माझ्या आईने माझ्यासाठी आणि माझ्या वडिलांसाठी स्वतःचे बलिदान दिले

माझे नाव सुषमा आहे. ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा आमचे कुटुंब मुंबईच्या वरळीमध्ये एका मोठ्या फ्लॅट मध्ये शिफ्ट झालेले होते. माझे पप्पा इलेक्ट्रिक वायरमन होते आणि त्यांची बदली इथे झालेली होती. सातारा हून आम्ही इथे राहायला आल्याने, माझ्या आईला हे नवे शहर खुपच आवडले होते.

माझे पप्पा रोज त्यांच्या कामावर जायचे आणि रात्री उशिरा परत यायचे त्यामुळे माझ्या आईला घरचे सर्व काम करावे लागायचे आणि मार्केटमधून सर्व वस्तू तिलाच आणाव्या लागायच्या अशी कामे तिला स्वतःला करावी लागत होती. आई मला नेहमी तिच्यासोबत घेऊन मार्केटमध्ये जायची. मी लहान असल्याने, ती मला एकटीला मार्केटमध्ये पाठवायची नाही आणि त्यातच आम्हाला तो परिसर नवीन होता या सर्व कारणांमुळे आईला त्या परिसरातील सर्व गोष्टी समजून घेण्यासाठी थोडा वेळ लागला होता. मग तिची मैत्री आमच्या शेजारी राहणाऱ्या निर्मला काकुंशी झाली होती आणि निर्मला काकूंनी आईला तो परिसर जाणून घेण्यामध्ये आणि सर्व गोष्टी शिकवण्यामध्ये खूप जास्त मदत केली होती. इतकेच नव्हे तर, तेथील एका शाळेमध्ये मला 7वीच्या वर्गात अॅडमिशन त्यांनीच मिळवून दिले होते.

माझे पप्पा खुपच सरळमार्गी माणूस होते. कोणा बरोबर काही भानगड नाही आणि काही खटपट नाही. एकदम भोळे होते आणि तिकडे माझी आई थोडी चंचल स्वभावाची होती. त्यावेळी तिचे वय 29 वर्ष होते. आई दिसायला अतिशय सुंदर आणि एकदम गोरीपान होती त्यातच तिचा सुडौल बांधा आणि लांबलचक व मुलायम केसांमुळे, तिच्याकडे बघणाऱ्याला असे वाटे की, जणू तिला देवाने खूपच प्रेमाने बनवले आहे. तिचे फिगर 38-30-36 असल्याने, ती खुपच आर्कषक दिसायची. म्हणून तर, तेव्हा माझ्या पप्पांनी कोणत्याही हुंड्या शिवाय तिच्याशी लग्न केले होते.

आता आम्हाला इथे येऊन एक महिना झाला होता आणि सर्व काही ठीक चालले होते पण आईला एक प्रॉब्लेम होता. तो प्रॉब्लेम म्हणजे, जेव्हा आम्ही दोघी मार्केटमध्ये जायचो तेव्हा एक माणूस तिच्याकडे झवाड्या नजरेने पाहायचा आणि कधी कधी तर तो आमच्या घरापर्यंत पण आमचा पाठलाग करीत होता.

एके दिवशी त्या माणसाने असाच आमचा पाठलाग केला होता पण जेव्हा आम्ही दोघी घरी आलो होतो तेव्हा भेदरलेल्या आणि घाबरलेल्या अवस्थेत आईने मला सांगितले होते की, “मार्केटमधून येताना एक माणूस आपला पाठलाग करतो हे तुझ्या पप्पांना कधीच सांगायचे नाही कारण हे सर्व सांगून मी त्यांना टेन्शनमध्ये बघू शकत नाही.” त्यावेळी मी तिला “हो” म्हणाले होते. त्यावेळी आईने मला असे सांगितले होते कारण तिला वाटले होते की, काही दिवसानंतर तो माणूस तिचा पाठलाग करणे सोडून देईल पण तो माणूस तिच्या जास्तच मागे लागला होता त्यामुळे आई नेहमी विचार करीत असायची की, माझ्या पप्पांना हे सांगू का नको? तिने अनेक वेळा विचार करून पण शेवटी पप्पांना काही सांगितले नाही. एके दिवशी संध्याकाळी मी शाळेतून आल्यावर, ती मला घेऊन लेडीज टेलरच्या दुकानात गेली होती. तिला तिच्या साडीला पिकोफॉल करायचा होता आणि तिला तिचा ब्लाऊज टाचून घ्यायचा होता. तिचे दुकानातील काम झाल्यावर, आम्ही दोघी दुकानातून बाहेर येताच, आम्हाला मागून आवाज आला की, “उपरवाले ने क्या गांड बनाई है.” असे म्हणून कोणीतरी मोठ्याने हाहा… हा…. हाहा….. करून हसू लागले.

आईने आणि मी मागे वळून पाहिले तर, तो माणूस आणि त्याच्यासोबत त्याचे साथीदार आमच्या मागे येत होते. हे बघून एकदमच तिचा श्वास वाढला आणि तिने माझ्या हाताला घट्ट पकडले. माझ्या हाताला पकडून ती खुपच वेगाने चालू लागली. मी लहान असल्याने, मला खुप वेगाने चालण्याची सवय नव्हती त्यामुळे चालताना माझे पाय अडखळत होते. आम्ही दोघी आमच्या अपार्टमेंटच्या जवळ पोहचलोच होतो तेव्हा अचानक पणे तिने मागे वळून पाहिले तर ते लोक पण वेगाने आमचा पाठलाग करीत होते.

