मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – लग्न – भाग १

पण दुसरं युद्ध तिची घरी वाट पाहत होतं. ती घरी पोहोचली सलीमच्या चेहऱ्यावरचे भाव बघून तिच्या काळजाचा ठोकाच चुकला. “ह… हाय बेबी…” सलीम असह्य झाला होता, त्याची आई, त्याची प्रियकर, त्याची देवी तिचे शरीर आत्ताच दुसऱ्या माणसाला देऊन आलीये या वस्तुस्थितीशी तो पटवून घेऊ शकला नाही, तिला काय करावे लागलेय याची वास्तविकता समजून घेण्यासाठी त्याच्या भावना खूप वाढल्या. असे पुन्हा कधीही होणार नाही असे तिने त्याला आश्वासन दिले असले तरी तिने याची खात्री करून दिली होती; तो समजून घ्यायला तयार नव्हता. “बेबी… प्लिज…” “इटस ओके आई… मी कदाचित तुझ्या आयुष्यातला एक जाणारा टप्पा असेल. अखेरीस तू मला कंटाळशील आणि दुसरा माणूस शोधशील. इट्स ओके. आपले नाते शेवटी लबाडीचे आहे. माझा तुझ्यावर काय हक्क आहे? तू एक स्वतंत्र स्त्री आहेस. मी फक्त एक मुलगा आहे, तू दया दाखवलीस आणि मला दत्तक घेतले आहेस. माझा तुझ्यावर अधिकार नाही. ठीक आहे आई मला तुझी घरची मदत करायला आनंद होईल.” सलीम रडत होता. प्रिथाही रडत होती. “असं म्हणू नकोस… असं म्हणू नकोस… प्लिज!” त्याच क्षणी प्रीताला कळलं की तिला काय करायचं आहे.

“मी तुझ्याशी लग्न करेन… मी तुला माझा नवरा बनवेल बेबी… मी तुला माझ्या आयुष्याचा पुरुष बनवेल…..” “काय??? खरंच????” सलीम किंचाळलाच. प्रिथाने मागून येऊन त्याच्या गालाला गाल लावले. त्याच्या केसात हात फिरवत होती. “येस बेबी, आपण पवित्र वचने पठण करू. जगाला ह्या विवाहाचं कदाचित माहित नसेल, पण देवाला कळेल. तुला बायकोच्या शरीर आणि आत्म्यावर नवऱ्याप्रमाणे सर्व हक्क असतील. आपण एकमेकांशी बांधील राहू.” सलीमने प्रिथाला घट्ट मिठी मारली. “ओह देवा… थँक यू… थँक यू आई माझ्याशी लग्न करण्याचं ठरवल्याबद्दल .मी सांगू शकत नाही कि मी किती खुश आहे… थँक यू… थँक यू…. थँक यू….” प्रिथा रिलॅक्स झाली. सलीम तिच्या कुशीत एखाद्या मांजराच्या पिल्लापमाणे पहुडला. त्याला खूप सुरक्षित वाटत होते.

कालच्या भावनांच्या वादळानंतर खोलीत शांतता पसरली. त्या क्षणी त्यांच्या नात्याने नवीन उंची गाठल्याचे दोघांनाही जाणवले. एक नवीन वचनबद्धता केली गेली आणि ती पूर्णपणे पूर्ण करण्याचा दोघांनी निर्धार केला. “आई, मी वचन देतो मी तुझा चांगला नवरा बनेन.” “मला माहितीये तू बनशील. मला माहितीये तू जगातला बेस्ट नवरा असशील.” “मी तुझी काळजी घेईन आई. तुला कशाचीही चिंता करायची गरज नाही.” “हो मला माहितीये घेशील तू, तू आलरेडी माझी किती चांगली काळजी घेतोस.” “मी अजून जास्त घेईन. मी एक लायक नवरा आहे हे सिद्ध करून दाखवेन. प्रॉमिस…” “आणि मी तुझी विश्वासू बायको होईल. मी माझ्या आयुष्यात दुसऱ्या पुरुषाला येऊ देणार नाही, मी पण वचन देते. मी तुझी आई आणि बायको दोन्ही असेल आणि तू माझं बाळ आणि माझा नवरा. ओके? आता ये शोनु, माझ्या बुबीजवर तुझं तोंड लागून खूप वेळ झाला. बघ ते दुधुनी भरून कशे मोठे झालेत.” प्रिथा सलीमला तिच्या आत येण्यासाठी तळमळत होती. खूप वेळ झाला होता. तिच्या अपराधीपणाने तिच्या कामवासनेवर मात केली होती आणि सलीम नाकारण्याच्या मोडमध्ये होता, पण तिला हे जाणवत होत कि तो तिच्या स्पर्शाने खाली कडक होतोय.

