माझ्या आई वडिलांना मिळाले त्यांच्या स्वार्थीपणाच फळ

माझ नाव सुषमा आहे. मी एका गावामध्ये राहते. माझ्या आईच नाव हेमा आहे. आमच्या बंगल्यापासून 4 घर सोडून पुढे दिनकर काकांचा बंगला आहे. मी त्यांना दिनू काका म्हणून हाक मारायचे. दिनू काकांना 2 मुली आहेत. दिनू काकांच्या दोन्ही मुली ऑस्ट्रेलिया मध्ये राहतात. दिनू काकांच्या बायकोला हर्ट अॅटक येऊन त्या मरण पावल्या होत्या. माझ्या कुटुंबाचे आणि दिनू काकांच्या कुटुंबाचे अगदी जिव्हाळ्याचे संबंध होते त्यामुळे आमच एकमेकांच्या घरी येण-जाण नेहमीच सुरु असायचं. जणू आमच्या आणि दिनू काकांच्या कुटुंबियांमध्ये घरोबाच होता. दिनू काका एकटेच राहत असल्याने दिनू काकांची काळजी घ्यायला किंवा त्यांची सेवा करायला कोणीच नव्हते त्यामुळे माझे आई वडील हे दिनू काकांना जेवणाचा डबा देत होते. कधी कधी माझे वडील दिनू काकांना जेवणाचा डबा घेऊन जायचे तर कधी कधी मी दिनू काकांना जेवणाचा डबा घेऊन जायचे. मी किंवा माझे वडील दररोज सकाळी आणि रात्री दिनू काकांना जेवणाचा डबा द्यायला त्यांच्या घरी जायचे. माझ्या वडिलांना दिनू काका त्यांचे भाऊ मानत होते.

दिनू काकांच्या आसपासचे शेजारी दिनू काकांशी जास्त बोलायचे नाहीत कारण की, दिनू काका एकटे असल्याने त्यांना जेवणाचा डबा द्यायला लागले किंवा दिनू काकांच्या आजारपणात त्यांची सेवा करावी लागेल. अश्याच काही कारणांमुळे दिनू काकांच्या आसपासचे शेजारी त्यांच्या घरीही येत-जात नव्हते. त्यामुळे दिनू काका पूर्णपणे माझ्या आई-वडिलांवर अवलंबून होते. जेव्हा 4 वर्षापर्यंत माझ्या आई वडिलांनी दिनू काकांची दिवस-रात्र काळजी घेतली तेव्हा दिनू काकांनी खुश होऊन त्यांचा 22 लाखांचा बंगला आणि त्यांची 7 एकर शेती माझ्या वडिलांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला.

“वसंतराव.. एक दिवस जाऊया तहसीलदार कार्यालयात. मला माझा बंगला आणि सगळी शेती तुझ्या नावावर करायची आहे… माझ्या मुलींकडे ऑस्ट्रेलियात बंगला, गाडी, पैसा, प्रॉपरटी खूप आहे त्यामुळे त्या दोघींना माझ्या प्रॉपरटी मध्ये काडीमात्र रस नाही. तुम्हाला आताही ही मुलगा होऊ शकतो त्यामुळे तुझ्या होणाऱ्या मुलासाठी ही माझी प्रॉपरटी ठेव. मी कधी मरून जाईन, मलाच माहित नाही.” अस बरच काही दिनू काका माझ्या वडिलांना म्हणाले. माझे वडील रात्री घरी आले तेव्हा माझ्या वडिलांनी माझ्या आईला ही गोष्ट सांगितली तेव्हा तर माझ्या आईला आनंदाच्या भरात काय करू आणि काय नको? अस झाल होत. माझ्या आई वडिलांच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत होत्या आणि त्याच आनंदाच्या भरात माझे आई वडील आपापसात चर्चा करू लागले की, “जर का आपण तो 22 लाखांचा बंगला कोणत्याही साहेब लोकांना भाड्याने दिला तर दर महिन्याला कमीतकमी 10 हजार तरी नक्कीच येतील किंवा तो बंगला विकून टाकला तर किंवा त्या बंगल्याचे रुपांतर लॉजमध्ये केले तर किंवा त्या बंगल्याचे रुपांतर हॉटेलमध्ये केले तर? दिनू काकांची शेती वाट्याने करायला दिली तर? दिनू काकांची शेती खंडाने करायला दिली तर? दिनू काकांची शेती विकून टाकली तर?” अश्या बऱ्याच गोष्टींवर माझे आई वडील चर्चा करत बसले होते. माझे आई वडील खुपच खुश झाले होते. माझ्या आई वडिलांना असे वाटत होते की, जणू त्यांच्या पदरात आयत घबाडच पडणार आहे.

