माझ्या काकीची गोष्ट – 3

प्रिय वाचकनो आदीच्या भागात आपण वाचलंच असेल कि कसे मी आणि काकी जवळ आलो होतो ते.

काकी आणि मी किरण सोबत सोफ्यावर बसलो होतो.

मी माझ्या उजव्या कोपराने काकीच्या स्तन चोळत होतो काकी ला मजा येत होती. किरण पण आमच्या सोबत बसून मोबाईल वापरात होता तर त्याचे जास्त काही लक्ष्य नव्हते आमच्यावर.

मी हळूच किरण ला गोंजारता गोंजारता माझा हात काकीच्या मांडीवर ठेवला आणि वर वर हात फिरवू लागलो

काकी ला पण आता राहवत नव्हते म्हूणन तिने पण तिचा हात माझ्या मांडीवर फिरवायला चालू केला.

मग मी हात फिरवता फिरवता काकीला निहारत होतो ती ला आता राहवत नव्हतं

मग मी माझा हात हळूच तिच्या स्तानावर ठेवला आणि हळू हळू दाबू लागलो. आणि हे काही किरण ला कळावं नव्हते कारण त्याच्या पाठेमगे हे सगळे चाले चालू होते.

मी काकीचे बॉल दाबत दाबत हळूच तिचे मनुके मॅक्सि आणि ब्रा वारूच पकडून पिलाले तशी काकी ने जोरात किंचली फोडली आणि किरण दाचाकाला आणि तो खाली उताराला आणि आमच्याकडे बघू लागला.

आम्ही दोघे पण घाबरलो आणि सावरासारावी करून एकमेकांपासून दूर झालो.

पण माझा मूड खराब झाला आणि काकीचा सुद्धा आणि ती मला डोळ्यांनी राग व्यक्त करू दाखवत किचेन मध्ये गेली.

तसा मी किरण ला बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि त्याला तिथे तोड्यावेळ रामावलं आणि बाथरूम मध्ये गेलो मुतायला

पण लुंड कडक असल्यामुळे मुतायला पण येत नव्हती म्हणून मग काकीचा विचार करून हलवायला चालू केल आणि मी दरवाजा लावायला विसरून गेलो.

तेवढ्यात मी काकीच्या नावाने मूठ मारत असताना काकी तिथून बेडरूम मध्ये जात होती तर तिची नजर माझ्या वर गेली आणि ती ही माझा सोता बघत तिथेच उभी राहिली.

आणि मी काकीचे नाव घेऊन मूठ मारत होतो तर तिला तिचे नाव ऐकल्यावर कांड चढला आणि ती ही तिथेच उभी राहून बॉल वर आणि पुची वर मॅक्सि वरून हात फिरवू लागली आणि उससे सोडू लागली.

ते उससे ऐकून मी भानावर आलो आणि पाठीमागे बघितले तर काकी तिच्या पुच्चीवर हात फिरवत होती. मी लाजने पटकन माझा लवडा पॅन्ट च्या आत मध्ये टाकला आणि बाहेर येणार तेवढ्यात काकी पण भानावर आली आणि ती ही बेडरूकम मध्ये गेली.

मग मिबतीला फोल्लोव करत बेडरूम मध्ये गेलो आणि ती च्या बाजूला जाऊन बेडवर बसको ती किरण ला दूध बिस्कीट भारत होती.

Mi – मला पण मिळेल का दूध बिस्कीट.

Kakhi – हो देते ना पहिले ह्याला भरवते.

Mi – chalel. Aani mi kakichya मागे बोच्यावर हात फिरवू लागलो आणि भोकात बोट घालण्याचा प्रयात करू लागलो.

पण तेव्हा मला जाणवलं कि काकी ने मॅक्सि च्या आत मध्ये काही घातले नाही आहे.

ती आत मध्ये नागडी होती.

ती ने हे सगळे किटचें मध्ये असताना केले असणार ह्याचा मला doubt होता म्हूणन मी लगेच उठलो आणि किटचें गाथाले.

Kaki – अरे काय झाले कुठे चालला.

Mi – काही नाही आलो जरा खात्री करून

Kaki – कसली खात्री.

Mi – जे आता काही फील झाले त्याची.

Kaki – मला काही समजेल असे बोल.

Mi – आललोच.

