मामाच्या मुलीसोबत मज्जामामाच्या मुलीसोबत मज्जा

मित्रांनो माझे नाव अमित आहे आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगण्यासाठी आलो आहे.तुम्ही मला [email protected] यावर बोलू शकता

या सेक्स स्टोरी मध्ये मी तुम्हाला सांगत आहे की माझ्या भावाच्या लग्नाला आलेल्या माझ्या बहिणीसोबत मी कसे X X सेक्स केले होते.

माझ्या भावाचे लग्न १५ तारखेला होते, म्हणून मी ५ तारखेलाच माझ्या गावी निघालो.
तिथे माझ्या मावशीची मुलगी साक्षी आधीच आली होती.

साक्षीला मी खूप दिवसांनी पाहिले होते, ती एकदम भरलेली होती आणि काट्यासारखी झाली होती.
साक्षी माझ्यापेक्षा फक्त एक वर्षाने लहान असल्याने आम्ही व्हॉट्सअॅपवर खूप गप्पा मारायचो.
मी त्याच्याशी ज्या काही गप्पा मारायचो त्या फॅमिली ग्रुपवर असल्या तरी.त्यादिवशी मी दुपारच्या बसच्या प्रवासाने खूप दमलो होतो, म्हणून घरी आल्यावर आधी आराम करायला लागलो.

संध्याकाळी सर्वांनी एकत्र मजा केली आणि मी साक्षीशी प्रामाणिकपणे संभाषण केले.

ती माझ्याशी माझ्या मैत्रिणीबद्दल बोलू लागली.
मी त्याला म्हणालो की माझी कोणी मैत्रीण नाही. मी या सर्व वर्तुळात येत नाही.

ती मस्करी करत राहिली.

काही वेळातच, ती माझ्याशी खूप आरामदायक झाली आणि मलाही तिची खूप मैत्रीपूर्ण बोलण्याची पद्धत वाटू लागली.संभाषणादरम्यान तिने माझ्याशी असे काहीतरी करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे मला गरम होऊ लागले.

एकदा मी तिला दूर राहण्यासही सांगितले होते… मला काही झाले तर तू सहन करू शकणार नाहीस.
ती हसायला लागली आणि म्हणाली – तुमच्याकडे काटे का आहेत, जे मला सहन होणार नाही.

तिचे बोलणे ऐकून मी तिला म्हणालो – तू काय बोलत आहेस हे तुला माहित आहे का?
ती हसायला लागली आणि म्हणाली- बास्टर्ड, तू खूप उडतोस. मी असे काही बोललो नाही की मला पुन्हा आठवावे लागेल.

मी म्हणालो – बरं पुन्हा एकदा तेच बोलून पहा का?
ती म्हणाली – मी काय बोलू?

मी म्हणालो – तू ज्या गोष्टींबद्दल सांगितले होते तेच आता तुला सहन करावे लागेल.
ती म्हणाली- हो हो, त्यात मी काय चुकीचे बोलले. मी ते पुन्हा सांगतो.

मी म्हणालो- हो म्हणा.
ती म्हणाली – तुझ्यात असे काय काटे आहेत की मी तुला सहन करू शकणार नाही.

मी म्हणालो- तू म्हणालास ना बाळा.
ती म्हणाली- मग काय बोललीस तू बोल?

मी म्हणालो- तू म्हणाला होतास की तुझ्यात कोणते काटे आहेत, ते मला सहन होणार नाही.
तिने माझे म्हणणे ऐकले आणि तोंडावर हात ठेवून ती लालू लागली.

मग ती म्हणाली – तू खूप मोठा बास्टर्ड आहेस… तो मला गोष्टींमध्ये अडकवत आहे.
मी म्हणालो- तू फसला नाहीस ना, जरा नीट बघ.

ती धक्का मारण्यासाठी माझ्याकडे धावली.

अशा संभाषणामुळे आम्ही दोघेही एकमेकांशी अगदी मोकळे झालो.

