माझ्या जिवलग मित्राची ईच्छा पुर्ण केली

नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे!! मजेत ना!!
मजा येतेय ना झवाझवीच्या कथा वाचुन!!
मित्र – मैत्रीणीनो आपल्याही बुल्ल्या व पुच्यांमध्ये वळवळ होत असेल ना!!

मी पण काय विचारतोय तुंम्हाला!! हे तर होतच असतं

बरं असो!! आज मी एक वेगळी कथा तुमच्यासाठी घेऊन आलोय. जी माझ्यासोबत घडलेली आहे. ती कथा आहे माझ्या व माझा मित्र विलास दोघांमधील.
!! कसे एकदा विलासने माझ्या मोठ्या बुल्ल्याकडुन त्याची गांड मारुन घेतली आणी मग ***!!!

तर मित्रांनो ही घटना आहे तेंव्हाची जेंव्हा मी इंजिनिय रींगच्या शेवटच्या वर्षाला होतो.
माझा मित्र आमच्या घरापासुन दुसर्या गल्लीत भाड्या च्या घरात रहात होता, तो एकटाच रहात असे. त्याचे गाव साधारण १०० कि.मी. दुर असेल. तो नोकरीसाठी इकडे आला होता. २ वर्षापासुन तो एका कंपनीत आहे

त्याने डिप्लोमा केलेला आहे, व तो कंपनीत सुपरवाय झरचे पदावर आहे.
तो माझ्यापेक्षा ४ वर्षांनी मोठा आहे. दिसायला साधा रण आहे. ऊँची ५.२” शरीरयष्टी साधारण, पण त्याची गांड बायकांसारखी गोल गरगरीत व बाहेर आलेली होती. त्याने अजुन लग्न केलेले नव्हते.

माझे व विलासचे चांगले जमत असे, एकमेकांशी सगळ्या गोष्टी शेअर करत असु. सुट्टी दिवशी तर आंम्ही दोघही पुर्ण वेळ एकत्र घालवत असत.
फिरायला जाणे असो, पिक्चरला जाणे, कधी नदीवर पोहायला जाणे असो, हाँटेलमध्ये जेवायला जाणे असो तो मला घेतल्याशिवाय कुठेही जात नसे. रविवार म्हटल की आमची धम्माल असायची. घरच्यांना पण हे सर्व माहीत होत.

असच एका रविवारी त्याच्या बाईकवरून फिरायला निघालो होतो, पावसाळ्याचे दिवस होते. आंम्ही डँमवर फिरायला गेलो होतो. दिवसभर खुप मजा केली दोघांनी व संध्याकाळी ६-९ पिक्चरला बसलो होतो.
९.३० पिक्चर संपला आणी बाहेर आलोतर बारीकसा पाऊस पडत होता. आभाळ ढगांनी भरलेले होते.

थोड्यावेळ थांबून विलास म्हणला चल सौमित्र आपण
इथ थांबण्यापेक्षा एखाद्या चांगल्या हाँटेलमध्ये जाऊन जेवण करून घेऊया, असही जेवणाची वेळ झालीय.
मी म्हटल – चालेल विलास, या पवसाचा पण काही भरोसा नाहीये.!!

मग आंम्ही एका हाँटेल मध्ये आरामशीर जेवण केलं,
तोपर्यंत १०.३० वाजले होते. मग आंम्ही घरी निघालो तेंव्हा पाऊस झिरझिर चालुच होता. निम्म्या रस्त्यात आल्यावर अचानक पावसाचा जोर वाढला होता, आंम्ही दोघेही पुर्णपणे भिजलो होतो. विलास म्हणला आता रूमवर जाऊनच थांबायच कितीही भिजलो तरी चालेल सौमित्र!!

आमच्या आंगात जोश होता त्यामुळे आंम्हाला पावसा च्या भिजण्याने आंम्हाला काही फरक पडत नव्हता. पण गारठा जाणवत होता, माझ्यापेक्षा विलासला जास्त गारठा जाणवत होता. तो मागे सरकुन मला चिटकत होता त्यामुळे दोघांनाही उबारा मिळत होता.

