माझ्या गांडीची खाज मिटवणारा लवडा शेवटी मिळालाहॅलो मित्रानो आणि मैत्रिणींनो

माझं नाव विकास आहे. मी 19 वर्षाचा एक मुंबईच्या चाळीत राहणार मुलगा आहे. आमची चाळ रस्त्यापासून खूप आत आहे. त्यामुळे थिटे जास्त कोणी येत जात नाही. त्यात माझं घर शेवटचं. मी दिसायला गोरा आहे आणि चस्मा लावतो. तुम्ही शाळेत आणि कॉलेज मध्ये जी मोठा भिंगांवाला चस्मा लावून असलेली मुलं बघितली असतीलच . तो मीच आहे.

मी अभ्यासात हुशार आहे पण तेव्हडीच आवड मला सेक्स विडिओ बघण्यात पण आहे. मी सेक्स विडिओ बघण्यात एव्हडा वेडा झालो आहे कि रोज एक विडिओ तरी मला पाहावा लागतो. आठवड्यातून ४ ते ५ वेळा मला लंड हलवावा लागतो नाहीतर मन नाही भरत.

मी सर्व प्रकारचे विडिओ बघून झालो आहे. पण काही दिवसझाले मला मुलामुलांचे सेक्स विडिओ खूप आवडू लागले होते. मला मुलगा लंड तोंडात घेऊन चोखताना बघून खूप छान वाटू लागलं. मी दिवस रात्र तसेच विडिओ पाहू लागलो.

एकदा संध्यकाळी घरातले सर्व लग्नाला गेले होते. आणि २ ते ३ तासानंतर येणार होते. जसे माझे आई वडील बाहेर निघाले मी घरातला दरवाजा बंद केला आणि सेक्स विडिओ बघू लागलो. काही वेळातच माझा लवडा ताठला. त्या व्हीडिओ मध्ये एक मुलगा दुसऱ्या मुलाचा लवडा तोंडात घेऊन चोखत होता. ते बघून माझ्या पण तोंडाला पाणी येऊ लागलं. मला पण वाटू लागलं कि कोणाचा तरी लवडा असा चोखायला मिळावा. खूप मजा येईल चोखायला. मग त्या विडिओमध्ये एका मुलाने दुसऱ्या मुलाला वाकून उभं केलं आणि तो पहिला मुलगा मागे जाऊन उभा राहिला. मग त्याने लवडा हातात सरळ धरून दुसऱ्या मुलाच्या गांडीत हळू हळू घुसवला आणि त्याची गांड जोर जोरात मारू लागला.

ते बघून तर मी चक्क वेडाच झालो. विडिओ बघत माझं शरीर फार तापलं. मी लगेच माझे पूर्ण कपडे काढले आणि नागडा होऊन विडिओ बघू लागलो. नंतर उभ्या असलेल्या मुलाने लवडा गाडीतून काढला आणि खाली बसलेल्या मुलाच्या तोंडात दिला आणि चोकत चोकत त्याने पूर्ण पाणी त्याच्या तोंडात उडवलं. त्या मुलाने सुद्धा ते पाणी पूर्ण गिळून टाकलं. मला पण ते पाणी पिण्याची इच्छा झाली. तो विडिओ संपला पण इथे मी खूप गरम झालो होतो.

माझ्या लवड्यला आणि गांडीला खूप खाज सुटली होती. मी घरात नागडाच फिरत होतो. तेव्हड्यात मला कपाटाला लावलेला मोठा आरसा दिसला. मी जाऊन स्वतःला त्यात नागडा बघू लागलो. लवडा हातात घेऊन स्वतःला आरश्यात बघत होतो. मग वळून माझी गांड आरश्यात बघितली. गांड बघून मी अजून कुश झालो. मला गांडीची ती फट बघून कसतरी होऊ लागलं. मी माझीच गांड दोन्ही हाताने दाबून बघू लागलो.माझी गांड फार नरम आणि मोठी होती. गांडीच्या फटीत बोट फिरवून मजे घेऊ लागलो. मनात विचार येऊ लागला कि किती मस्त गांड आहे माझी. कोणी तरी येऊन या गांडीला मारावी. झवून टाकावी माझी हि गोरी गांड. मला माझ्याच गांडीशी प्रेम झालं होत. त्यावेळी मी माझीच गांड दाबत लवडा जोर जोरात हलवून घेतला आणि जस पाणी आल लवड्यातून, मी सर्व पाणी हातात गोळा केल आणि ते पियुन टाकल.