ज्या दिवशी दिनू काका माझ्या वडिलांना घेऊन तहसीलदार कार्यालयात जाणार होते त्या दिवशी माझ्या वडिलांनी आमच दुकान बंद ठेवल आणि माझे वडील दिनू काकांकडे गेले पण त्याच दिवशी दिनू काका आजारी पडले होते त्यामुळे त्या दिवशी माझे वडील दिनू काकांना तहसीलदार कार्यालयात घेऊन जाऊ शकले नाहीत आणि दिनू काकांची प्रॉपरटी पण स्वताच्या नावावर करू शकले नाहीत. माझी आई खूपच स्वार्थी आणि लोभी स्वभावाची होती. माझी आई रात्र आणि दिवस माझ्या वडिलांचे कान भरायची की, “काहीही करून दिनू भाऊजींची प्रॉपरटी स्वताच्या नावावर करून घ्या.” माझे आई वडील प्लानिंग करत होते की, आपल्याला कोणत्या पद्धतीने दिनू काकांची प्रॉपरटी मिळवता येईल? माझ्या आई वडिलांनी एक प्लान बनविला होता पण अचानकरीत्या दिनू काकांना त्वचेचा आजार झाला आणि दिनू काका खुपच आजरी पडले त्यामुळे माझ्या आई वडिलांचा सगळाच प्लान फिस्कटला. दिनू काका एकटेच राहत असल्याने त्यांची काळजी घेण्यासाठी किंवा त्यांची सेवा करण्यासाठी दिनू काकां जवळ कोणतरी थांबण गरजेच होत. तेव्हा माझे वडील माझ्या आईला म्हणाले की, “तु आणि सुषमा, दररोज दिनू काकांच्या घरी जाऊन त्यांची काळजी घ्या, त्यांची सेवा करा.” मी माझ्या वडिलांना म्हणाले, “पप्पा.. मी काही जाणार नाही, माझ कॉलेज आहे.” माझी आई लगेचच माझ्यावर भडकली आणि मला म्हणाली, “अग.. सुषमे… तुला काही अक्कल आहे की नाही, काय होतंय एक महिना कॉलेजला गेली नाहीस म्हणून…. आली मोठी दीड शहाणी…. जस काय खूप शिकून…. नोकरीच करणार आहेस… आणि धनच लावणार आहेस…. ते काही नाही, तुझे पप्पा बोलतील तुझ्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल शी… काय हो???” माझे पप्पा लगेचच माझ्या आईला म्हणाले, “हो.. हो.. बोलून घेतो, मी हिच्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल शी…” मग पप्पा मला म्हणाले, “सुषमा, ही एक संधी आहे. दिनू काकांचं मन जिंकण्याची हीच वेळ आहे. एकदा का दिनू काका आपल्यावर अजून खुश झाले तर लवकरात लवकर आपल्या नावावर त्यांची प्रॉपरटी करतील.” मग मी पण रागाने माझ्या पप्पांना म्हणाले, “हो.. जाते…. आईबरोबर दिनू काकांच्या घरी…”

मी विचार करत होते की, आमच्या जवळ पण बंगला आहे, भल मोठ आमचं दुकान आहे, आम्हाला 9 एकर शेती आहे. येव्हढ सगळ आमच्याकडे असून ही माझ्या आई वडिलांच्या तोंडाला त्या दिनू काकांच्या प्रॉपरटी ची हाव का सुटली आहे? माझे आई वडील स्वार्थामध्ये इतके आंधळे कसे झाले आहेत? अश्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे मला सापडत नव्हती. आता दररोज सकाळी 10 वाजता माझी देखणी आणि सुंदर आई मला घेऊन दिनू काकांच्या घरी जायची. दिनू काकांना आम्ही दोघी अंघोळ घालायचो, दिनू काकांना माझी आई औषधे द्यायची, दिनू काकांसाठी त्यांच्याच घरात आम्ही दोघी जेवण बनवायचो, दिनू काकांना त्वचेचा आजार झाला असल्याने त्यांच्या अंगावरती जखमा झाल्या होत्या. त्या जखमांवरती आम्ही दोघी औषध लावायचो. तस बघायला गेल तर, मी आणि माझी आई त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्य असल्यासारख दिनू काकांची सेवा करत होतो. माझी आई हेमा तेव्हा 37 वर्षाची होती. तेव्हा माझ्या आईच फिगर 32, 28, 34 असेल. आज ही माझी आई दिसायला देखणी आणि सुंदर आहे. मी माझ्या लहानपणासून माझ्या आई वडिलांना झवाझवी करताना कधीच बघितले नाही. माझे पप्पा सकाळी 9 ते रात्रीच्या 9 वाजेपर्यंत संपूर्ण दिवस दुकानामध्येच असतात त्यामुळे जेव्हा पप्पा रात्री घरी येतात तेव्हा जेवल्यानंतर तासभरच आमच्या शी बोलत बसतात मग “आज खूप थकलोय… आज खूप कंटालोय… आज खूप दमलोय….” अस म्हणून ढाराढूर गाढ झोपी जातात. मला आणि माझ्या आई वडिलांना जरा ही माहिती नव्हते की, दिनू काकांची नजर माझ्या आईच्या देखण्या आणि सुंदर शरीरावरती होती. जेव्हा आम्ही दोघी दिनू काकांना अंघोळ घालत असायचो तेव्हा दिनू काका माझ्या आईच्या स्तनांकडे, आईच्या उघड्या पोटाकडे एकटक बघत असायचे ज्यामुळे दिनू काकांचा लवडा त्यांच्या चड्डी मध्ये उभा राहायचा. पण आम्हा दोघींच्या ही, ही गोष्ट कधीच लक्षात आली नाही.

माझी आई दिनू काकांना दीर मानून त्यांची सेवा करायची तर मी त्यांना काका मानून त्यांची सेवा करायचे, दिनू काका अंदाजे जवळपास 58 ते 60 वयाचे होते. मला अस वाटतेय जेव्हा जेव्हा दिनू काका माझ्या आईला बघत असतील तेव्हा दिनू काकांच्या मनात नेहमी विचार येत असतील की, “वसंतराव ची बायको तर जणू एखादी अप्सराच आहे. जर का मी हिला एकदा झवलो तर, मला स्वर्गातच गेल्यासारख वाटेल. माझ्या या म्हातारपणातच मला स्वर्ग सुख मिळेल.” मला आणि माझ्या आई वडिलांना दिनू काकांच्या मनातील माझ्या आई विषयीच्या वासनांध विचारांबद्दल जरा सुद्धा माहिती नव्हते. जेव्हा माझी आई दिनू काकांच्या घरात वाकून फरशी पुसायची तेव्हा माझ्या आईचे गोरे गोरे स्तन आईच्या ब्लाऊज मधून दिनू काकांना सहजपणे दिसायचे. दिनू काका माझ्या आईच्या अंगावरून एकटक नजर फिरवत असायचे. दिनू काकांच्या या वागण्याचा माझ्या आईला थोडा थोडा संशय येऊ लागला होता कारण आम्हा बायकांना पुरुषांची नजर लगेचच समजते.

