माझ्या काकीची गोष्ट

माझ्या प्रिया वाचकनो ही माझी पहिली स्टोरी आहे तर काही चूक झाली तर माफ करा.

ही स्टोरी आहे माझी आणि माझ्या काकी ची. माझ्या काकी बद्दल सांगायचे झाले तर ती साधी स्त्री होती. ती चे नाव अपर्णा होते. ती जास्त पण गोरी नव्हती आणि जास्त सावली पण नव्हती. तिचा माध्यम बांधा होता. ती चे बॉल अव्हेरगे साईझ चे होते तर गाण्ड खूप मोठी होती. तिला नेहमी मॅक्सि वर राहायला आवडते आणि मॅक्सि मधून तिची figure khup uthun disate.
तिची 34-40-44 साईझ आहे. काका ने तिला चांगलाच रेखीव पणा आणला होता.
मी मुंबई मध्ये राहतो माझ्या आई बाबा आणि एक भाऊ.
मी 20वर्ष्याचा असताना झालेली ही गोष्ट आहे.
मी मुंबई ला विरार ला राहतो. नुकताच माझं बारावी पासून झालं होतो. व पुढील शिक्षणासाठी माझी धावपळ चालू होती.
पण मला कुठेच ऍडमिशन मिळतं नव्हते. तर असेच दिवस जात होते. मी घरात बसून बसून कंटाळालं होतो तर एके दिवशी माझ्या काकांचा माझ्या पपांना कॉल आला आणि त्यांनी सांगितले कि माझ्या ओळखीने तुझ्या मुलाला ऍडमिशन करून देतो
पण त्याला नवी मुंबईला रोज यावं लागेल विरार वरून कॉलेज साठी
तर संध्याकाळी मला विचारलं तर मी हो बोललो कि मला चाले म्हूणन.
तर दुसऱ्या दिवशी मी आणि ‘पपा काकांनाच्या घरी गेलो
माक्सय काका ना एक मुलं होता. तो जेमतेम तेव्हा 7 वर्ष्याचा होता.
आणि माझी काकी तेव्हा 38 वर्ष्याची होती.
माझ्या काकी बद्दल सांगायचे झाले तर ती खूप साधी भोळी होती. ती घरीच असायची आणि माझे काका एका कंपनी मध्ये इलेक्ट्रिसिन म्हणून काम करत होते.
मी जेव्हा घरी गेलो तेव्हा माझ्या काकांना चा मुलगा किरण मोबाईल वर खेळत होता. काकी किटचें मध्ये जेवण बनवत होती आमच्यासाठी. आणि काका टीव्ही बघत बसले होते.
मी जसा आत गेलो त्यांनी हसत मुखाने आमचे स्वागत केले. आणि मग आम्ही सोफ्यावर जाऊन बसलो. तेवढ्यात माझी काकी बाहेर पाणी घेऊन आली. तेव्हा तिने निल्या कलर ची साडी आणि ब्लऊस घातले होते. तीने आम्हाला पाणी दिले आणि ती स्मित हास्य करून निघून गेली.
मला तिने दिलेले ते हास्य खूप आवडले.
थोड्या वेळ इकडच्या तिकडच्या गोष्टी झाल्यावर आम्ही कॉलेज ला निघालो.
कॉलेले ला गेल्यावर तिथे काकांच्या ओळखीच्या इसमला भेटून त्याकडून फर्म घेऊन तो भरला वा ऍडमिशन करून घेतले.
ऍडमिशईन केल्यावर आम्ही परत काकांना कडे जेवायला आलो ठरल्या प्रमाणे. कारण आम्ही खूप लांबून आलो होतो. माझे ‘पपा आणि काका काही कामासाठी परत बाहेर गेले.
घरी आलो तेव्हा काकी ने साडी चांगले केली होती आणि ती मॅक्सि वर होती.

घरी आल्यावर काकी ने मला हात पाय धुवायला सांगितले. तर मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि पाणी ओटण्यासाठी मूग शोधू लागलो तर मला तिथे एका बदली मध्ये bra panty sadi aani parkar दिसली. वा त्याच्या खाली मग होता. मी तो उचलण्यासाठी आधी bra haht ghetali safed kalar chi होती ती. मग मी थोडे पॅंटी आणि तिथे पडलेलं कपडे आणि बरा बाजूला सारून मग उचललं आणि हात पाय भुवू लागलो.
पण ती ब्रा आणि पॅंटी माझं लक्ष्य सारखे वेधून घेत होती. आणि बाथरूम मध्ये पण आताच अंघोळी केल्याचा साबुन चा फ्रेश सुगंध दरवरला होता. आणि त्या कपड्यांमुळे मला खात्री होती कि काकी ने च आता अंघोळी केली असणार. म्हणून मी कुतूहलणे लांबून पॅंटी आणि बरा बघू लागलो तर मला पॅंटी वर सेन्टर ला पॅंटी थोडी पिवलसर आणि ओली दिसली मला कळलं कि हा काकीचा काम रस असणार. माझ्या डोक्यात नको नको ते विचार येउ लागले. मी कसा बसा हात पाय धुवून बाहेर आलो. आणि सोफ्यावर जाऊन बसलो.

