत वडलांचा तो तुटलेला लंड कडे बघत होती. काही वेळाने वडील पाठ करून झोपले. मग मी खोलीतून बाहेर निघून गेले.

अनुभव ५:

एकदा आमच्या घरी पपांचे एक मित्र आले होते. ते आदी खूप वेळा पप्पान बरोबर येऊन गेले होते. पण एकदा ते ‘पपा नसताना सकाळी १० च्य दरम्यान आले. आई ने त्याचासाठी चहा ठेवला. मी माझ्या खोलीत होते. आई स्वयंपाक घरात होती चहा बनवत. तेव्हा मी बाथरूम ला गेले. आईला हे माहित नव्हत कि मी बहरूम मध्ये आहे. मला बाथरूम मध्ये त्या काकांचा आवाज येऊ लागला. ते आई शी बोलत बोलत स्वयंपाक घरात आले होते. मला त्याच बोलणं स्पष्ट ऐकायला येत होत. काकाने आदी बोलता बोलता आई ला विचारल कि मुलगी कुठे आहे तुमची. तर आई ने सांगितलं कि तिच्या खोलीत झोपली आहे. मी बाथरूम मध्ये दरवाज्या जवळ उभी राहून ऐकत होती ते काय बोलत आहेत. काका बोलतच होते पण आता मला आई चा वेगळाच आवाज येऊ लागला. ती तोंडाने आवाज करत होती नको करू अस….

आआह्ह. मुलगी घरी आहे…. आह्ह्ह दुखतंय.

तर मला आदी नाही कळलं कि काय चालू आहे बाहेर. कारण काका तर काही तरी बोलत आहेत गावा बद्दल. तर मी हळूच बाथरूम चा दरवाजा उघडला. मला बाथरूम मधून स्वयंपाक घर स्पष्ट दिसत होत. समोर आई चहा बनवत होती आणि काका मागे बोलत उभे होते. आणि मी त्याना बोलताना बघतच होती कि काका नि लगेच एक हात आईच्या पुढे आणून तिचे स्थन जोरात दाबले. आई ने पण काही न झाल्या सारख दुर्लक्ष केल. मग काका ने मागून आई ची गांड दोन्ही हाताने झोरात दाबली आणि दाबून धरली थोडा वेळ. मग त्याने मागून आई ची साडी वर केली आणि चड्डी वर हात फिरवला. आणि मग मागून चड्डी खाली करून गांडीवर हात फिरवला. मग आई ने काकांना बाहेर जायला सांगितलं आणि बोले कोणी येईल बाहेर जा. चहा झाला आहे आता. मग काका गेले बाहेर आणि बाहेर जाऊन बसले. आई पण मग चहा घेऊन गेली बाहेर मग मीही गप्प माझ्या खोलीत जाऊन बसले. काका मग चहा पियुन निघून गेले.

अनुभव ६:

एकदा खूप जास्त पाऊस पडत होता. आई मावशी कडे सकाळी गेली होती आणि संध्याकाळी येणार होती. वडील जॉब ला गेले होते. मी क्लास ला गेली होती. पण क्लास मधून आज मला लवकर जाण्यास सांगितलं कारण पाऊस जास्त असल्यामुळे खूप कमी मुलं आली होती. मी १ वाजता दुपारी घरी आली. दार चावीने उघडला आणि आत घरात गेली. मी माझ्या खोलीत माझी बॅग ठेवली आणि स्वयंपाक घरात पाणी पिण्यास गेली तर मला भावाच्या खोलीतून त्याचा आवाज येऊ लागला. आःह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह मी हळूच त्याच्या खोली जवळ घेली आणि हळूच दार उघडला.

मी आत बघितल तर एक्दम चकित झाली. माझा भाव बेड वर झोपला होता पूर्ण नागडा. त्याने खाली दोन उश्या ठेवल्या होत्याआणि दोन्ही उश्यां मध्ये थोडी जागा होती आणि तो त्या दोन्ही उश्यां मध्ये आपला लंड टाकून वर खाली करत होता. त्याचा लंड त्या उश्यांच्या मध्ये आत जाऊन बाहेर येत होता. आणि तो जोर जोरात त्यात लंड आत बाहेर करत तोंडाने आवाज काडत होता.