एके रात्री आम्ही जेवत असताना माझी आई माझ्या पप्पांना म्हणाली की, “अहो ऐका ना… मला दिनू भाऊजींची लक्षण काही ठीक दिसेनात हो.., दिनू भाऊजी माझ्या अंगावरून एकटक नजर फिरवत असतात. माहिती नाही काय विचार करत असतात.” माझ्या आईच्या बोलण्याकडे माझ्या पप्पांनी अजिबात लक्ष्य दिले नाही. पण तीन चार दिवसानंतर माझे पप्पा जेव्हा दिनू काकांना भेटायला त्यांच्या घरी गेले तेव्हा दिनू काका खुपच वेगवेगळ्या गोष्टी बोलायला लागले.

“वसंतराव… तुझी बायको तर खुपच सुंदर आहे. असला हिरा तु शोधून कोठून आणलास रे?? मी जेव्हा जेव्हा तुझ्या बायकोला बघतो तेव्हा तुझ्या बायकोवरून माझी नजरच हटत नाही. खरच देवाने तुझ्या बायकोला एखादी अप्सराच बनवलंय” दिनू काका हसत हसत माझ्या पप्पांना म्हणाले. माझे पप्पा पण हसू लागले. माझ्या पप्पांना हसताना बघून मी विचार करू लागले की, दिनू काका आता माझ्या आई विषयी जे बोलत आहेत, त्याच माझ्या पप्पांना वाईट का वाटत नाही? खरच… माझे पप्पा इतके स्वार्थामध्ये बुडाले आहेत का? कारण माझ्या पप्पांन समोर दिनू काका त्यांच्या बायको विषयी अश्शील पणाने बोलत आहेत तरीही माझ्या पप्पांना राग न येता, त्या दिनू काकांचं मन राखण्यासाठी दिनू काकांच्या प्रत्येक गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत आहेत पण माझ्या पप्पांना स्वार्थामुळे हे दिसत नव्हते की, दिनू काकांची खुपच जास्त वाईट नजर माझ्या आईवर होती.

एके रविवारच्या सकाळी मी, माझी आई आणि माझे पप्पा अस तिघेही दिनू काकांच्या घरी गेलो. तेव्हा दिनू काकांच्या तब्येतीत सुधारणा होऊन दिनू काकांची तब्येत चांगली वाटत होती. माझी आई खुपच स्वार्थी आणि लोभी स्वभावाची होती त्यामुळे माझी आई सारखी माझ्या पप्पांना म्हणायची की, “मला दिनू भाऊजींची कितीही सेवा करायला लागली तरी चालेल, आम्ही दोघी त्यांची सेवा करू आणि त्यांचा 22 लाखांचा बंगला व 7 एकर शेती, मी तुमच्या नावावर करून देईन.” माझ्या आईने हा एक प्लान बनविला होता त्यामुळे माझे पप्पा माझ्या आईवर खुप खुश होऊन आम्हा दोघींना घेऊन दिनू काकांच्या घरी आले होते. माझ्या आईने खुप सुंदर जांबळ्या रंगाची साडी नेसली होती. आईने एकदम टाईट ब्लाऊज घातला होता त्यामुळे माझ्या आईच्या स्तनांचा आकार स्पष्टपणे दिसत होता. माझ्या आईने खुप सारा मेक-अप केला होता त्यामुळे आईचे गोरे गोरे गाल आणि आईचे सुंदर शरीर खुपच आर्कषक दिसत होते. मी, माझे पप्पा आणि माझी आई रस्त्याने चालत चालत दिनू काकांच्या घरी जात होतो तेव्हा आमच्या गावातील मुल, माणस, म्हातारे-कोतारे ही माझ्या आईला झवाड्या नजरेने बघत होते. खरच, त्यावेळी माझी आई एखादी अप्सराच दिसत होती. माझ्या आईने खुप सारी लाल रंगाची लिपस्टिक तिच्या ओठांवर लावली होती. माझी आई खुपच कामुक आणि मादक दिसत होती. आम्ही रस्त्याने चालत चालत जेव्हा दिनू काकांच्या घरी पोहचलो. आम्ही दिनू काकांच्या घरी पोहचल्यावर माझ्या पप्पांनी दिनू काकाच्या बंगल्याची बेल वाजवली तेव्हा दिनू काकांनी दरवाजा उघडला.

“वसंतराव.. तुम्ही सर्वजण आलात…. आत या.. आत या..” दिनू काका आम्हाला असे म्हणाले. जेव्हा आम्ही त्यांच्या बंगल्यामध्ये गेलो तेव्हा दिनू काकांनी माझ्या पप्पांना आनंदाने मिठी मारली. बराच वेळ माझे आई वडील आणि दिनू काका इकडच्या-तिकडच्या गप्पा मारत बसले होते त्यानंतर दिनू काका आमच्यासाठी फ्रीज मधून कोल्ड-ड्रिंक्स घेऊन आले आणि आम्हाला म्हणाले, “कोल्ड-ड्रिंक्स घ्या.” आम्ही तिघांनी ही कोको-कोला च्या बॉटल घेतल्या. मी आणि माझ्या आईने याआधी कधीही कोको-कोला पिला नसल्याने आम्हा दोघींना कोको-कोला आवडला नाही. मला आणि माझ्या आईला कोको-कोला आवडला नसल्याने आम्ही दोघींनी कोको-कोलाचे 1 किंवा 2 घोटच पिले. माझ्या पप्पांनी मात्र कोको-कोलाची सर्व बॉटल पिऊन टाकली होती. थोड्या वेळा नंतर आम्हा तिघांना ही हळू हळू झोप येऊ लागली आणि आम्ही तिघ ही बेशुद्ध होऊ लागलो. माझे पप्पा गाढ झोपी गेले. मी आणि माझ्या आईने त्या कोको-कोलाचे 1 किंवा 2 घोटच घेतल्यामुळे आम्ही दोघी पूर्णपणे बेशुद्ध झालो नाही. मी आणि माझी आई जाग्याच होतो. आता दिनू काका त्यांच्या जागेवरून उठले आणि आमच्याकडे बघून मोठ मोठ्याने हसू लागले. दिनू काकांनी आमच्या कोको-कोला मध्ये बेशुद्ध होण्याच औषध मिसळल होत आणि मग आम्हाला कोको-कोला प्यायला दिलेले होते. आता मला हे सगळ कळाल की, माझे आई वडील ह्या दिनू काकांना त्यांच्या प्लान मध्ये अडकवू पाहत होते पण ह्याच दिनू काकांनी आम्हाला त्यांच्या प्लान मध्ये अडकवले होते.

