मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ११

सलीमने प्रेमाने आपला सडपातळ हात तिच्याभोवती गुंडाळला, तिच्या स्तनांचे वजन आणि भारदस्तपणा जाणवला. प्रीथा अजूनही त्याच्याकडे कौतुकाने बघत हसत होती. ‘अरे देवा…हा हा हा…माझा सकाळचा घाण श्वास तू कसा घेत आहेस यावर माझा विश्वासच बसत नाही. हे घृणास्पद आहे!’ ‘असं म्हणू नकोस आई, तुझ्याबद्दल काही घृणास्पद असू शकत नाही.’ तो तिच्या कानात बडबडला, ‘मला तुझ्या तोंडाचा वास आवडतो, तुझ्या श्वासाचा वास चांगला आहे की वाईट याने फरक पडत नाही. मला हे जाणवते की ती तूच आहेस, आणि दुसरे काहीही नाही आणि तू जे काही आहेस त्याच्या मी प्रेमात आहे’, हे शब्द हळूवारपणे आणि उत्कटतेने उच्चारत त्याने त्याचा चेहरा तिच्या गालावर घासला. प्रीथा हसत हसत तिच्या नवीन प्रियकराच्या स्तुतीचा आनंद घेत म्हणाली, ‘ठीक आहे पण आणखी नाही, मला आधीच खूप लाज वाटते आहे.’ ती म्हणाली,
‘आई लाजण्यासारखे काही नाही…’ सलीम म्हणाला.
‘मी मुलगी आहे ना?’ प्रीथा म्हणाली, ‘माझ्याबद्दलच्या अप्रिय गोष्टींबद्दल मला लाज वाटायला हवी…’
‘तु बोलत असताना मला तुझा वास येतो…’ सलीमने अडवलं, ‘जोपर्यंत तु माझ्यासोबत या बेडवर आहेस तोपर्यंत मी तुझ्या वासाचा आनंद घेऊ शकतो.’ तो खेळकर म्हणाला. प्रिताने उठण्याचा प्रयत्न केला, ‘ठीक आहे मग मला वाटतं ब्रशची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पहा काल रात्रीपासून मला दुर्गंधी येत आहे. मला आंघोळीची पण गरज आहे.’ प्रीथाला खरच सगळीकडे वास येत होता, त्यांना झाकलेली चादर त्यांच्या रसाने आणि घामाने माखलेली होती. त्यांच्या दोन्ही शरीरातून फेरोमोन्स आणि हार्मोन्स गळत होते, ती त्याच्यापेक्षा मोठी असल्याने तिचे शरीर अधिक मजबूत होते. सलीमने प्रीताला घट्ट धरून ठेवले. ‘मम्म्म्म…नाही…’ तो म्हणाला, ‘मला थोडा वेळ असेच राहायचे आहे…मला तुझ्या सकाळच्या वासांचा आनंद घ्यायचा आहे…खूप छान वाटते, जसे मी तुझा परफ्यूम घातला आहे.’
‘तू घाणेरडा मुलगा आहेस’, प्रीथा त्याच्या मागण्या मान्य करत बेडवर परत आली. तिला मॉर्निंग सेक्सची देखील इच्छा होती, परंतु जर ते असेच चालू राहिले तर ते काही आठवडे अंथरुणातून बाहेरच पडणार नाहीत. ‘ठीक आहे, माझा श्वास पूर्ण झाला तुला अजून काय हवे आहे?’ तिने लज्जास्पदपणे विचारले, सलीमने तिच्या मऊ मांसल हातावर घट्ट पकड घेत तिच्या उबदार त्वचेचे चुंबन घेतले.
‘फक्त एक गोष्ट आई, तु प्लीज तुझा हात उचलशील का?’
‘अरे गॉडड… हे खूप अति होतंय!’ प्रीथा असहाय्यतेने हसली, हा मुलगा तिला न्याहारी आणि रात्रीच्या जेवणासाठी घेऊ शकतो. तो अशा ठिकाणी जात होता जिथे दुसरा कोणी गेला नव्हता, तो तिच्या शरीराच्या प्रत्येक कोनाड्याचा आनंद घेत होता.