आता आई खुपच घाबरली. तिने मला तिच्या कडेवर घेतले आणि मग ती पळू लागली. मला कडेवर घेऊन तिला पळता ही येत नव्हते पण ती कशीबशी पळत पळत आमच्या अपार्टमेंटमध्ये आली. आई इतकी घाबरली होती की, ती आमच्या फ्लॅटमध्ये जायच्या ऐवजी निर्मला काकूंच्या फ्लॅटकडे गेली आणि ती त्यांच्या फ्लॅटचा दरवाजा जोर जोराने वाजवू लागली. जेव्हा निर्मला काकूंनी त्यांच्या फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा कुठे आईच्या जीवात जीव आला मग ती पटकन त्यांच्या फ्लॅटमध्ये घुसली आणि मग धापा टाकत निर्मला काकुंना म्हणाली.

आई : निर्मला वहिनी….. ते लोक आमचा……… केव्हापासून…. पाठलाग करीत…. आहेत…

निर्मला काकुंनी त्यांच्या फ्लॅटचा दरवाजा उघडून पाहिलं तर बाहेर कोणीच नव्हते मग त्यांनी दरवाजा बंद केला आणि त्या त्यांच्या खिडकीजवळ गेल्या. त्यांनी त्यांच्या खिडकीतून बाहेर पाहिलं तेव्हा त्यांना ती माणसे दिसली. निर्मला काकु त्या माणसांकडे अश्या बघत होत्या जणू त्यांचे डोळे सांगत होते की, त्या माणसांना त्या चांगल्याच ओळखत होत्या. मग त्या आमच्या जवळ आल्या आणि आईला म्हणाल्या.

निर्मला काकू : आता मी खिडकीतून जी माणसे पाहिली ही तीच माणसे होती का?

आईच्या डोक्यावर घाम आलेला होता. तिने तिचे डोके हलवून फक्त “हो” म्हंटले. आईने हो म्हणताच, निर्मला काकूंचा चेहरा अचानक गंभीर झाला आणि मग आईने त्यांना विचारले.

आई : तुम्ही या हलकट माणसांना ओळखता का निर्मला वहिनी? बोला ना निर्मला वहिनी…

निर्मला काकुंनी ओरडून सांगितले की, “हो तो जुनेद होता आणि बाकीचे त्याचे साथीदार होते. जो काळा, उंच आणि लाल केसांचा माणूस होता तो जुनेद होता. जुनेद खान वरळीमधील सर्वात मोठा गुंड. तो इथल्या एका नेत्याचा खास माणूस आहे.”

निर्मला काकुंनी आईला त्याच्या विषयी असल्या असल्या गोष्टी सांगितल्या की, ते ऐकून आईचे एकदम होश उडून गेले होते. जुनेद 43 वर्ष वयाचा होता. लाल केस आणि दिसायला राक्षसा सारखा. आता पर्यंत त्याच्यावर कोर्टामध्ये खूप केसेस चालू होत्या. तो अनेक वेळा जेल मध्ये पण गेला होता पण दरवेळी नेता लोक त्याला बाहेर काढायचे.

निर्मला काकू आईला म्हणाल्या, “काही महिन्यांपूर्वी आपल्या शेजारच्याच अपार्टमेंट मध्ये एक कुटुंब राहायला आले होते, अगदी तुमच्या कुटुंबासारखेच. तुमच्या कुटुंबासारखेच त्यांच्या ही कुटुंबामध्ये फक्त तीनच माणसे होती. त्या कुटुंबामध्ये एक बाई होती जिचे वय 45 च्या आसपास होते, तिची मुलगी 24-25 वयाची होती आणि तिचा नवरा 58-59 वयाचा होता. तेव्हा जुनेद त्या बाईचा पाठलाग करायचा पण जेव्हा तिच्या नवऱ्याने आणि तिने पोलिसमध्ये जाऊन त्याची तक्रार केली तेव्हा त्याला पकडण्या ऐवजी त्याला पोलीस स्टेशन मध्ये बोलवून घेतले आणि मग त्या नवरा बायकोलाच जुनेदची माफी मागायला लावली होती.”

निर्मला काकू म्हणाल्या, “मग 2 दिवसांनी आम्हाला माहिती मिळाली की, त्या नवरा बायकोच्या घरी चोरी झाली आहे. आधी तर चोरांनी मिळून तिच्या नवऱ्याचे हात-पाय मोडले आणि मग तिची व तिच्या मुलीची इज्जत लुटली आणि मग घरातील सर्व समान चोरून ते चोर निघून गेले होते.”

निर्मला काकू हळू आवाजात म्हणाल्या, “पोलीस आले. पोलिसांनी तपास केला पण आज पर्यंत ते चोर पकडले गेले नाहीत. मग ती बाई तिच्या नवऱ्याला आणि तिच्या मुलीला घेऊन कुठेतरी निघून गेली. सर्व लोक म्हणत होते की, ते चोर म्हणजे जुनेद आणि त्याचे साथीदार होते. पण त्याला राजकारणी लोकांचा पाठींबा असल्याने, त्याला कोणी हात पण लावला नाही.”

