माझ्या काकीची गोष्ट – 2

प्रिया मित्रानो आधीच्या भागात तुम्ही वाचलंच असेल कसे माझी आणि काकीची भेट झाली ते. आता पुढे.

असेच खूप दिवस गेले आणि एके दिवशी पावसाळ्यात मी कॉलेज ला गेले होतो. आणि सकाळ पासून खूप पाऊस पडत होता. मी कॉलेज ला जय पर्यंत सगळं काही ठीक होते कुठे ही पाणी तुंबाळ्याच्या बातम्या नव्हवंत्या. पण पाऊस चालूच होता. आणि दुपारच्या नंतर लेकतुरे चालू असताना आम्हाला सूचना आली कि सगळ्यांनी लगेच घरी निघावे मुसळधार पाऊस पडणार असल्याची बातमी हवामान विभागाकडून आली आहे आणि पाणी तुमबाण्याची शक्यता आहे.

हे ऐकतच मी आणि माझे मित्रा घरी निघालो.

स्टेशन वर आलो तर ट्रेन लाटे होत्या आणि सायन च्या पुढे पण जात नव्हत्या. तर मी घरी कॉल केला आणि आई बाबांना सगळी परिस्तिथी सांगितली तर त्यांनी मला अध्येच कुहे अडकून बसण्यापेक्षा काका च्या घरी जाण्यास सांगितले. मी तसेच काका ला कॉल केला तर त्यांनी मला त्यांच्या घरी जाण्यास सांगितले कारण ते पण चर्चगेट ला अडकले होतए ऑफिस मध्ये आणि तेवढाच काकी आणि किरण म्हणजे काकाचा मुलगा दोघांना साथ.

मी तसेच स्टेशन वरून निघालो आणि काकाच्या घरी गेलो. मी पूर्ण भिजलो होतो. काकी ने मला घरात घेतले आणि अंग पुसायला टॉवेल दिला आणि मला बसायला सांगितले.

तिला सगळी बाहेरची परिस्थिती सांगितली व असल्याचं एकाच्या तिकडच्या गप्पा मारू लागलो आम्ही. आता काकी माझ्या शी खूप मोकळेपणाने बोलल्या लागली होती.

काकी – तू खूप भिजला आहेस आणि तुझे कपडे पण ओले आहेत जा बाथरूम मध्ये गरम पाण्याने अंघोळ कर.

Mi – चालेल. पण माझ्या कडे कपडे नाहीत.

Kaki – काकांचे देते ते होतील तुला.

मी – चालेल.

मी पण काकी ला हो बोललो पण एक प्रॉब्लेम होता तो म्हणजे माझ्या कडे अंडरवारे नव्हती. आणि काकांची मी घालू शकणार नव्हतो.

मग मी काकी ने सांगितल्या प्रमाणे बाथरूम मध्ये गेलो आणि माझे कपडे धुवायला टाकले कारण ते खूप घाण पाण्यामध्ये भिजले होते.

आणि आज परत मला काकी ची पॅंटी तिथे धुवायला टाकलेली दिसली मी नळ चालू केला आणि बदली भरायला चालू केली आणि ती पॅंटी कुतूहलणे उचलली आणि तिला निराखून बघू लागलो तर मला ती पुच्चीच्या जागी ओली लागली आणि तिच्यावर चिकट सर सफेस पाणी दिसत होते. मला कळलं कि ते क्की चे पाणी आणे.

तसा माझा बाबुराव सलामी देऊ लागला. मी त्या पॅंटी चा वास घेतला तर तिला थोडा लघवी आणि थोडा विचित्र असा वास होता.

त्या वासाने मला नशा चढली वा मी ती पॅंटी माझ्या लवड्यावर ठेवून कधी हलवू लागलो मलाच कळलं नाही. आणि अचानक माझ्या लवड्यातून पाणी सुटले काकीच्या पॅंटी मध्ये मी घाबरून ती पॅंटी तशीच तिथे ठेवली आणि अंगजोल करून बाहेर आलो.

बाथरूम मध्ये हलवाल्यामुळे माझा लवडा शांत झाला होता. आणि काकांच्या पॅन्ट मध्ये त्याला मोकळीक होती माझ्या काकांचे कपडे मला खूप सैल होत होते.

पण काय कटू शकणार नव्हतो मी.

मग काकी ने मला चहा दिला आणि ती माझे कपडे धुवायला गेली. आणि कपडे धुवून बाहेर आल्यावर ती च्या चेहऱ्यावर एक हास्य होत मला कळलं होते कि तिला कळलं आहे कि मितीच्या पॅंटी वर गललो आहे ते.

पण ती काही बोलली नाही. तिचे कपडे धुवून झाल्यावर आम्ही दोघे बातम्या बघत बसलो सोफ्यावर.