‘ठीक आहे, पण मला गुदगुल्या करू नकोस. मी तिथं खूप संवेदनशील आहे…’ अपेक्षेने चमकलेल्या त्याच्या डोळ्यात पाहत ती म्हणाली. प्रीथाने तिचा डावा हात वर केला आणि खाली दाट झाडी उघडली ज्याने तिच्या केसांचा सुगंध दिला. काल रात्रीच्या तीव्र घामाच्या समागमानंतर आणि झोपेनंतर तिच्या बगलेतून इतका तीव्र वास येत होता की सलीमला गुदमरले. ‘म्म्म्न्ह्ह..आह्ह्ह’ सलीमने दीर्घ श्वास घेतला आणि उसासा टाकला, त्याचा गरम श्वास तिच्या दाट गुच्छेला घासत होता आणि तिच्या शरीरातून थरथर कापत होता. सलीम अपेक्षेने जवळजवळ हादरत होता. ‘आई, मला तिथं तुझी चव चाखायची आहे… खूप छान वास येतोय… मी स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.’ सलीम क्षीणपणे म्हणाला, त्याचा आवाज थरथरत होता. प्रिताने उत्तर दिले नाही, तिला या सर्व अभद्रतेची खूप लाज वाटली. ते सर्व सीमा ओलांडत होते. ती त्याला अशा गोष्टी करू देत होती ज्या कोणत्याही स्त्रीला तिच्या समजूतदार मनाने करू दिले नसते. तिला आश्चर्य वाटले की ती या मुलाच्या मागण्यांपुढे खूप जास्त आत्मसमर्पण करत आहे, परंतु ती त्याच्या अपीलांना मान देण्यापासून स्वत: ला मदत करू शकली नाही. सलीमने प्रिताच्या मौनाला अनुपालन मानले आणि दाट केसांच्या गुच्छात स्वतःला बुडवून घेतले. प्रथम त्याने आपला चेहरा आणि नाक चोळले, तो वास काढण्याचा आणि अनुभवण्याचा प्रयत्न केला जो त्याला पूर्ण वेड लावत होता. काल रात्रीच्या प्रदीर्घ उत्कटतेच्या काळात तिला भरपूर घाम येत होता, सर्वत्र आणि विशेषत: तिच्या बगलेच्या आणि जघनाच्या भागाच्या घामाच्या ग्रंथींमधून मादी फेरोमोन स्राव करत होते आणि मग ते लहान मुलांसारखे झोपले तेव्हा सुगंध तिच्या हाताच्या पटीत अडकला आणि वाळला, सकाळी एक मजबूत सुगंध देत.
सलीमला ते वेड लावणारे होते, तो चाटू लागला, शिळे उग्र तंतू आणि आतील मऊ ओलसर मांस चाखू लागला. त्याचे तोंड तिच्या सुंदर आईच्या खारट, मादक चवीने भरले. त्या गंध आणि चवबद्दल काहीतरी इतके जवळचे आणि वैयक्तिक होते की त्याला ते पुरेसे वाटत नव्हते.
प्रिताच्या सुरुवातीच्या लाजिरवाण्याचं रूपांतर हळुहळू काहीतरी वेगळंच होत होतं. हा मुलगा तिच्यावर जे निःसंदिग्ध आदिम प्रेमाचा वर्षाव करत होता, तिच्या सर्वात जवळच्या प्रदेशांचा शोध घेत होता आणि त्याची पूजा करत होता. ज्याप्रकारे त्याने तिच्या प्रत्येक अंगाची जपणूक केली, विशेषत: पितृसत्ताक समाजाने मानलेला सर्वात अप्रिय भाग तिच्या प्रतिबंध आणि विनयशीलतेवर जबरदस्त होता. तिने फक्त त्याला त्याच्या हृदयाच्या पूर्ततेसाठी आनंद घेऊ दिला नाही तर तिला स्वतःच त्यात आनंद मिळू लागला. सलीमच्या या विचित्र वेडामुळे तिलाही कामुक होत होते. प्रीथा विव्हळत होती, त्याला प्रोत्साहन देत होती कारण सलीम उत्साहाने चुंबन घेत होता, चाटत होता आणि हलकेच तिच्या चिकट केसांचे तुकडे चावत होता. त्याने तिच्या बगलेच्या मांसावर कुरघोडी केली, केसाळ मांस त्याच्या लाळेने भिजवले. तो क्षणभर थांबला, त्याच्या तोंडात थोडी लाळ आली आणि झुडूपावर उबदार फेसाळलेल्या थुंकीचा एक मोठा डोल टाकला, ते अर्ध चिपचिपा तोंडी द्रवाने भिजवले. ‘देवा… तू खूप घाणेरडा आहेस… थांब… प्लीज…’ प्रीथा म्हणाली, पण खरंच त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि सलीमला तिच्या स्वरावरूनही ते कळलं होतं.
त्याने ओल्या पॅचवर बोटे टेकवली, जाड सूपमध्ये नूडल्ससारखे केसांचे पट्टे फिरवत होता, तिच्या शिळ्या घामात थुंकी मिसळली होती आणि आतील फेरोमोन एक जंगली वास देत होते. सलीम भुकेल्या पिल्लासारखा वास घेत होता. प्रीथा अस्वस्थ वाटत होती तरीही खूप उत्तेजित झाली होती आणि तिने तिचा दुसरा हात वर केला ज्यामुळे वासाची ताजी बाष्प निघाली आणि सलीम आणखीनच वेडा झाला.

सलीम आता धीट आणि आक्रमक होत चालला होता, त्याने तिच्या अक्षाच्या जाड केसाळ मांसाला चिमटा काढला आणि तो भुकेने चाटत होता. प्रीथासाठी हे थोडे वेदनादायक होते आणि तिने थोडेसे डोकावले, परंतु तिने त्याच्यासाठी वेदना स्वीकारल्या. तिच्या बगलेतील न्यूरॉन्स तिच्या मेंदूवर जलद विद्युत चार्ज पाठवत होते आणि संवेदना किंचित वेदनादायक असूनही तिला भावनांच्या नवीन किनार्यांशी ओळख करून देत होती. काखेत मज्जातंतूंच्या क्लोस्टर्स असतात, आणि संवेदनशील असतात आणि म्हणूनच आपल्याला गुदगुल्या होतात, परंतु जर आपल्या मेंदूला थोड्या वेगळ्या पद्धतीने कॅलिब्रेट केले तर ते आनंदाचे कारण देखील असू शकते, विशेषत: ज्या स्त्रियांच्या संवेदनाक्षम प्रतिक्रिया पुरुषांपेक्षा वेगळ्या आणि मजबूत असतात त्यांच्यासाठी.