निर्मला काकूंकडून हे सर्व ऐकून आईची भिती अजूनच वाढली. तिने काहीच न बोलता गुपचूप पणे माझ्या हाताला धरले आणि आम्ही दोघी आमच्या फ्लॅटमध्ये आलो. काही दिवसातच आईची भिती इतकी वाढली होती की, तिला सगळीकडे जुनेद दिसतोय असे ती वागायची त्यामुळे ती खुपच काळजीमध्ये राहू लागली होती. तिला रात्री झोप पण लागत नव्हती. माझ्या पप्पांनी तिला बऱ्याच वेळा विचारले होते की, “तुला काही त्रास आहे का? तु रात्रीची झोपत का नाहीस? तु नेहमी घाबरलेली आणि काळजीमध्ये का असतेस?” माझ्या पप्पांनी बऱ्याच वेळा तिला बरेच प्रश्न विचारून ही आईने पप्पांना कधीच काहीच सांगितले नाही. खर तर तिला खरे सांगण्याची भिती वाटत होती कारण आईला वाटत होते की, जर का तिने पप्पांना सर्व काही सांगून टाकले तर, त्या बाईच्या नवऱ्या सारखे माझे पप्पा सुद्धा त्या जुनेदच्या विरोधात पाऊल टाकतील मग तो जुनेद आमचे काय करील? याच विचाराने आईने पप्पांना कधीच काहीच सांगितले नाही.

एके दिवशी सकाळी आई माझ्या पप्पांना म्हणाली, “आता मला इथे राहायला आवडत नाही, मला इथे करमत नाही. आपण सातारला परत जाऊ.” तेव्हा माझे पप्पा आईला म्हणाले, “तुलाच इथे राहायला आवडत होते ना, मग आता काय झाले?” पप्पांच्या या प्रश्नावर आई काहीच बोलली नाही, ती शांतपणे उभी राहिली तेव्हा पप्पा आईला म्हणाले, “बर.. तु म्हणशील तस. मी माझी बदली पुन्हा सातारला करण्यासाठी, मी प्रयत्न करेन. पण पुन्हा सातारला बदली होण्यासाठी 2 ते 4 महिने तरी लागतील.” ऐवढे बोलून पप्पा मला घेऊन घराच्या बाहेर पडले. पप्पांनी मला माझ्या शाळेमध्ये सोडले आणि मग ते त्यांच्या कामाला निघून गेले.

मी जेव्हा कधी आई सोबत मार्केटमध्ये जायचे तेव्हा मी बघायचे की, आई घाबरत घाबरत चालायची, ती घाबरत घाबरत मार्केटमध्ये जायची. ती जुनेदच्या भीतीने घाबरलेल्या अवस्थेत नेहमी इकडे तिकडे बघायची. यामुळे तिच्या आयुष्यात सुखच राहिले नव्हते. जसे एखाद्या पदार्थात मीठ नसले की, तो पदार्थ बेचव होतो त्याचप्रमाणे तिच्या आयुष्यात सुख नसल्यामुळे, तिचे आयुष्य सुद्धा बेचव झाले होते.

एके दिवशी मी शाळेतून आल्यावर, आईने मला तिच्या सोबत मार्केटमध्ये नेले होते. आम्ही दोघी मार्केटमधून घरी येत असताना, नेहमी प्रमाणे त्याने आमचा पाठलाग केला पण यावेळेस जुनेद एकटाच होता अन तो आमच्या मागे चालत चालत, आईला तो खुपच अश्लील आणि घाण घाण बोलत होता.

पण आई आज वेगाने नाही, तर जाणून बुजून हळू हळू चालत होती. तेव्हा संध्याकाळ व्हायला आली होती आणि सर्व मार्केट अंधारात बुडू लागले होते. कोठे कोठे एखाद्या बल्बचा उजेड पडत होता.

आम्ही दोघी हळू हळू चालत असताना, अचानक पणे आईची नजर एका बाजुला असलेल्या बंद दुकानाकडे गेली आणि ती अचानक पणे थांबली आणि ती काहीतरी विचार करू लागली. थोडा वेळ विचार करून झाल्यावर, तिने माझ्या हाताला धरले आणि मग ती मला घेऊन त्या दुकानाच्या दिशेने चालू लागली तेव्हा तो पण आमच्या मागे येत होता. मग आई मला घेऊन त्या दुकानाच्या मागे गेली. तिथे खूप अंधार होता पण तिथे डांबावरील बल्बचा प्रकाश फक्त त्या डांबाखालीच पडत होता, बाकी सगळीकडे अंधारच होता. तिथे दूर दूर पर्यंत कोणी पण दिसत नव्हते. आई मला घेऊन त्या डांबाखाली ऊजेडात उभी राहिली आणि आई घाबरलेल्या आवाजात मला म्हणाली, “सुषमा, तु माझ्या बाजूच्याच दुकानाजवळ एका आडोश्याला अंधारात उभी रहा. काही झाले तरी बाहेर यायचे नाही, बोलायचे नाही, कुणाला ही दिसायचे नाही.” तिच्या या बोलण्याला मी माझी मान फक्त होकारार्थी हलवली आणि मग तिने सांगितल्या प्रमाणे तिच्या बाजूलाच असलेल्या दुकानाजवळ एका आडोश्याला अंधारामध्ये, मी उभी राहिले. मी त्या दुकानाजवळ एका आडोश्याला अंधारामध्ये उभी राहताच, जुनेद आईजवळ येत म्हणाला, “यहा क्यू आई हो? रंडी यहा मुतने आई हो क्या? आज मै तुझे यही पकडके तेरा यही मुत निकाल देता हु, लौंडिया.”