ती माझ्या उजव्या बाजूला बसली होती. आणि आमच्या दोघांच्या मध्ये किरण बसला होता..

थोड्या वेळ बातम्या बघितल्यावर किरण ने त्यांचहा मोबाईल आणला खेळायला आणि आम्ही खेळू लागलो खेळलता खेळता मी किरण ला उचलून माझ्या मांडीवर उचलून बसवत असताना माझा हात काकीच्या स्तनन्ना touch झाला तसा मी पण दाचाकलो काय मऊ बॉल होते तिचे. तिने सुद्धा आश्चर्यकारक नजर माझ्यावर दिली तिला सुद्धा कळले कि हे असिसिडेन्टली झाले आहे. मग मी सुद्धा काही झालेच नाही असा वागू लागलो आणि खेळू लागलो.

किरण हा खूप खोडकर मुलगा होता त्याच्या बरोबर खेळतवास्ताना तो खूप चिडायचा आणि मला मोबाईल द्याला नाही मागायचा मग असेच मोबाईल हिसकाउन घेण्याच्या नादात माझा खूप वेळा काकीच्या पायाला हाताला मांडीला स्पर्श होत होता पण काकी मला एका शदाने काही बोलत नव्हती.

मग असेच आमचे खेळणे चालू असताना अचानक माझा ताल पाय काकीचा ताल पायाला लागला मी लगेच पाय बाजूला सरकावलं आणि पाया पडावे जसे मला संस्कार होते कि कुणाच्या पायाला पाय लागला तर पाया पडावे तस मी तिच्या मांडीला हात लावला नाही पाया पडलो

मांडीला पण वर वरूनच हात लावला पण तिची मंदी पण सॉफ्ट वाटली मला आणि त्या स्पर्शाने माझ्या डोक्यात परत तिची ब्रा आणि पॅंटी आठवून लागली आणि त्याचा इफेक्ट माझ्या पॅन्ट मध्ये मला जनवू लागला.

मी बसूनच काकी का निहारू लागलो ति बसल्यावर तिच्या मांड्यानी मस्त आकार घेतला होता तिचा पृष्ठाबाग पण मस्त पसाराला होता सोफ्यावर. सारखा हात लावा असे वाटत होते पण मनात भीती पण होती

तिच्या गोळे पण बरा घातल्यामुळे वर स्तिरवले होते आणि मस्त दिसत होते मॅक्सि मध्ये. मला असे वाटत होते कि आताच जाऊन तिला गच्च मिठी मारावी आणि तिचे गोळे हातात सामावून घ्यावे.

मग मी ठरवलं कि थोडा आपला पाय काकीच्या जवळ जाऊन ठेवावा आणि फील घ्यावा. तसा मी किरण इबात खेळता खेळता माझा पाय काकीच्या तळ पायाजावल ठेवला. पण काकी कडून काही रिस्पॉन्स नव्हता म्हूणन मोबाजून थोडा जवळ न्हेला आणि माझा पाय काकीच्या पायाला तौच झाला तर काकी ने सुद्धा पाय हलवाला नाही तसाच ठेवला.

मी हळूच नजर वर करून काकी कडे बघितले पण ती च्या चेहऱ्यावर काहीच हवं भाव नव्हते. पण काकीच्या अंगाची गरमहात सगळी तिच्या पायातून मला फील होत होती.

मी असच खेळता खेळता तिच्या पायाला पाय हळू हळू घासू लागलो पण मनात भीती ही होती म्हणून मी काकी कडे बघत ही नव्हतो आणि मला समजत पण नव्हते कि काकीची काय रिऍक्टिव आहे ते. पण हे असे थोड्या वेळ मी चालू ठेवले आणि मुद्दामून करतो आहे असे पण भासवून देत नव्हतो सगळं काही उंटेनशनल आहे असा दाखवत होतो. आणि खेळता खेळता किरण चा मोबाईल खाली पडला तर तो उचलण्यासाठी म्हणून मी किरण ला माझ्या मांडीवरून उठवलेला आणि बाजूला बसले आणि मोबाईल उचलून वर येणार तेवढ्यात माझी नजर काकीच्या पायावर गेली तिने तिची मॅक्सि पायातून थोडी वर उचलेली होती त्यामुळे मला तिच्या पायाच्या मऊ अश्या पोटाऱ्या दिसल्या आणि पाय एकदम गोरे गोरे होते आणि पायावर थोडे बारीक केस आले होते. असे वाटत होते कि वाक्सिन्ग करून आठवडा झाला असावा.

मी लगेच मोबाईल उचलून वर झालो तर किरण मोबाईल घेऊन आत बेडरूम मध्ये गेला आणि माझी पंचायत झाली कारण मी किरण च्या आड माझा तंबू लपवून बसलो होतो. आता तो गेल्यावर काकीच्या डोळ्यासमोर माझा तंबू होता.