‘हे बरोबर नाही…’ प्रीथा क्षीणपणे म्हणाली, ‘…तु आईला विचित्र गोष्टी वाटत आहेत. मी…मी कधीच कोणाला माझ्याशी असं करू दिलं नाही…’ प्रीताला तिच्या त्वचेवर शहारे टोचल्यासारखे वाटत होते. सलीम त्याच्या कामात इतका मग्न होता की तो ऐकूही शकत नाही, त्याने तिचे मांस आणखी जोरात चिमटीत केले, त्याच्या बोटांनी मांसाचा रोल दाबून तो त्याच्या सर्व शक्तीने चोखत होता.
‘आआआह्हह्ह!’ प्रीथा वेदनेने आणि आनंदाने मोठ्याने ओरडली, ‘नाही…प्लीज…इतकं जोरात नको…’ त्याला रोखण्यासाठी काहीही करत नाही. तथापि, शेवटी त्याने सोडले, प्रीथा आरामाने कुडकुडत असताना त्याचे घट्ट चिकटलेले तोंड ओले पॉपसह फ्लश केलेले मांस सोडत होते. पण सलीम पूर्ण झाला नाही, तो जोरात श्वास घेत होता, उत्तेजित होताच तो उठला आणि त्याने तिचा दुसरा हात पकडला, त्याची बोटे तिच्या हाताच्या काखेत मऊ मांसात खोदत होती आणि त्याने तिचा हात वर केला आणि तिच्या उजव्या बगलेच्या उबदार धुकेकडे लोभस नजर टाकली. त्याच्या अचानक झालेल्या आक्रमकतेने प्रिताला धक्काच बसला. सलीम तिच्या अंगावर कोसळला, तिचा हात घट्ट धरला आणि केसांचा श्वास घेतला आणि त्यातून बाहेर पडलेल्या समृद्ध वासाने प्रकट झाला. ‘तो पुन्हा माझा विनयभंग करणार आहे…’ प्रीताने घाबरून विचार केला, तो तिच्यासोबत खूप वागत होता, आणि तिने आता रेषा काढली पाहिजे नाहीतर त्याच्या किशोरवयीन मागण्यांवर तिचा ताबा सुटेल.
‘थांब…थांब…’ तो तिच्या परफ्यूममध्ये गुंग, तिने विरोध केला, ‘नाही… तू माझा खूप आनंद घेत आहेस… तुला थांबावं लागेल बाळा… मी… मी अस्वस्थ वाटत आहे!’ ती हताशपणे म्हणाली, त्याची जीभ ओलसर मांसाच्या चकचकीत पटांवर चमकत होती.

सलीम शांत झाला, त्याने आईचे म्हणणे ऐकले. त्याला तिची नाराजी सहन करायची नव्हती. त्याने आपल्या तृष्णेवर नियंत्रण ठेवले आणि तिच्या छातीवर झोन आउट केले, तिला हताशपणे धरले. तिच्या बगलेचा वास आणि चव त्याच्या नाकात ताजे रेंगाळत आहे आणि त्याच्या मनात एक गोड धुके पसरत आहे. तो विसावला, त्याचा चेहरा तिच्या मानेच्या वळणावर फिरत होता, त्याने तिच्या मानेच्या आणि छातीच्या वरच्या कोपऱ्याच्या संवेदनशील भागांवर चुंबनांचा वर्षाव केला. प्रीथा पुन्हा शांत झाली, तिला तृप्त आणि आराम वाटला. तिला माहित होते की सलीम कधीही त्याच्या सीमा ओलांडणार नाही आणि तिने त्याच्या चुंबनांचे स्वागत केले. सलीम तिची त्वचा ओलसर करून तिचे चुंबन घेत गेला.
प्रीताने त्याच्यावर केलेल्या सर्व प्रेमाचे प्रतिफळ द्यायचे ठरवले, तिने त्याचे डोके कोमलतेने धरले आणि थरथरत्या तोंडावर तिचे ओठ घासले. सलीमला लगेच तिच्या चुंबनाची भूक लागली आणि प्रीताने त्याची इच्छा पूर्ण केली, तिचे जाड ओठ त्याच्या पातळ ओठांना गुंडाळले आणि हळूवारपणे चोखले. सलीमने तात्काळ तिच्या ओठांवर जीभ फिरवून, मांसल पाकळ्यांवर हळुवारपणे जीभ मारून, आईच्या तोंडाच्या आनंदात मग्न होऊन, शक्य तितक्या जिव्हाळ्याच्या मार्गाने तिचा वास आणि चव यांचा आनंद लुटत प्रतिसाद दिला.
प्रिताची कंबर तापू लागली होती, तिच्या शरीरात आणखी काही हवेहवेसे वाटू लागले होते, तिने त्याच्या किंचितशा रूपाभोवती आपले हात गुंडाळले आणि त्याला तिच्याकडे खेचले, त्याला तिच्या वरती नेले, जिथे ते एकमेकांचा आनंद घेऊ शकतात. सलीम अपेक्षेने थरथर कापत होता, प्रीथाने त्याला तिच्या वर ओढले होते जिथे पुरुषाला स्त्रीच्या शरीराचा पूर्ण ताबा मिळतो.