पण जसा तो आईच्या जवळ आला तेव्हा तो आईला बघून एकदम आश्चर्य चकितच झाला कारण तेव्हा आई त्याच्याकडे पाहत उभी होती आणि तो पण तिच्याकडे झवाड्या नजरेने पाहत होता. आईने गुलाबी रंगाची साडी घातली होती आणि त्यावर तिने मॅचिंग ब्लाऊज पण घातला होता. तिच्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र होते आणि तिच्या डोळ्यामध्ये एक वेगळीच नशा होती. मी आईच्या खुपच जवळ त्या दुकानाच्या आडोश्याला अंधारात उभी असल्याने, मी त्या दोघांच्या चेहऱ्यावरील भाव स्पष्टपणे पाहू शकत होते.

ते दोघे काही वेळ एकमेकांकडे पाहत राहिले अन मग जुनेद आईच्या जवळ येणारच होता तेवढ्यात आईने असे काही केले की, तो त्याच जागी उभा राहिला आणि तो त्याचे डोळे फाडून आईकडे पाहू लागला. आईने तिच्या साडीचा पदर खाली टाकला तसा तिच्या ब्लाऊज मधील स्तन आणि तिचे गोरेपान पोट बघून जुनेदच्या तोंडाला पाणीच सुटले तेव्हा तो भुकेल्या नजरेनी आईला पाहत म्हणाला, “तु खुद ही कैसे राजी हो गई?”

आई म्हणाली, “हेच पाहिजे आहे ना तुम्हाला? जे काही करायचे आहे ते करा, पण माझ्या नवऱ्याला आणि माझ्या मुलीला काहीही करू नका.”

असे म्हणून आई रडत रडत तिचे हात जोडून जमिनीवर बसली. हे बघून जुनेद मोठ्याने हसला आणि आईला म्हणाला, “अब मुझे समज मे आया तुम क्यो राजी हो गई हो? लगता है, तेरे पडोस के अपार्टमेंट मे रहनेवाले उस पती पत्नी और उनकी बेटी के साथ मैने क्या किया? यह तुझे किसी ने बता दिया है. अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया.” असे म्हणून तो आईच्या जवळ गेला आणि त्याने तिच्या हाताला पकडून तिला उभी केले आणि मग त्याने पटकन इकडे तिकडे पाहिले आणि कोणी नाही ना याची खात्री केली आणि तो आईला म्हणाला, “तु अंदर आते वक्त तेरे साथ तेरी बेटी थी, ओ कहा गई?” आई रडत रडत त्याला म्हणाली, “मी माझ्या मुलीला घरी पाठवल.” ती त्याला असे म्हणताच, त्याने तिचे डोके पकडले आणि जुनेद ने त्याचे ओठ आईच्या ओठांवर ठेवले.

आता आईच्या रडण्याचा आवाज बंद झाला. जुनेद त्याच्या मोठ्या तोंडाने आईचे ओठ असे चोखत होता की, जणू तो तिच्या तोंडाला खाऊनच टाकेल. आईचे मुलायम आणि रसभरीत ओठ जुनेद मधील वासनेची आग आणखीनच भडकवत होते आणि मग बऱ्याच वेळानंतर त्याने आईला कीस करणे थांबवले आणि तो म्हणाला.

जुनेद : चल रंडी तेरे कपडे उतार.

आई तिच्या ब्लाऊज वर तिचे हात ठेवून, ती तिच्या स्तनांना तिच्या हातांनी झाकू लागली तेव्हा जुनेद एकदमच भडकला आणि रागाने म्हणाला.

जुनेद : कपडे उतार नही तो तेरे पती और तेरी बेटी को….

आई : नाही नाही, मी काढते कपडे.

आई तिच्या ब्लाऊज चे हुक एक एक करून काढू लागली. जेव्हा तिने तिचा ब्लाऊज पूर्ण उघडला तेव्हा त्याने तिचा ब्लाऊज तिच्या अंगातून ओढून बाहेर काढला आणि टाकून दिला. मग तो तिचे स्तन चोखू लागला. आईच्या तोंडातून “आह्ह्ह.. ओह्ह…. अह्हहह….. ओह्ह… मम्म्म्म…” असे आवाज निघू लागले. जुनेद आईचा एक स्तन चोखत, तिचा दुसरा स्तन त्याच्या हाताने दाबत होता. आता आई कण्हत होती आणि तिच्या तोंडातील आवाज वाढतच होते.

आई तिच्या कंबरेच्या वरती पूर्णपणे नागडी होती. जुनेद माझ्या आईचे स्तन चोखत असताना, त्याने तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिले तर आईचे डोळे बंद होते आणि तिच्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यात अश्रुंचे काही थेंब जमा झाले होते. तेव्हा त्याने त्याचे तोंड तिच्या दुसऱ्या स्तनावरती ठेवले आणि तिचा पहिला स्तन तो त्याच्या हाताने दाबू लागला तेव्हा आईचे अंग एकदमच थरथरले आणि मग आईच्या तोंडातून खुपच मोठ मोठ्याने “आह्ह…. ओह्ह्ह…. ओघह…. अहह…. ओह्ह….” असे आवाज निघू लागले.

