मामाचा लहान मामा 7

लग्नाचा दिवस उजाडला. सगळी खुश होती. घरासमोरच्या मोठ्या अंगणात मंडप टाकला होता. नाही म्हणता पाचशेच्या वर मंडळी जमली होती. सगळे सोपस्कार पार पडत होते. निकिताने गुलाबी रंगाचा ड्रेस घातला होता. मंडपात असा कोणी पुरुष नसेल ज्याने तिला बघून आपले डोळे शेकले. मोठी माणसे आशिर्वाद द्यायच्या बहाण्याने तिला स्पर्श करु शकत होते पण तरूण मंडळी लांबूनच बघून नको ते विचार करू शकत होते. निकीता सिमाला मदत करत होती. तिची आई उत्साहाने आपल्या लेकीची ओळख तिच्या नातलगांशी करून देत होती. पण निकीताचं लक्ष कुठंतरी वेगळीकडे होतं.
ती ज्या काकांसोबत आलेली होती ते उद्याच परत जायच्या तयारीत होते. म्हणजे निकीता आणि तिच्या आईलापण जाणे भाग होते. तिला हे कसंही करून मामाला सांगायचं होतं. पण त्याला तर आज वेळच नाही. ती स्टेजवरून त्यालाच बघत होती. पांढरा सदरा आणि पॅन्ट त्याला शोभत होती. वर गुलाबी फेटा. मिशी पिळलेली आणि गळ्यात चेन होती. तो कधी नातेवाईकांना भेटत तर कधी मित्रांमधे रमत तर कधी कामासाठी धावपळ करत. त्याला आज सांगायलाच हवं असं ठरवून ती खाली उतरली. मामा वाड्याकडे चालला आहे हे पाहून ती पण तिकडे गेली.
वाड्यात तसं कोणी नव्हते. सगळे मंडपात होते. निकीता मामाला शोधत होती. मामा लघवीसाठी घरात आला होता. दारातच उभा राहून तो धार मारत होता. लघवी झाल्यावर तो बुल्ला हलवून त्याने आत टाकला. वळल्यावर लगेच त्याला निकीता उभी दिसली. तो तिला बघून हसला.
तो निकीताला बघतच होता. तिचा ड्रेस जास्त तंग होता. तिच्याबद्दल तरूण मुलं जे बोलत होते ते त्याच्या कानावर पडलं होतंच. जवळ येऊन तिच्या छातीवर हळुवार बोट फिरवलं.
??‍♂️ – बोला मॅडम… येताय का वर? –
??‍♀️ – किती चावट आहेस. मी काही महत्त्वाचे सांगायला आली. तुला तर वेळच नाही. –
??‍♂️ – सांगा कि! अजून एकांतात जायचं का? – मामाने गालावर पप्पी दिली.
??‍♀️ – उममम्… मामा… मी उद्या सकाळीच जातेय. काका निघतोय उद्या. मलापण जावं लागणार. –
??‍♂️ – ओह.. मला वाटलं अजून दोन दिवस आहे तू! –
??‍♀️ – नाही ना. मला तुझ्या सोबत वेळ घालवायचा आहे रे. तेच सांगायला आली. –
??‍♂️ – बरं मी करतो कायतरी. तु काळजी नको करू. एक किस दे ना आता! –
मामा तिला बाथरूममधे घेऊन गेला. तिथे तिचे तंग झालेले बॉल दाबत त्याने भयपूर वेळ किस केला. नंतर दोघे मंडपात आले. सायंकाळ झाली. सिमा मावशीची पाठवणी झाली. त्या सोबतच घरात थांबलेले पाहुणे मंडळी परत जायला निघाली. सगळं घर आता सुनं सुनं वाटू लागलं. वरच्या मजल्यावर आता बर्‍याच खोल्या रिकाम्या झाल्या. रात्री झोपायला भरपूर जागा होती. निकीता तिच्या आईशी बोलत होती.
??‍♀️ – बरं झालं पाहणे कमी झाले. आज तरी मला एकटीला निवांत झोपायला मिळेल. मी जाते आहे शेजारच्या खोलीत झोपायला. –
??‍? – हो.. जा.. तो मोबाईल रात्रभर चाचपडायचा असेल ना तुला! जा जा! –
??‍♀️ – हो… तसं तर आहे. पण तुमचे खराटे ऐकून पण कंटाळली मी. आज तर खुपच थकल्या असणार ना तुम्ही. आज रात्री तर रणगाडे फिरतील या खोलीत. मी कशी झोपू? –
??‍? – काय नालायक पोर आहे! काय बोलते! चल नीघ! उद्या लवकर उठायचं आहे. –