आता रात्र खूप झाली होती त्यामुळे सगळे झोपायच्या तयारीला लागले.
आम्ही सर्वांनी खाली पलंग टाकला आणि सर्वजण खाली झोपू लागले.

मी कूलरसमोर झोपायला हवं असा हट्ट करू लागलो, म्हणून साक्षी आणि मी दोघी शेजारीच झोपलो.
रात्री 12.30 च्या सुमारास मला वाटले की ती झोपी गेली आहे, म्हणून मी तिच्यासोबत लैंगिक क्रिया करू लागलो.

मी तिच्या कुर्त्याच्या वरून तिचे बुब्स दाबू लागलो.
मला जरा भीती कमी वाटत होती कारण माझ्या आणि साक्षी मध्ये खूप मोकळे बोलणे झाले होते त्यामुळे साक्षी आवाज करणार नाही हे नक्की होते.

मी तिचे बुब्स चोळत राहिलो.
मी तिला दोन तीन वेळा हाक मारली पण ती काही बोलली नाही तेव्हा मी आरामात तिचे स्तन चोळत राहिलो.

थोडा वेळ तिचे बुब्स चोळल्यानंतर ती मला हळू आवाजात म्हणाली – तुला झोप का येत नाही आहे?
मी म्हणालो- मला झोप येत असते तर मी तुझ्याशी का गडबड केली असती.

असे बोलून मी तिचा शर्ट वर केला आणि तिच्या रसाळ स्तनांना मसाज करू लागलो.
त्यामुळे त्यांचा श्वासोच्छवास वेगवान झाला.

थोडा वेळ बुब्स चोळल्यानंतर तिच्यावर चढलो आणि थोडे दूध पिऊ लागलो.
ती पण आनंदाने मला दूध प्यायला देत होती.

थोड्या वेळाने मी साक्षीच्या सलवार वरून तिच्या पुच्चीला टेकायला सुरुवात केली, ज्याचा तिने विरोध केला नाही.
आज काम पूर्ण होईल याचा मला आनंद आहे.

मग मी तिच्या सलवारचा नाडा उघडू लागलो तर तिने तो बंद केला.

ती म्हणाली – हा दुसऱ्याचा भरवसा आहे.
मी पण थांबलो.
ही वहिनी अजून कुमारी पुच्ची घेऊन फिरत असेल असे मला वाटले नव्हते.

मी तिच्या बोलण्याचा अर्थ घेतला होता की ती अजून चोदलेली नाही.
असा विचार करून मी तिची सलवार काढली नाही आणि मुठ मारायला सुरुवात केली.

मुठ मारून मी माझा माल साक्षीच्या पोटावर सोडला आणि मी तिला कीस करू लागलो.
मी तिच्या गालावर खूप किस केले.

सुमारे ५ मिनिटे तिच्या गालावर चुंबन घेतल्यानंतर मी तिच्या मानेवर चुंबन करू लागलो, मग तिच्या कपाळावर आणि हळू हळू तिच्या स्तनांवर आलो.

आता मी भुकेल्या मुलाप्रमाणे त्याच्या आईला पिऊ लागलो.
दूध चोखण्याबरोबरच मी तिच्या निप्पलला एक-दोन वेळा चावलं, त्यावर ती हळू आवाजात किंचाळली.

मी म्हणालो – तू तुझ्या वहिनीला मारून टाकशील का… कोणताही आवाज न करता… कोणीतरी जागे होईल.
ती गप्प झाली.

बहिणीचे दूध पिऊन तो तिच्या अंगावर पडून झोपू लागला.

सुमारे 10 मिनिटांनी तो म्हणाला- प्लीज प्रदीप, आता ते शक्य नाही… तू आत टाक.
मी म्हणालो- नाही यार… तू अजून कुमारी आहेस, तू रडू लागशील आणि तुझ्या किंकाळ्या निघतील.

ती म्हणाली – काही होणार नाही, मला आधीच चोदले गेले आहे.
हे ऐकून मला आश्चर्य वाटले.

तो म्हणाला- मी म्हणालो होतो की मी कोणाचा तरी विश्वास आहे. म्हणजे माझा एक बॉयफ्रेंड आहे.
मी विचारले – किती वेळा केले आहेस तिच्या सोबत?