आता दिनू काका माझ्या आईच्या शेजारी येऊन बसले आणि माझ्या आईला म्हणाले, “चल हेमा, माझ्या बेडरूम मध्ये जाऊयात.” असे म्हणून दिनू काकांनी माझ्या आईच्या खांद्यावर त्यांचे दोन्ही हात ठेवले. माझी आई घाबरलेल्या आवाजात दिनू काकांना म्हणाली की, “भाऊजी.. हे तुम्ही?? काय करताय??” माझी आई दिनू काकांना घाबरत घाबरत मागे मागे सरकत होती. मी पूर्णपणे जागीच होते पण मी माझ शरीर किंचितही हलवू शकत नव्हते. माझ सगळ शरीर एखाद्या दगडासारखे एकाच जागेवर स्तब्ध झाले होते. मी फक्त माझे डोळे उघडून बघू शकत होते. मी बघत होते की, दिनू काका माझ्या आईच्या जवळ जात होते. मी समजून गेले की, बहुतेक दिनू काकांना माझ्या आई बरोबर काहीतरी करायचं होते. दिनू काका माझ्या आईला म्हणाले, “हो हेमा.. तु खरच खुपच सुंदर आणि देखणी आहेस. मी तुझी ही जवानी पिण्यासाठी कधीपासूनचा तहानलेलो आहे. आज मी तुझी ही जवानी पिऊन माझी तहान भागवणार.” दिनू काकांनी असे म्हणून त्यांनी माझ्या आईच्या खांद्यांना त्यांच्या दोन्ही हातांनी पकडल.

माझी आईं दिनू काकांना घाबरत म्हणाली की, “नाही.. भाऊ जी… नाही..” माझ्या आईचे डोळे अर्धे उघडे आणि अर्धे बंद अश्या अवस्थेत होते. दिनू काका माझ्या आईच्या अंगाशी खेळू लागले. माझ्या आईच्या गालांवर कीस करू लागले. दिनू काका माझ्या आईच्या गोऱ्या गोऱ्या गालांवर धडाधड कीस करीत होते. माझी आई हतबल झाली होती. माझ्या आईला काहीच विरोध करता येत नव्हता कारण माझ्या आईवर त्या बेशुद्धीच्या औषधाचा चांगलाच परिणाम झाला होता. मी माझे डोळे उघडे ठेऊन दिनू काका माझ्या आई बरोबर करत असलेली करामत पाहत होते. हे सगळ मला मनापासून इतका राग आला होता की, मला त्यावेळी असे वाटत होते की, कोणती तरी जाड वस्तू घेऊन दिनू काकांच्या डोक्यात मारावी. पण हे सगळ फक्त बघत राहण्याशिवाय मी काहीच करू शकत नव्हते. दिनू काकांनी माझ्या आईच्या साडीचा पदर खाली टाकला. माझ्या आईची दोन्ही गोरीपान स्तन तिच्या ब्लाऊज मधुन स्पष्टपणे दिसत होती. दिनू काकांनी त्यांची जीभ त्यांच्या ओठांवर फिरवली, जणू माझ्या आईचे स्तन बघून दिनू काकांच्या तोंडाला पाणी सुटले होते. दिनू काकांनी माझ्या आईच्या एका स्तनावर त्यांचा हात ठेवला आणि मग दिनू काकांनी माझ्या पप्पांकडे बघितले पण माझे पप्पा गाढ झोपी गेले होते मग दिनू काकांनी माझ्याकडे बघितले.

माझ्या मनातील राग माझ्या डोळ्यात दिसत होता पण मी लाचार होते. मी आता दिनू काकांचा प्लान समजून गेले होते की, दिनू काका माझ्या समोरच माझ्या आईला झवणार आहेत. माझ्या समोरच माझ्या आईला नागडी करतील आणि माझ्या समोरच माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये त्यांचा लवडा घालतील. मी त्या नीच दिनू काकांचा सगळा प्लान समजून गेले होते. आता दिनू काका माझ्या आईच्या अजून जवळ गेले आणि दिनू काकांनी माझ्या आईच्या ब्लाऊज वरूनच माझ्या आईचे स्तन दाबायला सुरुवात केली. माझी आई असहाय्य होती त्यामुळे माझी आई काहीच विरोध करू शकत नव्हती. मग दिनू काकांनी माझ्या समोरच माझ्या आईला सोफ्यावर झोपवल. दिनू काकांनी स्वताच्या अंगातील शर्ट काढून टाकला आणि मग दिनू काकांनी एक एक करून माझ्या आईच्या ब्लाऊज ची सगळी बटन उघडली. मी रडू लागले. दिनू काकांनी एकाच झटक्यात माझ्या आईचा ब्लाऊज काढून टाकला. माझी आई अर्धी जागी होती म्हणून माझी आई “नाही.. नाही…” म्हणत होती. माझ्या आईच्या गोऱ्यापान रसरशीत स्तनांना दिनू काका त्यांच्या हातांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करू लागले पण माझ्या आईचे दोन्ही स्तन येव्हढे मोठे होते की, दिनू काकांच्या हातांमध्ये मावतच नव्हते. दिनू काका माझ्या आईच्या स्तनांना गोंजारत गोंजारत दाबत होते मग अचानकपणे दिनू काका खाली वाकले आणि माझ्या आईचे स्तन तोंडात घेऊन चोखू लागले. माझी आई आर्धी जागी असल्याने काहीच करू शकत नव्हती, फक्त माझ्या आईच्या तोंडातून “नाही.. नाही…” एव्हढेच शब्द बाहेर पडत होते.