निकीताने मामाला मेसेज केला. ती शेजारच्या खोलीत एकटी झोपतेय ते. दाराची कडी लावली नाही आहे. मामाचा रिप्लाय आला ‘मी रात्री उशिरा येतो. वाट बघ माझी. आता काका लोक आणि मित्रांना दारू पाजतो आहे.’
निकीताने कपडे बदलले. आतली ब्रा पॅण्टी काढून टाकली. एक लूज टॉप आणि स्कर्ट घालून ती बेडवर निजली.
रात्री एक च्या सुमारास दार वाजलं. मामा थोडासा डुलतच आत आला. त्याने कडी लावली. शर्ट चे बटण काढत त्याने निकीताला हाक मारली. ती जागीच होती. मामाची मजा बघत होती. मामा पुर्ण नागडा झाला.
??‍♂️ – ऐ निके.. ?… आलो गं राणी मी… –
??‍♀️ – मी जागी आहे मामा.. ये ना.. –
तिने पलंगावर त्याला जागा दिली. तो तिला चिपकून झोपला. दारुचा वास निकीताला त्याच्या तोंडून आला.
??‍♂️_ – ?सॉरी.. सॉरी हा… जानू.. सगळ्यांना पाजायची होती. मला पण घ्यावी लागली. लव यू लव यू खरंच… –
निकीता काही बोलली नाही. तिला फक्त झवुन घ्यायचं नव्हते तर मामासोबत बोलून तिला बरं वाटायचं. पण आज मामा त्या अवस्थेत नव्हता. तिने त्याच्या गालावर पप्पी दिली. तो तिला बिलगून होता. त्याचे पाय निकीताच्या पायावर घासत होते. त्यामुळे स्कर्ट वरवर होत होता. तो नशेत कितीतरी वेळा तिला लव यू म्हणत होता. त्याचे हात तिच्या छातीवर फिरू लागले. निकिता लगेच गरम झाली. त्याने तिचा लूज टॉप खाली केला आणि खांद्यावर किस केला. निकीता शहारली. त्याचे पाय वरखाली होत होते. गुडघा पुचीवर लागत होता.
??‍♂️ – तु उद्या जाणार जानू.. सांग ना.. मी आवडलो ना तुला? –
??‍♀️ – आवडला नसता तर आतापण तुला जवळ घेतलं असतं का मामा… लव यू.. –
??‍♂️ – ओह.. शोना.. माहीतीय सगळे मित्र तुझी तारीफ करतात.. त्यांना काय माहीती माझी भाची किती हॉट आहे! –
मामाचे ओठ तिच्या ओठाजवळ आले. दारूचा वास तिला सहन होत नव्हता. पण मामाला त्याची पर्वा नव्हती. त्याने तिला खाली दाबली आणि जीभेला जीभ भिडवली. तो तिला जोरजोरात चोखत होता. त्याची लाळ ती पित होती. मामाला तिने वर घेतलं. त्याचे किस चालू असताना तिने बुल्ला पकडून चोळायला सुरूवात केली. मामा लगेच टाईट झाला. त्याने निकीताला नागडी केलं. तो तिच्या प्रत्येक अंगावर किस करु लागला. आधी तर त्याने तिची मान चोखली. दोन्ही दुध पिळून चोखले. कधी त्यांना दात लावून निशाण दिले तर कधी दातात पकडून निप्पल ओढले. तिचे ते मऊ दुध त्याला नेहमी आठवतील. त्यावर आठवण म्हणून तो चावला तेव्हा निकीता रडकुंडी आली होती!
नंतर तो खाली गेला. तिची नाभी चाटली. तिची गोल गांड चाटली. तिच्यावर थापट मारून लाल केली. नंतर बराच वेळ पुचीत बोट टाकुन तिला ओली केली. मामा आज नशेत असल्याने जास्त जोरात करत होता. त्याची आवडती पुची तरी तो कसा सोडणार…. कितीतरी वेळ ती तो चाटत राहीला. निकीता झवायला विनवू लागली होती.
मामा वर चढला. तिचा ताबा घेतला. तिचे हात वर केले आणि तळहात चाटत तो खाली निप्पल पर्यंत आला. तिच्या काखेत घाम आणि परफ्यूम चा मिश्र वास येत होता. तो नाक काखेत घालून तो वास घेत होता. निकीताला गुदगुल्या झाल्या.
??‍♂️ – निकू.. मला खुप मजा दिली तू! तुला नाय विसरणार मी. तुझी अदा.. तुझी मादकता.. उफफफ… –