“नाही… आपण आत्ता सेक्स करणार नाहीये… मी तुला किस सुद्धा करणार नाहीये. तूला स्वच्छ व्हायची गरज आहे. अंघोळ कर, तुझा सगळीकडे वास येतोय. पण आधी तू मला हे सांग कि तू त्याची पीपी चोखून त्याला तुझ्या तोंडात गळायला लावलास का?” “ईई… अजिबात नाही… नाही!” “सिद्ध करून दाखव, तुझं तोंड उघड मला तुझ्या श्वासाचा वास घ्यायचाय.” “आआआह्हह्हह्ह…” म्हणत प्रिथाने त्याच्या तोंडावर श्वास सोडला. “म्म्म्म…. ओके, तू पास झालीस.” प्रिथाने त्याला मिठीत घेतला. “तुला फक्त माझ्या श्वासाचा वास घ्यायचा होता हो ना?” “म्म्म्म…. तू माझा चोखल्यानंतर तुझ्या श्वासाचा जो वास येतो तो मला फार आवडतो आणि मी तुझ्या तोंडात गळतो. मला हे कोणाबरोबर शेअर नाही करायचंय.” “चल आता मस्त अंघोळ करूयात. मी पिझ्झा ऑर्डर केलाय, तो अर्ध्या तासात येईल. घाई कर चल…. मला भूक लागलीये.” प्रिथा कपडे काढत म्हणाली. “मला माहितीये कशाची भूक…” सलीम पँट काढत म्हणाला. “ओह… गप्प बस!” हसत हसत आणि एकमेकांना चिडवत ते बाथरूममध्ये गेले. प्रीथा इतकी आनंदी आणि आरामशीर वाटली की सलीमने तिच्याशी लग्न करण्याचे वचन देऊन तिला माफ केले आणि ते पूर्ण करण्याचा तिचा हेतू होता. साहजिकच ही एक खाजगी गोष्ट असेल, जिथे त्यापैकी फक्त दोघेच त्या पवित्र बंधनाचे साक्षीदार असतील, परंतु ते लग्नापेक्षा कमी नसेल. ती त्याला तिचा नवरा आणि जीवनसाथी म्हणून स्वीकारेल आणि त्याचा सन्मान करेल.

तिने स्वतः करण्यापेक्षा सलीमने तिला आंघोळ घालण्याचा आग्रह धरला. मंदिरात पुजारी मूर्तीला आंघोळ घालतो, त्याप्रमाणे तो किती श्रद्धेने आंघोळ घालत आहे हे ती पाहत होती. ती आरामशीर झाली. तिच्या शरीराच्या प्रत्येक अवयवाची अत्यंत काळजी घेत तो तिला काळजीपूर्वक साफ करत होता, जणू काही त्याला तिच्यापासून सुमन भादुरीची प्रत्येक चिन्हे साफ करायची होती. हे शुद्धीकरणाच्या कृतीसारखे होते, प्रीथाला वाटले की सलीम तिला तिच्या पापापासून मुक्त करत आहे, तिचे शरीर दुसर्‍या पुरुषाबरोबर शेअर केलेले पाप. तिच्यावर असलेल्या शुद्ध निस्वार्थ प्रेमातून निर्माण होणारी ही क्षमाशील कृती होती. कोमट पाणी आणि शॉवर जेलच्या सुवासिक सुगंधाचा प्रीथावर परिणाम झाला. सलीमने तिच्यात प्रवेश केला तरच त्याची खरी क्षमा पूर्ण होईल असे तिला वाटले. तिची योनी त्याच्या सदस्याने तिच्या आत जाण्यासाठी आणि तिच्या पापातून मुक्त करण्यासाठी तळमळत होती. पण सलीम तिच्या खाजगी भागात साफसफाई करण्यात खूप व्यस्त होता. तिने त्याला विचारण्याची हिम्मत केली नाही. त्याऐवजी तिने त्याला तिच्या शरीराच्या सर्वात खाजगी अवयवांना स्वच्छ करण्यास प्रोत्साहित केले आणि सूचना दिली.

“आई तू पाठमोरी हो…” सलीमलाही स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते. किती काळ तो या सुंदर शरीराचा प्रतिकार करू शकेल? त्याने प्रिथाला भिंतीवर दाबले; तिची मोठी मांसल वक्षस्थळे भिंतीवर दबली गेली. तो तिच्या पाठीवर चुंबने देऊ लागला. “ह्मम….” “येस्स्स्स…. किस मी…. चाव मला बेबी…. अह्ह्ह….” “नाही, तू मला तुझ्या हनी ट्रॅपमध्ये अडकवू शकत नाहीस आई. माझे तुझ्यावर प्रेम आहे पण आज जे घडले त्याचे निराकरण करण्याची गरज आहे. आत्ता मी अद्याप सेक्ससाठी मानसिकरित्या तयार नाही. त्याआधी आपल्याला अधिक बोलण्याची गरज आहे.” “तू मला उचकवतोयस, कळतंय का तुला?” “काहीही असुदे, आता खाली वाक, तू खूपच उंच आहेस”. प्रीथाला माहित होते की हे सोपे नाही. सलीम जेव्हा त्याला पाहिजे तेव्हा तो खरोखर हट्टी असू शकतो. “ही… ही… खाली वाकू आणि काय करू? तुला तुझ्या आईने तुझा तोंडात घ्यायला हवाय का? मी तुला चांगल चोखून काढेन…. सगळं घाणेरडं आणि लाळीस. तू माझ्या तोंडात गाळू शकतोस!” “ही… हि…. नाही! मला फक्त तुझे केस धुवायचेत!”

