मामाचा लहान मामा 2

शेवटी एकदाचे ते शेतात आले. तिथे एक दोन गडीमाणसं काम करत होते. त्यांनी रूपेश मामाला रामराम केला. शेत खुप मोठ्ठ होतं. ऊस पेरला होता. निकीता लगेच ऊसात जाऊन सेल्फी काढू लागली. एका कामवाली आज्जी सोबतपण सेल्फी घेतली. ती म्हातारी पदरात तोंड लपवत हसत होती. मामा तिची मजा बघत होता. ते फिरत फिरत बोराच्या झाडाखाली आले. तिथं मामाने तिचे बरेच फोटो काढले. फोटो काढताना मामाची नजर तिच्या कोवळ्या छातीकडे गेले नसेल तर शप्पथ! शेतापासून फर्लांगभर अंतरावर कृष्णा नदी आहे म्हटल्यावर तर तिने तिथं जायचा हट्ट धरला. मामाला तो पुरावावा लागला. जाताना तिला ती खोली दिसली जिथं लहानपणी मामाने…………
ती मामाचा हात धरून खाचखळगे पार करत जाऊ लागली. शेवटी पात्र आलं. असं शांत, निर्मळ पात्र शहरातल्या निकीताने फक्त टिव्ही वर बघीतलं होतं. तिने स्वतःचे फोटो काढले. मामाला पण तिने मस्का मारला आणि त्याचेपण फोटो काढू लागली.
अचानक रुपेशला काय हुक्की सुचली. तो कपडे काढून फक्त चड्डीवर निकीतासमोर उभा झाला आणि सरळ नदीपात्रात उडी घेतली! निकीता हसू लागली. मामा वेगवेगळ्या प्रकारे नदीत डुंबत होता. निकीता त्याचा विडीओ काढू लागली.
??‍♂️ – ” अगं निके.. येती का? लई मजा यायली बघं. ”
??‍♀️ – ” नको.. तुमचं चालू द्या. मी एकतर कपडे नाही आणले आणि मला पोहता येत नाही. ”
??‍♂️ – ” घाबरते होय. मी हाय की! अन् कपडे काय अंगावरच वाळतील परत जाईस्तोवर. ”
निकीताने विचार केला. मामाच्या जवळ जायचा चांगला चान्स भेटला. आजुबाजूला कोणी नाही. शिवाय इथं पात्राजवळ माणसाच्या उंचीचं गवत आहे. तिने विडीओ तसाच सुरू ठेवला आणि फोन असा ठेवला कि मामा दिसेल. मामाने तिला जिन्स काढायला लावला कारण त्याला वाळायला वेळ लागेल. निकीताने तेच केलं. तिचे गोरे पाय बघून मामाने बुल्ला चोळला. ती हळुहळु पाण्यात उतरू लागली. मामाने तिचा हात धरला.
??‍♂️ – ” घाबरू नको.. मी आहे. ” पोहणं शिकवायला म्हणून मामाने तिच्या कंबरेवर हात ठेवले व तिचे हात स्वतच्या खांद्यावर घेतले. तिला पाय मारायला सांगून तिला तो आत खोलात नेऊ लागला. पायाला खालचे दगड लागत नसल्याने निकीता घाबरली. मामाला बिलगू लागली. मामा फायदा घेत अधीमधी तिची छाती दाबू लागला. निकीता आहह ऊहहहह करायची. एकवेळ तर ती मामाला बिलगली.
मामाला मजा येत होती. बराच वेळ हा खेळ सुरू होता.
??‍♂️ – ” आवडलं का मग आमचं गाव आणि भिती गेली ना आता. ”
??‍♀️ – ” भिती थोडी आहे.. पण गाव नेहमी आवडायचं. तेव्हाही आणि आताही! तेव्हा तू माझे जास्त लाड करायचा आणि आता जरा कमी करतो! ”
??‍♂️ – ” अस्सं? काय लाड कमी केले? सांग की.. ”
??‍♀️ – ” आधी भातुकली खेळताना किती लाड करायचा. आता तर…. ”
??‍♂️ – ” तुला…. आठवते ते….? ”
??‍♀️ – ” हा… सगळं… आज त्या शेतातल्या खोलीची पण आठवण झाली. ”
रुपेश घाबरला. जर निकीताने सगळं कोणाला सांगीतलं तर…… पण झालं ते उलटच!

This content appeared first on new sex story .com

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

This story मामाचा लहान मामा 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page