माझ्या आईला म्हणाला, “देतो नोकरी” आणि माझ्या आईला झवून झवून दिला “मुलगा”

ही एक सत्य आणि एकदम खरी घटना आहे. ही घटना तेव्हाची आहे जेव्हा मी 13 वर्षाची होते आणि 7 वीच्या वर्गात शिकत होते. मी आणि माझी आई नाशिक मध्ये राहत होते. माझ्या आईने तिच्या लग्ना-अगोदरच बी.एसस्सी केमिस्ट्री पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले होते. त्या जानेवारी महिन्यामध्ये सरकारी कार्यालयातील क्लर्क या पदासाठी जागा सुटल्या होत्या. माझ्या आईने पण क्लर्क या पदासाठी फॉर्म भरला होता. त्यावेळी आर्थिक मंदीमुळे नोकऱ्यांचा असा दुष्काळ पडला होता की, कोणत्याच कंपनी मध्ये किंवा कोणत्याच ठिकाणी कसलीच नोकरी मिळत नव्हती. त्यामुळे जेव्हा क्लर्क या पदासाठी जागा सुटल्या होत्या तेव्हा ही क्लर्कची नोकरी मिळविण्यासाठी बी.ए, एम.ए, बी.ई, बी.टेक, एम.टेक झालेल्यांनी सुद्धा फॉर्म भरला होता. माझे वडील मला आणि माझ्या आईला सोडून, एका बाई बरोबर पळून गेले होते. माझे वडील पळून गेल्याने, आमच्या घरामध्ये आमच्या वडिलांचा दर महिन्याला येणारा पगार आता येत नव्हता आणि जी काही बँकेमध्ये आमची सेव्हींज होती. ती बँकेमधील सगळी सेव्हींज माझे वडील त्या बाई बरोबर पळून जाताना घेऊन गेले होते. त्यामुळे आमची आर्थिक परिस्थिती खुपच खराब होती. या सगळ्या कारणांमुळे माझ्या आईने क्लर्क या पदासाठी फॉर्म भरला होता जेणेकरून ही क्लर्क ची नोकरी मिळाल्यावर माझ्या शिक्षणासाठी आणि घर खर्चासाठी पैसे मिळून आमची आर्थिक परिस्थिती थोडी फार तरी सुधारेल.

एके दिवशी मला माझ्या आईने वर्तमान पत्रामध्ये आलेली बातमी दाखवली. त्या वर्तमान पत्रामधील बातमी अशी होती की, 100 क्लर्क च्या जागांसाठी दीड लाख फॉर्म आले होते. सर्व लोक आपापसात चर्चा करू लागले की, ज्यांचा वशिला असेल किंवा ज्यांची वरती पर्यंत ओळख असेल त्यानांच ती क्लर्क ची नोकरी मिळेल. त्यामुळे आम्हाला कुणाचा वशिला मिळू शकतो का? हे बघण्यासाठी माझी आई मला तिच्या सोबत त्या सरकारी कार्यालयामध्ये दररोज घेऊन जाऊ लागली. एके दिवशी त्या सरकारी कार्यालयामध्ये काम करणाऱ्या एका मुलीने माझ्या आईला सांगितले की, “या कार्यालयात अविनाश म्हणून एक शिपाई आहे. तुम्ही त्याला भेटा, अविनाशची ओळख वरील मोठ मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत आहे त्यामुळे बहुतेक तो तुमचे काम करेल.” माझ्या आईने त्या मुलीला विचारले की, “तो अविनाश कुठे आहे?” त्या मुलीने माझ्या आईला सांगितले की, “आता अविनाश एका सरकारी कामकाजासाठी बाहेर गेला आहे, दुपार पर्यंत अविनाश येईल.” मग मी आणि माझी आई त्या सरकारी कार्यालयात त्या अविनाश ची वाट बघत बसलो. जवळपास दुपारी 4 च्या सुमारास अविनाश आला. मग माझ्या आईने आणि मी, अविनाश ची भेट घेतली. माझ्या आईने अविनाश ला स्वताचे नाव, शिक्षण वैगरे स्वताची माहिती सांगितली आणि क्लर्क ची नोकरी तुमच्या एखाद्या साहेबांनाच्या ओळखीने मला मिळू शकते का? हे विचारण्यासाठीच मी तुमच्याकडे आले आहे, असे माझ्या आईने अविनाशला सांगितले. अविनाशने गालातल्या गालात हसत माझ्या आईला तिच्या डोक्यापासून, तिच्या पायापर्यंत बघितले.

“मॅडम, तुम्ही समजा की तुम्हाला ही नोकरी मिळाली आहे. फक्त तुम्हाला एक काम करावे लागेल. तुमची सर्व मार्कशीट घेऊन आज संध्याकाळी माझ्या घरी या.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

अविनाशचे बोलणे ऐकून माझी आई खुपच खुश झाली. माझ्या आईने आनंदाच्या भरात “होय मी संध्याकाळी तुमच्या घरी येते.” असे अविनाशला सांगितले तेव्हा अविनाशने माझ्या आईला त्याच्या घरचा पत्ता सांगितला.

मी संध्याकाळी गणिताच्या क्लास साठी निघाले होते तेव्हा माझी आई मला म्हणाली की, “आजपासून तु गणिताच्या क्लासला जायचे नाही कारण गणिताच्या क्लासची फी देण्यासाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत.” मी माझ्या आईच्या पुढे काहीच बोलले नाही, मी फक्त माझी होकारार्थी मान डोलावली. मग माझी आई मला तिच्या सोबत अविनाशच्या घरी घेऊन गेली. अविनाश नुकताच कामावरून आलेला होता त्यामुळे अविनाशच्या अंगावर खाकी कपडे तसेच होते. अविनाश बऱ्याच वर्षापासून त्या सरकारी कार्यालयात शिपाई म्हणून काम होता म्हणून अविनाशची ओळख मोठ मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत होती. माझ्या आईने तिची सगळी मार्कशीट आणि डिग्री सर्टिफिकेट अविनाशला दाखवली.

माझ्या आईची सगळी मार्कशीट आणि डिग्री सर्टिफिकेट बघून अविनाश हसत हसत माझ्या आईला “खुपच छान, खुपच छान” म्हणाला. अविनाश खरच हसऱ्या आणि बोलक्या स्वभावाचा होता. त्यामुळे अविनाशला बघून कुणालाही वाटेल की, किती चांगला माणूस आहे. किती समजूतदार आणि मनमिळाऊ आहे. ही अशी माणस आता का भेटत नाहीत?

“तुमच काम होऊन जाईल.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

“खरच…, तुम्हाला मनापासून धन्यवाद.” माझ्या आईने खूपच आनंदी होऊन, अविनाशचे आभार मानले.

“5 लाख तुम्ही मला द्यायला पाहिजेत.” अविनाश हसत हसत माझ्या आईला म्हणाला.