गगग आह्हह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह

आह्हह्ह आईइए आयअह्ह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह या आह्ह आह्ह

मी लपून सर्व बघत होती. मध्ये मध्ये तो लंडाला हात लावून हलवत पण होता. बाहेर पण जोरात पाऊस पडत होता आणि त्याला वाटलं असेल आता कोणी घरी नाही म्हणून वाटतं त्याने काही न विचार करता हे करायचा ठरवलं.

खूप वेळ पर्यंत तो असाच दोन्ही उश्यांच्य मध्ये लंड टाकून झवत होता. मग त्याने गती वाढवली जोर जोरात गांड वर करून लंड उशीत मारू लागला. काही वेळात त्याच पाणी निघाल आणि त्याने मोठा स्वास घेतला आणि असाच काही वेळ पडून होता. मी हळूच मागे गेले आणि बाहेर निघून गेले घरातून. मी मैत्रिणीच्या घरी जाऊन बसले काही वेळ आणि १ तास नंतर आले.

अनुभव ७:

मी एकदा चुलत वाहिनी च्य घरी गेली होती. तिच नाव स्वेता होत. आम्हाला लग्नाला जायच होत एका नातेवाईकाच्या. मी त्यान्च्या घरी दुपारी पोहचले १ च्य दरम्यान. चुलत भाऊ दुसऱ्या खोलीत तयार होत होता त्याचा ३ वर्षाच्या मुलाबरोबर. मी आणि स्वेता वाहिनी आम्ही दोघे त्याचा दुसऱ्या खोलीत होतो. वाहिनी बोली मी लगेच तयार होते तू येथे बस आणि तिने खोलीचा दरवाजा बंद केला. मी टीव्ही बागेत बसले होते. तेव्हड्यात वाहिनी बाथरूम मधून फक्त टॉवेल घुंडाळून बाहेर आली. वाहिनीच वय ३३ होता आणि तिच शरीर ३४ २९ ३६ होत. दिसायला एक्दम गोरी होती. ती समोर आरशात बघत तयार होऊ लागली. तेव्हा माझा वय १८ वर्ष होत.

तिने ब्रा घातला नव्हता आणि फक्त लाल रंगाची चड्डी घातली होती. तिची पाठ माज्य कडे होती. मी पहिल्यांदा अस कोणत्या मोठया बाईला चड्डीवर बघत होती. वाहिनीने टॉवेल ने अंग फुसून बाजूला ठेवला. आणि ती माझ्या बरोबर बोलत कपडे घालू लागली. टॉवेल बाजूला ठेवताच तिने तिची चड्डी दोन्ही बाजूने पकडली आणि वाकून पूर्ण खाली काढली.

ते बघून मी पूर्ण स्तब्द झाले. वाहिनीची गांड एक्दम मोठी सफरचंदा सारखी गोरी आणि भरलेली दिसत होती. वाहिनी जे काही बोलत होती मला काही ऐकू येत नव्हत. मी टक लावून तिची गांड बघत होती. तिच्या गांडीच्या खाली दोन्ही पायाच्या मधोमध तिची मोठी पुची एक्दम मॅकडोनाल्ड च्या बर्गर सारखी दिसत होती. जणू आडवा बर्गर वाहिनीने पायाच्या आत पकडला आहे. मग ती उभी राहिली आणि आता ती मागून मला पूर्ण नागडी दिसत होती.

मग ती माझ्या कडे फिरली तर मी माझी नजर वळवली. वहिनीने मग पावडर चा डब्बा घेतला हातात आणि माझ्या शी बोलत बोलत ती शरीरावर पावडर लावू लागले. माझ जरा हि तिच्या बोलण्या कडे लक्ष नव्हत. माजी नजर तिच्या त्या हातावर होती जो तिच्या शरीराव फिरत होता. तिने आदी तिच्या स्तनांना पावडर लावली. मग पोटावर पावडर लावत तिने पुची वर पावडर लावली. मग मागे हात नेहून तिने गांडीवर पावडर लावली.

