मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग १२

सलीमच्या रक्तवाहिन्या त्याच्या आत मुंग्या येत होत्या, त्यांच्यातून वाहणाऱ्या द्रव मॅग्माच्या प्रवाहाने झगमगाट होताना दिसत होते, जोपर्यंत सुख आणि वेदना यांच्यातील बारीक रेषा नाहीशा झाल्या आणि त्या दोघी एक धडधडणाऱ्या, विस्कटणाऱ्या, एकत्रित झाल्या. हळूहळू आलेला आनंद, त्याला पुढील मांडी बंद होण्याच्या तयारीसाठी तयार करत होता, सलीमने त्याचे ओठ जवळजवळ रक्त काढण्याइतपत चावले, त्याच्या असहाय्य शरीरातून आनंद तरंगत फिरत होता, जसे की काही स्फोट होणाऱ्या खगोलीय उर्जेसारख्या लहरी मन बदलत होते.
वास्तविकतेचे जग, मूर्त स्वरूप सलीमपासून दूर गेले, त्यांच्यामागील वास्तव उघड झाले. दिशा, अंतर किंवा वेळेच्या पलीकडे विसावलेले स्वरूप नसलेले जग – शारीरिक सुटकेच्या धडाक्यात स्वत:ला हरवून बसलेले, कुजबुजणारे, आक्रसणारे शरीर मागे सोडत असल्याचे दिसते.
त्सुनामीच्या गडगडाटासारखी पहिली कामोत्तेजक लाट त्याच्या असहाय्य शरीरावर आदळली, त्याचा लवडा शेवटच्या वेळी घट्ट झाला आणि मग… गोड गोड सुटला…
प्रीताने सलग तीन झटक्याने आलेले वीर्य गिळले. तिचे तोंड उघडे होते, जाड मोत्यासारखे चिकट वीर्य तिच्या स्पंदित जीभेवर पसरले, तिच्या घशात पसरले आणि लंड मागे खेचत बाकीचे तिची हनुवटी आणि ओठांवर येऊ दिले जिथे ते सलीमच्या क्रॉचवरून ओघळले कारण ती तिच्या तोंडात अजून घेऊ शकत नव्हती. तो किती प्रमाणात झडला आहे ह्यावर तिचा विश्वास च बसत नव्हता
‘इतकं… तो एवढं सगळं त्याच्या त्या लहानशा शरीरात कुठे ठेवतो?!’ तिला आश्चर्य वाटत असतानाच जाड पांढर वीर्य तिच्या तोंडात आणि तोंडावर सर्वत्र पसरले. सलीमने स्वत:ला त्याच्या आईच्या तोंडात झडवले तेव्हा उद्रेकाचा मुख्य जोर हळूहळू कमी होऊ लागला, किनाऱ्यावरून पाणी खाली आल्यासारखे मागे सरकले आणि शेवटी थकल्यासारखे त्याचे तरुण शरीर समाधानाने थरथरत राहिले.
दुसरीकडे प्रीथाला तिच्या तोंडात शुक्राणूंचे भव्य गोबरे सावरता आले नाहीत, ते तिच्या घशाखाली उतरत होते आणि तिला गुदमरत होते, म्हणून तिने खेळकरपणे सलीमच्या लवड्यावरच थुंकले. तिने खरोखरच जोरात थुंकले, मुलाच्या पोटावर आणि छातीवर आणि त्याच्या खाली असलेल्या चादरींचा एक पांढरा शुभ्र गोंधळ करून, काही थेंब त्याच्या हनुवटीवर पडले. ती खरच सगळ्या ओंगळपणाने वेडी झाली होती, पण खूप मजा आली!

तिने तिची ओली बोटं तोंडात घातली आणि ती चाखली, तिचे डोळे चकचकीतपणे चमकत होते. पौगंडावस्थेतील तरुण वर्जिन मुलाचे शरीर यौवनात ताजे असताना त्याच्या वीर्याची चव कशी असेल याचा तिला नेहमी प्रश्न पडायचा. प्रौढ व्यक्तीच्या खारटपणापेक्षा चव थोडी अधिक उग्र आणि स्ट्रॉंग होती; वास अधिक तीव्र होता. तिने थोडंसं गिळलं घेतला पण तरीही तिच्या तोंडात तिची जीभ आणि गालाच्या आतील भागांना चिकटून बरंच काही उरलं होतं. सलीमला धक्काच बसला, तिने स्वत:ला वर उचलले, मान लांबवता येईल तितके डोके मागे वळवले आणि तिच्या खांद्याच्या मागच्या बाजूला ओठांमधून तिच्या थुंकीसह वीर्याचा एक जाड प्रवाह बाहेर खांद्यावर सोडला. तो प्रवाह तिच्या गुळगुळीत त्वचेवरून एका जाड प्रवाहात ओघळत तिच्या गोलाकार गांडीच्या खोल भेगेपर्यंत खाली गेला.