हे ऐकून तर माझ्या आईच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

“काय म्हणालात 5 लाख?? माझ्या जवळ तर 50 हजार पण नाहीयेत.” माझी आई अविनाशला म्हणाली. येव्हढी रक्कम ऐकून माझ्या आईचे हात पाय थरथरत होते.

“मग तुम्ही जाऊ शकता. क्लर्क पदासाठी लोक 6 ते 7 लाख द्यायला ही तयार आहेत.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

“पण सर, मी खुपच गरीब आहे हो, माझी परिस्थिती आता खूपच हालाखीची आहे. मी माझे सगळे दागिने विकून कसतरी आमचं घर चालवतेय. मी आणि माझी मुलगी कसे दिवस जगतोय, हे आम्हालाच माहिती आहे. अश्या परिस्थिती मध्ये कुठून आणू मी 5 लाख?” माझी आई थरथरत्या आणि रडक्या आवाजात अविनाशला म्हणाली.

“ही तुमची समस्या आहे. वरच्या अधिकाऱ्यांना त्यांचा हिस्सा द्यावा लागतो. जर का तुम्हाला नोकरी मिळाली तर कमीत कमी 5 अधिकाऱ्यांची सही तुमच्या कागदपत्रांवरती लागते. कोणताही अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय सही करणार नाही. जर का तुमच्याकडे पैसे नसतील तर माझा वेळ घालवू नका. इथून निघून जा.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

माझ्या आईला काहीच सुचत नव्हते. जर का कुणीही अविनाशचे हे रूप बघितले असते तर कोणीही म्हणाले असते की, “आता तर हा माणूस किती गोड गोड बोलत होता आणि आता अचानकपणे कशी पलटी मारली मादरचोद ने.” अविनाश फक्त स्वताच्या फायद्याच्या गोष्टी बोलत होता. माझ्या आईला या नोकरीची खुपच गरज होती.

माझ्या आईने तिचे दोन्ही हात अविनाश समोर जोडले आणि माझी आई अविनाशला म्हणाली, “सर, मी बऱ्याच जणांकडून तुमचे नाव ऐकले आहे, त्यामुळे मी तुमच्याकडे आलेली आहे. प्लीज काहीतरी करा. मला या नोकरीची खुपच गरज आहे त्यामुळे आशेने मी तुमच्याकडे आलेली आहे. मी तुमचे उपकार फेडून टाकीन, जर का तुम्ही मला ही नोकरी मिळवून दिलीत तर.”

अविनाश माझ्या आई कडे बघून गालातल्या गालात हसला आणि माझ्या आईला एका वेगळ्याच नजरेने बघू लागला. काही वेळ अविनाश माझ्या आईला तसाच बघत बसला होता बहुतेक त्यावेळी अविनाश काहीतरी विचार करत होता. माझी आई अविनाशच्या पायाजवळ येऊन बसली.

“तुम्ही आधी तुमच्या खुर्चीवर बसा.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

माझी आई तिच्या खुर्चीवर येऊन बसली. थोडा वेळ विचार करून झाल्यानंतर अविनाश माझ्या आईच्या जवळ आला आणि अविनाशने त्याचा एक हात माझ्या आईच्या खांद्यावर ठेवला.

अविनाश माझ्या आईच्या खांद्यावर हात ठेऊन, माझ्या आईला म्हणाला, “तर मग ठीक आहे मॅडम!! मी माझ्या जवळचे 5 लाख, तुम्हाला नोकरी मिळवून देण्यासाठी त्या अधिकाऱ्यांना देतो पण त्या मोबदल्यात तुम्हाला मला दररोज रात्री खुश कराव लागेल. जेव्हा तुम्ही माझे 5 लाख मला परत द्याल तेव्हापासून तुम्हाला मला खुश कराव लागणार नाही. तेव्हा तुम्ही माझ्यापासून स्वतंत्र व्हाल. या गोष्टीचा शांत डोक्याने विचार करा. कोणीही कोणाला असेच फुकटमध्ये पैसे देत नाही, त्या बदल्यात काही ना काही मोबदला द्यावाच लागतो.”

माझ्या आईला समजले होते की, अविनाश हा दररोज रात्री तिला झवण्या विषयी बोलत आहे. माझ्या आईची इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली होती. माझ्या आईला चांगलेच माहिती होते की, जर का तिने अविनाशला या गोष्टीसाठी नकार दिला तर, आमची परिस्थितीच आम्हाला मारून टाकेल आणि जर का तिने अविनाश च्या या गोष्टीसाठी होकार दिला तर तिला दररोज रात्री अविनाश बरोबर झवाझवी करावी लागेल.

तस ही माझ्या वडिलांनी त्या बाई बरोबर पळून जाण्याचा पराक्रम केल्यापासून, आमचे नातेवाईक आमच्याकडे येत ही नव्हते कारण, एकतर आमची परिस्थिती विषयी सर्व नातेवाईकांना माहिती असल्याने, माझी आई त्यांच्याकडे पैसे मागेल अशी आमच्या नातेवाईकांना भिती वाटायची आणि दुसरे म्हणजे माझ्या वडिलांनी केलेल्या पराक्रमा बद्दल आमच्या नातेवाईकांना आमच्याकडे यायला कमीपणा वाटत होता.

जरी एखादा नातेवाईक माझ्या आईला 5 लाख देतो म्हणाला तरी तो नातेवाईक माझ्या आईला सेक्स, संभोगाची मागणी करणार नाही, याची गॅरंटी काय आहे? त्यामुळे माझी आई हतबल होऊन नाईलाजाने अविनाशला म्हणाली, “मी शांतपणे सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून तुम्हाला सांगत आहे की, तुम्ही जे म्हणत आहात त्यासाठी मी तयार आहे.”

माझ्या आईने तिची सगळी मार्कशीट आणि डिग्री सर्टिफिकेट अविनाश कडून घेतली आणि स्वताच्या पिशवीमध्ये ठेवली. अविनाशने माझ्या आईला बेडरूम मध्ये चलण्यासाठी इशारा केला तेव्हा माझी आई मला म्हणाली, “तु इथेच बैस, यांचे माझ्याकडे एक काम आहे, ते काम करून मी लगेचच परत येते.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला, “हिला पण आत बेडरूम घे.” माझी आई झटकन अविनाशला म्हणाली, “कशाला..??” अविनाश हसत हसत माझ्या आईला म्हणाला, “तु आणि मी बेडवरती कोणता खेळ खेळणार आहोत? तो खेळ दाखीविण्यासाठीच.” माझी आई तिच्या सोबत मला बेडरूम मध्ये न्यायला तयार होत नव्हती मग अविनाश माझ्या आईला म्हणाला, “तुला नोकरी पाहिजे का नको? मग मी सांगतोय तसच ऐकायचं, मी म्हणतोय तसच करायचं आणि तस ही तुम्ही दोघी घरी गेल्यावर कुठे ही हिच्या बापाला सांगणार आहे? हिचा बाप मजा मारतोय, दुसऱ्या बाई बरोबर. मग तु कशाला भितेस? तु पण बिन्दास्तपणे मजा मार, माझ्या बरोबर.” माझी आई अविनाश समोर गप्प उभी राहिली. माझ्या आईने काहीच न बोलता माझ्या हाताला धरले तेव्हा अविनाश मला आणि माझ्या आईला त्याच्या बेडरूम कडे घेऊन गेला.