ती म्हणाली – मी एकदाच आत घेतले आहे.

मी म्हणालो – मला काटे आहेत. ते सहन करू शकणार नाही.
ती हसायला लागली आणि म्हणाली – नीट बघ.

आता मी माझी पँट काढली आणि बाजूला ठेवली आणि माझ्या अंडरवेअरमध्ये राहिलो.
त्यानंतर मी त्याला पुन्हा म्हणालो- पुन्हा एकदा विचार कर, रडू नकोस. मी तुझ्या भोकाला हात लावला तर तू ओरडू लागशील.

ती म्हणाली – मी असं रडणार नाही आहे, तुझं बरोबर आहे.
मी म्हणालो – पैज!
तो म्हणाला – ठीक आहे.

मी म्हणालो- सलवार काढ.
तो म्हणाला- तूच काढ.

मी तिच्या सलवारचा नाडा उघडला आणि तिची सलवार गुडघ्याखाली खाली केली.
आता ती माझ्या समोर फक्त पेंटी मध्ये उरली होती.

मी पाहिले की मास्टचे साहित्य माझ्या समोर उघडे पडले होते.
माझ्या तोंडून हलक्या आवाजात बाहेर पडले – अरे हो… तू खूप अप्रतिम आहेस मित्रा!
यावर ती लाजली आणि दोन्ही हातांनी चेहरा झाकायला लागली.

मी तिच्या पँटीवर माझे तोंड फिरवले आणि एखाद्या वेड्या कुत्र्याप्रमाणे पेंटीच्या वरून तिची गांड चाटू लागली.
तिची कामुक हिसके माझ्या कानात पडू लागली.

त्यानंतर मी तिची पेंटी खेचून फाडली, मग ती म्हणाली – का फाडलीस, हरामखोर…. ते काढू शकलो नाही?
मी काहीच बोललो नाही. मी तिची पेंटी बाजूला ठेवली आणि तिची नागडी पुच्ची चाटू लागलो.

तिने तिची पुच्ची पायात लपवली आणि तिची पुच्ची चाटायला नकार दिला.
मी खूप समजवलं, पण ती मान्य झाली नाही.

मी तिच्या वर आलो आणि म्हणालो- आता सलवार खाली सरकवून पाय उघड.
ती म्हणाली – कोणीही उठणार नाही, त्याला असेच राहू द्या.
मी म्हणालो- ठीक आहे तू बरोबर आहेस!

आता मी तिची सलवार एका पायात खाली ठेवली आणि तिच्यावर चोदण्याच्या स्थितीत आलो आणि तिच्या पुच्चीवर लंड घासायला लागलो.
ती गरम होती आणि ती चिडली होती.

तिच्या पुच्चीवर कोंबड्याचा सुपारा जाणवताच ती एक उसासा टाकत म्हणाली – तू बदमाश, पटकन आत टाक… भाईछोड आता मला सहन होत नाहीये.

मी म्हणालो – पुन्हा एकदा विचार करा.
तर तो म्हणाला – भोसडी के ज्ञान ना पेल… लंड पेल माँ के लाउडे. तू पटकन लंड आत टाक, काय होईल ते दिसेल.

मी तिच्या पुच्ची मध्ये लंड घालू लागलो, मग लंड पुच्ची च्या बाजूला सरकला.

आता तिने माझा ६.५ इंच लंड हातात घेतला.
लंड हातात घेताच ती म्हणाली – तुझी भाभी खूप मोठी आहे!
मी हो म्हणालो आणि त्यात काटेही आहेत. पण तुला काही होणार नाही.

तिने माझ्या छातीवर थाप मारायला सुरुवात केली – आता मला पण पेल्ट दे. तो फुटला तरी आता पूर्ण खाईन.
मी म्हणालो- अरे, काही होणार नाही माझ्या प्रेम, फक्त तुझ्या पुच्ची मध्ये सेट करा.