मी तासाचा किचेन मध्ये गेलो आणि काकीची चड्डी शोधू लागलो कारण मनुका पिलाल्यावर ती डायरेक्ट किटचें मध्ये गेली होती आणि तेव्हा तिने चड्डी घातलीस होती.

मी थोडे इथे तिथे शिधाल्यावर मला तिची चड्डी किटचें trolley madhye gundalun thevaleli disali.

मी तिला हातात घेतले आणि निहारू लागलो.

ती पुचीच्या वर पूर्ण भिजली होती कारण खूप वेळ आमचा जवळ जवळ 1 तास अंग घासायचा प्रकार चालू होता आणि ती खूप गरम झाली होती.

मी त्या चड्डीला नाकाजवळ धरले आणि वास घेत बेडरूम मध्ये आलो तर काकी सुद्धा आचार्यचाकीत झाली माझ्या अस्या वागण्याने.

Kaki – अरे काय करतोयस हे. आणि तुला कुठे मिळाली.

Mi – काय मस्त वास येत आहे. नशा चढली आहे मला या वासाची. आणि मी हेच खात्री करायला गेलेलो कि तू किटचें मध्येच काढली आहेस का कारण आता हात फिरवताना फक्त तुझं मास हाताला लागलं म्हणून.

Kaki – हम्म मुच काढली खूप ओली झाली म्हनुन आणि खाज यायला लागली.

Mi – मला सांगायचं ना खाज येत होती तर मी खाजावून दिले असतें.

आणि मी माझा हात तिच्या बोच्यावर ठेवून जोरात दाबले

तसें ती शाहरुन गेली आणि मला ओरडली.

मी ही आता थांबणारा नव्हतो मग मी ही माझा हात तिच्या खांद्यावरुन अगदी बोच्छा पर्यंत फिरवणे चालू ठेवले

आणि अजून एक लक्षात आले कि काकी ने ब्रा सुद्धा काढली आहे

म्हूणन मी तिच्या पाठीमागून कणा पर्यंत गेलो आणि तिला कानात विचारले.

Mi – खालचे तर हाती लागले वरचे कुठे आहे.

Kaki – ते पण काढले आहे तिथेच पाठी ठेवले आहे. पण त्याला नको हात लावूस ते खराब करशील तुझा गाळून त्यात.

Mi – मी नाही खराब करणार मला फक्त बघायचे होते.

Kaki – नंतर बघ. आधी जे हाताला मिळाले आहे त्याचा उपभोग घे.

मग मी माझा हात पाठीमागून पुढे आणले आणि तिचे बॉल कुस्करून लागलो आणि आता तिने जोरात moan करायला चालू केले आणि ती तिची पाठ पाठी होऊन माझ्या कडक लवड्यावर घासून लागली.

This content appeared first on new sex story .com

किरण ह्या सगळ्या पासून वेगळ्याच दुनियेत होता त्याला काही माहित नव्हते. काय चालू आहे ते.

मग मी काकीच्या मांडीवर हात ठेऊन तील अजून जवळ घेऊन तिच्या पुच्चीवर हात फिरवू लागलो तिने पायाची घातलेली घडी सोडली आणि पाय सोडून माझ्या अंगावर अंग टाकून बसली आणि आता पर्यंत किरण चे खाऊन झाले होते म्हणून तो आमच्या कडे पाय करून पोटावर झोपून मोबाईल बघत होता.

मी टोच चान्स घेतला आणि काकी ची मॅक्सि payakadun var karu lagalo आणि एका हाताने तिचे बॉल कुस्करून लागलो ती नुसती बेड वर तडफडत होती आणि तिच्या हालचाली मुळे माझ्या लंडावर पण तिचा स्पर्श होत तो ही हलला जात होता.

शेवटी मी तूंचि मॅक्सि तिच्या मादी पर्यंत आणली आणि मांडीवर पहिल्यांदा हात लावून चोळत होतो.

तिच्या मांड्या गोर्यापन आणि भरलेल्या होतंय.

आणि उजव्या मांडीवर एक छोटा तील सुद्धा होता. मी हळू हळू तिच्या मंदी चा आस्वाद घेत होतो आणि ती माझ्या कानात कण्हत होती.

Kaki – हळू कर. किरण ला कळेल आपण काय करतो आहे ते.

Mi – काही कळणार नाही तो मोबाईल मध्ये बुसीय आहे तू फक्त जोरात ओरडू नकोस.