मी माझ्या आई सोबत अविनाशच्या बेडरूम मध्ये आले. अविनाशने बेडरूम मधील टी.व्ही वर रोमाँटीक गाणी लावली मग अविनाशने माझ्या आईला त्याच्या बेड वरती बसायला सांगितले आणि मला बेडरूम मधील असलेल्या खुर्ची वर बसायला सांगितले. माझी आई त्या बेड वरती जाऊन बसली आणि मी त्या खुर्चीवर जाऊन बसले. अविनाश बेड वरती आला आणि माझ्या आईच्या जवळ येऊन बसला.

अविनाशने माझ्या आईचा चेहरा त्याच्या हातात घेतला आणि अविनाश गालातल्या गालात हसत, प्रेमाने माझ्या आईला म्हणाला, “तु खरच खुपच सुंदर आहेस. तुझा कोणी यार, आशिक आहे का??” माझी आई थोडी घाबरलेली होती. माझी आई घाबरतच अविनाशला म्हणाली, “नाही.., माझे बाहेर कुणाबरोबर ही कसलंच लफड नाही.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला, “मस्तच.. तुझा नवरा पळून गेल्यापासून, तुझ्या पुच्चीला कुठल्याच लवड्याची चव मिळाली नाही म्हणजे तुझी पुच्ची खुपच टाईट असणार. त्यामुळे आता तुला झवताना थोडस दुखेल” अविनाशने माझ्या आईच्या गोऱ्यापान गालांवरती चुंबन घेतले. अविनाशने माझ्या आईच्या साडी वरूनच तिच्या मांड्या वरती त्याचा हात ठेवला. मी तिथे असल्याने, माझी आई थोडी घाबरत होती.

अविनाश माझ्या आईला हसत हसत म्हणाला, “मुली समोर करायला घाबरतेस कशाला? क्लर्क ची नोकरी करायची आहे ना? मग माझ आईक, मला मनापासून साथ दे आणि अजिबात घाबरू नकोस.”

माझ्या आईने होकारार्थी मान हलवली. आता अविनाश माझ्या आईच्या अजून जवळ सरकला आणि माझ्या आईच्या गळ्यावर, हनुवटीवर, गालांवर चाटू लागला तसेच कीस करू लागला. अविनाशचा एक हात माझ्या आईच्या पाठीवरती होता आणि अविनाशचा दुसरा हात माझ्या आईच्या मांड्यावर होता. अविनाश कडे बघून असे वाटत होते की, हा अविनाश नावाचा वाघ आज माझ्या हरणा सारख्या आईची शिकार करणार आहे. माझी आई फक्त बसली होती अविनाशला काहीच साथ देत नव्हती.

“माझी जान.. बिन्दास्तपणे मला साथ दे ना. अशी लाजलीस तर… तुला झवताना, ना मला मजा येईल आणि तु झवून घेताना, ना तुला मजा येईल त्यामुळे तुला आणि मला झवाझवीचे सुख मिळणार नाही.” अविनाश माझ्या आईला म्हणाला.

बहुतेक तेव्हा माझ्या आईच्या मनात विचार आला असेल की, अविनाश सांगतोय तसेच केलेलं चांगल आहे कारण परत जर का अविनाश रागावला तर नोकरी मिळविण्याची ही संधी निघून जाईल त्यामुळे अविनाशच्या मनाप्रमाणेच वागलेल बरे.” तेव्हा असा विचार माझ्या आईच्या मनात आला असावा, म्हणूनच आता माझी आई अविनाशला मनापासून बिन्दास्तपणे साथ देऊ लागली. अविनाशने माझ्या आईला बेडवर झोपवले. अविनाश हा उपाशी असल्यासारखा माझ्या आईवर तुटून पडला तरीही माझी आई काहीच बोलत नव्हती कारण अविनाश हा माझ्या आईला नोकरी देणार होता. अविनाश माझ्या आईच्या अंगावर झोपला आणि माझ्या आईच्या अंगाशी खेळू लागला. बहुतेक अविनाशला खूप दिवसांपासून झवायला मिळाले नव्हते त्यामुळेच माझ्या आईच्या असहाय्यतेचा आणि हतबलतेचा फायदा घेऊन, अविनाश खुपच खुश झाला होता.

आता अविनाश त्याच्या हातांनी माझ्या आईचे स्तन दाबू लागला. माझ्या आईने तिचे डोळे बंद केले आणि माझी आई हळू हळू आवाजात कण्हत होती. हे मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच बघत होते, या अगोदर मी माझ्या आई वडिलांना असे काहीतरी करताना कधीच बघितले नव्हते कारण माझ्या वडिलांना त्यांच्या लग्ना-अगोदर पासूनच बाहेरील बायकांचा नाद होता त्यामुळे माझे वडील माझ्याकडे आणि माझ्या आईकडे कधीच जास्त लक्ष्य देत नव्हते. आज मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच त्या अविनाशला माझ्या आई बरोबर असे काहीतरी करताना बघून माझे हृद्य खूप जोराने धडधडत होते. मी हे सगळे बघण्यात इतकी मनापासून गुंतून गेले होते की, माझ्या डोळ्यांची पापणी जरा सुद्धा हालत नव्हती. मला हे सगळ बघण्यात खुपच मजा येत होती.

अविनाशचा हात सरकत सरकत माझ्या आईच्या साडीमध्ये गेला. आता माझी आई त्या शिपाई अविनाशच्या मिठीमध्ये सामावलेली होती. अविनाशचे हात हळू हळू माझ्या आईच्या ब्लाऊज पर्यंत पोहचले. अविनाश एक एक करत माझ्या आईच्या ब्लाऊज ची बटन खोलत होता. माझी आई अविनाशला काहीच बोलत नव्हती की त्याला कसलाच विरोध ही करत नव्हती कारण आमची परिस्थिती गरीब असल्याने माझ्या आईला नोकरीची गरज होती त्यामुळे याच गरजेचा फायदा त्या अविनाशने उचलला होता.