प्रीताला स्वतःवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात होते. तिला तो कोणत्याही किंमतीत हवा होता. तिची योनी मुंडण झाल्यामुळे जास्त संवेदनशील झाली होती. तिला त्याचे लिंग तिच्या आत अनुभवायचे होते, त्याचा गुळगुळीत केस नसलेला क्रॉच तिच्या तितक्याच केसहीन ओटीपोटावर घासायला हवा होता आणि तिचा रस बाहेर काढायला हवा होता. प्रीथा सर्वत्र गळत होती, तिचे द्रव तिच्या मांड्यांमधून वाहत होते आणि कोमट पाण्यात मिसळत होते. “एक किस तरी… प्लिज… प्लिज बेबी!” सलीमने तिच्या ओठाच्या एकदम जवळ गालावर किस केले. “म्म्म्म….” “स्स्स्स… उफ्फ!! म्म्म… मलाही तुला किस करू दे…” म्हणत प्रीथानेही त्याच्या गालावर किस केले. “म्म्म्मम्ह्ह्ह…..” “म्म्म… आई…. थांब….” प्रीथा त्याला बळजबरीने घेण्याच्या मार्गावर होती… मोठ्या प्रयत्नाने प्रीथाने स्वतःला नियंत्रित केलं आणि त्याच तोंड जबरदस्तीने उघडून त्याच्या तोंडात एक मोठा फेसाळ लाळेचा गोळा थुंकत आपली नाराजी व्यक्त केली. “थूsss….” लैंगिक तणाव कमी झाल्यामुळे प्रीथा आणि सलीम आणखी मजेदार आणि खेळाच्या मूडमध्ये आले. ते तोंडात पाणी घेऊन एकमेकांच्या अंगावर थुंकू लागले. हसत खिदळत…. आणि मग ते एक उबदार मिठीत आले, त्यांचे ओले चपळ शरीर एकमेकांना घासत होते. सलीम जस काय त्याचा जीव तिच्यावर अवलंबून होता तसा तिला धरून होता. त्याचा गोड चेहरा तिच्या स्तनात घुसला होता. प्रीताला वाटले की झालं… आता तो स्वतःला थांबवू शकत नाही, कारण त्याचे लिंग तिच्या ओल्या ओटीपोटावर घासले होते. “म्म्म्म… आई… आय लव्ह यू… आय लव्ह यू सो मच….”

पण नेमकं तेव्हाच बेल वाजली. “डिंग डाँग”. “पिझ्झा आलाय…. येsss!! जा घे बाळा!” “म्म्म…. नाही… मला नाही जावंस वाटते….” “आईला भूक लागलीये…. तू तिला तुझा लव्हपॉप आणि क्रिमसुद्धा खाऊ दिलं नाहीस…. आता जा… शू!” “आं नाही ना….” “आता जा लवकर, पटकन…. का तुला वाटतंय मी ह्या अवस्थेत जावं आणि पिझ्झा घ्यावा?” “गप्प बस!” “अ… मॅडम नाहीयेत का?” “ती अंघोळ करतीये.” पिझ्झा डिलिव्हरी करणारा ह्या आधीही आलेला होता. त्याला प्रीथाची झलक हवी होती, पण तो सलीमला बघून निराश झाला.

निवांत आणि ताजेतवाने, प्रीथा जेवणाच्या खोलीत शिरली तेव्हा तिने पाहिले की सलीम किती कर्तव्यदक्षतेने त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करत आहे. तो खूप मोहक आहे!
पण, पिझ्झा बघून तिला काहीतरी आठवलं. सलीमच्या काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट होती.
ती नव्याने स्थायिक झाली होती आणि तिच्या नैराश्याच्या टप्प्यातूनही जात होती. तिला जवळजवळ कशाचीच पर्वा नव्हती, सुखाच्या शोधात जगत होती. एका रात्री तिला अचानक पिझ्झा हवा होता, पण ऑर्डर दिल्यानंतर तिने तिच्या पर्समध्ये पाहिले. तिच्याकडे अजिबात पैसे नव्हते आणि कॅश ऑन डिलिव्हरीची ऑर्डर आधीच दिली होती. बेल वाजली आणि तिने दरवाजा उघडला. तो 20 वयाचा गोंडस मुलगा उभा होता. त्याचे जबडे तिच्याकडे बघत जवळजवळ लटकत होते. तिने त्याला सरळ सांगितले की तिच्याकडे पैसे नाहीत. तिने त्याला घरात बोलवले. त्याला एक ऑफर दिली, जी तो नाकारू शकला नाही. त्याच्यासारख्या मुलाने तिच्यासारख्या स्त्रीला टीव्ही किंवा चित्रपटात पाहिले होते.
त्याने ज्या प्रकारे त्याचे लिंग त्याच्या पॅन्टमधून बाहेर काढले ते जवळजवळ हास्यास्पद होते. तो लगेच खूप डेस्परेट झाला होता. प्रिथा टेबलवर बसली. तिने त्याला जवळ ओढले. प्रीताचा विश्वास बसत नव्हता की ती काय करत आहे, पण तिला त्याची पर्वा नव्हती. ती एका मानसिक जागेत होती जिथे सुखी होण्याच्या आशेने तिला थोडा आराम दिला.
तिने तिचे स्तन त्याच्यासाठी उघडले. मुलगा वेडा झाला!
पण ती सावध होती. तिला हे जास्त पुढे न्यायचे नव्हते.
ती रेषा आखणार होती. तिचा कोणत्याही पुरुषावर विश्वास नव्हता… हे सगळं जास्त पुढं जाण्याआधीच प्रिथाने त्याला हँडजॉब द्यायचं ठरवलं. ती त्याला घेऊन सोफ्यावर बसली. त्याला अजून हवं होत पण प्रिथाने इथे बलवान कोण आहे हे स्पष्ट करून दिले. प्रिथा त्याच लिंग हलवू लागली. तो २ मिनिटं सुद्धा टिकला नाही. तो कण्हत आणि ओरडत झडला. त्याच वीर्य त्याच्या शर्टवर गळालं. प्रिथा तरीही हलवतच राहिली, त्याने थांबण्यासाठी विनंती केली. झडल्यानंतरच हलवणं पुरुषांसाठी त्रासदायक असत. प्रीथाने त्याच्या त्रासाची मजा लुटली. आणि नंतर तो बरा होण्याआधीच त्याला दार दाखवले.
पण ती भूतकाळातील गोष्ट होती.