‘अगं आई… काय करतेयस!’ सलीम उद्गारला. प्रिताने तिचे ओठ चाटले आणि सलीमने तोंड झाकून श्वास घेतला. हे जमेल तितके अश्लील होते आणि प्रीथा त्याचा प्रत्येक भाग एन्जॉय करत होती.
शेवटी ती मागे सरकली, चेहरा सलीमकडे होता, तिचा उष्ण कस्तुरीचा श्वास त्याच्या लालबुंद चेहऱ्यावर घासत होता. सलीमने आश्चर्याने तिच्या डोळ्यात पाहिले, प्रीताचा श्वास घेताना त्याची छाती अजूनही धडधडत होती. ‘देवा… तुला माझा लवडा चोखलेला श्वासही आवडतो ना?’ प्रीताने खळखळून हसली. सलीमला बोलता येत नव्हते कारण तो तिच्या ओल्या झालेल्या चेहऱ्याकडे आश्चर्याने आणि कौतुकाने पाहत राहिला. त्याने हळू हळू नजर खाली केली,
‘मला… मला माफ कर आई… मी खूप स्वार्थी होतो, आणि तरीही तू मला माफ करून खूप आनंद दिलास.’ तो म्हणाला.

प्रीथाला त्या मुलाबद्दल इतके अपार अथांग प्रेम वाटले की त्याच्या तीव्रतेने तिचे हृदय फुटेल. तिने त्याला जवळ धरले आणि उबदार कामुक शरीरावर घासून त्याला सर्व आनंद आणि आराम दिला. तिची लांब बोटे त्याच्या रेशमी केसात फिरली, तिने तिचा चेहरा त्याच्या गालांवर घट्ट दाबला. ‘मी तुझ्यावर प्रेम करते… माझं तुझ्यावर प्रेम आहे बाळा. मला कधीतरी तुझ्यावर राग येईल पण कोणती आई आपल्या मुलावर रागावत नाही? माझा राग देखील माझ्या प्रेमाचा भाग आहे; तू ते येणाऱ्या काळात शिकशील. ते प्रेम किंवा आपल्यात असलेले खोल बंध बदलत नाही, माझ्यावर विश्वास ठेव.’ ती म्हणाली.
त्यांचे चेहरे, त्यांचे ओठ एकमेकांच्या इतके जवळ होते की ती बोलता बोलता ती त्याच्या तोंडात श्वास सोडत होती, तिचे मऊ ओठ त्याच्या ओठांच्या कोपऱ्यावर घासत होते आणि सलीम तिच्या ओलसर उष्णतेने आणि तोंडी श्वासोच्छवासाच्या वासाने विलासी झाला. ते काही क्षण असेच राहिले सलीम कुरकुरला.
‘आई, माझं पोट धडधडतंय, थोडं दुखतंय… माझ्या बरोबर काही चुकीचं घडतंय का?’ प्रीथा त्याच्या थरथरत्या ओठांवर प्रेमाने मऊ चुंबन घेत हसली ज्यामुळे तिचे शब्द थांबले.
‘ठीक आहे… ममुआह… बर्‍याच दिवसांनी तुझी सुटका झाली… मम्म… मी ज्याप्रकारे तुझ्या लहान पी पी छळलं, त्यामुळे तुझे स्नायू दुखत आहेत… मुआह…’ प्रीताने तिच्या हातात त्याचे लिंग धरले, तिच्या प्रेमळ स्पर्शाने ते हळू हळू कडक होत असल्याचे जाणवत होते.
