मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग १०

आईच्या मऊ मांसल पोटावर बसून सलीमने तिच्या नाराज चेहऱ्याकडे माफी मागून पाहिलं आणि म्हणाला, ‘मला माफ कर आई, मला काय करावं ते कळत नव्हतं… बाहेर काढण्यापेक्षा आत खूप बरं वाटत होत.’ या असहाय्य बोलण्याने प्रिताचा क्षणिक राग लगेच थंड झाला. ‘ठीक आहे…’ ती म्हणाली; ‘तु शिकशील, आता हात वापर आणि माझ्या पोटावर झड, स्वतःला मोकळं कर.’ ‘पण मी कसं करणार आई? मी हे कधीच केले नाही.’ सलीम असहायपणे म्हणाला. प्रीथाच्या लक्षात आले, जगण्यासाठी लढताना या मुलाला कोणत्याही प्रकारच्या आनंदाची संधी कधीच मिळाली नाही, जेव्हा तुम्हाला पुढील अन्नपदार्थ कधी मिळतील याची खात्री नसते तेव्हा एखाद्याला स्वतःच्या शरीराचा शोध घेणे शक्य नसते, इतर मानवी इच्छा दबल्या जातात. जेव्हा तुमचे पोट रिकामे असते तेव्हा तुम्हाला इतर कोणत्याही इच्छा वाटत नाहीत. ‘तुला आठवतंय मी ते कसं केलं होत? मी तुझी पी पी कशी धरली आणि हळूवारपणे वर आणि खाली कशी हलवली? तसेच कर.’ प्रिताने त्याच्या चकाकणाऱ्या लंडाकडे बोट दाखवत सांगितले, ‘तुझ्या पी पी वर माझा भरपूर प्रेमरस आहे, वंगण म्हणून वापर, आता सुरू कर नाहीतर सुकून जाईल.’ ती म्हणाली.
सलीम आज्ञाधारकपणे त्याचा लंड हलवू लागला, त्याच्या हाताची हालचाल अननुभवी होती, त्याची पकड अनिश्चित होती कारण जास्तीत जास्त आनंद मिळविण्यासाठी किती दबाव आवश्यक आहे हे त्याला माहित नव्हते. ‘तो शिकेल.’ प्रीताने स्वतःला सांगितले आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या मांडीला हात लावला ज्याने तो तिच्यावर अडकला, तिची काख उघड करण्यासाठी पुन्हा तिचा हात वर केला आणि मोहक चेहरे केले ‘येस बेबी कम ऑन मम्मी… मला माझ्या त्वचेवर तुझे गरम वीर्य अनुभवायचे आहे. .. आह्हह्हह्ह…’ तिच्याकडे बघून तो जास्त वेळ थांबू शकणार नाही हे तिला माहीत असल्याने ती खोटी ओरडली. सलीम अस्ताव्यस्तपणे हलवत राहिला पण शेवटी हार मानली… या स्थितीमुळे अत्यंत उत्साही असतानाही तो या विशाल सुंदर स्त्रीच्या कोमलतेवर टेकला होता, तिच्या परमानंदाचा साक्षीदार होता, त्याला त्याच्या मूत्रमार्गात ती वाढ जाणवली नाही. ‘आई… आई…’ तो हताशपणे ओरडला, ‘… ते बाहेर येत नाहीये!’ तो उद्गारला. प्रिताने त्याच्याकडे प्रश्नचिन्हाने पाहिलं, ‘काय झालं? मी तुझ्याशी जसे केले तसे कर… सोपे आहे.’ ती म्हणाली. ‘आई, तू जसं केलंस तसं चांगलं वाटत नाहीये, माझे हात खूप खडबडीत आहेत आणि पी पी दुखत आहे.’ सलीम अशक्तपणे म्हणाला, त्याचे शरीर सुटकेसाठी ओरडत होते.
प्रीताला जाणीव झाली की तो खरं बोलतोय, रस्त्यावरच्या त्याच्या खडतर आयुष्यामुळे त्याचे हात खडबडीत झाले होते. तो मुलगा असूनही त्याचे हात रस्त्यावर राहणाऱ्या बांधकाम कामगारासारखे कठोर झाले होते. प्रिथा त्याच्याकडे बघून प्रेमाने हसत असताना त्याच्यावर सहानुभूती आणि प्रेमाची गर्दी उसळली. सलीमने तिचे मनगट पकडले आणि तिचा हात आपल्या लवड्याकडे नेला. त्याच्या पुढच्या कातडीला तिच्या तळहाताच्या रेशमी गुळगुळीत स्पर्श झाल्यामुळे तो आनंदाने कुजबुजला. प्रीताने तिची पकड थोडीशी उशीरा केली, त्याला चिडवण्यासाठी, त्याने आपले लिंग तिच्या तळहातावर घासले, तिचा हात इतका मऊ होता की त्याला वंगण घालण्याचीही गरज नव्हती, जरी सलीमचा प्री-कम गळत होता.