सलीमला काही कळण्याची गरज नव्हती. त्याला वाईट वाटेल.
प्रीथाला तो तिच्या लग्नाच्या पोर्ट्रेटकडे डोळे न मिचकावता बघताना दिसला. तो मंत्रमुग्ध झाला. “खूप सुंदर!” “बघ मी तेव्हा किती बारीक होते, आता मी एका जाड गाईसारखी दिसते!” “नाही आई तू आता अजून सुंदर दिसतेस. ज्या मुली उंच आणि धिप्पाड असतात, त्या मनमोहक दिसतात. तू कधीच वजन कमी करू नकोस.” “खरंच?” “हे सगळं मेकअपमुळे वाटतंय आणि मी तुला वचन देतो, मी लग्नाचा तुझा मेकअप स्वतः करेन. मी तुला सगळ्यात सुंदर दिसणारी नवरी बनवेन. तू दुर्गा पूजेच्या वेळी दिसणाऱ्या दुर्गा देवीसारखी दिसशील.” “आणि मेकअप करायला तू कुठे शिकलास? मला नाही वाटत ते शाळेत शिकवतात.” “ही… ही… यूट्यूबवरून आणि तुला माहिते का मी माझ्या चेहऱ्यावर प्रॅक्टिस करतो. तू हे वेडेपणाच समजशील म्हणून मी तुला कधी सांगितलंच नाही. मी एक मुलगा आहे ना… हाहाहा…” या कबुलीने प्रीथा खूश झाली. तिला कधीकधी तिचा मेकअप किट वापरलेला आढळला आणि आश्चर्य वाटले की ते कोण आहे? लहान सलीम असू शकतो हे तिला कधीच वाटलं नाही.
तिला ते अत्यंत गोंडस वाटले!

“काळजी करू नकोस बाळा, तू तुला हवं ते करू शकशील. मेकअप हि कला आहे, मुलगा किंवा मुलगी याने फरक नाही पडत. आई तुला कधी जज करेल याचा विचारही करू नकोस. फक्त तू आणि तूच माझा आपल्या लग्नाचा मेकअप करशील.” असं म्हणत प्रिथाने त्याच्या कपाळावर किस केलं. “थँक यू आई मला मेकअप करू देण्यासाठी. मी माझं काम चोख करेल.” प्रीथाने प्रामाणिकपणे विषारी पुरुषत्वाची पर्वा केली नाही. जी लहानपणापासून मुलांमध्ये विशेषत: त्यांच्या आवडीनुसार दिली जाते. सलीमने त्याच्या हृदयाचे अनुसरण करावे अशी तिची इच्छा होती. त्याने अंथरुणावर पुरेस पुरुषत्व सिद्ध केले. तिच्यासाठी एवढेच महत्त्वाचे आहे. “मला खात्री आहे तू करशील. पण तुला माहीत आहे काय, आपल्याला लग्नाची तयारी करावी लागेल. मला निश्चितपणे जिमला जावे लागेल आणि उच्च प्रथिने कमी कार्ब आहार सुरू करावा लागेल. हा माझा शेवटचा पिझ्झा आहे. आपल्याला खरेदीला पण जायचे आहे.” “ते कर तू, पण माझी एक विनंती आहे…” “काय?” “प्लिज हि पिझ्झाची स्लाईस मला भरवू दे…” “हहा… मला माहित होत हे होणारे…” “मोठं उघड…” “आ….” “अजून मोठं उघड…” “हह..!” “अख्खी घे आई… तू खाऊ शकतेस… घे तुझ्या तोंडात… हे.. हे घे…म्म्म्म…” असं म्हणत सलीम ने पिझ्झाची स्लाईस तोंडात कोंबली “आआआह्ह… खूपच मोठं…. आहे आम्म्म्म….” “सॉस बाहेर येतोय….” “म्म्म्म… खूपच झालं…” सलीम प्रिथाच्या तोंडातून हनुवटीवर ओघळलेला सॉस चाटू लागला. “हं…उम्म्म मला माहित होत.” ओठ चाटू लागला. “म्म्म… बस…”

