मामाचा लहान मामा 8

रूपेश मामाच्या प्रेमात निकीता बुडून गेलेली होती. मामाला पण भाचीची जवानी आवडू लागली होती. त्यांचं हे प्रकरण अर्थातच गुपचूप चालू होतं. मामा निकीताला रोज रात्री ११ला फोन करायचा. दोघे तासन्‌तास बोलायचे. मामाला राहावत नव्हते. तो निकीतासोबत चावट बोलायचा. कधी नागडे फोटो मागायचा तर कधी विडीओ कॉल वर मजा लुटायचा. निकीता बराच भाव खायची. पण शेवटी ती सुद्धा मामासाठी तयार होऊन सगळं करायची.
असंच एकदा निकीताच ऑनलाईन पेपर संपले. ते रात्री निवांत बोलत होते.
?? – ” हं.. कसे गेले पेपर. महिनाभर थांबवलं मला. ”
??‍? – ” छान गेले. काय करणार. आई सारखं लक्ष देऊन असायची. ”
?? – ” इकडं मी एकटा तुझ्या आठवणीत. ”
??‍? – ” मामी आहे की तिकडे.. ”
?? – ” मामी बाळंतपणाला माहेरी गेली परवाच. काय करते तू? ”
??‍? – ” काय नाय. बेडवर बसली आहे. ”
?? – ” एकटीच? ”
??‍? – ” हो.. अजून कोण असणार? ”
?? – ” येऊ का? भिती वाटत असेल तर? ”
??‍? – ” तुमची भिती वाटेल मला! ”
?? – ” अच्छा. मी घाबरवतो तर. बरं. एक ना विडीओ कॉल कर ना. लई दिस झाले बघून. ”
??‍? – ” तुम्ही मला बघता. स्वतः काय दाखवत नाही. मला कंटाळा येतो. ”
?? – ” सम्दं दाखवतो राणी. आज एकटा आहे मी. ये ना. लावतो कॉल! ”