रात्रीचे ११.० वाजता विलासच्या रुमवर पोहोचलो. आंम्ही दोघेही चिंब भिजलो होतो व गारठ्याने कुडकुड त होतो. पहिल्यांदा आंम्ही ओली कपडे अंगावरून काढली पण माझ्याकडे दुसरी कपडे नव्हती घालायला
मी ओल्या अंडरपँन्ट मध्येच उभा राहुन विचारल अरे यार विलास आता काय करायच!!

तर विलास म्हणाला आता इथे कोण आहे का बाई माणुस बघायला!! आपण दोघच तर आहोत आणी आपण एकमेकांना काय लाजायचंय!! आपण आजची रात्र अशीच काढुया!! आता माझाही नाईलाज
झाला होता मग आंम्ही दोघांनीही आपआपल्या अंडर पँट काढुन सर्वा कपडे सुकायला टाकले.

त्याची रुम १० x १० ची होती. तिथेच एक बेड होते. शेजारील छोट्या रुममध्ये किचन व बाथरूम होते.
मी अंडरपँन्ट काढताच विलास माझ्या झोपलेल्या ६ – ६.६” इंच, गोर्या बुल्ल्याकडेच होते. कपडे वाळत घालत असतानापण तो माझा बुल्ला एकटक रोखुन बघत होता.

विलास दार बंद करुन माझ्याजवळ आला व म्हणाला यार सौमित्र तुझा बुल्ला झोपलेल्या अवस्थेत सुध्दा कीती मोठा व गोरापान आहे, माझा बघ किती बारीक आहे हळकुंडासारखा!! मी त्याला म्हणल बस कर विलास हे बुल्ल्याच कौतुक चल झोपुया आता.

व आंम्ही दोघेही एकाच बेडवर वा एकाच चादरीत एकमेकांकडे तोंड! करुन गप्पा मारत झोपलो. मधुन अधुन त्याची मांडी माझ्या बुल्ल्याला घासत होती पण
मी तिकडे दुर्लक्ष करत होतो. नंतर माझी झोप केव्हा लागली कळलच नाही.!!

साधारण तासाभराने माझी झोप चाळवली कारण माझ्या बुल्ल्यावर कशाचातरी दबाव जाणवत होता. मी डोळे उघडुन पाहीलतर विलास माझ्याकडे पाठ करून मला चिकटुन झोपला होता, मी विचार केला की
थंडी वाजत असेल म्हणुन असा झोपेतच चिकटला असेल. पण त्यामुळे मला ही चांगलीच ऊब मिळत होती. आणी बरही वाटत होत.

पण खाली बघितल तर त्याच्या गोलगरगरीत गांडीच्या
फटीत माझा झोपलेला बुल्ला आरामात बसला होता.
मी गुडघे दुमडुन झोपलेलो होतो, तसाच विलासही गुडघे दुमडुन मला चिटकुन झोपलेला होता. त्यामुळे आमच्या दोघांची नागडी शरीरे एकमेकांना चिकटलेली
होती. मी गपचुप पुढे काय होतेय याची वाट पाहु लागलो होतो.

५-१० मिनीटातच विलास हळुहळु गांड हलवुन माझ्या
बुल्ल्याला त्याच्या फटीत दाबत होता. मला मस्त मजा
येत होती. आज पहील्यांदाच एक नागडा पुरूष असे चिटकुन झोपलेला होता आणी माझा बुल्ला त्याच्या गांडीच्या फटीत घासत होता.

५ मिनीट असच चालु होत, मी शांत होतो पण माझ्या बुल्ल्याला मी थांबवु शकत नव्हतो. तो गुबगुबीत गांडी च्या स्पर्शाने केंव्हाच उड्या मारू लागला होता. याची जाणीव होताच विलासने कुस बदलुन माझ्या कडे तोंड करत त्याचे ओठ माझ्या ओठांवर चिटकवत एक हात माझ्या पाठीवर टाकुन सर्वत्र फिरवु लागला होता.

आमच्या दोघांचे गरम श्वास एकमेकांना गरम करत होते. विलासने माझ्या ओठांचे कीस घेताच मी पण एका अनामीक भावनेने त्याला मिठीत घेतले व कीस करु लागलो. एक अनामीक ओढ दोघांमध्ये निर्माण होऊन आम्हाला कामातुर करत होती.