त्यादिवसापासून मला खूप इच्छा होत होती कि कोणीतरी माझ्या गांडीला हात लावावा. तिला प्रेमाने दाबून बघाव. मी अंघोळ करताना स्वतःच माझी गांड दाबून घेत असे.

मी बाहेर कोणी तरी शोधत होतो, तेव्हा एके दिवशी माझा एक मित्र जो रस्त्याच्या पलीकडे राहतो तो घरी आला. त्याचे नाव राजेश होते. राजेश सुद्धा वय 20 होत. आम्ही खूप वेळ माझ्या घरात मोबाइल वर गेम खेळायचो. माझी आणि राजेश ची खूप चांगली मैत्री झाली होती. तो दुपारच्या वेळी दररोज घरी येऊ लागला. आई वडील आणि मोठी बहीण तिघेही कामाला जात असे आणि आम्ही दोघेच घरी होतो.

मला हळू हळू जाणवू लागलं कि राजेश तो व्यक्ती असेल जो मला सुख देऊ शकेल. पण आता प्रश्न हा होता कि राजेशला मानवायचं कसं. तेव्हा मला एक उक्ती सुचली. एकदा मी गेम खेळता खेळता राजेशच्या मांडीवर हात ठेवला. मी अस रोज करू लागलो. कधी खालच्या बाजूला ठेवायचो तर कधी एकदम लवड्यच्या जवळ. मग मी रात्रीचे त्याला सेक्स विडिओ पाठवू लागलो. राजेश सुद्धा मला सेक्स विडिओ पाठवू लागला. आता आम्ही सेक्स बद्दल पण बोलू लागलो होतो.

मग आम्ही माझ्या घरी एकत्र बसून सेक्स विडिओ पण बघू लागलो होतो. काही दिवस असेच गेले. आता मला पुढचं पाऊल टाकायचं होत पण कळत नव्हतं कि पुढे काय करू. मग एकदा मला माझी एक जुनी काळ्या रंगाची शॉर्ट पेंट कपाटात मिळाली. ती फार जुनी होती. ती मी घातली पण ती मला खूप लहान होत होती. मी घालून जेव्हा कपाटाच्या आरश्यात स्वतःला बघितलं तर मला दिसले कि त्यात माझी गांड मोठी दिसत आहे. ती काळी पेंट गांडीला गच्च बसली होती. गांडीची फट पण छान दिसत होती. मी विचार केला आज राजेश जेव्हा घरी येईल तेव्हा मी हीच पेंट घालून बसेन आणि त्याला माझी गांड दाखवून गरम करेन.

दुपारी रोजच्या वेळेला राजेश घरी आला. मी ती काळी पेंट घालून होतो. रोजच्य प्रमाणे आम्ही मोबाइलला गेम खेळू लागलो. गेम खेळत असताना मी मध्येच उठून काही घरातलं काम करण्याचा बहाणा केला आणि मागून माझी गांड राजेशला दाखवत होतो. दोन ते तीन वेळा मी राजेश समोरून गांड हलवत गेलो. मग एकदा समोर कपाटातून कपडे काढायचा विचाराने मी वाकून माझी गांड राजेशला दाखवली.