मी कसाबसा पायावर पाय टाकून आणि उशी घेऊन बसलो. ज्याने माझा फुगावता काकीच्या लक्षात येणार नाही.

तेवढ्यात काकी ने हळूच तिचा पाय माझ्या पायाला तौच केला आणि माझ्या कडे बघितले आणि माझ्याशी गप्पा मारू लागली.

आमच्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा चालू होत्या पण अजूनही आम्ही एकमेकांना पाय चितकावून बसलो होतो.

एवढ्यात काकी ने पायाची हालचाल करत माझ्या तळ पायावर तिचा पाय घासाला आणि एक दम नॉर्मल वागत होती.

This content appeared first on new sex story .com

मला ही काही कळेना काय झाले ते मला पण वाटले कि चुकून झालं असेल म्हनुन मी पण काही हालचाल केली नाही.

पण त्या स्पर्शने माझया पॅन्ट मध्ये हल्ला उठला आणि माझा लुंड खूप कडक झाला.

मी काकी बरोबर गप्पा मारताना तिचे संपूर्ण अंग निहालत होतो. एका क्षणाला तिला पण ते कळले पण ती काही नाही बोलली.

पर असेच गप्पा मारताना मग मीच हळूच माझा पाय अलगद काकीच्या पायावर ठेवला आणि थोडा घासाला आणि मी काकीचा डोळ्यात बघत होतो पण तीने ही काही आश्चर्यकारक असे काही हवं भाव नाही दाखवले. म्हणून मी अजून हिम्मत वाढवली आणि पाय घासाने हळू हळू चालूच ठेवले.

असेच चालू असताना मग मी थांबलो आणि पाय बाजूला केले आणि बसलो तर थोड्या वेळाने माझ्या पायावर मला काकीचा पाय जाणवला तर मी परत तिला पाय घासू लागलो आणि ती पण आता साथ देत होती.

पण दोघे पण सगळं नॉर्मल चालू आहए असे एकमेकांना भासावत होतो.

आमचा हा घासघाशी चालू असताना किरण परत हॉल मध्ये आला आणि तो काकीच्या मांडीवर जाऊन बसला त्यामुळे काकीने तिचे पाय बाजूला केले आणि सरळ बसली.

नंतर आम्ही गप्पा मारत होतो मग काकी ने मला कॉलेज बद्दल विषय चालू केला आणि मला माझ्या व्हॉइलेज मधील मित्रा मैत्रिणी यांच्या बद्दल विचारू लागली.

काकी – मग कॉलेज कसे चालू आहे. शिकवलेले समाजात आहे ना.

मी – चांगळवे चालू आहे. सगळं समाजात मला

काकी – मग मित्रा मैत्रिणी झाले आहेत कि नाही.

मी – झाले आहेत काही जे येता जाता ट्रेन मध्ये कंपनी असतें त्यांची.

काकी – चांगलेच आहे मग.

मी – हो. खूप चांगले आहेत हेल्पफूल आहेत सगळे.

काकी – चांगले कोण मैत्रिणी.

Mi – तसें काही नाही सगळे मीत्रा पण आणि मैत्रिणी पण. तू तर कुठला विषय कुठेही न्हेतेस काकी.

Kaki – मी कुठे न्हेतेय तुझ्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. कि कोण चांगले आहे ते.

आणि हळूच माझ्या पायावर तिने पाय घासाला.

मग मी पण थोडा राग दाखवत किरण ला माझ्या कडे घेयला गेलो जो कि काकीच्या मांडीवर बसला होता.

मी – ये किरण तू माझ्या जवळ तू माझा आहेस ना.?

आणि माझा हात किरण ला घेताना काकीच्या छातीवर touch झाला.

काय सांगू तुम्हाला काय फील होता एक्दम मऊ कपासासारखे स्तन होते काकीचे.

काकीला पण कळले होते माझा हात कुठे लागला होता ते. पण ती काही बोलली नाही.

काकी – किरण फक्त माझा आहे. हो कि नाही किरण.?

मी परत किरण ला माझ्या कडे घेण्यासाठी हात काकी कडे केला आणि ह्या वेळेस जरा जोरात तिच्या स्तनवरून हात फिरवला.

ह्या वेळेस पण ती काही बोलली नाही.

मी – किरण चाल ये माझ्या कडे मी तुला चॉकलते देतो. आणि तुला बाहेर फिरायला घेऊन जातो.

Kaki – किरण हा दादा काही तुला देणार आणि आणि पावसात बाहेर पण तुला जाता येणार नाही.

ह्या सगळ्यात किरण स्वतःहून उठला आणि माझ्या मांडीवर येऊन बसला.