“हे खूप स्वादिष्ट होत. मला आठवतंय जेव्हा पहिल्या दिवशी तू मला तुझ्या तोंडातून भरवलं होतंस. तू तसं हल्ली करत नाहीस. तुला माहिते मला ते फार आवडत.” “तू ह्या सगळ्या गोष्टी करतोस आणि मला तडपवत असताना मी शांत राहण्याची अपेक्षा करतोस. मी कालपासून तुला माझ्या आत घेण्यासाठी तळमळतीये आणि तू मला प्रेम देण्यास नकार देतोयस. तू एक उचकवणारा बदमाश आहेस.” “आई तुझ्या होणाऱ्या नवऱ्याशी असं अनादर दाखवून वागू नकोस, नाहीतर मला तुला अजून तडपवावं लागेल.” प्रीथा छेडछाड आणि नकार या खेळाचा आनंद घेत होती. तिला माहित होत कि खाली तो दगडासारखा कडक झालाय पण वरवर नकार देतोय.
हे सहसा मुली करतात, परंतु येथे भूमिका उलट होत्या आणि तिच्यासाठी ते मजेदार होते. “खरंच? चल बघूया…..” असं म्हणत प्रिथाने टॉवेल सोडायला सुरुवात केली. “ओह देवा!” “बघूया तू मला असं बघत किती वेळ थांबू शकतोस ते”. “आई प्लिज…” खरोखर प्रीथाचे शरीर हजारो तपस्वींचे तप भंग करू शकते. पण हा लहान मुलगा आश्चर्यकारक आत्मसंयम दाखवत होता. “बेबी, तू माझ्यावर प्रेम करत नाहीस कि काय? सांग मला! कि तू अजून माझ्यावर नाराज आहेस?” “नाही आई, तस काही नाहीये. मी ती घटना तू मला लग्नाचं विचारलंस तेव्हाच विसरलोय. शप्पथ! मला फक्त आपली लग्नाची रात्र स्पेशल बनवायचीये.” “सो तोपर्यंत संभोग नाही.” “तुला कंट्रोल होईल?” “हो आई, मी करेल. मला तुझीच काळजी वाटते. तुलाच तुझ्यावर कंट्रोल ठेवावा लागेल.” सलीम ने प्रिथाचे ओठ ओढत तिला चिडवले.

This content appeared first on new sex story .com

प्रिथाने एक सिगरेट पेटवली आणि ओढत बोलू लागली. “ठीके, मान्य आहे. तुझं बरोबर आहे, पहिली रात्र आपल्यासाठी स्पेशलच असली पाहिजे. तुला माहीते हे लग्न आपलं नातं नव्याने बांधेल. मी उद्या चांगली तारीख बघते.” “आपण प्रॉप्पर बंगाली पद्धतीने लग्न करायचंय. आपण सर्व मंत्र पठण करू. एक पवित्र अग्नी असेल आणि देव आपल्या मिलनाचा साक्षीदार असेल. एवढच हवंय. मी सगळी शॉपिंग आणि डेकोरेशन करेल तू काळजी करू नकोस…” “मग तोपर्यंत आपण बेडरूम देखील शेअर करत नाहीये?” “नाही!” तिच्या गरजा असतानाही प्रीताला कळले की सलीमने घेतलेला हा अतिशय परिपक्व निर्णय होता. “ओके, जशी तुझी इच्छा, पण मग रात्रीचा माझ्याकडे रडत येऊ नकोस, ‘आई, मला दुधु दे…’ म्हणून…” “ही ही… नाही येणार. मी आपल्या पहिल्या रात्रीची वाट बघेन.” सलीमची मॅच्युरिटी पाहून प्रीथा थक्क झाली. हा यौवनातला मुलगा नव्हता. हा तिला नेहमीच हवा असलेला परिपक्व जोडीदार होता. आता त्या शुभ दिवसाची प्रतीक्षा सुरू झाली होती.

पुढचा शुभ मुहूर्त ३ आठवड्यानी होता. प्रीथाने हे ३ आठवडे रचनात्मकपणे वापरायचे ठरवले. ती रोज सोसाटीमधल्या जिमला जाऊ लागली. सकाळी साडेपाचला जेव्हा जिम रिकामी असते, तो स्लॉट तिने घेतला. तसही तिच्या सोसाटीमधली लोकं जिम वापरतच नव्हती. त्यामुळे तिला सर्व जागा मिळाली. एका दिवशी तिने सलीमलाही ओढत आणलं. तो आळशी होत चालला होता. सलीम ह्याने खुश नव्हता, त्याला सकाळची झोप प्रिय होती, पण तो एक आज्ञाधारक मुलगा होता. तो इतका उत्सुक होता की ती जिममध्ये इतके तास काय करत होती. तिची भूक अनेक पटीने वाढली होती आणि तिला असंख्य प्रोटीन शेक आणि सप्लिमेंट्स लागत होत्या.
हे निश्चितपणे वजन कमी करण्याचा कार्यक्रम नक्कीच नव्हता.
उलट ती प्रत्यक्षात मोठी होत होती पण सर्व काही योग्य ठिकाणी.

“आई, हे खूप बोरिंग आहे. तू हे योगा आणि श्वसनाचे व्यायाम रोज सकाळी २ तास करतेस असं सांगू नकोस आता.” “माझं अजून सुरु पण नाही झालंय. आता बघ तू…” “तुला बघायचंय आई नक्की काय करते? बघ हे….” “अरे बापरे! पूलअप्स हे अवघड आहे.” “माझ्यासाठी नाही…. आता मोज.” सलीम मोजू लागला, ती मारत गेली. घामाचे ओघळ तिच्या हातांवरून आणि खांद्यांवरून ओघळू लागले. ३० झाल्यावर प्रिथा थांबली. सलीमला हे विश्वासापलीकडचे होते. “३० चे ५ सेट मारले तू. कस काय करतीयेस?” “आह्ह… हं… आह्ह…. मी आधी एक खेळाडू होते, तू विसरला नसशील तर… मी फक्त स्वतःला पुश करतीये.” जेव्हा तीच झालं तेव्हा ती घामाने चमकत होती.