‘देवा…’ तिने विचार केला, ‘…त्याने आयुष्यभराचा भार नुकताच स्खलित केला आणि तरीही माझ्या किंचित स्पर्शाने तो ताठ होत आहे.’ सकाळचा मंद प्रकाश पडद्याच्या चकत्यांमधुन त्यांच्या उघड्या अंगावर खेळत होता, त्वचेवर त्वचा घासत होती, श्वासोच्छ्वास एकमेकांत मिसळत होता, एकमेकांमध्ये भिजणारे प्रेम असे ते एकमेकांच्या उबदारपणात रमले. बाई आणि मुलगा चुरगळलेल्या चादरींमध्ये आनंदाने मिठी मारून एकमेकांच्या वासाचा आणि स्पर्शाचा आस्वाद घेत असताना वेळेचा अर्थ हरवल्यासारखे वाटत होते. प्रीथा सलीमपेक्षा इतकी मोठी होती की त्याला तिच्या शरीराच्या मऊपणात हरवलेले आणि गुंतलेले, तिच्या उबदारपणात आणि सर्व प्रेमाचा उपभोग घेत तिच्या कोमट देहात बुडून गेल्यासारखे वाटले. प्रीथाने त्याला जवळ धरले, निरागसपणे पण नाजूकपणे एखाद्या क्षीण पक्ष्यासारखे त्याला गोंजारले.

प्रीथाला स्वतःमध्ये निसर्गाची ओळखीची हाक जाणवू लागली. तिचे मूत्राशय फुगले होते, सर्व उत्साहात आणि उत्कटतेने ती तिच्या इतर शारीरिक गरजा व्यावहारिकरित्या विसरली होती. त्यांनी बराच वेळ पाठीमागे बसले होते, आणि आता उत्कटतेने तिला स्वतःला सावरण्याची निकड जाणवू लागली.
प्रीथा सरकली, स्वत:ला वर उचलत, पण सलीमने त्याचे सडपातळ हात तिच्या गळ्यात वळवले, तिच्या आकर्षक डोळ्यांकडे बघत. तो एका सेकंदासाठीही तिच्यापासून वेगळा होणार नव्हता, त्याने तिला एखाद्या क्षुब्ध मुलाप्रमाणे धरून ठेवले. ‘तु कुठे जात आहे?’ त्याने मंद स्वरात विचारले. ‘बेबी, आईला लघवी करायची आहे, मला काही सेकंद दे आणि मी परत येईन…’ प्रीथाने त्याला गळ घातली.
‘नाही… नाही… नाही… मला तू इथे माझ्यासोबत हवी आहेस. मला आणखी चुंबन हवे आहेत.’ तो म्हणाला.
प्रीताने पटकन ओले चुंबन त्याच्या ओठांवर लावले आणि उठण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने तिला इतके घट्ट धरले, त्याने त्याचे ओठ चाटले, तिची लाळ चाखली पण तिला जाऊ दिले नाही, त्याच्या छातीवर दाबत असलेल्या तिच्या स्तनांचा भार, तिच्या पोटातून येणारी उष्णता आणि ती हलण्याचा प्रयत्न करत असताना तिच्या ओलसर झाटांच्या हलक्या गुदगुल्या आणि ती हसत असताना तिच्या श्वासाचे छोटे फुंकर हे त्याला खूप आवडले. तो जवळजवळ तिच्याशी कुस्ती करत होता. प्रीथा तिला उठण्यापासून रोखण्याच्या त्याच्या क्षुल्लक प्रयत्नांवर हसली, ती त्याला सहज टाळू शकते पण तिने संघर्षाचे नाटक करून चिडवले. सलीम आपल्या नवीन आईच्या शरीराचा आनंद घेत होता, तिला अनुभवत होता, तिचे डोके त्याच्या जवळ धरत होता, तिचा श्वास घेत होता ज्याचे त्याला व्यसन लागले होते.