दिनू काका माझ्या आईच्या अंगावर झोपले आणि माझ्या आईचे स्तन चोखू लागले. बराच वेळ माझ्या आईचे स्तन चोखल्यानंतर दिनू काकांनी माझ्या आईची साडी तिच्या अंगावरून काढून टाकली. मग माझ्या आईचा पेटीकोट काढून टाकला आणि मग माझ्या आईची चड्डी पण काढून टाकली. मी हे सगळ फक्त माझ्या डोळ्यांनी बघत होते. माझे संपूर्ण अंग सुन्न पडलेले होते. मला इतका राग आला होता की, माझ्या तळपायाची आग मस्तकात गेली होती. आता दिनू काका माझ्या आईची पुच्ची चाटू लागले. माझ्या आईची पुच्ची झाट्यांनी भरलेली होती. तेव्हा मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच माझ्या आईचे स्तन चोखताना, माझ्या आईची पुच्ची चाटताना दिनू काकांना बघत होते. माझ्या वडिलांना मी माझ्या लहानपणासून माझ्या आईला झवताना किंवा आई बरोबर असे काही करताना कधीच बघितल नव्हते कारण माझे पप्पा दुकानाच्या कामात इतके डुंबून जायचे की, माझ्या आई बरोबर प्रेमाच्या गोष्टी बोलायला माझ्या पप्पांकडे वेळच नसायचा. दिनू काका माझ्या आईच्या काळ्या काळ्या झाट्यांना गोंजारत माझ्या आईची पुच्ची चाटत होते. मी हे सगळ बघून रडत होते.

This content appeared first on new sex story .com

माझ्या आईच्या पुच्चीला आपल्या बोटांनी फाकवून, दिनू काका माझ्या आईच्या पुच्चीला चाटत होते. माझ्या आईच्या पुच्चीच्या दाण्याला दिनू काका त्यांच्या बोटांनी चोळत होते आणि दिनू काका त्यांच्या तोंडाने माझ्या आईची पुच्ची चाटत होते. हे सगळ बघून माझ्या अंगात रक्त सळसळत होते पण मी काहीच करू शकत नव्हते. बराच वेळ माझ्या आईची पुच्ची चाटल्यानंतर दिनू काकांनी माझ्या आईचे पाय अजून फाकवले आणि दिनू काका माझ्या आईच्या पायांमध्ये येऊन बसले मग दिनू काकांनी त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीवर ठेऊन खुपच जोरात धक्का मारला. एकाच धक्यात दिनू काकांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये गेला. माझ्या आईच्या डोळ्यातून पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. माझ्या समोरच माझ्या आईला दिनू काका झवत होते. मी रडत रडत हे सगळ बघत होते. दिनू काकांच्या कडे बघितल्यावर असे वाटत होते की, जणू दिनू काकांना स्वर्ग सुखच मिळतय. दिनू काकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद गगनात मावत नव्हता. माझ्या आईला दिनू काका कितीतरी वर्षापासून फक्त बघत होते पण आज माझ्या आईची शिकार करण्यात दिनू काका यशस्वी झाले होते. माझ्या समोरच माझ्या आईला दिनू काका कचा-कचा झवत होते. माझी आई “नको.. भाऊजी…, नको.. भाऊजी…” असे हळू हळू आवाजात म्हणत होती. दिनू काकांचा मुसळा सारखा लांब आणि रॉड सारखा जाड लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये खुप वेगाने आत-बाहेर होत होता. माझ्या आईला झवत झवत दिनू काका आईचे स्तन ही चोखत होते.

माझ्या आईच्या पुच्चीमध्ये दिनू काकांचा लवडा फच… फच….. आवाज करत खुप वेगाने आत-बाहेर होत होता. मला कळत नव्हते की, माझ्या आईला कसे वाटत होते? पण दिनू काकांच्या डोळ्यांमध्ये फक्त आणि फक्त वासना आणि झवाडेपणा दिसत होता. जवळपास 20 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ दिनू काका माझ्या आईला झवत होते. जवळपास 20 मिनिटानंतर दिनू काका माझ्या आईच्या पुच्चीमध्येच गळाले. दिनू काका माझ्या आईच्या अंगावर तसेच 5 ते 10 मिनिट झोपून होते मग दिनू काकांनी त्यांचा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. मी माझ्या पाणावलेल्या डोळ्यांनी माझ्या आईची पुच्ची बघितली, दिनू काकांनी त्यांच्या लवड्याच्या चिकाच्या पिचकाऱ्यानी माझ्या आईची पुच्ची भरून टाकली होती. दिनू काकांनी माझ्या आईचे शील, चारित्र असे सगळ काही लुटले होते.