“आणि हा फक्त वॉर्मअप होता.” प्रीथा म्हणाली. प्रिथाचे हात वरती होते त्यामुळे सलीम तिच्या ताज्या घामाचा वास घेण्यापासून स्वतःला रोखू शकला नाही. “म्म्म…” ह्म्म चोरुन आईच्या घामाचा वास घेतोय ना? काळजी करू नकोस माझं होईर्यंत मी घामाने चिंब भिजलेली असेल. नंतर प्रिथा ने ७० किलोच्या बारबेल ने १० चे ५ सेट बारबेल rows मारले. प्रीथा थांबत नव्हती. आता ती ५० किलो वजनाचे bicep curl मारत होती. खरतर प्रीथा स्वतःला खेळामुळे push करत नव्हती. ह्याच्यामागे एक खोल महत्वाचं कारण होतं. ती एक एकटी आई होती जी एका तरुण मुलाला वाढवत होती जो बाकी मुलांसारखा वाढलेला नव्हता. एवढ्या दिवसांच्या उपासमारीने सलीम ची वाढ खुंटली होती. तिला या कुटुंबाची स्त्री आणि पुरुष ह्या दोन्ही भूमिका सांभाळायच्या होत्या. तिला ह्या वाईट दूनिये पासून दोघांचंही संरक्षण करायचं होतं. भादुरी बरोबरच्या घटनेने तिला हे शिकवलं होत. त्याच्यासारखे खूप जण असतील. तिच्या सुंदरतेमुळे नेहमीच वाईट नजरा त्यांच्या भोवती असतील. तिला मजुतीकरनाची गरजच होती म्हणजे कोणी त्यांचा गैरफायदा घेणार नाही. प्रीता ने खूप व्यायाम प्रकार केले खूप सेट्स मारले. सगळ्यात शेवटी ती जमिनीवर पुषअप्स मारत असताना ती अल्मोस्ट जमिनीवर पडली. तिचे स्तन दाबले गेले. ती उठली.

“ओह देवा, खूप थकलीये मी. मला वाटत मी आज जास्तच केलं… ही ही ही मी आज दिखावा करत होते. आता मला लांब अशी अंघोळ हविये… आणि मोठ्ठा नाश्ता….” प्रिता तिच्या बगलेतला घाम पुसत बोलली. “तू काळजी करू नकोस. मी तुझ्यासाठी उत्तम नाश्ता बनवतो. तू आराम कर आणि मस्त अंघोळ कर. आणि आई…” “ह्म्म्म काय?” “प्लीज मला तुझी पाठ पुसुदे ना…” सलीम तिची पाठ पुसू लागला. “हीहीही बघ मी तुला सांगितलं होतं ना की आईला स्पर्श न करता राहणं तुला अवघड जाईल म्हणून…” तिच्या घामाने चमकत्या पाठीच्या एवढं जवळ जाण, तिच्या घामाच्या वासात श्वास घेणं, तिच्या मऊ मजबूत घट्ट मांसल त्वचेला हात लावणं, हे सगळं करून शांत राहण सलीमसाठी खरंच अवघड होतं. “Shhh मी फक्त तुला मदत करतोय…”

ते घरी परतले. सलीम ने डबल लॉक केलं, सेफ्टी चेन सुद्धा लावली. सुमन भादुरीच्या घटनेनंतर तो अधिक काळजी घेऊ लागला होता. त्याला तिथे कोणाचीच घुसखोरी नको होती. ते त्यांचं घर होत त्यांचं प्रेमाचं घरटं.. त्याने कामवाली बाई सुद्धा बंद केली. घरातली सर्व कामे तो करत होता. “डबल लॉक? काय दरोडा पडणार आहे का?” “आई आपण नेहमीच काळजी घेतली पाहिजे.”. “Awww इकडे ये.” म्हणत प्रीताने त्याला जवळ ओढलं आणि स्वतःच्या छातीवर एकाबाजूने दाबल. “जरी कोणी आलं तरी तुझी मजबूत आई आहे ना त्याची काळजी करायला.” “Uufff हो माहिती आहे मला. आता तुझी ताकद माझ्यावर वापरून दाखवू नकोस. मी तुझ्यापेक्षा खूप बारीक आहे आई…” “जा आता अंघोळ कर तू खूप घामेजलेली आहेस आणि वास पण येतोय phew..” “हो का? आणि मला वाटत होत की तुला आईच्या घामाचा वास आवडतो. मला कळतंय की तू स्वतःला कंट्रोल करायचा प्रयत्न करतोयस. ठीके…. मी चालले अंघोळीला. आता काय माझे सुंदर सुंदर अवयव मीच साफ करते.” प्रीता त्याला उत्तेजीत करत होती. ती बाथरुमध्ये गेली. आणि तिथून डोकावून विचारू लागली. “तू खरच नाही येणारेस अंघोळीला?” “नाही आई. तू अंघोळीचा आनंद घे. मी नाश्ता तयार करतो.” “ओके तुझा लॉस बाळा.”

ती जेवढी भुलवण्याचा प्रयत्न करत होती तेवढाच सलीम न भूलण्यासाठी हट्टाला पेटला होता. त्याच्यासाठी ते एक आव्हानच होतं. पण मग त्याचं लक्ष तिच्या मागे राहिलेल्या जिम् टॉवेल वर गेलं. ती तो वॉशिंग मशिन मधे टाकायला विसरली होती. त्या टॉवेलकडे बघून त्याच हृदय धडधडू लागल. त्याचा उत्साह त्याला बेंबिपासून वरती गळ्यापर्यंत आलेला जाणवत होता. तो टॉवेल तिथे त्याच्या डोळ्यांसमोर होता. तो प्रिथाच्या घामाने उबदार आणि ओला झाला होता. तिचा खूपसारा वास त्यात कपड्यामधे खोलवर जिरला होता. त्यातून तिच्या वासाच्या वाफा येत होत्या. सलीमला तर त्यातून वाफा येतायत अस वाटत होत, प्रीथाचे सगळे वयक्तिक सुगंध खोलीभर पसरत होते. जरा दबक्या पावलांनी तो जवळ गेला. लगेच गोड आंबट उग्र वास त्याला नाकात जाणवले. तो त्यानंतर स्वतःला रोखू शकला नाही.