थोड्या संघर्षानंतर प्रीताने शेवटी तिची ताकद वाढवली आणि त्याला हळूवारपणे बेडवर ढकलले. तिला खरोखर जाण्याची गरज होती नाहीतर ती बेडवर लघवी गाळू लागेल. सलीम सौम्य निषेधाने ओरडला पण धीर आला, त्याला तिच्या संयमाची अजिबात परीक्षा घ्यायची नव्हती. ती बेडमधून बाहेर पडताच त्याने उसासा टाकला आणि बेडरूममध्ये संलग्न टॉयलेटच्या दाराकडे जाताना तिच्या भव्य हत्तीच्या चालीकडे एकटक पाहत राहिला, तिच्या मांडीचे स्नायू ज्याप्रकारे पिळदार होते, तिच्या हलणाऱ्या कंबरेमुळे जाड गोलाकार नितंबांची उसळणारी झुळूक तिच्या यमकात होती. वात्सायनने कामसूत्रात याचे वर्णन ‘गज गामिनी’ – हत्तीचे चालणे असे केले आहे. स्त्रीच्या मोहक वाटचालीचे वर्णन करण्यासाठी विद्वान हे साधर्म्य वापरतात. आपण ते एका महिलेच्या मागून पाहू शकता; तुम्ही फक्त तिच्या नितंबांची आणि खांद्यांची हालचाल पहा. आपल्या भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रकारात याला त्रिभंग किंवा आपल्या शरीरातील तीन विराम म्हणतात. आपली बाई अशी चालते. पश्चिमेला ते सरळ चालतात. प्रीथा ही कामसूत्राच्या शिल्पात वर्णिलेली सर्वोत्कृष्ट अल्फा भारतीय स्त्री आहे, फक्त तिची चाल आणि चालणे पुरुषांना निद्रानाश रात्र देऊ शकते आणि सलीम साक्षीदार होता की तिच्या सर्व नग्न वैभवात, सर्वात भाग्यवानांसाठी एक दुर्मिळ विशेषाधिकार आहे. तिने टॉयलेटचा दरवाजा उघडताच तिने मागे वळून सलीमकडे पाहिलं, जो बेडवर भिकाऱ्यासारखा तिची वाट पाहत थांबला होता. दाराच्या मागे ती गायब झाली.

प्रीथा टॉयलेटवर बसणार असताना तिला मागून एक चुळबूळ ऐकू आली. तिने मागे वळून पाहिले तर तिने उघडलेल्या दरवाजातून सलीम डोकावताना दिसला. हा मुलगा तिला त्याच्या नजरेतून एक क्षणही दूर जाऊ देत नव्हता आणि त्याची अंतहीन उत्सुकता तिच्या सर्वात खाजगी क्षणांवरही आक्रमण करत होती. प्रीताने तिच्या मागून दार बंद करायला हवे होते, पण रागाच्या इशाऱ्याने ती वळल्याने तिच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्ट दिसत होती. ‘सलीम, तू इथे का आहेस? आई इथे खाजगी क्षण घालवत आहे आणि तू डोकावून अत्यंत उद्धट वागतोयस.’ ती कडक स्वरात म्हणाली. याने सलीमला नकळत पकडले. तिने त्याच्याकडे मागे वळून त्याला आणखी फटकारले. ‘तुला हे माहित असणे आवश्यक आहे की मुलीला तिची गोपनीयता कधी हवी आहे आणि तुला तेथे परवानगी नाही.’ ती थंडपणे म्हणाली. ती सलीमला किती घाबरवत होती ते तिला दिसत होतं.
‘प… पण… दार उघडे होते आई.’ तिच्या मूड स्विंगला घाबरून तो कमजोरपणे म्हणाला. ‘हे माझे घर आहे आणि मला हवे तसे मी कोणतेही दार उघडे ठेवीन.’ प्रेथा म्हणाली. ‘दार उघडले नव्हते, ते लॉक केलेले नव्हते, ते बंद होते आणि बंद दार दिसल्यावर तुला परवानगी मागायची किंवा ठोठावण्याची गरज असते.’ ती म्हणाली.
‘मला… मला माफ कर आई… मी हे पुन्हा कधीच करणार नाही.’ सलीम घाबरट आवाजात म्हणाला.
‘आता जा…’ प्रीथा म्हणाली, ‘आईला शांतपणे लघवी करू दे.’
सलीमने लाजत तोंड झाकले आणि तेथून निघून गेला. प्रीथा समाधानाने हसली. तिला माहित होते की तिला या मुलाला तिच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित करावे लागेल. त्याला त्याच्या सीमा माहित असणे आवश्यक आहे; तो फक्त उत्तेजित पिल्लासारखा धावत होता. त्याला तिच्या गरजांनुसार शिस्त लावणे आवश्यक होते, ती ज्या सामाजिक स्तरावर आहे त्यासाठी त्याला एक परिपूर्ण जोडीदार/मुलगा/सोबती बनवणे आवश्यक होते. ही तिची जबाबदारी होती आणि जी कृतज्ञता व आज्ञाधारकपणा त्याच्या वागण्यातून दिसत होता त्यावरून हे अवघड नव्हते. तो बंडखोर होणार नव्हता. तिने त्याला तिच्या पोटातून जन्म दिला असता तर? तो एका शब्दाचाही विरोध न करता तिच्या इच्छेचे पालन करेल. एकंदरीत तो तिच्या इच्छेप्रमाणे होता.