??‍♀️ – मी तरी तूला कशी विसरेल मामा! तु पहीला पुरूष आहे मला झवणारा! –
??‍♂️ – ठाण्यात आलो तर देशील ना परत? –
??‍♀️ – होरे… तू ये तर! –
मामा ऐकून आनंदला. तो आता तिच्या पायामधी आला. पुचीवर पचकन थुकला आणि बुल्लाची टोपी चोळू लागला. निकीताची होणारी तडफड त्याला मजा देत होती. तो टोपी आत घालून बाहेर काढायचा. निकीता झवून घ्यायला कंबर हलवू लागली.
??‍♀️ – कारे त्रास देतो… मामा.. झव ना. हाहहहाहह.. घे ना माझी! –
??‍♂️ – घेतो राणी बघ… आहहहह –
एका झटक्यात बुल्ला घुसला. मामा वर आला आणि लगेच त्याने निकीताचं तोंड दाबलं. तो हळूहळू शॉट मारू लागला. नशेत तो बडबडत होता. – आहह.. तुला नेहमी बायको मानली.. आहह… आज सोडणार नाही.. रात्रभर करणार… तुझं एकेक अंग चावतो. झवतो तूला झवाडे.. आहहह –
निकीताला मजा येत होती. ती मामाच्या कानात जीभ टाकून त्याला त्रास देत होती. मामा जोरात झवत होता. झटक्याने ते दोघे हलत होते. पचचपचचच आवाज होऊ लागला. मामा चं अंग तापलेलं होतं. तो बेभान होऊन तिला झवत होता. नशा त्याच्या डोक्यावर चढली. त्याला रुम गोल फिरताय असा भास झाला. फक्त त्याचा बुल्ला पुचीत फसला आहे आणि तिला झवायचं आहे एवढं त्याला माहीत होते. निकीता तर झवून लाल झाली होती.
मामा आता जोरात करू लागला. त्याला आता राहवेना. तो तिच्यावर पडला. तिला कानात सांगू लागला.
??‍♂️ – आहह. निकू.. माझं निघणार आहे.. आहह… मी कढतो.. बाहेर.. –
??‍♀️ – नको.. मामा.. मला आत दे.. तुझं पाणी दे. तुझं प्रेम आहे ते…. मला दे.. आत सोड. –
??‍♂️ – वेडी झाली का. आहह. तुला माहीत आहे ना काय होऊ शकते ते.. आहहह… तू पण फसशील. हह मला पण अठकवशील.. –
??‍♀️ – नाही मामा. हहाहहह.. लव यू नारे.. गोळी घेईल मी. तुझं नाव नाही येऊ देणार… दे ना आत. मला अनुभवायचं आहे. हाआ.. आहहहह. –
??‍♂️ – घे.. हघे…… आआहहहहहहझवाडे.. आहहह.. आहहहहहाहह.. हहहाहह. –
मामाने तिला घट्ट पकडली. पुचीत बुल्ला पुर्ण दाबून होता. तो जोरजोरात ओरडू लागला. निकिताच्या पुचीत मामाचं गरम वीर्य पडू लागलं. तो अनुभव ती घेत होती. एक एक पिचकारी आत पाणी सोडत होती!
मामा दमून पडला. बुल्ला काढला. पाणी बाहेर ओघळू लागलं. निकीता तशीच पाय फाकवून आडवी पडलेली होती. मामाला धाप लागली होती. तो लगेच झोपी गेला.
भल्या पहाटे अजुन एकदा मामाने निकिताची पुची त्याच्या बिजांनी भरून काढली. नंतर निकीता नागडी झोपी गेली. मामाने तिच्या अंगावर चादर ओढली आणि तो गुपचूप निघाला..
सकाळी आठला सगळी मंडळी खाली उतरली. निकीताने सगळ्यांना नमस्कार केला. पुजा मामी सोबत बोलून ती मामाकडे गेली. मामा थकलेला होताच. निरोप घेऊन ते ठाण्याकडे निघाले.
निकिता आता रोज मामासोबत चाट करते. विडीओ कॉल करून मजा करते. तो ठाण्यात कधी भेटायला येतो त्याची वाट बघते.

This content appeared first on new sex story .com

To be continued next part they will sex in thane…. Enjoy…

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

This story मामाचा लहान मामा 7 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page