आता दिनू काका बराच वेळ नागडेच बसले होते. मग नंतर दिनू काका एका बेडरूम मध्ये गेले आणि त्यांच्यासोबत एक रुमाल आणि एक औषधाची बॉटेल घेऊन आले. दिनू काकांनी त्या रुमालावर थोडस औषध ओतल आणि मग दिनू काकांनी तो रुमाल माझ्या नाकाला लावला. मी एका क्षणातच बेशुद्ध झाले. मी माझ्या पप्पां प्रमाणे गाढ झोपी गेले. मी झोपल्यानंतर दिनू काकांनी माझ्या आई सोबत काय काय केले? किंवा माझ्या आईला दिनू काकांनी किती वेळा झवले? मला काहीच माहिती नाही. जवळपास 3 तासानंतर मला जाग आली. मला जाग आल्यानंतर मला जाणवू लागले की, आता माझ्या अंगाची हालचाल होत आहे. माझ अचानक लक्ष्य माझ्या पप्पांकडे गेले तर माझे पप्पा पण शुद्धीवर आले होते आणि माझ्या पप्पांच्या ही अंगाची हालचाल होत होती. माझे पप्पा जेव्हा पूर्णपणे शुद्धीवर आले तेव्हा माझ्या पप्पांचे लक्ष्य समोर गेले. माझे पप्पा समोरचे दृश्य बघून खुपच जोरात हादरलेच मग मी पण समोर बघितले तर, दिनू काका कपडे घालून आमच्याकडे बघत बसले होते, जणू दिनू काका माझी आणि माझ्या पप्पांची शुद्धीवर येण्याची वाटच बघत बसले होते. माझी आई नागड्या अवस्थेतच तशीच त्याच जागी होती. माझ्या आईच्या अंगाची अवस्था बघून असे वाटत होते, जणू दिनू काकांनी माझ्या आईला कमीतकमी 4 वेळा तरी झवली असावी.

माझ्या आईची अवस्था आणि आमच्या बरोबर घडलेला प्रकार बघून माझ्या पप्पांच्या लगेचच लक्षात आले की, आम्हाला बेशुद्ध करून दिनू काकांनी माझ्या आईला झवली आहे. माझ्या पप्पांना इतका राग अनावर झाला की, माझे पप्पा दिनू काकांच्या अंगावर धावून गेले तस दिनू काकांनी माझ्या पप्पांना मागे ढकलून दिले. माझे पप्पा खुपच रागाने दिनू काकांना म्हणाले, “मादरचोद…. कुत्र्या…. आई घाल्या… आई झवाड्या…. आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवला आणि तु आमचा केसाने गळा कापलास….” माझ्या पप्पांच्या बोलण्यावर दिनू काका हसू लागले आणि हसतच माझ्या पप्पांना म्हणाले, “विश्वास… कसला विश्वास? याला विश्वास नाही स्वार्थ म्हणतात… स्वार्थी माणसा… मी तुला माझ्या प्रॉपरटी च फक्त गाजर दाखवलं….. आणि तु आणि तुझी बायको स्वार्थापोटी माझ्या या आमिषाला बळी पडलात… मला माहिती होत, तुझी बायको आणि तु एक नंबरचे स्वार्थी आहात आणि मी जसा विचार केला होता अगदी तसच झाल. तु आणि तुझी बायको इतके स्वार्थामध्ये डुंबून गेलात की, तु आणि तुझी बायको स्वार्थापोटी माझ्याशी गोड बोलून… माझी सेवा करून…. माझी प्रॉपरटी हडप करू इच्छित होतात… हा सगळा माझाच प्लान होता…. मग मी पण माझ्या स्वार्थासाठी… तुमच्याशी गोड बोलून….. तुमच्याकडून सेवा करून घेऊन….. आज माझा स्वार्थ साध्य झाला. मी प्लान खुपच अगोदर पासून बनविला होता. पण मी हा प्लान बनविण्याच्या अगोदरच माझी सर्व प्रॉपरटी माझ्या मुलींच्या नावावर करून ठेवली होती. तुम्हाला नेहमी वाटायचं की, मी तुमच्या जाळ्यात अडकतोय… पण तु आणि तुझी बायको माझ्या जाळ्यात अडकत होतात.” हे सगळ बोलून दिनू काका अजून जोर जोरात खुपच मोठ्याने हसू लागले. माझे पप्पा शांतपणे खाली मान घालून उभे राहिले होते बहुतेक माझ्या पप्पांना कळून चुकले होते की, स्वार्थामध्ये डुंबून ते काय गमावून बसले होते. माझे पप्पा शांत उभे असलेले पाहून दिनू काका जोर जोरात हसत म्हणाले, “अजून पाहिजे माझी प्रॉपरटी……., मग तुझ्या बायकोला माझ्या सेवेसाठी दररोज माझ्याकडे पाठव…” मी आता माझ्या जागेवरून उठले आणि माझ्या पप्पांच्या जवळ आले मग माझे लक्ष्य माझ्या आईकडे गेले तर माझ्या आईची झालेली अवस्था माझ्याच्या ने बघवत नव्हती. माझी आई पूर्णपणे जागीच होती त्यामुळे आता दिनू काकांनी जे काही सर्व माझ्या पप्पांना सांगितले होते, ते सर्व माझ्या आईने ही ऐकले होते. मी माझ्या आईकडे गेले आणि माझ्या आईला कसबस उठवले. माझ्या आईला उठता ही येत नव्हते. मी माझ्या पप्पांकडे बघितले तेव्हा माझे पप्पा पण माझ्या जवळ आले. मी आणि माझ्या पप्पांनी माझ्या आईला साडी नेसवली, ब्लाऊज घातला. माझी आई लंगडत लंगडत चालत असल्याने मी आणि माझे पप्पा माझ्या आईला धरून हळू हळू चालत चालत गुपचूप पणे आमच्या घरी निघून आलो.

आम्ही तिघ ही आमच्या घरी आल्यावर मी माझ्या आईला गरम गरम पाण्याने अंघोळ घातली. माझे पप्पा बेडरूममध्ये बसून ढसाढसा रडत होते. मी माझ्या आईला अंघोळ घालून झोपवल आणि मग माझ्या पप्पांना कसतरी शांत केल. मी त्या रात्री जेवण बनविले आणि मग माझ्या आईला उठविले. दररोज रात्री आमच्या घरात जेवताना माझे आई वडील काही ना काहीतरी बोलत असायचे पण आज आमच्या घरातील भयाण शांतता बघून मला असे वाटत होते की, जणू आज आमच्या घरातील कोणीतरी मरण पावले आहे. माझे आई वडील जेवायलाच तयार नव्हते पण मी कसतरी गोड बोलून माझ्या आई वडिलांना जेवण्यासाठी तयार केले तेव्हा मी आणि माझे आई वडील जेवायला लागलो. माझी आई काहीच बोलत नव्हती. माझ्या आईचा सुंदर चेहरा रडून रडून पूर्णपणे सुकून गेला होता. माझे पप्पा तर माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बघतच नव्हते. आम्हा तिघांचं जेवून झाल्यावर मी माझ्या आई वडिलांना झोपवले आणि मगच जेवणाची खरकटी भांडी घासून मी पण झोपले.