त्याने तिच्या पुच्चीवर लंड घातला.
कोंबडा पुच्चीवर आदळताच मी ढकलले आणि दाबले.

ओठ चावून ती वेदना सहन करू लागली आणि खालून तिची गांड हलवू लागली.
कोंबडा काढण्याचा त्याचा प्रयत्न होता.

पण मी तिची कंबर घट्ट पकडून ठेवली त्यामुळे ती हलूही शकली नाही आणि रडू लागली.
मी तिथेच थांबलो.
थोड्या वेळाने जेव्हा ती नॉर्मल झाली तेव्हा तिने तिची कंबर थोडी वर-खाली हलवायला सुरुवात केली.

मी अजून एक जोरात धक्का दिला, त्यामुळे माझा 5.5 इंच लंड तिच्या पुच्चीत गेला.
तिला वेदना होत होत्या आणि तिने ओरडण्याचा प्रयत्न केला पण माझा हात तिच्या तोंडावर असल्यामुळे ती करू शकली नाही.

काही वेळाने मी पूर्ण लंड बाहेर काढू लागलो आणि ती पण मला साथ देऊ लागली.

मग काय होतं… आमचा X X सेक्स सुरु झाला.
आता मी चोदताना तिला शिव्या देऊ लागलो – भाई की लौडी … सायली रांड … आज मी तुझी पुच्ची फाडून टाकीन, तुझ्या पुच्चीला बैल बनवीन.

ती पण मजेत म्हणाली – येस फक अमित… आणि फास्ट फक कर या भाईन की लौरी तुझी… आज तिला तुझी वेश्या बनव आणि माझ्या पुच्चीचा भोसडा कर.

मी सुपेपर्यंत माझा लंड पूर्ण बाहेर काढला आणि आत घालू लागलो.
त्यावर तिचे मादक रडणे निघू लागले – आह… आह… आई मेली, कुठे अडकलीस?

मी म्हणालो- नाही काही होणार नाही तुझ्या भोकाला, राणी… जरा थांब, काम पूर्ण होणार आहे.
मी फक्त तिला चोदत राहिलो.सुमारे 15 मिनिटांनंतर ती कोसळली आणि थकली.
पण माझा लंड अजून बाकी होता, म्हणून मी त्याला जोरात चोदत राहिलो.

तिचे वीर्यपतन झाल्यावर मी पण माझा माल तिच्या पोटावर काढला आणि आम्हा दोघांचेही समाधान झाले.
मग काही वेळाने दोघेही स्वतःचे कपडे घालून झोपी गेले.

दुसऱ्या दिवशी मी तिला पुन्हा चोदले आणि तिची पुच्ची पण चाटली.
मी तिची पुच्ची चाटू लागताच तिने माझे डोके तिच्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली.

मी जवळपास दहा मिनिटे बहिणीची पुच्ची चाटली आणि तिचे सर्व पाणी पिऊन टाकले.

तसेच जोपर्यंत मी गावात राहिलो आणि ती तिच्या घरी जाईपर्यंत मी तिला रोज रात्री चोदायला लागलो.

मी तिला प्रत्येक स्टाईल मध्ये चोदले.
बेडरुममध्ये झोपून, पलंगावर डॉगी स्टाईलमध्ये, कोपऱ्यात एक पाय उचलून… म्हणजे मला तिची पुच्ची प्रत्येक प्रकारे चोदण्यात मजा आली.

sam68[email protected] वर तुम्हाला ही हॉट स्टोरी कशी आवडली ते जरूर कळवा.

कोणत्याही स्त्रीला गुप्त संबंध ठेवायचे आहेत, मी त्यासाठी आहे. कोणत्याही मुली, गृहिणी आणि विधवा, जर तुम्हाला सेक्स किंवा बोलायचे असेल तर मला मेसेज करा.


फेक प्रोफाईल कृपया माझ्यापासून दूर रहा आणि गलिच्छ युक्त्या खेळू नका. मी या कथेत सामील असलेल्या व्यक्तीचे कोणतेही संपर्क तपशील सामायिक करणार नाही, कृपया तो प्रश्न टाळा.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page