‘मम्मी… प्लीज… प्लीज तू पूर्वीप्रमाणे धर.’ त्याने किंचाळत विनवणी केली आणि प्रीताने तिच्या लांबलचक नाजूक बोटांनी त्याच्या धडधडणाऱ्या लिंगाला घेरले. त्याचा लवडा आता तिच्या हातात घट्ट गुंडाळलेला होता, प्रीथा हलवू लागली. सलीम आनंदाने ओरडला, ‘ओह माय गॉड आई, खूप छान वाटतंय… तुझा हात खूप मऊ आणि उबदार आहे आणि तू ज्या पद्धतीने ते करतेयस… ते अगदी परफेक्ट… आह… आह…’
प्रीथाने त्याला आत्तापर्यंत तीन वेळा झडवले होते आणि त्याला झडवण्यासाठी लागणारा वेग आणि दबाव तिला नक्की माहीत होता. तिने त्याच्याकडे टक लावून पाहिलं, त्याच्या खडकासारख्या कठीण लिंगावर काम करताना तो खूप गोंडस थरथर कापत होता, तो ज्या प्रकारे तिच्याकडे अर्ध्या चकचकीत डोळ्यांनी पाहत होता, जबरदस्त आनंदाने त्यांना अनेकदा बंद करत होता. तो लंड आता तिच्या हातात गुळगुळीत आणि चिकट वाटत होता. ती सोडून देईल या भीतीने त्याचा हात अजूनही तिचे मनगट धरून होता. शेवटी त्याच्या मांड्या अनियंत्रितपणे थरथरायला लागल्या, तिची कंबर दाबत, प्रीथाला त्याचा स्नायू ताठ झाल्याचे जाणवले आणि शेवटी झटके घेऊन सोडले. सलीम झडला. त्याचे घट्ट उष्ण वीर्य बाहेर आले, प्रथम तिच्या चेहऱ्याच्या खालच्या अर्ध्या भागावर शिंपडत, तिला जबरदस्तीने धक्का देत आणि नंतर तिच्या मानेवर आणि स्तनांवर, अर्ध पांढरे वीर्य आणि स्पष्ट रस आणि नंतर तिच्या पोटावर पसरले. सर्वत्र ओरडत तो खूप झडला होता. प्रीताला त्याने किती वीर्य सोडले यावर विश्वासच बसत नव्हता. त्याने तिच्या शरीराचा बराचसा वरचा भाग त्याच्या चिकाने माखला होता. ‘देवा… खूप सारं वीर्य आहे हे!’ प्रीथा उद्गारली. गेल्या तीन तासांपासून सलीमने एकमेकांच्या शरीराचा आस्वाद घेतल्याने त्याच्यात वाढलेले आणि वाढत गेलेले प्रेम शेवटी सलीमने सोडले.
परिश्रमाने धडधडणारी त्याची छाती, घामाची पातळ चमक त्याच्या गुळगुळीत शरीरावर चमकत होती. सलीम त्याच्या आईच्या पायावर कोसळला प्रीताने हात घट्ट धरले होते . ती त्याला स्वतःला स्पर्श करू देणार नव्हती, तिने त्याला सोडल्यानंतर लगेचच नाही. एक हात त्याच्या मनगटाभोवती गुंडाळला होता, तिने तिच्या उजव्या हाताचा वापर करून त्याच्या वीर्याचे शेवटचे थेंब न थेंब बाहेर काढले जे तिच्या झाटांमध्ये ओघळले. तिचा चेहरा सलीमच्या वीर्यानी माखलेला होता आणि प्रीताने तिचे ओठ चाटत त्याचे वीर्य चाखले. त्याला उग्र चव होती, प्रौढ व्यक्तीच्या खारट वीर्यासारखी नव्हत. तिला ते आवडले, थोडे गिळले. सलीम तिच्या मोठ्या मांसल मांड्यांवर थरथर कापत आणि धडधडत बसला.

परमानंदाचा झटका कमी झाल्यामुळे सलीमने शेवटी स्वतःला वर खेचले आणि प्रीताकडे पाहिले जी अजूनही तो बसलेला असताना पहुडली होती, तिचे वरचे संपूर्ण शरीर आणि चेहरा त्याच्या वीर्याने माखलेला होता, जो आता त्याचा घट्टपणा गमावत होता आणि तिच्या त्वचेवर सर्वत्र लोळत होता. ‘ओह माय गॉड मम्मी… खूप आहे!’ सलीम उद्गारला, त्याने त्याचा लवडा धरला आणि त्याच्याकडे पाहिलं, ‘मला कधीच माहित नव्हतं की यातून इतकं काही निघू शकतं… ही पांढरी गोष्ट!’ प्रीथा मनसोक्त हसली, ‘हा हा हा… तू इतके दिवस ते साठवून ठेवत आहेस म्हणून. तुम्ही जितका उशीर कराल तितका तो तुमच्या गोट्यांमध्ये जमा होईल. मला माहित नाही तू इतका वेळ कसा थांबलास, मला सांगशील का?’
