मामाचा लहान मामा 9

त्यानंतर महीन्यानंतर निकिताला गुड न्यूज कळाली. रूपेश मामाला मंत्रालयात काहीतरी काम निघालं. त्यासाठी तो मुंबईत येणार होता. एक दिवस आधीच तो ठाण्याला निकीता कडे राहणार होता. निकीता खुप खुश झाली.
👩🏻‍🦱 – ” कधी एकदा तुला हग करते असं झालय मला. ”
🧔🏽 – ” करू की गं. असा करकचून मिठीत घेईल. ”
👩🏻‍🦱 – ” अरे पण घरात कुठे अन् कसं? ”
🧔🏽 – ” ते सम्द माझावर सोड. तु ताईजवळ माझासंग यायचा हट्ट कर फकस्त! ”
👩🏻‍🦱 – ” ठिक आहे. करते. तू तुझी कार आणणार आहे का? ”
🧔🏽 – ” हा. आणेल. त्यानेच फिरु. ”
ठरल्याप्रमाणे रूपेश आदल्या रात्री ठाण्याला पोहोचला. निकीताच्या आईवडिलांना भेटला. निकीता पण खाली उतरून त्याला भेटली.
👩🏻‍🦰 – ” आता आला आहे तर चार दिवस राहा. लग्नाच्या वेळी आमचं किती काही केलं तू. आता आम्हाला पाहुणचार करू दे. ”
🧔🏽 – ” पाहूणचार घेईल की. पण गावाकडं आई एकटी आहे ना. तिचं पण बघाव लागतं तायडे! ”
👩🏻‍🦰 – ” तिलापण घेऊन आला असतास. असो. निकीता जा गं. मामाला पाहुण्यांची खोली दाखव आणि त्याला एक टॉवेल दे कपाटातून. मी जेवणाचं बघते. ”
पाहुण्यांची खोली म्हणजे आई बाबा झोपतात त्याच्या शेजारची खोली. निकीताची खोली वर होती. ती मामाला पाहुण्यांच्या खोलीत घेऊन गेली. मामाने सामान ठेवलं आणि दारामागे निकीताला अंगावर ओढलं. त्याचा एक हात तिच्या गांडीवर फिरत होता. तो तिच्या गालांवर पप्पी देऊ लागला. निकीता अचानक झालेल्या या प्रकाराने भांबावून गेली.
👩🏻‍🦱 – ” आहह. सोड ना.. आई येईल.. ”
🧔🏽 – ” एक किस दे पटकन. मग सोडतो. ”
👩🏻‍🦱 – ” उमम्उम्उउम्…. ”
मामाने जबरदस्तीने तिचा किस घेतला! तिला पण ते गुपचूप केलेलं प्रकरण आवडत होतं. तिच्या ओठांना रूपेशने ओठात पकडले होते. तो हळुवार ते ओठ चोखत होता. त्याचा श्वास निकीताच्या गालावर पडू लागला.
👩🏻‍🦰 – ” निकीता टॉवेल दिला का गं मामाला? ”
हे ऐकून ते दोघेही भानावर आले आणि लांब झाले. निकीताने कपडे नीट केले आणि ओले ओठ पुसले. मामाने तिला एक डोळा मारला. ती खोलीतून निघून जाऊ लागली तेवढ्यात मामाने तिचा हात पकडला.
🧔🏽 – ” आता सुटलीस. उद्या का एकदा तावडीत सापडली तर सोडणार नाही. ”

सकाळी सगळे टेबलवर नाश्ता करत बसले होते. मामा आणि निकीताचे वडील कामाबद्दल बोलत होते.
🧔🏽 – ” मंत्रालयात काम आहे. सही पाहीजे आहे. तरी एक दोन तास लागेल. आताच निघतो. मुद्दाम गाडी आणली. या कोरोनामधे उगीच लोकलने प्रवास नको. ”
👨‍🦳 – ” बरं केलं. काम झालं कि घरी ये. आज चिकन करू. ”
मामाने निकीताला इशारा केला. तशी निकीता बाबांना म्हणाली.
👩🏻‍🦱 – ” बाबा.. मला मामा सोबत जाऊ द्या ना. घरात बसून कंटाळली मी! प्लीज! ”
👩🏻‍🦰 – ” काही नको. कोरोना आहे. मामाचं काम आहे. तू कंटाळून त्याला घाई करशील. त्रास देशील. ”
🧔🏽 – ” अगं त्रास काय तायडे. येऊ दे की. मला एकट्याला एवढ्या लांब कंटाळा येईल. ”
👩🏻‍🦱 – ” हो ना. कारमधेच तर बसून राहायचं आहे. जाऊ दे ना! ”
👨‍🦳 – ” बरं ठिकय. पण काळजी घे. ”
👩🏻‍🦱 – ” येस बाबा… ”
निकीता आणि रूपेशचा प्लान हीट झाला! ती लगेच तयार झाली. तिने छान पंजाबी सुट नेसला होता. मुखपट्टी घालून ती खाली आली. रूपेश मामाने नेहमीप्रमाणे राजकारणी लोकांसारखा पांढरा सदरा आणि पॅण्ट घातला होता. गळ्यात आठवणीने सोन्याची चेन होती. डोळ्यांवर काळा गॉगल घालून तो पण निघाला. ते गाडीत बसले. गाडी मुंबईकडे धावू लागली.
निकीता खुश होती. साताऱ्याला लग्नाला गेली होती त्यानंतर आता ती बाहेर पडतेय. मामा तिला बघून खुश होता. गाडी हायवेवर आली. ते गप्पा मारत होते.
👩🏻‍🦱 – ” तुझं ते काम किती वेळात पुर्ण होईल? ”
🧔🏽 – ” ते होय? मी फाईल मित्राला देऊन ठेवली होती. एव्हाना सही झाली पण असेल. मला तिथे फक्त तोंड दाखवून यायचं आहे. फार तर पंधरा मिनीटे! नंतर दिवसभर मजा! ”
👩🏻‍🦱 – ” छान! म्हणजे आजचा दिवस धमाल असणार! ”

This content appeared first on new sex story .com

Thanks for feedback… Your all identity is secure email me : [email protected] or message me on inta id : hot_marathi_mulga0007. Don’t be shy I’m All yours.

This story मामाचा लहान मामा 9 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page