मग तिने दुसरी गुलाबी रंगाची चड्डी घेतली आणि ती माझ्या बरोबर बोलत चड्डी घालू लागली. ती खाली वाकताच तिचे स्तन खाली लटकले आणि हलू लागले. अस वाटत होत जणू हापूस आंबे झाडाला लटकले आहेत. मग स्वेता वाहिनिने चड्डी घातली आणि वेवस्तीत हाताने चड्डी पुचीवर आणि गांडीवर बसवली. मग ब्रा घातला. तिने मग पंजाबी ड्रेस घातला आणि तयार झाली लग्नाला जाण्यासाठी. तो माझा पहिला अनुभव होता जेव्हा मी कोणत्या बाईला जवळून नागड बघितल होत .

अनुभव ८:

माझी मैत्रीण स्वप्नाली च लग्न होत. लग्नाची वेळ संध्यकाळ ची होती. पण माझ ऑफिस असल्यामुळे जाणं नक्की नव्हत. दुपारी १ च्य सुमारास माझी दुसरी मैत्रीण पल्लवी चा फोन आला विचारायला कि मी येते कि नाही लग्नाला. पल्लवी आणि स्वप्नाली चुलत बहिणी होत्या. पल्लवीला मी आदी नाही म्हणाले. पण ती बोलली तुला याव लागेल. खूप जवळची मैत्रीण आहे. तर तू संध्यकाळी ऑफिस मधूनच निघ. मी भेटते तुला स्टेशन ला. आम्हाला डोंबिवली ला जायच होत लग्नाला. त्या दिवशी शनिवार होता. मला जायच नव्हत पण पल्लवी ने जबरदस्ती यायला सांगितलं म्हणून मी घरी फोन करून सांगितलं आई ला आणि जाण्याच ठरवलं. मी अंधेरी हुन घाटकोपर ला पोहचले. तिथे स्टेशन ला पल्लवी भेटली. तिच्या बरोबर एक मुलगा पण होता. पल्लीवीने ओळख करून दिली तर कळाल. तो तिचा सक्का भाऊ प्रकाश आहे. तो पण आमच्या बरोबर लग्नाला येत आहे.

प्रकाश दिसायला गोरा आणि जवळपास ५. ५ फूट उंचीचा चांगली बॉडी असलेला मुलगा होता. त्याच वय २३ होत आणि तो MBA करत होता. तो शांत स्वभावाचा वाटत होता. प्रकाश ने शर्ट आणि पेंट घातली होती. ओळख करून आम्ही स्टेशन ला ट्रेन पकडण्यासाठी उभे राहिलो. शनिवार असल्याने गर्दी कमी दिसत होती. आता ६ वाजले होते. आम्ही घाटकोपर स्टेशन ला फास्ट ट्रेन ची वाट बघत होतो. पल्लवी ने ठरवलं कि आपण जेन्स च्य डब्यात चढुया म्हणजे एकत्र राहता येईल. तेव्हड्यात ट्रेन आली आणि समोर आलेल्या जेन्स च्य डब्यात आम्ही चढलो. आत आम्हाला वेवस्तीत चढायला मिळाल पण आत बसायला जागा नव्हती तर आम्ही समोरच मधल्या जागेत थोड बाजूला उभे राहिलो. आता पल्लवी पुढे उभे होती, तिच्या मागे मी आणि माझ्या मागे प्रकाश उभा होता.

ट्रेन सुरु झाली आणि मी पल्लवी बरोबर बोलत होती. काही वेळाने पुढचा स्टेशन आला आणि अचानक मागून खूप लोक ट्रेन मध्ये चढली. जी ट्रेन आता खाली वाटत होती त्यात अचानक खूप मानस चढली. आम्ही एका बाजूला डावी कडे सरकलो आणि उतरण्याचा दिशेने उभे होतो. आता माझ्या डाव्या बाजूला ट्रेन चा पार्टीशन होता आणि उजव्या बाजूला मानस उभी होती. माझ्या पुढे पल्लवी पाठ करून उभी होती आणि मागे तिचा भाऊ प्रकाश उभा होता.