‘काही नाही आई…’ सलीम लाजून हसला, आईच्या ओल्या चेहऱ्यावरून नजर खाली करत ‘मला फक्त तुझा आनंद लांबवायचा होता, तुला खूप छान वाटत होतं, मला माहित आहे की मी सोडले तर मी पुढे चालू ठेवू शकणार नाही आणि मला फक्त तुला तुझ्या लव्ह पॉटमधून अधिक मध सोडताना पाहायचे होते. जेव्हा तु तसे करते तेव्हा तु खूप सुंदर दिसते आणि जेव्हा तु झडते तेव्हा येणारा वास मला आवडतो.’
‘मलाही तुझा वास खूप आवडतो बेबी… बघ मला कसा वास येतोय… तुझ्या वीर्याला खूप स्ट्रॉंग सुगंध आहे.’ प्रीथा प्रेमाने म्हणाली. ‘आता हा सगळा गोंधळ तू मम्मीवर केलायस कोण साफ करणार?’ प्रीथा मस्करीत बोलली. सलीमचा चेहरा उजळला, ‘मी तुला साफ करीन मम्मी, मला काही कापड हवे आहेत… हे खूप आहे.’ त्याने खिल्ली उडवली. प्रीताने तिच्या उघड्या कपाटाकडे बोट दाखवले तिथे काही स्वच्छ टॉवेल होते. सलीमने पटकन त्यातील एक उचलला आणि हळूवारपणे, अतिशय हळूवारपणे तिच्या त्वचेवर थोपटले आणि तिच्या शरीरावरील द्रवरूप वीर्य पुसले. प्रीथा एकदम शांत वाटत होती, सलीम तिचे लाड करत होता. साफसफाईच्या बहाण्यानेही तो तिला फील करत होता, त्याचे हात तिच्या मऊ त्वचेवर आणि मांसावर काम करत आहेत हे तिला माहित होते आणि तिने त्याला नम्रतेने परवानगी दिली. तिने फक्त कल्पना केली की त्याला किती छान वाटत असेल, त्याच्या देवी आईची सेवा करताना त्याच्या आनंदाची सीमा नाही, त्याने आयुष्यात पाहिलेली सर्वात सुंदर स्त्री आणि तिने त्याला शारीरिक मिलन आणि आत्मीयतेचा आशीर्वाद दिला. पहाटेचे अडीच वाजले होते, या वादळाला काही अंत नाही म्हणून आभाळ अजूनही गर्जत होते. प्रीथा आणि सलीम दोघांनाही थकवा जाणवत होता. ते दुपारपासून सतत एकमेकांवर असे प्रेम करत होते, जसे उद्या येणारच नाहीये. त्यांचे अतृप्त प्रेम आणि एकमेकांच्या शरीराचा उत्कट शोध आता उबदार चमकत होता. दोघांनाही शांत व्हायचं होतं, एकमेकांच्या मिठीत राहायचं आणि रात्रभर विश्रांती घ्यायची होती. शारीरिक भूक भागल्यावर ते आध्यात्मिक स्तरावरील घनिष्ठ संबंधांच्या खोल तलावात वितळले. ‘आई, मी तुला मागून धरू का, बरं वाटेल…’ सलीमने विचारलं, प्रीथा त्याच्याकडे बघत हसली, तिला माहीत होतं की, त्याचा आकार तिच्या अर्धा असूनही एखादा पुरुष एखाद्या स्त्रीला जसं धरून ठेवतो, तसं तिला धरायचं होतं, त्यामुळे त्याला एक त्याच्या स्त्रीसाठी खोल बंधन आणि ताबा मिळेल. प्रीतासाठी हे ठीक आहे, ती त्याला मान देऊ शकते, त्याला सुरक्षित वाटू शकते आणि आतापासून ती त्याची आहे हे त्याला कळवू शकते.

सलीम मागे सरकला आणि तिला मागून घट्ट पकडले, त्याचे हात तिच्या मऊ पोटाला घेरले. एक शब्दही न उच्चारता ते तसे राहिले; सलीमने तिला प्रेमाने धरून ठेवत असताना प्रीथा तिच्या विचारात हरवली होती, सलीमने तिच्या केसांच्या सुगंधात, तिच्या खांद्यावर आणि मानेवरचा कोरडा घाम, तिच्या गुळगुळीत त्वचेवर अधूनमधून ओठ अत्यंत कोमलतेने घासल्यामुळे शांतता क्वचितच व्यत्यय आणत होती. प्रीथाला एवढं नाजूकपणे प्रेम कधीच मिळालं नव्हत, सलीम तिच्या अंगात विरघळून जाण्याची तळमळ करत होता, त्याने तिला जसं घट्ट पकडलं होतं, तसं तिला वाटत होतं. जरी तो फक्त एक मुलगा होता, कुपोषणाच्या बिंदूपर्यंत झुकलेला आणि तिचा अर्धा आकार, संरक्षणात्मकता आणि उबदारपणा त्याच्या हात आणि स्पर्शाने दिलेला असला तरी, प्रीथाला अयान सारखे कधीच वाटले नव्हते.