निकीता ने दार आतून बंद केलं. कानात हेडफोन घातले. तिने बटण असलेला लूज टॉप आणि पायजमा घातला होता. त्याचा रंग फिकट गुलाबी होता. तर आतमधे फक्त पॅण्टी घातली होती. झोपताना ती ब्रा काढून ठेवायची. काही वेळानंतर रूपेश मामाने विडीओ कॉल केला. दोघे बोलू लागले. रूपेशने काळी टिशर्ट घातली होती तर खाली फक्त चड्डी होती. आधी ते गुलूगुलू बोलत बसले. नंतर मामा मुड मधे आला.
?? – ” दाखव की आता. ”
??‍? – ” काय बघायचं आहे सांग ना. ”
?? – ” बटण काढ की.. दाबतो बघ. ”
निकीताने लाडीकपणे एक दोन बटण उघडली. तिची फट दिसू लागली. मामाला राहवेना. तो चड्डीवरून बुल्ला चोळू लागला.
?? – ” उघड ना. थान बघू दे. चोखतो मी. ”
निकीता ने सगळं उघडं केलं. तिचे दोन्ही आंबे फोनवर मामाला दिसू लागले. मामा त्यांना बघून हाताने दाबायची नक्कल करू लागला. इकडे निकीताने एक आंबा हातात घेऊन दाबला.
??‍? – ” आहह.. मामा! शशशसस्.. ”
तिचा आवाज ऐकून मामाचा तराट झाला. तो फोनसमोर तोंड करून चोखल्यासारखं तोंड करू लागला. निकिता त्याला कडक थान दाबून दाखवू लागली. ती मादक आवाज काढू लागली.
?? – ” जानू.. खालचं दाखव ना. प्लीज. ”
??‍? – ” तुझी हॉट बॉडी दाखव ना आधी. ”
निकीताला मामाचा सावळा पिळदार देह आवडायचा. ते बघूनच तिची पुची ओली होत असे.
रूपेशने फोन टेबलवर ठेवला. त्याने झटकन टिशर्ट काढली. त्याची ती बॉडी बघून निकीता पुची चोळू लागली. मामा हात वर करून काख दाखवू लागला. त्याचे बाहू दणकट होते. छातीवर हात फिरवत त्याने निकीताला डोळा मारला.
निकीताने पण फोन बरोबर ठेवला. ती आता पॅण्टी काढू लागली. ती पुर्ण नागडी झाली. मामा तिला बघून चड्डी काढू लागला.
?? – ” आहह. जानू किती भारी दिसते. केस आले थोडेसे. वाह. शशशसस् ”
निकीता लाजली. ती हाताने पुची चोळत होती तर दुसऱ्या हाताने आंबा दाबत होती.
??‍? – ” ये ना मामा.. मीस करते तुला. बघ किती ओली झाली ती. उमम् ”
?? – ” हो गं जानू. लई आठवण येते तूझी. आलो तर झवून काढेल. आह.. यार.. कधी भेटतो असं झालं. ”
निकीता आता पुचीत बोट टाकून आतबाहेर करू लागली. तर रूपेश तिला बघून मुठ मारु लागला. दोघे एकमेकांसोबत अश्लील बोलत होते. स्वतःच्या शरीराला हात लावून दुसऱ्याचा अनुभव घेत होते.
?? – ” जानू.. आहह… आह… बघ कसा झाला हा.. याला ते ओलं छीद्र पाहीजे. ”
??‍? – ” तुझंच आहे ते रूपेश मामा. आहह.. ती पण उपाशी आहे ना. ये ना. झव.. ”
दोघे गरम होऊ लागले. मामा तिला बोलून गरम करत होता. निकीताचं पाणी गळू लागलं. ती बाथरूममधे पळाली. मोबाईल नीट धरला आणि रूपेश मामाला दाखवत पुचीचं पाणी सोडू लागली! मामा मजा बघत होता.
निकीता एरवी लवकर सुटत नाही पण आज दुपारपासून तिची इच्छा होती. ती दम घेत मामाला बघत होती.
रूपेश मामा पलंगावर आडवा पडला होता. त्याने फोन छातीवर ठेवला. तो निकीताला बघून जोरात हलवू लागला. त्याच्या बुल्ल्याची टोपी फुगली होती. शिरा ताठरल्या होत्या. तो फक्त निकीता निकीता करू लागला. निकीता त्यासोबत बोलत होती. झवाड आवाज काढून त्याला गरम करत होती.
??‍? – ” आहहह.. मामा.. जोरात.. आत दे ना अजून.. आह.. आहह… लव यू.. आहहह.. आहहह…. झव मला. ”
?? – ” हो निकीता. झवतो तूला.. आहह… झवाडी भाची माझी.. आहहह.. बुल्ला घालतो आत… येतयं माझं आहहह ”
बुल्ला मधून जोरदार पिचकारी छातीवर उडाली. थोडं चिक फोनवर पडलं. मामा जोरजोरात ओरडत होता. एका नंतर एक बरंच पाणी त्याच्या छातीवर पडलं. तो दमला होता. त्याने टॉवेलने अंग पुसलं. दोघांनी स्वच्छ होण्यासाठी फोन बंद केले.
स्वच्छ झाल्यावर त्याने निकीताला फोन केला.
?? – ” लव यू राणी.. खुश केलं मला. तुला आवडलं ना? ”
??‍? – ” हो.. आवडलं.. ”
?? – ” आज शांत झोप लागेल मला.. ”
??‍? – ” मला पण…. पण तु हवा आहे मामा मला… लन यू.. ”
?? – ” लव यू जान.. येतो ना मी.. हे बघ जमलं तर पुढच्या महीन्यात येतो. ”
??‍? – ” खरंच? बघ हं. नाही आला तर बोलणार नाही. ”
?? – ” खरंच. काम आहे मुंबईला. येईल मी. बरं आता झोप उद्या बोलू. ”
??‍? – ” ठिक आहे. लव यू. ”

This content appeared first on new sex story .com

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

This story मामाचा लहान मामा 8 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page