मी दुसऱ्या दिवशी लवकर उठून माझ्या आई वडिलांसाठी चहा, नाश्ता बनविला. माझ्या आई वडिलांनी चहा, नाश्ता खाल्यानंतर मी कॉलेज ला निघून गेले. मी दुपारी 12.30 च्या सुमारास नेहमीप्रमाणे कॉलेज मधून परत आले तेव्हा मी बघितले की, माझ्या आई वडिलांनी अंघोळ ही केली नव्हती. ती दोघ तशीच बसली होती. मग मी माझ्या आई वडिलांना अंघोळ घातली आमच्यासाठी जेवण बनविले. माझ्या आई वडील आणि मी जेवले. आता हे सगळ असच चालू झाले होते. माझ्या आईने स्वताकडे लक्ष्य देणच सोडून दिले होते. माझी आई काहीच बोलत नव्हती. माझ्या पप्पांनी दुकानावर जायचंच सोडून दिल होत. माझे आई वडील बाहेर कुठेच जात नव्हते. मी माझे कॉलेज करत करत मला शक्य होईल तेव्हढी माझ्या आई वडिलांची काळजी घेत होते. मला माहिती होते की, माझ्या आई वडिलांना या सगळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी बराच वेळ लागेल.

मी कॉलेज करत करत माझ्या आई वडिलांना सांभाळत होते. असेच जवळपास 6 ते 7 महिने झाले असतील माझे पप्पांना मी दररोज थोडा थोडा धीर देऊन माझ्या पप्पांच मनोबल वाढवले होते म्हणून माझ्या पप्पांनी पुन्हा दुकान उघडायला सुरुवात केली होती. माझ्या आईच ही मी मनोबल वाढविण्याचा प्रयत्न करीत होते पण माझ्या आईच्या मनाने खूप धसका घेतला असल्याने माझी आई अजूनही काहीच बोलत नव्हती की माझी आई स्वताच्या तब्यातीकडे अजिबात लक्ष्य देत नव्हती. माझी आई स्वताच्या तब्यातीकडे अजिबात लक्ष्य देत नसल्याने माझ्या आईच पोट ही बरेच पुढ आलेलं होते. मी माझ्या आईला दररोज अंघोळ घालत असताना, प्रत्येक महिन्याला माझ्या आईचे पुढे पुढे येत असलेले पोट मी बघत होते. माझ्या आईचे पुढे आलेले पोट बघून मला नेहमीच वाटायचे की, माझी आई एकाच जागेवर बसून असल्याने आणि माझी आई बाहेर कोठेच जात नसल्याने या दोन्ही कारणांनी माझ्या आईचे वजन वाढत असावे म्हणून मी नेहमी माझ्या आईच्या पोटाकडे दुर्लक्ष्य करीत होते पण जसे मी तुम्हाला सांगितले होते की, जवळपास 6 ते 7 महिने झाले असतील त्यावेळी माझ्या आईचे पोट बरेच पुढे आलेले होते. मला आता माझ्या आईच्या पोटाकडे बघून चिंता वाटू लागली म्हणून मी माझ्या पप्पांना सांगितले की, “आईला दवाखान्यात घेऊन जा.” माझे पप्पा माझ्या आईला घेऊन दवाखान्यात गेले तिथे डॉक्टर ने माझ्या पप्पांना सांगितले की, “माझी आई गरोदर आहे. आता माझ्या आईच्या पोटात त्या बाळाची खुप वाढ झालेली आहे की त्यामुळे आँपरेशन करून खाली करने आता अशक्य आहे.” माझ्या आईला तिच्या पोटात असेलेल बाळ तिला नको होत पण नाईलाजाने माझ्या आईला त्या बाळाला जन्म द्यावा लागणार होता. माझे पप्पा आता कुठे सावरले होते इतक्यात माझ्या पप्पांवर दुसरा बॉम्बच पडला. माझे पप्पा माझ्या आईला घेऊन घरी आलेच होते इतक्यात मी कॉलेज मधून घरी आले तेव्हा माझ्या पप्पांनी ही बातमी मला सांगितली. माझ्या पप्पांनी सांगितलेली बातमी ऐकून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली कारण मला, माझ्या पप्पांना आणि माझ्या आईला ही माहिती होते की, माझ्या आईच्या पोटात वाढणार बाळ कोणाचे होते?

माझी आई गरोदर असल्याने मला माझ्या आईची खुपच जास्त काळजी घ्यावी लागत होती. या सगळ्यामुळे माझे कॉलेज, माझा अभ्यास या सगळ्यावर परिणाम होऊ लागला. माझी होणारी ओढा-तान माझ्या पप्पांच्या लक्ष्यात आली आणि माझ्या पप्पांनी आमच्या गावातील लीला मावशीला आमच्या घरातील सर्व घरकाम आणि माझ्या आईच्या देखभाली साठी नियुक्त केली. त्या लीला मावशीला दर महिन्याला 7 हजार रुपये पगार ही ठरविला. आता माझी ओढा-तान नाहीशी होऊन मी माझ्या कॉलेज मधील अभ्यासावर लक्ष्य केंद्रित करू लागले तसेच माझ्या आई ची आणि पप्पांची ही काळजी घेऊ लागले.