प्रीथा खाली सरकून सलीमकडे पाहत होती, ज्याचे कोमल हात तिच्या केसांतून फिरत होते, ती आता त्याच्या मांडीवर पडली होती. त्या पातळ हाडाच्या पायांनी तिला कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त दिलासा दिला. ‘बेबी, प्लीज मी थोडा वेळ तुझ्या मांडीवर आराम करू का?’ सलीम तिच्याकडे बघून हसला म्हणून तिने हळूच त्याला विचारले. ‘नक्कीच मम्मी, मला तुझ्या डोक्याला मालिश करू दे, तुला आराम वाटेल. मी खूप हळू करेन, मी वचन देतो.’ तो म्हणाला. ‘मला माहीत आहे बेबी तू करशील…’ प्रीथा गडबडली, तिचं मन सुटलं, आज जे घडलं त्यावर तिने विचार केला, ते खूप अचानक, अनपेक्षित, अचानक होतं. काही तासांपूर्वी ती एकटीच रडत होती, एक एकटी स्त्री जिच्याकडे सर्व भौतिक सुखसोयी पैशाने विकत घेता येतात आणि तरीही ती दुःख आणि एकटेपणाने त्रस्त होती. तिला नैराश्याच्या गर्तेत फेकून दिल्याने तिचे नुकसान झाले आणि आता तिथे तिला शारीरिक आणि भावनिक दोन्ही प्रकारे पूर्ण समाधान आणि समाधान वाटू लागले. तिने स्वतःला एका बंधनात अडकवले होते, एक विचित्र बंधन जे तिने कधीही ऐकले नव्हते किंवा पाहिले नव्हते, परंतु तिच्या जीवनाकडे पूर्णपणे भिन्न दृष्टीकोनातून पाहण्याइतके मजबूत बंधन होते. जसं घडायचं होतं तसं घडलं, सलीमला भेटायचं आणि सलीमला तिच्याकडून प्रेम आणि आसरा मिळणं नशिबात होतं. ते ज्या नातेसंबंधात फेकले गेले होते त्याचे वर्णन परंपरागत भाषेत करता येत नाही, त्यांना एकमेकांबद्दल वाटणारे प्रेम आणि करुणा हे एका मुलाचे-आईचे होते, त्यांना एकमेकांमध्ये मिळालेले शारीरिक समाधान हे चिरंतन प्रियकरांसारखे होते आणि त्यांची काळजी आणि समज, एकमेकांना आधार देण्याच्या करारात बांधलेले दोन आत्म्याचे सामायिक होते. त्यांचे वय आणि सामाजिक दर्जा यात अंतर असूनही ते अजिबात चुकीचे वाटले नाही. तिला वाटले की शेवटी सर्व काही ठीक आहे.

‘आई, काय विचार करत आहेस?’ सलीमने हळूवारपणे विचारले, त्याची बोटे तिच्या झुबकेच्या आत मागे फिरत होती, दूरवर हरवलेल्या तिच्या मोठ्या काळ्या डोळ्यांमध्ये खोलवर पाहत होती. प्रीताने त्याच्याकडे बघितले, तिची बोटे त्याच्या बोटांमध्ये गुंफली आणि त्याच्या केसांना आवळण्यासाठी दुसरा हात वर केला; तिला हे खरे आहे याची खात्री करायची होती. ‘काही नाही बाळा…’ ती म्हणाली. ‘पण तू एकदम उदास दिसत आहेस आई, माझं काही चुकलं का?’ सलीमने थरथरत्या आवाजात विचारले. ‘नाही, अजिबात नाही बाळा, ये, मला किस कर.’ प्रिताने हळूच डोकं हलवत त्याला आमंत्रण दिलं. सलीमने आपला हात तिच्याभोवती गुंडाळला, तिच्या मानेला मिठी मारली आणि हळूवारपणे ओठ तिच्या गालावर घासले, यावेळी ते गोंधळलेले चुंबन नव्हते, प्रीथा उसासा टाकत होती, ते सौम्य आणि उबदार होते. तिचे डोळे पाणावले आणि अश्रूंचे थेंब तिच्या चेहऱ्यावरून ओघळले.