माझ्या आईने तिच्या काळजावर दगड ठेऊन स्वताला त्या अविनाशच्या स्वाधीन केले होते. आता पर्यंत माझ्या आईच्या ब्लाऊजची सगळी बटन अविनाशने उघडली होती. अविनाशने माझ्या आईला उठवून बसविले आणि माझ्या आईचा निळ्या रंगाचा ब्लाऊज काढून टाकला. अविनाशच्या डोळ्यात वासना आणि आनंद स्पष्टपणे दिसत होता. अविनाश माझ्या आईच्या स्तनांना चोखू लागला. माझ्या आईला पण थोडी थोडी मजा येऊ लागली. माझ्या आईच्या काखेमध्ये केसांचा झुपका होता. माझ्या आईची बगल केसांनी भरून गेली होती.

आता माझी आई पूर्णपणे त्या अविनाशच्या मिठीत आलेली होती. अविनाशने एखाद्या अजगरासारखे त्याच्या हातांनी आणि त्याच्या पायांनी माझ्या आईला जखडले होते. अविनाश माझ्या आईच्या स्तनांना चोखत होता. अविनाशचे हात माझ्या आईच्या उघड्या पाठीवरती फिरत होते. अविनाश माझ्या आईच्या पाठीवरती हात फिरवत फिरवत स्तन चोखत होता. माझ्या आईची लोण्यासारखी दुधाळ स्तन होती. अविनाश माझ्या आईच्या स्तनांना असा चोखत होता की, जणू तो माझ्या आईच्या स्तनांमधून दूधच पीत आहे. माझी आई तिचे डोळे बंद करून बसलेली होती. माझ्या आईने तिच्या डोक्यावरील केसांना लावलेली क्लिप अविनाशने काढून टाकली त्यामुळे माझ्या आईचे लांबसडक, काळेभोर केस तिच्या सगळ्या पाठीवर पसरले.

अविनाश माझ्या आईचे स्तन चोखण्यात खुपच डुंबून गेला होता. माझ्या आईच्या चेहऱ्यावरील हावभावा वरून असे दिसून येत होते की, आता माझी आई गरम होऊ लागली होती बहुतेक माझ्या आईला ही झवून घेण्याची ईच्छा होऊ लागली होती. माझ्या आईच्या तोंडातून कहण्याचा आवाज येत होता. माझ्या आईच्या दुधाळ स्तनांवर अविनाश तुटून पडला होता आणि माझ्या आईची स्तन अविनाश उपाशी असल्यासारखा चोखत होता. माझ्या आईचे लांबसडक, काळेभोर केस विखुरलेले होते त्यामुळे माझी जास्तच सुंदर आणि मनमोहन दिसत होती. माझ्या आईच्या उघड्या पाठीवरती अविनाशचे हात एखाद्या सापासारखे वळवळत होते. आता अविनाशने माझ्या आईला झोपवले आणि तो तिच्या गळयावरती कीस करू लागला, चाटू लागला, चावू लागला. मग अविनाशने माझ्या आईची साडी काढून टाकली आणि माझ्या आईच्या हिरव्या रंगाच्या पेटीकोटचा नाडा खोलला.

माझ्या समोरच तो अविनाश बिन्दास्तपणे माझ्या आईची जवानी लुटत होता. मी फक्त उसुक्तेने बघत होते कारण त्यावेळी मी लहान असल्याने अविनाश माझ्या आई बरोबर काय करतोय? हे मला काहीच कळत नव्हते. अविनाश माझ्या आईला गरम करत करत, हळू हळू माझ्या आईला नागडी करत होता. माझ्या आईचा हिरव्या रंगाचा पेटीकोट अविनाशने खाली सरकवून काढून टाकला. माझ्या आईने काळ्या रंगाची चड्डी घातली होती. अविनाश माझ्या आईच्या मांडयांवर, पायांवर, पोटावर त्याचा हात फिरवू लागला. माझी आई जरा सुद्धा विरोध करत नव्हती कारण माझ्या आईला नोकरी पाहिजे होती.

एकीकडे अविनाश माझ्या आईच्या दुधाळ स्तनांना चोखत होता आणि दुसरीकडे त्याचा हात माझ्या आईच्या अंगावरून फिरत होता. अविनाश अधाशा सारखा आणि हावऱ्या सारखा माझ्या आईच्या स्तनांवर तुटून पडला होता. माझी आई काहीच बोलत नव्हती. आता अविनाशचा हात माझ्या आईच्या पुच्चीवरती आला. चड्डी वरूनच माझ्या आईच्या पुच्चीला अविनाश त्याच्या हाताने घासू लागला. माझी आई डोळे बंद करून पडली होती. आता अविनाशने माझ्या आईची चड्डी एका साईडला केली आणि अविनाशने त्याच एक बोट माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेवल. अविनाश त्याच ते बोट माझ्या आईच्या पुच्ची वरती गोल गोल फिरवू लागला. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्ची वरती असे बोट फिरवत होता जणू तो त्याच्या बोटाने पाण्यामध्ये रंग घुसळत आहे. सेम त्याचप्रकारे अविनाश त्याच्या बोटाने माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये वासना घुसळत होता. माझी आई जास्तच कण्हत होती त्याचबरोबर पुरती बैचैन झाली होती. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये वासनेची आग भडकवत होता आणि त्याच वासनेच्या आगीचे रुपांतर वणव्यामध्ये होऊन, तो वासनेचा वणवा माझ्या आईच्या सगळ्या अंगात पसरत होता त्यामुळे माझी आई पुरती बैचेन होऊन, वासनेच्या वणव्यात तडपु लागली होती.

माझ्या आईची पुच्ची पूर्णपणे ओली झाली होती. माझ्या आईला सेक्स, झवाझवीचा नशा चढला होता. माझी आई भलतीच गरम झाली होती आणि माझ्या आईचे अंग जास्तच तापल्यासारख मला दिसत होते. अचानकपणे अविनाश माझ्या आईच्या चेहऱ्याजवळ आला आणि त्याने त्याचे ओठ माझ्या आईच्या गुलाबी ओठांवर टेकवले. अविनाश माझ्या आईला कीस करू लागला. माझ्या आईच्या अंगावरती तिची चड्डी सोडली तर एकप्रकारे ती सगळी नागडीच होती. अविनाश आणि माझी आई एकमेकांना कीस करीत असताना काही तरी झाले तेव्हा माझ्या आईने अविनाशला बाजुला ढकलून दिले. अविनाश जोर जोरात हसायला लागला.

“माझी जान…. तुझ्या तोंडात मी माझी जीभ घातलेली, तुला आवडली नाही काय?? काही हरकत नाही.” अविनाश हसत हसत माझ्या आईला म्हणाला.

अविनाश उठून माझ्या आईच्या पायाजवळ बसला आणि त्याने माझ्या आईच्या काळ्या चड्डीला पकडले. अविनाशने ती चड्डी खाली ओढत ओढत माझ्या आईच्या पायातून काढून टाकली. माझ्या आईच्या पायातून तिची चड्डी निघताच, माझ्या आईने झटकन तिच्या हातांनी तिची पुच्ची झाकली. त्यावेळी माझी आई लाजत होती की, मी तिथे होते म्हणून माझी आई माझ्या समोर हे सगळ करायला घाबरत होती हे मला काही समजत नव्हते.