माझ्या आईला 9 वा महिना चालू होता तेव्हा आम्हाला एक बातमी समजली की, दिनू काका हे मरण पावले. माझ्या आईला दिनू काका झवल्यानंतर आमच्या घरातील कोणीच दिनू काकांच्या बंगल्याकडे फिरकले नव्हते. दिनू काकांकडे आम्ही कोणीच जात नसल्याने दिनू काकांची जेवणाची व्यवस्था, दिनू काकांची काळजी आणि सेवा कोण करत होते? हे आम्हाला माहिती नव्हते. पण आम्हाला असे समजले होते की, दिनू काका जास्तच आजारी पडले होते तेव्हा दिनू काकांच्या जेवणाची आणि औषधांची काळजी घेणारे असे कुणीच नव्हते त्यामुळे दिनू काका मेले. दिनू काकांना मरून 1 आठवडाच झाला होता तेव्हा माझ्या आईला हॉस्पिटल मध्ये मुलगा झाला. माझी आई त्या मुलाला जवळ ही घ्यायला तयार नव्हती की त्या मुलाचे तोंड ही बघायला तयार नव्हती पण मी आणि माझ्या पप्पांनी माझ्या आईला खुप समजावले तेव्हा कुठे माझ्या आईने त्या मुलाला जवळ घेतले. आमचे नातेवाईक आणि आमच्या गावातील सर्वजण माझ्या पप्पांना अभिनंदन देत होते पण आम्हाला माहिती होते की, हा मुलगा कोणाचा होता? आम्ही आमच्या घरामध्येच खुपच साधेपणाने त्या मुलाचे बारसे घातले आणि त्या मुलाचे नाव “नैतिक” असे ठेवले. त्या बारश्याच्या कार्यक्रमाला आम्ही आमच्या कोणत्याही नातेवाइकांना बोलविले नव्हते की, आमच्या गावातील शेजारील घरातील 4 बायका सोडल्या तर आम्ही गावातील कोणालाच बोलविले नव्हते. त्या दिवशी माझ्या भावाच्या बारश्याच्या कार्यक्रमा नंतर माझ्या आई वडिलांनी मला त्यांच्या जवळ बसविले आणि प्रेमाने माझ्या डोक्यावरून हात फिरवत माझी आई मला म्हणाली, “सुषमा… मला माफ कर… मी तुला ओळखायला चुक केली, मी एव्हढी स्वार्थात बुडून गेले होते की, मला तु कधीच दिसली नाहींस पण माझ्या बरोबर येव्हढ होऊन ही तु माझ्या बरोबर नेहमी उभी होतीस. माझी काळजी घेतलीस, मला पुन्हा जगायला शिकवलस.” माझे पप्पा पण भाऊक होऊन मला म्हणाले, “सुषमा…. मी स्वार्थाच्या आहारी जाऊन खूप काही गमावून बसलो तरीही तु ते सगळ विसरून मला माफ केलस आणि मला आयुष्यात पुन्हा उभे केलस. माझ्याकडून झालेल्या चुकांसाठी मला माफ कर…” माझे आई वडील दोघ ही खुपच भाऊक होऊन माझ्या आई वडिलांच्या डोळ्यातून पानी येत होते. मी माझ्या आई वडिलांच्या डोळ्यातील पानी पुसले आणि त्या दोघांना म्हणाले, “झाल गेल आता आपण विसरून जायचं आणि एक नवीन आयुष्याला सुरुवात करायची.” मग मी आणि माझे आई वडील हसू लागले.

आता माझ्या आईने स्वार्थ आणि लोभीपणा कायमचा सोडून दिला आहे. आता माझी आई साध सरळ आयुष्य जगतेय आणि माझे पप्पा तर आता जास्त पैसा पैसा न करता माझ्या आईला जास्तीत जास्त वेळ देत असतात. आता माझे पप्पा आमच्या कार मधून आम्हाला बाहेर फिरायला नेतात, मला 40 हजार पगार असल्याने, मी ही माझ्या आई वडिलांना आणि भावाला फिरायला घेऊन जाते. आता दररोज माझे पप्पा माझ्या आईशी चेष्टा, मस्करी, प्रेमाच्या गोष्टी करीत असतात. मी कधी कधी दुपारची माझ्या ऑफिस हून घरी येते तेव्हा मी बघते की, माझे पप्पा माझ्या आईला झवत असतात. नैतिक झाल्यापासून माझे पप्पा दररोज रात्री माझ्या आईला कचा-कचा झवतात. मी, माझे पप्पा आणि माझी आई यापैकी कुणीही नैतिक ला परक मनात नाही. दिनू काकांच्या मुली ऑस्ट्रेलिया मध्ये राहत असल्याने दिनू काकांचा बंगला कायमस्वरूपी बंदच असतो. माझी जेव्हा केव्हा दिनू काकांच्या बंगल्यावर नजर पडते तेव्हा माझ्या आई वडिलांनी आणि दिनू काकांनी स्वार्थासाठी केलेल्या गोष्टींचा भूतकाळ मला आज ही नेहमी आठवतो.

आज ही मी, माझे आई वडील नैतिक वर खुप प्रेम करतात. आज माझा भाऊ नैतिक 5 वर्षांचा आहे. मी बी.कॉम करून एम.कॉम केले आणि आज मी एका चांगल्या सी.ए च्या फर्म मध्ये सिनिअर अकांटैट म्हणून काम करते. माझ्या घरापासून 12 ते 15 किलोमीटर माझे ऑफिस आहे त्यामुळे मी दररोज माझ्या घरून माझ्या स्कूटीवरून माझ्या ऑफिस ला जाते. आता माझे आणि माझ्या आई वडिलांचे आयुष्य खुपच छान आहे पण नैतिक ला बघून कधी कधी माझ्या मनात येते की, जेव्हा माझे आई वडील स्वार्थाच्या नादी लागले होते तेव्हा माझ्या आई वडिलांच्या च स्वार्थीपणा मुळे माझ्या आई वडिलांना मिळाले त्यांच्या स्वार्थीपणाच फळ.

This story माझ्या आई वडिलांना मिळाले त्यांच्या स्वार्थीपणाच फळ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page