तिचे अश्रू पाहून सलीमला स्वतःचे अश्रू आवरता आले नाहीत, तो तिला शक्य तितके सांत्वन देत शांतपणे रडला. ‘आई… प्लीज रडू नकोस,’ तो अर्धवट गुदमरलेल्या आवाजात म्हणाला, ‘मी इथे आहे, मी तुझ्या सर्व वेदना दूर करीन. मी पाहतो की तू दुःखी आणि एकटी आहेस, तुझी काळजी घेण्यासाठी इथे कोणीही नाही. मी वचन देतो की मी शक्य तितक्या सर्व प्रकारे तुझी काळजी घेईन; तुला कशाचीही काळजी करण्याची गरज नाही. मी तुला माझ्याबद्दल सर्व सांगितले; कृपया मला तुझ्याबद्दल सांग, मला तुझे दुःख सहन होत नाही. मला सर्व काही सांग आई; देवाने आपल्याला एका कारणासाठी एकत्र आणले आणि मी शपथ घेतो की तुझे दुःख कमी करण्यासाठी मी जे काही करू शकतो ते करीन. मला सांग आई…’ सलीमच्या बोलण्याने प्रीथा आणखीनच रडली, तो खूप कोमल, त्याचा आवाज प्रेम आणि करुणेने ओसंडला होता. त्याने तिला धीर दिला म्हणून तिने त्याला घट्ट धरून ठेवले. जणू भूमिका उलटल्या आहेत, तो काळजीवाहू वडील होता, तर ती हरवलेल्या मुलीसारखी रडत होती.
अश्रूंचा ओघ हळूहळू ओसरला, अधूनमधून हुंदके येईपर्यंत, सलीम त्या मोठ्या डोळया डोळ्यांनी तिच्याकडे पाहत राहिला आणि तिला शांतपणे विचारत राहिला. प्रीताने थोडावेळ विश्रांती घेतली, काळजीवाहकाच्या सौम्यतेने तिच्या डोक्याला, हाताला आणि मानेला स्पर्श करताना भावनांच्या मुक्ततेने तिची छाती वर-खाली होत होती. प्रीताला बोलायचं होतं, पण तिला खूप खर्च वाटलं.

This content appeared first on new sex story .com

शेवटी ती शिफ्ट झाली आणि तिने सलीमला बाजूच्या टेबलवरून सिगारेट आणि लायटर आणायला सांगितले. त्याच्या हावभावातून हे स्पष्ट होत होतं की तो तिच्या स्मोकिंगच्या बाजूने नव्हता पण तरीही तिला विचारण्याची त्याची जागा नव्हती, प्रीथा आडवी पडली आणि तिच्या ओठांमध्ये सिगारेट ठेवली, तिला अजूनही हरवल्यासारखं वाटत होतं, सलीमने तिला त्याच्या उपस्थितीची आणि प्रेमाची खात्री देण्यासाठी तिच्या खांद्यावर घासले. तिने सिगारेट पेटवली आणि एक लांब ड्रॅग घेतला, धुराचा एक दाट निळा प्रवाह सोडला कारण त्यामुळे तिच्या नसा मोकळ्या झाल्या.
‘मला एक प्रेमळ आई आणि बाबा आहेत, मी मध्यमवर्गीय आश्रय आणि लाड करणारी मुलगी, माझ्या आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी म्हणून वाढवले ​​आहे. मी आलिशानपणात वाढले नाही पण माझ्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या. मी खूप आनंदी जीवन जगले, आणि मला स्वतःचा खूप अभिमान आहे, हुशार आणि अपवादात्मक सुंदर असल्याने, आमच्याकडे सर्वकाही होते, परंतु माझ्या पालकांना माझ्यासाठी अधिक हवे होते. मी संपत्ती आणि ऐश्वर्याशी लग्न करावे अशी त्यांची इच्छा होती… आणि हीच माझ्या दु:खाची सुरुवात होती…’ प्रीताने तिची कहाणी सुरू केली, तिने त्याला सर्व काही सांगितले, तिचे लग्न, तिची स्वप्ने आणि मलिक्सने ते कसे उद्ध्वस्त केले. तिला तिच्या मुलापासून लुटले, तिच्या पालकांनी त्यांच्या प्रभावापुढे कसे घाबरले आणि तिला सोडून दिले, शेवटी तिला परत लढण्याची ताकद कशी मिळाली आणि ती स्वतःहून या अपार्टमेंटमध्ये स्थलांतरित झाली आणि या भिंतींच्या आत एका गलितगात्र खलाशासारखे तिचे आयुष्य व्यतीत करत होती. प्रीताने तिच्या सिगारेटमधून काही शेवटचे ड्रॅग घेतले आणि अशट्रेमध्ये थोपटले. सलीमने तिला हाताशी धरले, ‘तू कधीच एकटी पडणार नाहीस आई, तू मला तुझ्या आयुष्यात परवानगी दिलीस तर मी तुझ्यासोबत असेन. मी सदैव तुझ्या पाठीशी असेन; मी तुला पुन्हा कधीही दुःखी होऊ देणार नाही.’ त्याने वचन दिले. प्रीथा त्याच्याकडे वळली आणि त्याच्या हातावर तिची लांब बोटे प्रेमाने मागे टाकत, ‘मला माहित आहे तू करशील, आणि म्हणूनच मी तुला कधीच जाऊ देणार नाही. आज मी तुला माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनवले आहे. आपण आई आणि मुलगा झालो, पण आपल नातं एवढ्यापुरतं मर्यादित नाही, आपण प्रेमी पण आहोत. तू माझा छोटा प्रियकर आहेस; एक प्रियकर जो काहीही झाले तरी माझ्यासोबत राहील.’