माझी आई पूर्णपणे नागडी झाली होती. ज्या पुच्चीला माझ्या वडिलांशिवाय कोणीही पाहिले नव्हते, ती आईची पुच्ची या हरामी माणसाच्या समोर होती. ज्या पुच्चीला माझ्या आईने आमच्या गल्लीतील मुलांच्या आणि माणसांच्या वाईट नजरेपासून वाचवून ठेवले होते, ती पुच्ची आज त्या मादरचोद अविनाशच्या समोर होती. अविनाश एकटक माझ्या आईच्या पुच्चीकडे बघू लागला. अविनाशने माझ्या आईच्या हातांना तिच्या पुच्ची वरून बाजुला केले. माझ्या आईची पुच्ची झाटयांनी भरलेली होती. माझ्या आईची केसाळ पुच्ची तिच्याच पाण्याने ओलसर होऊन चमकत होती. माझ्या आईची पुच्ची तिच्या कामरसाने ओलीचिंब झाली होती. अविनाशने खाली वाकला आणि त्याने त्याचे नाक माझ्या आईच्या पुच्ची जवळ नेले व त्या पुच्चीचा वास घेऊ लागला. माझ्या आईच्या तोंडातून “आहह..” असा मादक आवाज आला. बहुतेक अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीमधील मादक, कामुक कामरसाचा सुगंधित वास घेत होता. अविनाश वेड्यासारखा एखाद्या कुत्र्याप्रमाणे माझ्या आईच्या पुच्चीला हुंगत होता.

This content appeared first on new sex story .com

“मला स्त्रियांना किंवा मुलींना त्यांच्या पुच्चीवरील केसाळ झाटयांमध्ये झवायला खूप आवडत.” अविनाश माझ्या आईला हसत म्हणाला.

आता अविनाशने माझ्या आईचे दोन्ही पाय फाकवले. आता अविनाशला माझ्या आईची पुच्ची स्पष्टपणे दिसत होती. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीला त्याच्या जिभेने चाटू लागला. माझी आई एखाद्या मासोळी प्रमाणे तडफडू लागली. अविनाशचे नाक माझ्या आईच्या केसाळ झाटयांच्या जंगलामध्ये अधून मधून गायब होत होते. माझी आई काहीच विरोध करत नव्हती बहुतेक माझ्या आईला पण झवून घेण्याची ईच्छा झाली होती. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीला लपा-लप चाटत होता. माझ्या आईने तिचा एक हात अविनाशच्या डोक्यावर ठेवला. माझी आई तिची गांड खालून हलवत हलवत, अविनाशच्या केसात हात फिरवू लागली. माझ्या आईने तिचा ओठ तिच्याच दातात पकडून स्वताचा आवाज बंद केला होता. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीला चाटणे बंदच करत नव्हता. तो एकसारखा माझ्या आईच्या पुच्चीला चाटतच होता. काही वेळानंतर माझ्या आईने तिची कंबर आणि गांड हादरवत, माझी आई फळाफळा झडली. माझी आई जोर जोरात श्वासोच्छवास घेत होती जणू तिला दम किंवा धाप लागली होती. अविनाश उठून बसला आणि त्याने एक लांब पेन्सिल घेतली. ती पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये घालून आत बाहेर करू लागला.

“बघ दिलरुबा.. या पेन्सिलने मी प्रत्येक मुलीला आणि प्रत्येक बाईला तडपवतो.” अविनाश ती पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर करत करत माझ्या आईला म्हणाला. माझी आई काहीच बोलली नाही.

त्या अविनाशने सगळीच्या सगळी पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये घातली आणि ती पेन्सिल खूप जोर जोरात माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर करू लागला. माझी आई ओरडू लागली. ती पेन्सिल खुपच लांब होती. ती पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये सगळीच्या सगळी जात होती. अचानकपणे अविनाशने ती पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीतून काढली. ती पेन्सिल माझ्या आईच्या पुच्चीतील पाण्याने पूर्णपणे ओली झाली होती. अविनाशने ती पेन्सिल बाजुला ठेवली आणि अविनाश उभा राहून, त्याने त्याचे सगळे कपडे काढून पूर्णपणे नागडा झाला. अविनाश माझ्या आईच्या पायांमध्ये आला आणि त्याने त्याचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेवला. अविनाशने त्याचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेऊन जवळपास जोर जोरात 6 ते 7 धक्के मारले, तेव्हा कुठे माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये त्याचा लवडा पूर्णपणे आत गेला. जेव्हा अविनाश त्याचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये घालत होता तेव्हा माझी आई खुप मोठ्याने ओरडत होती. अविनाशला तिच्या अंगावरून बाजुला करण्यासाठी धडपडत होती पण अविनाशने माझ्या आईला घट्ट पकडून ठेवले होते. माझ्या आईच्या डोळ्यातून पाणी येत होते. आता अविनाश माझ्या आईच्या अंगावर झोपला आणि माझ्या आईला म्हणाला, “किती वर्ष झाले… तु झवुन घेतले नाहीस..? त्यामुळे तुझी पुच्ची एखाद्या 16 वर्षाच्या पोरीपेक्षा ही जास्तच टाईट आहे.”

माझी आई अविनाशला तिच्या अंगावरून बाजुला ढकलण्याचा प्रयत्न करीत होती. अविनाश माझ्या आईला घट्ट पकडून, त्याची कंबर मागे पुढे करत माझ्या आईला झवू लागला. माझी आई एखाद्या कोवळ्या मुलीसारखी तडफडत होती. अविनाश माझ्या आईला त्याच्या मनाला येईल तस झवत होता. माझी आई काहीच करू शकत नव्हती. अविनाश माझ्या आईचे स्तन चोखत चोखत, तिला झवत होता. माझ्या आईच्या पुच्चीचा खजिना, अविनाश त्याच्या लवड्याने माझ्यासमोर बिन्दास्तपणे लुटत होता. आता माझी आई त्या अविनाश कडून झवुन घेत होती.

अविनाश खुपच जोर जोरात त्याची कंबर मागे पुढे करू लागला. माझ्या आईच्या पुच्चीतून “पच…. पच…. पच……” असे आवाज येत होते. अविनाश एखाद्या मशीन सारखा माझ्या आईला ठोकत होता. माझ्या आईने तिचे डोळे बंद केले होते आणि त्या अविनाशला माझ्या आईने घट्ट मिठी मारली होती. अविनाशच्या जोरदार धक्यांनी माझ्या आईचे स्तन वर खाली हलत होते. अविनाश आणि माझ्या आईच्या झवाझवीने तो बेड हलत होता आणि त्या बेडमधून “हच हच” असे आवाज येत होते. खरच.. अविनाश इतक्या जोशात आणि जोमात माझ्या आईला झवत होता की, जणू तो माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये त्याच्या लवड्याने खड्डाच काढत आहे असे मला वाटत होते.