विलास माझी जीभ चोखत होता, त्याचबरोबर त्याच्या दोन्ही मांड्यामध्ये बुल्ला पकडुन घासत होता. मला हे सर्व नवीन व विचित्र वाटत होतं, पण त्यातही वेगळीच
मजा येत होती.

विलास म्हणला – सौमित्र तुझा हा गोरापान, लांबलचक
आणी जाडजुड बुल्ला खुपच आवडलाय रे!! ह्याला पाहील्यापासुन मांझ्या गांडीत खुप खाज यायला लागलीय रे!! असं वाटतयकी पटकन तुझा बुल्ला गांडीत घालुन पुर्ण गांड आतुन रगडुन टाकावी!!

This content appeared first on new sex story .com

प्लीज सौमित्र!! नाही म्हणु नकोस!! माझी खुप ईच्छा
झालीय तुझ्या बुल्ल्याकडुन झवुन घ्यायची.!!

मला त्याचा केवीलवाणा चेहरा पाहुन दया आली व माझ्या बुल्ल्यालापण एका भोकाची गरज होतीच मग मी कसा नाही म्हणणार होतो, मी त्याला हो म्हणताच तो उठला व मला उताणे झोपवुन माझा बुल्ला तोंडात घेऊन चोखायला लागला होता.

माझा बुल्ला मोठा असल्याने त्याच्या तोंडात मावत नव्हता, आर्ध्यापेक्षा थोडा जास्त बुल्ला तोंडात घेऊन आधाशासारखा चोखत होता. एक पुरूष पहील्यांदाच
माझा बुल्ला चोखतोय या भावनेनेच माझे सर्व अंग शहारून गेले होते. काय मस्त मजा येत होती मित्रांनो मला!!

माझ्या भावना अनावर होऊन मी माझे हात त्याच्या डोक्यावर ठेऊन बुल्ल्यावर दाबु लागलो होतो, विलास चा श्वास कोंडत होता. मग त्याने बुल्ला तोंडातुन काढला व खाली उतरून तेलाची बाटली घेऊन आला.

माझ्या ताठलेल्या बुल्ल्यावर त्याने तेलाची धार सोडत
एका हाताने पुर्ण बुल्ल्याला तेल चोळत पचपचीत केला व बेडवर येउन डाँगी पोझीशन मध्ये येऊन तेलाची बाटली हातात देऊन म्हणला माझ्या भोकाला तेल लाव. मग मी उठुन त्याच्या भोकावर तेलाची धार सोडुन एक बोट त्याच्या गांडीत घालुन फिरवु लागलो.

तेल लावुन त्याच्या गांडीच्या भोकाला मस्त आतुन बाहेरून पचपचीत केले. मग विलासने दोंन्ही हातांनी त्याची गांड फाकवुन धरली तसे त्याच्या गांडीचे भुर कट रंगाचे भोक आ वासुन तयार होते, ते बघुनच माझा
बुल्ला उड्या मारू लागला होता.

तो व्याकुळ झाला होता मग मी बुल्ला हातात धरून
त्याच्या भोकावर घासु लागलो. तसा विलास चेकाळत
त्याची गांड हलवु लागला होता. आता मलाही सहन होत नव्हते. मी एक जोरदार धक्का मारला तसा माझा
आर्धा बुल्ला विलासच्या गांडीत घुसला होता.

तसा विलास आआईईगगग करत ओरडला तसा मी थांबलो व दोन्ही हातांनी त्याची माँसल गांड दाबु लागलो व त्याच्या शरीरावर हात फीरवु लागलो तसा
तो म्हणाला जरा हळु हळु घाल रे!! खुप मोठा आहे तुझा!! खुप दुखतयरे सौमित्र!!!

मी ठीक आहे विलास पहीली वेळ आहे रे!! थोडा त्रास होणारच, आता नाही होणार!! असे म्हणुन मी आर्धाच बुल्ला हळु हळु आतबाहेर करू लागलो तस
विलासला मजा येऊ लागली. आणी तो ही गांड मागे पुढे करत बुल्ला गांडीत घेऊ लागला होता.