प्रीथाच्या बोलण्याने सलीमच्या मनात खूप आनंद झाला, त्याला त्याच्या पोटात आनंदाची आणि उत्साहाची उबदार गाठ जाणवली. तो प्रीतापर्यंत रेंगाळला, डोके आणि हात तिच्या रुंद मांसल छातीवर टेकवले, तिचे स्तन तिच्या श्वासोच्छवासाने उशा फुगवल्यासारखे वाटत होते. ती त्याच्या केसांशी खेळत असताना त्याने तिच्याकडे प्रेमाने पाहिले. ‘खरंच आई? मला वाटते की तुझ्यासारखी सुंदर प्रेमिका असलेला मी सर्वात भाग्यवान माणूस आहे.’ तो म्हणाला. प्रीथा हसली, ‘तू अजून माणूस नाहीस, पण माझ्या आयुष्यात भेटलेल्या कोणत्याही माणसापेक्षा तू स्वत:ला सिद्ध केलेस. कुणास ठाऊक, कदाचित एक दिवस मी तुला माझा नवराही करेन.’
‘अरे देवा, आई… मला तुझा नवरा व्हायचंय, मला आयुष्यभर तुझी काळजी घ्यायची आहे, तू माझी आणि माझीच राहशील.’ सलीम कुरकुर करत तिच्या स्तनाला घट्ट मिठी मारत, आपला चेहरा आणि मान मऊ ढिगाऱ्यावर टेकवत जणू काही त्यांचे मांस एकमेकांत विरघळून जावे असे त्याला वाटत होते. प्रीथाला अकल्पनीय आनंद वाटत होता की त्याचे छोटेसे उबदार शरीर तिच्या अंगावर अत्यानंदाने घासत होते. तिला ओळखीची तंद्री आता खूप जाणवत होती, गेल्या गोंधळाच्या तासांनी तिला शारीरिक आणि भावनिक दोन्ही दृष्टया विस्कळीत केले होते, तिचे शरीर हळूहळू बंद होत होते, तंद्रीला शरण जात होते. शांतपणे झोपलेल्या प्रीताकडे बघून सलीमला प्रचंड प्रेमाची चाहूल लागली, त्याला तिला झोपायला सांत्वन द्यायचं होतं, कदाचित एखादं गाणंही म्हणायचं होतं, तो रस्त्यावरचा मुलगा असूनही, तिच्या अर्ध्या आकाराचा आणि वयाचा मुलगा असला तरी तिच्याबद्दल खूप संरक्षण वाटत होतं. त्याच्याकडे फारच कमी सामर्थ्य होते परंतु स्त्रीच्या या सुंदर देवीला जगाच्या संकटांपासून वाचवण्याची तीव्र धार्मिक इच्छा त्याच्याकडे होती. त्यांच्या शारीरिक मिलनाच्या उष्णतेने आता खोलीतून बाहेर पडल्यामुळे एअर कंडिशनरमधून थोडीशी थंडी जाणवली. सलीमने तिचे उघडे शरीर झाकण्यासाठी चादर ओढली. चादरीची घडी आणि सलीमची उबदार कातडी पाहून धीर देत प्रीथा त्याच्याकडे वळली आणि दोघेही गाढ झोपेत गेले. बाहेर वादळ शांत झाले होते, पण पावसाने स्थिर थैमान घातले होते, शहर भिजत होते, पृथ्वीची तहान भागवली होती, तसेच एक स्त्री आणि एक मुलगा, जो नग्न होऊन झोपला होता, त्या ऐश्वर्याच्या आत एकमेकांना चिकटून झोपलेले होते. कोलकात्याच्या झोपेच्या महानगरात भव्य बेडरूममध्ये.