जुनेद तिच्या स्तनांना खूप जोर जोरात दाबून दाबून चोखत होता. काही वेळानंतर तो तिच्या छातीवर कीस करू लागला आणि तेवढ्यात त्याने एका हाताने तिची साडी वर उचलली आणि तो त्याचा हात तिच्या साडीच्या आत घुसवू लागला. आईचा एक हात जुनेदला बाजुला ढकलण्याचा प्रयत्न करीत होता आणि तिचा दुसरा हात जुनेदच्या हाताला तिच्या चड्डी पर्यंत पोह्चण्या पासून अडवत होता.

पण जुनेदचा हात आईच्या चड्डी मध्ये घुसला आणि त्याने त्याचा हात हळू हळू तिच्या पुच्ची पर्यंत नेला. आई तिच्या मांड्या एकत्र करून त्याला अडवू लागली तरी पण त्याने त्याचे एक बोट तिच्या पुच्ची मध्ये कसे पण करून टाकले. मी त्या दोघांच्या जवळच दुकानाच्या एका आडोश्याला अंधारामध्ये उभी असल्याने, मला सर्व काही अगदी स्पष्टपणे दिसत होते.

आईची पुच्ची तर आधी पासूनच ओली होती.आणि तो त्याचे बोट तिच्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर करू लागला, जणू तो त्याच्या बोटाने तिची पुच्ची झवत होता. आईच्या चेहऱ्यावरील हावभावावरून आणि ती त्याला देत असलेल्या प्रतिसादावरून असे वाटत होते की, तिला असे सुख पप्पांनी कधीच दिले नाही, तिला असे सुख आयुष्यात पहिल्यांदाच मिळत होते. बहुतेक पप्पा तिच्या सोबत अशी कामक्रीडा किंवा प्रणयक्रीडा करीत नव्हते त्यामुळे तिने अशी वासनेची आग तिच्या पुच्ची मध्ये याआधी कधीच अनुभवली नव्हती. यामुळे ती पूर्णपणे वासनेच्या समुद्रात डुंबून गेली होती.

आता आई खूप सेक्सी आवाज काढू लागली होती आणि “अह:प ह: अह्हह ओह्ह्ह आईग हाहाहः ओह्ह हाह्ह आईग अहह फह आईग बस्स आह्ह आईग” म्हणत होती.

तेव्हा जुनेद ने त्याचा एक हात आईच्या गांडीवर ठेवला आणि त्याने त्याचा दुसरा हात तिच्या पाठीवर ठेवला आणि मग जुनेद तिला उचलून खाली जमिनीवर झोपवू लागला. आई समजून गेली की, आता तिच्या बरोबर काय होणार आहे ते?

जसे त्याने आईला खाली जमिनीवर झोपवली तेव्हा तिच्या पाठीला दगड लागू लागले, दगड टोचू लागले. तेव्हा जुनेद ने त्याचे सर्व कपडे काढून बाजुला फेकून दिले आणि तो पूर्णपणे नागडा झाला तेव्हा आईची नजर त्याच्या लवड्यावर गेली. त्या डांबावरील बल्बच्या उजेडात त्याचा मुसळा सारखा लांब आणि रॉड सारखा जाड लवडा एखाद्या काळ्या कुट्ट नागासारखा फना काढून उभा असल्या सारखा दिसत होता.

मग जुनेद त्याच्या गुडघ्यांवर आईच्या दोन पायांच्या मध्ये बसला आणि त्याने तिची साडी तिच्या कमरेपर्यंत वर केली आणि मग तो तिची चड्डी काढू लागला. आई शांतपणे पडून होती.

जुनेद ने आईची चड्डी काढून टाकताच, तो तिच्या अंगावरती झोपला आणि त्याने त्याचा एक हात खाली नेऊन, त्याने त्याच्या लवड्याला त्याच्या हातात पकडले आणि त्याने जेव्हा त्याचा लवडा आईच्या पुच्चीवर ठेवला तेव्हा आई तिची गांड आणि कंबर हलवू लागली. आता आईला बघून असे वाटत होते की, जणू ती त्या लवड्याला तिच्या पुच्चीत घ्यायला उतावीळ झाली आहे. जणू ती त्या लवड्याला तिच्या पुच्चीत घ्यायला बैचैन झाली आहे.

आई : अआज्ज ह: अहह औऔऊ अमाम्म आऊऊ माआअ….. लवकर घाला ना आत….. आता सहन नाही होत आहे.

आई त्या लवड्याला तिच्या पुच्चीत घेण्यासाठी धडपड करू लागली तेव्हा जुनेद ने एक खूप मोठा जोरात धक्का दिला तसा एकाच धक्क्यात त्याचा लवडा तिच्या पुच्चीत गेला. आई खूपच मोठ्याने ओरडली. त्याचा लवडा तिच्या पुच्चीत जाताच, जुनेद आईला जोर जोरात झवू लागला. ती जोर जोरात ओरडू लागली. तेव्हा मागून काहीतरी आवाज आला आई एकदमच दचकली आणि ती घाबरून गेली.

तेव्हा कोणीतरी त्या दोघांजवळ येत म्हणाले, “कोण आहे रे तिथे? दुकानाच्या पाठीमागे झवाझवी करण्याची हिम्मत कोणाची आहे? साला मादरचोद पळ इथून.”

पण जुनेद त्या माणसाचे बोलणे ऐकून न ऐकल्या सारखे करून आईला एखाद्या रंडी सारखी झवत होता आणि मग जेव्हा तो माणूस त्या दोघांच्या जवळ आला तेव्हा तो माणूस म्हणाला.