त्यांनी आपले तोंडाचे खेळणे चालू ठेवतच सलीमला प्रश्न पडला की स्त्रीचे शरीर सुखाचे इतके अतूट भांडार कसे असू शकते? प्रीताचे ओठ, जीभ, तिच्या दातांचे मऊ चावणे, तोंडाच्या पोकळीतील उबदार ओले पोत आणि तिचा श्वास त्याच्या शरीरातून विजेचे धक्के देत होते. तिच्या पायांच्या मध्ये सुरक्षितपणे वसलेले, तिचे हात त्याच्या अरुंद कंबरेला दाबत होते, नकळत तो तिच्या उबदार मऊ पोटावर त्याच्या खालच्या भागांना घासत होता, त्याचा लंड तिच्या त्वचेला प्री-कम सोडून ओल करत होता, तिच्या खोल नाभीमध्ये थोडे चिकट थेंब साचत होते.

सलीम खाली घसरला, त्याच्यात एक भयंकर उत्सुकता होती, तो खाली सरकला, प्रिताला तो काय करणार आहे हे समजले आणि त्याचे केस पकडले आणि त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण आकार आणि वजन दुप्पट असूनही तिला अशक्तपणा जाणवला. ‘नाही…नाही तिकडे जाऊ नकोस…आत्ता नाही…’ तिने विरोध केला पण तिचा आवाज क्षीण झाला होता कारण सलीम तिच्या स्तनांचे चुंबन घेत होता आणि तो खाली सरकला होता. तिच्या दोन पायाच्या मध्ये विसावला. प्रीथा त्याच्या हताश उत्कटतेपुढे हरत चालली होती, निसर्गाच्या एखाद्या शक्तीप्रमाणे तो तिच्यावर आक्रमण करण्याचा मार्ग शोधत होता.
आणि त्याने आक्रमण केले, यावेळी त्याला कोणत्याही मार्गदर्शनाची गरज नव्हती, कोणत्याही अनुभवी स्त्रीच्या हाताने त्याला त्याच्या मार्गाकडे नेले नाही. त्याचे लिंग तिच्या ओल्या योनीत स्वत:हुन आत गेले. अचानक, सलीमने प्रीथाला घट्ट धरून ठेवले आणि त्याच्या नितंबांना एक तीक्ष्ण झटका तिच्या आत खोलवर दडपला. सलीम स्त्री देहाच्या नवीन आनंदाने कुजबुजत होता तर प्रीथाने ‘आआआहहहहहहह हहहहहहहहहहहह हहहहहहहहहहहह हहहहहहहहहहहह! काल रात्रीपासून तिची पुच्ची अजूनही दुखत होती आणि अचानक झालेल्या या जवळजवळ जबरदस्तीने तिला ओरडायला लावले. तिच्या आतील मांसल भिंतींच्या दुखण्यामुळे त्याचे खडक कठीण लिंग आत सरकले होते. ती आधीच गळत होती म्हणून घर्षण चांगले वंगण घालत होते परंतु मज्जातंतूंच्या टोकांना चार्ज करूनही दुखत होते ज्याने खूप आनंद दिला होता. सकाळच्या संभोगाच्या आनंदाच्या तुलनेत वेदना नगण्य बनल्या त्याने आपले कूल्हे चादरीच्या आत पंप करण्यास सुरवात केली.
प्रीथा आनंदाने विव्हळत होती, ती स्वत:ला त्या तरुण मुलाच्या स्वाधीन करत होती त्याचे कूल्हे उन्मत्तपणे हलत होते, त्याची कंबर तिच्या मांडीच्या आतील बाजूस घासत होती, त्याचे लहान पण रॉडसारखे कठोर लिंग तिला जॅकहॅमरसारखे अथकपणे ड्रिलिंग करत होते. रात्रीच्या विश्रांतीने त्याला त्याच्या पूर्ण क्षमतेने पुन्हा चैतन्य दिले होते आणि त्याचे शरीर उबळ गतीने तिच्यामध्ये घुसले होते, चादरींनी घसरलेले ओले थप्पडांचे आवाज येत होते. प्रीथाने शरणागतीच्या हावभावात आपले हात वर केले आणि मुलगा जवळजवळ अशक्य वेगाने आत आणि बाहेर दणके देताना आनंदाने ओरडला. त्याचे शरीर प्रीथाला चिकटून राहिल्याने, तिच्या