त्यावेळी राजेश काही म्हणाला नाही. मला वाटलं कि हा उपाय पण नाही चालला. पण रात्री झोपायच्या आधी मी मोबाईल पाहिला तर मी खूप कुश झालो. कारण राजेश ने रोज प्रमाणे सेक्स विडिओ पाठवले होते पण आज त्यात मुलामुलांचे पण विडिओ होते. मी ते व्हिडिओ बघून परत त्याला मेसेज पाठवला कि छान आहेत. राजेश पण त्यावेळी जागाच होता. त्याने पण माझा मेसेज वाचला. मेसेज वाचताच त्याने अजून काही तसेच विडिओ पाठवले. त्यावर सुद्धा मी छान म्हणून मेसेज केला. आता दोघांना पण ते करायचं होत पण भीती सुद्धा वाटत होती.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी लवकर उठलो कारण रात्रभर झोप नाही लागली. तेव्हा सकाळचे ५.३० झाले होते. झोप नाही येत म्हणून मी मोबाईल घेऊन परत ते रात्री पाठवलेले विडिओ पाहत होतो. तेव्हड्यात अचानक एक मेसेज आला. आणि तो राजेशचा होता. त्याने गुड मॉर्निंग लिहिलं होत. ते बघून मी खूप कुश झालो. कारण राजेशला पण झोप लागली नव्हती. मी त्याला पुढे विचारलं आज कितीला घरी येणार आहेस. राजेश ने रोजची वेळ सांगितली.

आज मी सर्व तयारी करून बसलो होतो. राजेश ठरवल्यावेळी घरी आला. मी आतून दरवाजा बंद केला. आम्ही माझ्या खोलीत खुर्चीवर नेहमीच्या जागी जाऊन बसलो आणि रोजच्या प्रमाणे गेम खेळू लागलो. दोघेपण काही बोलत नव्हतो. पण आता मला राहवत नव्हतं. मी मध्येच गेम थांबून राजेचने पाठवलेले विडिओ पाहू लागलो. राजेशने मला विडिओ पाहताना बघितल आणि गेम खेळणं थांबवलं आणि त्याने माझ्या हातातून फोन घेतला आणि तो विडिओ बघू लागला. मीही त्याच्या जवळ गेलो आणि हळूच एक हात त्याच्या मांडीवर ठेवला. मग मी हळू हळू माझा हात राजेशच्या मांडीवर फिरवू लागलो. माझा हात लागताच राजेशचा लवडा ताठू लागला. राजेश काही म्हणाला नाही. तो असाच मोबाईल हातात धरून खुर्चीवर बसून होता,

मी हळू हळू हात लवड्यजवळ आणला आणि शेवटी हात पूर्ण लवड्यवर ठेवला आणि लवडा दाबू लागलो. मला तो पूर्ण ताठलेला जाणवत होता. मी हळूच त्याची पेंट खाली करून लवड्याला बाहेर काढला. लवडा बाहेर येताच राजेशचा स्वास वाढू लागला.

आह्ह आह आह
आह हं अहाहा

राजेश काही बोलत नव्हता. तो फक्त मोबाइलला धरून विडिओ बघत होता. मी हळू हळू राजेशचा लवडा वर खाली करून हलवू लागलो. त्याचा लवडा बाहेर काढताच खूप मोठा झाला. आणि खुप गरम होता. मला आता राहवलं नाही तर मी लगेच राजेंच्यासमोर बसलो खाली आणि राजेशचा लवडा तोंडात घेतला.

राजेश जोर जोरात तोंडाने आवाज करू लागला.

अहाहा अहाहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहाहा अहाहा अहहह अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहाहा अहाहा अहाहा

पहिल्यांदा कोणाचा लवडा चोखायला मिळाला होता. खूप भारी वाटत होत. राजेशचा लवडा एक्दम कडक आणि मोठा होता. माझ्या तोंडात पूर्ण जातच नव्हता. मी त्याच्या लवड्यचा गुलाबी भाग चाटत लवडा पूर्ण तोंडात घातला. जोर जोरात राजेशचा लवडा चोखु लागलो. राजेशने मोबाइलला बाजूला ठेवल आणि तो माझ्या केसांना कुरवाळत मला साथ देऊ लागला. राजेशनि त्याचा शर्ट काढून बाजूला फेकल.मग त्याने माझं पण tshirt वर करून काढून टाकलं.