आता आम्हाला हलण्या पूर्ती पण जागा नव्हती. ट्रेन सुरु झाली आणि पुढे निघालो आम्ही स्टेशन वरून. प्रकाश चा थोडा धक्का मला मागून लागत होता पण गर्दी मध्ये काही उपाय नव्हता. मग काही वेळाने दुसरा स्टेशन आला. तेव्हा काही मानस आमच्या बाजूने धक्का मारत पुढे उतरू लागली एका बाजूच्या दरवाज्य ने. गर्दी मध्ये सर्व धक्का मारत पुढे जात होते. आम्ही एका बाजूला सरकून उभे होतो. पण परत दुसरी मानस चढताना ती एक्दम वेगानी आत आली आणि प्रकाश च्य मागून आत जाऊ लागली बसण्याचा जागे कडे तर तेव्हा अचानक प्रकाश ने त्याचे दोन्ही हात माझ्या दोन्ही खांदयावर ठेवले.

मी ऑफिस मधून आली होती तर मी तेव्हा शर्ट घातल होत सफेद रंगाच जे फक्त कमरे पर्यंत होत आणि खाली पायाला गच्च बसणारी काळ्या रंगाची पेंट घातली होती. त्याचा हात माझ्या पातळ शर्ट वरून मला पूर्ण जाणवत होता. तिथेच माझ्या ब्रा ची पट्टी पण होती आणि त्याने दोन्ही कडे खांदयावर हात ठेवला होता. मी काही नाही बोलले कारण गर्दी पण खूप वाढली होती. ट्रेन सुरु झाली आणि आता स्टेशन खूप वेळा नंतर येणार होत तर ट्रेन खूप फास्ट चालू लागली आणि आता ट्रेन पूर्ण हलत होती.

अचानक मला जाणवल कि ट्रेन हलताना मागून प्रकाश हळू हळू जवळ येत आहे. मला आदी त्याची छाती जाणवली माझ्या पाठीवर. मग काही वेळाने तो अजून जवळ आला आणि जशी ट्रेन हलत होती तसा प्रकाश खालून मला चिकटू लागला. मध्ये मध्ये मला त्याची कमर मागे चिकताना जाणवू लागली. मग परत थोड्य वेळाने तो हळूच एक्दम जवळ आला आणि मागून त्यानी त्याचा लंड माझ्या पूर्ण गांडीवर चिकटवला. माझी काळ्या रंगाची पेंट गच्च शरीराला चिकटलेली असल्यामुळे माझी गांड एक्दम बाहेर दिसत होती. प्रकाशने मागून लंड काही वेळ असाच चिकटून ठेवला. आणि मग हळू हळू डावी कडून उजवी कडे आणि परत उजवी कडून डावी कडे असा घासू लागला.

मला कळत होत तो काय करतोय ते पण मी त्याला काही बोले नाही. खूप वेळ ट्रेन हलत होती तस तो मागे पुढे होऊन माझ्या गांडीवर लंड चिकटवत होता आणि घासत होता. मग तिसरा स्टेशन आला आणि आता परत काही मानस उतरली आणि काही परत धक्का देऊन वर चढू लागली. है वेळी प्रकाशने डायरेक्ट माझ्या खाण्ड्यवरुन हात खाली नेहला आणि दोन्ही बाजूने त्याने माझी कमर पकडली. त्याच्या हात माझ्या कमरेवर लागताच मी थोडी घाबरली. त्या गर्दी चा फायदा उचलून त्याने मला घट्ट कमरेवर पकडल. आणि मागून आता प्रकाश पूर्ण चिकटून उभा राहिला. त्याच पूर्ण शरीर छाती पासून खाली लंडा पर्यंत माझ्या पाठीला चिकटल होत.