तुझ्या मांड्या khup गोर्या आहेत काकी.

Kaki – तुला आवडल्या का?.

Mi – हो खूप आवडल्या.

Kaki – अजून पण खूप काही गोष्टी आवडतील तुला.

Mi – हम्म. आणि मी मानेवर किस करायला चालू केला. आणि किसा काराटा करता हळू हळू तिच्या कानाच्या पकल्या तोंडातला घेतल्या आणि चोखु लागलो ह्या हाल्याने ती अजून चेवताळली आणि तिने माझा मांडीवरचा हात उचलू तिच्या पुच्चीवर ठेवला.

मी फर्स्ट टाइम्स कोना बाईचा अंगावर असा हात उस्फुर्तपणे फिरवत होतो.

तिची पुच्ची कमरसने ओली झाली होती. त्यामुळे माझा हात सारखा तिथून खाली सरकत होता.

मी फर्स्ट टाइम्स करत होतो म्हणून काकी ने माझं्क हात डायरेक्ट तिच्या दाण्यावर पकडून ठेवला आणि मला कळले कि कि ते काय आहे ते मग मी लगेच माझ्या बोटाने हालचाल करू लागलो आणि काकी आता तिच्या अंत सीमेवर यायला लागली होती. मी ही जरा अजून जोरात बोट हलवायला लागलो होतो.

आता काकी ने तिची मॅक्सि जवळ जवळ पोटावर घेतली होती आणि एका हाताने तितचे स्तन कुस्कारात होती. मी पहिल्यांदाच काकीचे उघडे पोट बघितले होते थोडे स्ट्रेच मार्क्स होते पोटावर डिलीव्हरी चे असताईल असे मला वाटले कारण ती डिलीव्हरी नंतर सुटली होती.

मी पण मग माझा बाबुराव बसूनच काकीच्या पाटीवर बोच्यात उचलून घासू लागलो. तेवढ्यात काकी ने एक जोरात सिस्करी सोडली आणि सगळं पाणी बेड वरच सोडले आणि माझ्या अंगावर निश्चितपणे पडली पण माझा अजून ही हात तिच्या पुचीवर फिरत होता.

Mi – कसे वाटले.

Kaki – मॅक्सि खाली करत. खूप छान वाटले खूप दिवसांनी अशी झाडाली आहे मी. मला तुझा सहवास खूप आवडला. आणि तुझी सत्यके पान आवडली असे वाटले नव्हते कि तू फर्स्ट टाइम्स कोणाबरोबर करत आहे. कुठे शिकलास हे सगक.

Mi – मी कुठे काय केल तूच करून घेत होतीस सगक. आणि तजोड फार मी विडिओ मध्ये बघितलं होते तसें करत होतो.

पण आता तुझं तर झालं माझं काय.

Kaki – मी करते तुला पण सॅटिसफाईड पंनथीदा धीर धर.

Mi – मला आता राहावत नाही. किरण ला तू झोपव आता आणि मला कर.

Kaki – किरण काय आता झोपणार नाही. मी तुला वेळ आली कि चान्स देईन.

आणि परत काका पण येउ शकतात त्यामुळे आता नकोच.

जे काही आता झाले ते अचानक झाले आहे.

Mi – तू हे बरोबर नाही केलेस.

तेवढ्यात काकी ने तिची मन माझ्याकडे फिरवली आणि माझ्या ओठांवर तिचे ओठ ठेवले आणि चुंबन करू लागली.

तिने माझी पण गच्ची पडकून ठेवादी होती एखाद्या झवाड्या बाई सारखे तिने मला पकडून ठेऊन चुंबन करत होति.

तिने माझे थोंड पूर्ण तिच्या लाळेने ओले केले होते.

आणि तेवढ्यात किरण ने काही कारणासाठी काकीला हाक मारली.

आणि आम्ही एकमेकांपासून वेगळे झालो.

आणि काकी ने स्वतःची मॅक्सि सावरळी आणि किरण कडे जाऊन बसली.

अश्या प्रकारे आमच्या प्राणायाकरिडेला सुरुवात झाली.

पुढील घटना पुढच्या भागात.

कंमेंट करून नक्की सांगा स्टोरी कशी वाटली ते.

This story माझ्या काकीची गोष्ट – 3 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page