प्रीथा निश्चिंत झाली, आणि तिचा पृष्ठभाग तळाला भांड्यावर लावला. तिच्या मूत्राशयावर ताण येत असला तरी तिला लघवी करणे कठीण होते. तिने जवळपास वर्षभरात पहिल्यांदाच सेक्स केला होता, तिच्या योनीमध्ये प्रवेश करण्याची सवय नव्हती आणि काल रात्री त्यांनी किती वेळा आणि तीव्रतेने मैथुन केला होता त्यामुळे खरोखरच तिचा मूत्रमार्ग दुखत होता. एक जळजळ होत होती. तिच्या तोंडाला कोरड पडली, तिने तिचे ओठ चाटले आणि तिच्या पुच्चीचे मांसल मांस तिच्या हातांनी खेचले, आतील स्नायूंना आराम दिला.

This content appeared first on new sex story .com

तिने तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या लघवीच्या छिद्रापर्यंत शक्य तेवढ्या फाकवल्या आणि ती प्रवाहाची वाट पाहत होती. तिच मूत्रमार्ग धडधडत होत, तिच्या मूत्राशयाने अर्ध वेदनादायक आकुंचनांच्या मालिकेत मलमूत्र द्रव तिच्या कालव्यात ढकलल होत.
‘म्म्म्म…’ प्रीताने तिचे ओठ चावले, तिला उष्ण लघवी हळूहळू मूत्रमार्गाच्या नळीतून बाहेर पडताना जाणवत होती. तिने तिची पुच्ची जमेल तितकी पसरवली, गरम द्रव ट्रॅक्टमधून जाताना उबळ सह लहान छिद्र स्पंदन करत होते.
‘आआआआह्हह…’ प्रीथा जवळजवळ ओरडली जेव्हा छिद्रातून पहिला फुगवटा बाहेर पडला, वाफाळणारा गरम अर्धपारदर्शक फिकट पिवळा मूत्र पंक्चर झालेल्या पाईपप्रमाणे बाहेर पडला आणि टॉयलेटच्या प्लास्टिकच्या कड्यावर पसरला.
‘ओह शिट…’ तिने केलेला गोंधळ पाहून प्रीथा दातांमध्ये बडबडली, तिची लघवी प्लास्टिकच्या कड्यावर सर्वत्र होती, खाली टॉवेलवर टपकत होती. तिने गडबड केली होती, ते लाजिरवाणे होते, परंतु त्या क्षणासाठी काहीही नोंदवण्याइतपत दिलासा खूप होता, सोन्याच्या मलमूत्राचा घनदाट प्रवाह कमोडच्या पाण्यामध्ये स्थिर प्रवाहात पसरत होता आणि टॉयलेटमध्ये तीव्र तीक्ष्ण वास येत होता.
ति लीटरमध्ये लघवी करत होती, स्थिर प्रवाह त्यानंतर तिच्या मूत्रमार्गाच्या स्नायूंच्या उबळांसह जलद फवारे. ती संपेपर्यंत, वाटीचा आतील भाग पिवळ्या मलमूत्राने भरला होता. प्रीथाने सुटकेचा उसासा टाकला, ती वाटीवर बसून सुन्नतेचा आनंद घेत होती.
तिने रोलमधून एक लांब टॉयलेट पेपर फाडला आणि नाजूकपणे तिची पुच्ची आणि ओले झाट साफ केले. तिचे पुच्चीद्वार अजूनही कागदाच्या स्पर्शाने संवेदनशील वाटत होते आणि तिने थोडेसे डोळे मिचकावले, लघवीच्या छिद्राभोवती आणि तिच्या मांसल पाकळ्यांभोवती काळजीपूर्वक दाबत पुसले.
तिने स्वतःला उभे केले, थोडे चक्कर आल्यासारखे वाटले आणि टॉयलेट फ्लश केले, तिचे डोके तरंगत होते, तिला थकवा जाणवत होता आणि टॉयलेटची रिम साफ करायला विसरली.