माझ्या आईला कचा कचा झवताना अविनाशचा चेहरा लालबुंद झाला होता. अविनाशच्या तोंडातून “आ आआह..” असा आवाज येत होता. माझ्या आईच्या तोंडातून “आई.. आई.. ग…. आईग…गग” असे आवाज येत होते. त्या बेडरूम मध्ये त्या अविनाशचा आणि माझ्या आईचा आवाज घुमत होता. अविनाश माझ्या आईचे स्तन जोर जोरात दाबत, चोळत, कुस्करत माझ्या आईला झवत होता त्याचवेळी माझ्या आई तिची कंबर आणि गांड खुप जोरात वर खाली हादरवत फळाफळा झडली. माझ्या आईची पुच्ची पानी सोडू लागली तेव्हाच अविनाशने पण त्याच्या घट्ट चिकट चिकाची पिचकारी माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये सोडली. अविनाश माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये गळाला. अविनाश आणि माझ्या आईचा श्वासोच्छवास संपूर्ण बेडरूम मध्ये घुमत होता. अविनाशला आणि माझ्या आईला घामाने अंघोळ घातली होती. माझ्या आईच्या बंद डोळ्यातून एकसारखे पाणी वाहत होते. अविनाश माझ्या आईच्या स्तनांवर तोंड ठेवून पडून राहिला. मग जवळपास 10 मिनिटानंतर अविनाश माझ्या आईच्या अंगावरून बाजुला झाला आणि पाठीवर सरळ झोपला. माझ्या आईच्या श्वासोच्छवासाने, आईचे स्तन खुप जोरात वर खाली होत होते.

अविनाश आणि माझी आई अंदाजे 30 मिनिट तरी झोपले होते. मग माझी आई कशीबशी बेडवर उठून बसली. माझ्या आईची झालेली अवस्था, खरच त्यावेळी माझ्याच्याने बघवत नव्हती त्यामुळे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. आज ही मला जेव्हा कधीही माझ्या आईची ही अवस्था आठवते तेव्हा माझ्या डोळ्यात आज ही हमखास पाणी येते यावरूनच तुम्ही समजुन जा की, माझ्या आईची अवस्था कशी झाली असेल? माझ्या आईला धड नीट उभे ही राहता येत नव्हते. माझी आई उभी राहिल्यावर तिचे अंग थरथर कापत होते. माझ्या आईच्या पुच्चीमधून त्या अविनाशच्या लवड्याचा घट्ट चिकट चिक खाली फरशीवर पडत होता. माझ्या आईने थरथरत्या हातांनी कसाबसा तिचा ब्लाऊज घातला आणि तिची साडी नेसली. मी अविनाशकडे बघितले तर, अविनाशच्या चेहऱ्यावरून आनंद ओसांडून वाहत होता. माझ्या आईने मला तिच्याकडे येण्यास खुणावले. मी खुर्चीवरून उठून माझ्या आई जवळ गेले. माझ्या आईने माझ्या हाताला धरले आणि माझी आई लंगडत लंगडत हळू हळू चालू लागली. आम्ही दोघी जेव्हा अविनाशच्या घरातून बाहेर पडलो तेव्हा रात्र झाली होती.

मी आणि माझी आई रात्रीच्या साधारणपणे 8 वाजता आमच्या घरी आलो. घरात येताच माझी आई बाथरूम मध्ये गेली. मी माझ्या शाळेतील गृहपाठ लिहित बसले. माझा सगळ्या विषयांचा गृहपाठ लिहून झाला तरी माझी आई बाथरूम मधून बाहेर आली नाही. मला खुपच भूक लागली होती म्हणून मी, माझी आई बाथरूम मधून बाहेर येण्याची वाट बघत बसले. बऱ्याच वेळा नंतर माझी आई बाथरूम मधून बाहेर आली. माझ्या आईची तशीच अवस्था होती पण माझ्या आईचे डोळे लालेलाल झाले होते बहुतेक माझी आई बाथरूम मध्ये रडली होती. माझी आई माझ्याशी काहीच बोलत नव्हती म्हणून मी पण माझ्या आईशी काहीच बोलत नव्हते. मी जेवण तयार होण्याची वाट बघत होते. माझी आई शांतपणे जेवण बनवत होती. थोड्या वेळानंतर मी, माझ्या आई सोबत जेवायला बसले. आम्हा दोघींचे जेवून झाल्यावर, माझ्या आईने जेवणाची खरकटी भांडी तशीच ठेवली. मग मी माझ्या आई सोबत अंथरून टाकून झोपले.

मला सकाळी माझ्या आईने उठवले. मी माझी अंघोळ वैगरे करून आवरत असताना मी माझ्या आईकडे बघत होते, माझी आई एकदम शांत होती पण नॉर्मल वागत होती. माझे सगळ आवरून झाल्यावर, मला माझ्या आईने जेवणाचा डबा दिला. तो जेवणाचा डबा घेऊन मी शाळेत गेले. मी संध्याकाळच्या 5 वाजता शाळेतून घरी आले आणि फ्रेश झाले. मी आणि माझ्या आईने चहा पिला मग त्यानंतर आईने मला तिच्या सोबत अविनाशच्या घरी नेले. आम्ही दोघी अविनाशच्या घरी गेल्यावर, माझ्या समोरच त्याच बेडवर अविनाशने माझ्या आईला काल सारखीच कचा कचा झवली मग आम्ही दोघी आमच्या घरी आलो आणि जेवून आम्ही दोघी झोपलो. असेच हे आता नेहमीचे होऊन बसले, म्हणजेच दररोज संध्याकाळी आई मला तिच्या सोबत अविनाशच्या घरी घेऊन जायची आणि अविनाश माझ्या समोरच माझ्या आईला झवायचा. जवळपास एका आठवड्या नंतर दररोज माझी आई अविनाशला “मला नोकरीला कधी लावतोयस? माझ्या नोकरीचे काय झाले?” असे विचारू लागली मग तेव्हा अविनाश माझ्या आईला दररोज वेगवेगळी कारणे सांगायचा. माझ्या अंदाजाने 2 ते 3 महिने तो अविनाश माझ्या आईला दररोज संध्याकाळी झवत होता.