स्तनांच्या मऊ दरीत डोके गुंफलेले आणि फक्त त्याची कंबरच सर्व काम करत असताना एक वेडेपणा त्याला आवरला होता. प्रीथाला माहित होते की या गतीने तो कोणत्याही क्षणी झडणार आहे, अगदी तिला वाटले की ती कळस गाठत आहे, आणि खूप उशीर होईल आणि ती त्याला त्याच्या आत त्याचे बीज सोडण्यापासून रोखू शकणार नाही. खूप बरे वाटले, सकाळची जवळीक आणि उबदारपणा संमोहित करणारा होता आणि तिच्या आतला खोल आवाज तिला म्हणाला जाऊ दे, त्याला तिच्याबरोबर जाऊ दे; पण प्रीताने शेवटच्या क्षणी प्रतिकार केला कारण तिला तिच्या मूत्रमार्गाच्या मांसल कालव्यात त्याचा लंड परिचितपणे ताठ झाल्याचे जाणवले. शेवटाला पोहोचण्यापूर्वी, तिने त्याची छोटीशी चौकट पकडली आणि त्याला जबरदस्तीने बाहेर काढले, नाही… ती त्याला तिच्या आत झडू देणार नव्हती. त्याचा लंड तिच्या ओल्या प्रेमाच्या बोगद्यातून बाहेर पडल्याने सलीमने निराशेचा एक मोठा आवाज दिला, पण तो तिच्या शक्तीशी जुळत नव्हता. त्याच्या उद्ध्वस्त झालेल्या कामोत्तेजनाच्या निराशेने जवळजवळ रडत तो तडफडत असलेल्या माशासारखा श्वास घेत होता. ‘नाही…थांब…’ प्रितानेही त्याला घट्ट धरून श्वास घेतला. ‘तु माझ्या आत झडणार आहेस आणि त्यासाठी माझी परवानगी नाही.’ ती दबक्या आवाजात म्हणाली. सलीम आणि प्रीथा दोघेही कष्टाने श्वास घेत होते, आणि तिने त्याला तिच्यापासून दूर ढकलले, जवळजवळ दूर फेकले. सलीम पलंगाच्या पलीकडच्या बाजूला एक ठोका देऊन पडला, एक तीक्ष्ण श्वासोच्छ्वास त्याच्या ओठातून आश्चर्याने सोडला.

This content appeared first on new sex story .com

प्रिताने एका कोपरावर स्वत:ला टेकवले, घाबरलेल्या मुलाकडे तिरकस नजरेने पाहत. ‘मी तुला सांगितले होते सलीम तू माझ्या आत झडू शकत नाहीस… तू ऐकत का नाहीस?’ ती जोरात म्हणाली. ‘मी…मला माफ कर आई…मला माहीत नाही मी काय करत होतो…मी स्वतःला थांबवू शकलो नाही. माझे डोके पूर्णपणे कोरे झाले होते. मला माफ कर…मला माफ कर आई!’ तो कुजबुजला. तो भीतीने जवळजवळ थरथरत होता.
त्याच्या घाबरलेल्या भेकड चेहऱ्याकडे बघून प्रिताचा राग ओसरला. जेव्हा तो तिच्यावर रेंगाळला तेव्हा तिने स्वत: आमंत्रण म्हणून तिच्या मांड्या उघडल्या असताना त्याच्याकडून नियंत्रणाची अपेक्षा कशी करू शकते? एखाद्याच्या शरीरावर पूर्ण ताबा ठेवण्यासाठी तो एक अनुभवी लैंगिक योगी नाही तर केवळ १४-१५ वर्षांचा एक मुलगा आहे. त्याला त्याच्या आयुष्यात असे सुख कधीच मिळाले नव्हते, त्याच्या दडपलेल्या यौवनासह, तिने त्याच्यासाठी उघडलेल्या स्वर्गाच्या दरवाजांनी भारावून न जाणे त्याच्यासाठी अशक्य होते. आता जेव्हा ते दुसऱ्यांदा झवले तेव्हा तिने दुसऱ्यांदा त्याचा ऑरगॅसम नष्ट केला होता तेव्हा तिला थोडे अपराधी वाटले. सलीम असहाय्य होता, त्याला या देवीच्या लहरी आणि लहरीपणाचे पालन करावे लागले, तिच्या प्रॉव्हिडन्सने पवित्र होण्याची त्याची स्वतःची इच्छा नव्हती. तिच्या दैवी काळजीबद्दल तो अधिक कृतज्ञ होता.