मग ट्रेन सुरु होताच. प्रकाश हळू हळू खाली त्याचा लंड परत घासू लागला. है वेळी तो घासण्या पेक्षा जास्त मागे पुढे हळू हळू कमर करून लंड माझ्या गांडीवर आपटू लागला. जशी ट्रेन हलत होती तसं तो त्याचा लंड गांडीवर आपटत होता. गर्दी असल्यामुळे कोणाला काही दिसण्याची संभावना नव्हती. पुढे पल्लवी मला तिच्या घरच्या गोष्टी सांगत होती पण माझ पूर्ण लक्ष मागे प्रकाश कडे होत कि तो काय करतोय. काही वेळाने मला जाणवल की प्रकाश चा लंड एक्दम मोठा झाला आहे. माझी पेंट पातळ कपड्यची असल्याने मला अस जाणवत होतं जणू प्रकाश च्य पेंट मध्ये जाडी काठी ठेवली आहे. त्याचा लंड आडवा झालेला पण खूप मोठा जाणवत होता.

खूप वेळ त्याच मागे गांडीला लंड घासणं आणि आपटणं सुरु होत. मी विचार करत होती कि त्याचा कमरेवरचा हात काढून टाकू तेव्हड्यात प्रकाश ने मला एक्दम घट्ट पकडल कमरेवर आणि तो मागून पण एक्दम जवळ आला अजून आणि माझी कमर मागे खेचून माझी गांड त्याच्या लंडावर एक्दम दाबून धरली. जवळ पास ३० ते ४० सेकंड त्याने मला असच घट्ट पकडून ठेवल आणि मग कमरेवरून हात सोडला. तेव्हा मला जाणवल कि प्रकाश च पाणी निघाल असेल.

मग तो थोडा मागे सरकला आणि हात पण कमरेवरून काढला. थोड्य वेळाने स्टेशन पण आल आणि आम्ही खाली उतरलो. मी पल्लवी बरोबर बोलत पुढे चालू लागली आणि अस जतवल की काहीच झाल नाही.

अनुभव ९:

मी १२ वीला असताना माझी एक मैत्रीण होती. तिचा नाव अश्विनी होत. अश्विनी गोऱ्या रंगाची आणि शरीराने थोडी जाडी होती. १२ वीला तिचा एक बॉयफ्रेंड होता. त्याच नाव जगदीश होत. जगदीश आमच्याच वर्गात होता. एकदा सकाळी आम्ही नेहमी प्रमाणे कॉलेज मध्ये पोहचलो. मी आणि अश्विनी माघे बेंच वर बसलो. त्या दिवशी ट्रेन ची हडताळ होती. मी आणि अश्विनी बस ने कॉलेज मध्ये येत असल्याने आम्हाला हडताळाचा काही अडथळा नाही आला. ट्रेन च्य हडताळामुळे त्या दिवशी खूप कमी मुलं कॉलेज मध्ये होती. आणि शिक्षक हि बहुतेक आले नव्हते.आम्ही नेहमी प्रमाणे ३ ऱ्या मजल्यावर वर्गामध्ये बसलो होतो आणि गप्पा मारत होतो. आमचा वर्ग एक्दम कोपऱ्यात होता. वर्गात फक्त ११ ते १५ मुलं मुली होत्या आम्हा तिघांना मोजून. मी आणि अश्विनी गप्प्पा मारत होतो आणि जगदीश आमच्याच बाजूच्या रांगेत बसला होता. काही वेळात एक कॉलेज मधला ऑफिस कर्मचारी आला आणि म्हणाला कि आज शिक्षक नाही येणार आहेत तुम्ही सर्व घरी जाऊ शकता. मला खूप आनंद झाला आणि सर्व वर्गातली मुले निघाली घरी जाण्यासाठी. आम्ही एक्दम शेवटी बसलो होतो तर मी आणि अश्विनी उठलो बॅग भरून. आणि निघालो जगदीश बरोबर बोलत वर्गातून. वर्गातून मुलं आता सर्व निघून गेली होती. फक्त आम्हीच मागे राहिलो होतो. मी पुढे चालत वर्गाच्या बाहेर गेली आणि मागे वळून बघितल तर अश्विनी मागेच अजून वर्गातून जगदीश बरोबर बोलत येत होती. मी बाहेर गॅल्लरी मध्ये थांबले आणि माझी पाठ त्यान्च्या कडे होती. मी बघितल कि कॉलेज पूर्ण मोकळ दिसत आहे. ऑफिस मधली कर्मचारी पण दिसत नाही. बहुतेक त्याना पण घरी जाण्यास सांगितलं असेल. पूर्ण गॅल्लरी मोकळी होती. बाजूचे सर्व वर्ग पण मोकळे होते. फक्त आम्ही तिघचं कोपऱ्याच्या वर्गात होतो.