तो माणूस : अरे साला…. यह तो जुनेद भाई है. माफ किजिए जुनेद भाई, आप अपनी चुदाई मे लगे रहो.

एवढे बोलून तो माणूस तिथून पळून गेला हे बघून आई पण शांत झाली. आता आई खुपच रंगात आली होती. तिला त्याच्याकडून झवून घेण्यात इतकी मजा येत होती की, तिने तिचे पाय त्याच्या कमरेभोवती गुंडाळले आणि ती खालून तिची गांड हलवू लागली. दोघे ही घामाने चिंब भिजले होते पण तरीही ते दोघे कचा कच झवाझवी करीत होते.

मग अचानक पणे जुनेद ने त्याचा झवण्याचा वेग अजून वाढवला. जुनेद खूप जोर जोरात आईला झवू लागला त्याचवेळी आईने जुनेदचे तोंड तिच्या जवळ ओढले आणि तिने त्याचे तोंड तिच्या स्तनावरती दाबले. तो तिचे स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागला आणि तेव्हाच तो आईच्या पुच्चीमध्ये गळाला. त्याने तिची पुच्ची त्याच्या चिकाने भरून टाकली. जवळपास 10 मिनिटे जुनेद आईच्या अंगावर तसाच पडून होता. त्या दोघांचे श्वासोच्छवास त्या शांततामय परिसरात घुमत होते. आईची छाती खूप वेगाने वर खाली होत होती.

जवळपास 10 मिनिटानंतर जुनेद आईच्या अंगावरून उठून उभा राहिला मग आई कशीबशी उठली आणि लडखडत उभी राहिली. तो त्याचे कपडे घालू लागला. आईने तिचा ब्लाऊज घातला आणि ती तिची चड्डी घालत असताना, जुनेद आईला म्हणाला.

जुनेद : सुन री छिनाल.. आज से तु मेरी रांड बन गई है. मै तुम्हे जब भी बुलाऊ तो यही पर मिलना वरना तेरा पती और तेरी बेटी…

आई दम खात म्हणाली : नाही.. नाही… तुम्ही जे म्हणाल… तेच मी करेन….. तुम्ही मला जिथे बोलवाल.. तिथे मी येईन….

जुनेद ने त्याचे कपडे घातले आणि तो तिथून निघून गेला तेव्हा दमलेल्या आणि थकलेल्या आवाजात आईने मला हाक मारली. मी तिच्या जवळ गेले तेव्हा मी पाहिले की, आईचे केस विस्कटलेले होते. तिची साडी पूर्णपणे चुरगळलेली होती. तिचे अंग घामाने चिंब भिजल्याने, तिचा गोरापान चेहरा काळवंडला होता आणि तिचा ब्लाऊज घामाने भिजला होता. ती दमलेली आणि थकलेली असल्याने, तिच्या जोर जोराच्या श्वासोच्छवासामुळे तिची छाती अजूनही वेगाने वर खाली होत होती त्यामुळे तिला बोलताना दम लागत होता. आई दम खात मला म्हणाली.

आई : सुषमा… घरी चल…..

असे म्हणून आई चालू लागली. ती लंगडत लंगडत हळू हळू चालू लागली. मी पण तिच्या सोबत हळू हळू चालू लागले. मी तिच्या सोबत चालत असताना, माझ्या मनात बरेच प्रश्न येत होते म्हणून मी आईला म्हणाले.

मी : आई, आता तो माणूस तुझ्याबरोबर काय करीत होता? तुम्ही दोघे काय करीत होता? तु त्या माणसाबरोबर केलेस तस तु पप्पांबरोबर पण करतेस का? पप्पांबरोबर असे काही करताना मी तुला कधीच कसे काय पाहिले नाही?

मी असे बरेच प्रश्न आईला विचारत होते. मी तिला असे प्रश्न विचारताच ती थांबली आणि माझ्याकडे बघून म्हणाली.

आई : सुषमा…. तु अजून लहान आहेस… त्यामुळे तुला हे कळणार नाही… पण जेव्हा तु मोठी होशील… तेव्हा तुला कळेल की…… मी आता त्या माणसाबरोबर काय केले आहे….. पण एक गोष्ट कायम.. लक्षात ठेव…. हे सर्व मी तुझ्यासाठी….. आणि तुझ्या पप्पांसाठी केले…… आहे… आता इथून पुढे पण…. मी त्याच्यासोबत असेच….. करणार आहे…. त्यामुळे ही गोष्ट…. कधीच कोणापासून लपून राहणार….. नाही.. जर का तुझ्या पप्पांना…… ही गोष्ट समजली तर…. ते मला समजून घेणार नाहीत……… पण तु मोठी झाल्यावर…. मला समजून घ्यावे… मी त्या माणसाबरोबर असे….. का केल ते… म्हणूनच सगळा विचार करूनच…. मी तुला हे सर्व दाखविण्यासाठी…… माझ्यासोबत इथे घेऊन आले होते….