काही मिनिटे त्यांच्यात शब्दांची देवाणघेवाण झाली नाही. सलीमने लाजेने आणि भीतीने आपली नजर खाली केली होती, प्रीथा सुद्धा या विचित्र परिस्थितीने अस्वस्थ झाली होती, तिला त्याच्याशी कठोर वागायचे नव्हते, तो खूप मोहक होता. तिने ठरवले की हीच वेळ त्याच्यासाठी आहे, त्याला तो पात्र असलेले प्रेम दाखवले पाहिजे. तिने झाकलेले पांघरून काढले, त्याचे लिंग उघडे पडले जे अजूनही अर्ध कठीण होते आणि तिच्या रसांच्या अवशेषांनी चमकत होते. चादरीखाली अडकलेल्या सेक्सचा वास सुटला आणि तो तिला धडकला. पांघरून त्याच्या संवेदनशील अवयवावर सरकल्याने सलीमने डोकावले. ‘बघू दे…’ प्रीताने त्याला धीर दिला; ‘…ठीक आहे, तु काळजी करू नको. आई आता तुझ्यावर रागावलेली नाही.’ प्रीथाने तिच्या अंगावरून पांघरून काढले, तिची नग्नता त्या मुलासमोर उघडली, त्याला भुरळ घातली आणि त्याच्या जवळ सरकली आणि तिच्या उबदारपणाने त्याला आवरले. तिने तिचा हात त्याच्या थरथरत्या छातीवर ठेवला, त्याला सांत्वन दिले आणि त्याचे धडधडणारे हृदय जाणवले, तो गोंधळून गेला होता की ती काय करणार आहे. तिने डाव्या हाताने त्याच्या छाती आणि पोटाला स्पर्श केला त्याच्या गुळगुळीत उबदार त्वचेवर शहारे उमटले आणि तिचा दुसरा हात त्याच्या ओल्या लंडाभोवती गुंडाळला गेला. तिच्या स्पर्शाला त्वरित प्रतिसाद दिल्याने, काही सेकंदात स्नायू पूर्ण ताठर झाले त्यामुळे ती रोमांचित झाली. तो अपेक्षेने श्वास घेत असताना तिने डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून त्याच्याकडे पाहिले. त्याचा थरथर स्थिर करण्यासाठी तिच्या डाव्या हाताने त्याच्या मध्यभागी दाबल्याने तिने खोडकरपणे तिचे ओठ खेचले, तर उजवा हात त्याच्या लिंगावर काम करत होता, तिच्या रसांचा ओलावा वापरून, ज्याने त्याच्या शाफ्टला अर्धवट लेपित केले होते. हवेच्या संपर्कात आल्याने ज्यूस झपाट्याने सुकत होते आणि प्रीथाला वास फारसा आवडत नव्हता. तिचा स्वतःचा रस चाखण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्यांनी प्रतिबंधाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या असल्या तरी तिच्या स्वतःच्या स्रावाची चव तिला एक घाण कल्पना वाटली. ती जे करणार होती ते करण्यापूर्वी तिला त्याचा लंड साफ करायचा होता.

‘मी तुला झडवीन बेबी…’ तिने तळमळीने तिच्याकडे पाहणाऱ्या सलीमकडे कुजबुजली, तिचा कोमल उबदार हात तिने त्याच्या शाफ्टला हलवताना खूप छान वाटले. ‘स्वतःला झडवण्याचे इतर अनेक मार्ग आहेत, तुला माझ्या आत ते करण्याची गरज नाही. मी तुला सांगितले ना, तू असे केल्यास माझ्या पोटात बाळ होण्याचा धोका आहे. काल रात्री आपण याबद्दल बोललो होतो, आठवतंय?’ ती हळूच म्हणाली.
‘मी…मला माफ कर आई…मी विसरलो. मी विसरलो तुला बाळ नको आहे…’ सलीम कुजबुजला. ‘असं नाही की मला बाळ नको आहे… मूर्ख!’ प्रीथा हसत म्हणाली, ‘मला सध्या मूल नकोय. मी अजूनही शेवटच्या आजारापासून बरे होत आहे आणि मला आधीच एक मुलगा आहे, मला तो काल दुपारी मिळाला आहे की तू विसरला आहेस मूर्ख?’ ती त्याच्या लंडाला हलवत म्हणाली, तो आनंदला. ‘मी…मला माफ कर आई…मी खूप स्वार्थी होतो…’ सलीमने श्वास घेतला. ‘चुप आता, आईला बाळाची काळजी घेऊ दे.’ प्रीथाने त्याच्या ओठांवर बोट ठेवत स्वतःच्या तोंडात पुरेशी लाळ निर्माण केली. तिला वाटलं थोडं पाणी प्यायला हवं होतं, तिच्या तोंडाला कोरड पडल्यासारखं वाटत होतं पण ती यात व्यत्यय आणायला तयार नव्हती. त्याचा गुळगुळीत लवडा, त्याची पुढची कातडी ज्याप्रकारे वर-खाली सरकत होती ती त्याच्या लालसर, चकचकीत टोकाला उघड करत होती… ती तिला मिठाईसारखी स्वादिष्ट वाटत होती. तिने आपला चेहरा खाली केला आणि लाळेचा एक भव्य फेसाळ डोल सोडला जो त्याच्या टोकावर टपकला आणि लांबी खाली ओघळला. त्याच्या शिरा उत्साहाने बाहेर पडत होत्या. ‘अरेरे…’ सलीम उद्गारला त्याच्या आईच्या तोंडातून आलेला घट्ट फेस त्याच्या लिंगाला भिजवून गेला होता.

प्रीथाने त्याचा लंड हलवला, तिची लाळ तिचा रस धुवून टाकत होती ती मांसल शाफ्टच्या संपूर्ण लांबीवर थुंकत होती. सलीमचा लंड मधाने टपकणाऱ्या कडक मिठाईसारखा दिसत होता; तसेच तो प्री-कम देखील गाळत होता.