तेव्हड्यात मी मागे बघितल तर जगदीश ने अश्विनी चा हात पकडला होता आणि दुसरा हात तिच्या खांदयावर ठेवला होता आणि ते हळू हळू वर्गातून बाहेर येत होते. वर्गात आता कोणी नव्हत फक्त ते दोघच होती. तेव्हड्यात अचानक जगदीश ने अश्विनी च तोंड पकडून तिला होठांवर किस केल. ते बघून मी लगेच नजर फिरवली. अश्विनी हसत आणि बोलत जगदीश ला प्रतिसाथ देत होती. मी परत पाठ करून उभी राहिली गॅल्लरी मध्ये आणि बाहेर समोर झाडांन कडे बघू लागली. मला परत त्याना बघावास वाटलं तर मी हळूच नजर चुकवून बघायचा प्रयत्न केला. तर आता जगदीश अश्विनी ला किस करत तिचे बॉल दोन्ही हाताने जोर जोरात दाबवत होता. ते बघून मी एक्दम आश्चर्य चकित झाली. अश्विनी ने पण दोन्ही हाताने जगदीश च डोकं पकडल होत आणि ती त्याच्या होठांवर किस करत होती. मग मला राहवलं आणि मी थोडी वाकडी होऊन उभी राहिली आणि दुरून कोणी येत नाही आहे ना ते लक्ष देऊ लागली आणि त्यांच्या कडे पण बघू लागली.

मग जगदीश ने अश्विनी ला घट्ट मिठी मारली. आणि ते दोघं असच मिठी मारून एका मेकांना किस करू लागले. मिठी मारून जगदीश अश्विनी च्य पाठीवर हात फिरवत होता. हात वरून खाली फिरवत फिरवत तो खाली खाली गेला आणि त्याने अश्विनी ची मोठी गांड घट्ट दोन्ही हातात पकडली आणि जोरात दाबून धरली. मग तो अश्विनी ची गांड जोर जोरात दाबू लागला.

आता दोघं पण गरम झाले होते. मग जगदीश ने काही विचार न करता अश्विनी चा कुर्ता पुढून वर केला आणि पायजमा मध्ये हात टाकला आणि पुचीवर हात फिरवू लागला. त्याने अश्विनी पूर्ण चैताली आणि तिने जगदीश ला घट्ट पकडून घेतल आणि त्याच्या होठांवर किस करू लागली. खाली जगदीश जोर जोरात अश्विनी च्य पुचित बोट घालत होता . अश्विनी पण आता खूप रंगात आली होती . ती पण तिची कमर मागे पुढे करून जगदीश ला प्रतिसात देत होती. मग शेवटी जगदीश ने मागून सुद्धा अश्विनी चा कुर्ता वर केला आणि पजामा मध्ये हात टाकला आणि मागून गांड दाबू लागला. आता जगदीश चा हात पुढून पुचित बोट टाकत होता आणि मागून गांड दाबत होता. खूप वेळ जगदीश असाच अश्विनी ला किस करत पुचित बोट मागे पुढे करत होता. मग अश्विनी च पाणी निघाल आणि तिने मग त्याचा हात बाहेर काढला पजामा मधून.

तेव्हा अश्विनी ने मोठा स्वास घेतला आणि ते दोघं थांबले. मग आम्ही कॉलेज मधून निघालो घरी जाण्यासाठी. घरी जाताना बस मध्ये अश्विनी ने मला सांगितलं कि मीच जगदीश ला पुची ला हात लावायला सांगितलं कारण मला कस तरी होत होते खूप दिवस झाले. कधी जगदिश पुची ला हात लावतोय अस वाटत होत. नशिबाने आज ते झाला शेवटी. खूप मोकळ वाटतंय आता.

मी इथे ते सर्व बघून आता खूप गरम झाली होती. मला सारख ते जगदीश ने अश्विनी च्य पायजमा मध्ये हात घातला तेच डोळ्या समोर दिसत होत.You cannot copy content of this page