आई दम खात मला म्हणाली. ती बोलत असताना तिचा श्वासोच्छवास वाढत होता. त्यावेळी मी लहान असल्याने, आई मला काय बोलली आणि जुनेद ने आई सोबत काय केले? हे मला कळलेच नाही. आता आईने तिच्या साडीचा पदर तिच्या डोक्यावरती घेतला आणि तिने त्या पदराने तिचा अर्धा चेहरा झाकला जेणेकरून तिचे विस्कटलेले केस आणि तिच्या चेहऱ्याची अवस्था बघून कुणालाही काहीच कळू नये. आता आई पुन्हा चालू लागली आणि मी तिच्या सोबत चालू लागले. आई लंगडत लंगडत हळू हळू चालत होती त्यामुळे आम्हा दोघींना घरी पोहचायला खुपच उशीर झाला. रात्रीचे 8 वाजून गेले होते. जेव्हा आम्ही दोघी आमच्या फ्लॅट मध्ये पोहचलो तेव्हाच तिने तिच्या डोक्यावरील साडीचा पदर काढला आणि ती बाथरूम मध्ये गेली. मी शाळेतील गृहपाठ लिहित बसले. जवळपास अर्ध्या तासानंतर आई बाथरूम मधून अंघोळ करून बाहेर आली. आईने तिची चुरगळलेली साडी आणि घामाने भिजलेला ब्लाऊज धुण्याच्या बादलीत टाकला आणि तिने नवीन साडी नेसली. तिने तिचे केस व्यवस्थित केले. मी तिच्याकडे बघत होते तेव्हा ती माझ्याकडे बघून म्हणाली.

आई : अंघोळ केली मी. गरम पाण्याने अंघोळ केल्यावर, आता माझे अंग ठणकायच राहिलंय. आता कुठे मला बर वाटतंय. तुझे पप्पा घरी येण्याच्या अगोदर हे सर्व करण गरजेच होत. आता मला तुझ्या पप्पांवरून आठवलं, त्या माणसाने माझ्या बरोबर काय केल? हे तुझ्या पप्पांना, तुझ्या मैत्रिणींना किंवा कधीच कोणालाच काही सांगायचे नाही. समजल?

आता आईचा आवाज पहिल्यासारखा झाला होता. आता तिला बोलताना दम लागत नव्हता. आईच्या बोलण्याला मी माझी मान फक्त होकारार्थी हलवली तेव्हा आई किचनमध्ये जेवण बनविण्यासाठी गेली. मी शाळेतील गृहपाठ लिहित बसले. नेहमीच्या वेळेप्रमाणे पप्पा रात्री घरी आले तेव्हा आम्ही सर्वजण जेवलो आणि त्यानंतर झोपी गेलो.

सकाळी आईने मला झोपेतून उठविले. मी माझे सर्व आवरून किचनमध्ये आले तेव्हा मी आईकडे पाहिले, आईच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता. तिचा सुंदर चेहरा पहिल्यापेक्षा जास्तच सुंदर आणि टवटवीत दिसत होता. ती स्वतःशीच गालातल्या गालात हसत होती. आईने खुप खुश होत मला नाश्ता दिला. माझा नाश्ता झाल्यावर, मी माझ्या पप्पांसोबत घरातून बाहेर पडले. पप्पांनी मला माझ्या शाळेत सोडले आणि ते त्यांच्या कामाला निघून गेले.

आता आई एकटीच मार्केटमध्ये जायची. ती मला तिच्यासोबत नेत नव्हती. आई जेव्हा मार्केट मधून घरी यायची तेव्हा तिची अवस्था बघून मला कळायचे की, ती त्या माणसाबरोबर त्या रात्री सारखच करून आलीये. पप्पांना रविवारची सुट्टी असल्याने, आई फक्त त्याच दिवशी मार्केटमध्ये जायची नाही म्हणजेच जुनेद कडे जायची नाही. आता असेच 2 ते 3 महिने झाले होते तेव्हा एके दिवशी सकाळी आईला गरगरू लागले, मळमळू लागले आणि उलट्या होऊ लागल्या म्हणून पप्पा तिला घेऊन दवाखान्यात गेले. ते दोघे दवाखान्यात गेल्यावर, त्यांना डॉक्टरांनी सांगितले की, आई गरोदर आहे. ते दोघे घरी आल्यावर, पप्पांनी खुश होत ही बातमी मला सांगितली. पप्पा खुपच खुश होते. आईपण खुपच खुश होती.

आई गरोदर राहिल्यावर, ती एकदाच त्या जुनेद ला भेटायला गेली होती त्यानंतर ती नेहमी घरातच थांबत होती. एके दिवशी आम्हाला बातमी मिळाली की, जुनेद ला त्याच्या साथीदारांनी मारले आहे. आता तो या जगात राहिला नाही. हे ऐकून आई खुपच घाबरली तेव्हा ती मला म्हणाली.

आई : आता आपल्याला इथून लवकरात लवकर सातारला गेले पाहिजे. आता आपण इथे थांबणे जास्तच धोक्याचे आहे कारण आधी त्या जुनेद ने मला त्याची रांड बनविले, आता तो मेलाय म्हंटल्यावर मला त्याचे साथीदार त्यांची रांड बनवायला कमी करणार नाहीत म्हणून लवकरात लवकर आपल्याला सातारला गेल पाहिजे.