प्रीथा बाहेर आली; सलीम बेडच्या काठावर पाय लटकत बसला होता. तिने त्याच्याकडे लाडक्या नजरेने पाहिले, तो उठला आणि बाथरूमकडे निघाला, ‘मलाही लघवी करायची आहे आई…’ तो म्हणाला. प्रीथाने आळशीपणाने जांभई दिली, तिच्या डोक्यावर तिचे लांबलचक केस गोळा करून, आळोखे पिळोखे देत, ती तिच्या त्या आळशी हत्तीच्या वाटेने पलंगाकडे निघाली. सलीमने तिच्याकडे खोडकरपणे पाहिले आणि बाथरूममध्ये गेला. नाही, त्याला लघवी करायची नव्हती. त्याच्या मागे दार बंद करून तो भांड्याजवळ गेला, त्याला त्याची आई लघवी करताना ऐकू येत होती आणि ती खूप लघवी करत होती. दुर्मिळ अपेक्षेने तो आत आला होता, तिच्या लघवीचा तीव्र वास अजूनही हवेत होता आणि त्याच्या डोळ्यांनी टॉयलेटच्या काठावर मौल्यवान सोनेरी पिवळ्या द्रवाचे डबके आणि थेंब पाहिले. सलीमने स्वतःला त्याच्या आईच्या या नवीन गंधासाठी आमंत्रित केले, त्याने डोके खाली केले आणि वास घेतला, वास अजूनही तीव्र होता. त्याच्या आईने उत्पादित केलेल्या विविध वासांमुळे तो आश्चर्यचकित झाला, प्रत्येक एक त्याच्यासाठी मौल्यवान आहे. तिच्या रसांचा वास, तिच्या दुधाळ स्तनांचा, तिच्या केसाळ काखेचा उबदार सुगंध, तिचा घाम, तिचा श्वास, त्याच्या त्वचेवरील विपुल लाळेचा वास त्याने आधीच अनुभवला होता आणि आता त्याला तिच्या लघवीच्या तेजस्वी कस्तुरीचा वास येत होता. ते तीव्र होते पण त्याच्या तरुण संवेदनक्षमतेसाठी ते स्पष्टपणे कामुक आणि मादक वाटले. त्याने छातीभरून तीक्ष्ण वास घेतला; प्लॅस्टिकच्या रिमचा थोडासा भाग चाटण्याचाही त्याने विचार केला, पण ते खूप होईल. तो अनुभव त्याने नंतरसाठी राखून ठेवला; कदाचित त्याची इच्छा असेल की त्याने तिला स्वतःला थेट त्याच्या तोंडात सोडायला पटवून द्यावे, तो थेट उगमातून, ताजे, वाफाळणारा आणि चमकणारा तेजस्वी सोनेरी शॉवर पिऊ शकेल. देवीचा जादुई धबधबा. कल्पना थोडी बंडखोर वाटली परंतु त्याच वेळी अप्रतिम कामुक वाटली.
‘तू इतका वेळ बाथरूममध्ये काय करत आहेस… आईकडे पलंगावर ये.’ त्याला तिची हाक ऐकू आली.

सलीमला तिच्या लघवीचा वास अजून थोडा वेळ घ्यायचा होता, पण तिची हाक खूप मोहक होती. सलीमने पटकन लघवी केली, टॉयलेट पेपरने रिम साफ केली, मऊ ओल्या कागदातून तिच्या लघवीच्या बाष्पांचा शेवटचा वास घेतला, तो फ्लश केला आणि बेडरूमचा दरवाजा उघडला. सकाळचा फिकट ढगाळ प्रकाश उबदार उबदार बेडरूममध्ये एक मोहक वातावरण निर्माण करत होता. अर्धवट काढलेल्या पट्ट्यांमधून ती चादर आणि प्रीताच्या गुळगुळीत ऑलिव्ह त्वचेवर पडली, ती अंथरुणावर पडली होती. गडद आणि हलका उजेड खोलीत तिच्या वैभवशाली नग्नतेच्या स्थूल पेंटिंगसारखे दिसले. ती पुन्हा अर्धी झोपली होती.