आता माझं शरीर पूर्ण तापलं होत. मला काहीच सुचत नव्हतं. मला काही आता फरक पडणार नव्हता कि राजेश माझ्याबद्दल काय विचार करेल. मग मी लगेच उठलो आणि राजेश समोर माझी पाठ फिरवली आणि एका झटक्यात माझी शॉर्ट पेंट आणि आतली चड्डी काढून स्वतःला पूर्ण नागडं केलं. राजेश माझी गोरी गांड बघून वेडाच झाला. तो लगेच उठला आणि त्याने उभ राहून माझ्या गांडीच्या फटीत त्याचा लवडा घुसवला आणि मला घट्ट मागून मिठीमारली.

राजेश खालून त्याचा लवडा माझ्या गांडीवर घासू लागला. मग त्याने मला सरळ केले आणि माझ्या होठांवर तो तुटून पडला. तो घट्ट माझं डोकं धरून मला चुंबन घेऊ लागला. माझ्या मानेवर पप्पी घेतली आणि खाली खाली जाऊ लागला. मग राजेशने माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखले. तो जिभेने निप्पल चोखु लागला.

त्यानंतर राजेश ने मला वाकून पलंगाच्या बाजूला उभे केले आणि तो माझ्या मागे गेला. त्याने हळूच माझ्या गांडीला लवडा लावला. आदी त्याने लवड्यला माझ्या गांडीच्या फटींमध्ये वर खाली करून घासला. त्यानंतर त्याने हळूच गांडीच्या भोकावर लवडा टेकवला. आणि हळू हळू धक्के देत आत टाकू लालग. लवडा आत जाताना माझी हृदयाची धकधक वाढू लागली. राजेशचा तो ताठलेला लवडा गांडीत जाताना मला जाणवू लागला. काहीवेळात राजेशने पूर्ण लवडा पूर्ण आत माझ्या गांडीत खुपसला आणि गांडीला गच्च चिकटून उभा राहिला. त्यानंतर त्याने माझी कमर दोन्ही कडून पकडली आणि लवडा गाडीतच गोल गोल फिरवू लागला. मग त्याने हळू हळू लवडा माझ्या गांडीत आत बाहेर करायला सुरवात केली.

आता राजेशचा लंड माझ्या गांडीत आत बाहेर होत होता. राजेश तोंडाने आवाजही करू लागला.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा
अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्हमला सुद्धा खूप मजा येऊ लागली आणि माझ्या तोंडून पण आवाज येऊ लागला.

अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहा आह्ह अहाहा आआह्ह आह्ह्ह
आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहा

राजेश ने हळू हळू त्याची गती वाढवली. तो आता जोश मध्ये माझी गांड मारू लागला. त्याने जोर जोरात फटके देण्यास सुरवात केली. त्याने मी जोर जोरात ओरडू लागलो.

आह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह आहाहा
अहाहाहाहाहा अह्ह्ह आआह्ह

राजेश मदहोश होऊन माझी गांड मारत होता. त्याने माझी कमर घट्ट पकडून ठेवली होती आणि जोर जोरात मला चोदु लागला.काही वेळाने त्याच पाणी येणार होता तर त्याने मोठे मोठे जोराचे फटके दिले गांडीवर. काही वेळाने मोठा स्वास घेत सर्व पाणी माझ्या गांडीत उडवलं. मला गांडीत त्याच गरम पाणी उडताना जाणवलं. मग त्याने मला सोडल आणि मागे सरला. राजेशचा लवडा हळूच माझ्या गाडीतून निघाला आणि राजेश परत खुर्चीवर जाऊन बसला. माझा पण स्वास चढला होता. मी सुद्धा माझ्या पलंगावर जाऊन झोपलो.

काही वेळाने राजेश ने त्याचे कपडे घातले आणि तो घरी निघून गेला. त्या दिवसा नंतर आम्ही रोज झवाझवी करू लागलो. राजेश मला रोज झवत असे. माझ्या गांडीला शेवटी रोज झवणारा लवडा मिळाला.You cannot copy content of this page