असे म्हणून तिने तिचे कपडे बॅगमध्ये भरायला सुरुवात केली आणि मला पण माझी कपडे बॅगमध्ये भरायला सांगितले. आमच्या दोघींचे कपडे बॅगमध्ये भरून झाल्यावर, आई पप्पांची वाट पाहत बसली. रात्री जेव्हा नेहमीच्या वेळी पप्पा कामावरून घरी आले तेव्हा आईने पप्पांना सांगितले की, “आम्हा दोघींना आताच्या आता सातारा बस ला बसवा, आम्ही दोघी आता सातारला जाणार आहे.” यावर पप्पा आईला विचारू लागले की, “असे अचानक तु सातारला का जात आहेस?” यावर आईने “मला आताच्या आता सातारला जायचच आहे” असे म्हणून धिंगाणा घातला तेव्हा मात्र नाईलाजाने पप्पा आम्हाला बस स्टॅडला घेऊन गेले आणि आम्हा दोघींना बसमध्ये बसविले. आम्ही दोघी पहाटेच्या सुमारास साताऱ्यात उतरलो आणि आम्ही आमच्या घरी आलो.

आता आम्ही दोघी साताऱ्यात राहू लागलो. पप्पांची साताऱ्यात बदली झाली नाही त्यामुळे पप्पा मुंबई मध्ये राहत होते. अचानक पणे मी आणि आई मुंबई सोडून सातारला आल्याने, माझी शाळा बुडली होती त्यामुळे त्या वर्षी मी शाळेत जाऊ शकले नाही मग मी घरातच राहून घरातील छोटी मोठी कामे करायचे जेणेकरून आईला गरोदर पणात माझी मदत होईल. असेच दिवस जात होते. आता आम्हाला साताऱ्यात येऊन आठ नऊ महिने झाले होते तेव्हा एके दिवशी आईच्या पोटात दुखू लागले तेव्हा तिला आमच्या शेजाऱ्यांनी हॉस्पिटल मध्ये नेले तेव्हा हॉस्पिटल मध्ये आईला मुलगा झाला. पप्पा मुंबईहून आले. पप्पांनी जेव्हा त्या मुलाला पाहिले तेव्हा त्यांना आनंदी आनंद झाला होता. माझ्या पप्पांनी काही दिवसानंतर त्या मुलाचे थाटामाटात बारसे घातले आणि त्याचे नाव “जगदीप” असे ठेवले.

आई जगदीपचा खूप लाड करायची आणि आजही ती त्याचा खूप लाड करते. जेव्हा जूनचा महिना सरू झाला तेव्हा पप्पांनी मुंबईच्या शाळेतून माझी सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे आणली आणि मी पुन्हा 7 वीच्या वर्गात साताऱ्या मधील एका शाळेत अॅडमिशन घेतले. मी शाळेकडे लक्ष देऊ लागले आणि आई जगदीप कडे लक्ष देऊ लागली. आता मी, आई आणि जगदीप असे तिघेच साताऱ्यात राहत होतो आणि पप्पा एकटेच मुंबई मध्ये राहत होते. जेव्हा माझी शाळा पूर्ण होऊन मी कॉलेज मध्ये अॅडमिशन घेतले तेव्हा मला कॉलेजमध्ये माझ्या मैत्रिणींकडून सेक्स, झवाझवी, संभोग याविषयी माहिती मिळाली मग तेव्हा मला कळाले की, मुंबई मध्ये त्या संध्याकाळी तो जुनेद आईला झवत होता आणि दररोज संध्याकाळी आई त्या जुनेद कडून झवून घ्यायला जायची म्हणजेच जगदीप हा जुनेद चा मुलगा आहे. माझ्या पप्पांचा नाही. पण हे सर्व मला कळाल्यावर ही, मी शांत राहिले कारण आईने माझ्यापासून काहीच लपवले नव्हते त्यामुळे मी तिला समजून घेतले. माझे कॉलेज पूर्ण झाल्यावर, माझे लग्न झाले. आज मी पुण्यात राहते आणि मला 1 मुलगा आणि 2 दोन मुली आहेत. आज ही पप्पा एकटेच मुंबई मध्ये राहतात, ते पुढील एक दोन वर्षात रिटायर्ड होतील. आज जगदीप 17 वर्षाचा आहे आणि तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या वर्षाला आहे. जगदीप शरीराने जुनेद सारखाच उंच आणि धिप्पाड आहे पण दिसायला मात्र आई सारखा सुंदर, गोरापान आणि देखणा आहे. एकदा मी सुट्टीनिमित्त माझ्या मुलांसोबत माझ्या आईकडे साताऱ्यात राहायला गेले होते तेव्हा मी पहिल्यांदा आईला आणि जगदीप ला झवाझवी करताना बघितले होते तेव्हाच मी जगदीप चा लवडा बघितला होता, त्याचा लवडा सेम टू सेम जुनेद सारखाच लांब आणि जाड आहे. आजही मी सुट्टीनिमित्त सातारला आईकडे आले होते तेव्हा आजही मी आईची आणि जगदीपची झवाझवी दररोज पाहत होते म्हणून जेव्हा कधी मला जगदीपची आठवण येते किंवा जेव्हा कधी मी जगदीपला बघते तेव्हा मी माझ्या मनात म्हणते की, माझ्यासाठी आणि माझ्या वडिलांसाठी, माझ्या आईने स्वतःला त्या जुनेद ला समर्पित करून स्वतःचे बलिदान दिले होते आणि हा जगदीप त्याच बलिदानाचे फळ आहे आणि हेच बलिदानाचे फळ माझी आई चाखत आहे.

This story माझ्या आईने माझ्यासाठी आणि माझ्या वडिलांसाठी स्वतःचे बलिदान दिले appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page