सकाळचे सात वाजले होते; भिजलेले कोलकाता ढगाळ आकाश आणि प्रेयसीच्या प्रेमाप्रमाणे वाहणाऱ्या थंड वाऱ्याने जागा झाला. वादळ थांबले होते, पण त्यामुळे रस्त्यावर पाणी साचले होते आणि हलका रिमझिम पाऊस अखंडपणे कोसळत होता. ही एक सकाळ होती जिथे कोणालाही घाई नव्हती, दुकाने बंद होती, रोजचे प्रवासी बाहेर पडू शकत नव्हते आणि त्यांच्या अधिवासात परत होते, व्यस्त शहर उशीरापर्यंत झोपले होते. ढगाळ आकाशाचा मंद पांढरा प्रकाश आरामशीर बेडरूमच्या आत पसरला जिथे स्त्री आणि मुलगा, आई आणि मुलगा बेडवर, सुरक्षितपणे आणि उबदारपणे चादरींच्या आत अडकले होते, सकाळच्या प्रकाशासह गाढ झोप हळूहळू दूर होत होती. सलीमने डोळे उघडले, काचेच्या खिडकीतून अंधुक आकाशाकडे पाहिले, ही एक सकाळ होती ज्याने लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात जाण्यास भाग पाडले नाही, खरं तर ही एक सकाळ होती ज्याने संपूर्ण शहरातील शेकडो तरुण जोडप्यांना प्रोत्साहन दिले. आरामात झोपणे, एकमेकांच्या सहवासाचा आनंद घेणे आणि प्रेम करणे. या सर्व जोडप्यांपैकी कदाचित सर्वात अनोखे जोडपे हे पॉश गोल्फ ग्रीन रेसिडेन्सीच्या पाचव्या मजल्यावरील अपार्टमेंटच्या बेडरूममध्ये होते. मोठ्या किंग साइजच्या पलंगावर एक अत्यंत सुंदर स्त्री, मोठ्या आकाराची, वयाने पक्की, शारीरिक कृपेने लाभलेली आणि किशोरवयातला एक तरुण मुलगा, चौकटीत लहान आणि उत्कट मिठीत असलेली एक तरुणी पडली होती. जेव्हा पुरुष आणि स्त्रिया चिकटून झोपतात तेव्हा सामान्यत: आकाराने मोठा पुरुषच स्त्रीला मागून धरून ठेवतो, तिला संरक्षण आणि सुरक्षिततेची भावना देतो जिथे ती उबदारपणे राहू शकते, परंतु या प्रकरणात भूमिका उलट होती, परंतु तरीही समान तीव्र भावना होती. सलीमचे डोके प्रीताच्या रुंद मांसल हातावर विसावलेले होते, तर ती झोपली असताना दुसरे हात त्याच्याभोवती गुंडाळले होते.

सलीमला वाटले की तो फुटपाथवर किंवा चहाच्या स्टॉलच्या खाली ज्या ठिकाणी तो काम करतो त्या शेडच्या खाली उठत असेल, आदल्या रात्रीचे त्याला पडलेले एक भयंकर स्वप्न होते कारण त्याला मारहाणीमुळे ताप आला होता; पण नाही, त्याला तिची मऊ उब अजूनही जाणवत होती कारण तिने त्याला तिच्या शरीराने वेढले होते, तो त्याच्या केसात तिचा श्वास अनुभवू शकत होता. हे स्वप्न नव्हते; तो अजूनही त्याच्या देवीच्या संगतीत होता. आनंद आणि आनंदाच्या लाटेने त्याचे शरीर थरथर कापले, तो वळला, त्याला त्याच्या नवीन आईचा दिव्य चेहरा पाहण्याची गरज होती. त्याने तिच्या मऊ गालावर हात ठेवला आणि तिचा झोपलेला चेहरा आणखीनच त्याच्याकडे वळवला, प्रिताची झोप मोडत होती कारण तो तिच्या ओठांच्या कोपऱ्यावर, तिची हनुवटी, नाकाच्या कोपऱ्यावर कोमल चुंबने घेऊ लागला होता. प्रीथाने तिचे ओठ उघडले आणि उसासा टाकला, या निस्तेज आणि गोड उठवण्याचा आनंद घेतला. सलीमने तिचा श्वास घेतला. तिचा सकाळचा श्वास अगदी आनंददायी नव्हता, तिने काल रात्री धुम्रपान आणि मद्यपान केले होते आणि लसूण समृद्ध चायनीज फूड घेतले होते, परंतु अप्रिय गंध तिच्या तोंडाचा, तिचे दात, तिची जीभ, तिची लाळ यांच्या अतिशय आंतरिक आणि जिव्हाळ्याचा वास मिसळला होता; तिचा तो वैयक्तिक सुगंध जो सलीमला हवा होता. हरिणी कस्तुरीकडे ओढल्याप्रमाणे तो तिच्या श्वासाकडे ओढला गेला. सलीम त्याच्यासाठी ऑक्सिजन असल्यासारखा तिचा श्वास घेत होता. तिचं डोकं अजूनही तंद्रीत आहे, प्रीताला सलीम काय करतोय हे दिसलं आणि तिला लाज वाटली, तिने आपले ओठ बंद केले, पण सलीमने हताशपणे तिचा चेहरा पकडला, तिचे मऊ गाल पिळले, शक्य तितक्या सौम्य असूनही तिला तोंड उघडण्यास भाग पाडले. ‘प्लीज आई, तोंड उघड… प्लीज उघड… माझ्यावर श्वास सोड!’ त्याने विनंती केली. प्रीताला तिचा श्वास खराब झाला आहे हे माहित होते, ती नीट उठली देखील नव्हती, या मुलाला काय खेचत आहे? त्याला तिच्याबद्दल सर्वकाही आवडते का? ज्याला आपण अन्यथा अप्रिय मानतो तो वास त्याला आकर्षक वाटत होता… का? तिला तिच्याबद्दल वाटलेल्या आत्मीयतेचा हा एक पुरावा होता का? तिला आठवले की अयानला झोपेतून उठल्यानंतर नेहमी सेक्सचा तिरस्कार वाटत असे, जरी ती वेळ तिला सर्वात जास्त उत्तेजनात्मक वाटत असे. तो नेहमी आधी ब्रश करायचा आणि मग झोपायला जाण्याचा आग्रह धरायचा, पण जागृत होण्याच्या आणि जवळ येण्याच्या तात्काळतेइतकी मोहकता त्याच्यात कधीच नव्हती, तुमच्या प्रियकराबद्दलच्या प्रत्येक गोष्टीचा तुम्ही आनंद लुटता, अगदी अरोमॅटिक अवस्थेतही. ‘प्लीज आई… प्लीज…’ सलीमने पुन्हा विनवणी केली आणि तिला तोंड उघडण्याचा आग्रह केला. प्रीताने त्याचे लाड केले.