पलंगावर पसरलेले तिचे मोठे वैभवशाली रूप पाहून सलीमने तिच्याकडे डोळे वटारत हलक्या पावलांनी जवळ आला, तिचे हात वर उशीखाली होते, तिचे डोके तंद्रीत विसावले होते. सलीम पलंगाच्या बाजूला बसला, त्याचे डोळे तिच्या उदात्त स्त्रीत्वावर फिरत होते आणि शेवटी पुन्हा तिच्या मोहक बगलावर विसावले. उबदार केसाळ झुडपाने त्याला इशारा केला. त्याने आपला चेहरा खाली केला आणि खोल श्वास घेतला, पुन्हा एकदा, वास नाकात गुदगुल्या करत होता. त्याच्यासाठी तिचे पिकलेले स्त्रीत्व एखाद्या सुपीक बागेसारखे होते, प्रत्येक भाग असंख्य वासांची विविध फुले, फळे आणि विविध चवींच्या रसांचे आश्वासन देतो. सलीम सुगंधित झुडूपला स्पर्श करण्यापासून स्वतःला रोखू शकला नाही. त्याच्या बारीक बोटांनी तिच्या मांसल बगलांना खोलवर झाकलेल्या मऊ पण दाट केसांच्या विळख्यात खेळले. त्याने केस खेळकरपणे फिरवले, तिच्या घामाचा आणि फेरोमोनचा लपलेला सुगंध सोडला. तो केसांशी अविरतपणे खेळू शकतो; त्याची बोटे लहान मुलांसारखी तिच्या केसांच्या झुडुपात लोळत होती, प्रीथाला त्याच्या स्पर्शाने गुदगुल्या झाल्यासारखे वाटत होते.
तिने एक उबदार उसासा टाकला, ‘अरे, थांब… संधी मिळाली तर तिथे झोपडी बनवशील आणि माझ्या बगलेत राहून शेती करशील.’ ती विनोदाने गुणगुणली.
‘खूप छान आयडिया आहे आई…’ सलीम आनंदी स्वरात म्हणाला.
प्रीथाने आपला ध्यास न सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि ती पुढे सरकली. ‘उम्म… आणखी नाही.’ ती झोपेच्या स्वरात म्हणाली. ‘चांगल्या गोष्टीं संयम ठेवल्याशिवाय मिळत नाहीत. जरा आत्मनियंत्रण दाखव, मला आनंदी कर आणि त्यानुसार मी तुला बक्षीस देईन.’

सलीमने त्याच्या हातावर डोके टेकवले, तिच्या शरीरातील आळशी लाटांकडे टक लावून ती एखाद्या काल्पनिक सापासारखी गुंडाळली होती. तो उत्सुकतेने टक लावून पाहत होता, डोळे तिच्या रुंद गुळगुळीत पाठीच्या विस्ताराकडे फिरत होते, मांसलपणाच्या खाली हलकेच फुगलेले स्नायू, तिच्या कंबरेतील वक्र प्रत्येक सूक्ष्म हालचालीने बदलणारे आकृतिबंध. दिवसाच्या प्रकाशात तो तिच्या पाठीवर आणि खांद्यावरचे तीळ मोजू शकत होता. सलीमने उसासा टाकला. ‘मला सांग आई… मी तुला कसे आनंदी करू?’ त्याने आस्थेने विचारले.
‘मम्म… तु मला चहा करून सुरुवात करू शकतो; मला काल रात्रीपासून थोडासा हँगओव्हर जाणवत आहे.’ प्रीथा आळशीपणे बडबडली, ‘तुला स्वयंपाकघरातील डाव्या कपाटात सर्वकाही मिळेल.’
‘अर्थात आई…’ सलीम म्हणाला, ‘मी यात खूप चांगला आहे. मी चहाच्या टपरीवर काम करतो, आठवते?’
‘काम करायचा…’ प्रीताने त्याला दुरुस्त केले, ‘तु तिथे परत जाणार नाही. तू आता इथे माझ्याबरोबर आहेस, समजले?’ सलीम आनंदाने घरघर करत धावत स्वयंपाकघरात गेला, त्याने टॉवेल घालण्याचा विचार केला, पण त्याविरुद्ध निर्णय घेतला. त्याने आपल्या नग्नतेचा आनंद लुटला; त्याला विश्वातील कोणत्याही गोष्टीची भीती वाटली नाही, त्याला पूर्णपणे मोकळे वाटले कारण या स्त्रीसारख्या सुंदर देवीने त्याला जगाच्या अनिश्चिततेपासून संरक्षण आणि आराम देण्याचे वचन दिले होते.
सलीमने त्याच्या आयुष्यातील सर्वोत्तम चहा बनवण्यामध्ये संपूर्ण मन लावले. त्याच्या प्रेमाने सकाळच्या गरम चहामध्ये अतिरिक्त चव जोडली. सलीमने कॅबिनेटमधून एक ट्रे आणि काही बिस्किटे काढली आणि सर्व काही व्यवस्थित मांडले. आपल्या देवी मातेची सेवा करण्याची ही संधी मिळाल्याने खूप आनंद झाला. त्याने केलेला चहा तिला कसा आवडेल असे त्याला वाटले आणि त्याने देवाला प्रार्थना केली की तो तिला प्रभावित करू शकेल.