असे १० मिनीट करत माझा पुर्ण बुल्ला विलासच्या गांडीत घुसला होता. आता मला ही खुप मजा येत होती. मी दोंन्ही हातांनी त्याची कंबर धरून बुल्ला आत बाहृर करु लागलो तेला मुळे बुल्ला बुळबुळीत होऊन
त्याच्या गांडीत खोलवर घुसत होता.

विलासपण माझ्या बूल्ल्यावर जोरात धक्के मारत होता. मी पुर्ण बुल्ला बाहेर काढुन त्यावर अजुन तेल लावुन बुल्ला एका धक्क्यात आत घातला. विलास आता मला साथ देत म्हणाला आता जोरात झव सौमित्र!! जोरात ठोके मार, मस्त मजा येतेय आता!!!

तसा मी पण जोशमध्ये येऊन जोर जोरात त्याच्या गांडीवर दणके मारु लागलो तसा पच पचा फच पचा क फच फचा फच असा मादक आवाज घुमु लागला होता. आमच्या दोघांचाही कामाग्नी पेटुन उठला होता

आता मी कचाकचा त्याची गांड झवत होतो तो मादक
आवाजात कण्हत होता. २० मिनीटाच्या धुवाँधार झवाझवीनंतर माझ्या बुल्ल्याने गरम वीर्याच्या पिच कार्या विलासच्या गांडीत खोलवर मारण्यास सुरवात केली. तस विलासने त्याची गांड माझ्या बुल्ल्यावर दाबून धरली.

आणी मी ही त्याच्या कंबरेला मिठी मारुन त्याच्या पाठीवर पडुन राहीलो. विलास माझ्या बुल्ल्याचे वीर्य त्याच्या गांडीत खेचुन घेत होता. आता आंम्ही दोघेही शांत झालो होतो. थोडा वेळ असेच पडुन राहीलो होतो

१० मिनीटांनी आंम्ही उठलो व बाथरुमला गेलो. विला सने माझा बूल्ला धुवुन स्वच्छ केला, व नंतर त्याची चिकट झालेली गांड स्वच्छ केली. विलास म्हणला खुप मस्त मजा आली सौमित्र!! तु खूप मस्त झवुन काढली
माझी गांड, आता एकदम हलक वाटतय रे!!

मग आंम्ही दोघही बेडवर झोपलो मी म्हटल मला ही खुप मजा आली यार विलास, आज तर मी पहील्यांदा
असा अनुभव घेतलाय!! खुप भारी वाटतय रे!! अस वाटतयकी असाच बुल्ला गांडीत घालुन झोपावं!!

मग विलासने दोन्ही हातांनी माझा बुल्ला हलवुन परत
ताठ केला व माझ्याकडे पाठ करुन झोपला. त्याची गांड आता माझ्या बुल्ल्यासमोर होती. मी क्षणाचाही
विलंब न करता माझा बुल्ला हातात धरून त्याच्या गांडीत कचकन पुर्णपणे आत घातला.

मग मी त्याच्या अंगावर हात टाकुन, एकमेकांना चिट कुन झोपलो. मला जाग आली तेंव्हा सकाळचे ८.० वाजले होते. विलास ऊठुन आंघोळ करत होता, त्याला आँफीसला जायचे होते. मग मी ही फ्रेश होऊन कपडे घातले. विलासपण तयार झाला होता.

विलास म्हणाला आता दर रविवारी आपण गम्मत करत जाऊ सौमित्र!! तु माझा जिवलग मित्र आहेस सौमित्र!! तुझ्यासाठी मी काहीपण करायला तयार आहे. आणी हा तुझा घोड्यासारखा बुल्ला आता माझा आहे. त्याच बोलण ऐकुन मी म्हणलो हो रे विलास हा
आता तुझाच आहे. तु म्हणशील तेव्हा मी हजर राहीन खास मीत्रासाठी!!

अस म्हणत आंम्ही खोलीबाहेर पडलो त्याने मला माझ्या घरी सोडले व तो निघुन गेला.

तर मित्रांनो कशी वाटली माझी कथा!! आवडल्यास जरुर अभिप्राय द्या मित्रांनो!!
धन्यवाद!!

[email protected]

This story माझ्या जिवलग मित्राची ईच्छा पुर्ण केली appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page