एके सकाळी माझ्या आईला उलट्या होऊ लागल्या. माझी आई बाथरूम मध्ये जाऊन भडाभडा उलट्या करू लागली. जेव्हा आई बाथरूम मधून बाहेर आली तेव्हा खूपच घाबरलेली होती आणि काहीतरी विचार करत होती. काही वेळानंतर आई माझ्या जवळ आली आणि घाबरलेल्या आवाजात मला म्हणाली, “आज शाळेत जाऊ नकोस, माझ्या बरोबर चल. मला अविनाशला सांगायला पाहिजे की, मला या महिन्यात मासिक पाळी आली नाही बहुतेक मला दिवस गेलेत. मी गरोदर राहिलेय त्याच्यापासून. आता तोच आपल्याला या सगळ्यातून बाहेर काढेल.” माझी आई खुपच घाबरलेली होती. त्या दिवशी मी शाळेत न जाता, मी माझ्या आई सोबत त्या सरकारी कार्यालयात गेले. त्या सरकारी कार्यालयात गेल्यावर माझ्या आईला कळाले की, “2 महिन्यांपूर्वीच त्या क्लर्कच्या जागा भरल्या आहेत आणि ज्या लोकांनी 5 लाख दिले त्याच लोकांना ती क्लर्कची नोकरी मिळाली आहे.” हे ऐकून माझ्या आईला खुपच राग आला होता. माझ्या आईची तळपायाची आग मस्तकात गेली होती. जेव्हा माझ्या आईने त्या अविनाश बद्दल विचारले तेव्हा माझ्या आईला कळाले की, “कालच अविनाशने त्याची बदली दुसऱ्या जिल्ह्यात करून घेतली होती आणि तो काल रात्री 11 वाजता निघून गेला होता.” हे सगळ ऐकून माझ्या आईच्या पायाखालची जमीनच सरकली. माझ्या आईला काय करावे? काहीच सुचतच नव्हते. माझी आई खूप वेळ त्या सरकारी कार्यालयातील बाकावर हतबल आणि असाह्य होऊन बसली होती मग बऱ्याच वेळानंतर माझ्या आईने स्वताला सावरले आणि माझी आई मला घरी घेऊन आली.

मी आणि माझी आई घरी आल्यावर, आता माझी आई रडत नव्हती कारण बहुतेक माझ्या आईला माहिती होते की, ती रडली तरी तिला आधार द्यायला, तिला समजवायला, कोणीच येणार नव्हते. माझी आई निराश होऊन बसली होती कारण आता पुढे काय करायचे? हे ती विचार करीत होती. मी माझ्या दफ्तरातून मराठी, इतिहास, भूगोल इत्यादी विषयांची पुस्तके काढली आणि वाचत बसले. जवळपास 4 तासानंतर माझी आई उठली आणि जेवण बनवायला किचनमध्ये गेली. माझ्या आईने जेवण बनविले आणि मला जेवायला हाक मारली. मी माझी पुस्तके माझ्या दफ्तरात ठेऊन दिली आणि जेवायला गेले. मी आणि माझी आई दुपारी जेवलो. आम्हा दोघींचे जेवून झाल्यावर, माझ्या आईने बाथरूम मध्ये जाऊन तिचे तोंड धुवून बाहेर आली आणि माझी आई मला म्हणाली, “चल माझ्याबरोबर..” मग मी माझ्या आई सोबत गेले. आई मला घेऊन एका दवाखान्यात गेली. थोड्या वेळानंतर आमचा नंबर आला. आम्ही दोघी डॉक्टरच्या केबिनमध्ये गेलो. साधारणपणे 25 ते 30 वर्षाची एक तरुण मुलगी डॉक्टरीण होती. त्या मुलीचा तो दवाखाना होता. आम्ही दोघी त्या डॉक्टरीण मुलीच्या केबिनमध्ये गेल्यावर, माझ्या आईने तिला नमस्कार केला आणि मगच आम्ही तिच्यासमोरच्या खुर्चीवर बसलो. त्या डॉक्टरीण मुलीने माझ्या आईला काही विचारण्याच्या अगोदरच, माझी आई तिचे दोन्ही हात जोडून त्या डॉक्टरीण मुलीला म्हणाली, “मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे, कृपया करून अगोदर तुम्ही माझे सर्व काही ऐकून घ्या.” ती डॉक्टरीण मुलगी प्रश्नार्थक नजरेने माझ्या आईला बघू लागली आणि माझ्या आईला म्हणाली, “सांगा???” मग माझ्या आईने त्या डॉक्टरीण मुलीला माझ्या वडिलांबद्दल, आमच्या परिस्थितीबद्दल, नोकरी मिळविण्यासाठी त्या अविनाश बरोबर काय काय केले? हे पहिल्यापासून ते आतापर्यंत सर्व काही सांगून टाकले. त्या डॉक्टरीण मुलीच्या डोळ्यात पाणी आले आणि ती डॉक्टरीण मुलगी खुपच भावुक झाली. माझी आई रडक्या आवाजात त्या डॉक्टरीण मुलीला म्हणाली, “तुम्ही आता माझ्या पोटातील बाळाला फुकटमध्ये खाली करा. मी तुमच्या दवाखान्यात काम करून तुमचे सगळे पैसे फेडीन. कृपया करून माझी मदत करा.” त्या डॉक्टरीण मुलीने स्वताचे डोळे पुसले आणि माझी आईला धीर देऊन शांत केले. मग त्या डॉक्टरीण मुलीने तिच्या टेबल फोनवरून कोणाला तरी फोन करून बोलविले आणि आम्हा दोघींना तिच्याच केबिनमध्ये बसण्यास सांगितले आणि ती डॉक्टरीण मुलगी पुढचे पेशंट बघू लागली.