सलीम ने आजूबाजूला पाहिलं. त्याला हे करताना सापडायच नव्हतं. ते खूप लाजिरवाण होईल. त्याला बाथरूम मधे पाणी पडण्याचा आवाज येत होता. आणि मग त्याने तो टॉवेल त्याच्या चेहऱ्याच्या जवळ आणला. “आई ओह आई… तुझा वास….” सलीम ने तो नाकाला लावत श्वास घेतला. “हा आईच्या स्तनातल्या, पाठीवरच्या… तिच्या… तिच्या बगलेतल्या घामाने भिजला आहे. आहह देवा… म्मम” सलीम त्या वासात हरवून गेला होता. त्या वासाने त्याचे भान हरपले होते. “आई… तुझा वास… आहहह… आय लव्ह यू आई… ममम” तो त्या वासात इतका गुंग होता की त्याला कळले नाही प्रीथा तो विसरलेला टॉवेल वॉशिंग मशिन मधे टाकायला बाहेर आलीय. तिला अस काही होईल ह्याची कल्पनाही नव्हती. तिने त्याला कळूही दिले नाही. ती आत गेली. त्या दृश्याचा तिच्यावर परिणाम झाला. सलीम टॉवेल मधून तिच्या वासाचे छातीभरून श्वास घेत असलेले दृष्य…. ती उत्तेजीत झाली….”आहहह… स…स.. सलीम…” त्याच्या नावाचे उसासे टाकू लागली. ती खाली पाझरत होती. “म्म्म्मह्ह्ह…..” उच्च प्रथिनेयुक्त आहार आणि कठोर व्यायामाने प्रीताची कामवासना अनेक पटींनी वाढली होती. इतके दिवस ती स्वतःवर कशी नियंत्रण ठेवत होती हे फक्त तिलाच माहीत होतं. “ओह्ह्ह… म्म्म्म…” तिला स्वतःला मोकळे करावे लागले.

पण तिची आग विझायचं नाव घेत नव्हती. प्रिथाने टॉवेल गुंडाळला आणि ती त्याच्या खोलीत गेली. तो नग्न झोपला होता. पण तो टॉवेल अजूनही त्याच्या जवळच होता. तो खूप गोंडस दिसत होता. प्रिथा तिच्या टॉवेलमध्ये हात घालून योनी चोळत होती. प्रीथाला स्वतःचा प्रतिकार करणे जवळजवळ अशक्य झाले होते.
लोकप्रिय समजुतीच्या विरुद्ध स्त्रिया देखील बलात्काराच्या इच्छेला बळी पडतात… काहीवेळा लैंगिक निराशेमुळे जर दुसरी व्यक्ती कमकुवत असेल तर जबरदस्तीने संभोग होऊ शकतो. आणि सलीम खूप असुरक्षित दिसत होता…
तिला माहित होते, त्याने नकार दिला तरी त्याला ते आवडेल. बरेच दिवस त्यांचे शरीर वेगळे राहिले. प्रीथा कदाचित त्याच्यावर जबरदस्ती करण्यापासून एक इंच दूर होती. “नाही… नाही नाही नाही… मी नाही करू शकत… मी जबरदस्ती करणार नाही… पण त्यालासुद्धा हवंय… तो माझ्या टॉवेलला का चिकटून आहे? मी… मी… थांब… थांबव!!” प्रिथाने त्याच्या खांद्याला हलवून त्याला उठवू लागली. “बेबी… बेबी…” “ह… आई…” “बेबी, मला तुझ्याशी बोलायचंय…” प्रिथा त्याला उठवून बसवू लागली. “आई… काय करतीयेस, तू नागडी आहेस!” “तू सुद्धा आणि तू माझ्या दुर्गंधीयुक्त जिम टॉवेलबरोबर काय करतोयस?” “मी.. मी ते फक्त…” “ठीके, तू आता रंगेहात पकडला गेला आहेस. मला माहिते तुला आईची दुर्गंधी आवडते.” “मी… मी… सॉरी आई, टॉवेल पाहून मी स्वतःला रोखू नाही शकलो…” “बाळा, लाज वाटण्यासारखे काही नाही. हे दर्शवते की तुझे माझ्यावर किती प्रेम आहे आणि तुला असे पाहून मला वेदना होतात. मला माहित आहे की आपण सेक्सपासून दूर राहण्याचे वचन दिले आहे, परंतु तु हस्तमैथुन करू शकतो आणि स्वतःला मोकळ करू शकतो.” “पण तू म्हणालीस कि मला परवानगी नाहीये…” प्रिथा त्याला मांडीवर घेऊन बसली. “आईने नियम बनवले आणि आता आई ते बदलत देखील आहे. मी माझ्या बाळाला स्खलन न झाल्याच्या वेदनांमध्ये पाहू शकत नाही. खरे तर असे नियम लादणे माझ्याकडून चुकीचे होते… तुझ्या वयाची सर्व मुले ते स्वतः करतात. त्यांच्या आईसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी कोण भाग्यवान आहे?” “म्म्म्म… आणि मला नाही बदलायचे ते. फक्त आईच मला झडवू शकते…” “ओलेले… शो श्विट!” “म्म्म…” “पण तो तुझा निर्णय होता बाळा, आपल्या लग्नापर्यंत थांबण्याचा आणि आई बाळाच्या इच्छांचा सुद्धा आदर करते. आता असं सांगू नकोस कि तुला त्याचा पश्चाताप होतोय म्हणून….” “म्म्म… थोडासा…” “देवा, मला वाटतंय तुला खाऊन टाकावं!” “ही ही… नाश्त्याला?” “दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणाला सुद्धा.” “आता ये… ओये तू किस केलं?” “ही ही…. माझे ओठ फक्त तुझ्या गालाला लागले आई, ते एक किस नक्कीच नव्हतं. आपलं लग्न होईपर्यँत नो किस. मी एक भारताचा सुसंस्कृत चांगला मुलगा आहे.” “काय बेशरम आहेस रे. तुला माहिते, मुलींनी सुद्धा तुझ्याकडून चिडवण्याच्या एखाद दुसऱ्या गोष्टी शिकायला पाहिजे. तू अशक्य आहेस! उफफ्फ…” प्रिथाने त्याला समोर बसवले आणि मागून त्याचे शिश्न पकडले. “ओके, आता आई काय सांगते ते ऐक, तुझं हे लिंग असं पकड…” “असं?” “हो, घट्ट तरी काळजीपूर्वक….” “अह्ह्ह…” “आता त्याला वर आणि खाली कर, मी तुला कसं हलवायच सांगते, वर आणि खाली… येस्स्स…. असच. बघ छान वाटतंय ना बेबी?” “उम्म्म…” प्रिथा मागे उशीला टेकली आणि त्याला आपल्या अंगावर टेकवल. “असच कर… गुड बॉय… आता तुझं तू कर, वर खाली, वर खाली… तू माझ्यावर टेकू शकतोस, आई तुला निवांत बनवेल… फक्त तू ते करत राहा झडेपर्यंत ओके बेबी?”