जोमाने चोळल्यानंतर आणि तृप्त होईपर्यंत स्वच्छ केल्यानंतर प्रिताने तिचे ओठ उघडले, क्षणभर थांबून, धडधडणार्‍या लाल टोकावर तिचा उबदार श्वास घासून त्याची अपेक्षा वाढू दिली. तोपर्यंत सलीम जवळजवळ तळमळत होता. त्याला किती बरे वाटले हे त्याला माहीत होते, त्याचा लवडा त्याच्या आईच्या तोंडात, त्याने काल संध्याकाळी ते अनुभवले पण त्याचे समाधान झाले नाही, त्याला आशा होती की यावेळी डोरबेलचा कोणताही असभ्य व्यत्यय येणार नाही आणि त्याची आई त्याला तिच्याबरोबरच्या अंतिम आनंदात मार्गदर्शन करेल. प्रीथाचे डोके बुडले गेले आणि तिचे मऊ मोकळे ओठ त्याच्या लंडाभोवती गुंडाळले गेले, सलीम जवळजवळ आनंदाने विव्हळत होता. ‘आआआहह्न… आई!’ अयानसोबतच्या लग्नादरम्यान प्रीथाने पुरुषांच्या लिंगाच्या शरीरशास्त्राचा तोपर्यंत अभ्यास केला जोपर्यंत तिला बहुतेक पुरुषांपेक्षा चांगले समजत नाही. संवेदनशील स्पॉट्स, हात आणि तोंडाचे तंत्र. तिने आपले हात, डोके, शरीर कसे हलवायचे ते शिकले. डोळ्यांचा संपर्क, लाळ, योग्य शब्द किंवा योग्य हालचाल यासारख्या बारकाव्यामुळे त्याच्या अनुभवात कसा फरक पडू शकतो हे तिला या कृतीचे शास्त्र समजले. स्त्रीच्या तोंडातील उबदारपणा आणि ओलसरपणा व्यतिरिक्त एक स्त्रीच्या ब्लोजॉबच्या जादूकडे पुरुष विशेषत: कसे आकर्षित होतात ही एक घटना आहे आणि प्रीथा तिच्या कठोरपणाची भरपाई सलीमसाठी सर्वात मोठी जादू करून करणार होती.
तिने लाळ तिच्या जीभ आणि ओठांवर पाणीदार आणि निसरड्या – संवेदनायुक्त ओझ्याप्रमाणे खाली सोडू लागली. ती तीच्या हातावरून खाली ओघळू लागली, हात आणि लंडाच घर्षण अगदी गुळगळीत होऊ लागलं. तिचा हात सलीमच्या गरम धडधडणाऱ्या दांड्यावर सहजतेने सरकू लागला. तिला आश्चर्य वाटले की तिला सर्व अतिरिक्त वंगणाची संवेदना किती आवडली आणि तिच्या छोट्या प्रियकराला ते कसे वाटेल याबद्दल तिला आश्चर्य वाटले.
तिने तिच्या जोडीदाराला लंडाच्या पायथ्याशी घट्ट पकडले आणि या सर्व खोडकरपणावर स्वतःशीच हसत तिने प्रेमाने तिची मऊ जिभ शाफ्टच्या खालच्या बाजूने वर चालवली. प्रीथा काम करत असताना कण्हत होती आणि तिच्या तोंडाने शाफ्टला चोखत होती, जीभ तळाशी कुरवाळत होती जेणेकरून लंड च्या तोंडात घट्ट बसेल आणि तिला आवडतं तसं तिच्या घशात तिला गुदमरल्यासारखं होईल.
सलीमने डोके हलवले, गोंधळलेल्या आणि विचलित झालेल्या पिल्लाप्रमाणे त्याच्या नवीन आईला त्याच्या लंडावर पांढरे थुंकीचे बुडबुडे सोडताना आणि ते खाली ओघळताना किती छान दिसत होत – तिच्या हनुवटीपासून त्याच्या गोट्यांपर्यंत लाळ लटकत होती. धडधडणाऱ्या जांभळ्या टोकावर तिने पटकन अर्धपारदर्शक, चकचकीत लाळ तोंडातून थुंकले, तेव्हा तिला जाणवले की तिच्या तोंडात अडकलेली जाड थुंकी तिच्या हनुवटीतून वाहत आहे आणि सलीमच्या गुळगुळीत थरथरणाऱ्या मांडीवर हळूहळू सांडत आहे, तिने खाली पाहिले आणि एक खोल, हवेशीर, कामुक आक्रोश करत, तिच्या रिकाम्या हाताने सगळी लाळ त्याच्या संपूर्ण ओटीपोटावर पसरवली. प्रीताने सलीमकडे पाहिले, तिची जीभ त्याच्या लंडावर घट्ट फिरली. तिच्या लाळ ग्रंथी ओव्हरटाईम काम करत होत्या, तिची हनुवटी चमकदार आणि भरपूर लेपित होती कारण अर्धपारदर्शक लाळेच्या तार हळूहळू लांब आणि लांब होत गेल्या कारण गुरुत्वाकर्षणाने ते सलीमच्या धडधडणाऱ्या क्रॉचकडे खेचले. प्रीताच्या डोळ्यात पाहिल्यावर सलीमचे पोट वाकले. प्रीथाला माहित होते की तो कोणत्याही क्षणी झडेल आणि त्याला विराम दिला. तिने चकचकीत हनुवटी आणि ओठांवर त्याचे टोक चोळले, तिने किशोरवयीन लवडा तिच्या हातात घेतला आणि तो रानटीपणे चोळला, त्यावर थुंकले आणि त्यावरुन हळूवारपणे लाळ ओघळताना पाहिली आणि बेडशीटवर ओले पॅच बनवले. ती फेसाळलेली जाड गरम लाळ तिच्या हातावरून ओघळून त्याच्या सपाट पोटावर वाचताना पाहून ती विव्हळली.