तिने आपले ओठ उघडले आणि एक उबदार श्वास सोडला जो सलीमने भुकेने श्वास घेतला. ‘मम्म्म्म्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह.. अजून आई… अजून…’ त्याने विनंती केली. प्रिताने डोळे मिटून ठेवले होते, तिला हे वेडे कृत्य करताना खूप लाज वाटली. प्रीताने त्याची तळमळ शांत केली, ती आता मोकळा श्वास घेत होती, सलीमच्या चेहर्‍यावर उष्ण वासाचे झुळके त्याच्यावर समाधानाचे आणि आनंदाचे भाव उमटत होते. प्रिताने थोडेसे डोळे उघडले, लाजल्यासारखे वाटले कारण सलीम तिच्या हातावर विसावलेल्या तिच्याकडे एकटक पाहत होता, तिच्या उघडलेल्या तोंडाने आपल्या चेहऱ्यावर श्वास सोडावा या अपेक्षेने तिला पाहिले. ‘मला माफ कर बाळा… माझा श्वास खराब झाला आहे… काल रात्री मी धूम्रपान आणि मद्यपान करत होते…’ ती माफी मागून म्हणाली. सलीमने उसासा टाकला आणि तिला सांगितले, ‘ठीक आहे आई… तुझ्याबद्दल काहीही खराब होऊ शकत नाही. तू, तुझा श्वास, तुझा गंध; माझ्यासाठी इतकेच महत्त्वाचे आहे आणि मला ते आवडते. मला तू जे काही आहेस ते सर्व अनुभवायचे आणि चाखायचे आहे… तुझा वास, तुझी चव, तुझा स्पर्श… मला असे वाटते की तू खरी आहेस आणि हे माझे स्वप्न नाही.’ प्रिताला समजले की, त्याला तिच्यासाठी जे वाटले त्यापेक्षा कोणतेही प्रेम खरे किंवा अधिक जिव्हाळ्याचे असू शकत नाही. त्याने तिच्या अस्तित्वाची, तिच्या प्रत्येक अंगाची बिनशर्त काळजी घेतली. प्रीताला तिचे संप्रेरक वाढत असल्याचे जाणवले कारण ती सलीमच्या जवळ गेली आणि तिने तोंड उघडले आणि त्याचा चेहरा आणि नाक जवळजवळ खाऊन टाकले कारण ती जोरात श्वास घेत होती, अधूनमधून कण्हत असताना त्याचा चेहरा तिच्या श्वासाने धुत होता. तिच्या हाताने सहजतेने तिच्या विशाल स्तनाची मालिश केली, स्तनाग्रातून दूध गळत तिच्या त्वचेवरून सलीमच्या छातीवर ओघळले. ‘तुला माझा श्वास आवडतो ना… तुला आईचा श्वास आवडतो…’ ती म्हणाली. ‘हेच मी जगतो आईसाठी… तुझा श्वास माझा प्राणवायू आहे.’ सलीमनी प्रतिक्रिया दिली. प्रीताने उसासा टाकला आणि त्याच्या तोंडात आणि नाकात जोरात श्वास सोडला आणि तिच्या वासाने आणि उबदारपणाने तो भारावून गेला.
प्रेताने सलीमच्या चेहऱ्याला प्रेमाने स्पर्श केला आणि त्याला तिच्या तोंडी पोकळीचा शोध घेण्यास प्रोत्साहित केले कारण त्याच्या अंगावर श्वासोच्छ्वासाचे झोके आणि झोके येत होते. ‘श्वास घे.. मी उसासा टाकत असताना श्वास घे… मी तुझ्याशी बोलत असताना श्वास घे आणि माझ्या वासाचा आनंद घे.’ ‘मला ते आवडते आई…’ सलीम उत्सुकतेने कुरकुरला जेव्हा तिने त्याला उबदार चुंबन देऊन थांबवले, तिची जीभ त्याच्या ओठांना ओलसर स्पर्श करत राहिली आणि त्याच्या ओठांवरून तिचा वास वाफेसारखा उठला. सलीमने आणखी चुंबन घेतले पण प्रीथा त्याला नकार देत हसत मागे फिरली. ‘जर त्याला ते खूप आवडत असेल तर त्याला त्याच्या पूर्ण समाधानासाठी लाड करण्याची गरज नाही.’ पाठीवर बसून हसत हसत तिने खेळकरपणे विचार केला.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग १० appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page