‘चाय गरम… गरम चाय…’ सलीम हसतमुखाने आत शिरला, प्रीथा आनंदी मुलाकडे पाहत होती, तिचे लज्जतदार ओठही तृप्त हास्याने कुरवाळत होते. ट्रे घेऊन येणाऱ्या नग्न अवस्थेत तो प्रीथासाठी खूप अभिमानास्पद आणि गोंडस दिसत होता.
‘तुला चहाच्या टपरीमध्ये असे पाहिले असते तर मी तिथून तुला चोरले असते.’ ती उठत खोडकरपणे म्हणाली.

प्रीताने ट्रेमधून कप घेतला आणि एक घोट घेतला, गरम द्रवाने तिचा कोरडा घसा शांत केला, आले आणि वेलचीच्या चवीने तिच्या तंद्रीत मज्जातंतूंना मुंग्या आल्या आणि वास अगदी मस्त होता. पहिल्या घोटानंतर तिने समाधानाने उसासा टाकला आणि सलीमचे डोळे आनंदाने उजळलेले पाहिले. ‘मी आतापर्यंत घेतलेला हा सर्वोत्तम चहा आहे.’ प्रीथा म्हणाली, अजिबात अतिशयोक्ती नाही.
तो हसत असताना तिच्या बोलण्याने तो आनंदाने थरथरत होता. त्याने बाजूच्या टेबलावर ट्रे ठेवला आणि ती कपमधून पीत असताना तिच्याकडे लाजाळू नजरेने चोरून तिच्या उशा फुगवण्यात मग्न झाला. प्रीथाला माहित होते की त्याला तिच्या जवळ यायचे आहे, तिच्या मिठीत यायचे आहे, परंतु तिच्या चहाचा आनंद घेत आराम करत असताना तिच्या सकाळच्या आनंदात व्यत्यय आणण्यास संकोच वाटत होता.
तिला समजले की तो तिला थोडी जागा देत आहे, आणि तो तिच्याबद्दल खूप प्रौढ आणि समजूतदार आहे. त्याला कळून चुकले होते की तो तिचा खूप आनंद घेत आहे, या देवीने त्याला एक अविश्वसनीय जग दाखवले आहे, त्याच्यासाठी अकल्पनीय सुखांचे दरवाजे उघडले आहेत, जर स्वर्ग असेल तर ते त्या बेडरूममध्ये आहे आणि त्याचे बेजबाबदार वागणे योग्य नव्हते. स्तब्धता दूर होत असताना तो खरोखरच विचार करत होता की हे खरे आहे की नाही, आणि त्याने गुपचूप स्वत: ला चिमटा काढला, परंतु तिथे ती तिच्या सर्व वैभवशाली नग्नतेत, तिच्या कामुकतेच्या सहा फुटांच्या जवळ, राणीसारखी बेडवर बसली होती. होय, हे स्वर्ग आहे आणि तेथे देवी आपल्या विनम्र सेवेचा आनंद घेत आहे.
प्रीताने त्याला इकडे तिकडे फिरताना पाहिले आणि त्याचे लक्ष वेधण्यासाठी त्याच्याकडे बघून शिट्टी वाजवली; तो विचारात हरवलेला दिसत होता. तिने त्याच्या शेजारच्या जागेवर थोपटले, त्याच्याकडे बघून हळूवारपणे हसली. सलीमचा चेहरा आनंदाने आणि अपेक्षेने उजळला, तो एखाद्या चपळ मांजरासारखा पलंगावर चढला, प्रीथा पुन्हा ताज्या फुललेल्या उशांवर विसावली आणि तिच्या मऊ उष्णतेच्या गर्तेत विसावला. ‘ये…’ ती आमंत्रण देणार्‍या हाताने म्हणाली, सलीमने तिच्या आरामशीर आणि मांसल खांद्यावर डोके ठेवताच प्रीथाने तिचा हात त्याच्या मानेभोवती वळवला, तो अधिक आरामदायक झाला आणि त्याच्या केसांवर बोटे फिरवू लागली.

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर a[email protected] वर नक्की कळवा

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – भाग १२ appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page