सलीम त्याला सांगितल्याप्रमाणे करत होता, पण त्याच्या लिंगावर हात ठेवण्याऐवजी त्याच्या आईची उबदार मिठी त्याला उत्तेजित करत होती. त्याला तिचे मऊ पण शक्तिशाली शरीर त्याच्या आजूबाजूला जाणवत होते आणि आराम आणि सुरक्षिततेची भावना त्याला भारावून गेली. “बेबी… बघ… तुझा मोठा होतोय… चालूच ठेव जान. हलवताना माझा आवाज ऐक. आपल्या लग्नाच्या रात्रीचा विचार कर जेव्हा तू माझ्या आत घालशील. माझ्या चेहऱ्याची कल्पना कर जेव्हा मी तुझ्यासाठी विव्हळेन…. तुला मी आवाज काढायला हवेत का?” “म्म्म्म..” “माझ्या स्तनातून पी…. माझं दूध… घे बेबी…. आईला छान वाटलं कि आई तुझ्यासाठी आवाज काढेल. ठीके, आपण सेक्स नाही करते, आई फक्त बेबीला त्याच्या पी पी मधून प्रेमाचा रस येईपर्यंत चांगल फील करवतीये… स्स्स्स… आआःह्हह्ह!” “येस्स्स… चाट माझे मनुके, दाब माझे मम्मे आह्हह्ह…. बेबी…. आःह्ह… हं..” सलीमला हस्तमैथुन करण्यास प्रवृत्त करण्याच्या तिच्या प्रयत्नात, प्रीथा अनियंत्रितपणे स्वतःला जागृत करत होती. “एक किस… प्लिज…” प्रिथाने विचारले. “नाही… आई ह्याप्रकारे आपण सेक्स करून बसू!” त्यांनी किस केलं. “म्म्म्म….” “मम्गह्ह…” प्रत्येक क्षणाला थांबणे कठीण होत चालले होते… प्रीथाच्या उबदार मांडीतून सलीम अचानकपणे बाहेर पडला. जणू पळून जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. “बेबी… थांब…” “नाही…. नाही नाही नाही आपण हे नाही करू शकत… आपण एक वचन घेतलय आणि ते मी पाळणारे!” “बेबी, मी खूप जबरदस्ती केली का? मला माफ कर… सॉरी!” “नाही नाही आई मला माहिते तू फक्त मला मदत करायचा प्रयत्न करतीयेस. मी तुझ्या टॉवेलमधल्या वासांमुळे इतका उत्तेजित झालो कि मला कंट्रोलच नाही झालं. चूक माझीये. पण मला माहिते आपलं आकर्षण किती मजबूत आहे ते आणि जर आपली नग्न शरीरे खूप काळ जवळ राहिली तर आपण आपल वचन पाळू शकणार नाही आणि मग आपली लग्नाची रात्र स्पेशल राहणार नाही.”

“देवा, तू किती समजूतदार आहेस! ठीके… आता जा आणि माझ्यासाठी नाश्ता बनव. तू तसाच झोपी गेलास आळशी कुठला!” “हा हा… नक्की, किती अंडे आई?” “८, आणि माझा प्रोटीन शेक पण बनव…”

तुम्हाला जर हि कथा आवडली असेल तर [email protected] वर नक्की कळवा.

This story मातृत्व – प्रेमाची कहाणी – लग्न – भाग १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page