प्रीथा जवळजवळ तिची शांतता गमावून बसली आणि उष्णतेने तिच्या पोटातून एक खोल किंचाळणारा आरडाओरडा बाहेर काढला, तिच्या नवीन खेळाच्या, तरुण मुलाच्या ताज्या लवड्याच्या प्राथमिक लालसेने तिने दात काढले. तिने तिचे तोंड उघडले आणि पुरुषाचे जननेंद्रिय तिच्या घशाच्या मागील बाजूस नेले. प्रीथा जोरजोरात चोखू लागली आणि आता लयीत पडून तिच्या छोट्या प्रियकराशी तुरळक नजरा ठेवत होती. तिच्या तोंडात धडधडणारे मांस आणि रक्त प्रेम स्नायू, गरम आणि धडधडत असलेल्या तिच्या तोंडात घट्ट बंद केलेले सक्शन तिला ऐकू येत होते.
प्रिताने वेग पकडला आणि लंड आणि थुंकीने भरलेल्या तोंडाने कण्हू लागली. सलीमला काय वाटतंय यावर विश्वासच बसत नव्हता. ‘म्म्म्म्म तिचे ओठ आणि तिच्या मऊ ओल्या तोंडाच्या आतील भाग त्याच्या लंडाच्या विरोधात कंप पावत होते. संवेदना खूप अविश्वसनीय होती! ओले चोखण्याचे आवाज, तिच्या तोंडून त्याचा लंड गिळल्याची भावना, खाली लोळणारी जाड लाळ आणि तिच्या गुंजारव ओठांमधून येणारे कंप त्याला वेड लावत होते.
तिने तिचा अंगठा आणि तर्जनी वापरून वाढत्या निसरड्या शाफ्टला स्क्रू केले आणि मुलगा जमिनीवर आलेल्या माशासारखा श्वास घेताना पाहत होती. तिला आता तिच्या गर्विष्ठ तोंडात सलीमचा लवडा जोरात धडधडताना जाणवत होता. प्रीथा पुन्हा आवश्यक असलेल्या श्वासासाठी बाजूला झाली.
तिने पाहिले की तिने लांब पातळ पट्ट्या आणि स्पष्ट बबली लाळेचे जाड दोर यादृच्छिक गोंधळलेल्या नमुन्यांमध्ये मुलाच्या मांडीवर आणि फेसाळलेल्या चकचकीत लवडाभोवती फेकले होते. सलीम जवळजवळ भान गमावण्याच्या मार्गावर होता. प्रीथा या निव्वळ महापूराची तीव्रता पाहून आश्चर्यचकित झाली. सलीमच्या ओल्या प्रदेशातून वाफ आलेल्या तिच्या श्वासोच्छवासाचा वाफ आणि लाळेचा वास.
“मी इतकी लाळ निर्माण करू शकेन हे कोणाला माहीत होतं?” तिने विचार केला आणि एक हवेशीर हसणे सोडले, तिच्या श्वासामुळे टोक धडधडत आणखी प्री-कम बाहेर सोडते.
या सर्वाच्या उत्साहाने तिच्या पुच्चीचा उबदार रस तिच्या मऊ झाटांच्या घनदाट झुडुपात भरला. तिला वाटले की ते दाट धुसरपणात भिजत आहेत आणि तिचे अमृत सार तिच्या मांसल आणि शक्तिशाली आतील मांड्यांवर गाळत आहेत – हळू हळू खाली सरकत आहेत.
सलीम त्याच्या सहनशक्तीच्या टोकावर होता आणि प्रीथाने त्याला झडवण्याचा निर्णय घेतला अन्यथा तो कदाचित शिगला जाईल. तिने तिच्या अनुभवातून आलेल्या दाबाच्या योग्य प्रमाणात त्याच्या शाफ्टला पकडले आणि ते निसरड्या, निसरड्या मांसाच्या खांबावर अचूक लयीत काम केले. प्रीथा हळू हळू आणि मोहकपणे तिची जीभ तिच्या वरच्या ओठावर चालवते जेणेकरून सलीमला तिच्या मादक तोंडाने प्री-कम मिसळलेले जाड लाळ दिसते, तिच्या खालच्या ओठाच्या कोपऱ्यात तीळ ओले चमकत आहे.
प्रीताने आपला संपूर्ण हात चळवळीत उतरवला. तिच्या मनगटाची कृती – वर्तुळाकार आणि द्रव तिच्या बोटांच्या कृतींमध्ये वर आणि खाली हलवल्यासारखे वाटत होते आणि ते सलीमच्या धडधडणाऱ्या लवड्यावर फिरत होते आणि तरुण मुलाला त्याच्या शारीरिक आनंदाच्या शिखरावर नेण्याची धमकी देत ​​होते. प्रीथाच्या ओल्या निसरड्या हाताने सलीमच्या लिंगातून विजेचा झटका आल्याची तापदायक आणि प्राथमिक भावना त्याच्या पोटात एखाद्या आदिम नरकाच्या प्रज्वलनासारखी उसळू लागली. त्याच्या पोटात जणू काही कॉस्मिक रोलर कोस्टर अथकपणे खाली घसरल्याप्रमाणे खाली उतरल्यासारखे वाटत होते.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग ११ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page