मी आणि माझी आई त्या डॉक्टरीण मुलीच्या केबिनमध्ये बसून होते. जवळपास 1 तासानंतर एक माणूस त्या डॉक्टरीण मुलीच्या केबिनमध्ये आला. त्या डॉक्टरीण मुलीने माझ्या आईला त्या माणसाची ओळख करून दिली. त्या माणसाचे नाव लाला मेहता होते. त्यांचे वय साधारणपणे 45 ते 50 च्या दरम्यान वाटत होते. तो शरीराने थोडा जाड-जुड होता आणि त्याने चष्मा घातला होता. त्या डॉक्टरीण मुलीने माझ्या आईची सगळी हकीकत त्या लाला मेहताला सांगितली मग नंतर त्या लाला मेहता बद्दल माझ्या आईला सांगायला सुरुवात केली. ती डॉक्टरीण मुलगी माझ्या आईला म्हणाली, “हे लाला मेहता करोडपती होते पण यांच्या बायकोने तिच्या प्रियकरा सोबत मिळून यांना फसवले आणि यांची सगळी प्रॉपरटी स्वताच्या नावावर केली त्यामुळे सध्या हे एकटेच राहतात. यांना मुलबाळ नाही. यांना सुद्धा तुमच्या सारख्याच आधाराची गरज आहे.” त्या डॉक्टरीण मुलीचे बोलून झाल्यावर लाला मेहता माझ्या आईला म्हणाले, “तुम्हाला तुमच्या पोटातील मुलाला खाली करायची काहीच गरज नाही, मी तुम्हाला, तुमच्या मुलीला आणि तुमच्या पोटात वाढत असलेल्या बाळाला स्वताचे नाव देईन. मला तुमच्याशी लग्न करायच आहे. तुम्ही माझ्याशी लग्न कराल का?” त्या लाला मेहताचे हे बोलणे ऐकून माझ्या आईला तिच्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता जणू माझ्या आईला हे स्वप्नच वाटत होते. माझ्या आईला हे खरेच वाटत नव्हते पण जेव्हा त्या डॉक्टरीण मुलीने माझ्या आईला म्हणाली की, “मी या लाला मेहतांना यासाठीच इथे बोलविले आहे जेणेकरून तुम्ही दोघांनी एकमेकांचा हात आयुष्यभर पकडून सुखी संसार करावा. तुमच्या मुलांना एक चांगले भविष्य आणि आई वडिलांचे प्रेम मिळावे.” हे ऐकून आईच्या डोळ्यातून पानी आले तेव्हा त्या लाला मेहताने माझ्या आईच्या डोळ्यातील पानी पुसले मग माझ्या आईने त्या डॉक्टरीण मुलीला मनापासून धन्यवाद दिले मग अजुन बरेच बोलणे झाल्यावर त्या लाला मेहता बरोबर त्यांच्या कार मधून मी आणि आई आमच्या घरी आले. आम्ही घरी आल्यावर माझ्या आईने माझी आणि तिची सर्व कपडे बॅगेत भरली आणि महत्वाच्याच वस्तू आमच्या सोबत घेतल्या जसे की, माझ्या शाळेचे सर्व साहित्य आणि इतर वस्तू. बाकीच्या सगळ्या वस्तू आम्ही त्या घरात तश्याच ठेवून, मला आणि माझ्या आईला ते लाला मेहता त्यांच्या फ्लॅट वरती घेऊन आले. त्या रात्री लाला मेहतांनी जेवणाचे बाहेरुनच पार्सल आणले मग आम्ही तिघे ही जेवलो. आमचे जेवून झाल्यावर, मी आणि माझी आई एकाच बेडरूममध्ये झोपलो आणि लाला मेहता दुसऱ्या बेडरूममध्ये झोपले.

आता मी आणि माझी आई त्या लाला मेहता सोबत त्यांच्या फ्लॅट मध्ये राहत होते. ते लाला मेहता खुपच प्रेमळ आणि समजूतदार स्वभावाचे होते त्यामुळे ते माझी आणि माझ्या आईची भरपूर काळजी घेत होते. माझी आई आणि मी खुपच खुश राहून एक आनंदी जीवन जगत होते. माझ्या वडिलांनी माझी किंवा माझ्या आईची आजवर अशी काळजी घेतलेली मला आठवत नाही. मी त्या फ्लॅट वरूनच माझ्या शाळेत जायचे. लाला मेहतां यांच्याकडे बँकेमध्ये बरेच पैसे शिल्लक असल्याने त्यांनी त्या पैश्यातून एक कपड्यांचे दुकान चालवत होते. सगळे काही आनंदात चालू होते आणि या आनंदात आणखीच भर पडली जेव्हा 20 दिवसानंतर एका चांगल्या मुहूर्तावर त्या लाला मेहतानी माझ्या आईशी एका देऊळामध्ये लग्न केले. लाला मेहता आणि माझ्या आईच्या लग्नाला ती डॉक्टरीण मुलगी तिच्या मैत्रिणींसह आली होती. अश्यारितीने लाला मेहता आणि माझ्या आईच्या सुखी संसाराला सुरुवात झाली आणि मी लाला मेहताना “लाला बाबा” म्हणून हाक मारू लागले. मी, माझी आई आणि लाला बाबा 4 ते 5 महिने नाशिक मध्येच राहिलो पण जेव्हा माझी 7 वीच्या वर्गातील उन्हाळी परीक्षा झाली तेव्हा मला आणि माझ्या आईला घेऊन लाला बाबा पुण्याला शिफ्ट झाले. लाला बाबांनी पुण्यामध्ये एक कापड दुकान विकत घेतले होते. लाला बाबांनी मला पुण्यातील एका शाळेमध्ये 8 वीच्या वर्गात अॅडमिशन घेतले. मी 8 वीला असतानाच माझ्या आईला मुलगा झाला. माझे लाला बाबा खुपच खुश झाले होते जणू त्यांना तो मुलगा त्यांचाच वाटत होता. माझे 8 वी पासून पुढचे सगळे शिक्षण पुण्यामध्येच पूर्ण झाले. मी 12 वी सायन्स नंतर डी.फार्म केले त्यानंतर मी, माझी आई आणि माझा भाऊ, लाला बाबांबरोबर सातारा जिल्ह्यातील एका गावामध्ये कायमस्वरूपी राहायला आलो. माझ्या लाला बाबांनी त्या गावात भला मोठा बंगला बांधला आहे. आज माझे त्या गावात स्वताचे मेडिकल शॉप आहे. माझ्या लाला बाबांचे स्वताचे कपड्यांचे दुकान आहे. माझा भाऊ आता इंग्लिश मिडीअमच्या शाळेत शिकतो. आज आमची परिस्थिती इतकी छान आहे की, याची मी कधी कल्पना पण केली नव्हती. माझी आई माझ्या लाला बाबांवर मनापासून खूप प्रेम करते कारण त्यांच्यामुळेच आज आम्हाला इतक छान आयुष्य जगायला मिळत आहे. पण मला आता एक गोष्ट नक्कीच कळून चुकली आहे ती म्हणजे, ज्या बाईचा नवरा व्यवस्थित नसतो मग ती बाई भुकेसाठी दुसऱ्या माणसाच्या खाली झोपते मग ती भूक पैश्यांची असते किंवा शरीराची.

मुलींनो… माझ्या आईच्या या घटनेवरून तुम्हाला एकच सांगावेसे वाटते की, कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नका कारण या जगात अविनाश सारखे लबाड लांडगे संधीच्या शोधातच फिरत असतात. जर का कोणताही माणूस तुम्हाला म्हणत असेल की, मी तुला नोकरीला लावतो किंवा मी तुला नोकरी देतो तर त्या माणसाची आधी शक्य होईल तितकी शहानिशा करा मग भले ही तो माणूस एखादा मोठा साहेब किंवा कोणताही मोठा अधिकारी का असेना, नाहीतर माझ्या आई सारखे व्हायचे. तो माणूस तुम्हाला म्हणेल, देतो नोकरी आणि तुम्हाला झवून झवून द्यायचा मुलगा किंवा मुलगी.

This story माझ्या आईला म्हणाला, “देतो नोकरी” आणि माझ्या आईला झवून झवून दिला “मुलगा” appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page