आणि काकी त्याला खेचण्यासाठी पुढे येउ लागली आणि किरण ला घेण्याच्या झटपटीत तिने माझ्या बाबुराव ला touch केला आणि माझ्या डोक्यात एक तीव्र सनक गेली आणि माझ्या बाबुराव ने त्याची पूर्ण टाकत लावून उभा राहिला आणि आता तो स्पष्ट पणे काकी ला दिसत होता.

तरी पण काकीने परत किरण ला घेण्याच्या बहन्याने माझा लुंड हातात पकडला आणे त्याला माझ्या कडे बघून स्मित हास्य देऊ लागली.

मी – काकी काय करतेस

काकी – काही नाही तू जे करत आहेस तेच मी करत आहे

Mi – मिबकुथे काय केले

Kaki – मला काही समाज नाही असे समजू नकोस बाथरूम मध्ये पाहिलं मी तू काय केलेस ते.

Mi – मी काय केले मी तर अंघोळी करून आलो

Kaki – मग माझे कपडे ओले कसे झाले

मी – मी कुठे काय केले तुझ्या कपड्यांना

Kaki – हे बघ खोटं बोलू नकोस माझ्या आणि तुझ्या शिवाय ह्या घरात आता तरी कोणी नाही. आणि मी तर काका कामावर गेल्यावर कपडे धुवायला टाकले होते.

तेव्हा मला वाटले कि आता खोटं बोलून काही फायदा नाही.

Mi – सॉरी काकी मला तसें काही करायचे नव्हते पण ते चुकून झाले.

Kaki – ओके जाऊदे तुला माफ केले.

Mi – पण आता तरी सोड

Kaki – हम्म सोडते. पण एका आठीवर.

Mi – कसली

Kaki – आता जे काही झाले ते आवळ्या दोघात असेल तू कोना ही बराबर शेरे करणार नाहीस.

Mi – ओके प्रॉमिस.

आणि मग काकी ने माझं लुंड सोडला आणि माझ्या पायावर पाय घासू लागली

आणि ती आता मला एक्दम चिटकून बसली हाती त्यामुळे तिच्या अंगाची गरमी मला जाणवत होती.

मी किरण ला माझ्या मांडीवर बसवून मोबाईल वर कार्टून दाखवत होतो तर एका हाताने काकीचा हात हातात घेऊन चोळत होतो.

आणि काकी पण माझ्या पायाला पाय घासत होती.

मी हळूच माझा हातयाचा कोपरा काकीच्या बॉल ला सीडीने touch करत होतो काकी ने पण आता श्वास जोरात घायला चालू केले होते.

आई अचानक काकी ने माझा हात उचलून तिच्या मांडीवर ठेवला.

मी ही हाताची काही हालचाल नाही केल. आणि तसाच बसून राहिलो.

आता काकी ला चांगलाच कांड चढत होता तर तिने तिचा डावा पाय उचलून माझ्या उजव्या पायावर ठेवलं आणि माझा हात तिच्या डाव्या मांडीवर ठेऊन त्यावर हाताची हालचाल करायला लावू लागली.

मी ही मग मॅक्सि वरून काकीच्या मांडीला घासत होतो आणि हळू हळू माझा हात मांडीच्या आतील बाजूला घेऊन जात हितो तेव्हा काकी कन्हू लागली.

मग मी माझा हात अजून आठवघेवून गेलो आणि हळूच वर आणला तर मला काकीची पॅंटी जाणवली आणि मी हात हळुवार पुची वरून पोटावर आणला ह्या क्रियेने काकी ने जोरात उससा सोडला. मी लगेच माझा हात तिथून बाजूला केला.

तो उससा ऐकून किरण ने विचारले.

Kiran – काय झाले मम्मी.

Kaki – काही नाही रे बाळा जरा पोटात दुखलं.

Mi – काकी मग जाऊन जरा आराम कर. कधी पासून काम करतेस दमली असशील.

Kaki – दमणारी बाई नाही मी. खूप काम करू शकते. समजेल तुला.

Mi – कसे काय समजेल.

Kaki – वेळ येईल तेव्हा

Mi – कधी येईल.

Kaki – खरी वेळ तर आता आहे पण ह्याच्या समोर नको. तू तोपर्यंत वरच सुख दे मला.

Mi – म्हणजे कसे.

Kaki – आता देत होतास तसें,. मी पण तुला देते आणि आज थोडे वातावरण पण थंड आहे तर मजा येईल.

Mi – चालेल पण किरण चे काय.

Kaki – तो जागा असे पर्यंत असेच करू.

Mi – चालेल

ह्या पुढील घटना पुढल्या भागात.

कृपया कंमेंट करून सांगा कशी वाटली स्टोरी ते.

This story माझ्या काकीची गोष्ट – 2 appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page