तेवढ्यात किरण माझ्या मांडीवर बसला आणि मला त्याचे मोबाईल मधील गमे दाखवू लागला पण माझं लक्ष्य त्यामध्ये नव्हते सारखा काकी चा विचार चालू होता व त्याच्याने माझ्या पॅन्ट मध्ये तंबू होऊ लागला. तर मी किरण ला हळूच माझ्या मंदी वर बाजूला केले आणि पायावर पाय टाकून बसून राहिलो कि कोणाला संशय येउनये म्हणून.
तेव्हड्यात काकी माझ्या साठी जेवण्याचे टाळी घेऊन आली. आणि मला वर सोफ्यावर बसायला सांगतो होती पण मी नको बोललो आणि खाली जमिनीवर बसलो. कारण माझ्या घरी दिनिंग टेबलं नव्हता खोली छोटी असल्या कारणामुळे आणि मला खाली बसून जेवायला आवडते.
मी जेवायला सुरवात केली आणि किरण पण माझ्या बाजूला जेवायला बसला. थोड्यावेळाने काकी मला चपाती वाढायला आली तेव्हा ती वाढायला म्हणून खाली वाकली तर तिची मॅक्सि गळ्यासमोरून खाडी सैल असल्यामुळे मला तिचे स्तन ब्रा वरून दिसले तिने काळ्या कलर ची ब्रा घातलीस होती. आणि तिच्या पण ते लक्षायत आले तसें तिने हात पाठी मागे न्हेऊन मॅक्सि ठीक केली.
ह्या सगळ्या घटने मुळे मी थोडा घाबरलो. मला वाटल कि आता काकी माझ्या वर रागवणार पण तिने तसें काही केले नाही ती नॉर्मल वागली. नंतर परत ती भात वाढायला आली तेव्हवा ती पहिली खाली बसली आणि भात वाढला आणि वरण वाढले ह्या वेळी तिने जपून सगळं केले कारण ती पण त्या type ची बाई नव्हती.
नंतर जेवून झाल्यावर मी किटचें मध्ये थाळी ठेवायला गेलो तर काकी तिथे उभी राहून चपाती करत होती. स्वयंपाक गार छोटे होते दोन्ही सीडी ला कट्टा साल्यामुळे मी काकि ला पाठवून क्रॉस करून बेसिन मध्ये ताठ ठेवायला गेलो असता माझा कडक झालेला बाबुराव तिच्या बोच्यावर घासाला गेला आणि तिने सुद्धा काहीही न बोलता काम चालू ठेवलाई. मी हात तोंड धुवून परत बाहेर पडताना परत माझा बुल्ला तिच्या बोच्यावर घासाला गेला तेव्हा सुद्धा ती काही बोलली नाही उलट ति माझ्या कढे बघून हसली व जेवण कसे झाले आहे विचारले.
मी – चांगले झाले आहे. मला खूप आवडले. परत कधी तरी येईन जेवायला.
काकी – माझ्या हाताला चांगली चव आहे म्हणजे.
मी – हो.
काकी – तुला तर आता सारखेच यावे लागणारे कॉलेज ला तेव्हा कधी तरी ये जेवायला. तुला चांगलं चुगल कायायला घालते.
मी, ओके आवडेल मला.
मी परत सोफ्यावर येऊन बसलो आणि किरण बरोबर मोबाईल वर खेळू लागलो आणि थोड्या वेळाने माझे ‘पपा आणि काका घरी आले आणि प्पापणच जेवण झाल्यावर आम्ही घरी निघालो.
पण परतीच्या प्रवासात माझ्या डोक्यात सारखे बरं पॅंटी मॅक्सि मधून बघितलेले बॉल बोच्याचा स्पर्श हेच आठवून माझा बाबुराव ताठ झाला होता.
मी कसा बसा घरी पोहचलो आणि बाथरूम मध्ये जाऊन बौरव ला हलवून शांत केला. आणि बाहेर येऊन पडलो थोड्यावेळ.
रात्री जेवायला उठलो फ्रेश झालो आणि जेवायला बसलो तर मला परत तेच चपाती वाढतानाचे शान आठवून लागले आणि माझा बाबुराव परत उठू लागला. मी माझे जेवण पटापट आवरले आणि सोफ्यावर जाऊन बसलो.
आणि मी थोड्या वेळ काकी पुतण्याची सेक्स स्टोरी वाचली तर मला अजूनच ताव चढलाय मला खरोकर वाटत नव्हता कि मी माझ्या काकी बद्दल असा विचार करतोय जे काही सगळं झाले ते अचानक झालं होते आणि जाणूनबुजून झालं नव्हता.
मी वरात विचार करू लागलो कि मी जे काही करत आहे हे चुकीचे आहे. आणि सगळं विचार कारण सोडून दिले.
मी माझे कॉलेजव चालू आले आणि सगळ्यामध्ये busy झालो आणि काकी ला विसरून गेलो होतो.

This content appeared first on new sex story .com

This story माझ्या काकीची गोष्ट appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page